Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc sport civil szervezetek


Találatok száma: 408
2. oldal

Borsod Tornasportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3530 Miskolc, Széchenyi u.103.
képviselő: Dr.Besenyei Lajos elnök
Borsod megye diáksportján belül a tornászok biztonságos sportolását elősegítő sporteszközök és segédeszközök beszerzése, az eredményesen szereplő diák tornászok biztosítása és jutalmazása sérült sportolók eseti, vagy rendszeres anyaagi támogatása, Sályi lászló Élet-feltételeinek biztosítására rendszeres támogatás juttatása. "- a tornasport ágazatainak népszerűsítése tömegsport rendezvények szervezésével (tornabemutatók, edzőtáborok, stb.) - Borsod-Abauj-Zemplén megye diáksportján belül a tornaszakosztályok működésének támogatása (anyagi, tárgyi juttatások) - biztonságos tornaszerek és segédeszközök beszerzése - kiadványok megjelentetése (képzési tornaanyagok, edzésprogramok, módszertani útmutatók) az alapítványi cél megvalósítása érdekében - sportolók, edzők továbbkpzésének segítése - Sályi László sajnálatos balesetet szenvedett tornász emlékének ápolása, verseinek, írásainak, rajzainak bemutatása, sírjának gondozása, annak megszervezése - a diákolimpiákon a tornasportban eredményesen szereplő tornászok biztosítása, jutalmazása - sérült sportolók eseti vagy rendszeres támogatása, gyógykezelési költségeinek fedezése - egészséges életmód porgramok, rendezvények támogatása, ... >>

Borsod Volán Sport Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Budai József u.1.
képviselő: Balázs András, Sárközi György ... >>

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Balázs András
A B.A.Z.Megyei Labdarugó Szövetség által szervezettbajnokságokban résztvevő csapatok szakmai és anyagi segítése. 2./ Az utánpótlás minél nagyobb létszámának elérése céljából, a sportág iránt vágyat érző gyerekek és fiatalok szakszerű oktatásának fejlesztése. 3./ A labdarúgásban már aktívan résztvevők, valamint a felnövekvő uj generáció számára a Fair play szellem erősítése. 4./ A sportágban tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése, különösképpen az edzők, játékvezetők és a szövetség aktivistái részére. 5./ A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség munkájának korszerűsítése és tárgyi eszközeinek javítása. 6./ A bajnokságon kívűl szervezett labdarúgó tornák anyagi természetű segítése. 7./Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása. 8./Szakmai tanulmányutak támogatása, szervezése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Birkózó Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

3533 Miskolc, Andrássy u. 61.
képviselő: Baranczó Tibor
Hat éves kortól a sport és a birkózás megismertetése, megszerettetése. Edzőtáborok szervezése belföldön és külföldön. Sporfelszerelések vásárlása. Nyári napközis birkózó foglalkozások támogatása. Kiemelkedő utánpótlás eredmények jutalmazása. Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő jó sportoló versenyzők ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sclerózis Multiplex Társaság

(sport,egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Ádomné Suták Ibolya ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vitorlás Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Kont u. 11.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos elnök ... >>

Borsod-Hevesi Egyházmegye Evangélikus Templomaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

3535 Miskolc, Vár u. 7.
képviselő: Veczán Pál
Borsod és Heves Megye területén található evangélikus templomk felújítása, rendeltetésének megfelelő működtetése. Ifjúsági egyházközségi lelki, szellemi, sport- és kulturális fejlődését szolgáló támogatások szervezése. Fiatalok szakmai fejlődésének segítése, támogatása. ... >>

Borsodi Autósportbírók Egyesülete

(sport)

3534 Miskolc, Szarkahegy út 27 3/3
képviselő: Kulcsár Károly ... >>

Borsodi Judo és Szabadidősport Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Damjanich utca 8
képviselő: képviselő Nagy József ... >>

Borsodi Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Csengey út 11.
képviselő: Kerepesi István ... >>

Borsodi Szénbányák Igazgatóság Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 19.
képviselő: Kozsup István ... >>

BÜKK Autósport Egyesület

(sport)

3534 Miskolc, Gagarin u.28.
képviselő: Zábrátzky László ... >>

Bükki Erdész Vadásztársaság

(sport)

3517 Miskolc-Ómassa, Miskolc-Ómassa utca 12
képviselő: Lévai László ... >>

Bükki Hegy- és Sportmászó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3534 Miskolc, Almás út 38.
képviselő: Rónyai Péter
Lehetőség biztosítása fiatalok számára szabadidős, sport és kulturális tevékenységek folytatására, elsősorban túrázás, trekking, sziklamászás, kajakozás. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Környezetvédelem, sportesemények rendezése, szervezés, tengeri kajak túrák szervezése, vezetése oktatása. Egyéb gazdasági tevékenység a fenti célok érdekében, de azokat nem veszélyeztetve. ... >>

Bükki Környezeti Nevelési Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Telepi Gy. u.9.
képviselő: Piti Márta
-új környezeti elvárások elfogadtatása - környezetvédelem -minőségileg más élettér kialakítása -érintetlen természeti környezet megóvása, gondozása -hazánk természeti értékeinek megismertetése -természetvédelem -népi hagyományok felelevenítése a régi mesterségek segítésével -egészségmegőrzés, sporttevékenység -környezettel harmónikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, tanárok részére szakmai továbbképzés biztosítása ... >>

Bükki Sí Klub

(sport)

3529 Miskolc, Mikes K.u.30.
képviselő: Dr. Molnár Adorján ... >>

Bükkszentlászlói Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3558 Miskolc, Fő u. 78.
képviselő: Behinya István, Orosz Szabolcs, Szabó László ... >>

BVSE Miskolc Tömeg- és Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Budai J.u.1.
képviselő: Fábián István, Sajti Viktor
Miskolc város lakosai, különösen a diákok egyéni és közösségi sportolásának támogatása, elősegítése, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közreműködik főként a fi- atal korosztályok szabadidejének sportolással való eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében és biztosításában a BÉVSC Népkerti Sporttelepén és Bükkszentkereszt küzségben lévő túristaházban. ... >>

Civil Start Egyesület

(sport)

3529 Miskolc, Sályi utca 26 7/3
képviselő: Szendrák Erzsébet ... >>

Club-Laguna Miskolc Sportegyesület

(intézményi,sport)

3508 Miskolc, Futó u. 70.
képviselő: Lavotha Péter elnök ... >>

Családi Hétvége Sportegyesület

(sport)

3530 Miskolc, Szent István u. 39. IV/3
képviselő: Fazekas Miklós elnök ... >>

CSEMETÉK 2009 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3526 Miskolc, Kassai út 17.
képviselő: Horváth Jánosné
Az alapítvány mindenkori pénzügyi lehetőségeihez képest a Miskolc Kassai úti Tagóvoda gondjaira bízott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését.

Az alapítvány ezen cél érdekében támogatja:

a gyermekek zenei, idegennyelvi, anyanyelvi, sport nevelése lehetőségeinek fejlesztését;
az egészséges életmódra nevelés lehetőségének fejlesztését, az óvoda e célú felszereltségének bővítését új, korszerű eszközökkel;


az óvoda berendezési tárgyainak javítását, karbantartását, illetve újak beszerzését;
a gyermekek foglalkoztatásának magasabb szintű megtartása végett a pedagógusok bármilyen formában megvalósuló képzését, illetve továbbképzését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Delta Sport Egyesület

(sport,egyéb)

3519 Miskolc, Kmetty János utca 26.
képviselő: Aranyosi Miklós elnökhelyettes, Soltész Attila elnök, Tóth Andrea Eszter titkár ... >>

Diákélet Alapítvány

(sport,kulturális)

Miskolc, Kiss tábornok u. 42.
képviselő: Baloghné Dósa Erika
A Kilián György Gimnázium diákjai tanulmányi munkájának kultúrális, sport és szabadidős tevékenységének segítése, a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatása. ... >>

"Diákjainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Tóth Árpád u. 12.
képviselő: Veresné Dancs Andrea
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása. Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-, tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését. A kiemelkedő tanulói eredmények- tanulás, sport- jutalmazása. Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás. A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével. Sportcélú rendezvények, versenyek támogatása. Diákjaink, versenyzőink sportfelszerelése, edzőtáborozása, szabadidős tevékenységének szervezése. ... >>

Diósgyőr 100 Egyesület

(sport,egyéb)

3535 Miskolc, Körmöczi utca 15/A.
képviselő: Oláh Ferenc elnök, Salamon József alelnök
A DVTK sportklub 100 éves évfordulója alkalmából összegyűjtse azokat a klub hírnevéhez és örökségéhez nagyban hozzájáruló sportolókat, különös tekintettel az /1979-ben NB1-ben bronzérmet szerzett úgynevezett ?Arany csapat? tagjaira támaszkodva / futballistákat, hogy ezzel nyújthasson segítséget a DVTK 100 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez. ... >>

Diósgyőr Vasgyári Diák Sport Egyesület

(sport)

3520 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.
képviselő: Tigyi József ... >>

Diósgyőrért "Diósgyőri vár térségének fejlesztésért" Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 3 3/3
képviselő: F. Tóth Géza
A Diósgyőri vár térségének fejlesztése, környezetének megóvása, fejlesztése, a vár térségében az oktatási, idegenforgalmi, környezetvédelmi, településfejlesztési, üzemeltetési elképzelések segítése, - a városrészeken élő fiatalok, idősek gondjainak megismerése, azok megoldásának segítése, népi és történelmi hagyományok ápolása, új hagyományok kialakítása - oktatási, kulturális, játszó, sportterületek hasznosítása, működtetése, polgárőrség szervezése, működtetése, - az ember környezetében élőlények elfogadható tartásának kialakítása. Kulturális rendezvények szervezése,a Diósgyőri Városrészek kulturális idegenforgalami célú hasznosításával. ... >>

Diósgyőri Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

3525 Miskolc, Dóczy u. 22. fsz.2.
képviselő: Barták László ... >>

Diósgyőri Birkózó Club

(sport)

3533 Miskolc, Andrássy utca 61
képviselő: képviselő Dr. Szinay Attila, Takács Attila, titkár Jászkai Imre ... >>

Diósgyőri Gimnázium Diáksport Egyesület

(sport)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok u.42.
képviselő: Buza Attila ... >>

Diósgyőri Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Club

(sport)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 16
képviselő: Dorogi Viktor Zsolt ... >>

Diósgyőri Kajak Sport Club

(sport)

3527 Miskolc, Csorba-tó vízi telep
képviselő: Slisz Béla ... >>

Diósgyőri Kohászat Tömegsport Egyesülete

(sport)

3540 Miskolc, Vasgyári u.43.
képviselő: Bohus László ... >>

"Diósgyőri Kosárlabda Sportért" Alapítvány

(sport)

3533 Miskolc, Andrássy u. 61.
képviselő: Sitkei Dezső
A diósgyőri kosárlabda sport minőségi és utánpótlás, valamint diák és tömegsport tevékenység anyagi alapjainak megteremtésében való közreműködés. ... >>

Diósgyőri Labdarúgás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Széchenyi utca 19. III/15.
képviselő: Masa Zoltán
Jelen alapítvány célja akként rögzíthető, hogy az alapítvány a DVTK korosztályos labdarúgócsapatainak működéshez szükséges feltételeket biztosítja, értve ez alatt az anyagi és szellemi forrásokat, annak érdekében, hogy az elért eredményekből Miskolc város sportszerető közössége részesedjen. Az alapítvány működése során támogató tevékenységével segíti valamennyi korosztályos csapat versenyeztetését.
Az alapítvány integrálni kívánja a diósgyőri labdarúgás támogatóit, azon civil, közéleti és üzleti szereplőket, akik osztozva az alapítvány céljaiban elősegítik annak működését.
Jelen alapítvány, mint a miskolci labdarúgás szervezeti keretét támogató szervezet a miskolc-diósgyőri hagyományok őrzője is kíván lenni, így tevékenysége során fel kívánja kutatni és közkinccsé kívánja tenni az 1910-ben alapított sportegyesület sport- és kulturális emlékeit. ... >>

"Diósgyőri Labdarúgás Utánpótlásáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

3519 Miskolc, Beregi utca
képviselő: Kiser László
A diósgyőri labdarúgás utánpótlásának megszervezése, a gyermek labdarúgók sportolási lehetőségeinek szélesítése, a diósgyőri utánpótlás labdarúgás körülményeinek fejlesztése. Ennek érdekében az alapítvány futball pályákat kíván létesíteni az utánpótlás csapatok számára, az utánpótlás csapatok támogatása mezekkel, labdákkal, egyéb eszközökkel, valamint labdarúgó tornák szervezése, lebonyolítása, tehetséges fiatalok támogatása. ... >>

DIÓSGYŐRI LABDARÚGÁSÉRT Baráti Kör Egyesület

(sport)

3532 Miskolc, Gépész u. utca 2/7
képviselő: elnök Dr. Szűcs Ákos ... >>

Diósgyőri Sportbarátok Egyesülete

(sport)

3535 Miskolc, Andrássy u.61.
képviselő: Bogdán János ... >>

Diósgyőri Tájékozódási Futó Club

(sport)

3534 Miskolc, Árpád u. 1-3. A. 1/2.
képviselő: Makai András ... >>

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub

(sport,természetvédelem)

3534 Miskolc, Andrássy u. 61.
képviselő: Béres Lajos elnök ... >>

Diósgyőri Várfürdő Sport Club

(sport)

3534 Miskolc, Árpád út 4.
képviselő: Hatvani János elnök ... >>

Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület

(sport)

3533 Miskolc, Andrássy út 61.
képviselő: Nagy Béla elnök, Tóth Gábor ... >>

"Diósgyőri Vasgyárak Kosárlabdázó Köre"

(sport)

3529 Miskolc, Gesztenyés utca 7 V/2
képviselő: Hatvani Olivér ... >>

Diósgyőri Vivó Egyesület

(sport)

3531 Miskolc, Békeszálló 44.
képviselő: Szilágyi Tamás elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal