Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 134
2. oldal

Kanizsai Gördeszka és Görkorcsolya Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10/C VI/3
képviselő: Kercsmár Gyula
A gördeszka és a görkorcsolya ?actionsport? népszerűsítése, illetve aktív gyakorlása, az ifjúság számára e sport gyakorlásának kulturált körülmények közötti gyakorlásának biztosítása, az extrém sport oktatása, tehetséggondozás. Bemutatók, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás az országban működő gördeszka és görkorcsolya klubokkal, nemzetközi kapcsolattartás külföldi klubokkal. ... >>

Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Havasi Ákos
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvát fiatalok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a kanizsai horvát fiatalokat és a velük közösséget vállalókat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára való törekvést. Együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek, illetve akik támogatják a kanizsai horvátok érdekeit. Az egyesület együttműködik az egyházakkal. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. ... >>

Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 33-35/ A. I.em./3.
képviselő: Vizeli József
A zenekultúra közkinccsé tétele, a komolyzene iránt érdeklődő közönség körének szélesítése, felkelteni a művészi zene iránti igényt, a szabadidő hasznos eltöltése, művelődésre alkalmat adó programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Nagykanizsa város zenei életében való aktív részvétel, az egyesület működési feltételeinek megteremtése, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar működtetése, programjainak szervezése, a városban már működő vagy újonnan megalakuló szimfonikus zenekarok, együttesek támogatása. Új hagyományok megteremtése, művészeti iskola alapítása. Más megyékben hasonló céllal működő egyesületekkel, illetve külföldi országok településeivel való kapcsolatteremtés. ... >>

Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Keresztesné Rajnai Zsuzsanna
A kórházi, egészségügyi és szociális ellátásban a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok, vállalkozók, jogfenntartók, átmenetileg munka nélkül lévők) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A KEDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Kanizsai Vadmacskák Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szentes László
Az NB-I/A-s kosárlabda csapat sporttevékenységének szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Karosi László
Az alapítvány a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (továbbiakban művészeti iskola) támogatásával igyekszik hozzájárulni a város zenei életének fejlődéséhez. ... >>

Kis-hegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körtér 12/ C/ 1//7.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Becsehely község környezetében lévő Kis-hegy magaslatán a Canis Minor Csillagvizsgáló megépítése, üzemeltetése, karbantartása, az Obszervatóriumhoz kapcsolódó műszerpark megteremtése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a csillagvizsgálót körülvevő terület karbantartása, és a területen a továbbiakban létesülő egyéb épületek kivitelezése, azok cél szerinti működtetése. A csillagászatot amatőrként végző szervezetek működéséhez, tudományos kutatásához elengedhetetlen létesítmények, valamint a technikai eszközök beszerzése, és azok biztosítása.
Az alapítvány támogatja a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület azon tevékenységeit, melyek a csillagvizsgáló megvalósításához, fejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak, valamint elősegítik a más amatőr csillagász szervezetek és amatőrcsillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás és ismeretterjesztés terén.
Olyan alapítványi vagyon létrehozása, mely segítésével az alapítvány elsődleges céljainak megvalósulása hosszú távon eredményes lehet.
A csillagászat népszerűsítése, a tudományos ismeretterjesztés, a csillagászat iskolai és iskolán kívüli oktatása. A térség kulturális javainak bővítése ezen tevékenységekkel.
... >>

Kiskanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 67.
képviselő: Hackler Jánosné, Tulman Gézáné
Az Általános Iskola Kiskanizsa tanulói és szülői társadalma részére a rendszeres testedzés, a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása, az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének lehetővé tétele, a tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük elősegítése, különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése, sportkapcsolatok létesítése, sporthagyományok ápolása. ... >>

Kiskanizsai "Sáskák"

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Kápolnás Zoltán
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének, állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Korszerű Sebészetért" Alapítvány

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-4.
képviselő: Dr. Bátorfy József
Az általános sebészeti osztály műszerezettségének, eszköztárának korszerűsítése és fejlesztése. A dolgozók oktatásának továbbképzésének biztosítása. ... >>

KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány (apk.60.016)

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szemere út 4.
képviselő: Ludvig Zoltán
Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. ... >>

Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Horváthné Göndör Réka
Az óvoda eszközállományának bővítése. Játékeszközök, szemléltető eszközök, bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása, az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök vásárlása. Az alapítvány által szervezett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány Nagykanizsa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Czupi Gyula, György Pál
A Nagykanizsai Városi Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
képviselő: Pápai György
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelési és oktatási céljainak elősegítése. ... >>

Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 67.
képviselő: Kámánné Szép Terézia
Tagjai és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása, a nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása. A magyarság kulturális kincseinek közzététele mellett más országok kulturális értékeinek megismertetése a közönséggel. Tehetséges fiatalok támogatása, tehetséggondozás, az életkori sajátosságaiknak megfelelő kulturált szórakozási lehetőség megteremtése. Társadalmi és kulturális kapcsolatok építése, kulturális fesztiválok szervezése, abban való részvétel, médiapartneri kapcsolatok kiépítése. ... >>

Magyar Amatőr Rádiócsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Attila út 10/1. fsz./2.
képviselő: Sári Gábor
Soraiba tömöríteni a csillagászattal, rádiócsillagászattal amatőrként foglalkozókat, a téma iránt érdeklődőket, a csillagászati oktatást és ismeretterjesztést amatőrként végzőket, a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismeretterjesztést végző intézményeket, szervezeteket munkájukban. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével, műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. Elősegíteni a más amatőr rádiócsillagász (csillagász) szervezetek és amatőr csillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás ismeretterjesztés terén. Obszervatórium létrehozása és működtetése. ... >>

Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1 b. IV//1.
képviselő: Kummer József
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása. Alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelme, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Egészséges, sportszerű életre való nevelés, azifjúság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése, gyakorláshoz szervezett keretek biztosítása, tehetséggondozás. A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionális táncok és egyéb művészek részére, valamint edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése. A fent említett sport- és művészeti tevékenységek és az egyesület népszerűsítése, marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol a táncmozgalmat és a művészeteket népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi szakmai szervezetekkel, klubokkal, egyesületekkel. ... >>

"MIÉNK" Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 6.
képviselő: Ignáczné Király Rózsa
Fogyatékkal élők, különösen az értelmi és halmozottan fogyatékok gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése, a velük foglalkozó szakemberek képzési lehetőségeinek szervezése, támogatása. ... >>

Miklósfai Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Iskola út 10.
képviselő: Koncz Tivadarné
Az általános iskolai oktatás színvonalának javító anyagi-technikai feltételek megteremtésének elősegítése, valamint az iskolai tanórán kívüli szabadidős tevékenységi rendszerének fejlesztése. ... >>

Miklósfai Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Gárdonyi út 10.
képviselő: Baa Józsefné
A Miklósfai Óvoda fejlesztése, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása a miklósfai óvodások érdekeinek figyelembe vétele mellett. ... >>

Mórichelyi Lovasklub Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, 02144 hrsz.
képviselő: Dr. Nagy Kálmán
Tagjai részére a rendszeres lovassport, szabadidős és hobbitevékenység lehetőségeinek biztosítása. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lépő személyek, szervezetek lovaglásának biztosítása, versenyek, oktatások, táborok, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, intézmények, oktatási, nevelés intézmények tanulói részére a lovassport lehetőségeinek megteremtése, szabadidősportjának segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Nagykanizsa Attila Úti Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Attila út 7.
képviselő: Horváth Judit
Az óvoda oktató és nevelő munkájához szükséges feltételek folyamatos javítása, az óvodai dolgozók szakmai tudásának növelése, a gyermekek és dolgozók indokolt és eseti anyagi támogatása. ... >>

Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kodály Z. út 5 8/53
képviselő: Tanai János, Ténai Péter elnök
Nagykanizsa és térsége mentő-ellátásának javítása. A mentéshez, mentő oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, pótlása. A mentésben résztvevők folyamatos oktatásának, tudományos tevékenységének, szakképzésének támogatása, elősegítése. A lakosság elsősegély ismeretének bővítése. Nagykanizsa mentőállomás szociális körülményeinek, műszerezettségének és egyéb felszerelésének bővítése, korszerűsítése. A mentőállomáson dolgozók munkafeltételeinek javítása. A fenti célok megvalósulásának érdekében előadások, tanfolyamok, egyéb programok szervezése. ... >>

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány

(oktatási)

képviselő: Dr. Kereskai István, Karmazin József
Elősegíteni a környezeti és gazdasági érdekek összehangolásával a településen és a környezetében az egészségesebb életkörülmények kialakulását, a környezeti károk felszámolását, ill. keletkezésük megakadályozását. Környezettudat formálását, nevelését, az oktatás, a képzés és a közművelődés teljes közreműködésével. A település komplex ökológiai - gazdasági erőforrások környezeti állapotjavító hasznosításának elősegítése. ... >>

Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 38
képviselő: Horváth Gyula
Az arra érdemes és szociális helyzetüknél fogva rászorult tanulók eseti ösztöndíjjal történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon. A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez (külföldről nyelvgyakorlás céljából ideérkező külföldi tanulók szállás, étkezés, ellátás és utazási költségeihez, valamint a külföldre nyelvgyakorlás céljából kiutazó magyar tanulók utazási, étkezési és ellátási költségeihez) eseti hozzájárulás biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok továbbépítésével. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez (a versenyző tanulók utazási, élelmezési és ellátási, továbbá a versenydíjak beszerzési költségeihez) való esetenkénti hozzájárulás. Az iskola azon pedagógusainak eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása, akik munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók érdekében önképzésben vesznek részt. A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti öszöndíjban való részesítése. Az iskola pedagógusközössége javára adományozott Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. (balatonfenyvesi 3719 hrsz.) szám alatti üdülőingatlan fenntartása, karbantartása, időnkénti felújítása, valamint az itt történő pedagógus és gyermeküdültetés, valamint az itt szervezett nyelvi- és más tanulmányi táborok költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Nagykanizsai 3. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 17.
képviselő: Bolfné dr. Kovács Ibolya ... >>

Nagykanizsai Aikido Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 21/a.
képviselő: Józsa Tamás
Az Aikido népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. Az Aikido oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Az Aikido színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése. Együttműködés a Magyar Aikido Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi Aikido szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 1. II//5.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Soraiba tömöríteni a csillagászattal amatőrként foglalkozó, a csillagászati oktatás és ismeretterjesztést amatőrként végző és a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismertterjesztést végző intézmények, szervezetek munkáját. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. ... >>

Nagykanizsai Amerikai Football Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 99.
képviselő: Deák Tamás
Az amerikai futball sportág népszerűsítése. Az amerikai futball, mint sporttevékenység szervezése, illetőleg mindazon feltételek megteremtése, amely az amerikai futball sport szabadidős és eredményes versenyszerű folytatásához szükséges. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése, és fejlesztése. Sportbázis létrehozása, amely a legszélesebb körben lehetővé teszi az egészséges életmód szerves részét képező verseny és szabadidősport rendszeres és eredményes folytatását. Tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés elősegítése az amerikai futball sportágban. ... >>

Nagykanizsai Batthyány-s, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23
képviselő: Cseke József, Molnár László
Összefogni mindazokat, akik a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium élete, hagyományai, kulturális, művészeti értékei, múltja és fejlődése iránt érdeklődnek, a hagyományok, emlékek ápolásához és a gimnázium fejlődéséhez tevékenységükkel hozzájárulni kívánnak. Céljainak tartja továbbá mindazon szellemi érték, tudás, tapasztalat összegyűjtését és felhasználását, amely segítheti a város lakosságának társadalmi, gazdasági és kulturális körülményeinek javítását. Erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való kötődést, közreműködik az iskolatársak között létrejött barátság ébrentartásában. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres út 2-8
képviselő: Jaskó József, Jászberényi Zsombor
Az egyesület elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi ? egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedettnek szoros együttműködésben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével. Biztosítja, hogy a tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő felvilágosító tevékenységben. ... >>

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány (apk.60063/1995)

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady út 7.
képviselő: Halmos Ildikó titkár, Miskó János elnök
A Nagykanizsai Helyőrségi Klubban, illetőleg annak esetleges jogutódjában a társasági élet, a felnőtt képzés, a kisközösségi, az amatőr művészeti munka megteremtése, a kultúra értékes részének közvetítése. ... >>

Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 43/ A.
képviselő: Szőlősi Ibolya
Az iskolai sakkoktatás támogatása, a tehetséges fiatalok edzésének és versenyeztetésének feltételeiről való gondoskodás. ... >>

Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 4.
képviselő: Dr. Etler Ottó
A Nagykanizsa Jézus Szíve Egyházközség vonzáskörzetében élő, arra rászoruló személyek, családok, időskorúak segítése, szociális támogatása. Az egyházközség tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételeinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása, az egyházközség lehetőségei szerint, a kezelésében lévő, illetve tevékenységi körzetébe tartozó kulturális örökség ápolása, műemlékeinek, műemlék jellegű építményeinek, értékeinek védelme, fenntartásának, működésének biztosítása. Különös figyelmet szentel, forrásait használva támogatja a vonzáskörzetében élő gyermekek, ifjúsági közösségek védelmét, szükség szerinti érdekképviseletét, valamint a területén található hátrányos helyzetű személyek szociális, társadalmi helyzetének javítását. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, illetve a határon túli magyarság közösségeivel való kapcsolatok kiépítésének támogatása, a kapcsolatok ápolásához szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
képviselő: Vereb Zsolt
Közhasznú tevékenysége során támogatást nyújt a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktató-nevelő munkájának, az oktatási intézményben tanuló, arra rászoruló személyek, tanulók, hozzátartozóik szociális támogatása. Az iskola tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.
képviselő: Hella Ferenc református lelkipásztor
A nagykanizsai Református Egyházközösséghez tartozó, az egyhátag elődök által folyamatosan létrehozott szellemi és tárgyi értékek fentnartása, megóvása, állagának megőrzése, működtetése és adományokból való bővítése. Iskolák működésének segítése. A rászoruló szegények segítése. Közhasznú egyházi kiadványok megjelenésének támogatása. ... >>

"Nagykanizsai Síbarátok" Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 9/ A.
képviselő: Horváth Szilárd, ifj. Szányi Gábor, Szányi Gyula
A sporttág megismertetése, gyakorlati-elméleti oktatás, fizikai és szellemi felkészítés, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel a kapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. I. em. 14.
képviselő: Sebestyén Attila
A nagykanizsai vitorlázó repülés fejlesztése, sportrepülők és oktatók képzése, repülőeszközök és életmentő eszközök beszerzése, a sportrepülő kapcsolatok bővítése. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 1
képviselő: Cserti Tibor, VArga László
A sportrepülés folytatása és annak népszerűsítése. Az egészséges, szellemi és műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, és annak építésére mindig kész nemzedékek nevelése és oktatása. ... >>

Nagykanizsai Szent Imre Uti Napközi Otthonos Ovoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
képviselő: Laskainé Simonka Ágota
A magasabb színvonalú nevelőmunka előmozdítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a nagykanizsai Szent Imre úti óvodában. ... >>

Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Pusztainé dr. Nád Márta
Létrehozni egy olyan alapot, amelynek célja a nagykanizsai újszülött osztály gyógyító eszköztárának bővítése, műszereinek folyamatos korszerűsítése, ezáltal a súlyos, életveszélyes állapotban lévő csecsemők sürgősségi és intenzív ellátásának támogatása. Ezen a területen dolgozó szakorvosok, asszisztensek, nővérek oktatásának, továbbképzésének támogatása. Sürgősségi és intenzív orvosi ellátás költségeihez történő hozzájárulás. Oktató, továbbképző tanfolyamok, kongresszusok szervezésének, és anyagi eszközeinek megteremtése. Az alapítvány támogatása személyekre, eszközökre, és költségekre irányul. ... >>

Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 25/A.
képviselő: Józsi György
Sporttevékenység, az utánpótlás korú gyermekek rendszeres sportolásának megszervezése, versenyeztetése, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Nagyrác Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
képviselő: Gerócs Lászlóné ... >>

"Napraforgó Bölcsődéért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 5.
képviselő: Bárdosi Gábor Jenő
A Napraforgó Bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka személyi és tárgyi, valamint szakmai feltételeinek megteremtése, megőrzése, a bölcsődei dolgozók képzési lehetőségeinek szervezése, támogatása, gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődését elősegítő feltételek és módszerek bevezetése és megteremtése, bölcsődei programok szervezése, a bölcsődei programok szervezése, a bölcsődei környezet esztétikusabbá tétele. ... >>

Naprakész- Nonprofit Könyvelő és Szolgáltató Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 15.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mária
Kedvezményes egyszeres vagy kettős könyvelés, adóbevallások, egyéb bevallások elkészítése, beszámolók, statisztikai jelentések stb. elkészítése. Munkaerő-piaci képzések, szolgáltatások szervezése. Fogyasztóvédelmi klubok működtetése, előadások, szolgáltatások szervezése mellett kiadványok szerkesztése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az érdeklődők számára előadások megszervezése, megtartása. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Nők-háza Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 34.
képviselő: Nyakó Melinda, Rejtélyiné Nagy Gabriella
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és kulturális, szociális, életminőség, hagyományőrzés identitás és határmentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbségek kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések, vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése. Kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) ... >>

"OXIGÉN" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Brünner Szilveszter
Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály műszerezettségének, eszköztárának fejlesztésével a betegellátás színvonalának emelése, különös tekintettel életmentő műszerek, eszközök, berendezése beszerzésére. Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály dolgozói oktatásának, továbbképzésénak segítése. ... >>

Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 10/A. 2/6
képviselő: Kiss Ágnes
A nevelőszülők speciális szakmai és jogi érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A nevelőcsaládban élő gyermekek érdekeinek képviselete, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A hátrányos helyzetű nevelt gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket sújtó előítéletek megszüntetése érdekében a társadalom szemléletváltozásának előmozdítása. A nevelőszülők munkájának széles körben való megismertetése, elismertetése, az előítéletek megszüntetése. A nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek tanítása, fejlesztése, tehetséggondozás. A nevelőszülők és a nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek testi és lelki egészségének megszerzése, megőrzése, megelőzés. A nevelőszülők számára pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást szolgáló programok, klubfoglalkozások szervezése. A nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek számára ismeretterjesztő táborok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése. A nevelőszülők számára képzés, továbbképzés szervezése. A jogszabályi változások figyelemmel kísérése és megismertetése az érdekeltekkel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, nemzetközi kapcsolatok építése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal