Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 601
5. oldal

JNSZI Miskolci Diáksport Egyesület

(intézményi,sport)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő utca 36
képviselő: képviselő Dobai Szabolcs ... >>

Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Vologda utca 14 3/2
képviselő: Debreczeniné Resszer Valéria, Sarlai Gusztáv Józsefné, Sebők Gyula
A koraszülöttek és a beteg gyermekek életben maradásához és mielőbbi gyógyulásához szükséges gyógykezelések, utókezelések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez az anyagi feltételek biztosítása, a gyermekeket ellátó kórházak részére a szükséges műszerek beszerzéséhez támogatás, betegségmegelőzés segítése, beleértve a gyerekek, az őket gondozó felnőttek, más laikusok és szakemberek képzését, felkészítését is. ... >>

"JÓCSELEKEDET" ORSZÁGOS CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,szociális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 58. 10/1.
képviselő: Szabó Milán
Olyan családok támogatása, melyekben beteg gyermek él; s a gyógyulásához és fejlődéséhez kórházi vagy speciális kezelés és műtéti beavatkozás szükséges. A felmerülő kiadásokat a családok vállalni képtelenek, s az alapítvány hozzájárul ezen költségek csökkentéséhez. Célja továbbá hátrányos helyzetű családok, gyermekek, árvák támogatása. A gyermekeiket egyesül nevelő édesanyák segítése. ? Pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtása az arra rászorulóknak. A mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek; önkéntesek, és önkénteseket foglalkoztató szervezetek; önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával.

Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízis helyzetbe került személyek támogatása, önkéntesek bevonásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés betegségmegelőzés
szociális tevékenység
gyermek és ifjúságvédelem
rehabilitációs foglalkoztatás
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

JUWEX Miskolci Autó- és Motorsport Klub

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Puskin u. 30.
képviselő: Juhász Tibor ... >>

Kalamajka Bábszínház Egyesület

(intézményi,kulturális)

3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 38. I/2.
képviselő: Fehér Sándor ... >>

Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szőke Imre
Az általa létrehozott, fenntartott és működtetett keresztény intézetben olyan fiatalembereket képezzen, akiknek elhivatásuk van a lelkész-misszionáriusi szolgálatra, a református hitvallások szellemében. A diákok már a négy éves felkészítés ideje alatt részt vesznek a szociális munkában, amely nem anyagi, hanem elsősorban lelki segítségnyújtás a rászorulóknak. Iskolánk diákjai - önkéntesen, de iskolánk szabályzata szerint kötelezően - gyakorlati, missziói munkát végeznek különféle területeken, így a gyülekezetekben, az utcán, a kórházakban, a börtönökben, az árvaházakban, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek, a lelkileg sérült, talajvesztett emberek között. A hátrányos helyzetűek között végzett szolgálat mellett az alapítványi célja a kapcsolatteremtés és ápolás a református gyülekezetekkel és a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. ... >>

Kárpát Egyesület Miskolc

(intézményi,egyéb)

3534 Miskolc, Dorottya u. 1. IV/5.
képviselő: Komlósi András ... >>

Kassa-Miskolc Regionális Roma Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Tóth Ágnes, Vadász Zoltán
A roma kisebbség helyzetének javítása és a Miskolc-Kassa Régióért Kht. Roma Regionális Felzárkóztatási Programjainak végrehajtása. - Roma történelmi könyv megírása és megjelentetése - Szociális és környezetévdlemi programok végrehajtása - Kápolna-program végrehajtása - roma közösségi házak kialakítása és üzemeltetése a Római Katolikus Egyházzal együttműködve - roma oktatási program kidolgozása, oktatása, ezen belül a Roma Népfőiskola megszervezése, kialakítása és működtetése, oktatási anyagainak az elkészítése és akkreditáltatása - roma kézműipari és mezőgazdasági szövetkezetek kialakítása és irányítása - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Katowice utcai Általános Iskoláért" Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3526 Miskolc, Katowice út 17.
képviselő: Varga Ferencné
Korszerű és hatékony, több irányú iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése. Az egészséges és kultúrált tanulási körülmények életkornak megfelelő berendezés biztosítása,a tárgyi feltételek javítása a tanulók számára a tantermekben. ... >>

Kavalkád Művészeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23.
képviselő: Bárczi Ágnes
A tehetségek ? különös tekintettel a fiatalokra- felfedezése, segítése, tehetségük érvényre juttatása. A színházművészet és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak (irodalom, film ? fotóművészet, építészet, tánc, zene és valamennyi művészeti ág) megismertetése, eljuttatása az ifjúsághoz, bevonása a nevelésükbe. Az ifjúság komplex művészi nevelése, művészet iránti fogékonyság fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése. Harmonikus egyéniség kialakítása, ennek érdekében a beszéd és kommunikáció, a tánc ? mozgás ? és viselkedés kultúra fejlesztése. A művészet gyakorlásán keresztül a fiatalok igényes közösségbe való beilleszkedése, egymás elfogadása, tisztelete, a helyes etikai és esztétikai értékítélet kialakítása, a kreatív alkotó munka folyamatának megbecsülése. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének segítése a művészet eszközeivel. Interaktív kapcsolatok kiépítése művészeti iskolákkal, csoportokkal, művészekkel, művész tanárokkal, kulturális intézményekkel határainkon kívül és belül, a határon túli magyar művészeti, kulturális, oktatási intézményekkel, csoportokkal, művészekkel és művész tanárokkal, művészeti szakmai szervezetekkel, művészetbarát, a kultúrát támogatni képes cégekkel, intézményekkel és a művészeti termékeket létrehozó intézményekkel, csoportokkal, művészekkel. ... >>

Kilátó Egyesület Miskolc Polgárosodásáért

(intézményi)

3530 Miskolc, Toronyalja u. 13.
képviselő: Cseke Gábor alelnök, Dr. Papp Ferenc elnök ... >>

"KILÁTÓ" Miskolc Város Lakosságáért Egyesület

(intézményi,egyéb)

3525 Miskolc, Mátyás király út 6. 2//2.
képviselő: dr. Kapás Katalin elnök
Polgárok közérzetének javítása: lakosság bevonása és mozgósítása a közösségi élet fellendítésére és újjászervezése érdekében: önkormányzat és lakosság kapcsolatának, együttműködésének elősegítése: társadalmi konszenzus létrehozása a város közösségét érintő ügyekben. Társadalom egészség szintjének emelése, társadalom harmonikus működésének erősítése Miskolcon és vonzáskörzetében. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Pallós u.1.
képviselő: Pongrácz Jánosné
A miskolci Jókai Mór Általános Iskolában tanuló tehetséges gyermekek továbbfejlesztését az érzelmeken alapuló nevelés hatékony lehetőségeinek megvalósítását. Ezt a célt szolgálják a közös szinházlátogatások, irodalmi kirándulások, nyári művészeti - alkotó táborok, eggyüttműködés művészeti és kultúrális szervezetekkel. Támogatja a játszó közösség előadásainak, produkcijójának megvalósítását. ... >>

Kis Szent Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Bíró u. 2/A.
képviselő: Dr. Szarka János
A Miskolc Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség szolgálatának segítése lelki és anyagi dolgokban. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus EGyházközség intézményeinek templom, parókia, ifjúsági ház- felújítása, karbantartása, támogatása. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség keretében a keresztény igazságokra nyitott fiatalok rendszeres tanúsítása, előadók biztosítása, szemléltető eszközök beszerzése, valamint a könyvtár létesítése. Ösztöndíjak, külföldi csereüdültetések megszervezése. Karitatív tevékenység, főleg fiatal rokkantak életápolása. ... >>

" KISBOLDOGASSZONY Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás T. u.5.
képviselő: Dr. Dózsáné Virosztek Anikó
A Kisboldogasszony Óvodába járó gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének, valamint a katolikus szellemiségű nevelésének segítése. Ennek során támogatja: - Az óvodai nevelés magasabb szintű végzéséhez szükséges felszerelések, eszközök beszerzését, - A gyermekek kultúrális és sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, - A gyermekek differenciált fejlesztésének biztosítását, - Olyan szabadidős programok anyagi bázisainak megteremtését, finanszírozását, amelyek elősegítik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, - A nevelők tudományos tevékenységének külföldi tanulmányuton és konferencián, illetve hazai tapasztalatcserén történő részvételét. ... >>

"Kisebbségi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Árpád u. 126.
képviselő: Dr. Csiba Gábor
a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, iskolába járásának ösztönzése, - a rászorultak tanszerrel való ellátása, - korrepetálások szervezésével és felzárkóztatásuk elősegítése, - a helyes magatartási és higiéniai, etnikai szokások elsajátítására előadások tartása részükre külső előadásával/ orvos, pap, tanár/ vetélkedőkön pályázatokon való részvételre buzdítás. ... >>

Kiwanis Club Miskolc Egyesület

(intézményi,egyéb)

3530 Miskolc, Görgey A.u.5.
képviselő: Czimer Sándorné ... >>

Kiwanis Club Miskolc Fan

(intézményi,szociális)

3530 Miskolc, Felszabadítók útja 5.
képviselő: Bereczné Orosz Margit ... >>

Kiwanis Club Miskolc Lilla

(intézményi)

3530 Miskolc, Görgey A. u. 5.
képviselő: Hajduné dr. Molnár Katalin ... >>

Kiwanis Club Miskolc-Szinva Egyesület

(intézményi,egyéb)

3530 Miskolc, Mélyvölgy utca 15
képviselő: Pintér András elnök ... >>

Kiwanis Donatio-Adomány Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3525 Miskolc, Jókai u. 18.
képviselő: Holló Csaba
Elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és lakó vak, vagy csökkent látóképességű gyermekek gyógykezelésének - orvosi ellátás, kórházi kezelés, műtét, gyógyszerek - pénzbeli segítése, az életvitelüket megkönnyítő, segítő eszközök beszerzésének pénzügyi támogatása, továbbá más fogyatékosságban szenvedő gyermekek segélyezése. ... >>

" KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT " Oktatási alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Farkasné Karres Éva
Támogatni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődését, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, anyelvoktatást, a táborozást, versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, az oktatás színvonalának növelését és a tanórákon kívüli foglalkoztatást. ... >>

"Korszerű általános sebészet a betegekért " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3532 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: dr. Bende Sándor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén működő Általános Sebészeti Osztály műszerezettségének fejlesztése, különös tekintettel a varrógépek alkalmazására és a laparoszkópos sebészetre;
külföldi folyóiratok beszerzése, a szakmai műveltség emelése;
szakmai tudományos konferenciák szervezésének támogatása, neves professzorok meghívásával, vendégül látásával;
az orvosok és nővérek belföldi és külföldi továbbképzésének támogatása. ... >>

Korszerű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3521 Miskolc, Miskolci út 38/a.
képviselő: Juhászné Tamás Zsuzsanna
A Bem József Általános Iskola tan- és szemléltető eszközeinek beszerzése, studiók, oktatási műhelyek kialakítása. A tanulóifjúság sportolásának támogatása. ... >>

"Korszerű Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Hősök tere 7.
képviselő: Pirkó Béla, Takács János, Veres Pál
A Földes Ferenc Gimnáziumban az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

" Korszerű Református Általános Iskoláért " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Nagy Lajos Király u.30.
képviselő: Papp László, Vargáné Feledi Enikő
A Miskolci Diósgyőri Református Iskolában az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló tárgyi feltételek biztosítása, A tanulás hatékonyságát elősegítő oktatási, képzési folyamatok anyagi támogatása. ... >>

"KORSZERŰ SÉRŰLTELLÁTÁSÉRT MISKOLCON" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Csabai kapu 56
képviselő: Dr. Erdélyi Zsolt
A korszerű sérültellátás tárgyi feltételeinek javítása érdekében szükséges anyagi háttér biztosításához való hozzájárulás.
A sérültellátáshoz szükséges műszervásárlás, műszerjavítás támogatása, a korszerű eljárások elsajátítását segítő orvos és nővér tobábbképzés anyagi támogatása.
A szakirányú ismeretek bővítése, hazai és külföldi tudományos konferenciákon, kongresszusokon, ismeretterjesztő előadásokon való részvétel lehetőségének biztosítsa, élvonalbeli szakirodalom hozzáférési lehetőségének megteremétse.
A kommunkiáció megkönnyítése, számítógépes adatbázis bővítése, fejlesztése a sérültellátás színvonalának emelése érdekében.
A rehabilitáció fontosságának és korszerű módszereinek, mint a sérültellátás szerves részének gyakorlati megismertetése a középfokú egészségügyi nevelést, oktatást folytató intézményekben.
A legújabb diagnosztikai eljárások bevezetése tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás, tudományos rendezvények anyagi hátterének biztosítása, a szakmai minőségi munkavégzés körülményeinek biztosítása, különösen és kiemelt tekintettel a fiatalabb korosztály rehabilitációjának hatékonyabbá tétele érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"Korszerűbb általános iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Szilágyi Dezső u. 53.
képviselő: Kmetz Leventéné
Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audóvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. - A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. - A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. - Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az "Egészségesebb Ifjúságért" nevelési célok megvalósításának érdekében. - Művészeti tárgyak- ének,zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. - A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi,anyagi feltételek biztosítása. - A magyar és egyetemes kultúrális örökség megismertetése - az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. - Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. - A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének ... >>

"Kós Károly" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Latabár E.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gacsályi Zoltán Csaba
A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak szakmai fejlődését elősegítő tanfolyamok anyagi támogatása. Az intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. A szakmai képzést továbbfejlesztő tanulmányi utak anyagi támogatása. A szakközépiskolai képzés továbbfejlesztését elősegítő szakmai tantervfejlesztési kutatás anyagi támogatása. A kiemelkedő eredményt (tanulmányi, kultúrális, sport) felmutató tanulók jutalmazása, a felkészítők anyagi elismerése. Az alapítvány elősegíti a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak kultúrális tevékenységét, a gyermekek ifjúsági érdekképviseletét, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységet. ... >>

Kossuth Utcai Református Templomért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza
Az alapítvány célja:

A Belvárosi Egyházközség tulajdonát képező, a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található 2561 hrsz. alatt nyilvántartott ?templom? megnevezésű, a természetben Miskolc, Kossuth u. 15. szám alatt található 2562. hrsz. alatt nyilvántartott ?ifjúsági ház? megnevezésű, a természetben Miskolc, Palóczi u. 19. szám alatt található 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ?parókia? megnevezésű és a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található ?székház? megnevezésű ingatlanok felújításához állagmegóvó karbantartásához támogatás nyújtása. Az Egyházközség szociális tevékenységének támogatása, az épített környezet védelme és település fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

"Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Könyves Kálmán u.2.
képviselő: Dr. Munkácsi László
-a helyi oktatási programok fejlesztésének támogatása: -az iskolában müködő szakosított tantervű német és testnevelés tagozatok kiemelt támogatása /oktatást segítő új szemléltető eszközök, új módszertani tankönyvek beszerzése, nyíelvi táborokban résztvevő tanulóink kiadásainak támogatása./ -kultúrális, sport versenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink és csoportjaink utaztatásának, magasabb szintű fordulóban való részvételének segítő támogatása: -tánccsoportos gyermekeink táncruháinak beszerzése, szükséges zenei és videó kazetták beszerzése: -az iskolai egyéb szabadidős programjai megvalósításának támogatása, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás: -a tanulói nyári táborozás kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása, szaktáborok vezetői díjainak fedezése,-a készségtárgyakban kiemelkedően teljesítő gyermekek teljes körű támogatása, szabadidős programok megvalósulásának a támogatása,
-rendezvények, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás,
-a rászoruló tanulók nyári táborozási kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása ... >>

KÖZÉP-EURÓPAI IPARI ÖRÖKSÉG ÚTJA EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

3519 Miskolc-Tapolca, Iglói út 2
képviselő: Dr. Gerhard Sperl
Az Európa Tanács által indított ?Európai Kulturális Utak? programjához történő csatlakozás.
Az Európai Unió fejlődése, az integráció, a nemzeti és európai kulturális indentitás erősödésének elősegítése az ipari örökség védelme és hasznosítása alapján.
A múzeumi feladatokat képező az ipari örökség feltárásával, kutatásával, megőrzésével és újrahasznosításával összefüggő teendők támogatása és az ehhez kapcsolódó tudomány- és technika történeti ismeretek cseréjének elősegítése.
A nagyközönség érdeklődésének növelése az ipar története és a kulturális vonatkozása iránt.
A kultúrtörténeti jellegű idegenforgalom bátorítása, szakmatörténeti örökség turizmus, kulturális turizmus támogatásával.
A ?Közép-európai ipari örökség útja? elnevezésű nemzetközi program Miskolc városból történő szervezése, e térség termelési és technika történeti hagyatékának hasznosítása. ... >>

"Közoktatási Vezetők Képzéséért" Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3519 Miskolc, Kiss Ernő u. 19.
képviselő: Gergely Lászlóné
A közoktatási vezetővé válás posztgraduális és graduális képzése szakmai és tárgyi feltételeinek biztosításával, minőségi fejlesztésével segítséget nyújtani a közoktatás különböző vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatok szakszerű ellátásához. Támogatás biztosítása az intézményirányítói munkakör betöltéséhez, törvényben előírt szakirányú továbbképzési szak elvégzéséhez. A pedagógus szakvizsgára való felkészítés képzési céljának és a szakvizsgának minősülő szakirányú továbbképzés támogatás biztosítása. Az alapítvány támogatást nyújt a közoktatási vezetőképzés vezetéselméleti, vezetéslélektani, tanügyigazgatási, iskolagazdálkodási, valamint az egyetemi végzettséget nyújtó pedagógia szakos valamint az egyetemi végzettséget nyújtó pedagógia szakos képzés, továbbá a pedagógiai innovációs folyamatok kutatásához, e körben egyetemi-főiskolai jegyzetek szerkesztéséhez, publikálásához. - felsőoktatási tevékenység - felsőoktatási tevékenység támogatása - felsőfokú- és szaktanfolyamok szervezése - felsőoktatási jegyzetek és segédanyagok kiadása - a továbbképzést és a képzést szolgáló multimédiák (hang- és képhordozók) előállítása - kutatási ösztöndíj-alap létrehozása és működtetése - szakmai konferenciák szervezése ... >>

" Közös Erővel Gyermekeinkért " Alapítvány Rövidített neve: KEGY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u.1.
képviselő: Dr. Szabó Péterné elnök
A Kaffka Margit Általános Iskolában tanuló diákok tehetséggondozása, művészi, művészeti hajlamuk ápolása (zenei, festő, grafika, kerámia, tűzzománc tevékenység felkarolása), a testmozgással, testkultúrával kapcsolatos költségek finanszírozása, a szociálisan rászoruló, anyagilag nehéz helyzetben lévő diákok iskolai, iskolán kívüli szabadidős programokban való részvételi lehetőségeinek biztosítása, az iskolák közötti tanulmányi versenyek segítése, a szakköri és az iskolán kívüli programok megszervezése,

Az alapítvány új kiegészített céljai:

-A Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanuló diákok tehetséggondozása, a művészeti tevékenység segítése, támogatása,
-a sporttal, a testmozgással, a testkultúrával, a táncművészettel és festészettel kapcsolatos programok, valamint az egészségre nevelő egyéb életmódprogramok költségeinek a finanszírozása,
-a diákokat környezettudatos magatarásra nevelő rendezvények lebonyolításának a támogatása,
-a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok beszerzése,
-a tanulók táborokban, erdei iskolákban és egyéb szabadidős programokon való részvételének az elősegítése, és mindezek megvalósulásának a támogatása,
-a hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása, valamint az ezeken történő tanulói részvétel (pl.nevezési díj, utazási-, étkezési-, és szállásköltség) támogatása,
-fakultatív, és egyéb iskolán kívüli programok megszervezése, lebonyolítása,
-a fentiekhez kapcsolódó eszközök vásárolása,
-az oktatáshoz kapcsolódó felújítások, eszközbeszerzések és fejlesztések támogatása. ... >>

Kuckó-Ovi alapítvány a Szilvás úti Óvodásokért

(intézményi,sport,oktatási)

3529 Miskolc, Szilvás u.37.
képviselő: Dr. Kisvárdainé Cserba Judit
A gyermekek mindennapi óvodai foglalkoztatásának támogatása, az óvodai, tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvetőbbé tétele. Az óvodás gyermekek sportevékenységének tárgyi feltételei biztosításához való hozzájárulás, valamint minden olyan óvodai rendezvény támogatása, mely hozzásegít a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, erkölcsi és közösségi neveléséhez. Az óvoda pedagógusainak segítése konkrét feladat vagy szolgáltatás külön díjazásával vagy a pedagógus bármilyen módszertani továbbképzésének finanszírozásával.A szociálisan, a mentálisan vagy egészségileg rászoruló gyermekek konkrét és közvetlen segítése. ... >>

Kultúrális alapítvány a Vasgyári Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3520 Miskolc, Téglagyár u.1-2.
képviselő: Kovácsné Orosz Szilvia
A Diósgyőri-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola diákjai részére szabadidős tevékenység, Kultúrális programok (szinházi, zenei előadások, kirándulások)szinvonalas szervezése, lebonyolítása, hagyományteremtő iskolai ünnepségek rendezése, a kultúrális programok tárgyi feltételeinek megteremtése, technikai fejlesztése,ifjúsági klub létrehozása, működtetése, diákönkormányzati napok szervezése, támogatása,kiemelkedő kultúrális tevékenységet végső, kiemelkedően jó tanulmányi eredményt elérő diákok jutalmazása, "Az év tanára" cím adományozásának finanszírozása,szociális támogatások nyújtása. ... >>

Kuriózum Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 48.
képviselő: Somosvári Béláné Farkas Éva
képességfejlesztés, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - tehetséges zenészek oktatása, gondozása, szerepeltetése, támogatása (ösztöndíj, tanulmányi utak, kurzusok, hangszervásárlás stb.) - tradicionális és kiemelkedő kortárs zeneművek bemutatása, - a magyar és a miskolci ütős zenei kultura hagyományainak ápolása és népszerűsítése, - a már működő Egressy Ütős Együttes tevékenységének és további fejlődésének támogatása, - zenei kiadványok létrehozása és terjesztése (hanghordozók megjelentetése, kotta, zenei témájú könyvek kiadása stb.) - amatőr ifjúsági együttessek létrehozása, támogatása fenntartása, továbbképzése, - Miskolc Város, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és a Régió művészeti cserekapcsolatainak segítése, bővítése, - hazai rendezvényeken való részvétel támogatása és közvetítése ... >>

"Lehoczky: A szociológia tudományért, a társadalomért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: Fedor Vilmos elnök
Az alapítvány célja:

Az Észak-magyarországi régió fejlődését szolgáló szociológiai kutatások ösztönzése, támogatása, a források megszerzését szolgáló pályázati, marketing és egyéb tevékenység;
a kutatásoknak az oktatással történő összekapcsolása által: a régió iránt elkötelezett, gyakorlatorientált szociológusok képzésének segítése;
a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet oktatók és kutatók tudományos munkájának elismerése és jutalmazása azzal a szándékkal, hogy e jutalommal is kiemelést nyerjen a tudományos munka értékének, színvonalának, az erre való törekvésnek a megbecsülése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Liberális Miskolciak Egyesülete

(intézményi,egyéb)

3525 Miskolc, Városház tér 2
képviselő: Kopasz Beáta Martina, Tokár Balázs ... >>

Lillafüred Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 69
képviselő: dr. Hartai Éva
Lillafüred fejlődésének elősegítése. Az idegenforgalom és a kultúrális élet fellendítése.

Az alapítvány új kiegészített célja:

Lillafüred hírnevének és jelentőségének növelése, fejlődésének elősegítése. Az idegenforgalom minőségi fejlődésének elősegítésével Miskolc kulturális életének gazdagítása. ... >>

"Lillafüredi Kisvasútért " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3535 Miskolc, Erdész u.24.
képviselő: Major János
A Lillafüredi Állami Erdei Vasút támogatása, ennek keretén belül: - az erdők közjóléti funkcióivaL, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, ismeretterjesztési, oktatási feladatok ellátása: - a természet, az erdő megismertetése, megszerettetése az óvodáskorúaktól az időskorúakig minden korosztály számára: - a környezettudatos életszemlélet, környezetkímélő életmód kialakításának elősegítése: - a Lillafüredi Állami Erdei Vasút biztonságos üzemeltetésének és fejlesztésének segítése a környezetkímélő turizmus érdekében. ... >>

LOGOS-HUNGARY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Stadion utca 63 Fsz/3
képviselő: Kovácsné Boros Ilona
felekezetközi keresztény oktatás, ennek keretén belül különböző szakterületeken tevékenykedő szakemberek szakképzése, - gyermekek erkölcsi nevelőmunkájában való részvétel iskolákban, óvodákban a keresztény értékrenden belül, a résztvevő munkatársak képzése, - telefonos lelki segély szolgálatban, drogellenes tevékenységen belül dolgozó szakemberek oktatása, képzése - felvilágosító munkában - lelki segély szolgálatban - mentálhigiéniás szakemberek képzése, akik a társadalom perifériájára szorult emberek beilleszkedésével foglalkoznak, - oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható - karitatív tevékenység szociálisan rászorulók felé való segítségnyújtás keretén belül. ... >>

" Lórántffy Óvodásokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u.28.
képviselő: Ádám Erika elnök
Az egészséges életmódra nevelés, testi neveléseszközeinek, az óvoda felszerelésének bővítése uj korszerű eszközökkel. hagyományörző csoportok fejlesztése. ... >>

"Lurkó" Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3532 Miskolc, Brigád út 2/a.
képviselő: Balogh-Bubenkó Éva
Óvodáskorú gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, -A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezenkeresztül fejlődjenek képességei, -A társas együttélés, önérvényesítés alapvető követelményeinek/együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése/ megismerése, gyakorlása, - A gyermek fejlődéséhez szükséges érzelmi biztonság kialakulásának segítése, figyelembe véve a gyermek egyéni fejlődésének ütemét, tehetségét, képességeit, - Óvodai eszközök, fejlesztő játékok beszerzése, - Kirándulások, rendezvények /bábszinház, zenés előadások/ anyagi feltételeinek biztosítása útján. ... >>

Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Testvérvárosok út 14. 8/3.
képviselő: Dr. Kollárné Déri Krisztina elnök
Az EU-s képzési irányokat figyelembe vevő szakképzések fejlesztése, támogatása és oktatása.

Az alapítvány célja továbbá

új, a jelenlegi hazai szakképzési rendszerben nem szereplő szakképzések elindítása,
az ezekhez kapcsolódó képzési programok és tananyagok kidolgozása,
új pályaválasztási irányok, munkakörök kialakítása és ehhez kapcsolódóan a szakképzés hátterének biztosítása,
az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése,
a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével,
munkahelyek megszűnése során felszabaduló munkavállalók (pedagógusok, egyéb közhivatalnokok, stb) átképzése, munkaerő-piaci esélyeinek javítása,
olyan munkavállalók magas szintű továbbképzése, akik valamilyen módon személyi kapcsolatok kezelésével foglalkoznak (pedagógusok, HR szakemberek, pszichológusok, tanácsadók, családsegítők, szociális munkások, stb)
olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet biztosít a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az alapítvány együttműködéséhez a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében,
a filozófia több évezredes eredményeinek felhasználása a szervezetfejlesztésben , a szervezeti kultúra alakításában, az életminőség javításában, valamint az ontológiai coaching (ontological coacing) nevű új diszciplina kifejlesztésében,
olyan szakmai fórumot teremteni coachok számára, amely elsősorban az életminőség javítására, a reziliens magatartás elsajátítására és továbbadására fókuszál,
a minőségi coachképzés meghonosítása, standardizálása és továbbfejlesztése, a hazai coachok szakmai színvonalának növelése,
a coach szakma elterjesztése és elismertetése.

Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; ... >>

Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 5.
képviselő: Dr. Balaton Péter András főtitkár, Dr. Pusztai Dezső János elnök
Az egészségügyi intézményi érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami szervezetek felé. Érdekegyeztető szerepkör vállalása. Az egészségügyi intézmények érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak bizottságai, a Kormány és szervezi, valamint a közigazgatási központi szervezi előtt. Az egészségügyi intézményi érdekek védelme. Jogszabályalkotás kezdeményezése az egészségügyi intézményi érdekek érvényesülése érdekében, az egészségügyi intézmények működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése. Az egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítse. Az egészségügyi intézmények igénye szerinti szolgáltatások biztosítása, elsősorban a következő területeken: Információs rendszer kiépítése a Szövetség és az egészségügyi intézmények, valamint az egészségügyi intézmények egymás közötti viszonylatában, az egészségügyi intézmények munkáját elősegítő adatbázis létrehozásával. Az egészségügyi intézmények vezetői, alkalmazottai képzésének, továbbképzésének, valamint vezetőképzésének elősegítése. Tapasztalatcserék szervezése. Önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása. Egészségügyi intézményi menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat kialakítása. Az egészségügyi intézmények gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az egészségügyi vállalkozások támogatása. A Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek visszaforgatása az egészségügyi intézmények támogatására. Az egészségügyi intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi kapcsolatainak kiépítése. A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, - ezen belül kiemelten más érdekszövetségekkel ? való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Nemzetőrség

(intézményi,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Lyukóvölgy 1
képviselő: Gömöri József, Joó Mónika, Szabó Lajos
Megőrizni és ápolni az 1848/49-es és az 1956-os hagyományokat, Megfogalmazni és hirdetni a nemzetőrhagyományok eszmeiségét; Kegyeleti tevékenység; Összefogás egy magas szintű egységes érdekképviseletben, az egész társadalmat érintő célok megvalósításában, A fiatalok kulturális és közösségi érdekekre, felelősségvállalásra és hazaszeretetre nevelésének különböző formáit megtalálni és azokra programokat készíteni az iskolák, a honvédség és az önkormányzatok részére az együttműködés kialakításának szándékával; Összehangolt, egységes, egymásra épülő nemzeti egyenruha- és jelképrendszer kidolgozása; Történelmi kutatások a nemzetőrség pontosabb behatárolása végett, ezen kutatások esetleges publikálása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal