Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
4. oldal

GÓLEM-TAVI VIZISPORT ÉS VIZIMENTŐ Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Semmelweis utca 25.
képviselő: Kalmár László ... >>

"Görömböly sportpályáért és a Görömbölyi Általános Iskola Kultúrális és sportfeladatainak megvalósításáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Kovács u. 1. Görömbölyi Ált.I.
képviselő: Zayné Bojtos Judit elnök
A görömbölyi sportpálya felépítése. Az iskola tanulóinak kulturális és sporttevékenység támogatása. Az iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának támogatása. ... >>

Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Tücsök út 5.
képviselő: Kovács András elnök, Zsófi János alelnök
Az egyesület mindazon kulturális hagyományokat ápolja, amelyek a magyar szőlő és gyümölcstermesztéséhez a gasztronómiához, a borászathoz és pálinkafőzéshez kapcsolódnak, különös tekintettel Miskolc-Görömböly és Miskolc-Tapolca hagyományaira. A görömbölyi pincesor helyi épített örökségvédelem. Szőlő és gyümölcs termesztéséhez, borászathoz és a tudományos fejlődésnek, tájvédelemnek és környezetvédelemnek megfelelően szőlőtermesztési bor és pálinka készítési technológia oktatása, kutatása, ezekkel kapcsolatos tanácsadás, és népszerűsítés. A görömbölyi pincesor és Tapolca közös történelmi hagyományainak a megőrzése, ápolása, és a közös idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása. A görömbölyi pincesor hagymányainak és kultúrájának megőrzése, ápolása különös tekintettel az utókor felé történő átadására. Turisztikai tevékenységek, sport versenyek, szabadidős sport tevékenységek és sportos hagyományőrző játékok stb. ... >>

"Görömbölyi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.
képviselő: Dicsuk Péterné
A görömbölyi óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének előmozdítása. Az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. Az óvodások sporttevékenységének és úszás oktatásának támogatása, az egészséges életmód fejlesztését elősegítő felszerelések biztosítása. Kirándulások (természetjárás, városnézés) támogatása. Az óvodás gyermekek karácsonyi és gyermeknapi megajándékozása. Anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. ... >>

Grudzi Racing Team Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Bíró u. 18.
képviselő: Grudzinski Zsolt ... >>

"Gyermekeink egészségéért" Alapítvány

(sport)

3526 Miskolc, Szeles u. 67.
képviselő: Dr.Szemcsák Miklósné Dr. Kovács Éva
A sífutás elterjedésének fellendítése a sportág gyakorlásához szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1
képviselő: Szegedi Mária
Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakóotthonban nevelkedő gyermekek és fiatalok értelmi, erkölcsi, érzelmi és szellemi fejlődésének elősegítése, mely cél érdekében a következő célkitűzések megvalósítására törekszik az alapítvány:
a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d./ a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
e./ szociális támogatás, segítségnyújtás
f./ támogatja a gyermekek sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételét, közreműködik azok szervezésében, feltételeik biztosításában
g./ segíti a gyermekeket a természet- és környezetvédelem megismertetésében, megszerettetésében
h./ támogatja az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel kialakítását, részt vesz a megelőző egészségmegőrző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolás, kulturális és táboroztatási feladatok szervezésében ellátásában
i./ támogatja a felsőfokú oktatásban tanulókat
j./ célkitűzései között szerepel a családon kívül az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás
k./ kiemelten segíti a tehetséges gyermekek előrehaladását, különböző tevékenységi körökben való részvételüket
l./ támogatja a hátrányos, a veszélyeztetett családból érkezett gyermekek fejlesztő felzárkóztató foglalkozását
m./ elősegíti a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítését, találkozásaikat, az együttes táborozás, üdülés, túrák lehetőségeit
n./ szabadidő- és hobbitevékenység
o./ támogatja az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon szakmai munkáját, részt vesz a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, valamint szerepet vállal a közös gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnüldözési feladatok elvégzésében
p./ közreműködik az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon tárgyieszköz-rendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelésének korszerűsítésében
r./ elősegíti a kortárscsoporti önismereti, munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működését
s./ közreműködik a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában, elosztásában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

" GYERMEKKERT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3528 Miskolc, Fövényszer u.35.
képviselő: Petőné Tóth ildikó
A gyermekek színvonalas óvodai környezetének kialakításához szükséges gazdasági tevékenységek koordinálása, technikai és kisegítő, valamint az óvodai nevelő munkát segítő eszközök beszerzése. Oktató és szemléltető eszközök, játékok, sportszerek beszerzésének támogatása. ... >>

Gyermekortopédiáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Nyár u.1.
képviselő: Dr. Riskó Ágnes
Gerincferdüléses, hanyagtartású és mellkasdeformitásos gyermekek mozgásterápiás táboroztatása. Szociálisan rászoruló, illetve állami gondozottgyermekek részvételi díjának támogatása (utiköltség, vonat , benzin,).kirándulások szervezése: utiköltség, múzeumi belépők, hideg élelemcsomag megvásárlásának támogatása. Gyógyszerek,vitaminok, kötszerek, orvosi felszerelés: táska, vérnyomásmérő, mini EKG. izomerősítő mérőműszer,stb. beszerzésének támogatása. Sportfelszerelések vásárlásának támogatása. Papír, irószer,tartásjavító heveder vásárlásának támogatása. A gyermekortopédia dolgozóinak továbbképzésének támogatása. Szakkönyvek, szakfolyóiratok vásárlásának támogatása. A gyermekortopédia rendelés felszerelés kiegészítésének támogatása. Gyógyúszás és gyógytorna szervezésének támogatása.Szűrővizsgálatok szervezésének támogatása. ... >>

"GYULA FARM MISKOLC" Lovas Sport Club

(intézményi,sport)

3533 Miskolc, Mónus Illés u. 42.
képviselő: Bari István elnökhelyettes, Szuhai Gyula elnök, Szuhai Gyuláné sz.Bari Györgyi g.v. ... >>

HADIK AUTÓSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Mária utca 35.
képviselő: Balla Nikoletta elnök
Az elismert társadalmi szervezetekkel és külföldi klubokkal szakmai kapcsolatok fenntartása és megállapodások kötése. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. Versenyzők felkészítése és képzése. ... >>

Hámori Alpinsport Club

(sport)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u.1.II/8.
képviselő: Szabó László ... >>

Hámori Football Club

(sport)

3535 Miskolc, Papírgyár Fűrészmalom
képviselő: Alberti István ... >>

Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesület

(sport)

3517 Miskolc-Alsóhámor, Vadas Jenő u. 6.
képviselő: Himer József elnök ... >>

HANGYABOLY Amatőr Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Mátyás király út 42 III/1
képviselő: elnök Lódi Gábor, Szobonya Ferenc ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Stadion út 39. 4/8.
képviselő: Jernei Péter
Ifjúságnevelés és közösségfejlesztés, a gyermekek és fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak valamint szociális érzékének fejlesztése. Az egyesület elő kívánja segíteni, hogy tagjai és a programjain részt vevő fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.
- Természet- és környezetvédelem, a gyermekek és az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása, a természeti környezet értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés.
- Honismeret és közművelődés, kulturális értékmegóvás és hagyományőrzés, a hagyományos magyar népi műveltség és az európai keresztény kultúra értékeinek megismertetése és ápolása.
- Szabadidős sport és egészségvédelem, elsősorban a természetjáráshoz köthető zöld sportok népszerűsítése és aktív művelése, ennek révén az egészséges életmód követelésére való nevelés.
- A szoicálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, számukra el nem érhető programok szervezése kortárs segítők bevonásával.
- Tanácsadás és krízisintervenció a fogyetékossággal élő, és szociálisan rászoruló fiataloknak és felnőtteknek.
- Vezetőképzés és felnőttképzés az ifjúságügy, ileltve a civil szektor területén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. ... >>

Havasszépe Sport Egyesület és Jégszínház

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Mednyászky utca 28. fsz/3.
képviselő: Abaházy Lukács Péter, Dr. Zavadkai Edit elnök
A Miskolcon élő gyerekek rendszeres sportolási, rekreációs testedzési lehetőségeinek biztosítása, az egyesület versenyző tagjainak és sportoktatásain való résztvevőinek nevelése a sportszerű magatartásra, az interpretatív készséges kialakítására, és az egyesülethez, mint közösséghez való tartozás felelősségének cselekvő magatartásának kialakítására, a műkorcsolyázás alapjait elsajátíttató tevékenység folytatása képzett edzők vezetésével, a sportág népszerűsítése, a tehetséges gyerekek kiválasztása és utánpótlás nevelés a versenyágaknak, az egyesület sportoló tagjainak versenyekre, bemutatókra való felkészítése, a versenyzés biztosítása, versenylehetőségek, bemutatók tervezése és szervezése, sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, a családok bevonása a szabadidős rekreációs sportprogramokba, a közösségi élet kialakítása, a sportág egészségmegőrző kultúrájának megteremtése, bármelyik korosztály számára, a különböző tudásszintű korcsolyázók együttes fellépésének biztosítása, jégszínház jellegű produkcióban. ... >>

Hejő-Törzs Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3516 Miskolc, Dapsy László út 2/a.
képviselő: Szemán János elnök
A hagyományos magyar lovas és gyalogos harci mozgáskultúra ápolása, fejlesztése, tanítása és továbbadása az ifjúság fizikális, szellemi lelki nevelése, egészségének megőrzése. A hagyományos magyar harci kultúrával szoros összefüggéseben másodlagos célja a pusztai lova- nomád, valamint a a népi kultúra a népművészet ápolása őrzése az ifjúsággal és a társadalom széles rétegeivel való megismertetése. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Herman Ifjúságáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
képviselő: Jelényi Lászlóné
A Herman Ottó Gimnázium oktatási feltételeinek támogatása, és bővítése, a hazai és nemzetközi kapcsolattartással és információszerzéssel összefüggő tanulmányutakon, konferenciákon, versenyeken, pályázatokon való részvétel anyagi támogatása, az idegennyelv tanulás vagy bármely szaktárgyból elért mérhető eredmény díjazása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak anyagi támogatása, a gimnáziumi oktatás, művelődési, sport és művészeti rendezvények támogatása. ... >>

Herman Ottó Diáksport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25.
képviselő: Lakatos László ... >>

" HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM AZ EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT " Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.
képviselő: Dudás Imre
A Herman Ottó Gimnázium szabadidős és szakosztályi sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának, diákéletének támogatása. E körön belül a legfontosabb területek: szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok szervezése, turisztikai, sporttáborok kialakítása, fenntartása, tehetséggondozás, öntevékeny diákkörök, oktatási, kulturális, sportrendezvények, nyelvi tanulmányutak. E területeken a személyi feltételek biztosítása, a végzett munka elismerése a felnőtt segítők körében. ... >>

Herman Ottó Környezetvédelmi, Kultúrális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.13.fsz.9
képviselő: Mócz Levente ... >>

Herman Ottó Speleó Club

(sport)

3508 Miskolc, Nagy I. u. 2.
képviselő: Soós János ... >>

Holcim Sport Club

(sport)

3508 Miskolc, Sütő J. utca 47.
képviselő: Varga Béla ... >>

Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Corvin u. 15.
képviselő: Dr. Görömbey István elnök, Lajos Zsigmond ügyvezető elnök ... >>

Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Fürdő u. 15.
képviselő: Dr. Gaál Nóra képv. jog önálló, Molnár György elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a fogyatékkal élők elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

"Hunyadi Cserkész Alapítvány"

(sport,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Szent Anna tér1.
képviselő: elnök Soltész László
A 763. sz. Hunyady János Cserkészcsapat, továbbá a Magyar Cserkészszövetség II. kerület (B.A.Z., Heves megye) öreg cserkészei részére örsvezetői, segédtiszti tanfolyamok, táborok, túrák, sportversenyek, vetélkedők és találkozók szervezése, és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyamon résztvevő előadók tiszteletdíjának fedezése. Szociális hátrányok csökkentése érdekében cserkészek részére segélyek kiutalása egyéni elbírálás alapján. Cserkészpark, ház létesítési, fenntartási költségekhez való hozzájárulás. ... >>

" IFJÚ ÜZLETEMBERKÉRT " Alapítvány

(sport)

3525 Miskolc, Kossuth u. 10.
képviselő: Dr. Fekete Iván
A BUSINESS SCHOOL évfolyam növendékei üzleti műveltségének megalapozása, szélesítése, szakmai ismereteinek bővítése, tanulmányutak keretében való tapasztalatcseréjének támogatása. ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Diák Sport - Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Zoltán u. 5.
képviselő: Veresné Gáspár Éva ... >>

"Istvánffy Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
képviselő: Beluzsárné Torkos Erzsébet elnök
Elősegíteni a miskolci 4.sz. Istvánffy Gyula Általános Iskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásának, képzésének támogatása, hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjaihoz elősegíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, javítani a sportolási lehetőségeket, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Az iskola számítógépes oktatás fejlesztése, támogatni az iskola tantestületének tagjait a szakmai fejlődésben, továbbképzésben, segíteni a tanulmányi versenyek rendezését, ill. a tanulók versenyeken való részvételét. ... >>

" JÁTÉKKUCKÓ " Alapítvány az Áfonyás uti Óvodásokért.

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Áfonyás u.16.
képviselő: Bertáné Baranyi katalin
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra ... >>

Jezsuita Diáksport Egyesület

(sport)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Virosztekné Szakál Ildikó ... >>

"Jezsuita Nevelésért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12
képviselő: Képes Tibor
-A gimnázium működése és fenntatása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként, -Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása, -Tanszerfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése, - A szegény sorsú tanulók segítése -Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása, -Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása, - Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása, - A megjelölt célok megvalósítása érdekében ösztöndíj létrehozása   ... >>

JNSZI Miskolci Diáksport Egyesület

(intézményi,sport)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő utca 36
képviselő: képviselő Dobai Szabolcs ... >>

Junior Sport Club

(sport)

3531 Miskolc, Aba u.37.
képviselő: Nagy Bertalan ... >>

JUSTITIA Fuji-Yama Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Toldi utca 9.
képviselő: Pálinkás András ... >>

JUWEX Miskolci Autó- és Motorsport Klub

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Puskin u. 30.
képviselő: Juhász Tibor ... >>

Kaishin Aikido Egyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer út 58. fsz/1.
képviselő: Ősz Árpád elnök
Az aikido, mint japán harcművészet tanulásának, gyakorlásának lehetővé tétele, ennek tárgyi, szakmai feltételeinek biztosítása, a harcművészet és a japán kultúra megismertetése, mindezeket elősegítő rendezvények szervezése. ... >>

KANYAR-GO Autósport Egyesület

(sport)

3528 Miskolc, Martin K.35.
képviselő: Kovács Zoltán ... >>

Kék Víz Alapítvány

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Andrássy u.98.
képviselő: Dimény János
A hosszútávúszás népszerűsítése, a versenysport utánpótlásának nevelése a kiemelkedő teljesítményt nyujtó sportolók elismerése. Gyermekek úszás oktatásának, egészséges sportéletre nevelésének elősegítése az anyagi feltételek biztosításával. Sportvezetők, szervezők, edzők, úszóoktatók támogatása, az eredményes működésükhöz szükséges anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány feladata, hogy a versenyzőknek megteremtse a versenyzési lehetőségeket, így különösen azok anyagi költségeihez történő hozzájárulással. Az alapítvány a sporttevékenységek kibontakozásához kíván hozzájárulni ugy, hogy egyre színvonalasabb sporteseményeket biztosít az úszó, ezen belül a hosszútávúszó sport ... >>

Kerékpársport 2000 Sportegyesület

(sport)

3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
képviselő: Sutkó Mihály elnök
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

"KERÉKPÁRSPORT 2000" Alapítvány

(sport,oktatási)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Szatmáry Csaba
A fiatalok sportra való nevelésének elősegítése, az egészséges életmód megszerettetése, kerékpársportban tehetséges versenyzők felkutatása, versenyeztetése, támogatása, felszerelések vásárlása. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Sport támogatás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal