Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
5. oldal

KerékVilág Sport Egyesület

(sport)

3526 Miskolc, Szeles u. 72.fsz.3.
képviselő: Braun János ... >>

"KÉTKERÉKEN" Közlekedésbiztonsági Kerékpár és Motorkerékpár Sport Alapítvány

(sport)

3534 Miskolc, Üllő u.25.
képviselő: Dr. Juhász Béla, Dr.Tóth Mónika, Szatmári Tibor, Szilágyi Dezső Elnök, Tóth Csaba
A közlekedési, sport és műszaki kultúra fejlesztése, a diák és tömegsport rendezvények szervezésén és a rendszeres sportolési lehetóség biztosításán keresztűl: Kerékpárutak építésének elősegítése. Közlekedésbiztonságot növelő rendezvények szervezése a helyirendőri szervek szakmai támogatásával. A közlekedésben használatos műszaki ujdonságok és szükséges tudnivalók ismertetése a diákság és az érdeklődők köröben. Szakmai konferenciák és rendezvények szervezése. Kerékpár és motorkerékpár sport klubok létrehozásának támogatása, a meglévők munkájának segítése. Tömegsport rendezvények szervezése, a kerékpár és motorkerékpár sport utánpótlás nevelésének támogatása. Gondoskodik a céljának megvalósításához szükséges szakirodalom, kiadványok,folyóiratok, könyvek és Sportszerek beszerzéséről. Segíti a kerékpársrort népszerűsítése által a térség általános közlekedési és sportkultúrájának fejlesztését. Egyéb, a cél megvalósitásához szükséges feladatok ellátása. ... >>

Kinizsi Sportkör Baráti Köre

(sport)

3525 Miskolc, MSZB tér 3.
képviselő: Pataky Pál ... >>

" Kis-Galya " Közhasznú Sportegyesület

(sport)

3526 Miskolc, Katowice u.5.
képviselő: Kirilla László elnök, Sikter Zsuzsanna elnökhelyettes ... >>

" KISBOLDOGASSZONY Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás T. u.5.
képviselő: Dr. Dózsáné Virosztek Anikó
A Kisboldogasszony Óvodába járó gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének, valamint a katolikus szellemiségű nevelésének segítése. Ennek során támogatja: - Az óvodai nevelés magasabb szintű végzéséhez szükséges felszerelések, eszközök beszerzését, - A gyermekek kultúrális és sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, - A gyermekek differenciált fejlesztésének biztosítását, - Olyan szabadidős programok anyagi bázisainak megteremtését, finanszírozását, amelyek elősegítik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, - A nevelők tudományos tevékenységének külföldi tanulmányuton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcserén történő részvételét. ... >>

" KKSK Kétkeréken Gördülők " Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

3533 Miskolc, Szegedi u.24.
képviselő: Behinya Ferencné, Takács István
Kerékpárosok, kirándulni szeretők korosztály nélküli összefogása. Az ifjúság tömeg- és versenysportra való nevelése. Környezetünk védelme. A természet szeretetére való ösztönzés. Környezetünkben élő emberek tájékoztatása helyi újságon keresztűl. Helyi újság szerkesztése ( kerületi Barangoló). Gyermekek táboroztatása. Sport és Kultúrális rendezvények szervezése. Szociális körűlmények javítása. Támogatja: a táboroztatást, a versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, a sportrendezvényeket, a környezetvédelmet és a versenyek színvonalának növelését. ... >>

KO-HOSHI Japán Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,kulturális)

3532 Miskolc, Fadrusz János utca 11
képviselő: Jurecz István
A japán kultúra és sportélet hagyományainak ápolása, annak elősegítése és támogatása Magyarországon.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
kulturális tevékenység, sporttevékenység ... >>

Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub

(sport,egyéb)

3533 Miskolc, Cserfa u. 10.
képviselő: Behinya József elnökhelyettes, Egri Balázs elnök, Egri Józsefné titkár, Szeghalmi Gézáné elnökhelyettes ... >>

Korszerű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3521 Miskolc, Miskolci út 38/a.
képviselő: Juhászné Tamás Zsuzsanna
A Bem József Általános Iskola tan- és szemléltető eszközeinek beszerzése, studiók, oktatási műhelyek kialakítása. A tanulóifjúság sportolásának támogatása. ... >>

"Korszerűbb általános iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
képviselő: Kmetz Leventéné
Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audóvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. - A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. - A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. - Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az "Egészségesebb Ifjúságért" nevelési célok megvalósításának érdekében. - Művészeti tárgyak- ének,zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. - A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi,anyagi feltételek biztosítása. - A magyar és egyetemes kultúrális örökség megismertetése - az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. - Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. - A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének ... >>

"Kós Károly" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Latabár E.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gacsályi Zoltán Csaba
A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak szakmai fejlődését elősegítő tanfolyamok anyagi támogatása. Az intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. A szakmai képzést továbbfejlesztő tanulmányi utak anyagi támogatása. A szakközépiskolai képzés továbbfejlesztését elősegítő szakmai tantervfejlesztési kutatás anyagi támogatása. A kiemelkedő eredményt (tanulmányi, kultúrális, sport) felmutató tanulók jutalmazása, a felkészítők anyagi elismerése. Az alapítvány elősegíti a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak kultúrális tevékenységét, a gyermekek ifjúsági érdekképviseletét, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységet. ... >>

KÖDMÖN Társastánc Sportegyesület

(sport)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Simon Csaba ... >>

"Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Könyves Kálmán u.2.
képviselő: Dr. Munkácsi László
-a helyi oktatási programok fejlesztésének támogatása: -az iskolában müködő szakosított tantervű német és testnevelés tagozatok kiemelt támogatása /oktatást segítő új szemléltető eszközök, új módszertani tankönyvek beszerzése, nyíelvi táborokban résztvevő tanulóink kiadásainak támogatása./ -kultúrális, sport versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink és csoportjaink utaztatásának, magasabb szintű fordulóban való részvételének segítő támogatása: -tánccsoportos gyermekeink táncruháinak beszerzése, szükséges zenei és videó kazetták beszerzése: -az iskolai egyéb szabadidős programjai megvalósításának támogatása, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás: -a tanulói nyári táborozás kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása, szaktáborok vezetői díjainak fedezése,-a készségtárgyakban kiemelkedően teljesítő gyermekek teljes körű támogatása, szabadidős programok megvalósulásának a támogatása,
-rendezvények, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás,
-a rászoruló tanulók nyári táborozási kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása ... >>

" Közös Erővel Gyermekeinkért " Alapítvány Rövidített neve: KEGY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u.1.
képviselő: Dr. Szabó Péterné elnök
A Kaffka Margit Általános Iskolában tanuló diákok tehetséggondozása, művészi, művészeti hajlamuk ápolása (zenei, festő, grafika, kerámia, tűzzománc tevékenység felkarolása), a testmozgással, testkultúrával kapcsolatos költségek finanszírozása, a szociálisan rászoruló, anyagilag nehéz helyzetben lévő diákok iskolai, iskolán kívüli szabadidős programokban való részvételi lehetőségeinek biztosítása, az iskolák közötti tanulmányi versenyek segítése, a szakköri és az iskolán kívüli programok megszervezése,

Az alapítvány új kiegészített céljai:

-A Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanuló diákok tehetséggondozása, a művészeti tevékenység segítése, támogatása,
-a sporttal, a testmozgással, a testkultúrával, a táncművészettel és festészettel kapcsolatos programok, valamint az egészségre nevelő egyéb életmódprogramok költségeinek a finanszírozása,
-a diákokat környezettudatos magatarásra nevelő rendezvények lebonyolításának a támogatása,
-a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése,
-a tanulók táborokban, erdei iskolákban és egyéb szabadidős programokon való részvételének az elősegítése, és mindezek megvalósulásának a támogatása,
-a hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezeken történő tanulói részvétel (pl.nevezési díj, utazási-, étkezési-, és szállásköltség) támogatása,
-fakultatív, és egyéb iskolán kívüli programok megszervezése, lebonyolítása,
-a fentiekhez kapcsolódó eszközök vásárolása,
-az oktatáshoz kapcsolódó felújítások, eszközbeszerzések és fejlesztések támogatása. ... >>

"Közút" Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.
képviselő: Peiker Tamás, Stoll Gábor ... >>

KRISZ-LINE Sport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Szentgyörgy u.109. Tt 3/a.
képviselő: Lóránt krisztina elnök ... >>

Kropkó Triatlon Club

(sport)

3519 Miskolc, Tapolca, Fenyő u. 79.
képviselő: Kropkó Péter, Kropkóné Golubics Andrea ... >>

Kuckó-Ovi alapítvány a Szilvás úti Óvodásokért

(intézményi,sport,oktatási)

3529 Miskolc, Szilvás u.37.
képviselő: Dr. Kisvárdainé Cserba Judit
A gyermekek mindennapi óvodai foglalkoztatásának támogatása, az óvodai, tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvetőbbé tétele. Az óvodás gyermekek sportevékenységének tárgyi feltételei biztosításához való hozzájárulás, valamint minden olyan óvodai rendezvény támogatása, mely hozzásegít a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, erkölcsi és közösségi neveléséhez. Az óvoda pedagógusainak segítése konkrét feladat vagy szolgáltatás külön díjazásával vagy a pedagógus bármilyen módszertani továbbképzésének finanszírozásával.A szociálisan, a mentálisan vagy egészségileg rászoruló gyermekek konkrét és közvetlen segítése. ... >>

Látássérültek BAZ megyei "DENEVÉR" Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Jókai utca 18
képviselő: Sisenszki Péter elnök ... >>

"Lattmann és Fia" Kft. Sport Club

(sport)

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 30. X/1.
képviselő: Blahut Béla ... >>

"Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi út Fsz/5
képviselő: Papp Erika
Bármilyen művészeti vagy tudományágban, illetve a sport vagy a divat terén kiemelkedő tehetséggel rendelkező személyeknek támogatás nyújtása tehetségük kibontakozásához, képességeik kamatoztatásához. ... >>

Lazúr Kultúrális és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó K. utca 13-15.
képviselő: Szabó Emőke ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

loGOsz Egyesület

(sport)

3534 Miskolc, Árpád utca 52 VIII/2
képviselő: Danyluk Iván titkár, elnök Brauner Béla ... >>

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3516 Miskolc, Erzsébet királyné utca 33.
képviselő: Balogh Sándor elnök
A családi és baráti közösségek szabadidős tevékenységének megszervezése, népszerűsítése a tagok és nem tagok részére. Ennek keretében túrák szervezése, melyek célja elsődlegesen az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a rekreáció és a szabadidősport. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z-01 Miskolc

(intézményi,sport,egyéb)

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál út 6.
képviselő: Paál Attila elnök ... >>

Magyar Quad Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Arany János utca 2/ a
képviselő: Bajnóczi Csaba ... >>

Marathon Club

(sport)

3535 Miskolc, Kuruc u. 43. 10/3.
képviselő: Kisgyörgy Ádám ... >>

Martintelepi Reformátusokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Tóth Pál u. 9.
képviselő: Csáki István elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása az 1997. évi CLVI. törvénnyel összhangban, melynek keretében az alapítvány - mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, a templom építésében, renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Célja a templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás/parókia fenntartásához való hozzájárulás. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági és családösszetartó szabadidős, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben. Ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, fogyatékosok, idősök üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban, továbbá hozzájárul az ifjúsági hitoktatás fellendítéséhez. Az egyház és a városrész történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában közreműködik. Programok szervezőinek lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása. Felekezetek közötti kapcsolat ápolása. Az egyházközség eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, ezen belül különös tekintettel a számítástechnikai eszközök vásárlása, meglévők fejlesztése. Az alaptívány szociális tevékenységének keretében: - alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt, - rászoruló fiatalokat tanulmányaik végzésében segíti - ünnepi alkalmak megszervezésében vesz részt Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása. Az alapító reméli, hogy a kezdeményezés csatlakozására serkenti a Miskolc - Martintelepen és annak közelében élő lakosokat, intézményeket és gazdálkodó szerveket, ily módon járulván hozzá a hitéleti tevékenység kiteljesedéséhez annak tartalmasabbá tételéhez és a humanista elvek terjesztéséhez a jövő generációjának neveléséhez. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység - családsegítés - időskorúak gondozása - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - nevelés és oktatás ... >>

"Második Otthon" Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.
képviselő: Gulyás Péter
Az alapítvány székhelyén működő kollégium tanulói életkörülményeinek javítása, a kollégiumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek biztosítása, javítása, a tanulók kulturált környezetben történő aktív pihenésének, a szabaidő kulturált eltöltésének, a tanulás feltételeinek megteremtése, elősegítése. - Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a kollégiumi tanulók külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utazásának segítése. - Szociális - karitatív tevékenység felvállalása, az arra rászorulók étkezési-térítési díjának egyszeri vagy többszöri átvállalása ill. az ahhoz való hozzájárulás - Kollégiumon belüli és kollégiumok közötti vetélkedők szervezése, nyertesek támogatása, diáksport népszerűsítése, továbbképzések és előadás-sorozatok támogatása, kulturális és tanulást segítő programok, versenyek körének kialakítása, támogatása, színvonalának fejlesztése, kirándulások szervezése és támogatása - A kollégiumi tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása, támogatása - A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése, megteremtése - Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzásegít az egyetemes és magyar szellemi és kulturális értékek megismeréséhez, Terjesztéséhez és a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez, az egészséges életmód kialakításához, ... >>

MEDICAQUA SPORT EGYESÜLET

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi utca 4 II/1
képviselő: Molnár Attila Balázs
működési kör jellege: - sport- és kulturális tevékenység ... >>

MIKSZE-R Miskolci Kulturális és Szórakoztató Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi út 74. 4/1.
képviselő: Kutás Ákos elnök
Kulturális események, rendezvények szervezése fiatalkorúak, gyermekek számára. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Rendszeres készségfejlesztés és képességfejlesztés a helyi óvodákban, általános iskolákban. Környezetvédelem, célja a felnőtt korú lakosság és az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, környezetvédelemi ismeretterjesztés és a környezet megóvása érdekében rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek céljából ismeretterjesztés, rendezvényszervezés. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, az ezzel kapcsolatos tevékenység körében ezek kultúrájának megőrzése, elősegítése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése, ismeretterjesztő tevékenység, kiállítás szervezése. Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése céljából, aktív sport lehetősek. Egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, ezen belül az egészséges táplálkozás kialakítása. A magyar vendéglátás kultúrájának terjesztése és növelése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

Mindszent Kolping Család

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Mindszent tér (Plébánia)
képviselő: Dr. Sándor Csaba
működési körének jellege: oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sporttevékenység. ... >>

MINK Futball Club Egyesület

(sport)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő út 64 VI/5
képviselő: Hudák János ... >>

"Miskolc Egészséges Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3527 Miskolc, József A. u.78.
képviselő: Bűdi Anita elnök
Segítse az iskola és a tömegsport szervezését, népszerűsítését az ifjúság szellemi és testi fejlődését, elsődlegesen az úszás és a vizilabdasport utánpótlásának anyagi támogatása után.
- diáksport támogatása,
- iskolai- és tömegsport népszerűsítése,
- az ifjúság testi-lelki fejlődésének segítése,
- az ifjúság egészséges életmódra nevelése,
-szabadidős programok szervezsée,
- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Miskolc Fight Team

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Szemere út 3. 1//2.
képviselő: Mészáros László elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: sporttevékenység, egyéb

A társadalmi szervezet célja: Az Európai Unió irányelveknek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei sport tehetségeinek felkutatása, tehetséggondozása, életútjának segítése - különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és térségekre. A fiatalok számára helyszín biztosítása küzdő sportok gyakorlására és rendezvények megtartására. ... >>

" Miskolc Középiskolás diáksportjáért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Veress Zsuzsanna
Miskolc város középiskolás diákjainak versenyeztetéséhez,testedzéséhez, szabadidejük egészséges eltöltéséhez való aktív segítség biztosítása. Természetes testedzés. Iskolák közötti sportevékenység koordinálása. Nemzetközi sportkapcsolatok ápolása,fenntarrtása. Diák- és tömegsport fejlesztése, szinesítése.Labdajáték tornák és egyéb sportversenyek (labdarúgás, kosárlabda, röplabda stb.) szervezése, szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos költségek biztosítása. Diákok felkészítése sportversenyekre, bemutatókra. Jó tanuló, jó sportoló diákok jutalmazása. Felkészítés és versenyeztetés tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Miskolc Steelleaders Közhasznú Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

3532 Miskolc, Torontáli út 6. 2/4.
képviselő: Molnár Pálné elnök
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
A cheerleading sportág ismertségének, népszerűségének növelése Magyarországon
Az ICU (International Cheerleader Union) és az ECA (European Cheerleader Associations) szabályrendszerét követő sport lehetőségének megteremtése.
A sportág művelőinek versenylehetőség biztosítása, erre való felkészítése.
A cheerleading sport iránt érdeklődő versenyzők és szurkolók számára sportélmény nyújtása.
A fiatalok edzettségre, helytállásra, küzdelmi tudásra, kitartásra, szellemi és lelki összpontosítás készségére, a fair play megtartására nevelés.
Művészeti és kulturális tevékenység, valamint e hagyományok ápolása.
Művészeti alkotások létrehozása, versenyeztetése és népszerűsítése.
Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális, sport programokba való bekapcsolódás.
Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése.
Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása.
Rendszeres kapcsolattartás a sportág többi művelőivel, a megyei sportintézetekkel. ... >>

Miskolc Város Sakkozó Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Gyula utca 50 IV/ 1
képviselő: Kéméndi Károly
Miskolc megyei jogú Város sakkéletének fejlesztése, a sakk játék tömegsport bázisainak kialakítása, sakkozni vágyó gyermekek és fiatalok számára játék lehetőség teremtése, a sakk 2600 éves üzenetének megismertetése. Az általános iskolák tantervéhez igazodva a gyermekek átfogó logikai, szellemi képességeinek fejlesztése, mely nagyban hozzájárul szellemiségük kialakításához, tanulmányi eredmdényük, munkabírásukhoz javításához iránymutatást számukra a szabadidő kulturált tartalmas eltöltéséhez, ennek érdekében képességfejlesztő, a széles körű tudást, intelligenciát biztosító az iskolai oktatást szervesen kiegészítő kulturális, szabadidős programok szervezése, szakkönyvek, számítógépes programok vásárlása. Kül- és belföldi tanulmányutak, versenyek szervezésének illetve az azokon való részvételnek az anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű ám tehetséges gyermekek és fiatalok edzéslehetőségének és versenyeztetésének anyagi támogatása. ... >>

Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: Bartha György
A város sportéletének fellendítése céljából az élsport, a versenysport és az utánpótlás nevelésének segítése, szakosztályok, egyesületek támogatása. A közalapítvány anyagi eszközeivel elősegíti a diáksport, a szabadidősport fejlesztését, a kiemelkedő eredményeket elérő felnőtt, ifjúsági és diáksportolók, valamint edzők teljesítményének elismerését, további munkájukat. A közalapítvány támogatja a város szempontjából fontos rendezvényeket. ... >>

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Lódi Gábor elnök
A Szövetségben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), önként vállalt sporttevékenységének biztosítása és szervezése, illetve a tagok sportkultúrájának fejlesztése. ... >>

Miskolc Városi Közlekedési Lövészegyesület

(intézményi,sport)

3502 Miskolc, Szondi Gy. u. 01.
képviselő: Ráti János, Tóth Péter ... >>

MISKOLC-AVAS JUDO Sport Egyesület

(intézményi,sport)

3510 Miskolc, Csermőkei út 145.
képviselő: Kiss Tibor elnök
Az egyesület célja ? az önszerveződés alapján ? tagjai egészség-megőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az egyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömegsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. ... >>

Miskolc-Bükkalja Lovaskör

(intézményi,sport)

3516 Miskolc, Miskolc-Görömbölyi Lovasiskola
képviselő: Lakatos Miklós ... >>

Miskolc-Tapolca Diáksport Egyesület

(intézményi,sport)

3519 Miskolc, Győri u. 3.
képviselő: Mészárosné Bársony Ilona ... >>

Miskolci Aikidó Egyesület

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.
képviselő: Csáki István ... >>

Miskolci Autósport Egyesület

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Szent György ú.10.I/1.
képviselő: Üveges Gábor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal