Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 66
2. oldal

Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Nőszirom u. 20.
képviselő: alelnök Rákóczi Zoltán, elnök Kránitz Attila
Rendszeres testedzés biztosítása, versenyeztetés. A szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése, az egyesületi tevékenység, közösségi élet kibontakoztatása. A hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

"Mosonmagyaróvári Vackor Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kormos I. ltp. Vackor Nk.Óvoda
képviselő: Dr. Árvay István, Dr. Sudár Miklós, Hári Józsefné
A mosonmagyaróvári Vackor Napköziotthonos Óvoda részére az oktatáshoz, neveléshez, sport és játék tevékenységhez rendelkezésre álló anyagi eszközök alapítványi pénzből történő kiegészítése, a foglalkoztatás színvonalának emelése. ... >>

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 42.
képviselő: Nagy Gábor
Minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, az egyesület színeiben való versenyeztetésük. Túraevezés létrehozása, túraevezősök túrázási, túraversenyzési lehetőségkeinek támogatása. Az evezős sportot szeretők , támogatók összefogása, rendezvények, egyesületi programok szervezée, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása. az evezős sportág népszerűsítése, az evezés, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben. Vélemény nyilvánítás a sportágat érintő döntések meghozatala előtt. ... >>

"MÓVÁRI" GOLDEN TEKE CLUB Sportegyesület

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd u. 24.
képviselő: Kiss János
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekek védelméről való gondoskodás. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a szórakozás és sportolás lehetőségének biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

MTTSZ MOFÉM Lövészklub

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi út 7. VII./30.
képviselő: Fazekas István
sporttevékenység ... >>

NÁBOB PÓKER CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, József Attila u. 51.
képviselő: Süly Zsolt
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. Klubéletre ösztönző minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

ÓVÁR Építők Sport Klub

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.
képviselő: Kovács Miklós
A Sport Klub a rendszeres sportolás (versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása) céljából létrehozott szervezet. ... >>

ÓVÁRTOLL Tollaslabda Egyesület

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Nap utca 14.
képviselő: Tóth Géza
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési sporttevékenységét. Sportversenyeket és sporttal összefüggő egyéb rendezvényeket szervez. ... >>

Perpetuum Mobile Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 10.
képviselő: Rigó Szabolcs
Az egyesület céljai alapvetően társadalmi jellegűek, komplex közösségfejlesztő és problémamegoldó programra épültek, életminőség javítása, prevenció, társadalmi integráció. Az ifjúság egészséges életre nevelése, különböző sporttevékenységek népszerűsítése. Az ifjúságot érintő munkanéküliség felszámolása, a fiatalok munkerőpiacra való integrációjának elsősegítése. Az ifjúsági helyi közösségbe töténő fokozottabb integrálása, ennek keretében hangsúlyt kell fektetni az EU-integrációjával megnyíló kulturális és egyéb lehetőségekre is. Ezen túl az egyesület kulturális jellegű programok szervezésében is szerepet vállal. ... >>

PIRAMIS Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 2.
képviselő: Molnárné Rézmann Mária - elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és felüdülés biztosítása, szervezett keretek között versenyzési lehetőség biztosítása, az egyesület tagjainak és ifjúsági tagjainak a sportszerű életmódra nevelése, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Pulzus Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Rábl köz 8. II. em. 12. ajtó
képviselő: Püspöki Szabina
Mosonmagyaróvár városában és vonzáskörzetében a rock ad roll és az akrobatikus rock and roll megismertetése. További cél a későbbiekben megfelelő képesítésű oktatók bevonásával társastánc és moderntánc betanítása, helyi regionális, országos versenyekre való felkészítés. Az egyesület különböző korosztályok számára szórakozási, sportolási és mozgáslehetőségeket kíván teremteni, amely magába foglalja a tánckultúra és a tánchagyományok ápolását is. Az egyesület Mosonmagyaróvár és környékének hírnevét kívánja öregbíteni és a várost népszerűsíteni a tánc és sportversenyek útján. Az egyesület a jövőben nemzetközi tánckapcsolatokat kíván kialakítani és ezeket a kapcsolatokat hosszú távon is meg kívánja őrizni. Mindemellett az egyesült azt is feladatának tekinti, hogy különböző szintű rendezvényeken, megemlékezéseken fellépéseket szervezzen.
A Pulzus Táncsport Egyesület olyan belföldi székhelyű szervezet, amely a hazai lakosság érdekében működik, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ennek lehetőségét a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Rotaract Club Mosonmagyaróvár

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Troján Szabolcs
Elsődleges célja a humán erőforrás fejlődését segítő közösségfejlesztő tevékenység végzése Mosonmagyaróváron és térségében. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. A szociális helyzet javulásának elősegítése. Kulturális és sport tevékenységek szervezése és rendezése. Közreműködés az óvári gazdászhagyományok ápolásában. Alternatív lehetőségek biztosítása az ifjúság számára a művelődés, szabadidős tevékenységek és szórakozás terén, melyek hozzájárulnak a személyiség megfelelő irányba való fejlődéséhez. A környezeti és életminőség javulás elősegítése. Az egyesület e tevékenységhez a szakmai és működési hátteret, feltételrendszert biztosítja. Ennek keretében együttműködik a különböző állami, önkormányzati szervekkel, más civil szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a térségben működő állami és nem állami munkaerő-piaci szervezetekkel, a kamarákkal, munkaadói és munkavállalói, valamint szakmai érdekképviseleti szervezetekkel. Az egyesület nyitott minden, a célrendszerébe illeszkedő kezdeményezés irányába, együttműködik bármely hasonló célokat megvalósító szervezettel. Az egyesület, mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet, nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen. Az egyesület olyan belföldi székhelyű szervezet, amely a hazai és külföldi lakosság érdekében működik, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ennek lehetőségét a jövőre nézve is kizárja. ... >>

"TENGRI" Mosonmagyaróvári Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 53. 2/3.
képviselő: Bognár Árpád, Kovács Margit
A mosonmagyaróvári íjász sport fellendítése és ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó hagyományőrzés az íjász sport népszerűsítése és magas szinten történő művelése, hazai illetve nemzetközi kapcsolatfelvétel, további aktív együttműködés egyesületekkel, klubokkal. ... >>

Városi Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, November 7 tér 3.
képviselő: Nagy Árpád ... >>

ZSIDANITS KÖZÉLETI TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.
képviselő: Farkas István
A helyi közösségek fejlesztése a nemzeti és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete és megerősítése, a jogállamiság, a magyar polgári demokrácia érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Mosonmagyaróvár és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért. Az egyesület a keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel kívánja elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését a későbbiekben kialakításra kerülő munkaprogramjának megvalósításával.
A helyes és önérzetes magyarságtudat kialakítása és ápolása nemzetünk fennmaradásának alapkövetelménye globalizálódó világunkban. Ezért erősítjük tagjainkban azt a felemelő érzést, hogy bár kis nép, de egy nemzet fiai vagyunk. Nem csak a sportban vagyunk a világelsők között, hanem a tudomány és művészet terén is kiemelkedő helyet foglalunk el a világban. Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenségek, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében.
Mosonmagyaróvár közbiztonságának javítása, az élet és vagyonbiztonság növelése, a város és vonzáskörzetében élő lakosság biztonságérzetének növelése. Közigazgatási területén belül közreműködik a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. E cél maradéktalan megvalósítása érdekében az egyesület tagjai vállalják, hogy a tűz- és műszaki vagy természeti katasztrófa bekövetkezésének esetén az egyesület rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével szükség szerint segítséget nyújtanak a területileg illetékes Tűzoltóság (Katasztrófavédelem) szakmai irányítása mellett. ... >>
1. oldal 2. oldal