Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 500
6. oldal

Keresztény Szellemű Nevelésért Alapítvány

(oktatási)

3529 Miskolc, Bocskai út 5
képviselő: Mosolygó Tibor, Szőke Gáborné titkár
Keresztény szellemű nevelés megvalósításának elősegítése a korai kisgyermekkorban. A gyermekeik számára keresztény szellemű nevelést igénylő szülők támogatása. Keresztény nevelést vállaló pedagógusok támogatása. Keresztény nevelést felvállaló pedagógusok továbbképzésének támogatása bel- és külföldön. ... >>

" Kerpely Antal " Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar
képviselő: Dr. Gácsi Zoltán
-A műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés infrastruktúrájának, műszer- és eszközellátottságának javítása, jegyzetek és oktatási segédletek megjelentetésének financiális segítése.
-Az oktatói utánpótlás javítása érdekében a 40 évnél fiatalabb oktatók-kutatók kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése.
-Oktatók és kutatók hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való aktív részvételének, különböző kari rendezvények lebonyolításának támogatása.
-Azon hallgatói kezdeményezések támogatása, melyek az alapítvány céljaival egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek.
-A magyar színesfémkohászat művelése iránti érdeklődés felkeltése, azon egyetemi hallgatók munkájának, felkészültségének segítése, akik hivatást éreznek magukban a színesfémkohászat és féltermékgyártás technológiájának továbbfejlesztésére és olyan kutatások támogatása, melyeket hallgatók, vagy fiatal oktatók végeznek a színesfémkohászat tudományában való mélyebb jártasság szerzése céljából. ... >>

"Kétoldalú Szakképzési Alapítvány a Borszektorban"

(oktatási,egyéb)

3535 Miskolc, Kuruc út 59. 4/3.
képviselő: dr. Urbán András elnök
Az ágazat szakmai tevékenységének magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának segítése, a vállalkozások képzési terveinek támogatása és összehangolása útján,
- a gyakorlati képzés nemzetközi szinten elvárt követelményeinek teljesítéséhez a feltételek javítása,
- az elhelyezkedést, a vállalkozást és a munkahely-megtartást elősegítő képzési formák felkutatása, új ágazati együttműködési formák és hálózat létrehozásának támogatása meglévő intézmények bevonásával és az adott célú együttműködésre való felkészítéssel,
- a felnőtt szakképzés fejlesztését biztosító programok kínálatának és a képzési lehetőségek bővítése,
- a gazdálkodó szervezeteknél folytatott gyakorlati képzés és a közép- és felsőoktatási intézmények által kezdeményeett programok összehangolt támogatása,
- a szakmai képzésben a távoktatási módszerek és lehetőségek felkutatása, a kapcsolat megteremtése a képzés és a technológia korszerűsítését szolgáló informatikai és információs rendszerek kidolgozói és felhasználói között. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Pallós u.1.
képviselő: Pongrácz Jánosné
A miskolci Jókai Mór Általános Iskolában tanuló tehetséges gyermekek továbbfejlesztését az érzelmeken alapuló nevelés hatékony lehetőségeinek megvalósítását. Ezt a célt szolgálják a közös szinházlátogatások, irodalmi kirándulások, nyári művészeti - alkotó táborok, eggyüttműködés művészeti és kultúrális szervezetekkel. Támogatja a játszó közösség előadásainak, produkcijójának megvalósítását. ... >>

Kis Szent Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Bíró u. 2/A.
képviselő: Dr. Szarka János
A Miskolc Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség szolgálatának segítése lelki és anyagi dolgokban. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus EGyházközség intézményeinek templom, parókia, ifjúsági ház- felújítása, karbantartása, támogatása. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség keretében a keresztény igazságokra nyitott fiatalok rendszeres tanúsítása, előadók biztosítása, szemléltető eszközök beszerzése, valamint a könyvtár létesítése. Ösztöndíjak, külföldi csereüdültetések megszervezése. Karitatív tevékenység, főleg fiatal rokkantak életápolása. ... >>

" KISBOLDOGASSZONY Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás T. u.5.
képviselő: Dr. Dózsáné Virosztek Anikó
A Kisboldogasszony Óvodába járó gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének, valamint a katolikus szellemiségű nevelésének segítése. Ennek során támogatja: - Az óvodai nevelés magasabb szintű végzéséhez szükséges felszerelések, eszközök beszerzését, - A gyermekek kultúrális és sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, - A gyermekek differenciált fejlesztésének biztosítását, - Olyan szabadidős programok anyagi bázisainak megteremtését, finanszírozását, amelyek elősegítik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, - A nevelők tudományos tevékenységének külföldi tanulmányuton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcserén történő részvételét. ... >>

"Kisebbségi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Árpád u. 126.
képviselő: Dr. Csiba Gábor
a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, iskolába járásának ösztönzése, - a rászorultak tanszerrel való ellátása, - korrepetálások szervezésével és felzárkóztatásuk elősegítése, - a helyes magatartási és higiéniai, etnikai szokások elsajátítására előadások tartása részükre külső előadásával/ orvos, pap, tanár/ vetélkedőkön pályázatokon való részvételre buzdítás. ... >>

Koch Sándor Alapítvány

(oktatási)

3525 Miskolc, Kossuth L. u. 13.
képviselő: Dr. Földvári Mária
Az ásványtan és rokon tudományai körében egyének, intézmények, vállalatok és más, jogi személyiséggel rendelkező, vagy anélküli csoportok tudománytörténeti tevékenységének támogatása. A tudományos kutatómunka és minden az eredménye kutatás és a szakmai fejlődés érdekében végzett egyéb tevékenység segítése. Az előzőekben megadott területeken az előzőekben megadottak által a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás segítése. Magyarország Euro Atlanti integrációjának elősegítése érdekében az európai (European Mineralogical Union) és a világ (International Mineralogical Associaton) ásványtani tudományos egyesülései szakmai tevékenységének segítése, ezen belül magyar szerepvállalás erősítése." ... >>

"KOHÉZIÓ ALAPÍTVÁNY" az Észak-magyarországi Civilekért

(oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Csaba vezér utca 48 II/2
képviselő: Hódiné Szöghy Emese, Kakas Sándor
Az alapítvány fő célja, hogy közhasznú tevékenysége révén hozzájáruljon az Észak-magyarországi civil szektor megerősödéséhez és ezáltal a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítéséhez.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
-tudományos tevékenység, kutatás;
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmai esélyegyenlőségének elősegítése;
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
-munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
-euroatlanti integráció elősegítése;
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Kohómérnök-hallgatók Egyesülete

(oktatási)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Kovács Gábor ... >>

" KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT " Oktatási alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Farkasné Karres Éva
Támogatni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődését, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, anyelvoktatást, a táborozást, versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, az oktatás színvonalának növelését és a tanórákon kívüli foglalkoztatást. ... >>

"Korszerű általános sebészet a betegekért " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3532 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: dr. Bende Sándor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén működő Általános Sebészeti Osztály műszerezettségének fejlesztése, különös tekintettel a varrógépek alkalmazására és a laparoszkópos sebészetre;
külföldi folyóiratok beszerzése, a szakmai műveltség emelése;
szakmai tudományos konferenciák szervezésének támogatása, neves professzorok meghívásával, vendégül látásával;
az orvosok és nővérek belföldi és külföldi továbbképzésének támogatása. ... >>

Korszerű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3521 Miskolc, Miskolci út 38/a.
képviselő: Juhászné Tamás Zsuzsanna
A Bem József Általános Iskola tan- és szemléltető eszközeinek beszerzése, studiók, oktatási műhelyek kialakítása. A tanulóifjúság sportolásának támogatása. ... >>

"Korszerű Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Hősök tere 7.
képviselő: Pirkó Béla, Takács János, Veres Pál
A Földes Ferenc Gimnáziumban az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

" Korszerű Református Általános Iskoláért " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Nagy Lajos Király u.30.
képviselő: Papp László, Vargáné Feledi Enikő
A Miskolci Diósgyőri Református Iskolában az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló tárgyi feltételek biztosítása, A tanulás hatékonyságát elősegítő oktatási, képzési folyamatok anyagi támogatása. ... >>

"KORSZERŰ SÉRŰLTELLÁTÁSÉRT MISKOLCON" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Csabai kapu 56
képviselő: Dr. Erdélyi Zsolt
A korszerű sérültellátás tárgyi feltételeinek javítása érdekében szükséges anyagi háttér biztosításához való hozzájárulás.
A sérültellátáshoz szükséges műszervásárlás, műszerjavítás támogatása, a korszerű eljárások elsajátítását segítő orvos és nővér tobábbképzés anyagi támogatása.
A szakirányú ismeretek bővítése, hazai és külföldi tudományos konferenciákon, kongresszusokon, ismeretterjesztő előadásokon való részvétel lehetőségének biztosítsa, élvonalbeli szakirodalom hozzáférési lehetőségének megteremétse.
A kommunkiáció megkönnyítése, számítógépes adatbázis bővítése, fejlesztése a sérültellátás színvonalának emelése érdekében.
A rehabilitáció fontosságának és korszerű módszereinek, mint a sérültellátás szerves részének gyakorlati megismertetése a középfokú egészségügyi nevelést, oktatást folytató intézményekben.
A legújabb diagnosztikai eljárások bevezetése tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás, tudományos rendezvények anyagi hátterének biztosítása, a szakmai minőségi munkavégzés körülményeinek biztosítása, különösen és kiemelt tekintettel a fiatalabb korosztály rehabilitációjának hatékonyabbá tétele érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"Korszerűbb általános iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
képviselő: Kmetz Leventéné
Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audóvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. - A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. - A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. - Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az "Egészségesebb Ifjúságért" nevelési célok megvalósításának érdekében. - Művészeti tárgyak- ének,zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. - A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi,anyagi feltételek biztosítása. - A magyar és egyetemes kultúrális örökség megismertetése - az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. - Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. - A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének ... >>

"Kós Károly" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Latabár E.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gacsályi Zoltán Csaba
A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak szakmai fejlődését elősegítő tanfolyamok anyagi támogatása. Az intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. A szakmai képzést továbbfejlesztő tanulmányi utak anyagi támogatása. A szakközépiskolai képzés továbbfejlesztését elősegítő szakmai tantervfejlesztési kutatás anyagi támogatása. A kiemelkedő eredményt (tanulmányi, kultúrális, sport) felmutató tanulók jutalmazása, a felkészítők anyagi elismerése. Az alapítvány elősegíti a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak kultúrális tevékenységét, a gyermekek ifjúsági érdekképviseletét, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységet. ... >>

"Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Könyves Kálmán u.2.
képviselő: Dr. Munkácsi László
-a helyi oktatási programok fejlesztésének támogatása: -az iskolában müködő szakosított tantervű német és testnevelés tagozatok kiemelt támogatása /oktatást segítő új szemléltető eszközök, új módszertani tankönyvek beszerzése, nyíelvi táborokban résztvevő tanulóink kiadásainak támogatása./ -kultúrális, sport versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink és csoportjaink utaztatásának, magasabb szintű fordulóban való részvételének segítő támogatása: -tánccsoportos gyermekeink táncruháinak beszerzése, szükséges zenei és videó kazetták beszerzése: -az iskolai egyéb szabadidős programjai megvalósításának támogatása, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás: -a tanulói nyári táborozás kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása, szaktáborok vezetői díjainak fedezése,-a készségtárgyakban kiemelkedően teljesítő gyermekek teljes körű támogatása, szabadidős programok megvalósulásának a támogatása,
-rendezvények, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás,
-a rászoruló tanulók nyári táborozási kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása ... >>

Közép- és Délkelet-európai Innovációs Térség Egyesület

(oktatási,egyéb)

3519 Miskolc, Iglói út 2.
képviselő: dr. Tóth László, Garab Kinga
Az innovációs kutatás-fejlesztési, képzési tevékenységet végző szervezetek és intézmények, valamint a vállalkozások, cégek, gazdasági szereplők közötti kapcsolatfelvétel, együttműködés és hálózatépítés elősegítése Magyarországon, illetve Közép- és Délkelet Európában. - kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység elősegítése, nemzetközi hálózatépítés és lobbitevékenység támogatásával az oktatási, kutatási, innovációs szervezetek, valamint az ipari, üzleti és civil szféra szereplőinek bekapcsolásával, - regionális innovációs és kutatás fejlesztési együttműködés elősegítése Közép- és Délkelet Európában, ideértve a nem uniós országok területét is, - az Európai Kutatási és Innovációs Térség (ERA) kialakulásának éshatékony működésének elősegítése Közép- és Délkelet Európában, - Magyarország és a térség innovációs vezérelte fejlődési pályára állásának elősegítése. ... >>

"Közoktatási Vezetők Képzéséért" Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3519 Miskolc, Kiss Ernő u. 19.
képviselő: Gergely Lászlóné
A közoktatási vezetővé válás posztgraduális és graduális képzése szakmai és tárgyi feltételeinek biztosításával, minőségi fejlesztésével segítséget nyújtani a közoktatás különböző vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatok szakszerű ellátásához. Támogatás biztosítása az intézményirányítói munkakör betöltéséhez, törvényben előírt szakirányú továbbképzési szak elvégzéséhez. A pedagógus szakvizsgára való felkészítés képzési céljának és a szakvizsgának minősülő szakirányú továbbképzés támogatás biztosítása. Az alapítvány támogatást nyújt a közoktatási vezetőképzés vezetéselméleti, vezetéslélektani, tanügyigazgatási, iskolagazdálkodási, valamint az egyetemi végzettséget nyújtó pedagógia szakos valamint az egyetemi végzettséget nyújtó pedagógia szakos képzés, továbbá a pedagógiai innovációs folyamatok kutatásához, e körben egyetemi-főiskolai jegyzetek szerkesztéséhez, publikálásához. - felsőoktatási tevékenység - felsőoktatási tevékenység támogatása - felsőfokú- és szaktanfolyamok szervezése - felsőoktatási jegyzetek és segédanyagok kiadása - a továbbképzést és a képzést szolgáló multimédiák (hang- és képhordozók) előállítása - kutatási ösztöndíj-alap létrehozása és működtetése - szakmai konferenciák szervezése ... >>

" Közös Erővel Gyermekeinkért " Alapítvány Rövidített neve: KEGY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u.1.
képviselő: Dr. Szabó Péterné elnök
A Kaffka Margit Általános Iskolában tanuló diákok tehetséggondozása, művészi, művészeti hajlamuk ápolása (zenei, festő, grafika, kerámia, tűzzománc tevékenység felkarolása), a testmozgással, testkultúrával kapcsolatos költségek finanszírozása, a szociálisan rászoruló, anyagilag nehéz helyzetben lévő diákok iskolai, iskolán kívüli szabadidős programokban való részvételi lehetőségeinek biztosítása, az iskolák közötti tanulmányi versenyek segítése, a szakköri és az iskolán kívüli programok megszervezése,

Az alapítvány új kiegészített céljai:

-A Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanuló diákok tehetséggondozása, a művészeti tevékenység segítése, támogatása,
-a sporttal, a testmozgással, a testkultúrával, a táncművészettel és festészettel kapcsolatos programok, valamint az egészségre nevelő egyéb életmódprogramok költségeinek a finanszírozása,
-a diákokat környezettudatos magatarásra nevelő rendezvények lebonyolításának a támogatása,
-a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése,
-a tanulók táborokban, erdei iskolákban és egyéb szabadidős programokon való részvételének az elősegítése, és mindezek megvalósulásának a támogatása,
-a hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezeken történő tanulói részvétel (pl.nevezési díj, utazási-, étkezési-, és szállásköltség) támogatása,
-fakultatív, és egyéb iskolán kívüli programok megszervezése, lebonyolítása,
-a fentiekhez kapcsolódó eszközök vásárolása,
-az oktatáshoz kapcsolódó felújítások, eszközbeszerzések és fejlesztések támogatása. ... >>

"Közösségi Közlekedés Szolgálatában Alapítvány"

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
képviselő: Börzsei Tibor
Az alapítvány a közösségi közlekedés kiszolgálását élethivatás szerűen vállalók élet és munkakörülményeinek és egészségi állapotának javítását, a hátrányos szociális helyzetbe kerülők esélyegyenlőségének elősegítését, továbbá a közösségi közlekedés bármely területéhez kapcsolódóan a szakemberképzés és utánpótlás képzés támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális és családsegítés,
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése,
szakképzés, képességfejlesztés támogatása,
egészség megőrzés, betegség megelőzés elősegítése, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

" KRISTÁLY " Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Kassai u.1.
képviselő: Fukk István
Az egészségügyi eszközrenszer fejlesztése,támogatása,elsődlegesen a gyermekgyógyászat terén. 2./ A gyermekek és rászorulók támogatása, oktatásának és nevelésének segítése. 3./ Fejlett környezetvédelmi technológiák elterjesztésének támogatása, az emberi egészség védelme. ... >>

Kuckó-Ovi alapítvány a Szilvás úti Óvodásokért

(intézményi,sport,oktatási)

3529 Miskolc, Szilvás u.37.
képviselő: Dr. Kisvárdainé Cserba Judit
A gyermekek mindennapi óvodai foglalkoztatásának támogatása, az óvodai, tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvetőbbé tétele. Az óvodás gyermekek sportevékenységének tárgyi feltételei biztosításához való hozzájárulás, valamint minden olyan óvodai rendezvény támogatása, mely hozzásegít a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, erkölcsi és közösségi neveléséhez. Az óvoda pedagógusainak segítése konkrét feladat vagy szolgáltatás külön díjazásával vagy a pedagógus bármilyen módszertani továbbképzésének finanszírozásával.A szociálisan, a mentálisan vagy egészségileg rászoruló gyermekek konkrét és közvetlen segítése. ... >>

Kultúrális alapítvány a Vasgyári Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3520 Miskolc, Téglagyár u.1-2.
képviselő: Kovácsné Orosz Szilvia
A Diósgyőri-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola diákjai részére szabadidős tevékenység, Kultúrális programok (szinházi, zenei előadások, kirándulások)szinvonalas szervezése, lebonyolítása, hagyományteremtő iskolai ünnepségek rendezése, a kultúrális programok tárgyi feltételeinek megteremtése, technikai fejlesztése,ifjúsági klub létrehozása, működtetése, diákönkormányzati napok szervezése, támogatása,kiemelkedő kultúrális tevékenységet végső, kiemelkedően jó tanulmányi eredményt elérő diákok jutalmazása, "Az év tanára" cím adományozásának finanszírozása,szociális támogatások nyújtása. ... >>

Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület

(oktatási)

3526 Miskolc, Katowice utca 47. 4./4.
képviselő: Gulyás Gyula elnök ... >>

Kuriózum Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 48.
képviselő: Somosvári Béláné Farkas Éva
képességfejlesztés, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - tehetséges zenészek oktatása, gondozása, szerepeltetése, támogatása (ösztöndíj, tanulmányi utak, kurzusok, hangszervásárlás stb.) - tradicionális és kiemelkedő kortárs zeneművek bemutatása, - a magyar és a miskolci ütős zenei kultura hagyományainak ápolása és népszerűsítése, - a már működő Egressy Ütős Együttes tevékenységének és további fejlődésének támogatása, - zenei kiadványok létrehozása és terjesztése (hanghordozók megjelentetése, kotta, zenei témájú könyvek kiadása stb.) - amatőr ifjúsági együttessek létrehozása, támogatása fenntartása, továbbképzése, - Miskolc Város, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és a Régió művészeti cserekapcsolatainak segítése, bővítése, - hazai rendezvényeken való részvétel támogatása és közvetítése ... >>

Lapis Imre Emlékére Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
képviselő: Tóth József elnök
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fodrászversenyek, szalmai versenyek támogatása. Az alapítvány - pénzügyi lehetőségeinek függvényében - támogatást nyújt a fiatal mesteremberek képzéséhez, tanulmányútjához, speciális szakmai gyakorlatok, illetve továbbképzések költségeihez, illetve minden, a fiatalok szakmai felkészültségének növelését eredményező fodrászversenyek támogatásához.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása. ... >>

"Laurus" Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi út Fsz/5
képviselő: Papp Erika
Bármilyen művészeti vagy tudományágban, illetve a sport vagy a divat terén kiemelkedő tehetséggel rendelkező személyeknek támogatás nyújtása tehetségük kibontakozásához, képességeik kamatoztatásához. ... >>

"Lehoczky: A szociológia tudományért, a társadalomért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: Fedor Vilmos elnök
Az alapítvány célja:

Az Észak-magyarországi régió fejlődését szolgáló szociológiai kutatások ösztönzése, támogatása, a források megszerzését szolgáló pályázati, marketing és egyéb tevékenység;
a kutatásoknak az oktatással történő összekapcsolása által: a régió iránt elkötelezett, gyakorlatorientált szociológusok képzésének segítése;
a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet oktatók és kutatók tudományos munkájának elismerése és jutalmazása azzal a szándékkal, hogy e jutalommal is kiemelést nyerjen a tudományos munka értékének, színvonalának, az erre való törekvésnek a megbecsülése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Lenkey Zoltán Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 5.
képviselő: Kákóczki András Levente
Lenkey Zoltán grafikusművész emlékének ápolása és életművének megismertetése az utókorral.
Az alapítvány célja továbbá:
a klasszikus grafikai technikákat alkalmazó művészek segítése,
valamint a XX. század második felétől napjainkig létrejött ? képzőművészeti ? kulturális örökséggel kapcsolatos kutatás és ismeretterjesztés.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása. ... >>

LÉTEZEM! Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 14.
képviselő: Rácz Tímea
Kreatív szellemiségű gondolatok, kulturális értékek termelése, közvetítése és befogadása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

"Lillafüredi Kisvasútért " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3535 Miskolc, Erdész u.24.
képviselő: Major János
A Lillafüredi Állami Erdei Vasút támogatása, ennek keretén belül: - az erdők közjóléti funkcióivaL, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátása: - a természet, az erdő megismertetése, megszerettetése az óvodáskorúaktól az időskorúakig minden korosztály számára: - a környezettudatos életszemlélet, környezetkímélő életmód kialakításának elősegítése: - a Lillafüredi Állami Erdei Vasút biztonságos üzemeltetésének és fejlesztésének segítése a környezetkímélő turizmus érdekében. ... >>

LOGOS Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Stadion utca 63. fsz./3.
képviselő: Kovácsné Boros Ilona elnök
Az alapítvány célja:

A gyermekek és a felnőttkorú lakosság egészséges testi-lelki-értelmi fejlődésének elősegítése, a társadalom erkölcsi felemelkedésének előremozdítása.
A határon túli magyarsággal történő kapcsolat fenntartása, szorosabbá tétele keresztény értékek előtérbe helyezése útján.
A keresztény értékrend és családmodell társadalomba történő közvetítése és annak a társadalomban való megszilárdítása.
A keresztény oktatás modernizálása, illetve annak elősegítése külföldi és hazai posztgraduális oktatási módszerek útján, a külföldi keresztény szakirodalom magyar lakosság körében történő, magyar anyanyelven történő elérhetővé tétele.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

LOGOS-HUNGARY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Stadion utca 63 Fsz/3
képviselő: Kovácsné Boros Ilona
felekezetközi keresztény oktatás, ennek keretén belül különböző szakterületeken tevékenykedő szakemberek szakképzése, - gyermekek erkölcsi nevelőmunkájában való részvétel iskolákban, óvodákban a keresztény értékrenden belül, a résztvevő munkatársak képzése, - telefonos lelki segély szolgálatban, drogellenes tevékenységen belül dolgozó szakemberek oktatása, képzése - felvilágosító munkában - lelki segély szolgálatban - mentálhigiéniás szakemberek képzése, akik a társadalom perifériájára szorult emberek beilleszkedésével foglalkoznak, - oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható - karitatív tevékenység szociálisan rászorulók felé való segítségnyújtás keretén belül. ... >>

" Lórántffy Óvodásokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u.28.
képviselő: Ádám Erika elnök
Az egészséges életmódra nevelés, testi neveléseszközeinek, az óvoda felszerelésének bővítése uj korszerű eszközökkel. hagyományörző csoportok fejlesztése. ... >>

"Lurkó" Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3532 Miskolc, Brigád út 2/a.
képviselő: Balogh-Bubenkó Éva
Óvodáskorú gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, -A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezenkeresztül fejlődjenek képességei, -A társas együttélés, önérvényesítés alapvető követelményeinek/együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése/ megismerése, gyakorlása, - A gyermek fejlődéséhez szükséges érzelmi biztonság kialakulásának segítése, figyelembe véve a gyermek egyéni fejlődésének ütemét, tehetségét, képességeit, - Óvodai eszközök, fejlesztő játékok beszerzése, - Kirándulások, rendezvények /bábszinház, zenés előadások/ anyagi feltételeinek biztosítása útján. ... >>

Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Testvérvárosok út 14. 8/3.
képviselő: Dr. Kollárné Déri Krisztina elnök
Az EU-s képzési irányokat figyelembe vevő szakképzések fejlesztése, támogatása és oktatása.

Az alapítvány célja továbbá

új, a jelenlegi hazai szakképzési rendszerben nem szereplő szakképzések elindítása,
az ezekhez kapcsolódó képzési programok és tananyagok kidolgozása,
új pályaválasztási irányok, munkakörök kialakítása és ehhez kapcsolódóan a szakképzés hátterének biztosítása,
az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése,
a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével,
munkahelyek megszűnése során felszabaduló munkavállalók (pedagógusok, egyéb közhivatalnokok, stb) átképzése, munkaerő-piaci esélyeinek javítása,
olyan munkavállalók magas szintű továbbképzése, akik valamilyen módon személyi kapcsolatok kezelésével foglalkoznak (pedagógusok, HR szakemberek, pszichológusok, tanácsadók, családsegítők, szociális munkások, stb)
olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet biztosít a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az alapítvány együttműködéséhez a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében,
a filozófia több évezredes eredményeinek felhasználása a szervezetfejlesztésben , a szervezeti kultúra alakításában, az életminőség javításában, valamint az ontológiai coaching (ontological coacing) nevű új diszciplina kifejlesztésében,
olyan szakmai fórumot teremteni coachok számára, amely elsősorban az életminőség javítására, a reziliens magatartás elsajátítására és továbbadására fókuszál,
a minőségi coachképzés meghonosítása, standardizálása és továbbfejlesztése, a hazai coachok szakmai színvonalának növelése,
a coach szakma elterjesztése és elismertetése.

Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; ... >>

Magyar Daseinanalitikai Egyesület

(oktatási,egyéb)

3535 Miskolc, Kurucz utca 75
képviselő: elnök dr. Fazekas Tamás, főtitkár Lubinszki Mária
működési körének jellege: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. ... >>

Magyar Gyermekek Filmkultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Laborfalvy u. 2.
képviselő: Lorián György
Társadalmi szervzetek, egyesületek támogatása. A magyar filmalkotások televíziós bemutatásának támogatása. - Társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása. - A magyar filmalkotások televíziós bemutatásának támogatása. - A magyar kultúra részletes megismertetése és külföldi alkotások bemutatása bizonyos tematikák szerint.ű - Oktatás és közművelődés támogatása ... >>

Magyar Kézsebész Társaság

(oktatási,érdekképviselet)

3051 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Király Géza, dr. PhD. Szabó Zsolt, dr. Rupnik János
Segítse elő a tagok képzettségének emelését, szakmai tevékenységük és alkotómunkájuk kibontakozását. Segítse az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását. Vegyen részt a hazai közvélemény formálásában a gyors és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével. ... >>

Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 5.
képviselő: Dr. Balaton Péter András főtitkár, Dr. Pusztai Dezső János elnök
Az egészségügyi intézményi érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami szervezetek felé. Érdekegyeztető szerepkör vállalása. Az egészségügyi intézmények érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak bizottságai, a Kormány és szervezi, valamint a közigazgatási központi szervezi előtt. Az egészségügyi intézményi érdekek védelme. Jogszabályalkotás kezdeményezése az egészségügyi intézményi érdekek érvényesülése érdekében, az egészségügyi intézmények működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése. Az egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítse. Az egészségügyi intézmények igénye szerinti szolgáltatások biztosítása, elsősorban a következő területeken: Információs rendszer kiépítése a Szövetség és az egészségügyi intézmények, valamint az egészségügyi intézmények egymás közötti viszonylatában, az egészségügyi intézmények munkáját elősegítő adatbázis létrehozásával. Az egészségügyi intézmények vezetői, alkalmazottai képzésének, továbbképzésének, valamint vezetőképzésének elősegítése. Tapasztalatcserék szervezése. Önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása. Egészségügyi intézményi menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat kialakítása. Az egészségügyi intézmények gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az egészségügyi vállalkozások támogatása. A Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek visszaforgatása az egészségügyi intézmények támogatására. Az egészségügyi intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi kapcsolatainak kiépítése. A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, - ezen belül kiemelten más érdekszövetségekkel ? való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Mérnökképzési Társaság

(oktatási,egyéb)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr Szentirmay László ... >>

Magyar Nemzetőrség

(intézményi,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Lyukóvölgy 1
képviselő: Gömöri József, Joó Mónika, Szabó Lajos
Megőrizni és ápolni az 1848/49-es és az 1956-os hagyományokat, Megfogalmazni és hirdetni a nemzetőrhagyományok eszmeiségét; Kegyeleti tevékenység; Összefogás egy magas szintű egységes érdekképviseletben, az egész társadalmat érintő célok megvalósításában, A fiatalok kulturális és közösségi érdekekre, felelősségvállalásra és hazaszeretetre nevelésének különböző formáit megtalálni és azokra programokat készíteni az iskolák, a honvédség és az önkormányzatok részére az együttműködés kialakításának szándékával; Összehangolt, egységes, egymásra épülő nemzeti egyenruha- és jelképrendszer kidolgozása; Történelmi kutatások a nemzetőrség pontosabb behatárolása végett, ezen kutatások esetleges publikálása. ... >>

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Tamási Á. 11.
képviselő: Fábián Katalin ... >>

Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület

(oktatási)

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. tér 1.
képviselő: elnök Kocsiné dr. Baán Mária
Az egyesület célja az egész országra kiterjedő, önszerveződő szakmai szervezet keretén belül a hazai távoktatás/e-learning fejlesztés szakmai, tudományos és infrastrukturális támogatása, hatákonyságának fokozása, eredményeinek széleskörű terjesztése és hasznosítása, a hazai és a nemzetközi együttműködés fokozása - beleértve a kapcsolódó tananyagfejlesztési és terjesztési, továbbá szakmai továbbképzési, pályázati és távoktatási hálózatfejlesztési tevékenységeik összehangolását. ... >>

"Magzatok és az édesanyák egészségének megőrzéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szenpéteri kapu 46.
képviselő: Dr. Cziáky Tamás
Hozzájárulás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint az édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek. - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek. - Egészségmegőrző, betegség megelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

"Mancsért és Követőiért Alapítvány"

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3531 Miskolc, Klapka Gy.u.21.VI/2.
képviselő: Lehoczki László
A mentésben már igen sok eredményt felmutató és híressé vált "Mancs" mentőkutya, valamint a hozzá hasonló adottságokkal és veleszületett tehetséggel rendelkező kutyák felkutatásának, képzésének, felkészítésének támogaátsa. A tehetséges mentőkutyák kiképzésével, tartásával az alapítvány lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy minél több mancshoz hasonló mentőkutyát lehessen bevetni és alkalmazni a különböző mentési akciókban, elősegítve ezzel annak gyorsaságát és hatékonyságát. Az alapítvány fontos szerepet kíván játszani a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány támogatásában is. A közalapítvány a polgári védelemről szóló 1996.évi 37.tv-ben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól szóló 196/1996. (XII.22.) Korm.rendeletben meghatározott mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos szervezése érdekében működik, mely tevékenységet a mancsért alapítvány - többek között - a mentőkutyák folyamatos kiképzésével, tartásával tudná segíteni. - Az alapítvány segíti az eltűnt és áldozatul esett személyek felkutatását, katasztrófa következményeinek felszámolására felkészített kutyák biztosításával a jogszabály által biztosított keretek között. - Támogatja a mentőkutyák, illetve a mentésben közreműködő személyek rendszeres képzését. - Megszervezi és lebonyolítja a mentőcsoport és a mentőkutyák kiképzését és továbbképzését. - Tanulmányutakat, előadásokat, tanfolyami oktatásokat, illetve vizsgákat szervez, tart és támogat. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv.26.§. pontjának 4./ pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 8./ pontjában meghatározott természetvédelem, állatvédelem, és 15./ pontjában meghatározott közrend és közlekedésbiztonság védelme, ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal