Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mór egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Árkipuszta Civil Szerveződés Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8060 Mór Árkipuszta, Magtár 0281/7. hrsz.
képviselő: Korompai Péter elnök
Önszerveződés, az esélyegyenlőségek megszüntetése, az alulképzettségből, alacsony iskolázottságból adódó hátrányok csökkentése. A gyermekek esélyeinek érvényesülésének javítása és lehetőségeinek bővítése. A roma kisebbség integrációjának támogatása. A kisebbségben élők, hátrányos helyzetben élők, a fogyatékkal élők és egészségkárosodottak, munkanélküliek, valamint szenvedélybetegek esélyeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése. A társadalmi és közösségi szolidaritás erősítése. Az egyesület tevékenysége a bármiféle hátrányos megkülönböztetés ellen irányul, célja a minél teljesebb esélyegyenlőség megteremtése. Munkahelyteremtés és az önfoglalkoztatás támogatása. A felnőttképzés támogatása. A kulturális sokszínűség megőrzése, támogatása. Az önművelés és a művelődés támogatása, kulturális rendezvények, szabadidős és iskolán kívüli oktatási és sport programok szervezése. A természeti- és az épített környezet védelme, műemlékvédelem. A környezet védelme, ápolása, komfortos lakókörnyezet kialakítása. ... >>

"Az egészséges emberért"

(egészségügyi)

8060 Mór, Kórház u. 21.
képviselő: Várkonyi Katalin kuratóriumi elnök
Egészségvédelem; gyógyászat. ... >>

Mentők a Mentőkért Mór és Térsége Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8060 Mór, Kórház út 23.
képviselő: Csurgó Zsolt kuratóriumi tag
A móri mentőállomás egészségügyi, technikai és tárgyi felszereléseinek fejlesztése, bővítése, a mentődolgozók munkájának segítése, tanfolyamok, oktatások támogatása. ... >>

Móri Biztonság- és Segítségnyújtó Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8060 Mór, Orgona út 22.
képviselő: Egyed Balázs kuratórium elnöke
Az 1993. évi III. törvény alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás biztosítása Mór város és vonzáskörzetében lévő településeken a saját otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú (egyedül vagy kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti személyek), vagy egyedül élő, súlyosan fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére ? az önálló életvitel fenntartása mellett ? felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás biztosítása. Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

TÉGY AZ EGÉSZSÉGEDÉRT Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8060 Mór, Szent István tér 5.
képviselő: Dr. Újváry Ildikó a kuratórium elnöke
Mór és vonzáskörzete területén lakó cukorbetegségben szenvedő emberek a betegség kézbentartásához segítség nyújtása, életviteli tanácsadás, a Közép-Dunántúli Régióban három havi rendszerességgel tanácsadó összejövetelek szervezése, a betegség kontrollálásához, kivizsgálásához szükséges eszközök, műszerek beszerzéséhez támogatás. ... >>
1. oldal