Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 500
3. oldal

" Bükkalja Táncszínház " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, János u.21.
képviselő: Jóna István
A Miskolc városban működő nagymultú Szinvavölgyi Táncegyüttes illetve a jelen alapítvány kuratóriuma által megnevezett jogutód táncegyüttes anyagi és erkölcsi támogatása. A magyar népfolklór hagyományainak megörzése. A Szinvavölgyi táncegyüttes, illetve ennek jogutód táncegyüttese táncpedagógiai és művészeti munkájának biztosítása és az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.Táncos szakmai központ létrehozása, amely alkalmas továbbképzések szervezésére, szaktanácsok adására, kultúrális rendezvények létrehozására, menedzselésére, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb vállalkozási tevékenységek lebonyolítása. Elősegíteni az együttesek által képviselt művészeti értékek fenntartását és megörzését. ... >>

Bükki Hegy- és Sportmászó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3534 Miskolc, Almás út 38.
képviselő: Rónyai Péter
Lehetőség biztosítása fiatalok számára szabadidős, sport és kulturális tevékenységek folytatására, elsősorban túrázás, trekking, sziklamászás, kajakozás. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Környezetvédelem, sportesemények rendezése, szervezés, tengeri kajak túrák szervezése, vezetése oktatása. Egyéb gazdasági tevékenység a fenti célok érdekében, de azokat nem veszélyeztetve. ... >>

Bükki Környezeti Nevelési Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Telepi Gy. u.9.
képviselő: Piti Márta
-új környezeti elvárások elfogadtatása - környezetvédelem -minőségileg más élettér kialakítása -érintetlen természeti környezet megóvása, gondozása -hazánk természeti értékeinek megismertetése -természetvédelem -népi hagyományok felelevenítése a régi mesterségek segítésével -egészségmegőrzés, sporttevékenység -környezettel harmónikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, tanárok részére szakmai továbbképzés biztosítása ... >>

CSEMETÉK 2009 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3526 Miskolc, Kassai út 17.
képviselő: Horváth Jánosné
Az alapítvány mindenkori pénzügyi lehetőségeihez képest a Miskolc Kassai úti Tagóvoda gondjaira bízott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését.

Az alapítvány ezen cél érdekében támogatja:

a gyermekek zenei, idegennyelvi, anyanyelvi, sport nevelése lehetőségeinek fejlesztését;
az egészséges életmódra nevelés lehetőségének fejlesztését, az óvoda e célú felszereltségének bővítését új, korszerű eszközökkel;


az óvoda berendezési tárgyainak javítását, karbantartását, illetve újak beszerzését;
a gyermekek foglalkoztatásának magasabb szintű megtartása végett a pedagógusok bármilyen formában megvalósuló képzését, illetve továbbképzését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"Csend Hangja" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szeles utca 27 Fsz//1
képviselő: Mészáros János Tibor
a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr-Gége osztályán dolgozó orvosok és szakdolgozók továbbképzésének támogatása (kongresszusok, utazások, külföldi, belföldi szakmai utak) - a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr.-Gége osztályán fekvő betegek műtéteinek részbeni segítése, - újszülött és csecsemőkori hallásszűrés, - gyermek hallássérülésből eredő agyi károsodás kiküszöbölése, prevenció, - halláscsökkenés műtéti megoldásához szükséges finanszírozás segítése, - hallásrehabilitáció, szakmai tanfolyamok, konzultációk szervezése, szakmai nyomtatványok kiadása terjesztése, - csoportterápia, - inplantációs programba való bekerülés elősegítése, és támogatása. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesülhessennek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának, önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megőrzése,lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányúl, a halláskárosúlt, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézményes létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának javítását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesűlhessenek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának,önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megörzése, lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányul, a halláskárosult, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézmények létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. ... >>

"Csupaszív" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Hadirokkantak u.24.III/1.
képviselő: Tóth Erika
Éltes Mátyás Általános Iskola helyzetének javítása, ezen belül a tanulók mind magasabb színvonalú képzése, - versenyek, vetélkedő szervezése, nyertesek díjazása, - az iskolai és más kulturális, szabadidős programok szervezése, - az iskolát képviselő diákok részvétele a megyei-, országos versenyeken, - kulturális események, rendezvények, látogatása, - egyes szakterületek technikai színvonalának fejlesztése, - az iskola környezetének szebbé tétele, - a kiemelkedően magas színvonalú munkát végző pedagógusok jutalmazása. ... >>

Cukorbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Barkai László
A diabetes és szövődményeinek megelőzésére és gyógyítására irányuló kutató munka anyagi lehetőségeinek bővítése. Szakemberek oktatása, programok támogatása, kapcsolatok kiépítése. Életmódtáborok szervezése. Gondozó hálózat és kommunikációs lánc kialakítása, fenntartása. ... >>

"Diákjainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Tóth Árpád u. 12.
képviselő: Veresné Dancs Andrea
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása. Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-, tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését. A kiemelkedő tanulói eredmények- tanulás, sport- jutalmazása. Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás. A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével. Sportcélú rendezvények, versenyek támogatása. Diákjaink, versenyzőink sportfelszerelése, edzőtáborozása, szabadidős tevékenységének szervezése. ... >>

DIAMOND DANCE

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Papszer út 16. fsz./4.
képviselő: Kulcsárné Holló Edit
Az alapítvány célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) létrehozása és fenntartása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány, új kiegészített célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) léterhozása és fenntartása, alapfokú művészeti oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezők - anyagi, erkölcsi, egyéb - támogatása. ... >>

Diósgyőrért "Diósgyőri vár térségének fejlesztésért" Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 3 3/3
képviselő: F. Tóth Géza
A Diósgyőri vár térségének fejlesztése, környezetének megóvása, fejlesztése, a vár térségében az oktatási, idegenforgalmi, környezetvédelmi, településfejlesztési, üzemeltetési elképzelések segítése, - a városrészeken élő fiatalok, idősek gondjainak megismerése, azok megoldásának segítése, népi és történelmi hagyományok ápolása, új hagyományok kialakítása - oktatási, kulturális, játszó, sportterületek hasznosítása, működtetése, polgárőrség szervezése, működtetése, - az ember környezetében élőlények elfogadható tartásának kialakítása. Kulturális rendezvények szervezése,a Diósgyőri Városrészek kulturális idegenforgalami célú hasznosításával. ... >>

"Diósgyőri Labdarúgás Utánpótlásáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

3519 Miskolc, Beregi utca
képviselő: Kiser László
A diósgyőri labdarúgás utánpótlásának megszervezése, a gyermek labdarúgók sportolási lehetőségeinek szélesítése, a diósgyőri utánpótlás labdarúgás körülményeinek fejlesztése. Ennek érdekében az alapítvány futball pályákat kíván létesíteni az utánpótlás csapatok számára, az utánpótlás csapatok támogatása mezekkel, labdákkal, egyéb eszközökkel, valamint labdarúgó tornák szervezése, lebonyolítása, tehetséges fiatalok támogatása. ... >>

"Diósgyőri Nyitott Ajtó" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Béke utca 6.
képviselő: Kardos Károly
A hitélet támogatása, értékeinek megőrzése, megóvása, közreműködés a valláskutatással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, az evangelizációval, vallásgyakorlással kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, az eltérő felekezetekhez tartozó vallási közösségek és a társadalom kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

"Diósgyőri Waldorf Jellegű Pedagógiai Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.
képviselő: Ráczné Lovas Erika
A Waldorf pedagógia tanulmányozása annak érdekében, hogy olyan nevelési módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek nem nyomják el a gyermekek cselekvési ösztöneit, megnyilvánulásait, hanem segítik spontán aktivitásukat, alkotó hajlamukat, és kutató-kereső tapasztalat szerzése ösztönzi őket, amelyek érvényre juttatják a gyermeki személyiség szabad megnyilvánulási lehetőségeit. Elősegítik a gyermek szabadságvágyának kifejlődését. Célja a gyermekek alkotó munkájának mechanikai, intellektuális, humánus és szociális tartamú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése (anyagi támogatása) hozzáértő szakemberek bevonásával a téma iránt érdeklődő szülők számára, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt megismerkedhessenek a fent jelölt koncepcióval, Rudolf Stejner filozófiájával, ember- és világképével, a Waldorf pedagógiai módszereivel, Magyarországon való terjesztésének, megvalósításának jelenlegi helyzetével. Az Árpád út 4/a Óvoda 1-2 számú csoport óvodapedagógusainak (minimum 2 fő) Waldorf pedagógussá képzésének támogatása. Szülők, óvodapedagógusok továbbképzése hospitálás formájában a Magyarországon működő Waldorf intézményekben, illetve olyan intézményekben, ahol jelenleg már alkalmaznak Waldorf módszereket. Az Árpád út 4/a. Óvoda 1-2. csoportjában családias jellegű nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezet megteremtése,amely elősegíti a gyermeki személyiség sokoldalú formálását, a gyermeki lélek nmegnyilvánulási formáinak felszabadulását. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek (berendezések, játékok, oktatási eszközök, természetes alapanyagok, ) gyűjtése, vásárlása. Az óvoda gyakorlókonyhájának bővítése felszereléssel, ünnepek, névnapok, népszokások, hagyományok gyakorlásához, reformétkezéshez alkalmazkodó étkezési alapanyagok beszerzése. A Waldorf óvodai praxis napi, heti, havi évszakhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz kötött szokások és ritmusok kialakítása, betartása a magyarországi társadalmi, szociális természeti helyzetnek és adottságoknak megfelelően. Népi-társadalmi-történelmi hagyományőrző szemlélet kialakítása az óvodába járó gyermekek és szüleik körében egyaránt. Magyar néphagyományok, népszokások ápolása, gyakorlása. Népi gyermekdalok, mondókák, mesék, közmondások, szólások irodalmi anyagának felkutatása, gyűjtése. Népdalok, népi gyermekjátékok tanítása, gyakorlása. Jeles napok megünneplése. Népi kézművesség gyakorlása, alkotó játék csoportok szervezésével, szülők, gyermekek számára- agyagozás, fafaragás, barkácsolás, természetes anyagokból, varrás, szövés, merített papír készítése, kosárfonás, gyermekjátékokk, játék eszközök, ajándékok készítése, batikolás, zománc-üvegfestés stb. A gyermekek testi igényének, harmónikus fejlődésének kielégítése euritmával (versek, dalok mozgásbeli megjelenítése) zenés tornával, úszás oktatással, téli játékok, sportok gyakorlásával. A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, kiállítások, múzeumok képtárak látogatásával. Lokálpatriotizmusra, honismeretre nevelés, közvetlen ... >>

Down Centrum Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3535 Miskolc, Fülep út 26
képviselő: Illés Virág
A Down kóros gyerekeket nevelő családok segítése, a Down kóros gyerekek korai fejlesztése, integrált óvodai nevelésben részesülő Down gyermekek gyógypedagógiai fejlesztési lehetőségeinek megteremtése, nagykorú Down kórosok részére munkafolyamatok betanítása, foglalkoztatása, Down gyermekek részére speciális egészségügyi ellátás megszervezése. Saját adatbázis felállítása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Dózsa Úti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 36.
képviselő: Várszeginé Kiss Katalin
A Miskolc, Dózsa György u. 36. szám alatt található óvoda támogatása, a gyermekek széleskörű neveléséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Az intézményben elhelyezett gyermekek testi és szellemi fejlődésének, gondozásának elősegítése. ... >>

"Dr. Berecz S. István Alapítványa a Református Gimnazistákért "

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Kálvin J.u.2.
képviselő: Dr.Tóthné Kárpula gyöngyi
A Tiszáninneni Egyházkerület területén a református oktatási intézményekben folyó iskolai önképzőköri munka és munkára való nevelés támogatása. A szőlőművelés, - feldolgozás terén szerezzenek jártasságot a Miskolci Lévay József Református Gimnázium tanulói, a körben végezzenek konkrét munkát, irjanak pályázatokat, végezzenek kutatásokat és gyarapítsák ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiket. ... >>

Dr. Diószeghy Dániel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Palotás Árpád Bence
A Dr. Diószeghy Dániel professzor - a Miskolci Egyetem első "Tüzeléstan és Ipari kemencék" tárgyat oktató egyetemi tanára, a Tüzeléstani Tanszék első tanszékvezetője - által bevezetett tudományos és szakmai színvonal fenntartása, ápolása és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók ezen tárgykat színvonalasan elsajátítsák és alkotó módon műveljék. ... >>

Dr. Földváry Gyula Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szívbetegeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr.Stefán János Szilárd
Az alapítvány célja támogatni, javítani a B.-A.-Z. megye lakosságának egészségügyi ellátását, elsősorban a szívbetegségek megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációs, tudományos, kutató tevékenységben.
Az alapítvány célja továbbá, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosainak, egészségügyi dolgozónak képzését támogassa továbbképző tanfolyamokon, hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon. Az alapítvány támogatja, szervezi konferenciák, tudományos továbbképzések, tanfolyamok, tudományos előadások szervezését, a betegek magasabb szakmai ellátásának javítása érdekében.
Az alapítvány céljaként jelöli meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályának üzemeltetéséhez szükséges diagnosztikus, terápiás, oktatási eszközök beszerzését, vásárlását.
Az alapítvány fenti tevékenységei formában közhasznú tevékenységet folytat, (kórháznak eszközök vásárlása, továbbképzések anyagi támogatása) kórházi, önkormányzati feladatot segít ki, vesz át, mivel a közfeladatot ellátók szűkölködnek anyagiakban eszközöket vásárolni, anyagilag finanszírozni az egyre drágább, ám kötelezően előírt továbbképző, pontszerző tanfolyamokat.
Az alapítvány szervez, támogat szakmai továbbképzések, egészségügyi oktatási programok szervezését, lebonyolítását. Az alapítvány együttműködik társadalmi szervezetekkel, más egészségügyben, tudományos kutatásban tevékenykedő alapítványokkal civil szervezetekkel hivatalos egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel (egészségügyi minisztérium, Állami- és Népegészségügyi Szervezet-ÁNTSZ, Országos Egészségügyi Pénztár-OEP, Megyei Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Orvosi Kamara, Szakmai Társaságok-Egyesületek, Magyar Nemzeti Szívalapítvány) médiával az egészségmegelőző, egészségmegőrző, gyógyító, egészségügyi felvilágosító, népegészségügyi programokban, tudományos-kutató munkában.
Az alapítvány továbbá céljaként jelöli meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztálya dolgozóinak fizikai és lelki egészségének megőrzését, melynek keretében az alapítvány a z osztály dolgozói számára a célban megjelölt célok elérése érdekében foglalkozásokat, tréningeket szervez a mindennapi hatékonyabb munkavégzés biztosítása érdekében. ... >>

Dr. Kónya Károly Csaba emlékére Alapítvány

(oktatási)

3520 Miskolc, Kórház u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Gabriella
A Diósgyőri Korház Idegosztálya orvosainak és nővéreinek továbbképzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, kiegészítése . A Diósgyőri Korház Idegosztályának számítástechnikai felszereltségének fejlesztése, megfelelő programok, orvosi műszerek vásárlása, a karbantartás esetleges költségeinek fedezése. Az osztály dolgozói által végzett házi orvosi, ill. nővérképzés és egyéb továbképzés támogatása. ... >>

Dr.Peja Győző emlékgyűrű Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Rózsa u.13.
képviselő: Péter Barnabás
A Kilián György Gimnázium, ill.jogutódja érdekében kiemelkedő sport, kultúrális, művészeti és oktatási szervezési tevékenység körében kifejtett, természetes személyek munkájának elismerése. ... >>

Ecoteam Közgazdasági Hallgatói Egyesület

(oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem Diákiroda
képviselő: elnök Kiss Béla Gergely ... >>

ÉDEN Alapítvány (Érzelmi alapú Differenciált fejlesztés, Egészséges életmódra Nevelés).

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás Király u.17.
képviselő: Nagy Tamásné
Az óvodás gyermekek szellemi és fizikai fejlődését elősegítő - ÉDEN helyi nevelési program megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése. Az alapítvány segíti a neveléshez - oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését a gyermekek és pedagógusok részére. Támogatást nyújt az óvodába járó gyermekek és szüleik számára az oktatáshoz kapcsolódó kultúrális és sport programok szervezéséhez és lebonyolításához. Segíti a pedagógusok továbbképzésen, szaktamfolyamon való részvételét, támogatja a tapasztalatcserét biztosító szakmai fórumok szervezését, illetve az azon való részvételt, Támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvoda speciális képzettségű pedagógusokat (pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb). alkalmazhasson huzamosabb vagy rövidebb időre. ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Egészséges életmód segítése és támogatása Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Csabai kapu.9-10.
képviselő: Dr. Pócsi Tamás elnök
A miskolci Semmelweis Kórház dolgozói és volt dolgozói részére az egészséges életmód biztosítása, segítése, támogatása, valamint szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

" Egészséges környezetben egészséges gyermekeinkért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Leszih A. u.6.
képviselő: Hutkai Sándorné
Az egészséges környezet fejlesztésével az egészséges életmódra nevelés eszközeinek, az óvoda belső és az udvar e célú felszereltségének bővítése, korszerűsítése javítása,karbantartása (természetes anyagokból készűlt játékok, udvari mászórendszerek, bútorok,sporteszközök, sportruházat gyermekeknek és óvodapedagógusoknak). -Oktatási támogatás az óvodapedagógusoknak. -A gyermekek környezetvédelmi nevelését és egészségmegörzését szolgáló kirándulások, táborozások támogatása, - A SOMADRIN légtisztító klímaoldat sóterápia eszközeinek folyamatos pótlása, a klímaszobák fenntartásának támogatása. - Úszás, gyermeklánc, tartásjavító torna és más egészségmegörző szabadidős tevékenységek támogatása, _ Az épület karbantartása és az ehhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, - A család és óvoda kapcsolatának erősítése érdekében szervezett rendezvények támogatása. - Audivizuális eszközök beszerzése, fejlesztése, karbantartása, javítása.Hangosító és erősítő berendezések beszerzése, fejlesztése.

- Az óvoda egészséges életmódra nevelésének programjai megvalósításának segítése.
- Továbbképzési támogatás az óvodapedagógusoknak.
- A környezeti nevelési programok megvalósításának segítése.
- Hátronyos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása.
- Tehetséges gyermekek nevelésének, tehetséggondozó tevékenységek támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakdolgozók "Fehér Szív" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Nyilas Judit
Betegek ápolása, ill. ellátási munkájának minőségi fejlesztése, a lakosság egészségnevelése, egészségfejlesztése, az egészségi kultúra emelése. Az otthoni betegápolási formák fejlesztése, segítése és támogatása, továbbá az intézményi ápolási szolgáltatás támogatása. Ápolók, egészségügyi dolgozók képzése, továbbképzése, segítése, támogatása, szervezése, tudományos tevékenységük támogatása, egészségnevelésük, és rekreációjuk támogatása. Betegápolási eszközrendszer fejlesztése, az ápolás módszertani fejlesztése, az ápolási kutatás támogatása, ezzel kapcsolatos oktatói tevékenység szervezése, támogaása. ... >>

"Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szigethy M. utca 8.
képviselő: elnök Litványi Józsefné
Az alapítvány az iskolai fejlesztési közfeladat és az egészségügyi szakképzés közfeladata ellátásához kíván hozzájárulni az alábbi célokkal: a.) az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása b.) a lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása c.) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása d.) az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása e.) az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlásának támogatása f.) szervezett szakmai gyakorlatok anyagi támogatása g.) egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása h.) az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek i.) a diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztées a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások ... >>

"Egressy Béni" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
képviselő: dr. Horváth Zsuzsanna elnök
A miskolci Egressy Béni Állami Zeneiskolai működési feltételeinek javítása az oktató-nevelő munka színvonalának az iskola pedagógiai és művészi eredményeinek hazai és külföldi támogatása.
A miskolci zenei életben és zeneoktatásban 1950-től haláláig, 1988. október 30. napjáig tevékenykedő Gombás Ferenc gordonkaművész művészi és pedagógiai hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése a méltó emlékállítás érdekében. Rendszeres időközönként Gombás Ferenc nevével jelzett megyei gordonkás találkozó megrendezése.

Közhasznú tevékenység:
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, közművelődési tevékenység. ... >>

"Egy élhetőbb Világ" - Egymásért és a környezetért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Szabadság út 34/a.
képviselő: Fábián Istvánné elnök
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, ismeretterjesztés, a természetvédelem elterjesztése. Szabadidős szórakoztató programok szervezése. Az otthoni ápolási és gondozási tevékenység támogatása az időskori "emberhez méltó" minőségi élet biztosítása céljából. Ismeretterjesztő fórumok az otthoni ápolás minőségi színvonalának javításához. Általános egészségmegőrzés lehetőségének megteremtéséhez a korunk műszaki színvonalának megfelelő minőségű kezelések biztosítása. ... >>

"Együtt a fogyatékos gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Váltó út 45.
képviselő: Dr. Sárközi Ferencné
A miskolci 48. sz. Általános Iskola rangjának megtartása, emelése. Elősegíteni az értelmi-, érzékszervi-, mozgásfogyatékos tanulók közösségi részére a nevelés-oktatás feltételeinek javítását. A családi életre való nevelés, felkészítés erősítése, az életbe indulás esélyeinek javítása. ... >>

"Együtt a gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Fövényszer u. 35.
képviselő: Cservenyákné Juhász Edina
A színvonalas óvodai nevelőmunka objektív és szubjektív feltételeinek javítása, a gyermekeket körülvevő külső és belső környezet folyamatos fejlesztése. A gyermekek harmonikus fejlődését segítő óvodai élet megteremtése. ... >>

"Együtt a Pszichiátriai Betegek Reintegrációjáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Tábortűz utca 3.
képviselő: dr. Mezeiné dr. Tűzkő Judit Tamara
Kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő Pszichiátriai osztályok és intézmények vonatkozásában

a pszichiátriai betegek kórházi körülményeinek javítása,
a gyógyfoglalkoztatók felszereltségének bővítése,
a szocioterápiák fejlesztéséhez szükséges eszköztárak bővítése,
a pszichoterápiás feltételek és eszközök javítása,
nappali szanatóriumok létesítésének előmunkálatai,
a pszichiátriai szakdolgozók továbbképzésének támogatása,
a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos kutatásokban való részvétel elősegítése,
oktatás, továbbképzés szervezése, felvilágosító tevékenység,
családterápiák szervezése és tartása,
a pszichiátriai betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyag hozzájárulással támogatja. ... >>

"Életesély" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3520 Miskolc, Bólyai F. u. 10.
képviselő: Molnár Anna elnök
Olyan az iskola alapfeladatait meghaladó képzések és más megoldások finanszírozása, mely növeli a tanulók végzés utáni elhelyezkedését és munkavállalási esélyeit. ... >>

Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Szépvölgy utca 19
képviselő: Gönczi Gyula elnök
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés története feldolgozásának elősegítése, a feltalált és még kutatott repüléstörténeti muzeális emlékek megőrzése, közreadása, a még élő Veterán Repülők emlékeinek kiállítása, publikálása, az e célra szolgáló gyűjtemény létrehozása;
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés bölcsőjét jelölő sajókáponai emlékmű gondozása;
repüléstörténeti gyűjtemény elhelyezése és gondozása;
a miskolci régióban repülő fiatalok kiképzésének segítése, az arra rászorulók anyagi támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidő-egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3534 Miskolc, Budai Nagy Antal utca 7 fsz/1
képviselő: Kocsis Csilla ... >>

Éltes Mátyás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Iván u. 55. III/4.
képviselő: elnök Nagyné Babik Katalin
A Miskolci Éltes Mátyás Általános Iskola anyagi helyzetének javítása , ezen belül is főleg a tanulók mind magasabb színvonalú képzése és testi fejlődése érdekében a szükséges anyagi feltételek bizosítása. ... >>

"Éltető lélek" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: Dr. Várhelyi Krisztina elnök
A hitoktatás hatékonyságának növelése érdekében az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához való hozzájárulás. A hitoktatás a műemlék Minorita templomban folyik. A műemlék épület egyes részei életveszélyessé váltak és felújításra szorulnak.
Az alapítvány a műemlékvédelem és műemlék felújítás érdekében végez tevékenységet annak érdekében, hogy a hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosításához hozzájáruljon.
A szociális rászoruló diákok, családok nyári táborozásának szervezése, a táborozás anyagi támogatása, sporteszközök, felszerelések beszerzéséhez anyagi hozzájárulás és egyéb szociális segítségnyújtás.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi nyelvi, hitoktatási képzésének elősegítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi táboroztatásának szervezése, a táborok kulturális, sport programjának kialakításában való közreműködés.
A fiatalok erkölcsi nevelésének anyagi támogatása. Az erkölcsi neveléshez kapcsolódik az egészséges életmódra, környezeti tisztaságra való nevelés, hiszen az egészségtelen életmóddal és környezetszennyezéssel a társadalom jövője pusztul.
Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek megismerését célzó rendezvények, táborok anyagi támogatása, kultúrcsoport működtetése.
A nevelést, a hagyományőrzést szolgáló könyvek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok megjelentetéséhez való anyagi hozzájárulás és a terjesztés elősegítése. ... >>

Émász Rt. A Jövőért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
képviselő: Spala János
A villamosenergiaipar fejlesztésével kapcsolatos tudomány kutatói munka, energetikai oktatás területén a szakember képzés támogatása. Általánosságban a közreműködés, egészségügyi és a környezetvédelem támogatása. ... >>

"Ember a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
képviselő: Képes Károlyné
A Miskolci Gyermekvárosban élő gyermekek társadalomba történő beilleszkedésének és szociális munkahelyek megteremtésének elősegítése, az állami gondoskodás alól kikerült fiataloknak ifjúsági szállás létrehozása, évenkénti segélyezése, sport, tanulás terén kiemelkedő gyermekek jutalmazás, támogatása, a Gyermekvárosban dolgozó felnőttek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, természetes és jogi ... >>

" Eötvös-Daxner Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Kemenszky Ágnes
Az alapítvány célja, hogy a szakmunkásképző, a középiskolák távoktatása (Sulinet) és az egyetemi posztgraduális oktatás keretében - fiatal és felnőtt - hallgatók számára megfelelő tanfolyamok, oktatás szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, oktatási, kulturális, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az alapítványi célok megvalósítását segítő eszközök felkutatásában, az optimális, leghatékonyabb oktatási módszerek kiválasztásában, alkalmazásában, támogatások igénybevételében, ennek elérése érdekében saját adatbázist állít fel, ingyenes informáci0s vonal ("zöldszám", internet) elérési lehetőséget bihztosít. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében támogatásokat nyújt. ... >>

"Építeni az Egyházat" /Costruire la Chiesa/ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 1.
képviselő: Mikolai Vince
A diósgyőri Árpádkori templom és a plébánia épület, valamint közösségi terem fenntartása, renoválása, a plébánia működésének segítése - Az egyházközség közösségei működésének elősegítése, óvodások, hittanosok, ifjúsági csoportok működtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás, főiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra felkészítő programja, fiatal házasok közösségeinek és különböző lelkiségi mozgalmak működésének segítése, idősek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése, hátrányos helyzetű gyerekek és szülők segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása. - Lelkipásztori élet fellendítése, - külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elősegítése, - keresztény szellemű kulturális programok támogatása. - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Műemlékvédelem - Gyermek és ifjúságvédelem - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Építőipari szakemberért" Alapítvány

(oktatási)

3534 Miskolc, Gagarin u. 54.
képviselő: Berencsi Gézáné
Hozzájárulni az európai színvonalú, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez. Elősegíteni a korszerű oktatáshoz szükséges gépek, berendezések, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb segédeszközök biztosítását, idegen nyelvek tanulását. ... >>

"Erdélyi János Tehetségkutató és Tehetségnevelő Alapítvány"

(oktatási)

3535 Miskolc, Andrássy u. 96.
képviselő: Dr. Fehér Erzsébet, Dr. Hegedűs László, Dr. Kovács Dániel ... >>

Erenyői Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3518 Miskolc, Faller Jenő u.9.
képviselő: kuratórium elnöke Gácsi Imre Lajosné
Az Erenyői Általános Iskola működési feltételeinek javítása bővítése. ... >>

"Erős vár a mi Istenünk" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Miskolc, Hunyadi u. 8.
képviselő: Gyuris Miklós, Sándor Frigyes
A miskolci evangélikus gyülekezet anyagi, jóléti, szociális és hitbuzgalmi törekvéseinek anyagi támogatása. - a templombelső festése és mázolása, felújítása - az iskolaköteles gyermekek részére ifjúsági táborok létrehozatala - a még nem tanköteles gyermek számára óvoda létesítése, működtetése, - karitatív tevékenység kiépítése, - arra érdemes, szegény sorsú gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása, akár ösztöndíj biztosításával is, - az egyháztulajdont képező ingatlanvagyon karbantartása, állagának megóvása, - a gyülekezeti temetők rendben tartása, - egyházzenei alkalmak szervezése, - ide nem sorolt, de figyelmen kívül nem hagyható egyházi igény támogatása. ... >>

"Erzsébet Hospice Alapítvány "

(egészségügyi,oktatási)

3527 Miskolc, Csabai kapu 9.
képviselő: Dr. Sallai Zsolt
Haldokló betegek részére testi- lelki gondozás biztosítása. Emberhez méltó halál feltételeinek biztosítása. A haldokló és családja részére egészségügyi szolgáltatás nyújtása, tanácsadás. Hálózat kialakítása, otthon létrehozása ápolási teendők ellátására. Hospice mozgalom sokoldalú támogatása. "- olyan intercisciplinaris team létrehotása és működése,mely a háziápolás keretén belül hospice ápolási-gondozási tevékenységet végez - a hospice szellemiség mint szélesebb körben való terjesztése tanfolyamok és oktatási programok keretében " ... >>

Esély a jobb Életért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szent Anna utca 12 B
képviselő: Sinka Róbert
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, valamint a magyarországi etnikai kisebbségek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megteremtése. továbbá az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének kultúrális és oktatási tevékenység által történő elősegítése. Ezeknek a céloknak a megteremtése elősegíti a társadalomba való beilleszkedésüket, valamint biztos megélhetésüket.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Esély Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Bárczay utca 22.
képviselő: Mátyásné Pető Tímea
Enyhe értelmi, tanulásban akadályozott, mozgássérült, közép-súlyos, halmozottan sérült, valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek aktív és sikeres szocializációja sportpedagógiai szemlélet alapján. Különböző rekreációs sportágak oktatása, alkalmazása, csapatépítő tréningek levezetése.

Aktív sportéletre nevelés, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása, képességek és készségek fejlesztése, sportfoglalkoztató, illetve mozgásfejlesztő ? rehabilitációs ? habilitációs egységek létrehozása.

Sportrendezvények, sportesemények megszervezése, illetve lebonyolítása, részvétel magyar és külföldi sportkonferenciákon.

Egészségmegőrzés, prevenció, életmód-tanácsadás, a sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, társadalomba való beilleszkedésének segítése.
A környezet megóvása és ápolása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.

A kulturális örökség, a népi hagyományok megőrzése és azok felelevenítése, valamint a művészet, a színjátszás, drámapedagógia megismertetése a célcsoporttal, vers és éneklő versenyek szervezése, illetve kisebb színjátszó kör létrehozása. Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése testkultúrán keresztül.

A sport által megteremthető közösségi élmény segítségével a többségi társadalomba való integráció elérése, erősítése, illetve megkönnyítése.

Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása. ... >>

Esélyegyenlőség Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin ottó u.9.
képviselő: Dr. Szemmelveisz Tamás elnök
A társadalmi változások következtében az önhibályukon kívűl hátrá nyos helyzetbe került közösségek, családok, egyének támogatása, különös tekintettel a tehetséges fiatalokra, a betegekre, nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, a fejlett országokból ismert szociális piacgazdaság alapelveinek, működésének megismertetése, ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a társadalmi szolidaritásérzés kialakítása, fokozása érdekében közösségi, kultúrális, sport stb. rendezvények, akciók, programok támogatása, egyéb, az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását elősegítő célok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal