Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
7. oldal

Miskolctapolcáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Győri kapu 13
képviselő: Orosz Erika
-egyészségmegőrzés, betegség megelőzés,
-nevelés, oktatás, és képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység ... >>

"Miskolczi Pincék Aszataltársasága"

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 16. fsz/2.
képviselő: Deák Imre
A Miskolcon fellelhető pincék, pincesorok hagyományainak, értékeinek felkutatása és ápolása. A régi miskolci borkultúra nimbuszának visszaállítása és öregbítése. A pincesorok környezetének megóvása, a rend és tisztaság fenntartása. A kulturált borfogyasztás népszerűsítése mellett, a kulináris élvezetek ? bor és gasztronómia ? népszerűsítése. Oktatással és ismeretterjesztéssel a bor világának megismertetése és széleskörű terjesztése. ... >>

"MITEKA" Miskolci Tehetséges Kosarasokért és Röplabdásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Arany J. út 2. I/4.
képviselő: Dr. Ormay Gábor
a)Az alapítvány általános célja a miskolci és Miskolc környéki kosárlabda és röplabda sportágban tehetséges fiatalok felkutatása és képzése,
b)a kosárlabda és röplabda sport népszerűsítése, beleértve az amatőr és versenyszerű sportot is,
c)valamennyi sporttevékenység és sportág támogatása, bajnokságon résztvevő egyesületek támogatása, különös tekintettel a kosárlabda és a röplabda tornák szervezése és támogatása,
d)az általános cél mellett különös célja az alapítványnak a miskolci kosárlabda és röplabda sport fejlődéséhez szükséges támogatás nyújtása, sportszerek megvásárlásához segítségnyújtás, sporttevékenység és egyéb sportprogramok szervezésében való közreműködés,
e)hagyományos kosárlabda és röplabda rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Vasverő utca 46.
képviselő: Püspöki Péter elnök
A drámapedagógia és a színházi neveléssel összefüggő szakmai tevékenységek megszervezése, lebonyolítása, az ilyen irányú kezdeményezések koordinálása és szakmai támogatása.

A társadalmi szervezet működési körének jellege: kulturális és oktatási tevékenység ... >>

"Mosoly" Gyermekközösség

(kulturális)

3526 Miskolc, Katowice u. 17.
képviselő: Kovács Béláné ... >>

Musical Műhely Miskolc

(intézményi,kulturális)

3532 Miskolc, Andrássy utca 4. II/9.
képviselő: Albert Tamás
Hátteret és fejlődési, valamint fellépési lehetőséget biztosítson az előadó művészetet (színjátszást, zenét, táncot, stb.) kedvelők/művelők számára, európai értékeket képviselve, a színházi kultúra ? főként a zenés színdarabok ? népszerűsítése és minél szélesebb körű terjesztése. ... >>

Múzsák Kertje Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 3.
képviselő: Kavecsánszky Gyula
A Miskolc városban élt vagy a városhoz szoros szálakkal kötődő már elhunyt, kiemelkedő értékeket teremtő alkotók emlékének ápolása, a kortárs művészek (építészek, irodalmárok, képzőművészek, iparművészek, fotó,- film,- és video művészek, színművészek, zeneművészek) támogatása;
A már megteremtett tárgyi és szellemi értékek védelme, a fiatalok tehetséggondozása, a helyi társadalomban a közösségteremtő civil erő felkarolása;
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának támogatása, működési feltételeinek biztosítása, amely szervezet
figyelemmel kíséri a művészeti élet meghatározó folyamatait, alapkérdéseit, nyilvánosságra bocsátja az ezekkel kapcsolatos álláspontját, javaslatait;
szorgalmazza a nemzeti kultúra aranyalapját képező irodalmi és művészeti hagyomány gondozását, közkinccsé tételét mind a közművelődés, mind az oktatás terén;
támogatja, és eszközeivel segíti a művészeti életben mutatkozó törekvések megvalósítását;
erkölcsi súlyával védelmezi minden alkotóművész tevékenységének szabadságát.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Műanyag Művészeti Alapítvány

(kulturális)

3525 Miskolc, Vologda u. 10.
képviselő: Szigeti Csaba
A magyar anyanyelv területén élő fiatal alkotók műveinek és tevékenységeinek elősegítése a saját erőforrásaik kibontakoztatásával, hogy a nemzeti kultúrális örökség részévé válhasson. A magyar kultúra, művészet és a fiatal alkotók megismertetése és népszerűsítése az Európai Unió tagországaiban. ... >>

Művészek Alapítványa a Beteg Gyermekekért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád utca 14. X/2.
képviselő: Bódi János
Olyan beteg gyermekek anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokolttá teszi a nagy költséggel járó műtéti beavatkozások, illetve kezelések igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében.
Az alaíptvány célja továbbá a szociálisan problémás helyzetű gyermekek segítése játékokkal, élelmiszerrel, ruhaneművel, mindenféle eszközzel, amely az életminőségüket, tanulásukat, a szabadidő hasznos eltöltését, művelődésüket elősegítheti, végül a beteg és szociálisan problémás helyzetű gyermekek, ifjú felnőttek művészeti és egészségügyi terápiás oktatása, képzése a testi, lelki gyúgyulásuk érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés,időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

MŰVÉSZETÉRT PROGRAMHÁZ Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23
képviselő: Sziráki Szűcs Gábor elnök
Az alapítvány célja a Nemzeti Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények kiszolgálása. A Nemzeti Alaptanterv két tanítási nyelvű iskolai követelményrendszeréhez integrált művészeti oktatással kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a gyermekek számára teret, lehetőséget, sikerélményt biztosít. A Művészetért Programház Alapítvány és a fenntartásában működő többcélú két tanítási nyelvű közoktatási intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és egyetemes kultúrtörténet mellett a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány célja továbbá a művészeti oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése az alap- és középfokú közoktatásban, illetve a felnőttképzésben. Egyéb kiemelt cél-feladatának tekinti az Alapítvány az Európa Unió más tagállamainak oktatási intézményeivel történő együttműködést, közös pedagógiai programok kidolgozását és együttes megvalósítását, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

NÁDIHEGEDŰ Kulturális és Egészségmegőrző Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Hejő utca 8.
képviselő: Mráz László elnök
Az alapítvány célja:

A magyar és egyetemes műveltség és hagyomány ápolása, bemutatása, ehhez kapcsolódó rendezvények, képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása, kiadványok támogatása, internetes tartalmak előállítása és fenntartása, a fentiekhez kapcsolódó kutatások támogatása, tanulmányi utazások szervezése és támogatása a Kárpát-medencében és azon kívüli területekre.
Hagyományos és alternatív gyógyítási eljárásokon keresztüli egészségmegőrzés, melynek keretében történik a testi-lelki-szellemi harmónia visszaállítása, erősítése, a gyógyításhoz kapcsoló rendezvények, képzések, tanfolyamok, előadások szervezése, támogatása, segítése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Nagyszent Benedek-hegyi Borbarátok Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3508 Miskolc, Kertész utca 23
képviselő: elnök Barta Gábor ... >>

"NAPRAFORGÓ" Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Csóka Edit elnök, Ronyák Lászlóné titkár
elősegíteni Miskolc város fiataljainak szórakoztaó rendezvényeinek létrehozását, támogatni öntevékeny közösségek létrejöttét, művészeti alkotómunka segítése, nyári szakmai táborok létrehozása, idegen nyelv oktatás segítése. ... >>

Nebuló Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27
képviselő: Kaposvári Zsuzsanna, Molnárné Visnyik Erzsébet
Hogy olyan általános iskolát működtessen, amelyben megvalósul a tanulni kívánók igényesebb képzése, komplex művészeti és az 1. osztálytól emelt szintű nyelvi oktatás az angol mellett magyar-francia kéttanítási nyelvű rendszerben is megvalósul - egyfajta hiánypótlásra vállalkozva - magasabb szintű pedagógiai munkával biztosítsa az általános iskolás korú gyermekek oktatását-nevelését. Az alapvető erkölcsi értékekkel a gyermekeket megismertesse, azok a gyermekek sajátjává váljanak, ezáltal képesek legyenek minden helyzetben a tőlük elvárható legemberibb helytálássra, az adott kötűlményekhez való alkalmazkodásra, képességeik legoptimálisabb kibontakoztatására. ... >>

NEMZETŐR VITÉZ ÉS LOVAGREND

(kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás király út 46 4/2
képviselő: Stern László ... >>

NOVITAS Egyetemi Egyesület

(kulturális)

képviselő: Bernáth Attila elnök, Marien Anita elnökhelyettes ... >>

Nők Borsodért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Huba út 32.
képviselő: Tátrai-Novák Éva elnök
Az egyesület olyan nők társadalmi és kulturális tevékenységének, közéleti szerepvállalását és szervezését tekinti céljának, akik tevékenysége elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye, de Magyarország fejlődését segíti elő. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megye, de az ország más területén élő és szerveződő nők problémáinak általános és speciális megoldását érinti. A társadalmi és gazdasági helyzetének megismerése, társadalmi aktivitásának, közéleti szereplésének növelése. Küzdelem a nőket ért erőszak ellen. Küzdelem a nők negatív, szexista tartalmú médiabeli megjelenítése ellen. Azonos célokat vállaló civil szervezetek és kezdeményezések támogatása. Küzdelem a nemek esélyegyenlőségéért. Családok és gyermekek védelme. Nők képzésének támogatása és elősegítése. ... >>

Nyilas Misi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u.17.
képviselő: Szabó Sándor elnök
A gyermekek, a fiatalok szellemi, erkölcsi, kultúrális, vallási fejlődésének előmozdítása érdekében: -Gyermek-, és ifjúsági központ létrehozása és működtetése -A fiatalok hitéleti, Kultúrális és sportevékenységének szervezése és anyagi támogatása -Hátrányos helyzetű gyermekek, ifjak továbbtanulásának anyagi támogatása (ösztöndíjak, diákpályázatok, segélyek, stb.) -Fiatalok közötti lelkisegély-szolgálat, tanácsadás -Szociális, jóléti tevékenység (ruhaosztás, szeretetvendégség, stb.) -Protestáns könyvesbolt működtetése,nonprofit jelleggel -A millénium megünneplése, illetve megünneplésének támogatása. Az Alapítvány tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló jogszabály értelmező rendelkezése szerint:egyházi, hitéleti, "oktatás, terem bérbeadása, és non-profit jellegű gazdasági tevékenység (pld.:vendégszobák működtetése)" ... >>

Nyugdíjasokért Ma Alapítvány

(kulturális,szociális)

3537 Miskolc, Bajcsy Zs. utca 15. 1.em./118.
képviselő: Marosvári Imre
A rászorulú nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjasok részére különdöző kulturális rendezvények szervezése, érdekérvényesítésük érdekében a médiában megjelenés biztosítása. ... >>

Oikonomos Értékelvű Pedagógiai és Szociális Alapítvány az Élet Minőségéért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Pallos u.1.
képviselő: Szilágyi István Levente
gyermekek és felnőttek képzési, fejlesztési, nevelési, szociális programjainak támogatása: élménypedagógiai nevelés,tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulási kézségek és képességek fejlesztése. a szabadidő hasznos felhasználására, a teljes és egészséges életmódra, a célvezérelt, önálló életvitelre nevelés: a mértéktartó fogyasztói kultúra terjesztése, fogyasztóvédelmi nevelés: az igény és érdeklődés felkeltése a nem anyagi (posztmateriális) javak iránt, szellemi és erkölcsi értékek felismerésére és elsajátítására nevelés: az egészségtelen, deviáns életmód társadalmi mintáinak visszaszorítása,gyermek és ifjúságvédelem, a drogfogyasztás és bűnözés prevenciója: a gyermekek, fiatalok jogainak tudatosítása és védelme: a normakövető, közösségépítő és felelőségelvű magatartásminták erősítése: a kulturális örökség, a nemzeti hagyományok, a tájegységi, helyi szokások, történtei, vallási és művelődési értékek megismertetése, védelme és gyarapítása: az épített és természeti környezet megörzése, helyreállítása, a környezettudatos életstílus, magatartásminták népszerűsítése. a más műveltségi, társadalmi hagyományok szerint élők iránti toleráns szemlélet erősítése, a kulturális sokféleség megismertetése, a megbékélt külömbözőség szellemének terjesztése: a szociális, kulturális, területi, valamint testi és mentálhigiénés problámákkal, hátrányokkal küzdő, segítségre szoruló gyermekek és felnőttek támogatása, öntevékeny életmódra és munkaerőpiaci versenyképességre vezető képzése,nevelése: a nyilvánosság, közgondolkodás befolyásolása a fenti értékek erősítésével: általánosan, hozzájárulás az életminőség javításához. ... >>

Oktatási, Kulturális Szolgáltatók Egyesülete

(oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Széchenyi út 35.
képviselő: Minczér Ágnes ... >>

Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Felújításáért Alapítvány

(kulturális)

3525 Miskolc, Városháza tér 1
képviselő: Magyar Anna
Fő célkitűzése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark felújítása, gondozása, a teljes nemzet által elfogadott emblematikus helyszínné emelése, ahol a nemzeti elkötelezettség állandó otthonra lelhet. További célkitűzésként szerepel a veszélybe került Feszty-körkép megmentése, restaurálása és a festmény épületének, különösen tetőszerkezetének felújítása. Kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése, lebonyolítása. A Történeti Emlékpark nevezetességeinek megismertetése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása. ... >>

"Ökorello - A Te Világod Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 20 I/3
képviselő: Bakos István Szabolcs
Az alapítvány alapvető célja környezettudatos gondolkodású közösségek létrehozása.
A regionális és országos jelentőségű környezetvédelmi programok tervezése és kivitelezése, valamint magyar állampolgárságú és külföldi fiatalok részvételére egyaránt lehetőséget biztosító ifjúsági környezetvédelmi mozgalom létrehozása.
Az alapítvány tevékenységei között prioritást élvez az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása ? a fenntartható fejlődés jegyében.
Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelési programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.
Az alapítvány Zöldmunka Programja keretében hozzá kíván járulni a fiatalok foglalkoztatottságának növeléséhez, a pályakezdési nehézségek áthidalásához. Ezzel párhuzamosan specifikus ismeretközlő kurzusokat szervez.
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket jelentet meg.
Az alapítvány céljai érdekében kulturális tevékenységet is végez, ennek megfelelően a célcsoportoktól függően lehetősége van a kisközösségi rádiózás, valamint a közszolgálati rádiózás tevékenységeit gyakorolni. ... >>

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Váltó utca 45
képviselő: Dr. Mokrai Mihály elnök, Patkó Gabriella titkár
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 intézkedés támogatásával konzorciumi formában megvalósult, a fogyatékos emberek nappali ellátását, társadalmi-munkaerőpiaci integrálását, az ellátottak harmonikus együttélését segítő szolgáltató

központ üzemeltetése, a támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az 1993. évi III. tv. 65/C és 65/F §-ainak megfelelően, 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26.§ c) pont 4.5.11. és 18. alpontja szerint a fogyatékos ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának emelése, mely az intézmény szakmai tevékenységén keresztül teljesül, úgymint:
a) 20 középsúlyos értelmi és 20 testi fogyatékkal élő munkaképes korú,
társadalmi és munkaerő-piacra integrálható személy ellátása, az önmegvalósítás lehetőségének bővítése, az egyéni lehetőségek széleskörű kiaknázása.
b) mintaértékű, multiplikálható szakmai programmal, új képzési
eszközök segítségével fejlesztő, termelő, rekreációs foglalkozások
valósulnak meg,
c) a központ működése során kapcsolódó programoknak ad helyt,
szociológiai szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára (gyakorlati)
ismeretszerzési helyet biztosít, a mozgássérültek segédeszközei, azok
használatának kipróbálásának, bemutatásának révén,
d) a két célcsoport harmonikus együttélését elősegítő intézményben a civil
szféra által szervezett szolgáltatásokon keresztül a fogyatékos ellátás
minőségi és mennyiségi javítása, a társadalmi kohézió erősödése, az
esélykülönbségek mérséklődése,
e) az intézményben ellátottak fejlesztésének szerves részeként jelenik meg
a kulturális programcélok készségfejlesztő foglalkozásai, úgymint:
drámapedagógia, színjátszás, a bábozás, az ének-, zene és tánc csoport
foglalkozás, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a fogyatékkal
élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek hazai- és nemzetközi
kulturális és sport kapcsolatának ápolása, ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével kulturális örökségünk sokszínűségének tudatosítása.
Tevékenységük során törekednek a természeti értékek megóvására,
ápolására, ill. az ökológiai egyensúlyt meghatározó mikrokörnyezeti
technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítésére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaerőközvetítői tevékenység folytatása. ... >>

" Összefogás " Nyugdíjas Klub

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 35 V//2
képviselő: Teszárovics Miklós
Kulturális, sport, szabadidő, szociális ... >>

Összhang Művészeti és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Bertalan u. 22. IV/2.
képviselő: elnök Kormann Zsolt, gazdaságvezető Loló Zsoltné Szajkó Judit
Az egyesület kulturális és közösségépítő célok mentén alakult meg. Alapelvnek tekinti a humanizmust, a művészetpártolást, az alkotó tevékenység ösztönzését. Ennek szellemében alkotótáborokat, találkozókat, összejöveteleket szervez, kiadványokat készít és terjeszt mind írott, mind elektronikus formátumban, tehetséggondozó programokat szervez, alkotó pályázatokat ír ki, és bonyolít le.
Az egyesület egyik alapvető célja tagjai számára egy élő közösség kialakítása és működtetése, kulturális gyarapodásának elősegítése, az emberi kapcsolatok erősítése a kulturális örökség megóvása. ... >>

Panel Kulturális Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Mura u. 14.
képviselő: Túróczi József ... >>

Papírsárkány Kulturális, Ifjúsági Sportegyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 13 3/2
képviselő: Kovács Károly Viktor ... >>

Pécsi Sándor Guruló Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

3530 Miskolc, Andrássy út 36
képviselő: Kajati István képviselő ... >>

PERECES JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Cséti Ottó u. 18.
képviselő: Bazinné Orosz Anita Mária
Pereces városrész kulturális életének, örökségének megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, műemlékvédelem, természetvédelem-állatvédelem, környezetvédelem, sporttevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

"Pereces Lakóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3518 Miskolc, Bollóalja u. 74.
képviselő: Csomós József
Miskolc Pereces városrészében élők számára lakókörnyezetük szebbé tétele, életminőség javítása, gyermekek és idősek támogatása. Szociális ellátás segítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermekek nevelése, oktatása. ... >>

"Perecesért Tenniakarók Köre" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Szén u. 9.
képviselő: Takács Tibor
Pereces lakóinak egészséges életmódra nevelése, betegségek megelőzésére teendő szakmai, társadalmi összefogás megszervezése, a szociális intézmények támogatása. Pereces fiataljainak nevelése, oktatásának elősegítése, oktatási intézményeinek támogatása. Önképző körörk létrehozása és támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a nemzeti és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségét szolgáló szociális, kulturális tevékenység, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Pereces környezetének védelme, ápolása és fejlesztése. ... >>

Perecesi Civilek és Civil Szervezetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3518 Miskolc, Bollóalja út 160.
képviselő: Kovács István elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: kulturális, településfejelsztési tevékenység
A társadalmi szervezet célja: - Pereces városrészben a civil szervezetek működésének, tevékenységének segítése, a közöttük lévő együttműködés kialakítása, a településrészen civil érdekképviselet megvalósítása.
- A lakosság életminőségének javítása, a városrész vonzó jövőképe kialakítása érdekében a közösségi összefogás erősítése.
- Továbbá a kulturális hagyományok megőrzése, a polgárok életminőségét javító érékhordozó tevékenységek. ... >>

Picante Art Stúdió Kulturális Egyesület

(kulturális)

3524 Miskolc, Jósika utca 43 I/4
képviselő: Varga Attiláné ... >>

Pista Autósport és Tájfutó Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 32. 1/3.
képviselő: Duhi Balázs elnök
A tájékozódási futás ifjúsági és tömegsport keretén belüli népszerűsítése, továbbá a versenysport szervezése és támogatása. Az egyesület tagsága révén szervezet formában rendszeres edzés és versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok sportbeli képzésének és felkészítésének elősegítése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, a tájékozódási futás sportágbeli hagyományainak ápolása. Az egészséges életmód a futás és tájékozódási futás, a természetszeretet és természetvédelem széles körű népszerűsítése. Az autósporton belüli amatőr rally versenyzés szervezése és támogatása. A technikai sportok űzésének a természetvédelmi feladatokkal való összehangolása. ... >>

"POLINÉZIA" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3529 Miskolc, Kós Károly u.8/a.
képviselő: Vargáné Dr.Nagy Györgyi
Hazánktó távol eső népek és kultúrák tudományos igényű feltárása és megismertetése a világhírű magyar utazók tevékenységének méltó folytatásaként. Az alapítvány elsősorban a turizmusban még be nem kapcsolódott szigetvilágok néprajzi, antropológiai és természettudományos kutatását támogatja. Segítséget kívánunk nyújtani azokat az óceániai szigeteknek eléréséhez, melyek még nem kapcsokódtak be a rendszeres közlekedésbe /repülő - és hjójáratok/ és csak a helyi hagyományos közlekedési eszközökkel közelíthetők meg. Az alapítvány támogatja az óceániai szigeteken felkutatott tudományos igényű adatok korszerű -főként videókmerával történő- gyűjtését, azok feldolgozását. Célunk a kutatási anyag minél szélesebb körű megismertetése a magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos közvéleménnyel,publikációk megjelentetése és tudományos anyag gyüjteményekben történő archiválása. Az alapítvány támogat minden olyan új és már megkezdett expedíciós programot, melyek a fenti céloknak eleget tesznek. ... >>

POWERHOUSE - Berente és Környéke Fiataljaiért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 137. telephely:3700 Kazincbarcika, 3315/16.hrsz
képviselő: Agárdi Ádám alelnök, Antal Péter titkár, Csabay Péter Miklós elnök
a.)A fiatalok számára hasznos, érdekközvetítő, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása.
b.)Helység és lehetőség biztosítása kulturális, szabadidős, oktatási és nevelési tevékenységek folytatására.
c.)Általános emberi értékek (humánusság, szolidaritás, tolerancia) képviselete és közvetítése a fiatalság felé.
d.)Ifjúsági szervezetek és kezdeményezések támogatása.
e.)Fiatalok érdekképviselete.
f.)Az egyesület tárgyai és működési feltételeinek biztosítása.
g.)Berente és környéke közösségi és kulturális életének fejlesztése, különös tekintettel a fiatalokra.
h.)Az egyesület által támogatott cél megvalósítása érdekében más civil szervezetnek támogatása.
i.)Közösségi és ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.
j.)Egyéb gazdasági tevékenység folytatása az egyesület céljainak elérése érdekében (például reklám tevékenység, rendezvényszervezés, bérlet).
k.)Egyes önkormányzati feladatok átvállalása.
l.)A fenntartó fejlődés biztosításának elősegítése, környezettudatosságra való nevelés.
m.)A környezet és a természet védelme.
n.)Az egészségtudatos életmód folytatására nevelés, arra való áttérés elősegítése, helyes táplálkozásra nevelés ? különösen a fiatalok részére.
o.)Fiatalok gyakorlati életre való nevelése, széleslátókörűség elsajátítására való hajlamosítás a nem formális oktatás alkalmazásával.
p.)Fiatalok tudatos fogyasztóvá válásának elősegítése.
q.)Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, támogatása.
r.)Tehetséges fiatalok támogatása tudományos, művészeti és kulturális területeken.
s.)A civil szervezetek fontosságának, társadalmi jelentőségének hangsúlyozása.
t.)Káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés. ... >>

PREMIER SZINHÁZ ALAPÍTNÁNY

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Béke u. 10.
képviselő: Bartha Éva, Vargáné Lévai Jolán
Olyan művészi szintű szórakoztató, oktató-nevelő, közművelődési és kultúrális tevékenység kifejtése Miskolcon, valamint B.A.Z. megye területén, és a határainkon túl is, így Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, valamint a világ minden olyan területén, mely magyarlakta terület: Országos, de elsősorban B.A.Z. megyei szinpadi szerzők, alkotóművészek, költők, írók, zenészek műveinek bemutatása, ősbemutatók létrehozása: Régi kultúrális értékeink feltárása, hagyományaink ápolása. ... >>

PRO ART Kulturális és Művészeti Szolgáltató Egyesülete

(kulturális)

3525 Miskolc, Széchényi utca 37 II/3
képviselő: alelnök Murai Gáborné, elnök Ignácz Zsolt ... >>

PRO MEDIA Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Estike út 3526
képviselő: Richvalszkyné dr. Miskolci Katalim
a.) Olyan írott és elektronikus sajtótermékek létrehozatala, amely elősegíti Miskolc város lakosságának hiteles és kiegyensúlyozott tájékozatatását,
b.) különböző kidványok, szórólapok és ismerteterjesztő anyagok megjelenítése és egyéb kulturális értékek széleskörű ismertetése,
c.) hivatásos és nem hivatáso újságírok anyagi, erkölcsi és eszmei támogatása,
d.) Miskolc város kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és gyarapítása, valamint ezen értékek közvetítése a nagyközönség felé ... >>

"PRO PATRIA" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
képviselő: Dr.Viga Gyula
Társadalmi támogatással anyagi eszközök biztosítása annak érdekében,hogy a Miskolci Herman Ottó Múzeumban folyó néprajzi, történettudományi és régészeti kutatások személyi és tárgyi feltételei korszerűsödjenek, azáltal a Miskolci Herman Ottó Múzeum méltán reprezentálhassa régiónk, illetőleg szűkebb pátriánk Miskolc városának a kultúra, valamint a múlt hagyományainak felkutatása és megőrzése iránti elhivatottságát. ... >>

" PRO-DENTIST " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Zsolcai utca 19
képviselő: dr Huszárné dr. Szombathelyi Mária
-Borsod-Abaúj-Zemplén Megye azon fogorvosainak támogatása, akik valamely ? rajtuk kívülálló ? okból pl. munkanélkülivé válás, munkaképtelenséget okozó betegség vagy baleset miatt tartósan szűkös anyagi helyzetbe kerülnek és támogatásra szorulnak,
-elhunyt fogorvosok rászorult családtagjainak anyagi támogatása. temetési segély, iskoláztatási költséghez való hozzájárulás formájában
-tudományos képzés,
-fogorvosok tudományos tevékenységének támogatása,
-oktatásszervezés,
-kötelező szakmai és kulturális továbbképzésben való részvétel(továbbképzések, szakmai napok szervezése, rendezése, lebonyolítása),
-egészségneveléssel összefüggő ismeretterjesztő tevékenység.

Az alapítvány közhasznú tevékenység:
-egészségmegőrzés,
-szociális tevékenység,
-tudományos tevékenység,
-nevelés és oktatás, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység. ... >>

Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Rákóczi út 12. II/306
képviselő: Tóth Tibor
Folyamatosan tájékoztassa a helyi közvéleményt a határon túli, különösen a szlovákiai, a csehországi, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai magyarság életének eseményeiről; ébren tartsa az érdeklődést a kisebbségi magyarság sorsa iránt; továbbá segítse a kisebbségi magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységét; érdekvédelmet és jogi tanácsadó szolgáltatást nyújtson a szülőföldjükről kitelepítetteknek, menekülteknek és mindazoknak, akik magyarságuk miatt bárminő jogsérelmet szenvedtek; ápolja II. Rákóczi Ferenc emlékét és kultuszát. ... >>

Red - Vinó Kultura Egyesület

(kulturális)

3524 Miskolc, Lázár Vilmos utca 2 1/4
képviselő: Várbíró György elnök ... >>

Régió Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3524 Miskolc, Hajós A utca 44 4/4
képviselő: Papp Zsolt
A Régió Fejlesztéséért Alapítvány, közhasznú alapítványként az Észak-magyarországi régió település- és vidékfejlesztését, a térség civil szervezeteinek erősítését, fejlesztését, valamint a régió hátrányos helyzetű kistérségeinek és településeinek segítését tekinti kiemelt céljának. Az alapítvány elsődleges feladatai közt van a vidékfejlesztési és a helyi civil társadalom fejlesztését elősegítő programok generálása, támogatása, valamint a foglalkoztatást elősegítő információs, tanácsadási, képzési szolgáltatások működtetése, illetve a szociális problémák mérséklése, partnerségi projektek életre hívásával.

Az alapítvány általános és specifikus fejlesztési koncepciók, stratégia tervek kidolgozásával, kutatási partnerséggel, képzési projektekkel, szolgáltatás- és szervezetfejlesztéssel segíti elő a régió közösségeinek életét három meghatározó területen: a civil társadalom erősítése, a vidékfejlesztés és foglalkoztatás élénkítése.

Az alapítvány elsősorban humán kutatási, fejlesztési, képzési tevékenységet végez az oktatás, a foglalkoztatás, a civil szféra, a terület- és vidékfejlesztés, illetve az ifjúsági ügyek területén. Katalizátor szerepet kíván betölteni a térség társadalmi folyamatainak fejlesztése során.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Görgey u. 28.
képviselő: Bencsik János
Az Észak-Kelet Magyarországi régió muzeális jellegű ügyeinek, közönségszolgálati feladatainak segítése A Regionális Múzeumbaráti Kör, közönségpártoló társaság szervezése, muzeális jellegű ügyeket támogató mecénás rendszer működtetése A régió kultúrális örökségével kapcsolatos értékek feltárása, ápolása, mentése, valamint múzeumi befogadókhoz, a közönséghez, és a szakemberekhez történő eljuttatása. A régió tudományos,muzeológiai, műemlékvédelmi, helytörténeti, kultúraközvetítési feladatainak szolgálata, közéleti kulturális feladatok ellátása, at alapítványi szervezetben dolgozó szakemberek és múzeumbarátok közös alkotó tevékenysége révén A muzeológiai jellegű alapfeladatok ellátásának, továbbá a muzeumbarátok, a múzeum iránt érdeklődők igényeinek hatékonyabb kielégítése, rendezvények, oktatási programok, kiadványok, tudományos publuikációk, idegenforgalmi pályázatok és kulturális vállalkozások szervezésével. ... >>

REKREÁCIÓ Környezetvédelmi és Szociális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Templom utca 47. 1//2.
képviselő: Bandura Gábor elnök
Miskolcon és vonzáskörzetében élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosok - elsősorban időskorúak és gyermekek - segítése, támogatása, - környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítása, - Miskolc és vonzáskörzetében élők életvitelének segítése, élelmezésük, lakhatási körülményeik javítása, - a környezetvédelem aktuális feladatainak ismertetése, bemutatása, - a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás feltételei megteremtésének segítése. - Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének, terjesztésének segítése, - a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, társulások anyagi eszközökkel való segítése.
- asztrológiai ismeretek terjesztése, újság, könyv és egyéb kiadványok formájában, valamint ezen kiadványok kölcsönzési feltételeinek megteremtése,
- támogatás, illetve segítségnyújtás minden olyan rendezvényhez, illetve rendezvény megszervezéséhez, amely népi, vallási, vagy kulturális hagyományok ápolásával, alternatív gyógymódok bemutatásával, vagy végzésével segíti az asztrológiai életszemlélet és életmód, valamint az asztrológia szimbólumrendszerének mindennapi életbe való átültetését, visszahonosítását,
- segítségnyújtás az egyének számára abban, hogy életük és a társadalom történéseit a holosztikus világszemlélet értelmében szemléljék és ismerjék meg,
- segítségnyújtás az embereknek képességeik fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez filozófiai, szellemi és gyakorlati értelemben,
- más alapítványok, egyesületek, vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak segítése.

Az alapítvány új - kiegészítés folytán jelenkező - céljai:

Regionális és országos jelentőségű, valamint a nemzetek közötti összefogást erősítő, a környezettudatosságot, az egészséges életmódra való nevelést, a fenntartható fejlődést, valamint a környező országokkal való kapcsolatépítést elősegítő kulturális és szórakoztató programok, rendezvények tervezése és kivitelezése.

Az alapítvány tevékenységei között magas prioritást élvez az önkéntesség népeszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása - a fenntartható fejlődés jegyében.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelés programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbá egy civil hálózat kiépítését egyéb civil csoportokkal való együttműködéssel.

Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket, tanulmányokat és felméréseket készít és jelentet meg.


Az alapítvány új kiegészített közhasznú tevékenysége:

- kulturális tevékenység- tömegkommunikáció ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal