Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
7. oldal

"MITEKA" Miskolci Tehetséges Kosarasokért és Röplabdásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Arany J. út 2. I/4.
képviselő: Dr. Ormay Gábor
a)Az alapítvány általános célja a miskolci és Miskolc környéki kosárlabda és röplabda sportágban tehetséges fiatalok felkutatása és képzése,
b)a kosárlabda és röplabda sport népszerűsítése, beleértve az amatőr és versenyszerű sportot is,
c)valamennyi sporttevékenység és sportág támogatása, bajnokságon résztvevő egyesületek támogatása, különös tekintettel a kosárlabda és a röplabda tornák szervezése és támogatása,
d)az általános cél mellett különös célja az alapítványnak a miskolci kosárlabda és röplabda sport fejlődéséhez szükséges támogatás nyújtása, sportszerek megvásárlásához segítségnyújtás, sporttevékenység és egyéb sportprogramok szervezésében való közreműködés,
e)hagyományos kosárlabda és röplabda rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

MOTOCROSS Miskolc Sport Egyesület

(intézményi,sport)

3533 Miskolc, Árvíz utca 2/ B I/3
képviselő: Adamovich Erik ... >>

Motocross Racing Sport Egyesület

(sport)

3517 Miskolc-Lillafüred, Palota utca 39
képviselő: dr. Sziklavári Istvánné ... >>

MOTOEX Motor és Extrém Sport Egyesület

(sport)

3535 Miskolc, Körmöczi u.20.
képviselő: Tóth Attila ... >>

MOZGÁS-SÓ a Miskolci Tánc- és Aerobik Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. út 2.
képviselő: Eperjessy Éva
Iskolák sporttevékenységének koordinálása, az aerobik és a tánckultura elterjesztése a fiatalok és a diákok között. Diák és tömegsport fejlesztése, szinesítése, lehetőség nyújtása a lakosság természetes testmozgásához, diákok felkészítése versenyekre, bemutatókra. ... >>

Mozgáskorlátozottak "AKARAT" Sportegyesülete

(sport,szociális)

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.
képviselő: Lénárt György ... >>

" Mozogj hogy egészséges légy! " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3531 Miskolc, Bársony J.u.27/a
képviselő: Szunyogh Péter
A miskolc, Bársony J,u.27/a. szám alatt működő 2.számú Általános Iskola Diák Sportköre működéséhez szükséges anyagi támogatás. A sportkör tagjainak versenyeztetése, sporttáborok költségeihez való hozzájárulás, a sportkörben folyó oktató-nevelő munka anyagi elismerése. ... >>

MTTSZ Dimag Rt. Lövészklub

(sport)

3540 Miskolc, Herczeg F. u. 43.
képviselő: Frigyik László ... >>

MTTSZ ÉMÁSZ Rt Lövészklub

(sport)

Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
képviselő: Kassai Béla ... >>

MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai uti lőtér
képviselő: Pál István ... >>

MTTSZ Rózsa Sándor Lövészklub

(sport)

3527 Miskolc, József A. u. 63.
képviselő: Ifj. Valaska László ... >>

Musin Kendo Klub Egyesület

(sport)

3530 Miskolc, Papszer u.4.
képviselő: Kocsis István elnök ... >>

NÁDIHEGEDŰ Kulturális és Egészségmegőrző Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Hejő utca 8.
képviselő: Mráz László elnök
Az alapítvány célja:

A magyar és egyetemes műveltség és hagyomány ápolása, bemutatása, ehhez kapcsolódó rendezvények, képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása, kiadványok támogatása, internetes tartalmak előállítása és fenntartása, a fentiekhez kapcsolódó kutatások támogatása, tanulmányi utazások szervezése és támogatása a Kárpát-medencében és azon kívüli területekre.
Hagyományos és alternatív gyógyítási eljárásokon keresztüli egészségmegőrzés, melynek keretében történik a testi-lelki-szellemi harmónia visszaállítása, erősítése, a gyógyításhoz kapcsoló rendezvények, képzések, tanfolyamok, előadások szervezése, támogatása, segítése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

" Napfényt az életnek" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3527 Miskolc, Baross G.u.13-15.
képviselő: Tóth József
Időskoruak magánjellegű szociális célu, differenciált igényléshez alkalmazható ellátásuk biztosítása.Szociálisan hátrányos helyzetű állampolgárok részére vállalkozások működtetése.
10.) hajléktalan-szállás működtetése, rászorulók részére élelmezés és alapszintű betegellátás biztosítása
11.) humán egészégügyi ellátás
12.) szociális ellátás,
13.) lakóingatlan, ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása,
14.) gyermekvédelmi preventív programok működtetése,
15.) máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység végzése,
16.) szabadidős és amatőr sportszolgáltatás. ... >>

Napsugár Gyermekközösség a Katowice utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Katowice u. 33.
képviselő: Takácsné Tóth Ágnes
Az óvodai ellátás színvonalának emelése, a gondozás támogatása, az óvodában dolgozók elismerése. Az alapítvány hozzájárul vagy fedezi a szervezési, adminisztratív, vagy a tárgyi feltételek megteremtése, vagy bővítése során felmerülő költségeket, vagy azok egy részét, a pedagógusi oktatás, dolgozók továbbképzésének támogatása, óvodások kirándulásainak, szabadidős, és sportevékenységének, a hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, gyermekjátékok, eszközök beszerzése, pótlása, javítása terén, Az alapítvány az óvodai oktatás, gyermeknevelés tárgykörén belül rendezett tudományos rendezvények, konferenciák költségeihez hozzájárúl, illetve szükséges és lehetőség szerint fedezi azt. Egyes személyek tudományos rendezvényeken való aktív részvételét is támogatja, és továbbképzést is finanaszírozhat, ha az óvodai ellátás ... >>

NIL NOCERE Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3527 Miskolc, Baross G. u. 17.
képviselő: Dr. Gyarmati Tamás
a gyógyító, megelőző munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása, - az egészséges életmódra való nevelés elősegítése, támogatása, - az új tudományos szakmai ismeretek és a betegek gyógyulását elősegítő új eljárások elterjesztését szolgáló kongresszusok támogatása, - az orvosok társadalmi tevékenységének elősegítése, - az egészségmegőrzést segítő szakmapolitikai rendezvények, fórumok, sportolási lehetőségek, sportrendezvények támogatása, - a magasabb orvosi szakmai színvonal biztosítása, az ezt elősegítő továbbképzések, előadások, konferenciák, szakmai utak támogatása, - az orvosok, továbbá az orvosok és más értelmiségi rétegek közötti szakmai és társadalmi kapcsolatok kialakításának támogatása, - a nemzetközi orvosi szervezetekkel való kapcsolattartás támogatása - a nemzetközi orvosi szervezetekkel való kapcsolattartás ... >>

Nomád Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Báthory István utca 34 I/1
képviselő: Németh Csaba
Az egészséges életmód és testi fejlődés fokozott megteremtése érdekében az olyan sportok támogatása, amelyek természetben, szabad levegőn űzhetők. Az alapítvány támogatja továbbá az ilyen sportágak egyesületeit, szervezeteit. Természetben űzhető, fokozott veszéllyel járó sportok biztonsági eszköz beszerzéseinek támogatása. Olyan családok támogatása, ahol az anyagi l ehetőségek szűkös volta miatt a gyermekek sportoltatása, testi fejlesztése nehezen megoldható, illetve veszélyben van.Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-egészségmegőrzés, betegség megelőzés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-természetvédelem, állatvédelem;
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Nyékládházi Karate Sport Egyesület

(sport)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 26. 2/3.
képviselő: Urbán László ... >>

Nyilas Misi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u.17.
képviselő: Szabó Sándor elnök
A gyermekek, a fiatalok szellemi, erkölcsi, kultúrális, vallási fejlődésének előmozdítása érdekében: -Gyermek-, és ifjúsági központ létrehozása és működtetése -A fiatalok hitéleti, Kultúrális és sportevékenységének szervezése és anyagi támogatása -Hátrányos helyzetű gyermekek, ifjak továbbtanulásának anyagi támogatása (ösztöndíjak, diákpályázatok, segélyek, stb.) -Fiatalok közötti lelkisegély-szolgálat, tanácsadás -Szociális, jóléti tevékenység (ruhaosztás, szeretetvendégség, stb.) -Protestáns könyvesbolt működtetése,nonprofit jelleggel -A millénium megünneplése, illetve megünneplésének támogatása. Az Alapítvány tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló jogszabály értelmező rendelkezése szerint:egyházi, hitéleti, "oktatás, terem bérbeadása, és non-profit jellegű gazdasági tevékenység (pld.:vendégszobák működtetése)" ... >>

Nyírjes Lakóterületi Sport Egyesület

(sport)

3521 Miskolc, Mohostó út 10.
képviselő: Tóth József ... >>

OMP Motorsport Miskolc

(intézményi,sport)

3524 Miskolc, Hajós út 2. IV/1.
képviselő: Kulcsár Gabriella ... >>

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Váltó utca 45
képviselő: Dr. Mokrai Mihály elnök, Patkó Gabriella titkár
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 intézkedés támogatásával konzorciumi formában megvalósult, a fogyatékos emberek nappali ellátását, társadalmi-munkaerőpiaci integrálását, az ellátottak harmonikus együttélését segítő szolgáltató

központ üzemeltetése, a támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az 1993. évi III. tv. 65/C és 65/F §-ainak megfelelően, 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26.§ c) pont 4.5.11. és 18. alpontja szerint a fogyatékos ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának emelése, mely az intézmény szakmai tevékenységén keresztül teljesül, úgymint:
a) 20 középsúlyos értelmi és 20 testi fogyatékkal élő munkaképes korú,
társadalmi és munkaerő-piacra integrálható személy ellátása, az önmegvalósítás lehetőségének bővítése, az egyéni lehetőségek széleskörű kiaknázása.
b) mintaértékű, multiplikálható szakmai programmal, új képzési
eszközök segítségével fejlesztő, termelő, rekreációs foglalkozások
valósulnak meg,
c) a központ működése során kapcsolódó programoknak ad helyt,
szociológiai szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára (gyakorlati)
ismeretszerzési helyet biztosít, a mozgássérültek segédeszközei, azok
használatának kipróbálásának, bemutatásának révén,
d) a két célcsoport harmonikus együttélését elősegítő intézményben a civil
szféra által szervezett szolgáltatásokon keresztül a fogyatékos ellátás
minőségi és mennyiségi javítása, a társadalmi kohézió erősödése, az
esélykülönbségek mérséklődése,
e) az intézményben ellátottak fejlesztésének szerves részeként jelenik meg
a kulturális programcélok készségfejlesztő foglalkozásai, úgymint:
drámapedagógia, színjátszás, a bábozás, az ének-, zene és tánc csoport
foglalkozás, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a fogyatékkal
élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek hazai- és nemzetközi
kulturális és sport kapcsolatának ápolása, ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével kulturális örökségünk sokszínűségének tudatosítása.
Tevékenységük során törekednek a természeti értékek megóvására,
ápolására, ill. az ökológiai egyensúlyt meghatározó mikrokörnyezeti
technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítésére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaerőközvetítői tevékenység folytatása. ... >>

Összefogás a sportoló gyermekekért Egyesület

(sport)

3530 Miskolc, Széchenyi u. 2. 1/2.
képviselő: Vigóczki Edit ... >>

" Összefogás " Nyugdíjas Klub

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 35 V//2
képviselő: Teszárovics Miklós
Kulturális, sport, szabadidő, szociális ... >>

Papírsárkány Kulturális, Ifjúsági Sportegyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 13 3/2
képviselő: Kovács Károly Viktor ... >>

Pattantyús Diáksport Egyesület

(sport)

3524 Miskolc, Pattantyús út 2.
képviselő: Kosztelnik Zsoltné ... >>

Pecavilág a Horgászatért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3508 Miskolc, Templom utca 53. 3//1.
képviselő: Vadászi Tamás elnök
a.) A természeti környezet megóvása, különös tekintettel vizeinek területére és annak tágabb környezetére.
b.) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.
c.) Közösségépítő tevékenység, elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére.
d.) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése.
e.) Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidős hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások.
f.) Hátrányos helyzetűek, közösségépítő tevékenységének támogatása, oktatása.
g.) Túrák szervezése. ... >>

PERECES JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Cséti Ottó u. 18.
képviselő: Bazinné Orosz Anita Mária
Pereces városrész kulturális életének, örökségének megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, műemlékvédelem, természetvédelem-állatvédelem, környezetvédelem, sporttevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

Pereces Kertváros Sport Egyesület

(sport)

3518 Miskolc, Lugas u. 8.
képviselő: Dózsa György ... >>

"PERECESI LABDARÚGÓ KLUB"

(sport)

3518 Miskolc, Csajkovszkij u. 5.
képviselő: Pakusza Zoltán ... >>

Pista Autósport és Tájfutó Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 32. 1/3.
képviselő: Duhi Balázs elnök
A tájékozódási futás ifjúsági és tömegsport keretén belüli népszerűsítése, továbbá a versenysport szervezése és támogatása. Az egyesület tagsága révén szervezet formában rendszeres edzés és versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok sportbeli képzésének és felkészítésének elősegítése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, a tájékozódási futás sportágbeli hagyományainak ápolása. Az egészséges életmód a futás és tájékozódási futás, a természetszeretet és természetvédelem széles körű népszerűsítése. Az autósporton belüli amatőr rally versenyzés szervezése és támogatása. A technikai sportok űzésének a természetvédelmi feladatokkal való összehangolása. ... >>

Polihisztor Diáksport Egyesület

(sport)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 21
képviselő: Kerekes Attila ... >>

Por-Sportegyesület

(sport)

3530 Miskolc, Vörösmarty M.u.37. 1/1.
képviselő: Bernáth Tamás elnök, elnökhelyettes Újvári László ... >>

R.S.O. TEAM SPORTEGYESÜLET

(sport)

3535 Miskolc, Gyertyán utca 30
képviselő: Jacsó Tibor ... >>

Racing Team Sportegyesület

(sport)

3529 Miskolc, Perczel Mór utca 37/A.
képviselő: Szilágyi Tamás elnök ... >>

Ricardo Póker Club Miskolc

(intézményi,sport)

3508 Miskolc, Mésztelep út 1/A.
képviselő: Gazdóf Barnabás
A Ricardo Póker Club Miskolc célja a póker kártyajáték, mint sport és mint hobbitevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadtatása. ... >>

"Rónai Ferenc a gyermekekért" Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Kassai u. 15.
képviselő: Nagy Zoltánné
A Miskolci 22. sz. Rónai Ferenc Általános Iskola mindenkori tanulóinak anyagi támogatása. A tanulmányi előmenetelek javításának segítése, tehetséggondozás, tanulmányi és sportversenyekre történő felkészítés szervezése. Az iskolai nyelvoktatás elősegítése, új, a nyelvoktatás eredményességét elősegítő módszerek kifejlesztése, már meglévő módszereknek a helyi körülményekhez való adaptálása. Iskolai oktatáson túlmenően nyelvi szakkörök, nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése. A tanulók egészségi és általános testi állapotának javítása érdekében tantervi és tanórán kívüli testnevelési programok, valamint szünidei turisztikai és sporttáborok, tanulmányi kirándulások szervezése. Számítógéplabor fejlesztése, a számítástechnikai oktatás tantervi és tanórán kívüli szakkörök szervezése. Az oktatásfejlesztési programokban résztvevő pedagógusok részére ösztöndíj pályázati rendszer kialakítása és támogatása. ... >>

Sajóvidéke Horgász Egyesület

(sport)

3530 Miskolc, Zámenhof utca 3 2/2
képviselő: elnök Lőrincz László
Sport, szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Segítünk, hogy sikerüljön! Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3521 Miskolc, Mohostó utca 33/A.
képviselő: Jakó István
A tehetséges fiatalok, sportoló felkarolása, támogatása, karrierjük építésének elősegítése, tehetséggondozás és képzés, valamint egyéb szolgáltatások és programok útján.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: -nevelés, oktatás, képességfejlesztés, -ismeretterjesztés, -gyermek- és ifjúságvédelem, -gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, -sport- a munkaviszonyban, és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Sikeresek a tehetségesekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Dr. Szántó Béláné Sziklai Mária
Elősegíteni, hogy az ifjúság képzettsége, műveltsége mind magasabb színvonalú legyen, s ennek következtében a régió népesség megtartó ereje növekedjék. A célok megvalósulása érdekében tudományos, kutatási, oktatási, kulturális és tömegsport programok szervezése és támogatása, tanulmányi és kutatási ösztöndíjak alapítása. ... >>

Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27
képviselő: Pappné Orosz Klára
A miskolci 12. számú Általános Iskolában tanulók mind magasabb színvonalú szellemi és testi fejlődésének érdekében a szükséges anyagi feltételek biztosítása.
Az alapítók, a Soltész Nagy Kálmán úti Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola anyagi helyzetének ismeretében, az iskola helyzetének javítása, ezen belül is főleg a tanulók mind magasabb színvonalú szellemi és testi fejlődése érdekében a szükséges anyagi feltételek biztosítására működtetik az alapítványt.
Elsődlegesen támogatni kívánják:
- a tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők rendezését, nyertesek díjazását;
- az iskola és más kulturális, szabadidős programok szervezését (osztáykirándulás, sportrendezvény, stb.);
- a diák sportversenyek rendezését a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében;
- a nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítését és segítését;
- a diákok iskolai körülményeinek javítását (az udvar, tornapálya és a termek szépítését, fejlesztését; oktatási célú technikai eszközök beszerzésének támogatását; tantermi berendezések, felszerelések vásárlását). ... >>

SORS Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 42. VI/1.
képviselő: Kiss Lászlóné
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a htáron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, - sport, egészséges életmód. ... >>

Speed Box Auto Sport Egyesület

(sport)

3530 Miskolc, Tompa út 18.
képviselő: elnök Kiss László ... >>

SPEEDWAY Miskolc Sportegyesület

(intézményi,sport)

3535 Miskolc, Gyertyán u.30.
képviselő: Jacsó Tibor elnök ... >>

Sport 12.

(sport,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Görgey A. u. 19.
képviselő: Lengyel István közös képviselő ... >>

Sport és Szellem Alapítvány

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Sík u. 20.
képviselő: Kovács Bertalan a kuratórium elnöke
Miskolc és környékén sportlétesítmények építése, felújítása, korszerűsítése, karbantartása és fenntartása, valamint sporttal és egészségvédelemmel kapcsolatos kreatív kezdeményezések támogatása. ... >>

Sportiskolák Országos Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Sellő u. 25.
képviselő: elnök: Fuhrmann Géza
gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás. ... >>

" Sporttal a hátrányok ellen " Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Vezér utca 10.
képviselő: Szabó Pap László tag
hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok számára életminőséget javító, sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása,
- hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok gondolkodásmódjának, élethez való pozitív hozzáállásának javítása a sporton (ezen belül kiemelten az ökölvívás oktatásán) keresztül,
- életmód-, és edzőtáborok szervezése,
- veszélyezetett (drogközelbe került, nehezen kezelhető, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, stb.), hátrányos helyztű és kisebbséghez tartozó fiatalok számára sportolási, kultúrális programok szervezése,
- foglalkoztatásban, oktatásban, képzésben, továbbképzésben való részvétel biztosítáda. ... >>

"Sütő János és Mész Úti Napköziotthonos Óvoda Boldog Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3508 Miskolc, Sütő János út 2.
képviselő: Váczi Andrea
A miskolci Sütő JÁnos és Mész Úti Napköziotthonos Óvodába (részlegóvodába) járó mindenkori óvodásai szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívül, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó óvónők, szakoktatók, kisegítők segítése, támogatása, ezen belül is különösen: - az óvodai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése, - a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása, - az óvodai közélet eseményeinek, programjainak, rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása, - az óvodai közösségek működési feltételeinek javítása, - az óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra, - az óvodásokkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása, - tehetséggondozás, - a kulturális, sport és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése, - a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, - a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása, - egyéb nevelési célok - beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal