Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
8. oldal

Swimming Pentathlon Club Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3532 Miskolc, Győri kapu 97.6/3.
képviselő: Hidvégi Attila elnök, Tugyi Attila alelnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, illetve Miskolc városi vízisportjának szervezése és fejlesztése, továbbá úszás, kéttusa, négytusa, öttusa, atlétika, triatlon, duatlon, vízilabda, szinkronúszás, lovaglás, vívás, sportlövészet (légfegyveres), szörf, kerékpár, vitorlázás, golf, tenisz sportágak esetében képzés, versenyeztetés szervezése és lebonyolítása. ... >>

"Szabad Miskolcért" Alapítvány

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Szabadság tér 5.
képviselő: Földvári László, Juhász János, Kiss Imréné, Kovács Lehel, Tóth Imréné
A Magyar Demokrata Fórum miskolci illetékességi körébe eső MDR és velük koalícióban lévő, valamint a céljai megvalósítása érdekében vele együttműködő más szervezetek választási kampányainak a finanszírozása, rászorultak anyagi segélyezése illetékességi területén, a kultúra, a művelődés segélyezése, rendezvények lehetővé tétele, A piaci monopóliumok és az árak letörése érdekében alkalomszerű árúsítás alapvető cikkekből. a fiatalok kiemelt támogatása szervezeti életük létrehozása a sport területén. ... >>

Szabadidősport Egyesület

(sport)

3526 Miskolc, Pozsonyi u. 74. II/2.
képviselő: Gréczi Imre ... >>

Szabó Lőrinc Diáksport Egyesület /DSE/

(sport)

3530 Miskolc, Vörösmarty u.76.
képviselő: Kerekes Attila ... >>

Szebb jövő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3509 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.
képviselő: Lövei József
A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola Kollégiumban folyó sporttevékenység, sportversenyek szervezése, kultúrális programok, kirándulások szervezése, a kollégium céljai szolgáló külföldi és hazai szakmai táborok, szakkirándulások, tanulmányztak szervezése finanszírozása. A kollégium technikai fejlesztée, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés támogatása a kollégiumban működő szakkorok támogatása. Hagyományteremtő kollégiumi ünnepségek rendezése. Kollégisták szociális helyzetének javítása, hátrányos helyzetű kollégisták és kollégista csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Gyermek és ifjúság érdekképviseletének támogatása. A kollégisták ösztönzése a jobb tanulmányi előmnetelre. Ifjúsági klub létrehozása. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók elismerő jutalmazása. A kollégiumi dolgozók munkájánk elősegítése, ösztönzése, továbbképzésük támogatás. Számítógéppark korszerűsítése. Az Euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztés a kollégisták körében. ... >>

Széchenyi Diáksport Egyesület

(sport)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 5.
képviselő: elnök Madarasi József ... >>

SZEMERE POKER CLUB Sportegyesület

(sport)

3531 Miskolc, Győri kapu 24/B.
képviselő: Schulhoff Tibor elnök
Tagjai sporttevékenységének (póker kártyajáték) biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesületekkel kapcsolatban kerülő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok lépesítése és fejlesztése. ... >>

Szemerey Dolgozókért és Családtagjaikért Alapítvány

(sport,szociális)

3527 Miskolc, Fonoda utca 1
képviselő: Piti Péter
A Szemerey Transport Zrt. és tulajdonosi körébe tartozó társaságok munkavállalóinak és családtagjainak támogatása, ennek keretében elsősorban:
-a többgyermekes családok támogatása,
-nehéz szociális helyzetben lévő munkavállalók és családjuk segítése,
-megváltozott munkaképességű dolgozók támogatása,
-nyugdíjas, volt munkavállalók segítése,
-foglalkozási balesetet szenvedett dolgozók és családtagjaik támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása. ... >>

Szent Ferenc Kórházi Tenisz Klub

(intézményi,sport,egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Bocsi András ... >>

"SZENT FLÓRIÁN MISKOLCÉRT ALAPÍTVÁNY"

(tűzoltó,intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.
képviselő: Dr. Mihalecz Péter elnök
A Miskolci Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek (technikai, műszaki, szolgálati) fejlesztésének támogatása, tűzvédelmi anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése felújítása, továbbfejlesztése. A tűzvédelmi szervező, oktató, megelőző tevékenység támogatása, a korszerű ismerethordozó és közvetítő rendszerek alkalmazásának segítése, a tűzoltósport támogatása. A tűzoltóság hagyományőrző tevékenységének ápolása. ... >>

Szent Kereszt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles u. 43.
képviselő: Gulybán Tibor
A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség tevékenységének elősegítése és anyagi támogatása mind személyi, mind dologi vonatkozásban. A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség templom, egyházközségi létesítmények és más görög katolikus intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása, támogatása, s ilyen intézmények létesítése. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó és bizantinológiai kiadványok támogatása. Tudományos képzés, oktatás, idegennyelvtanulás és továbbképzés elősegítése. Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása. Ösztöndíjak adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése. Az egyházközség tagjainak - amennyiben rászorulnak -, szociális támogatása, szükség szerint, esetenként más görög egyesült egyházközségek és intézmények támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységek támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Szentléleki Natura Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

3517 Miskolc-Szentlélek, 01105/1. hrsz.
képviselő: Katona Ferenc
A társadalmi szervezet célja:

Hegymászó, sí, túrakerékpáros, vízitúra programok egyéb sport programok szervezése, egyéb sportturisztikai rendezvények feltételeinek biztosítása, erdei iskolai szolgáltatás. ... >>

Szentpáli István Diáksport Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.
képviselő: Kupecz Lászlóné ... >>

"Szeresd még jobban " az értelmi fogyatékos óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3534 Miskolc, Stadion u.47.
képviselő: Dr. Boriné Rhúz Anna Etelka
A Miskolc és vonzáskörzetéhez tartozó 3-7 éves, elsősorban értelmileg sérűlt, illetve társuló fogyatékosságokkal (érzékszervi, mozgásbeli) óvodába kerükő gyermekek hatékony nevelése, oktatási feltételeinek javítása. - A speciális nevelési szükségletek kielégítését szolgáló új módszerek tárgyi, személyi feltételeinek javítása. - A hallássérült gyermekek korai fejlesztésének beindításához szükséges tárgyi feltételek megszervezése. - Az individuális képességfejlesztéshez szükséges speciális eszközök, játékok, segéd- és sporteazközök bővítése, a meglévő állomány gazdagítása. - A Tüskevár Óvodai Tagozat pedagógiai módszertani kultúrájának megtartása és továbbfejlesztése. ... >>

Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Alkotmány u. 27.
képviselő: Moczó Tibor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra, valamint országhatárra tekintet nélkül a rászoruló családok és gyermekeik, nyugdíjasok, munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása alapítvány önkéntesei által a rászorulóknak. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. Szakmai programok beszerzéseinek a finanszírozása, a kulturális és sport lehetőségek szélesítése, a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek számára nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. Az ifjúság részére lelki programok biztosítása, és felkészítése a felnőtt életre és annak problémamegoldásaira. ... >>

"Táborozásért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3529 Miskolc, Elek T.u.2.
képviselő: Vágó Péterné
erdei iskola alapítása, amelyben az iskolai tanév ideje alatt tanulmányi oktatás folyik osztályonkénti váltással - nyári időszakokban nyelvi (angol, német) oktatási célokra használjuk - idényjellegű, fizikai aktivitást igénylő sportolási lehetőségek biztosítása természeti környezetben (síelés, természetjárás, tájfutás, különféle labdajátékok sportja) - a családokra háruló anyagi terhek csökkentésével az alapítvány hozzájául a tanulók táborozási költségeihez - ezen célok érdekében az alapítvány vállalja az erdei iskola építési, bérleti költségeinek fedezését, felszerelési és üzemeltetési költségeinek biztosítását - az alapítvány a tanulók számára szervezett tanulmányi kirándulások, táborozások anyagi költségeihez hozzájárul, jutalmazás keretében pénzbeli támogatást nyújt. ... >>

"Tabula Rasa" Pedagógiai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Patak út 1
képviselő: Habiné Kovács Mária, Kovácsné Duró Andrea, Prémné Horváth Katalin
A pedagógiai szakmai szolgáltatás tevékenységeinek támogatásai, nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés így - a szakalkalmazottak, szaktanácsadók továbbképzésének támogatása és szervezése, - a miskolci pedagógusok innovatív tevékenységének kutató munkájának segítése (pl. ösztöndíj, pályázat) - a hazai nemzetközi kapcsolatok bővítése céljából tanulmányutak, konferenciák rendezésének és az ezeken résztvevőknek a támogatása, - szakmai kiadványaink rendszeres, folyamatos megjelentetéséhez és terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása, - a város diákönkormányzatainak segítése, a diákönkormányzat tagjai felkészítésének, táboroztatásának támogatása, - a tehetséges és különböző részképességi zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését segítő képzések, szakkörök, táborok, hazai és nemzetközi utak megvalósításának segítése, - a különböző kulturális, tanulmányi és sportversenyek szervezése és támogatása, az eredményes diákok és felkészítő tanárok munkájának elismerése, jutalmazása, - természet és környezetvédelemi tevékenység, környezeti nevelés, - gyermek- és ifjúságvédelmi munka,- társadalomtudományi, humánkutatások (pédául oktatáskutatás),-egészségnevelés, - a pedagógiai intézet könyvtárának, könyv és folyóirat állományának bővítését szolgáló támogatás, az intézet technikai, objektív és tárgyi feltételei kialakításának, informatikai felszereltségének korszerűsítésének segítése. - kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, civil szervezetekkel, kutató intézetekkel, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel - intézeti nevelés-oktatás-képzés területéhez kapcsolódó pályázatok támogatása (pályázatok készítése, kiírása) ... >>

"TANODA SPORT EGYESÜLET"

(sport)

3532 Miskolc, Gépész u.20.
képviselő: Füköp Béláné titkár, Fülöp Béla elnök ... >>

Tapolcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Várhegy u.2.
képviselő: Szebényi Istvánné
A Tapolcai Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedetése,óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelés, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, sport és egészséges életmódra nevelés. ... >>

TDK-ért KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

képviselő: Dr. Pénzes Béla
Támogassa a tudományos diákköri munkában résztvevő egyetemi és főiskolai hallgatók tudományos és szakmai tevékenységét. Ösztönözze a tudományos műhelymunkát végzőket segítő oktatók és kutatók tudományos törekvéseket. Segítséget nyújtson számukra a tudományos műhelymunkában való részvételre, az intézményi és kari, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvételre. Az OTDK-kon kiemelkedő teljesítményt elérők és a Pro Scientia Aranyéremmel kitüntettek számára pályázati lehetőségeket biztosítson és támogassa őket tudományos életpályájukon

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység
kutatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
tudományos tevékenység
kutatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"TECHNO" Autósport Egyesület

(sport)

3535 Miskolc, Gyertyán u. 30.
képviselő: Jacsó Tibor ... >>

Tecno-Team Autósport SE

(sport)

3535 Miskolc, Gyertyán u. 30.
képviselő: Jacsó Tibor ... >>

Tehetséggondozó Szakkollégium Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
képviselő: Veres Pál elnök
A kollégiumi tehetséggondozás szakmai- tárgyi feltételeinek minőségileg magasabb szintre emelése. A színjátszó körök, a filmkultúra, a zene- és táncművészet, ill. a képzőművészeti tevékenységek támogatása, a kollégium lakóinak az egészséges életmód biztosítása, szabadidő sporttal, testmozgással való hasznos eltöltése feltételei megteremtésének elősegítése, a nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjának finanszírozása. ... >>

TEN DANCE Táncsport Egyesület

(sport)

3531 Miskolc, Győri kapu 21 4/34
képviselő: Simonné Pala Erika ... >>

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Bezerédi utca 15
képviselő: Adorján József
a Miskolc, Mélyvölgy út 6. szám alatt működő magánovodába járó gyermekek testi-szellemi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, mélyépítése sportrendezvények, programok szervezésével, az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök gazdagítása, kultúrális programok szervezése, illetve azokon való részvétel feltételeinek biztosítása, oktatást segítő eszközök, felszerelési tárgyak gazdagítása. "Az alapítvány célja, hogy olyan óvodát működtessen, amelyben megvalósul az óvodáskorú gyermekek igényesebb képzése, képességeik legoptimálisabb kibontakoztatása, a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése és az iskolára való felkészítése. Célja továbbá az alapvető erkölcsi értékek megörzése." ... >>

Természet - Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem)

3531 Miskolc, Győri kapu 44
képviselő: Hortsin Tamás ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Térségi Képzés Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Molnár János
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőtestületi tagjainak az önkormányzati (polgármesteri) hivatalok dolgozóinak képzése, továbbképzése, a hatékony együttműködéshez konzultációs lehetőség teremtése, kulturális, művelődési lehetőségeinek szélesítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, hétvégi pihenés, üdülés biztosítása, egészségmegőrző szabadidő-sport szervezése. BAZ. Megye területén szervezi a nemzetközi szakembercserét a termelési, vállalkozói, önkormányzati és különböző humánszolgáltatási szférában. Tevékenységi körében nemzetközi projekteket szervez és bonyolít le. ... >>

"Test-Esély" Sportegyesület

(sport)

3529 Miskolc, Szentgyörgy út 55. II/3.
képviselő: Eperjessy Éva ... >>

Tiszavas Közművelődési és Sport Egyesület

(sport)

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
képviselő: Sidlovics Sándor ... >>

"Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 4 Fszt
képviselő: Derzsényi Diána, Kopcsó Gábor, Rózsa Edit
a./ A miskolci hagyományok megőrzése, azok megismertetése, különös tekintettel a ?Miskolci Kocsonya Legendára?.
b./ Miskolc újrafelfedezése, értékeinek bemutatása, különleges adottságainak népszerűsítése, a miskolci identitás erősítése,
c./ A ?büszke vagyok városomra? cél megvalósítása, a város természeti, kulturális értékeinek, épített örökségének, különlegességeinek értékközvetítése.
d./ A város múltjában híressé vált, de elfeledett, illetve napjainkban a városért érdemben tevő személyek megismertetése.
e./ PR, kommunikációs, marketing és rendezvényszervező tevékenység folytatása a város márkanevének, idegenforgalmának erősítése érdekében,
f./ Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományok feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
g./ Civilszervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Újdiósgyőri Sport Club

(sport)

3532 Miskolc, Torontáli u.65.
képviselő: Mátraházi Tamás ... >>

"Uniós Környezet és Kultúra Alapítvány"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Melinda u. 7.
képviselő: Balázs Barnabás
Az alapítvány célja, hogy az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben, az Észak-magyarországi régióban és azon túlnyúlva, ismertesse és nyújtson tájékoztatást, segítséget a környezetvédelem EU-s követelményei rendszeréről, elvárásairól, előírásairól, ismertesse meg és terjessze az itt élő népek és térségek kulturális hagyományait. Ezen célok megvalósításához kapcsolódó információk átadása, előadások tartása, ismeretterjesztő anyagok készítettése, terjesztése, az érintett térségekben az önkormányzatok képviselőinek bevonásával, a helyi oktatási és kulturális intézményekben történő széleskörű társadalmi propaganda alkalmazása útján. A főbb környezeti elemek, mind például a levegő, föld, víz, épített és természeti környezet, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, energiagazdálkodás területein belül keletkező környezeti ártalmak és betegségek megelőzési módjainak ismertetése és az erre való ránevelés elérése már az alsóbb korosztályoknál, másodsorban pedig ezen a területeken keletkezett betegségek gyógyításához szükséges módszertani útmutatások terjesztése. A környezetközpontú irányítási és felülvizsgálati rendszerek alkalmazásának elősegítése (ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme, rövidítése: EMAS) keretében, az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében üzleti és önkormányzati szférában tájékoztatás, szaktanácsadás, konferenciák, szemináriumok szervezése, pályázatok készítése, elnyerése. Környezetvédelmi tapasztalatok, kulturális hagyományok átadásához, megismeréséhez és megismertetéséhez, tanulmányutak szervezése és kivitelezése, pályázati anyagok és lehetőségek feltárása, továbbá az előzőekben ismertetett célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, valamint támogatások szerzése, igénybevétele és ... >>

"Utánpótlás" Kajak-Kenu Alapítvány

(sport)

Miskolc, Csorba telep
képviselő: Hegedűs Imre ... >>

V.T.P. Motorsport Egyesület

(sport)

3535 Miskolc, Hegyalja u.219
képviselő: Veres György ... >>

Vasutas Tenisz Sport Egyesület

(sport)

3519 Miskolc-Tapolca, Bencések utca 116
képviselő: elnök Balázsi István ... >>

Védőpajzs Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Bársony J.u.43.VII/2.
képviselő: Horváth László
Kutatni és propagálni az egészséges életmód, a társadalommal megismertetni,elfogadtatni az újszerű tudományos- orvostechnikai módszereket, óvni a természetet, a kultúrált emberi környezetet, korszeű technológiák tudományos ismeretterjesztő tanfolyami oktatási az ifjúság és sportolók támogatása, alkotó és előadóművészek támogatása, munkahelykeresés, munkahelyteremtés fiatalok számára, segítségnyújtás a betegségben szenvedőknek, egészségkultúrát propagáló kiadványok, promóciós anyagok szerkesztése, terjesztése, konferenciák, tanfolyamok jótékonysági előadások szervezése, rendezése,kapcsolattartás más civil nonprofit szervezetekkel, segítségnyújtás természetes személyek konkrét élethelyzeteiben. A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése - kiadványok szerkesztése és terjesztése - egyéb tanulmányok készítése,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, információs vonal felállítása, az Internet elérésével a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele nyújtása, nappali iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, bonyolítása, a célokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. ... >>

VIAN Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Győri kapu 57.
képviselő: Sikter Péter ... >>

Vidám Vidra Sport Club

(sport)

3534 Miskolc, Árpád u.68.
képviselő: Izsó Lajos ... >>

Vígh József Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Tárkányi utca 1
képviselő: Kovács Bertalan
Vígh József úszást oktató pedagógus szellemiségének ápolása és átörökítése,
úszás népszerűsítése, tömegsporttá való kiterjesztése és oktatása,
úszás, mint tömegsport támogatása,
egészséges életmódra nevelés,
Vígh József emlékének méltó megörökítése az utókor számára.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

VITALITÁS Egészség-,Életminőség-és Életszínvonal Megörző Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Mátyás király utca 50 fsz/4
képviselő: Siska Miklós
Minden olyan magyar állampolgárságú,illetve Magyarországon letelepedési joggal rendelkező nem magyar állampolgárságú személy, aki jelenleg valamilyen fő- vagy mellékállású jogviszonyban dolgozik vagy nyugdíjas, és az alapítvány megítélése szerint életkörülményei, életstílusa, egészsge javításra szorul, akkor e személyek és gyermekeik részére az alapítvány pénzben vagy tárgyi eszközben támogatást nyújt. az adomány megítélése végett az alapítvány előzetes környezettanulmányt készít.
Az alapítvány céljául tűzi ki a természetes élővilág, állatvilág (környezet) eredeti állapotának megőrzését, annak elősegítésére tervezett programok, események támogatását.
Céljai közé tartozik még az oktatási és sportprogramok támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Vizilabda-Úszó Klub Miskolc

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Kossuth u.16.
képviselő: Dömötör Zoltán ... >>

"XTRIKE" EXTRÉM SPORTHOZ ÉLŐ ZENE EGYESÜLET

(sport,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 6/2.
képviselő: Váradi József elnök ... >>

XXI. század Sport Club

(sport)

3525 Miskolc, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Afonyi László ... >>

YOSHU-KAI SHITO-RYU Karate Sportegyesület

(sport)

3534 Miskolc, Bertalan u.24. 3
képviselő: Szabó István ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal