Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
6. oldal

Miskolci Birkózó és Sumo Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 8. fsz/2.
képviselő: Lestár Miklós elnök
A természet megóvása, a sportkultúra, a tömegsport területén a testgyakorlás népszerűsítése, a sporton alapuló egészséges életmód követésének terjesztése, sportrendezvényekre, versenyekre való felkészítés, továbbá mindezen tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Miskolc városban és a környező településeken lakó, sportkedvelő személyek összefogása, a tömegsport szeretete és védelme, valamint a sportoláson alapuló egészséges életmód elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kultúrált életmódra nevelése. Miskolc város és környéke nemzeti és etnikai kisebbségeivel kapcsolatfelvétel, sportbarátság kialakítása, jellemzően az egyesület támogatásán alapulóan. Az előzőeken túli cél jelen egyesület sportolói sporteredményei hagyományainak ápolása. ... >>

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Arany János utca 37.
képviselő: Béres Márta elnök, Juhász Nóra titkár
a./ a szociális, mentális és egyéb okból nehéz helyzetben lévő családok vagy személyek segítése,
b./ a családi élet ? hagyományos értelemben elfogadott ? értékeinek kialakítása, helyreállítása, megőrzésének elősegítése,
c./ a munkaerőpiacról kirekesztettek visszailleszkedésének elősegítése,
d./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a különböző szolgáltatásokkal,
e./ a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtése,
f./ egyéb művelődési és sportolási lehetőségek biztosítása,
g./ játszóházak, napközis-foglalkoztatások, táborok, csoportok, tréningek megszervezése és működtetése,
h./ a segítők folyamatos tevékenysége, a kiégés megelőzése érdekében segítséget nyújtani,
i./ képzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
j./ bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerőpiaci-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Miskolci Dance Studió Sportegyesület

(intézményi,sport)

3532 Miskolc, Győri kapu 114. I/1.
képviselő: Ludmányné Tóth Evelin ... >>

"Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem
képviselő: Dr. Dobróka Mihály elnök
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel, kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének, továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen. A kiváló képességű hallgatók szakmai és emberi fejlődésének elősegítése.
- Az alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz,a képzés továbbfejlesztéséhez, kutatáshoz szükséges gépek, műszerek, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai ipari-intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, az idegen nyelvek tanulásához, az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez, a nemzetközi oktatási, kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítéséhez, továbbá a tufományos eredmények gyakorlati alkalmazásának és nemzetközi elismertetésének meggyorsításához.
- A kohászat területén a szakember utánpótlás magas szintű biztosítása.
-A DIMAG Rt.-nél és az érdekeltségébe tartozó önálló gazdasádi társaságoknál felszabaduló munkaerő számára olyan foglalkoztatási lehetőségek feltárása, közvetítése, amellyel csökkenthető, illetve elkerülhető a munkanélkülivé válás. A munkaügyi eszközrendszer olyan helyi működtetése, az újrakezdés esélyeinek növekedése, az egzisztenciális problémák enyhítése, amely csökkenti a vállalatcsoport, valamint a térség egyre inkább kezelhetetlenné váló foglalkoztatási gondját.
- Tájékoztató, szakértői, tanácsadó, szervező tevékenységgel járul hozzá a munkavállaló szociális kiszolgáltatottságának enyhítéséhez, a foglalkozáspolitikai eszközrendszer DIMAG Rt-n belüli működtetéséhez.
- Segíti, ösztönzi a munkavállalók vállalkozóvá válását - szociális helyzetüktől függő - kedvezményesen visszafizethető hitelkonstrukciók, illetve vissza nem térítendő támogatás keretében. - Segíti azon vállalkozó szellemű dolgozókat, akik gépi berendezések, eszközök bérlete, lízingjae útján és egyéb módokon - a vállalatcsoport által gyártott alapanyagból - piacképes végtermék előállítására szerződnek.

- Támogatja olyan vállalkozások működését, amelyek a leendő vállalkozók számára megfelelő infrastruktúrát és szolgáltatásokat együttesen biztosítanak, illetve a kezdő vállalkozó tevékenységét szakmailag támogatja.
- A megváltozott gazdasági környezetre tekintettel lehetőségeihez mérten elősegíti az élethelyzetük miatt rendszeres orvosi beavatkoziási igénylők egészségügyi ellátásához szükséges feltételek javítását, különös tekintettel a diósgyőri térség egészségügyi ellátását biztosító diósgyőri kórház orvosi műszerekkel való ellátását.
- Segítsége nyújt az egészséges életmód és sportolás feltételeinek megteremtéséhez a diósgyőri térségében, kiemelten az utánpótlás és az élsport diósgyőri feltételrendszerének javításához.

- Támogatást nyújt a szakmai oktatás, képzés anyagi feltételeinek javításához a Miskolci Egyetemen.
- A Miskolci Egyetem mindenkori hallgatói, valamint az egyetemen belül foglalkoztatott olyan fiatal oktatók és kutatók részére, a nemzetközi kapcsolat ... >>

Miskolci Elektromos Vasas Sk.

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u.13.
képviselő: Kozsik Tibor ... >>

Miskolci Felhőkarcolók Baseball Club

(intézményi,sport)

3524 Miskolc, Kölcsey Ferenc u. 11. V/2.
képviselő: Harry Bailey elnök ... >>

Miskolci Fiatalok Egészséges Életmódjáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem)

3533 Miskolc, Téglagyár u.3.
képviselő: Tisza Kálmán
Az ifjúságnak a vizisporttal, a repülősporttal és a természettel való megismertetése, megszerettetése a természetvédelemre való nevelés előmozdítása, miskolci fiataloknak, cserkészeknek a csorba tavon vizitelep létesítéséhez szükséges feltételek biztosítása (telek vásárlás, csónakház építése, hajók vásárlásának támogatása), kirándulások, természetjáró turák támogatása a Bükk hegységben és az ország más tájain, ifjúsági táborozások, vizi turák, vitorlázó repülés támogatása. ... >>

MISKOLCI FLOORBALL Egyesület

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Középszer u. 84.1/2.
képviselő: Szabó Ákos ... >>

Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 20
képviselő: Hangó István
1.) Oktatási, nevelési tevékenység a Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodában, ezen belül különösen:
- református keresztény óvodai oktatás támogatása,
- keresztény óvodai hitéleti nevelés támogatása,
- képességfejlesztés,
- ismeretterjesztés,
- az óvoda gyermekbarát jellegének erősítése,
- az óvodának,mint intézménynek a gyermekek számára otthonosabbá tétele,
- a fenti célok megvalósítása érdekében az óvoda épületének, környezetének, udvarának és az ott található eszközöknek a folyamatos fejlesztése, karbantartása, új eszközök a református keresztény óvodai oktatást, nevelést segítő kiadványok, könyvek, egyéb tananyagok vásárlása,
- egyéb, a fenti célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozása,
- az óvoda intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése.
2.) Kulturális-, sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése, ezen belül különösen:
- személyiségfejlesztés drámapedagógiai eszközökkel,
- anyanyelvi kultúra megőrzése,
- hagyományok ápolása,
- egészséges életmódra nevelés,
- vizuális kultúra fejlesztése,
- művészetek szeretetére nevelés.
- természeti és társadalmi környezet megismertetése,
- esztétikus környezet megteremtése,
- keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése,
- közvetlen környezetünk megismertetése, megóvása, megvédése,
- természetes anyagból készült játékeszközök beszerzése,
- népművészet, hagyományőrzés.

A fejlesztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, a még hatékonyabb keresztény pedagógiai nevelés érdekében.

3.)Foglalkozási csoportokat összefogó (különösen a református keresztyény óvodai nevelés, oktatás szakmai fejlesztését elősegítő) tevékenység.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység. ... >>

Miskolci Hallássérültek Egyesülete és Sportklubja

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 34.5/2.
képviselő: Papp Zoltán ... >>

Miskolci Határőr Horgász Egyesület

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Szeles út 73.
képviselő: Lengyel Aladár ... >>

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1
képviselő: elnök Szemánné Máté Katalin ... >>

Miskolci Honvéd Sportegyesület

(intézményi,sport)

3526 Miskolc, Hatvanötösök újta 2.
képviselő: Ondrasek Iván alezredes ... >>

Miskolci Íjász Egylet

(intézményi,sport)

3532 Miskolc, Tátra utca 56/ A
képviselő: Balázs László elnök ... >>

Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Görgey A.u.19.
képviselő: Egri István ... >>

Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Szilágyi D. út 4.
képviselő: Gulyásné Sinka Erika ... >>

Miskolci JU-JITSU Egyesület

(intézményi,sport)

3518 Miskolc, Liszkai u.1.
képviselő: Mellik Béla ... >>

Miskolci Judo-ért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3533 Miskolc, Csermőkei út 145.
képviselő: Kiss Tibor elnök
A miskolci judo támogatása, különös tekintettel az utánpótlás nevelésre, valamint korosztály - iskoláskorúaktól a felnőttekig bezárólag - szabadidejének hasznos eltöltésének segítése e sportág keretein belül. ... >>

Miskolci Kinizsi Sportkör

(intézményi,sport)

3527 Miskolc, Fonoda út
képviselő: Nagy Imre ... >>

Miskolci Kisbocsok Sakk Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 14 I/2
képviselő: elnök dr. Czecz Zoltán
működési körének a jellege: sport-, szabadidős és hobbi-, valamint oktatási tevéknység ... >>

Miskolci Közlekedési Sportkör

(intézményi,sport)

3527 Miskolc, Szondy Gy. u. 1.
képviselő: Gácsi Imre ... >>

MISKOLCI MOKÁNYOK Jégkorong Sport Egyesület

(intézményi,sport)

3532 Miskolc, Miklós u. 2.
képviselő: Mihalik Zsolt elnök ... >>

Miskolci Múzsa Díj Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: dr Patkó Gyula
Miskolc művészetének fellendítéséért kimagasló tevékenységet végző természetes személyeknek, illetve alapítványnak, egyesületnek, profit és nonprofit szervezetnek adományozható "Miskolc Múzsa Díj" létrehozása, ápolása; egyéb művészeti, illetőleg azzal kapcsolatos tevékenység támogatása. A mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő - elsősorban sport- rendezvények, versenyek szervezése, támogatása, előkészítése. Többek között évente visszatérően a "Miskolci Nemzetközi Kerekes-székes Teniszverseny" rendezése Miskolcon. Egyéb fogyatékos, beteg emberek - kiemelten gyermekek rehabilitációs célú - alkalmankénti támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

Miskolci Műlegyező Klub

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Belvárosi Horgászbolt Batóház Széchényi utca 70
képviselő: elnök Ferencz Zsolt ... >>

"Miskolci Nefrológiai Központ Betegeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Ladányi Erzsébet
A Miskolc, Szentpéteri kapu 76.szám alatt található FMC Nefrológiai Központ betegeinek gyógyítása és szakszerű kezelése. - A Nefrológiai Központ korszerűsítése, modern gyógyító eszközök beszerzése és a gépi berendezések bővítése. - A Központ technikai felszereltségének folyamatos javítása és bővítése. - Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, kulturális-, sporttevékenység.

Az alapítvány céljai az alábbiak szerint egészül ki:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Miskolci Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban ápoltak és az ott dolgozók kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és ezen tevékenységek finanszírozása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. A dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése, ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel.
A helyi lakosság tájékoztatása az alapítvány működéséről és célkitűzéséről. A dializált betegek, életminőségének javítására irányuló helyi és térségi programok szervezése, bekapcsolódás regionális és országos programokba.

A fenti célokkal összefüggő hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és nemzetközi konferenciálkon továbbképzéseken való részvétel. Konferenciák szervezése.
A fenti célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Miskolci Paintball Sport Club

(intézményi,sport)

3524 Miskolc, Jósika M utca 55 X/2
képviselő: Tóth Attila Tamás ... >>

Miskolci Pedagógus Sportklub

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
képviselő: Gelsei László ... >>

Miskolci Polgár Kultúrális és Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth utca 16
képviselő: tag Gyulai Tibor, titkár Dr. Kós Ágnes, Tóth Tibor
a.) Miskolc és térségének kulturális- vallási értékeinek felkutatása,ápolása,
b) Ismeretterjesztő előadások szervezése, nyilvános képzések szervezése,
c) Külömböző kiadványok, szórólapok és ismeretterjesztő anyagok megjelentetése,
d) A polgári önszerveződés támogatása. ... >>

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
képviselő: Stirminszki József elnök ... >>

Miskolci Rögbi Szabadidő Sport Klub

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Elek Tamás u. 17. V/4.
képviselő: Kardos Attila ... >>

Miskolci Sárkányrepülő Klub

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Zsedényi B. u. 27.
képviselő: Képes István ... >>

Miskolci Sport Klub Egyesület

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Rákóczi út 12..
képviselő: Dr. Kaposvári Attila ... >>

Miskolci Sporthorgász Egyesület

(intézményi,sport)

3524 Miskolc, Jósika utca 8/ A
képviselő: Szabó Géza ... >>

Miskolci Sportlövész Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles út 49.
képviselő: Barnóczki András elnökségi tag, Bársony Csaba elnökségi tag, Menyhárt Attila elnök
Az egyesület célja a dinamikus és a statikus továbbá a hagyományőrző sportlövészetnek, mint sporttevékenységének népszerűsítése és megismertetése a társadalommal, különösképpen, de nem kizárólagosan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén. ... >>

Miskolci Szabadidőközpont Sportegyesület

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 19
képviselő: Lenártek András elnök ... >>

Miskolci Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egyéb)

3529 Miskolc, Középszer u. 86.
képviselő: Wentz István ... >>

Miskolci Távközlési Dolgozók Sport Egyesület

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Régiposta u.9.
képviselő: Farkas Géza elnök ... >>

Miskolci Thai-box Sportegyesület

(intézményi,sport)

3524 Miskolc, Gesztenyés u.15. III/2.
képviselő: Balta Péter ... >>

Miskolci Tűzoltók Sportegyesülete

(tűzoltó,intézményi,sport)

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
képviselő: Újvári Béla elnök
A közösségi szellem építése, egészségünk megőrzése, környezetünk védelme, és az európai kultúrának megfelelő életmód és viselkedés gyakorolása és népszerűsítése. Bármi nemű sporttevékenység hobbi szintű illetve versenyszerű folytatása amelyre a tagság igényt tart. Sport rendezvények szervezése, lebonyolítása, segítése, illetve támogatása. Az egyesület tagjainak igénye szerinti szabadidő tevékenység szervezése, lebonyolítása népszerűsítése. Sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tevékenységek lehetőségeinek megteremtése. Tűzoltó sportok, szakmai versenyek folytatása, népszerűsítése, támogatása, szervezése. Tűzoltók fizikai felkészülésének segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Miskolci Városi Sport Club Judo Egyesület

(intézményi,sport)

3534 Miskolc, Benedek utca 29 IV/3
képviselő: Illés Miklós ... >>

Miskolci Városi Sportiskola Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetem út 2.
képviselő: Hölcz Péter ... >>

Miskolci Vasutas Sport Club

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Illyés Miklós ... >>

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem)

3534 Miskolc, Stadion út 69. 4/2
képviselő: Dzúró Zoltán elnök ... >>

Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesület

(intézményi,sport)

3533 Miskolc, Szeder utca 50 III//10
képviselő: dr. Juhász Viktor ... >>

Miskolci Veteránjármű Klub

(intézményi,sport)

3516 Miskolc, Simándy P. u. 45.
képviselő: Ifj.Vincze István elnök ... >>

Miskolci Vízművek SC

(intézményi,sport)

3527 Miskolc, József A. u. 78.
képviselő: Szűcs Andor ... >>

Miskolci Winchester Kispályás Futball Club Sportegyesület

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Középszer u.17.IX/1.
képviselő: Golgovszki Csaba ... >>

"Miskolciak a jégkorongért" Alapítvány

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Görgey utca 19
képviselő: Korpos János
Elsősorban, hogy Miskolcon támogassa a gyermek és felnőtt jégkorong sportot és hosszú távon biztosítsa a felnőtt jégkorong sport utánpótlást. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal