Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 134
3. oldal

Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 81
képviselő: Kuti László
A Palini általános iskolában folytatott tanulmányaik során a tanulmányokban, a közösségi munka vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetük miatt anyagi segítségre szoruló gyermekek jutalmazása, támogatása, valamint az iskola pénzeszközeinek kiegészítése. Amennyiben az alapítvány eszközei lehetővé teszik és az alapítvány alapvető céljait nem veszélyezteti az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének a támogatása (tandíj, tankönyv, utazási költségek). ... >>

Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Attila út 2.
képviselő: Smolcz Frigyes
Általános iskola diákjainak nevelése, képzése, tantervi oktatás a kultúra, sport és egyéb verseenyeken való résztvevők képzése, az iskolai legalább két nyelv, az angol és a német oktatás színvonalának emelése, a számítástechnikai oktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

"Platán sori Vackor Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/B.
képviselő: Mész Jánosné
Az óvoda nevelési programjában kitűzött célok megvalósításának támogatása, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása, fejlesztése, a gyerekek fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Retro-Dance Fitt-Tánc Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 124.
képviselő: Gáspár-Csere Erzsébet
A Magyarországon kiemelkedően népszerű tömeg- és versenysport, az aerobik, a tánc, mint sport népszerűsítése, a gyermekeknek már óvodás, kisiskolás korban megismerjék a sport különböző területeit, mozgáskultúra kialakítása, az egészséges szokások, mozgásformák gyermekkorban való megismertetése, tagjai sporttevékenységének a biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>

Roma Nők Országos Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Váradi Istvánné Orsós Katalin
Elősegíti a roma nők oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatásainak bővítését.
Ellátja a hozzá csatlakozó cigány szervezetek vezetőinek felkészítését, érdekvédelmét, részükre szakmai tanácsadást szervez. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a kisebbség kultúráját. ... >>

Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
képviselő: Kardos Ferenc
A tantervi feladatokon túl a tehetséges tanulóknak új lehetőségek biztosítása, kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása, a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltéséhez való hozzájárulás, az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Rózsa Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7.
képviselő: Papp Ferenc
A Nagykanizsai Rózsa úti Óvoda szakmai munkájának elősegítése, a szakmaimunkát segítő tárgyi feltételek javítása. ... >>

Segíts, hogy Segíthessünk Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 51.
képviselő: Dr. Csákai István, Dr. Faragó-Szabó Melitta
A hátrányos helyzetű gyermekek, kisjövedelmű nyugdíjasok, nagycsaládos édesanyák meghatározott ünnepi alkalmakkor történő köszöntése és ajándékozása, nagycsaládosok üdültetéséhez történő hozzájárulás, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása. ... >>

Szent Cecília Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 80.
képviselő: Czémánné Ferenc Adrienn
A magyar zene ápolása, tanítása, hazai és külföldi terjesztése, valamint az egyházi zene oktatása, stílushű előadása és a mindezen célokért dolgozó zeneiskolák,zenei együttesek,zenészek támogatása. ... >>

"SZERET" Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkácsy út 22.
képviselő: Vizeli Balázs
A Szeret zenekar kulturális tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása. A Kárpát-medencében élő nemzetek és nemzetiségek között az interetnikus népzenei kapcsolat bemutatása, népszerűsítése. Népzenei és klasszikus zenei koncertek szervezése, népi hagyományokat bemutató népzene- és zenetörténeti ismeretterjesztő előadások szervezése, rendezése. Népzenei és néptánc tanfolyamok, táborok szervezése. Vándor táncházak, néprajzi és környezetvédelmi előadások rendezése. A magyar gasztronómia és borkultúra támogatása a magyar népzene segítségével. A népi humor továbbéltetése a XXI. században: tehetségkutató versenyek és fesztiválok rendezése. Hátrányos helyzetű térségek, falvak népzenei oktatásának elősegítése. Kiemelkedő képességű fiatal népzenészek és táncosok szakmai támogatása. Segélykoncertek szervezése és CD kiadása baleset, vagy más okból bajba jutott zenész, táncos megsegítése érdekében. Határon túli magyarokkal, magyar szervezetekkel, valamint a Kárpát medencében élő különböző nemzetekkel, etnikumokkal való rendszeres kulturális és oktatási célú együttműködés kialakítása. Művészeti Iskola alapítása, audiovizuális oktatóanyagok kiadása, kotta és könyvkiadás, professzionális honlap és webáruház működtetése, a Szeret Zenekar koncertfelvételeinek, stúdió feltételeinek és népzenei gyűjtésének tárolása, letölthető formában. Zenei és környezetvédelmi profilú rádióállomás létrehozása és működtetése. Analóg népzenei anyagok digitalizálása és széleskörű terjesztése és az oktatásban való felhasználása. Tanulmányutak, folklórkutatások és néprajzi kutatások támogatása, kapcsolattartás az egyesület céljaival azonos tevékenységet folytató intézményekkel. Az egyesület célja a környezetvédelem területén felhívni a figyelmet a Kárpát-medence természeti értékeire és azok megóvására, kiemelten az élővizek, ivóvizek tisztaságának megőrzésére. Erdei iskolák alapítása és működtetése, tájvédelmi túrák és biciklitúrák szervezése. Szoros kapcsolat kialakítása a nemzeti parkokkal, kulturális program szervezése a látogatottság növelése érdekében. Rendezvények szervezése a környezettudatos fogyasztói szemlélet és gondolkodás jegyében, technikai újdonságok, energiakímélő ötletek, berendezése népszerűsítése. ... >>

Táncművészet a Gyerekekért Közhasznú Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 14/ A
képviselő: Baj Károlyné, Bán Istvánné, Farkasné Fülöp Lídia
Fő célja, hogy segítse a Nagykanizsa városában és környékén élő gyermekek táncművészeti nevelését, a táncművészet, és azon belül is főként a klasszikus balett iránti érdeklődésük felkeltését. Az Alapítvány fontosnak tarja továbbá a gyermek tánctáborok, táncbemutatók, gálaműsorok szervezését. A táncművészeti oktatás támogatás, működési feltételeinek javítása. ... >>

Technokrata Ifjúság Baráti Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 36.
képviselő: Lakatos András
a zala megyében élő fiatalok érdekképviseleti fóruma. a térségben élú fialaok kultúrált szórakozásának, sportolásának, képzésének hatékony elősegítése. Hatékony együttműködés más ifjúsági szervezetekkel. A fiatalok számára a rendszeres, igényes találkozás kereteinek megteremtése a társasági élet, a kulturális szórakozás, az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése érdekében. Kiállás az egyetemes emberi jogok, különösen a tanuló ifjúság jogai mellett. ... >>

Tehetséges Zenészek Zenekarokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 67.
képviselő: Fekete Péter
Művészeti és kulturális tevékenység támogatása. Az amatőr zenekarok felkarolása, élőzenei felépítéseinek elősegítése, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása. ... >>

Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/ C. 2.em./4.
képviselő: Bogdán Tibor, Mihálylovics Natalja Adrejevna, Perényi Ildikó
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcslatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel: erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport szolgáltatások bővítését. Hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében. ... >>

Thúry Kulturális-Érdekvédelmi és Szabadidős Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 2.
képviselő: Bali Judit
Az iskola tanórán kívüli szabadidős lehe4tőségeinek bővítése, támogatása. A szükséges anyagi feltételek megteremtése. A diákönkormányzati rendezvények feltételeinek biztosítása. A szociálisan rászoruló tanulók programokon való részvételének támogatása. ... >>

"Tiberiás" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1
képviselő: Jakab László
Az alapítvány támogatni kívánja a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium szociálisan rászoruló, tehetséges tanulóit, illetve támogatni kívánja a minél magasabb színvonalú oktatás feltételeinek megteremtését. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon való jelölt állítás, jelölt támogatása. ... >>

TOLEDO Lovas Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Lovarda út 1.
képviselő: Dániel László
Lovasversenyek szervezése, bonyolítása, a lovas-sport népszerűsítése, lehetséges anyagi támogatások felkutatása, versenyzéssel, lótenyésztéssel - tartással kapcsolatos szakmai fórumok szervezése. Lovasoktatás, lovastáborok szervezése. ... >>

Vabababa Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kossuth L. út 48.
képviselő: Balogh József
Művészeti iskola ? intézményi, pedagógiai és művészettörténeti értelemben is - létrehozása, elindítása. Művészetpedagógiai tevékenység: alternatív pedagógiák beemelése a művészetoktatásba, ezeken alapuló képzés-oktatás megszervezése, felügyelete és fejlesztése: a lehetséges szervezeti keretekben (közművelődési, oktatási intézményekben, egyesületi keretek között stb.), a lehetséges tartalmi formákban tudományos, művészeti (előadói és irányítói) és pedagógusképzés vonalán. Biztos pénzügyi, jogi alapokon nyugvó, kreatív alkotóműhely létrehozása. Nyári zöld-táborok megvalósítása, kertművészeti, land-art projektek megvalósítása, környezettudatosság, természetvédelem, állatvédelem. Múzeumpedagógia, múzeum intézményének alkotótérré való átformálása, kiállítások létrehozása. Gyerekszínház-színház alapítása, annak működési feltételeinek biztosítása. Drámapedagógiai nevelés, bemutatók, színházi előadások létrehozása, szervezése és rendezése. A nagykanizsai kulturális élet színesítése, helyi kulturális kezdeményezések országos kiszélesítése, az egyesület céljainak helyet adó intézményekkel való együttműködés, országos kulturális projektek életre hívása. A művészeti ágak népszerűsítése, azok képviselőinek minél szélesebb körben való megismertetése. A kortárs kultúra ? a művészetek minden területén ? népszerűsítése. Kortárs alkotóművészek bevonása pedagógiai és kulturális projektekbe. Szakmai alapon díjak, ösztöndíjak és támogatások odaítélése. Együttműködés olyan hazai és külföldi intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, szervezetekkel, stb. amelyek hasonló céllal működnek. A kultúrának, mint örökségnek a megóvása. Ismeretterjesztés (közművelődés), kutatás és tudományos tevékenység folytatása. Publikációs tevékenység. Dokumentációs, arhívációs tevékenység. ... >>

VALETE 82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. út 7/b.
képviselő: Wisnovszky Károly, Zambó János Péter
Az erdészeti szakemberek és családtagjainak szociális biztonságának megőrzése, annak javítása, valamint ezzel összhangban korszerűbb képzési-, pihenési-, üdülési-, és szabadidő-töltési lehetőségek biztosítása, továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Veszprémi Egyetem Nagykanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 33.
képviselő: Torma Roland
A Veszprémi Egyetem nagykanizsa oktatói és alkalmazottai részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. A tömegsport és versenysportok folyamatos fejlesztése. ... >>

Viky Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Fő út 10-12. II//9.
képviselő: Gábor Attila
Népszerűsítése a magyarországi WRC rallie sportnak, és a terep rallie-autó és motor sportnak. Az utánpótlás biztosítása, a versenyekre felkészülés, versenyen részvétel, versenyeztetés, edzés biztosítása, a társadalmi tevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Rallie pilóták által a járművezetők részére vészhelyzetben, illetve szélsőséges időjárási körülmények között való vezetési rutin átadása, az ilyen helyzetben a versenyzők által már ismert rutinműveletek átadása, oktatása. A közlekedésbiztonságra való széleskörű nevelés. A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása.
A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása, melynek keretében a pártoló természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogatja az egyesület sporttevékenységét, az egyesület pedig lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a pártoló szervezet marketingtevékenysége során felhasználja. ... >>

Vitéz Sólymos Ferenc Öregdiák Alapítvány (60020)

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13
képviselő: Takács János
A szociálisan rászoruló, szegény sorsú diákok támogatása, az irodalomban, történelemben átlagon felüli teljesítményt nyújtó diákok, a kiváló magatartást tanúsító diákok, nem különben a cserkészetben kiváló magatartást tanúsító diákok jutalmazása. ... >>

Winkler Lajos Középiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Antalics Dezső, Kovács Tibor, Mérksz Andor
A vegyipari középfokú oktatás, képzés támogatása és fejlesztése az iparág, valamint a rokonszakmái igényeinek megfelelően. ... >>

Zala Megyei Horvát Nők Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Vargovics Józsefné
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a horvát kisebbségi kultúrát, az alapszabályban rögzített célja a horvát nemzeti kisebbség érdekeinek képviselete. Részt vesz a horvát nők anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében, kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. Elősegíti a horvát nők oktatási, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális és sport szolgáltatásinak bővítését. ... >>

Zalaerdő Hevesi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Farkasné Bolin Ildikó
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli - területi intézmények közötti, országos játék, nemzetközi EB, VB, verseny, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése és részvétel a különböző szintű versenyeken. Az iskola tanulóinak rendszeres testgyakorlás feltételeinek bővítése, biztosítása. A mindennapos testedzés megvalósítása, a sporban tehetséges fiatalok versenyszerű foglalkoztatása. ... >>

"Zalai Matematikai Tehetségekért" Alapítvány

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Dr. Pintér Ferenc, Polay József
A kiemelkedő képességekkel rendelkező diákok képességfejlesztése, a tehetségek kiválasztása, a tehetséggondozás, továbbá a tehetséggondozásra-fejlesztésre kész és képes oktatók honorálása a matematikai tantárgy körében.
Az alapítvány működésével összefüggésben a tanulók és pedagógusok számára, a matematika tárgykörében, illetve annak oktatásával, népszerűsítésével összefüggésben továbbképzést, tanfolyamszerű oktatást szervez.
A tehetséges tanulók külföldi versenyeken, képzéseken, táborokban való eredményesebb részvétele érdekében idegen nyelvi és idegen nyelvű ország ismereti versenyeket szervez. ... >>

ZALANATURA Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 6/A. 4.lph. 2//3.
képviselő: Farkas Péter, Spolár Erika
A Nyugat-Dunántúl és a Balaton Régió területén található természeti értékek feltérképezése, monitoringja, kutatása, védelme. A gyermekek szemléletének környezettudatossá formálása: ismeretterjesztés, természetismereti és kézműves táborok, túrák, versenyek, előadások alkalmazásával, oktatási intézményekkel való szoros együttműködés kiépítésével. A régiók természeti és kultúrtörténeti értékeinek bemutatása. A környezettudatos magatartás formálása kiadványok készítésével, előadások, konferenciák, kiállítások, közéleti programok szervezésével. Természetes és épített környezetünk védelme, az alternatív energiahordozók használatának népszerűsítése, hulladékokkal kapcsolatos problémák kezelése. ... >>

Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület (60070)

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II.em./6.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Horváth Józsefné, Huszár Emil
Gyermek és ifjúsági feladatok, sport, és sportmenedzsment tevékenység végzése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, fesztiválok, rendezvények szervezése. A szakosztályaihoz tartozó sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Tagjainak diák, verseny, és szabadidősport versenyeken való indítása. A sportversenyek, sportfesztiválok, bemutatók szervezése, a diáksport mozgalom terjesztése. Szervezetirányítási, igazgatási, képzési üzemeltetési, intézményi feladatok végzése. Környzetvédelmi tevékenység végzése, a környezet védelme, környezettudatos gondolkodásra, fenntartható életmódra való nevelés, ösztönzés. ... >>

Zrínyi Miklós Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 38.
képviselő: Marczinka Csaba
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése. ... >>

Zsigmondy Tornaterem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Steindl József
Az iskolai testnevelés és tömegsport feltételeinek megteremtése, szociális létesítményekkel együtt. Új tornaterem létrehozása. ... >>

"Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Mérksz Andor
Az olajipari és gázipari szakképzés fejlesztése és kiszélesítése a rokon szakmák irányába az iparág igényeinek megfelelően. ... >>

Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 18.
képviselő: Laukó Emőke
A Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal