Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 114
2. oldal

Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

3533 Miskolc, Ládi telep 19. 1/2.
képviselő: Váradi János elnök
Működési területén szervezi és koordinálja a tagok díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységét, képviseli érdekeit. Aktívan részt vesz MDOSZ munkájában. Kiadványain keresztül, kiállítások, bemutatók keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a természet- és állatvédelmi célok megvalósításában. ... >>

Holocén Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u.13.
képviselő: Ignácz Erzsébet, Kiss József ... >>

Human Caritas Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3531 Miskolc, Gyár utca 44/ 3
képviselő: Kulcsár Judit
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Miskolc város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagyon non-profit jelleggel;
A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás;
Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, esélyegyenlőségének felzárkóztatása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással;
A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése;
Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése;
Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami, jogi és magánszemélyek szociális, foglalkoztatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése;
A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése;


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

"Ingyenkonyha" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

3535 Miskolc, Árpád u. 126.
képviselő: Dr.Csiba Gábor
gazdasági válság következtében elszegényedett kisnyugdíjasok, munkanélküliek, az élet perifériájára szorultak természetbeni megsegítése egy tál meleg étellel, ebéddel hétköznapokon - munkaszüneti napokra kevés hideg élelem biztosítása a rendelkezésre álló adományokból - az étkezésben résztvevők életének figyelemmel kísérése (munkalehetőségek, lakásviszonyok, alkoholizmus elleni küzdelem, egészségi állapotuk, lelki igényük stb.) ... >>

" JÁTÉKKUCKÓ " Alapítvány az Áfonyás uti Óvodásokért.

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Áfonyás u.16.
képviselő: Bertáné Baranyi katalin
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra ... >>

"Kapcsolatok " Művelődési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Andrássy u.96.
képviselő: Bányiczki Lászlóné, Dr. Máté László elmök
A megvalósult politikai és társadalmi változások eredményeként a tágabb európai mozgás érdekében a közeli történelmi régiók, kultúrális kapcsolatai kibővítésének és elmélyítésének, a folyamatos együttműködésnek a támogatása. A kultúrális és emberi kapcsolatokban a régiók természetes vérkeringésének visszaállítása. Mindezek szellemében: A kapcsolatfelvétel megteremtése és kapcsolattartás. a közművelődés és az oktatásügy területén a cserelehetőségek és azok biztosítása a régiót érintő tanácskozások szervezése és támogatása. A rendezvények koordinálása, szakmai továbbképzések összehangolása és szakemberek cseréje, az információcsere folyamatos biztosítása, ... >>

" KKSK Kétkeréken Gördülők " Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

3533 Miskolc, Szegedi u.24.
képviselő: Behinya Ferencné, Takács István
Kerékpárosok, kirándulni szeretők korosztály nélküli összefogása. Az ifjúság tömeg- és versenysportra való nevelése. Környezetünk védelme. A természet szeretetére való ösztönzés. Környezetünkben élő emberek tájékoztatása helyi újságon keresztűl. Helyi újság szerkesztése ( kerületi Barangoló). Gyermekek táboroztatása. Sport és Kultúrális rendezvények szervezése. Szociális körűlmények javítása. Támogatja: a táboroztatást, a versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, a sportrendezvényeket, a környezetvédelmet és a versenyek színvonalának növelését. ... >>

Kossuth Utcai Református Templomért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza
Az alapítvány célja:

A Belvárosi Egyházközség tulajdonát képező, a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található 2561 hrsz. alatt nyilvántartott ?templom? megnevezésű, a természetben Miskolc, Kossuth u. 15. szám alatt található 2562. hrsz. alatt nyilvántartott ?ifjúsági ház? megnevezésű, a természetben Miskolc, Palóczi u. 19. szám alatt található 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ?parókia? megnevezésű és a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található ?székház? megnevezésű ingatlanok felújításához állagmegóvó karbantartásához támogatás nyújtása. Az Egyházközség szociális tevékenységének támogatása, az épített környezet védelme és település fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

KÖR-TE Környezet és Természetvédő Nevelők Egyesülete

(természetvédelem)

3529 Miskolc, Nyíri Dániel u.3.
képviselő: Bobcsákné Berzi Ibolya ... >>

Lélegzet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42
képviselő: Csapóné Sveda Andrea, dr. Munkácsi Adrienn
Magánszervi betegek gyógyítása, rehabilitációja és megelőzése érdekében anyagi és természetbeni támogatás nyujtása. ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

"Lillafüredi Kisvasútért " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3535 Miskolc, Erdész u.24.
képviselő: Major János
A Lillafüredi Állami Erdei Vasút támogatása, ennek keretén belül: - az erdők közjóléti funkcióivaL, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátása: - a természet, az erdő megismertetése, megszerettetése az óvodáskorúaktól az időskorúakig minden korosztály számára: - a környezettudatos életszemlélet, környezetkímélő életmód kialakításának elősegítése: - a Lillafüredi Állami Erdei Vasút biztonságos üzemeltetésének és fejlesztésének segítése a környezetkímélő turizmus érdekében. ... >>

"Mancsért és Követőiért Alapítvány"

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3531 Miskolc, Klapka Gy.u.21.VI/2.
képviselő: Lehoczki László
A mentésben már igen sok eredményt felmutató és híressé vált "Mancs" mentőkutya, valamint a hozzá hasonló adottságokkal és veleszületett tehetséggel rendelkező kutyák felkutatásának, képzésének, felkészítésének támogaátsa. A tehetséges mentőkutyák kiképzésével, tartásával az alapítvány lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy minél több mancshoz hasonló mentőkutyát lehessen bevetni és alkalmazni a különböző mentési akciókban, elősegítve ezzel annak gyorsaságát és hatékonyságát. Az alapítvány fontos szerepet kíván játszani a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány támogatásában is. A közalapítvány a polgári védelemről szóló 1996.évi 37.tv-ben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól szóló 196/1996. (XII.22.) Korm.rendeletben meghatározott mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos szervezése érdekében működik, mely tevékenységet a mancsért alapítvány - többek között - a mentőkutyák folyamatos kiképzésével, tartásával tudná segíteni. - Az alapítvány segíti az eltűnt és áldozatul esett személyek felkutatását, katasztrófa következményeinek felszámolására felkészített kutyák biztosításával a jogszabály által biztosított keretek között. - Támogatja a mentőkutyák, illetve a mentésben közreműködő személyek rendszeres képzését. - Megszervezi és lebonyolítja a mentőcsoport és a mentőkutyák kiképzését és továbbképzését. - Tanulmányutakat, előadásokat, tanfolyami oktatásokat, illetve vizsgákat szervez, tart és támogat. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv.26.§. pontjának 4./ pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 8./ pontjában meghatározott természetvédelem, állatvédelem, és 15./ pontjában meghatározott közrend és közlekedésbiztonság védelme, ... >>

"MARIGOLD" A XXI. század egészséges emberéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Rozgonyi Piroska u. 10.
képviselő: Asztalos Valéria
Kelet és nyugati mozgásterápiák oktatása, megismertetése széles körben, - légzés tréningek, - természetes életmóddal kapcsolatos előadások, oktatások, ismeretterjesztés, - életmód tanácsadás, - meditációs és relaxációs tréningek, - a helyes táplálkozással kapcsolatos előadások tartása, - böjtkúrák szervezése, - továbbképzések, tanfolyamok szervezése, - "életmód táborok" szervezése, - keleti masszázstechnikák oktatása, - jógaterápiák tartása, - a közhasznú célokkal összhangban ösztöndíj alap létrehozása és működtetése kutatásra, oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra és külföldi tanulmány utakra, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - kulturális tevékenység, - természet- és környezetvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Miskolc Középiskolás diáksportjáért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Veress Zsuzsanna
Miskolc város középiskolás diákjainak versenyeztetéséhez,testedzéséhez, szabadidejük egészséges eltöltéséhez való aktív segítség biztosítása. Természetes testedzés. Iskolák közötti sportevékenység koordinálása. Nemzetközi sportkapcsolatok ápolása,fenntarrtása. Diák- és tömegsport fejlesztése, szinesítése.Labdajáték tornák és egyéb sportversenyek (labdarúgás, kosárlabda, röplabda stb.) szervezése, szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos költségek biztosítása. Diákok felkészítése sportversenyekre, bemutatókra. Jó tanuló, jó sportoló diákok jutalmazása. Felkészítés és versenyeztetés tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

MISKOLC-TAPOLCA ROTARY CLUB ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések u.112.
képviselő: Gulyás István
a társadalom önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyeinek életkörülményeit javító segítségnyújtás(elsősorban a vakok, árvák, beteg gyermekek részére),
- hajléktalanok ruhagyűjtéssel segítése,
- hatékony részvétel a drogmegelőzésben, elsősorban a középiskolás ( 12-18 éves) korosztály köreiben,
- a középiskolások és a felsőoktatási intézmények hallgatói részére külföldi tanulmányutak támogatása, szervezése,
- a határon túli magyarság segítése,
- a barátság ápolása, mely alkalmat ad mások megsegítésére,
- a nemzetközi megértés, a jószándék és a béke ápolása,
- az alapítvány célja szerinti tevékenységekhez nyújtandó anyagi és tárgyi eszközök beszerzése, illetve annak segítése,
- nemzetközi baráti és cserekapcsolatokban résztvevők anyagi támogatása természetbeni juttatás formájában. ... >>

Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,természetvédelem,egyéb)

3519 Miskolc, Branyiszkó utca 3.
képviselő: Csépányi Kálmán
Miskolc-Tapolca közigazgatási területén a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel megszilárdítani a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenységet. A ?szomszédok egymásért? mozgalom elősegítése, szervezése. A bűnmegelőzés érdekében együttműködés és kapcsolattartás a hivatalos bűnmegelőzési szervekkel, hatóságokkal, az önkormányzattal, a polgári védelemmel, a Vám- és Pénzügyőrséggel, kiemelten a rendőrséggel a kölcsönös igényeknek megfelelően, szabályozott formában, a jogkövető magatartás betartása mellett. Legfontosabb Miskolc-Tapolcán a közrend és közbiztonság, a közlekedésbiztonság védelme, részvétel az önkéntes katasztrófaelhárítási, valamint a természet- és környezetvédelmi tevékenységben. ... >>

" MISKOLCÉRT " Belvárosért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: Bihall Tamás, Dr. Dobrossy István, Dr. Simon Gábor, Halmai István, Sándorné Dombai Margit
Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete kiemelten fontos célkitűzésnek tartja Miskolc Város rehabilitációját, fejlesztését, szebbé tételét. Mindezek megvalósítása érdekében a Közalapítvány célja különösen: - a belvárosi műemlékek, műemlék épületek fokozott védelme, fenntartása, karbantartása (2001. évi LXIV. törvény 41. § (1) bek., valamint 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja),
- a belváros épületeeinek rekonstrukciója,
- parkosítás zöldnövényzet, szökőkutak telepítése,
- szobrok, domborművek, kisplasztikák készíttetése és kihelyezése,
- ún. városbútorok, padok kihelyezése (1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja),
- közvilágítás fejlesztése (1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bek.) kandeláberek kihelyezése,
- a belváros köztisztaságának biztosítása (2000. évi XLIII. törvény 31. § (1) bek.),
- természeti és épített környezet védelme (1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja), valamint
- településfejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- környezetvédelem,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység ... >>

Miskolci Birkózó és Sumo Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 8. fsz/2.
képviselő: Lestár Miklós elnök
A természet megóvása, a sportkultúra, a tömegsport területén a testgyakorlás népszerűsítése, a sporton alapuló egészséges életmód követésének terjesztése, sportrendezvényekre, versenyekre való felkészítés, továbbá mindezen tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Miskolc városban és a környező településeken lakó, sportkedvelő személyek összefogása, a tömegsport szeretete és védelme, valamint a sportoláson alapuló egészséges életmód elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kultúrált életmódra nevelése. Miskolc város és környéke nemzeti és etnikai kisebbségeivel kapcsolatfelvétel, sportbarátság kialakítása, jellemzően az egyesület támogatásán alapulóan. Az előzőeken túli cél jelen egyesület sportolói sporteredményei hagyományainak ápolása. ... >>

Miskolci Fiatalok Egészséges Életmódjáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem)

3533 Miskolc, Téglagyár u.3.
képviselő: Tisza Kálmán
Az ifjúságnak a vizisporttal, a repülősporttal és a természettel való megismertetése, megszerettetése a természetvédelemre való nevelés előmozdítása, miskolci fiataloknak, cserkészeknek a csorba tavon vizitelep létesítéséhez szükséges feltételek biztosítása (telek vásárlás, csónakház építése, hajók vásárlásának támogatása), kirándulások, természetjáró turák támogatása a Bükk hegységben és az ország más tájain, ifjúsági táborozások, vizi turák, vitorlázó repülés támogatása. ... >>

Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 20
képviselő: Hangó István
1.) Oktatási, nevelési tevékenység a Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodában, ezen belül különösen:
- református keresztény óvodai oktatás támogatása,
- keresztény óvodai hitéleti nevelés támogatása,
- képességfejlesztés,
- ismeretterjesztés,
- az óvoda gyermekbarát jellegének erősítése,
- az óvodának,mint intézménynek a gyermekek számára otthonosabbá tétele,
- a fenti célok megvalósítása érdekében az óvoda épületének, környezetének, udvarának és az ott található eszközöknek a folyamatos fejlesztése, karbantartása, új eszközök a református keresztény óvodai oktatást, nevelést segítő kiadványok, könyvek, egyéb tananyagok vásárlása,
- egyéb, a fenti célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozása,
- az óvoda intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése.
2.) Kulturális-, sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése, ezen belül különösen:
- személyiségfejlesztés drámapedagógiai eszközökkel,
- anyanyelvi kultúra megőrzése,
- hagyományok ápolása,
- egészséges életmódra nevelés,
- vizuális kultúra fejlesztése,
- művészetek szeretetére nevelés.
- természeti és társadalmi környezet megismertetése,
- esztétikus környezet megteremtése,
- keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése,
- közvetlen környezetünk megismertetése, megóvása, megvédése,
- természetes anyagból készült játékeszközök beszerzése,
- népművészet, hagyományőrzés.

A fejlesztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, a még hatékonyabb keresztény pedagógiai nevelés érdekében.

3.)Foglalkozási csoportokat összefogó (különösen a református keresztyény óvodai nevelés, oktatás szakmai fejlesztését elősegítő) tevékenység.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység. ... >>

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1
képviselő: elnök Szemánné Máté Katalin ... >>

Miskolci Múzsa Díj Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: dr Patkó Gyula
Miskolc művészetének fellendítéséért kimagasló tevékenységet végző természetes személyeknek, illetve alapítványnak, egyesületnek, profit és nonprofit szervezetnek adományozható "Miskolc Múzsa Díj" létrehozása, ápolása; egyéb művészeti, illetőleg azzal kapcsolatos tevékenység támogatása. A mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő - elsősorban sport- rendezvények, versenyek szervezése, támogatása, előkészítése. Többek között évente visszatérően a "Miskolci Nemzetközi Kerekes-székes Teniszverseny" rendezése Miskolcon. Egyéb fogyatékos, beteg emberek - kiemelten gyermekek rehabilitációs célú - alkalmankénti támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem)

3533 Miskolc, Lónyai M. u. 2.
képviselő: Csibi Károly
A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól szóló 196/1996. (XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott mentési feladatok magasszintű ellátásának folyamatos biztosítása. Ezen belül a közigazgatási szervek, fegyveres szervezetek, egyházak, egyéb társadalmi, illetve karítatív szervezetek, jogi, illetve természetes személyek katasztrófa- és vészhelyzetekben kifejtett élet- és vagyonmentést, valamint a hátrányos következmények elhárítását és enyhítését célzó tevékenységeinek ... >>

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem)

3534 Miskolc, Stadion út 69. 4/2
képviselő: Dzúró Zoltán elnök ... >>

"Mivíz" Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3527 Miskolc, József A. u. 78.
képviselő: Kuchta Bertalanné ... >>

MOZGÁS-SÓ a Miskolci Tánc- és Aerobik Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. út 2.
képviselő: Eperjessy Éva
Iskolák sporttevékenységének koordinálása, az aerobik és a tánckultura elterjesztése a fiatalok és a diákok között. Diák és tömegsport fejlesztése, szinesítése, lehetőség nyújtása a lakosság természetes testmozgásához, diákok felkészítése versenyekre, bemutatókra. ... >>

Nomád Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Báthory István utca 34 I/1
képviselő: Németh Csaba
Az egészséges életmód és testi fejlődés fokozott megteremtése érdekében az olyan sportok támogatása, amelyek természetben, szabad levegőn űzhetők. Az alapítvány támogatja továbbá az ilyen sportágak egyesületeit, szervezeteit. Természetben űzhető, fokozott veszéllyel járó sportok biztonsági eszköz beszerzéseinek támogatása. Olyan családok támogatása, ahol az anyagi l ehetőségek szűkös volta miatt a gyermekek sportoltatása, testi fejlesztése nehezen megoldható, illetve veszélyben van.Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-egészségmegőrzés, betegség megelőzés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-természetvédelem, állatvédelem;
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Oikonomos Értékelvű Pedagógiai és Szociális Alapítvány az Élet Minőségéért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Pallos u.1.
képviselő: Szilágyi István Levente
gyermekek és felnőttek képzési, fejlesztési, nevelési, szociális programjainak támogatása: élménypedagógiai nevelés,tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulási kézségek és képességek fejlesztése. a szabadidő hasznos felhasználására, a teljes és egészséges életmódra, a célvezérelt, önálló életvitelre nevelés: a mértéktartó fogyasztói kultúra terjesztése, fogyasztóvédelmi nevelés: az igény és érdeklődés felkeltése a nem anyagi (posztmateriális) javak iránt, szellemi és erkölcsi értékek felismerésére és elsajátítására nevelés: az egészségtelen, deviáns életmód társadalmi mintáinak visszaszorítása,gyermek és ifjúságvédelem, a drogfogyasztás és bűnözés prevenciója: a gyermekek, fiatalok jogainak tudatosítása és védelme: a normakövető, közösségépítő és felelőségelvű magatartásminták erősítése: a kulturális örökség, a nemzeti hagyományok, a tájegységi, helyi szokások, történtei, vallási és művelődési értékek megismertetése, védelme és gyarapítása: az épített és természeti környezet megörzése, helyreállítása, a környezettudatos életstílus, magatartásminták népszerűsítése. a más műveltségi, társadalmi hagyományok szerint élők iránti toleráns szemlélet erősítése, a kulturális sokféleség megismertetése, a megbékélt külömbözőség szellemének terjesztése: a szociális, kulturális, területi, valamint testi és mentálhigiénés problámákkal, hátrányokkal küzdő, segítségre szoruló gyermekek és felnőttek támogatása, öntevékeny életmódra és munkaerőpiaci versenyképességre vezető képzése,nevelése: a nyilvánosság, közgondolkodás befolyásolása a fenti értékek erősítésével: általánosan, hozzájárulás az életminőség javításához. ... >>

"Ökorello - A Te Világod Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 20 I/3
képviselő: Bakos István Szabolcs
Az alapítvány alapvető célja környezettudatos gondolkodású közösségek létrehozása.
A regionális és országos jelentőségű környezetvédelmi programok tervezése és kivitelezése, valamint magyar állampolgárságú és külföldi fiatalok részvételére egyaránt lehetőséget biztosító ifjúsági környezetvédelmi mozgalom létrehozása.
Az alapítvány tevékenységei között prioritást élvez az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása ? a fenntartható fejlődés jegyében.
Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelési programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.
Az alapítvány Zöldmunka Programja keretében hozzá kíván járulni a fiatalok foglalkoztatottságának növeléséhez, a pályakezdési nehézségek áthidalásához. Ezzel párhuzamosan specifikus ismeretközlő kurzusokat szervez.
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket jelentet meg.
Az alapítvány céljai érdekében kulturális tevékenységet is végez, ennek megfelelően a célcsoportoktól függően lehetősége van a kisközösségi rádiózás, valamint a közszolgálati rádiózás tevékenységeit gyakorolni. ... >>

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Váltó utca 45
képviselő: Dr. Mokrai Mihály elnök, Patkó Gabriella titkár
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 intézkedés támogatásával konzorciumi formában megvalósult, a fogyatékos emberek nappali ellátását, társadalmi-munkaerőpiaci integrálását, az ellátottak harmonikus együttélését segítő szolgáltató

központ üzemeltetése, a támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az 1993. évi III. tv. 65/C és 65/F §-ainak megfelelően, 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26.§ c) pont 4.5.11. és 18. alpontja szerint a fogyatékos ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának emelése, mely az intézmény szakmai tevékenységén keresztül teljesül, úgymint:
a) 20 középsúlyos értelmi és 20 testi fogyatékkal élő munkaképes korú,
társadalmi és munkaerő-piacra integrálható személy ellátása, az önmegvalósítás lehetőségének bővítése, az egyéni lehetőségek széleskörű kiaknázása.
b) mintaértékű, multiplikálható szakmai programmal, új képzési
eszközök segítségével fejlesztő, termelő, rekreációs foglalkozások
valósulnak meg,
c) a központ működése során kapcsolódó programoknak ad helyt,
szociológiai szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára (gyakorlati)
ismeretszerzési helyet biztosít, a mozgássérültek segédeszközei, azok
használatának kipróbálásának, bemutatásának révén,
d) a két célcsoport harmonikus együttélését elősegítő intézményben a civil
szféra által szervezett szolgáltatásokon keresztül a fogyatékos ellátás
minőségi és mennyiségi javítása, a társadalmi kohézió erősödése, az
esélykülönbségek mérséklődése,
e) az intézményben ellátottak fejlesztésének szerves részeként jelenik meg
a kulturális programcélok készségfejlesztő foglalkozásai, úgymint:
drámapedagógia, színjátszás, a bábozás, az ének-, zene és tánc csoport
foglalkozás, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a fogyatékkal
élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek hazai- és nemzetközi
kulturális és sport kapcsolatának ápolása, ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével kulturális örökségünk sokszínűségének tudatosítása.
Tevékenységük során törekednek a természeti értékek megóvására,
ápolására, ill. az ökológiai egyensúlyt meghatározó mikrokörnyezeti
technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítésére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaerőközvetítői tevékenység folytatása. ... >>

Pax Corporis Természetes Életmód Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1
képviselő: Szilvásy Lajosné ... >>

Pecavilág a Horgászatért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3508 Miskolc, Templom utca 53. 3//1.
képviselő: Vadászi Tamás elnök
a.) A természeti környezet megóvása, különös tekintettel vizeinek területére és annak tágabb környezetére.
b.) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.
c.) Közösségépítő tevékenység, elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére.
d.) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése.
e.) Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidős hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások.
f.) Hátrányos helyzetűek, közösségépítő tevékenységének támogatása, oktatása.
g.) Túrák szervezése. ... >>

PERECES JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Cséti Ottó u. 18.
képviselő: Bazinné Orosz Anita Mária
Pereces városrész kulturális életének, örökségének megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, műemlékvédelem, természetvédelem-állatvédelem, környezetvédelem, sporttevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

Pista Autósport és Tájfutó Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 32. 1/3.
képviselő: Duhi Balázs elnök
A tájékozódási futás ifjúsági és tömegsport keretén belüli népszerűsítése, továbbá a versenysport szervezése és támogatása. Az egyesület tagsága révén szervezet formában rendszeres edzés és versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok sportbeli képzésének és felkészítésének elősegítése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, a tájékozódási futás sportágbeli hagyományainak ápolása. Az egészséges életmód a futás és tájékozódási futás, a természetszeretet és természetvédelem széles körű népszerűsítése. Az autósporton belüli amatőr rally versenyzés szervezése és támogatása. A technikai sportok űzésének a természetvédelmi feladatokkal való összehangolása. ... >>

"POLINÉZIA" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3529 Miskolc, Kós Károly u.8/a.
képviselő: Vargáné Dr.Nagy Györgyi
Hazánktó távol eső népek és kultúrák tudományos igényű feltárása és megismertetése a világhírű magyar utazók tevékenységének méltó folytatásaként. Az alapítvány elsősorban a turizmusban még be nem kapcsolódott szigetvilágok néprajzi, antropológiai és természettudományos kutatását támogatja. Segítséget kívánunk nyújtani azokat az óceániai szigeteknek eléréséhez, melyek még nem kapcsokódtak be a rendszeres közlekedésbe /repülő - és hjójáratok/ és csak a helyi hagyományos közlekedési eszközökkel közelíthetők meg. Az alapítvány támogatja az óceániai szigeteken felkutatott tudományos igényű adatok korszerű -főként videókmerával történő- gyűjtését, azok feldolgozását. Célunk a kutatási anyag minél szélesebb körű megismertetése a magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos közvéleménnyel,publikációk megjelentetése és tudományos anyag gyüjteményekben történő archiválása. Az alapítvány támogat minden olyan új és már megkezdett expedíciós programot, melyek a fenti céloknak eleget tesznek. ... >>

POWERHOUSE - Berente és Környéke Fiataljaiért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 137. telephely:3700 Kazincbarcika, 3315/16.hrsz
képviselő: Agárdi Ádám alelnök, Antal Péter titkár, Csabay Péter Miklós elnök
a.)A fiatalok számára hasznos, érdekközvetítő, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása.
b.)Helység és lehetőség biztosítása kulturális, szabadidős, oktatási és nevelési tevékenységek folytatására.
c.)Általános emberi értékek (humánusság, szolidaritás, tolerancia) képviselete és közvetítése a fiatalság felé.
d.)Ifjúsági szervezetek és kezdeményezések támogatása.
e.)Fiatalok érdekképviselete.
f.)Az egyesület tárgyai és működési feltételeinek biztosítása.
g.)Berente és környéke közösségi és kulturális életének fejlesztése, különös tekintettel a fiatalokra.
h.)Az egyesület által támogatott cél megvalósítása érdekében más civil szervezetnek támogatása.
i.)Közösségi és ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.
j.)Egyéb gazdasági tevékenység folytatása az egyesület céljainak elérése érdekében (például reklám tevékenység, rendezvényszervezés, bérlet).
k.)Egyes önkormányzati feladatok átvállalása.
l.)A fenntartó fejlődés biztosításának elősegítése, környezettudatosságra való nevelés.
m.)A környezet és a természet védelme.
n.)Az egészségtudatos életmód folytatására nevelés, arra való áttérés elősegítése, helyes táplálkozásra nevelés ? különösen a fiatalok részére.
o.)Fiatalok gyakorlati életre való nevelése, széleslátókörűség elsajátítására való hajlamosítás a nem formális oktatás alkalmazásával.
p.)Fiatalok tudatos fogyasztóvá válásának elősegítése.
q.)Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, támogatása.
r.)Tehetséges fiatalok támogatása tudományos, művészeti és kulturális területeken.
s.)A civil szervezetek fontosságának, társadalmi jelentőségének hangsúlyozása.
t.)Káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés. ... >>

Regionális Egészségügyért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3526 Miskolc, Búza tér 14.
képviselő: Dr. Psenyeczky-Szikszay Ádám Csaba
Magyarországon, regionális szintű területi tagoláshoz igazított támogatások nyújtása az alapítványi cél megvalósítása érdekében tevékenykedő jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára a betegségek megelőzése, az egészségügyi szolgáltató rendszer hatékonyságának növelése, eredményességének fokozása, az ezt szolgáló személyi és tárgyi feltételredszer fejlesztése érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrző, betegségmegelőző
tudományos, kutatás
nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
- egészségmegőrző, betegségmegelőző
tudományos, kutatás
nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység ... >>

REKREÁCIÓ Környezetvédelmi és Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Templom utca 47. 1//2.
képviselő: Bandura Gábor elnök
Miskolcon és vonzáskörzetében élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosok - elsősorban időskorúak és gyermekek - segítése, támogatása, - környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítása, - Miskolc és vonzáskörzetében élők életvitelének segítése, élelmezésük, lakhatási körülményeik javítása, - a környezetvédelem aktuális feladatainak ismertetése, bemutatása, - a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás feltételei megteremtésének segítése. - Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének, terjesztésének segítése, - a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, társulások anyagi eszközökkel való segítése.
- asztrológiai ismeretek terjesztése, újság, könyv és egyéb kiadványok formájában, valamint ezen kiadványok kölcsönzési feltételeinek megteremtése,
- támogatás, illetve segítségnyújtás minden olyan rendezvényhez, illetve rendezvény megszervezéséhez, amely népi, vallási, vagy kulturális hagyományok ápolásával, alternatív gyógymódok bemutatásával, vagy végzésével segíti az asztrológiai életszemlélet és életmód, valamint az asztrológia szimbólumrendszerének mindennapi életbe való átültetését, visszahonosítását,
- segítségnyújtás az egyének számára abban, hogy életük és a társadalom történéseit a holosztikus világszemlélet értelmében szemléljék és ismerjék meg,
- segítségnyújtás az embereknek képességeik fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez filozófiai, szellemi és gyakorlati értelemben,
- más alapítványok, egyesületek, vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak segítése.

Az alapítvány új - kiegészítés folytán jelenkező - céljai:

Regionális és országos jelentőségű, valamint a nemzetek közötti összefogást erősítő, a környezettudatosságot, az egészséges életmódra való nevelést, a fenntartható fejlődést, valamint a környező országokkal való kapcsolatépítést elősegítő kulturális és szórakoztató programok, rendezvények tervezése és kivitelezése.

Az alapítvány tevékenységei között magas prioritást élvez az önkéntesség népeszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása - a fenntartható fejlődés jegyében.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelés programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbá egy civil hálózat kiépítését egyéb civil csoportokkal való együttműködéssel.

Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket, tanulmányokat és felméréseket készít és jelentet meg.


Az alapítvány új kiegészített közhasznú tevékenysége:

- kulturális tevékenység- tömegkommunikáció ... >>

Reménység a gyógyulásban Alapítvány

(természetvédelem)

3529 Miskolc, Csabai kapu 43
képviselő: Bíróné dr. Bakos Margit
A természetes gyógymódok emberi szervezetekre és környezetre gyakorolt hatásának a kutatása és vizsgálata. A bizonyítottan hatásos gyógymodok integrálásának elősegítése az akadémikus orvoslás rendszerében. ... >>

"Segítő Szállítás" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Árpád utca 126
képviselő: Dr. Csiba Gábor
mozgássérült gyermekek óvodába, iskolába és hazaszállítása mikrobusszal,
- a mozgássérültek orvosi kezelésre és visszaszállítása,
- a mozgássérült fiatalok és felnőttek részére speciális gépjármű vezetésre oktatás,
Az alapítvány munkája kiterjed a mozgássérülteken kivül, minden hátrányos helyzetű, miden rászorúlt ember, intézmény megsegítésére, s mind olyan létesítmény építésének segítésére, mely az elesett, rászorúlt emberek elhelyezésére irányul.
Szociális tevékenység. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra való tekintet nélkül a rászoruló családok, gyermekek, nyugdíjasok munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci és környékbeli csoportjai önkéntesei által a rászorulóknak. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. ... >>

SORS Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 42. VI/1.
képviselő: Kiss Lászlóné
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a htáron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, - sport, egészséges életmód. ... >>

"Szélrózsa" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Katowice utca 11 I/2
képviselő: Ujházi Andrásné
Nehéz anyagi helyzetben élő családok segítése pénzbeli és nem pénzbeli juttatás formájában, rászoruló családban élő, illetőleg egyedülálló szülők által nevelt gyermekek szociális támogatása, iskoláztatásuk, étkezésük, ruházkodásuk elősegítése, időskorúak segítése, gondozása természetben, valamint koruk és egészségi állapotuk miatt szükséges és anyagi helyzetük miatt számukra elérhetetlen gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, táplálék-kiegészítők beszerzéséhez történő hozzájárulás, a hátrányos helyzetű gyermekek és egyedülálló felnőttek szociális támogatása, a rászoruló, hátrányos helyzetű családok, magánszemélyek tájékoztatása kiadványok terjesztése útján, a felsorolt célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése ... >>

Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Alkotmány u. 27.
képviselő: Moczó Tibor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra, valamint országhatárra tekintet nélkül a rászoruló családok és gyermekeik, nyugdíjasok, munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása alapítvány önkéntesei által a rászorulóknak. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. Szakmai programok beszerzéseinek a finanszírozása, a kulturális és sport lehetőségek szélesítése, a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek számára nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. Az ifjúság részére lelki programok biztosítása, és felkészítése a felnőtt életre és annak problémamegoldásaira. ... >>

Szikla-kápolnáért Vallási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Kiss József út 33.
képviselő: Dr. Barkóczi István
Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc-Tapolca városrészében (Miskolc, Fenyő utca) található egyházi tulajdonú, országosan ismert, építészetileg is különleges (mindössze két ilyen található az országban) Szikla kápolna és ahhoz kapcsolódóan a
vallásos működtetésének fenntartása és fejlesztése,
vallási, kulturális, építészeti értékeinek megóvása és fejlesztése,
működésével a fiatalok keresztény értékeken alapuló vallási nevelésének elősegítése,
működésével a vallásos meggyőződésű turisták hitéleti feltételeinek javítása,
működésével a vallásrész idegenforgalmi, turisztikai célú fejlesztése,
szociálisan hátrányos helyzetű, elesett emberek, hajléktalanok segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem,
nevelés és oktatás, ismeretterjesztés
természetvédelem, környezetvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

"Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12
képviselő: Jakubinyi László
A fogyatékos gyermekek oktatása, nevelés, társadalmi integrációjának előmozdítása. A mai rohanó világban felnövekvő ifjúsággal megismertetni a népi hagyományokat és ősi mesterségeket, valamint ünnepeink és szokásaink felelevenítésével tudatosítani kulturális örökségünk sokszínűségét. Természeti értékek megóvása és ápolása illetve az ökológiai egyensúlyt megtartó mikrokörnyezeti technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-, munkaközvetítői tevékenység folytatása (274/1997. Korm. rendelet 2.§). Az alapítvány vállalkozásai elsősorban a fogyatékos személyek foglalkoztatására irányulnak, amely magába foglalja a terápiás intézmény akreditált, tranzit, rehabilitációs foglalkoztatás során létrejövő termékek eladását, valamint részvételükkel különböző szolgáltatások nyújtását. ... >>

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 38 III/3
képviselő: Patkó Gabriella
1.) Enyhe, közép súlyos és halmozottan sérült társaink valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, a felnövekvő ifjúság sikeres szocializációját, képességeit és készségeit elősegítő, fejlesztő és foglalkoztató infrastruktúrák létrehozása és azok gazdagításának támogatása.
2.) A sérült és egészséges, szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, speciális kiegészítő ismeretek oktatása, a társadalmi integrációjának előmozdítása.
3.) A célcsoporttal megismertetni a népi hagyományokat, ősi mesterségeket, ünnepeink és szokásaink felelevenítésével közelebb hozni számukra a kulturális örökségünk sokszínűségét. A művészeti nevelés sajátos eszközeivel megmutatni a nemzeti és egyetemes művészeti-, kulturális értékeket és azok őrzését elősegíteni. Alternatív produkciók létrejöttének elősegítése.
4.) További cél a környezet, megóvása és ápolása, mert ez életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.
5.) Sajátos és egyéni humán segítő szolgáltatásokkal, (életvezetési, tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jogsegélyszolgálat, szociális munka, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés,) hozzájárulni a szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, valamint az esélyegyenlőségük megteremtéséhez a korai integráció talaján.
6.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsoló szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
- Gyermekek napközi ellátása családi napköziben és házi gyermek felügyeleti ellátása,
- Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása.

Óvoda és általános iskola alapítása és fenntartása az 1993. évi LXXIX. tv. előírásai (továbbiakban Törvény) szerint fogyatékos gyermekek részére, a Törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A Törvény 3. § (3) bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartó tevékenysége, ill. az állami helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E Törvény szerint ingyenes továbbá az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele. A Törvény a 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást nyújt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatá ... >>

"Táborozásért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3529 Miskolc, Elek T.u.2.
képviselő: Vágó Péterné
erdei iskola alapítása, amelyben az iskolai tanév ideje alatt tanulmányi oktatás folyik osztályonkénti váltással - nyári időszakokban nyelvi (angol, német) oktatási célokra használjuk - idényjellegű, fizikai aktivitást igénylő sportolási lehetőségek biztosítása természeti környezetben (síelés, természetjárás, tájfutás, különféle labdajátékok sportja) - a családokra háruló anyagi terhek csökkentésével az alapítvány hozzájául a tanulók táborozási költségeihez - ezen célok érdekében az alapítvány vállalja az erdei iskola építési, bérleti költségeinek fedezését, felszerelési és üzemeltetési költségeinek biztosítását - az alapítvány a tanulók számára szervezett tanulmányi kirándulások, táborozások anyagi költségeihez hozzájárul, jutalmazás keretében pénzbeli támogatást nyújt. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal