Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
9. oldal

"Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 4 Fszt
képviselő: Derzsényi Diána, Kopcsó Gábor, Rózsa Edit
a./ A miskolci hagyományok megőrzése, azok megismertetése, különös tekintettel a ?Miskolci Kocsonya Legendára?.
b./ Miskolc újrafelfedezése, értékeinek bemutatása, különleges adottságainak népszerűsítése, a miskolci identitás erősítése,
c./ A ?büszke vagyok városomra? cél megvalósítása, a város természeti, kulturális értékeinek, épített örökségének, különlegességeinek értékközvetítése.
d./ A város múltjában híressé vált, de elfeledett, illetve napjainkban a városért érdemben tevő személyek megismertetése.
e./ PR, kommunikációs, marketing és rendezvényszervező tevékenység folytatása a város márkanevének, idegenforgalmának erősítése érdekében,
f./ Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományok feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
g./ Civilszervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Tüskevár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Károly u.10.
képviselő: Kovácsné Károly Andrea
az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőégének javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása, - a lehető legegészségesebb testi, szellemi, lelki fejlődés érdekében tett kedvezményezések támogatása, -a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres szocializációját, önismeretét, kreativitását, készségeit, képességeit elősegítő, fejlesztő, tanítási, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának támogatása - az eredményes oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök, szervezeti formák támogatása, - az intézmény otthonosságának kialakítása és megőrzése érdekében eszközök beszerzésének, pótlásának támogatása, - a gyermekek támogatása tanulmányi versenyeken, iskolai és iskolán kívüli pályázatokon elért teljesítmények ösztönzése - különböző - családokra is kiterjedő - szünidei programok,belfőldi és külföldi utak, kultúrális és szabadidős programok szervezése és támogatása, - az intézmény tantestülete pedagógiai kultúrájának megtartása és továbbfejlesztése, szakmai képzés ösztönzése ... >>

Új Bányamécs Baráti Kör

(kulturális)

3518 Miskolc-Pereces, Tárna tér 7.
képviselő: Kovács Lóránt ... >>

Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Rákóczi út 12. III./311
képviselő: Kasaróczki Ágnes Erzsébet
munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése,foglalkoztatás segitése, kulturális,közművelődési tevékenység ... >>

"Uniós Környezet és Kultúra Alapítvány"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Melinda u. 7.
képviselő: Balázs Barnabás
Az alapítvány célja, hogy az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben, az Észak-magyarországi régióban és azon túlnyúlva, ismertesse és nyújtson tájékoztatást, segítséget a környezetvédelem EU-s követelményei rendszeréről, elvárásairól, előírásairól, ismertesse meg és terjessze az itt élő népek és térségek kulturális hagyományait. Ezen célok megvalósításához kapcsolódó információk átadása, előadások tartása, ismeretterjesztő anyagok készítettése, terjesztése, az érintett térségekben az önkormányzatok képviselőinek bevonásával, a helyi oktatási és kulturális intézményekben történő széleskörű társadalmi propaganda alkalmazása útján. A főbb környezeti elemek, mind például a levegő, föld, víz, épített és természeti környezet, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, energiagazdálkodás területein belül keletkező környezeti ártalmak és betegségek megelőzési módjainak ismertetése és az erre való ránevelés elérése már az alsóbb korosztályoknál, másodsorban pedig ezen a területeken keletkezett betegségek gyógyításához szükséges módszertani útmutatások terjesztése. A környezetközpontú irányítási és felülvizsgálati rendszerek alkalmazásának elősegítése (ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme, rövidítése: EMAS) keretében, az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében üzleti és önkormányzati szférában tájékoztatás, szaktanácsadás, konferenciák, szemináriumok szervezése, pályázatok készítése, elnyerése. Környezetvédelmi tapasztalatok, kulturális hagyományok átadásához, megismeréséhez és megismertetéséhez, tanulmányutak szervezése és kivitelezése, pályázati anyagok és lehetőségek feltárása, továbbá az előzőekben ismertetett célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, valamint támogatások szerzése, igénybevétele és ... >>

Vasutas Eszperantisták Miskolci Egyesülete

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Műhely u. 14.
képviselő: Dr Halász József ... >>

Védőpajzs Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Bársony J.u.43.VII/2.
képviselő: Horváth László
Kutatni és propagálni az egészséges életmód, a társadalommal megismertetni,elfogadtatni az újszerű tudományos- orvostechnikai módszereket, óvni a természetet, a kultúrált emberi környezetet, korszeű technológiák tudományos ismeretterjesztő tanfolyami oktatási az ifjúság és sportolók támogatása, alkotó és előadóművészek támogatása, munkahelykeresés, munkahelyteremtés fiatalok számára, segítségnyújtás a betegségben szenvedőknek, egészségkultúrát propagáló kiadványok, promóciós anyagok szerkesztése, terjesztése, konferenciák, tanfolyamok jótékonysági előadások szervezése, rendezése,kapcsolattartás más civil nonprofit szervezetekkel, segítségnyújtás természetes személyek konkrét élethelyzeteiben. A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése - kiadványok szerkesztése és terjesztése - egyéb tanulmányok készítése,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, információs vonal felállítása, az Internet elérésével a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele nyújtása, nappali iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, bonyolítása, a célokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. ... >>

"Versenyző Ifjúságért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3521 Miskolc, Miskolci út 38/a.
képviselő: Schmidt Ferenc
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység ... >>

VIAN Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Győri kapu 57.
képviselő: Sikter Péter ... >>

VIDÉKI TELEPÜLÉSEK ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Ifjúság út 6. 3/5.
képviselő: Balogh László
A vidéki Magyarország településeinek összefogása egy, egységes és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési rendszerbe. Az alapítvány anyagi, erkölcsi, kulturális, szakmai, oktatási, nevelési, származáskutatási, emlékhely és múzeum megnyitási, és egyéb támogatást nyújt mindazoknak, akik elfogadják az alapítvány, alapító okiratának célkitűzéseit és csatlakoznak a Vidéki Településekért Alapítványhoz.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Vígh József Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Tárkányi utca 1
képviselő: Kovács Bertalan
Vígh József úszást oktató pedagógus szellemiségének ápolása és átörökítése,
úszás népszerűsítése, tömegsporttá való kiterjesztése és oktatása,
úszás, mint tömegsport támogatása,
egészséges életmódra nevelés,
Vígh József emlékének méltó megörökítése az utókor számára.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"VOYAGE" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Bertalan u. 28. I/3.
képviselő: Takács Bertalan a kur. eln.
A magyar intelligencia képzése francia nyelvterületen a visszaáramoltatása Magyarországra. A francia nyelvű országok és Magyarország kultúrális kapcsolatainak fejlesztése és ápolása. ... >>

Vörösmarty Városrész Baráti Kör

(kulturális)

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 5. 5/2.
képviselő: Vass Gergely Zoltán elnök ... >>

Waesfjord Kelta-Viking Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 44. 3 lph.3/1.
képviselő: Ozsváth Tamás elnök
a IX-X. századi vikingek és az ír kelták hagyományainak, szokásainak, mindennapjainak felkutatása, megőrzése és átadása a következő nemzedéknek. A korszak történelmi örökségének ápolása, tudatosítása, értékközvetítése, a kulturális hagyományok megőrzése, népszerűsítése. ... >>

"XTRIKE" EXTRÉM SPORTHOZ ÉLŐ ZENE EGYESÜLET

(sport,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 6/2.
képviselő: Váradi József elnök ... >>

Zafír Zsonglőr és Művészeti Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Csonka J. utca 4
képviselő: Bucsay Balázs ... >>

Zenei Képzésért és Kórusokért Bíró-Níva Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey utca 14 fszt./2
képviselő: Povázsay Miklósné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Nagyváthy u.5.
képviselő: Kovácsné Szegedi Ildikó
A Zrínyi Ilona Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek magasabb szinten való biztosításához hozzájárulás. Az itt tanuló hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása, a diákok szabadidős, tömegsport és kultúrális tevékenységének az iskolai rendezvények támogatása. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal