Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 601
6. oldal

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Tamási Á. 11.
képviselő: Fábián Katalin ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Z-01 Miskolc

(intézményi,sport,egyéb)

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál út 6.
képviselő: Paál Attila elnök ... >>

"Magzatok és az édesanyák egészségének megőrzéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szenpéteri kapu 46.
képviselő: Dr. Cziáky Tamás
Hozzájárulás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint az édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek. - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek. - Egészségmegőrző, betegség megelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

"Mancsért és Követőiért Alapítvány"

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3531 Miskolc, Klapka Gy.u.21.VI/2.
képviselő: Lehoczki László
A mentésben már igen sok eredményt felmutató és híressé vált "Mancs" mentőkutya, valamint a hozzá hasonló adottságokkal és veleszületett tehetséggel rendelkező kutyák felkutatásának, képzésének, felkészítésének támogaátsa. A tehetséges mentőkutyák kiképzésével, tartásával az alapítvány lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy minél több mancshoz hasonló mentőkutyát lehessen bevetni és alkalmazni a különböző mentési akciókban, elősegítve ezzel annak gyorsaságát és hatékonyságát. Az alapítvány fontos szerepet kíván játszani a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány támogatásában is. A közalapítvány a polgári védelemről szóló 1996.évi 37.tv-ben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól szóló 196/1996. (XII.22.) Korm.rendeletben meghatározott mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos szervezése érdekében működik, mely tevékenységet a mancsért alapítvány - többek között - a mentőkutyák folyamatos kiképzésével, tartásával tudná segíteni. - Az alapítvány segíti az eltűnt és áldozatul esett személyek felkutatását, katasztrófa következményeinek felszámolására felkészített kutyák biztosításával a jogszabály által biztosított keretek között. - Támogatja a mentőkutyák, illetve a mentésben közreműködő személyek rendszeres képzését. - Megszervezi és lebonyolítja a mentőcsoport és a mentőkutyák kiképzését és továbbképzését. - Tanulmányutakat, előadásokat, tanfolyami oktatásokat, illetve vizsgákat szervez, tart és támogat. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv.26.§. pontjának 4./ pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 8./ pontjában meghatározott természetvédelem, állatvédelem, és 15./ pontjában meghatározott közrend és közlekedésbiztonság védelme, ... >>

Martintelepi Reformátusokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Tóth Pál u. 9.
képviselő: Csáki István elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása az 1997. évi CLVI. törvénnyel összhangban, melynek keretében az alapítvány - mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, a templom építésében, renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Célja a templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás/parókia fenntartásához való hozzájárulás. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági és családösszetartó szabadidős, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben. Ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, fogyatékosok, idősök üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban, továbbá hozzájárul az ifjúsági hitoktatás fellendítéséhez. Az egyház és a városrész történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában közreműködik. Programok szervezőinek lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása. Felekezetek közötti kapcsolat ápolása. Az egyházközség eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, ezen belül különös tekintettel a számítástechnikai eszközök vásárlása, meglévők fejlesztése. Az alaptívány szociális tevékenységének keretében: - alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt, - rászoruló fiatalokat tanulmányaik végzésében segíti - ünnepi alkalmak megszervezésében vesz részt Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása. Az alapító reméli, hogy a kezdeményezés csatlakozására serkenti a Miskolc - Martintelepen és annak közelében élő lakosokat, intézményeket és gazdálkodó szerveket, ily módon járulván hozzá a hitéleti tevékenység kiteljesedéséhez annak tartalmasabbá tételéhez és a humanista elvek terjesztéséhez a jövő generációjának neveléséhez. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység - családsegítés - időskorúak gondozása - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - nevelés és oktatás ... >>

"Második Otthon" Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.
képviselő: Gulyás Péter
Az alapítvány székhelyén működő kollégium tanulói életkörülményeinek javítása, a kollégiumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek biztosítása, javítása, a tanulók kulturált környezetben történő aktív pihenésének, a szabaidő kulturált eltöltésének, a tanulás feltételeinek megteremtése, elősegítése. - Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a kollégiumi tanulók külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utazásának segítése. - Szociális - karitatív tevékenység felvállalása, az arra rászorulók étkezési-térítési díjának egyszeri vagy többszöri átvállalása ill. az ahhoz való hozzájárulás - Kollégiumon belüli és kollégiumok közötti vetélkedők szervezése, nyertesek támogatása, diáksport népszerűsítése, továbbképzések és előadás-sorozatok támogatása, kulturális és tanulást segítő programok, versenyek körének kialakítása, támogatása, színvonalának fejlesztése, kirándulások szervezése és támogatása - A kollégiumi tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása, támogatása - A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése, megteremtése - Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzásegít az egyetemes és magyar szellemi és kulturális értékek megismeréséhez, Terjesztéséhez és a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez, az egészséges életmód kialakításához, ... >>

"MÁTYÁS KUPA a gyermeklabdarugás népszerűsítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás király u. 21.
képviselő: Csányi Zsolt
Miskolc város és vonzáskörzetében a labdarugás népszerűsítése az I., II. és II. korcsoportba tartozó tanulók számára. A hagyományos MÁTYÁS KUPA számára anyagi bázis megteremtése. Versenylehetőség biztosítása a nem testnevelés tagozatos iskolák csapatai részére. ... >>

Megszólaló Kezek Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, II.ker. Görgős u.17.
képviselő: Skornyák József
Az egészséges és mozgássérűlt,érzékszervi fogyatékos,érzelmi és pszichés problémákkal kűzdő gyermekek zenei tehetséggondozása, elsősorban a Kodály módszerre alapozva. A hátrányos helyzetű és sérült gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, a társadalomban nélkülözhetetlen szolidaritás megerősítése, hangszeres zenei és egyéb művészeti területen való foglalkoztatásuk,képzésük lehetőségének megteremtése, valamint azok támogatása. Általános és középiskolai művészeti oktatás támogatása. Kulturális rendezvények látogatásának előmozdítása, hasznos - az életkori sajátosságokat figyelembe vevő - szabadidő eltöltése és a mozgássérült gyermekek mozgási és utazási lehetőségének elősegítése. ... >>

Micimackó és Malacka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3535 Miskolc, Kuruc u. 65/a.
képviselő: Orbán Edit
Miskolc Város Önkormányzata által fenntartott 16. számú Bölcsödében gondozott gyermekek ellátása, tárgyi feltételeinek javítása, játékeszközök bővítése, fogyatékos gyermekek integrélt bölcsödei csoportban történő gondozása és rehabilitációja, tárgyi feltételek javítása, a dolgozók továbbképzése regionális keretek között. ... >>

Micimackó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Andrássy u.59/a.
képviselő: elnök Tóthné Bíró Anna Ibolya
A Miskolc, Andrássy u. 59/a. sz alatti óvoda működési feltételeinek javítása, az óvoda pedagógusainak továbbképzésének finanszirozása. Az intézmény bevételének növelésében résztvevő pedagógusok jutalmazása. ... >>

MIKSZE-R Miskolci Kulturális és Szórakoztató Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi út 74. 4/1.
képviselő: Kutás Ákos elnök
Kulturális események, rendezvények szervezése fiatalkorúak, gyermekek számára. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Rendszeres készségfejlesztés és képességfejlesztés a helyi óvodákban, általános iskolákban. Környezetvédelem, célja a felnőtt korú lakosság és az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, környezetvédelemi ismeretterjesztés és a környezet megóvása érdekében rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek céljából ismeretterjesztés, rendezvényszervezés. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, az ezzel kapcsolatos tevékenység körében ezek kultúrájának megőrzése, elősegítése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése, ismeretterjesztő tevékenység, kiállítás szervezése. Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése céljából, aktív sport lehetősek. Egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, ezen belül az egészséges táplálkozás kialakítása. A magyar vendéglátás kultúrájának terjesztése és növelése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

Minorita Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5
képviselő: Baksay Gábor, Duber János, Káposztássy Zsolt, Mischinger Ferenc, Tordai Nándor
1.A Kelemen Didák Kollégium működésének, fenntartásának támogatása annak érdekében, hogy azok a diákok is a világnézetűknek, képességüknek megfelelő oktatási intézményben végezhessék tanulmányaikat, akiknek lakóhelye az adott intézménytől eltérő településen található.
2.A kollégiumban elhelyezést nyert növendékek ? a tanórákra történő felkészülésüket is elősegítő ? életkörülményeinek javításához, műveltségük elmélyítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtésének elősegítése.
3.Miskolc környéki, továbbá nemzetiségi és országhatáron kívüli, anyagi lehetőségeiket tekintve hátrányos helyzetű, tehetséges magyar gyermekek középiskolai tanulmányainak támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység;
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel ... >>

"Miskolc Egészséges Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3527 Miskolc, József A. u.78.
képviselő: Bűdi Anita elnök
Segítse az iskola és a tömegsport szervezését, népszerűsítését az ifjúság szellemi és testi fejlődését, elsődlegesen az úszás és a vizilabdasport utánpótlásának anyagi támogatása után.
- diáksport támogatása,
- iskolai- és tömegsport népszerűsítése,
- az ifjúság testi-lelki fejlődésének segítése,
- az ifjúság egészséges életmódra nevelése,
-szabadidős programok szervezsée,
- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 28. 1/4.
képviselő: dr Jámbor Igor Roland, elnök Dr. Tóth Gergely, elnökhelyettes Tóth Mátyás
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység ... >>

Miskolc és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Fazekas József társelnök, Kobold Tamás elnök, Szabó istván tag
A Miskolc és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célja Miskolc város és tágabb térsége vállalkozásfejlesztési programja megvalósulásának elősegítése, a kis- és középvállalkozások szervezésének,fejlesztésének segítése, a vállalkozások támogatása. ... >>

Miskolc Fight Team

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Szemere út 3. 1//2.
képviselő: Mészáros László elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: sporttevékenység, egyéb

A társadalmi szervezet célja: Az Európai Unió irányelveknek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei sport tehetségeinek felkutatása, tehetséggondozása, életútjának segítése - különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és térségekre. A fiatalok számára helyszín biztosítása küzdő sportok gyakorlására és rendezvények megtartására. ... >>

Miskolc Gömöri Szakszervezete

(intézményi,érdekképviselet)

3523 Miskolc, Repülőtér MÁV-állomás
képviselő: Dudás József ... >>

Miskolc Győri kapu Városrész Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,egyéb)

3532 Miskolc, Balázs Győző tér 1.
képviselő: Gönczi István elnök
A működési területén található közösségi és magántulajdon fokozott védelme, illetőleg az ezeket kársító vagy fenyegető jogsértő magatartások megelőzése, a bűnelkövetési alkalmak számának csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése és nyugalmának biztosítása. Közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

" Miskolc Középiskolás diáksportjáért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Veress Zsuzsanna
Miskolc város középiskolás diákjainak versenyeztetéséhez,testedzéséhez, szabadidejük egészséges eltöltéséhez való aktív segítség biztosítása. Természetes testedzés. Iskolák közötti sportevékenység koordinálása. Nemzetközi sportkapcsolatok ápolása,fenntarrtása. Diák- és tömegsport fejlesztése, szinesítése.Labdajáték tornák és egyéb sportversenyek (labdarúgás, kosárlabda, röplabda stb.) szervezése, szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos költségek biztosítása. Diákok felkészítése sportversenyekre, bemutatókra. Jó tanuló, jó sportoló diákok jutalmazása. Felkészítés és versenyeztetés tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Miskolc Lyukóvölgy-Vasgyár Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,egyéb)

3533 Miskolc, Hatodik utca 10/2.
képviselő: Domokos József Attila elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: polgári védelmi tevékenység
Célja: - a működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése.
a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása.
a közösségi kapcsolatok erősítése.
a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Miskolc Pereces Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,egyéb)

3518 Miskolc, Bollóalja 142.
képviselő: Csatári Csaba gazd. vezető-titkár, Kassai János alelnök, Kispál Gábor elnök ... >>

Miskolc Steelleaders Közhasznú Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

3532 Miskolc, Torontáli út 6. 2/4.
képviselő: Molnár Pálné elnök
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
A cheerleading sportág ismertségének, népszerűségének növelése Magyarországon
Az ICU (International Cheerleader Union) és az ECA (European Cheerleader Associations) szabályrendszerét követő sport lehetőségének megteremtése.
A sportág művelőinek versenylehetőség biztosítása, erre való felkészítése.
A cheerleading sport iránt érdeklődő versenyzők és szurkolók számára sportélmény nyújtása.
A fiatalok edzettségre, helytállásra, küzdelmi tudásra, kitartásra, szellemi és lelki összpontosítás készségére, a fair play megtartására nevelés.
Művészeti és kulturális tevékenység, valamint e hagyományok ápolása.
Művészeti alkotások létrehozása, versenyeztetése és népszerűsítése.
Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális, sport programokba való bekapcsolódás.
Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése.
Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása.
Rendszeres kapcsolattartás a sportág többi művelőivel, a megyei sportintézetekkel. ... >>

Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális,egyéb)

3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
képviselő: Ivacs Lajos elnök
A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmus fejlesztés, szervezés és működtetés annak érdekében, hogy Miskolc gazdasági, kulturális és regionális szerepköre, pozíciója a turizmus generálta bevételek, valamint programok lévén erősödjön. A turisztikában érdekelt változások, szolgáltatók, civil szervezetek és magánszemélyek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete. ... >>

"Miskolc útjain" Közlekedésbiztonsági Alapítvány

(intézményi,egyéb)

3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
képviselő: Dr. Horváth Gyula
Miskolc városában a helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása során a közlekedés biztonságának javítása, ennek elérése érdekében a közlekedésbiztonságot javító intézkedésekhez szükséges anyagi és technikai támogatások nyújtása, közlekedésbiztonságot javító kiadványok készítésének, beszerzésének támogatása, közlekedésbiztonságot elősegítő vetélkedők támogatása, személyi- és vezetéstechnikai tréningek támogatása, balesetek, események elemzését elősegítő intézkedések, projektek támogatása, legbiztonságosabban járművet vezetők évenkénti támogatása, különdíjak odaítélése a közlekedésbiztonságot elősegítő versenyek, vetélkedők alkalmával. A célok megvalósítását segítő eszközök beszerzése. Az alapítvány közhasznú tevékenységei: - képességfejlesztés - ismeretterjesztés - közlekedésbiztonság védelme ... >>

"Miskolc város bölcsődés gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 26.
képviselő: Ambriskóné Stark Margit
Az alapítvány cél szerinti tevékenysége szociális tevékenység, mely során a - Miskolc város Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben gondozott gyermekek ellátása tárgyi feltételeinek javítását, - Miskolci város Önkormányzata által fenntartott bölcsődéinek játékeszköz bővítését, - fogyatékos gyermekek (szellemi, mozgásszervi, anyagcsere problémákkal küzdők) integrált bölcsődei csoportban történő gondozása és rehabilitációja tárgyi feltételeinek javítását, fejlesztését, - bölcsődei dolgozók (gondozónők, gazdasági szakemberek) továbbképzésének támogatását tűzi ki célul. ... >>

Miskolc Város Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: T. Asztalos Ildikó
-Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása,
-az energiafelhasználás szociális terheinek csökkentése,
-a lakosság fűtési, energiafelhasználási hatékonyságának javítása,
-az energiatermeléshez kötődő környezetterhelés hatásainak mérséklése,
-az energiafelhasználás terheinek enyhítésére kiírt pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység,
környezetvédelem ... >>

Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Horváth Ottóné
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében, illetőleg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a települési önkormányzat részére kötelező feladatként előírt közoktatási tevékenység támogatása, különös tekintettel a fejlesztési tervben elfogadott célokra és feladatokra. Ezen belül a közalapítvány támogatást nyújt a különböző programok, versenyek, vetélkedők, tanulmányutak, továbbképzések szervezéséhez és díjazásához, a tehetséggondozáshoz, tárgyi eszközök vásárlásához, valamint a diákönkormányzatok működéséhez. ... >>

Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány

(intézményi)

3501 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Pásztor Albert
Az Önkormánytati törvény (1990.évi LXV.tv.) 8.&.(1) bek-ben foglalt feladatok megvalósítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város területén a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának és színvonalának emelése. Biztosítani a város zerületén működő letesítmények, kereskedelmi egységek, magánlakások vagyonbiztonságát, fokozni az állampolgárok védelmét a jogsértésekkel szemben. Korszerű, uj, megbizható vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének, alkalmazásának ösztönzése és elterlesztése. ... >>

Miskolc Város Kulturájáért Közalapítvány

(intézményi,kulturális)

Miskolc, Tanácsháztér 8.
képviselő: Borkúti László
A helyi önkormányzatokró szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében a települési önkormányzat kötelező feladatként előírt kulturális tevékenység támogatása, különös tekintettel Miskolc város kulturális életének, rendezvényeinek, közösségeinek, civil szervezeteinek, a művészeti és tudományos értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, hazai, nemzetközi, regionális kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok segítésére. ... >>

Miskolc Város Sakkozó Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Gyula utca 50 IV/ 1
képviselő: Kéméndi Károly
Miskolc megyei jogú Város sakkéletének fejlesztése, a sakk játék tömegsport bázisainak kialakítása, sakkozni vágyó gyermekek és fiatalok számára játék lehetőség teremtése, a sakk 2600 éves üzenetének megismertetése. Az általános iskolák tantervéhez igazodva a gyermekek átfogó logikai, szellemi képességeinek fejlesztése, mely nagyban hozzájárul szellemiségük kialakításához, tanulmányi eredmdényük, munkabírásukhoz javításához iránymutatást számukra a szabadidő kulturált tartalmas eltöltéséhez, ennek érdekében képességfejlesztő, a széles körű tudást, intelligenciát biztosító az iskolai oktatást szervesen kiegészítő kulturális, szabadidős programok szervezése, szakkönyvek, számítógépes programok vásárlása. Kül- és belföldi tanulmányutak, versenyek szervezésének illetve az azokon való részvételnek az anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű ám tehetséges gyermekek és fiatalok edzéslehetőségének és versenyeztetésének anyagi támogatása. ... >>

Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: Bartha György
A város sportéletének fellendítése céljából az élsport, a versenysport és az utánpótlás nevelésének segítése, szakosztályok, egyesületek támogatása. A közalapítvány anyagi eszközeivel elősegíti a diáksport, a szabadidősport fejlesztését, a kiemelkedő eredményeket elérő felnőtt, ifjúsági és diáksportolók, valamint edzők teljesítményének elismerését, további munkájukat. A közalapítvány támogatja a város szempontjából fontos rendezvényeket. ... >>

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Lódi Gábor elnök
A Szövetségben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), önként vállalt sporttevékenységének biztosítása és szervezése, illetve a tagok sportkultúrájának fejlesztése. ... >>

Miskolc Városi Ijász és Lövész Egyesület

(intézményi)

3531 Miskolc, Bársony J.u.21.
képviselő: Dobány András ... >>

Miskolc Városi Közlekedési Lövészegyesület

(intézményi,sport)

3502 Miskolc, Szondi Gy. u. 01.
képviselő: Ráti János, Tóth Péter ... >>

Miskolc Városi Munkások Baráti Köre

(intézményi,egyéb)

3534 Miskolc, Nagy Lajos király u.46.
képviselő: Molnár Miklós, Pusztai Miklós titkár ... >>

Miskolc Városi Rádióklub

(intézményi)

3530 Miskolc, Rákóczi u.12.
képviselő: Balogh Gábor ... >>

" Miskolc Városi Vadas-park Fejlesztéséért " Alapítvány

(intézményi)

3527 Miskolc, Vadas-park
képviselő: Molnár Attila
Miskolc város zulajdonát képező Vadas-parki és bemutatási területek fejlesztésére megfelelő fedezet termelése. ... >>

Miskolc Zenei Felsőoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Vasverő u. 58.
képviselő: Nemes Ferenc
A Zeneművészeti Főiskola új épületének létrehozása. A főiskolán végzett művészeti, pedagógiai, oktatói munka működési feltételeinek javítása eszközök beszerzésével. A kiemelkedő képességű főiskolai hallgatók szakmai tanulmányútjainak támogatása, az arra érdemesek ösztöndíjban részestése. Művészettudományi kutatással, művészeti-pedagógiával foglalkozó diákkörök tevékenységei támogatása. A főiskola saját hallgatói illetve fiatal oktatói számára olyan tárgyi és anyagi eszközök, egyéb lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik nagyhírű külföldi intézményekben továbbképzésen, valamint speciális képzésben való részvételét, nyelvismeretük elmélyítését. Önálló rendezvények létrehozása a főiskola szimfónikus zenekara, énekkara, kamarazenei csoportjai, tanárai részvételével, illetve rangos előadók meghívásával. ... >>

Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,szociális)

3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 1. II/7.
képviselő: Kléri Pálné
1. A Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanulmányokat folytató, nehéz anyagi körülménye között élő hátrányos helyzetű teológusok támogatása, akik tanulmányi előmenetelükkel is példát mutatnak. Ennek elbírálása a Teológia Tanári Karának javaslata alapján történik. Amennyiben az Alsóvárosi gyületekezetből lenne teológus rászoruló diák, abban az esetben az egyházközség is javasolhatja az odaítélést. 2. A Miskolc-Alsóvárosi Egyházközség missziói tevékenységének támogatása. 3. Szükség esetén az egyházközség gazdálkodásának anyagi 4. Az alapítvány pályázhasson az egyházközség életét támogató, fejlődését kibontakoztató, céljait elősegítő anyagi jutatásokra, támogatásokra. ... >>

Miskolc-Avas Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3529 Miskolc, Gesztenyés út 16.
képviselő: Hódi Zoltánné
szociális otthon működtetése - idősek teljeskörű ellátása, gondozása - szociális szempontok figyelembevételével elhordásos közétkeztetés a konyha szabad kapacitásának kihasználásáig - időskorúak házibeteg gondozásának elősegítése ... >>

MISKOLC-AVAS JUDO Sport Egyesület

(intézményi,sport)

3510 Miskolc, Csermőkei út 145.
képviselő: Kiss Tibor elnök
Az egyesület célja ? az önszerveződés alapján ? tagjai egészség-megőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az egyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömegsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. ... >>

Miskolc-Bükkalja Lovaskör

(intézményi,sport)

3516 Miskolc, Miskolc-Görömbölyi Lovasiskola
képviselő: Lakatos Miklós ... >>

Miskolc-Diósgyőr Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3533 Miskolc, Kórház út 1.
képviselő: Barcsa István
Betegek és egyéb rászroulók ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, - elősegíteni a lakosság egészséges életmódjának, életvezetésének kialakítását, - családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásában, kialakításában való közreműködés, - a helyi egészségügyi intézmények műszaki fejlesztése, az ilyen egészségügyi intézményekben dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítése, - kisebbségi és egyéb hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI: tv. 26.§. c.) pontjának (1), (2), (4), (10), (11), (14), (18) pontja szerinti tevékenységének. ... >>

Miskolc-Diósgyőri Cukorbetegek Egyesülete

(intézményi,egészségügyi)

3532 Miskolc, Csille út 2.
képviselő: Kovács Józsefné elnök ... >>

Miskolc-Hejőcsabai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,egyéb)

3508 Miskolc, Sütő János utca 47
képviselő: Karetka László ... >>

Miskolc-Selyemréti Kolping Család Egyesület

(intézményi,szociális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33/b.
képviselő: Angyal László Gyula elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal