Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
3. oldal

"Diósgyőri Vívókért Alapítvány"

(sport)

3531 Miskolc, Tímár Márton u. 44.
képviselő: Uray Zsolt
A Diósgyőri Vivó Egyesület keretében résztvevő fiatal vivók sporttevékenységének támogatása. Szabadidős sportrendezvények támogatása. ... >>

"Diósgyőri Waldorf Jellegű Pedagógiai Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.
képviselő: Ráczné Lovas Erika
A Waldorf pedagógia tanulmányozása annak érdekében, hogy olyan nevelési módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek nem nyomják el a gyermekek cselekvési ösztöneit, megnyilvánulásait, hanem segítik spontán aktivitásukat, alkotó hajlamukat, és kutató-kereső tapasztalat szerzése ösztönzi őket, amelyek érvényre juttatják a gyermeki személyiség szabad megnyilvánulási lehetőségeit. Elősegítik a gyermek szabadságvágyának kifejlődését. Célja a gyermekek alkotó munkájának mechanikai, intellektuális, humánus és szociális tartamú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése (anyagi támogatása) hozzáértő szakemberek bevonásával a téma iránt érdeklődő szülők számára, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt megismerkedhessenek a fent jelölt koncepcióval, Rudolf Stejner filozófiájával, ember- és világképével, a Waldorf pedagógiai módszereivel, Magyarországon való terjesztésének, megvalósításának jelenlegi helyzetével. Az Árpád út 4/a Óvoda 1-2 számú csoport óvodapedagógusainak (minimum 2 fő) Waldorf pedagógussá képzésének támogatása. Szülők, óvodapedagógusok továbbképzése hospitálás formájában a Magyarországon működő Waldorf intézményekben, illetve olyan intézményekben, ahol jelenleg már alkalmaznak Waldorf módszereket. Az Árpád út 4/a. Óvoda 1-2. csoportjában családias jellegű nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezet megteremtése,amely elősegíti a gyermeki személyiség sokoldalú formálását, a gyermeki lélek nmegnyilvánulási formáinak felszabadulását. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek (berendezések, játékok, oktatási eszközök, természetes alapanyagok, ) gyűjtése, vásárlása. Az óvoda gyakorlókonyhájának bővítése felszereléssel, ünnepek, névnapok, népszokások, hagyományok gyakorlásához, reformétkezéshez alkalmazkodó étkezési alapanyagok beszerzése. A Waldorf óvodai praxis napi, heti, havi évszakhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz kötött szokások és ritmusok kialakítása, betartása a magyarországi társadalmi, szociális természeti helyzetnek és adottságoknak megfelelően. Népi-társadalmi-történelmi hagyományőrző szemlélet kialakítása az óvodába járó gyermekek és szüleik körében egyaránt. Magyar néphagyományok, népszokások ápolása, gyakorlása. Népi gyermekdalok, mondókák, mesék, közmondások, szólások irodalmi anyagának felkutatása, gyűjtése. Népdalok, népi gyermekjátékok tanítása, gyakorlása. Jeles napok megünneplése. Népi kézművesség gyakorlása, alkotó játék csoportok szervezésével, szülők, gyermekek számára- agyagozás, fafaragás, barkácsolás, természetes anyagokból, varrás, szövés, merített papír készítése, kosárfonás, gyermekjátékokk, játék eszközök, ajándékok készítése, batikolás, zománc-üvegfestés stb. A gyermekek testi igényének, harmónikus fejlődésének kielégítése euritmával (versek, dalok mozgásbeli megjelenítése) zenés tornával, úszás oktatással, téli játékok, sportok gyakorlásával. A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, kiállítások, múzeumok képtárak látogatásával. Lokálpatriotizmusra, honismeretre nevelés, közvetlen ... >>

DKSK 2011 Kosárlabda és Szabadidő Sportegyesület

(sport,kulturális)

3531 Miskolc, Kalló út 7.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Kosárlabda csapat működtetése, ifjúsági szabadidős tevékenység szervezése, koordinálása, ifjúsági kulturális és sportrendezvények szervezése, szabadidős programok támogatása és támogatók keresése, szabadidős programok népszerűsítése, az ifjúság érdekeinek védelme, az ifjúság egészségvédelmével kapcsolatos szervező tevékenység folytatása. ... >>

DOZSO BUDAI TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Ifjúság út 4. 5/1.
képviselő: Budai Zsolt elnök
A sportegyesület működési területén élő elsősorban fiatalokból álló közösségi, valamint a sportolni vágyó felnőtt helyi lakosok, családok számára mutat fel alternatívát az amatőr és professzionális önvédelmi és harcművészeti sportok gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az egyéb önvédelmi és küzdősportok iránti igény felmérését, illetőleg ezen sportág népszerűsítését, valamint a sportolás révén az egészség, az általános fizikai és mentális képességek fejlesztésén túl a jó erőnlét fenntartásának ápolását, legfőképpen az egészséges életmódra nevelést, illetve a sport társadalmi fontosságának képviseletét. ... >>

Dr. Juice Motor Sportegyesület

(sport)

3519 Miskolc, Kiskőkőtő dűlő 25
képviselő: Hideg Krisztián alelnök, Rácz Zoltán elnök ... >>

Dr.Peja Győző emlékgyűrű Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Rózsa u.13.
képviselő: Péter Barnabás
A Kilián György Gimnázium, ill.jogutódja érdekében kiemelkedő sport, kultúrális, művészeti és oktatási szervezési tevékenység körében kifejtett, természetes személyek munkájának elismerése. ... >>

ÉDEN Alapítvány (Érzelmi alapú Differenciált fejlesztés, Egészséges életmódra Nevelés).

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás Király u.17.
képviselő: Nagy Tamásné
Az óvodás gyermekek szellemi és fizikai fejlődését elősegítő - ÉDEN helyi nevelési program megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése. Az alapítvány segíti a neveléshez - oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését a gyermekek és pedagógusok részére. Támogatást nyújt az óvodába járó gyermekek és szüleik számára az oktatáshoz kapcsolódó kultúrális és sport programok szervezéséhez és lebonyolításához. Segíti a pedagógusok továbbképzésen, szaktamfolyamon való részvételét, támogatja a tapasztalatcserét biztosító szakmai fórumok szervezését, illetve az azon való részvételt, Támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvoda speciális képzettségű pedagógusokat (pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb). alkalmazhasson huzamosabb vagy rövidebb időre. ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Egészséges Életért Sportegyesület

(sport)

3508 Miskolc, Eszperantó utca 16.
képviselő: Scmidt Róbert ... >>

" Egészséges környezetben egészséges gyermekeinkért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Leszih A. u.6.
képviselő: Hutkai Sándorné
Az egészséges környezet fejlesztésével az egészséges életmódra nevelés eszközeinek, az óvoda belső és az udvar e célú felszereltségének bővítése, korszerűsítése javítása,karbantartása (természetes anyagokból készűlt játékok, udvari mászórendszerek, bútorok,sporteszközök, sportruházat gyermekeknek és óvodapedagógusoknak). -Oktatási támogatás az óvodapedagógusoknak. -A gyermekek környezetvédelmi nevelését és egészségmegörzését szolgáló kirándulások, táborozások támogatása, - A SOMADRIN légtisztító klímaoldat sóterápia eszközeinek folyamatos pótlása, a klímaszobák fenntartásának támogatása. - Úszás, gyermeklánc, tartásjavító torna és más egészségmegörző szabadidős tevékenységek támogatása, _ Az épület karbantartása és az ehhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, - A család és óvoda kapcsolatának erősítése érdekében szervezett rendezvények támogatása. - Audivizuális eszközök beszerzése, fejlesztése, karbantartása, javítása.Hangosító és erősítő berendezések beszerzése, fejlesztése.

- Az óvoda egészséges életmódra nevelésének programjai megvalósításának segítése.
- Továbbképzési támogatás az óvodapedagógusoknak.
- A környezeti nevelési programok megvalósításának segítése.
- Hátronyos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása.
- Tehetséges gyermekek nevelésének, tehetséggondozó tevékenységek támogatása. ... >>

Egyetemvárosi Tenisz Klub

(sport)

3535 Miskolc, Hegyalja u. 17. I/2.
képviselő: Dr. Kosztoványi Roland elnök ... >>

Együtt a Család Szabadidősport Klub

(sport)

3527 Miskolc, József A. u.78.
képviselő: Pekó Gábor elnök ... >>

" Élettér "- Az egészséges környezetért Alapítvány

(sport)

3530 Miskolc, Corvin u.6. IV/10.
képviselő: Voczelka Dezső
A környezetvédelmi jellegű fejlesztések, kutatási eredmények alkalmazásának elősegítése: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi jellegű hatásköréből, illetve a velük, szemben támasztott környezeti elvárásokból származó feladatok megoldásának elősegítése: - szakmai tanácsadás,tervezés, - pénzügyi - finanszírozás tanácsadás. Vállalatok, intézmények, gazdasági társaságok, szervezetek számára környezetvédelmi tanácsadás, információ szolgáltatás. A környezetszennyezéssel érintett területeken a szennyezésből eredő károk felszámolása, a potenciálisan veszélyeztetett területek megóvása. Egészségmegörzési tevékenység: A jelentős környezetszennyezésnek kitett területeken élők egészségmegörzését, a környezeti terhelésből adódó egészségkárosodás megszüntetését elősegítő támogatás nyujtása, (gyógykezelés, szanatórium elhelyezés, gyógyüdülés)- Az általános egészségmegörzést szolgáló tevékenységek támogatása (tömegsport, versenysport, szervezett üdültetés támogatása). ... >>

"Első Miskolci Paintball Sportegyesület"

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Kőris u. 27.
képviselő: Nagy József ... >>

Első Miskolci Póker Egyesület

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Jósika Miklós utca 21 I/1
képviselő: Zombori Judit ... >>

Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidő-egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3534 Miskolc, Budai Nagy Antal utca 7 fsz/1
képviselő: Kocsis Csilla ... >>

"Éltető lélek" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Várhelyi Krisztina elnök
A hitoktatás hatékonyságának növelése érdekében az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához való hozzájárulás. A hitoktatás a műemlék Minorita templomban folyik. A műemlék épület egyes részei életveszélyessé váltak és felújításra szorulnak.
Az alapítvány a műemlékvédelem és műemlék felújítás érdekében végez tevékenységet annak érdekében, hogy a hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosításához hozzájáruljon.
A szociális rászoruló diákok, családok nyári táborozásának szervezése, a táborozás anyagi támogatása, sporteszközök, felszerelések beszerzéséhez anyagi hozzájárulás és egyéb szociális segítségnyújtás.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi nyelvi, hitoktatási képzésének elősegítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi táboroztatásának szervezése, a táborok kulturális, sport programjának kialakításában való közreműködés.
A fiatalok erkölcsi nevelésének anyagi támogatása. Az erkölcsi neveléshez kapcsolódik az egészséges életmódra, környezeti tisztaságra való nevelés, hiszen az egészségtelen életmóddal és környezetszennyezéssel a társadalom jövője pusztul.
Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek megismerését célzó rendezvények, táborok anyagi támogatása, kultúrcsoport működtetése.
A nevelést, a hagyományőrzést szolgáló könyvek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok megjelentetéséhez való anyagi hozzájárulás és a terjesztés elősegítése. ... >>

"Ember a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
képviselő: Képes Károlyné
A Miskolci Gyermekvárosban élő gyermekek társadalomba történő beilleszkedésének és szociális munkahelyek megteremtésének elősegítése, az állami gondoskodás alól kikerült fiataloknak ifjúsági szállás létrehozása, évenkénti segélyezése, sport, tanulás terén kiemelkedő gyermekek jutalmazás, támogatása, a Gyermekvárosban dolgozó felnőttek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, természetes és jogi ... >>

Erdészeti Dolgozók Horgász Egyesület

(sport)

3530 Miskolc, Corvin út 15
képviselő: Nagy Ferenc ... >>

"Érezd a Ritmust" Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 9 II/3
képviselő: Vadas Szilvia ... >>

Esély Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Bárczay utca 22.
képviselő: Mátyásné Pető Tímea
Enyhe értelmi, tanulásban akadályozott, mozgássérült, közép-súlyos, halmozottan sérült, valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek aktív és sikeres szocializációja sportpedagógiai szemlélet alapján. Különböző rekreációs sportágak oktatása, alkalmazása, csapatépítő tréningek levezetése.

Aktív sportéletre nevelés, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása, képességek és készségek fejlesztése, sportfoglalkoztató, illetve mozgásfejlesztő ? rehabilitációs ? habilitációs egységek létrehozása.

Sportrendezvények, sportesemények megszervezése, illetve lebonyolítása, részvétel magyar és külföldi sportkonferenciákon.

Egészségmegőrzés, prevenció, életmód-tanácsadás, a sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, társadalomba való beilleszkedésének segítése.
A környezet megóvása és ápolása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.

A kulturális örökség, a népi hagyományok megőrzése és azok felelevenítése, valamint a művészet, a színjátszás, drámapedagógia megismertetése a célcsoporttal, vers és éneklő versenyek szervezése, illetve kisebb színjátszó kör létrehozása. Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése testkultúrán keresztül.

A sport által megteremthető közösségi élmény segítségével a többségi társadalomba való integráció elérése, erősítése, illetve megkönnyítése.

Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása. ... >>

Esélyegyenlőség Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin ottó u.9.
képviselő: Dr. Szemmelveisz Tamás elnök
A társadalmi változások következtében az önhibályukon kívűl hátrá nyos helyzetbe került közösségek, családok, egyének támogatása, különös tekintettel a tehetséges fiatalokra, a betegekre, nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, a fejlett országokból ismert szociális piacgazdaság alapelveinek, működésének megismertetése, ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a társadalmi szolidaritásérzés kialakítása, fokozása érdekében közösségi, kultúrális, sport stb. rendezvények, akciók, programok támogatása, egyéb, az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását elősegítő célok támogatása. ... >>

Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

(sport)

3525 Miskolc, Széchenyi u. 73.
képviselő: Dr.Faragó Péter ... >>

Észak-magyarországi Szenior Atléták Klubja

(sport)

3530 Miskolc, Görgey u. 19.
képviselő: Csorba Zoltán elnök, Pallay Sándorné ... >>

Észak-Magyarországi Természeti (Outdoor) Sportok Clubja

(sport,természetvédelem)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 8. II/3.
képviselő: Czégé Zoltán ... >>

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Etka Jóga Egészséges Életmód és Sportrekreációs Egyesület

(sport)

3533 Miskolc, Szeder u. 72. 3/8.
képviselő: Kanizsai Gyuláné titkár, Káposztáné Borsi Erzsébet elnök, Ráczné Bodnár Lenke alelnök ... >>

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dajka G. u.4
képviselő: Sándor Frigyes
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulói nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, tanulmányi utak megszervezése és támogatása, az iskolai és szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez) tanulmányi, sport - és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok segítése a tanulmányaik során a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a pályázatok versenyek és egyéb rendezvények megrendezésével és az ott nyújtott tevékenységek anyagi és erkölcsi elismerésével az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve más iskolában tanuló diákoknak, azok csoportjainak, illetve felkészítő tanárainak segítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" EXTRÉM SPORT COMPANY " Egyesület

(sport)

3528 Miskolc, Csonka J.u.15.
képviselő: Czap Tibor ... >>

EZÜSTALKONY Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Bornemissza u.28.
képviselő: Kottman Dezső
Időskorúakról bentlakásos otthon biztosításával történő gondoskodás, ezirányú önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva, azok részbeni átvállalásával.
A nők társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység, esélyegyenlőségük megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű nőkre(roma, munkaképességükben csökkent és idősödő korosztály képviselői).
A magyarországi etnikai kisebbségek társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység végzése, különös tekintettel a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő etnikai kisebbségek képviselőire.
Fenti célcsoportok társadalmi integrációját elősegítendő kiadmányok (könyvek, ismeretterjesztő kiadmányok) létrehozása, rendezvények szervezése(kulturális, sport, művészeti). ... >>

FÁBIÁN TEAM Lovassport Egyesület

(sport)

3519 Miskolc, Selmeczi utca 9.
képviselő: Fábián Tamás ... >>

FAMULUS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u.39.V/3.
képviselő: Szalipszki Tibor
Az alapítványtevő az alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése céljából hozta létre: a) az iskolai rendszerbe nehezen beilleszthető, jó értelmi képességű gyermekek támogatására b)az iskolai követelményszintet nehezen teljesítő, nem értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére c) az egy-egy területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségondozására. Az alapítvány támogatja: - a célnak megfelelő iskola létrehozását - az ehhez szükséges tanterv kidolgozását - a fejlesztésre szoruló részterületek fokozottabb figyelemmel kísérését - Az alternatív fejlesztő módszerek alkalmazását - a szakmai képzés finanszírozását - a szülő-gyermek kapcsolat javítását célzó tanácsadói tevékenységet - a kultúrális és sportrendezvényeken való részvételt - a gyakorlati életbe való beilleszkedés előmozdítását - tanulmányutak szervezését, a világ megismerését - a gyermekek mentálhigiénés ellátását, szociális gondozását - biztosítja a gyermekek érdekképviseletét ... >>

Fáy András Diáksport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.
képviselő: Gergelyné Bobák Katalin elnök ... >>

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1l.
képviselő: Nyilas Ferencné
1.)
A nagy hivatástudattal és eredményesen végzett oktató-nevelő munka, valamint a tanulásban elért kiemelkedő tanulói teljesítmény elismeréseként és jutalmazásaként a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskoláért díjat adományozza, illetve adományozhatja tanárai és diákjai számára évente egy alkalommal.

2.)
Az alapítvány közhasznú tevékenységként végzi az alábbiakat:
a tanulók és a tanárok külföldi és belföldi tanulmányútjának elősegítése,
idegen nyelvi tanfolyamok, és tehetséggondozó szakkörök működtetése és annak támogatása,
nevelés és oktatás területén a képességfejlesztés, versenyeztetés és az ismeretterjesztés támogatása,
kulturális tevékenységek és rendezvények támogatása,
a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sporttevékenység és sportrendezvények támogatása,
nevelési, oktatási, kulturális, felnőttképzési és továbbképzési, valamint pályázati tevékenység végzése, szervezése,
Fáy András szellemi műhelyét a vállalkozói szféra szolgálatába állítani, fejlesztve a céges kapcsolatokat,
személyre szabott segítség a pályaválasztásban diákjaink továbbtanulásához a felsőoktatási intézményrendszer aktív bevonásával,
kapcsolatépítés a közintézményekkel a felnőttoktatás szélesítéséért,

érvényre juttatni a diákjogokat, a gyermekbántalmazások felderítéséért,
- tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés érdekében folyó pedagógiai tevékenységet kibontakoztatni, kamatoztatni,
esélyegyenlőséget teremteni a tanulók számára az értékes egyéni kezdeményezések támogatásával, különös tekintettel a szociális rászorultságra. ... >>

"FAZEKAS" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Fazekas u. 6.
képviselő: dr. Mokrainé Orosz Angéla elnök
oktatási programok fejlesztése - oktatást segítő szemléltető eszközök, audovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése - az iskolában működő tagozatok kiemelt támogatása - nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése - kiemelkedő tanulmányi eredmények - versenyeken elért eredmények, Fazekas Kiváló Tanulója cím elérése, Jó tanuló, jó sportoló cím elérése - anyagi elismerése - szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása, iskolai étkeztetés költségeihez való hozzájárulás. ... >>

" Felhőtlen gyermekkor " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Gesztenyés u.18.
képviselő: Darukáné Krappai Orsolya
Az alapítvány célja a Gesztenyés uti Napközi Otthonos Óvodában (az intézmény Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz. alatt található, amely megegyezik az alapítvány székhelyével) folyó oktató-nevelő munka támogatása, így kükönösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása,felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

FIATAL RALLYE TEAM Sportegyesület

(sport)

3508 Miskolc, Hejő utca 25
képviselő: Egerszegi Attila, Herpai Attila ... >>

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

3508 Miskolc, Szalag út 15 IV/3
képviselő: elnök Bárdos István ... >>

FITTNES Alapítvány

(sport)

3517 Miskolc-Felsőhámor, Losonczi u.59.
képviselő: Kaczur János
A fiatalok egészséges életmódra való nevelése,rendszeres, aktív sportolásra való ősztőnzése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sportversenyek, programok szervezése, sportszerek vásárlása, megfelelő helyszinek biztosítása, anyagi források gyűjtése, gyarapítása. ... >>

Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport)

3525 Miskolc, Hősök tere 7.
képviselő: Dióssi Erika elnök ... >>

"Fráter György" Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Lóczi Tamás, Németh Barnabásné titkár, Stefánné Hegedűs Zsuzsanna elnökhelyettes
Közhasznú sportegyesület ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

Fudzsi-Jama a Miskolci Judo Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi)

3518 Miskolc, Meggyes utca 4
képviselő: Gecsei László
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése - Bárki által látogatható sport és szabadidős programok szervezése - Gyermek és ifjúsági sport-táborok szervezése - Ifjúságvédelem - Rehabilitációs program kidolgozása és működtetése - Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, tevékenység betegségmegelőzés érdekében. ... >>

Gábor Áron Diákévek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Bolyai Farkas u.10.
képviselő: Virágné Antal Boza Ajra elnök
1. Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson. 2. A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (GÁN díjazottak, karácsony, ballagás, évzáró). 3. Az Alapítvány az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak,utazási és szállásköltség, valamint az instellációs költségek fedezésére. 4. Az alapítvány kezdeményezi külföldi és belföldi iskolákkal cserekapcsolatok valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását. 5. A tagok és támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek) valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja. 6. Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése illetve megjelenésük támogatása. 7. Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (GÁN díj adományozása). 8. Az alapítvány támogatja az iskolán kívűlről előadók, előadások, műsorok, valamint egyébb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul. ... >>

" GARFIELD ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Baloghné Vancza Gabriella
A miskolci Komlóstetői Általános Iskolában az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtéséhez, diáksport támogatása, az iskola kultúrális, kiegészítő oktatási ... >>

Géniusz, emberhez méltó életért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Pallos út 16.
képviselő: Csecskedyné Rémiás Éva
Segíteni a nehéz körülmények között élő, több gyermek felnevelését felelősséggel vállaló szülőket gyermekeik iskoláztatásában, külföldi tanulmányútjaik finanszírozásában. Képviselni a gyermek és az ifjúság érdekeit, megszervezni üdülésüket. Létesíteni számukra olyan szabadidőközpontot, ahol együtt lehetnek családjaikkal, előtérbe helyezve a környezetvédelem, a sport és a kultúra fontosságát. Szociálisan rászoruló idősek és gyermekek számára Házigondozó Szolgálat működtetése, biztosítva ezzel az étkeztetésüket,higiénés ellátásukat,különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. Hátrányos helyzetű fiatalok, családok társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének segítése. Albérlők Háza létesítése, támogatni a rászorulókat az otthonteremtésben. Megszervezni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került rétegek képzését, elősegíteni foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat. ... >>

Gergely László Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19
képviselő: Gergely Balázs László
Az alapítvány célja: A középfokú oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek valamint a nevelés módszereinek minőségi fejlesztése, a felsőfokú és felnőtt képzés posztgraduális és graduális képzéseinek szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása, szakirányú továbbképzések, továbbá kulturális, sport és szociális tevékenység támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Ezen közhasznú célok eléréséért támogatást nyújt:

önismereti, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningekhez,
nyelvtanulás elősegítéséhez, nyelvvizsgára történő felkészítéshez,
informatikai ismeretek elsajátításához,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítésére,
pedagógus továbbképzésekhez,
bel- és külföldi tanulmányutakhoz,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezéséhez,
felsőoktatás és felnőttoktatási jegyzetek előállításához, publikálásához és terjesztéséhez,
tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához,
az alapítvány céljai érdekében eszközök beszerzéséhez, beruházásához,
az alapítványi célon belül minden olyan területhez, amelyet a kuratórium a későbbiek során támogatásra érdemesnek tart,
határon túli magyarok képzéséhez, továbbképzéséhez,
távoktatási módszerek kidolgozásához és fejlesztéséhez,
könyvek kiadásához,
díjak alapításához,
sporttevékenységek szervezéséhez, táboroztatáshoz, üdültetéshez,
kulturális, művészeti és idegenforgalmi tevékenységekhez,
szociálisan rászorultak részére
egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez.

A célok elérése érdekében a következő feladatokat végzi:

felnőttoktatási tevékenység, tanfolyami oktatás,
szakmai képzési programok kidolgozása, fejlesztése,
tréningek szervezése,
továbbképzések szervezése,
BME Regionális Konzultációs Központ működtetése,
bel- és külföldi tanulmányutak szervezése,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése,
felsőoktatási és felnőttoktatási jegyzetek előállítása, és terjesztése,
határon túli magyaroknak képzések, továbbképzések szervezése,
távoktatási módszerek kidolgozása és fejlesztése,
kulturális és művészeti tevékenységek szervezése,
sportrendezvények és versenyek szervezése,
táboroztatás, üdültetés,
gyermekmegőrzés,
szociális tevékenység végzése,
egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység,
kutatási ösztöndíjat képez, amelyből kutatási ösztöndíj támogatást biztosít,
ingatlan hasznosítás,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítése,
pedagógusok továbbképzése,
könyvek kiadása,
díjak alapítása. ... >>

Gold Star Biliárd Sport Club Egyesület

(sport)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u.4.I/3.
képviselő: Kárpáti Károly ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal