Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 601
2. oldal

Autista Gyermekek Oktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3526 Miskolc, Huba utca 46 II/2
képviselő: Gécziné Szentesi Julianna
Elősegíteni a pervazív fejlődési zavarban (autizmusbaín) szenvedő gyerekek nevelési és oktatási feltételeinek javítását a speciális képzést nyújtó iskolában. Jobb tárgyi és személyi feltételekkel növelni az autista gyerekek hatékonyabb, eredményesebb fejlesztési lehetőségét. Támogatni a folyamatosan emelkedő tanulólétszám miatti helyiségbővítés lehetőségét. Speciális taneszközök, felszerelések bővítése. Segíteni az iskolai és szabadidős programok megvalósítását. Szakmai továbbképzések és szakfolyóiratok finanszírozása. Elérni azt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén valamennyi autizmusban diagnosztizált gyermek (óvodás és iskolás korú) megfelelő speciális autizmusra szakosodott gyógypedagógiai fejlesztést kaphasson. Felvilágosító tevékenységeket, család-terápiás beszélgetéseket, előadásokat támogatni. ... >>

Avas 2001. Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Eszterházy A. u. 20.
képviselő: Kardos Péter
A Miskolcon működő oktatási, kulturális, szociális intézmények, egyházak, bejegyzett civil szervezetek, egyesületek támogatása, kötelező, illetve önként vállalt közérdekű feladataik ellátásában. Ezen belül különösen: a felsorolt szervezetek által Miskolcon élők érdekében szervezett rendezvényeinek támogatása; a miskolci közoktatási intézmények által szervezett gyermeküdültetés támogatása; a felsorolt intézmények, szervezetek, országos, megyei és városi kiírású pályázatokon való részvételéhez önrész átvállalása; táborozás, kulturális, sport, szociális, közhasznú és egyéb a célokkal összhangban álló programok anyagi fedezete, melyeket az alapítvány maga szervez. ... >>

Avasi Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Dr.Sarkadi Sándor
Odaadással és nagy hivatástudattal végzett nevelő-oktató munka elismerése, valamint az iskola eredményes működésében tartósan és kiemelkedően dolgozók jutalmazása, valamint a pedagógus munkakörben dolgozók magas színvonalú szakmai tevékenységének (külföldi tanulmányút, publikáció, kiállítás) támogatása. ... >>

"Az Avasi Gimnázium Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
képviselő: elnök Bencsőné Gulyás Anikó, Schramkó Ágnes
Az iskola tanulói között kiemelkedő tanulmányi eredméynt elérők jutalmazása, a nyelvtanulás elősegítése, a tanulók külföldi utazásainak támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése. Számítástechnikai segédeszközök vásárlásának, karbantartásának, javításának természetbeni és anyagi feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Az iskola állatháza fenntartásának és fejlesztésének támogatása. A diákönkormányzatok munkájának támogatása, táborok szervezéséhez anyagi támogatás nyújtása, diákönkormányzat munkájában részt vevő tanulók jutalmazása és a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása. ... >>

"Az Avasi Gimnázium jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.
képviselő: Arday István, Szép Lászlóné elnök
1. az iskolában folyó tudományos tevékenység, valamint a nevelő-oktató mumka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzés, tudományos munkák publikálása, megjelentetése, tanulmányutak szervezése, támogatása, 2. az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzések, konferenciák szervezése, azokon részvétel, 3. a nyelvtanulás elősegítés: német és angol nyelvterületre irányuló tanulmányutak, csereprogramok, nyelvkurzusok szervezése, anyagi támogatása, különös tekintettel az iskola két tanítási nyelvű képzésformáira, az iskola oktatási rendszerének előkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, 4. a diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása, az elavult tornaterem épületének teljes felújítása, sporteszközök pótlása, beszerzése, 5. a diákönkormányzat munkájának támogatása, táborok szervezése, a diákönkormányzati munka anyagi támogatása, 6. a gimnázium főépületének esedékes rekontstrukciója, karbantartási, felújítási munkálatok pénzbeni támogatása, a ... >>

" Az egészségért, az egészségügyi dolgozókért " Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3926 Miskolc, Csabai kapu 9.sz.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos
Anyagi eszközökkel a miskolci egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, kiemelten a Semmelweis Korházban folyó gyógyító- megelőző tevékenység szinvonalának, a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását. Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a város bizronságos egészségügyi ellátásában nélkülönözhetetlen kórházak, egészségügyi intézmények további szinvonalas működését, működési feltételeinek javítását. Támogatást nyújtani a korházban működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai és tudományos konferenciálon, kongresszusokon, szakmai zapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részvételhez. Az alapítvány anyagi támogatással segíteni kívánja a miskolci egészségügyi intézményekben szervezendő szakmai, tudományos konferenciákat, rendezvényeket. Anyagilag hozzájárulni orvosi, ápolási szakirodalom beszerzéséhez, az uj gyógyító eljárások megismerése, honosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, ápolási eszközök, felszerelések és technikai berendezések beszerzését, a betegtájékoztatás eszközeinek, módszereinek fejlesztését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések, valamint a kor követelményeihez felzárkózzék az egészségügyi intézményekben a betegek tájékoztatása. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító megelőző tevékenység műszaki, gazdasági hátterének fejlesztését, ezáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, technikai berendezések mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági műszaki ellátó szervezet kifejlesztését, az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételeinek fejlesztését. A betegellátás minősége javítása érdekében az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyi ellátást minőségbiztosítását szolgáló programok, módszerek kidolgozását, meghonosítását, megvalósítását, valamint a kórházi hotelszolgáltatás minőségi javítását. Tekintettel az egészségügyben dolgozók munkahelyi leterheltségére, anyagi, erkölcsi megbecsülésük alacsony szintjére, valamint arra, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős rétege megélhetési gondokkal küzd, az alapítvány anyagilag is támogatni kívánja a munkafeltételek javítását, valamint a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és a magukra maradt hozzátartozóikat készpénz juttatással, vagy a megélhetéshez nélkülözhetetlen kiadások /lakásfenntartás, fűtés, világítás stb./ átvállalásával. Figyelemmel arra, hogy az egészségügyben dolgozók jelentős részére szinte elérhetetlenné vált a művelődés és a sportolás anyagi feltételinek megteremtése, az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és közvetlen hozzátartozóikat ezen feltételek megteremtésében. Részben anyagi, vagy anyagi értéket képviselő juttatásokkal, másrészt ingyenes, vagy kedvezmén ... >>

"Az egészséges Anyákért és újszülöttekért Alapítvány "

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3533 Miskolc, Dorottya utca 2 Fsz/1
képviselő: Dr. Kádár Zoltán
1./ A szülészet-nőgyógyászati járóbetegek ellátásának javítása, a családcentrikus ellátás biztosítása, és ennek keretében az alábbiak támogatása:
-terhes felkészítő tanfolyamok szervezése, ennek technikai és személyi feltételeinek megvalósítása, ehhez a körhöz tartozóan felvilágosító anyagok elkészítése, kinyomtatása, az érdekeltek közötti terjesztése, az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése;
-a szülési körülmények korszerűsítése, az együttszülés, valamint az anya és újszülött együttes elhelyezésének kezdeményezése, feltételeinek megteremtése;
-a szülési fájdalom csillapítása eszközeinek beszerzése és technikai fejlesztése;
-az anyatejes táplálás népszerűsítése, terjesztése;
-a szülő- és nőbetegek pszichikai gondozása;
-a ?bababarát? kórház személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
-járóbeteg-rendelőintézetek műszerezettségének fejlesztése, technikai színvonalának javítása, új, operatív megoldások ismertetése, ezek elterjesztése, műszereinek beszerzése;
-járóbeteg-rendelőintézetek speciális profiljának támogatása (pl. gyermek-nőgyógyászat, oszteoporosis ambulancia, meddőség- és klimax szakrendelés);
-számítógéppark kialakítása és karbantartása, működés biztosítása, korszerű, az egészségügyben használatos szoftverek beszerzése, megismertetése;
-a szükséges adminisztratív munkát segítő gépek beszerzése, fenntartása;
-hormonvizsgálatok feltételeinek biztosítása;
-egészségnevelő programok (betegség megelőzését célzó programok) támogatása.

Az orvostudomány legújabb eredményeinek megismerése érdekében:
-a meglévő szakkönyvtár bővítése, folyóiratok, szakkönyvek rendszeres beszerzése,
-tudományos munkák támogatása,
-szakmai előadásokhoz szükséges segédanyagok beszerzésének pénzügyi támogatása,
-tanulmányutak támogatása,
-szakmai kongresszusokon való részvétel, továbbképzések, tanfolyamok támogatása,
-jogi képviselet támogatása. ... >>

Az Egészségügy Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.
képviselő: Tomán Katalin
A Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulói részére biztosítsa azokat a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket, amelyek segítségével a tanulók az iskolát elvégezve az egészségügyben még hatékonyabban és korszerű felkészültséggel dolgozhatnak majd. Az iskola működését, más iskolákkal és szakmai szervezetekkel fennálló kapcsolatait kívánja támogatni, mivel a normatív támogatás a közösségi élet szervezésének költségeit nem fedezi és a legszűkebb taneszközökön kívüli oktatási eszközök beszerzését nem teszi lehetővé.. Az alapítvány támogatni kívánja az iskolai rendezvények szervezését, a korszerű oktatási eszközök beszerzését, az arra érdemes tanulók jutalmazását is, hiszen az iskola tanulói korábbi években az országos szakmai tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Szeretné megkönnyíteni a tanulók iskolán belüli szakmai fejlődését és a még korszerűbb ismeretek megszerzését. Az alapítvány támogatni kívánja az iskola által alapított Korányi-díj nyerteseit, valamint segíti a diákok továbbtanulását. Az iskola szabadidős és sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának és diákéletének támogatása különösen a szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok és egyéb táborok szervezése, turisztikai táborok kialakítása és fenntartása. ... >>

" Az egyetemi Ifjúság Egészségéért " Alapítvány

(intézményi,sport)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr. Mang Béla elnök
A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club keretein belül folyó diák kosárlabda sporttevékenység anyagi alapjainak megteremtésében való folyamatos közreműködés. ... >>

"Az emberért és Miskolcért" Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Felszabadítók útja 32.
képviselő: Dr. Szita Lajos ... >>

Az Emberért, az Emberségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor u.17.
képviselő: Szitka Miklós
A szociális, kultúrális oktatási státusz tényfe3ltáró munkáinak elősegítése. Segíteni a munkanélküliség csökkentése,a hátrányos helyzet enyhítését, az egészséges és tartalmas életmód terjedését, a közművelődési szintemelést. A szövetkezetek a szövetkezések előrehaladásának előmozdítása a művelődés eszközeivel, a népfőiskola elvek gyakorlatban történő alkalmazása és működtetése. ... >>

Az MVSC Judó Szakosztályért Alapítvány

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Szűcs Enikő
A Miskolci Vasutas Sport Club keretén belül működő 1971. évben alapított judó szakosztály működésének támogatása. ... >>

Az "MVSC Sportjáért" Alapítvány

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Sidlovics Sándor
A Miskolci Vasutas Sport Club keretein belül folyó ifjúsági, diák, szabadidő és utánpótlás sporttevékenység anyagi alapjainak megteremtésében való folyamatos közreműködés. ... >>

BABAHÁZ ÓVODÁÉRT ÉS BÖLCSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Irinyi utca 27.A. lépcsőház 2/1.
képviselő: Jeviczki-Szajkó Edina
Bölcsődei és óvodai nevelés, nevelőmunka előkészítésének támogatása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei és óvodai nevelésének, iskolai életmódra való felkészítésének támogatása.
Enyhe fokú szellemi- és testi fogyatékos gyermekek fejlesztő, felzárkóztató nevelésének elősegítése gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozások támogatása útján.
A bölcsődei és óvodai nevelést kiegészítő zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti, szín- és bábművészeti tevékenységek magas színvonalú művelésének elősegítése.
Tehetséggondozás, esélyegyenlőség növelése.
Az angol nyelv játékos formában történő megismertetése valamennyi korosztállyal.
A nevelést kiegészítő és elősegítő sportfoglalkozásokon ? különösen: úszás, korcsolyázás ? való részvétel támogatása. Az egészséges életmódra való nevelés támogatása, reform étkeztetés kialakításának elősegítése.
Szakkönyvek lefordításának és megvásárlásának támogatása. Az oktatást segítő tárgyi- és egyéb eszközök beszerzése. Könyvtár fejlesztése. Rendszeresen figyeli az óvodák tevékenységét támogató pályázatokat, illetve segíti azok megírását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Baraka Világjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 2. fsz/2.
képviselő: Serfőző Zoltán elnök
A tagok természetjáró és aktív sport tevékenységének támogatása bel-. és külföldön. A tagok természetvédelmi oktatása, fiatalok környezettudatosságra való nevelése. Iskolai csoportok, fogyatékkal élők természetjárásának támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés természetjáró programok keretében. A tagok számára bel-, és külföldi programok, egy- és többnapos túrák szervezése és az ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Magyarország, a Kárpát- medence és Európa természeti környezetének megismerése, népszerűsítése. ... >>

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9
képviselő: Mezősi Tamás
-Fogyatékkal élő és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése,
-A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni felelősséget segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével.
-Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglakoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.
- Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.
- Az esélyegyenlőség javítása segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével.
-Katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények, bűnesetek miatt bajba jutott emberek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák, valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
-A jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

" Bársony Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony J. utca 27
képviselő: Bari Zsoltné, Bercziné Toltyán Ágota, dr. Solymár Gabriella
Óvodai helyi programok feladatainak megvalósításához szükséges tárgyi feltételek javítása,
hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
az óvodai dolgozók továbbképzésénak támogatása,
közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés. ... >>

Békéltető Testületek Kollégiuma Egyesület

(intézményi,egyéb)

3534 Miskolc, Gagarin utca 17. 3/4.
képviselő: Dr. Tulipán Péter elnök
A BTKE célja és feladata a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, mint a fogyasztói jogorvoslat bíróságon kívüli érvényesítésének megismertetése -összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel- és a hatékony együttműködés elősegítése, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése. ... >>

Berzeviczy Ifjúságáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 1
képviselő: Eördeghné Turóczi Aranka
A gazdasági élet területére, a piacgazdaságra nyitott, innovatív képességekkel rendelkező szakemberek képzésének elősegítése a miskolci Berzeviczy Szakközépiskola eszközeinek fejlesztésén, az oktatók ismereteinek bővítésén, a diákok részére ismeretterjesztő programok szervezésén és egyéb alkalmas eszközökön keresztül .
Az alapítvány célja a magasabb színvonalú oktatás és szakmai műveltség elérése is.
Az alapítvány kiemelt célja hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók rendszeres támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Berzeviczy Szakközépiskoláért" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3501 Miskolc, Hősök tere 1.
képviselő: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes, Kádas Mihályné
1, Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez 2, Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását 3, Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása, a tanulók külföldön történő nyelvgyakorlásának a támogatására 4, Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését 5, A kiemelkedő tanulói eredmények-tanulás,sport- jutalmazása 6, Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás 7, A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése 8, Az oktatást segítő eszközök beszerzése 9, A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásba nrészt vevő pedagógsok és tanulók érdekeltségét 10, Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével 11, Nemzetközi kapcsolatok, illetve iskolák közötti kapcsolatok ... >>

"Bláthy Ottó Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
képviselő: Domonkos Péterné, Fekete Zsuzsa
oktatásfejlesztési munka anyagi támogatása - idegennyelv oktatás kiemelt támogatása - pedagógusok korszerű szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kiváló diákok jutalmazása - tanulók szabadidős tevékenységének támogatása, a szentléleki iskolai hétvégi ház gondozása. ... >>

Bodnár Gábor Cserkészpark Alapítvány Miskolc

(intézményi,természetvédelem,egyéb)

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1.
képviselő: Szarvas Péter elnök
az ifjúságnak a természettel való megismertetése, megszerettetése, és annak a megóvására való nevelés - a bükki cserkésztúrák kiinduló bázisának megteremtése, más városok cserkészeinek nyári átmeneti tábor létesítése és fenntartása ... >>

"Born Ignác - Fémmetallurgia" Alapítvány a fémmetallergus mérnök képzéséért

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Fémkohászattani Tanszék
képviselő: Dr. Kékesi Tamás
A Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán fémmetallergus szakirányon tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának elősegítése, a hallgatói munkához szükséges eszköz és anyagvásárlások, a kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozása, támogatni a fémmetallurgus hallgatók kezdeményezéseit, melyek az alapítvány céljával egybeesnek. ... >>

Borsob-Abaúj-Zemplén Megyei Közhasznú Rendőr Sportegyesület

(intézményi,sport)

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
képviselő: Vanczák Zoltán elnök
Az egyesület a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság állományában dolgozók és családtagjaik, valamint az egyesület szakosztályainak tagjai részére a munkavállalói ? hivatásos ? jogviszonyhoz kapcsolódó szolgálati sporttevékenységhez, a szabadidős és tömegsport tevékenységhez kíván lehetőséget biztosítani. Rendészeti sportszervekkel való együttműködés, kapcsolattartás és ezek fejlesztése. Nemzetközi rendészeti sportszervekkel való együttműködés, kapcsolattartás, ezek fejlesztése. Miskolc város és Magyarország hírnevének öregbítése a versenyeken való részvétel során. ... >>

Borsod megye Asztalitenisz Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport)

3525 Miskolc, Dóczy u.22.fsz.2.
képviselő: Barták László
Miskolcon és Borsod megyében működő asztalitenisz szakosztályok utánpótlás nevelésének és versenyeztetésének támogatása, valamint tömegsporttevékenység anyagi feltételeinek megteremtésében való folyamatos közreműködés. ... >>

"Borsod Megye Újszülöttjeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Nagy Gábor
Támogatás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek biztosításához,
az alapítvány hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak a rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az alapítványi cél megvalósulása érdekében,
az alapítvány céljai megvalósulása érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, valamint tudományos tevékenységet és kutatást támogat. ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Dr.Mátyás Lajos a kur.eln.
A kórház műszerezettségének, diagnoszstikai, oktatási és tudományos célú és egyéb eszközeinek fejlesztése,az európai színvonal megközelítése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

(intézményi,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Erzsébet tér 5..
képviselő: Szabó Árpád elnökhelyettes, Szabó Lajos elnök ... >>

BÚZA TÉRI PIAC KERESKEDŐK EGYESÜLETE

(intézményi,érdekképviselet)

3508 Miskolc, Benedekalja út 3.
képviselő: Árvai Árpád elnök
A miskolci búza téri piac és árucsarnok kereskedőinek összefogása és érdekeik képviselete helyi és országos szinten. ... >>

" Bükkalja Táncszínház " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, János u.21.
képviselő: Jóna István
A Miskolc városban működő nagymultú Szinvavölgyi Táncegyüttes illetve a jelen alapítvány kuratóriuma által megnevezett jogutód táncegyüttes anyagi és erkölcsi támogatása. A magyar népfolklór hagyományainak megörzése. A Szinvavölgyi táncegyüttes, illetve ennek jogutód táncegyüttese táncpedagógiai és művészeti munkájának biztosítása és az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.Táncos szakmai központ létrehozása, amely alkalmas továbbképzések szervezésére, szaktanácsok adására, kultúrális rendezvények létrehozására, menedzselésére, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb vállalkozási tevékenységek lebonyolítása. Elősegíteni az együttesek által képviselt művészeti értékek fenntartását és megörzését. ... >>

BVSE Miskolc Tömeg- és Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport)

3529 Miskolc, Budai J.u.1.
képviselő: Fábián István, Sajti Viktor
Miskolc város lakosai, különösen a diákok egyéni és közösségi sportolásának támogatása, elősegítése, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közreműködik főként a fi- atal korosztályok szabadidejének sportolással való eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében és biztosításában a BÉVSC Népkerti Sporttelepén és Bükkszentkereszt küzségben lévő túristaházban. ... >>

"Canticum-Canticorum" Kórus Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Tánczos Tamás
A Miskolci Városi Bartók Kórus működésének támogatása. Bel- és külföldi fellépések, koncertek szervezése, kapcsolat kialakítása más kórusokkal, zenekarokkal. Neves szólisták, zenei szakemberek meghívása az énekkarhoz, a tagság szakmai tudásának fejlesztése, ennek érdekében ösztöndíjak biztosítása. A hangversenyek iránt érdeklődők, a közönség megtalálása, ?oratórium-barátok körének? létrehozása és működtetése. A klasszikus vokális zene népszerűsítése a médián keresztül, hangfelvételek készítése, kiadatása. A fenti célokon keresztül Miskolc Város és környéke kulturális nívójának emelése. ... >>

"Civil Szféra" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 8/1.
képviselő: Fridely László
Miskolc város idegenforgalmának fejlesztése, vonzerejének növelése, az adottságok jobb kihasználása a marketing, a promóció igénybevételével, a döntéshozók és a társadalom figyelmének felhívásával. A cél megvalósítását elősegítő projektek támogatása, jelentős eredményeket elérő személyek erkölcsi, anyagi elismerése. Diákok, kollégiumi ellátásból kiszorultak elhelyezésének elősegítése, támogatása. Kedvezményes gyermek, ifjúsági, felnőtt üdülési lehetőségek megszervezése, koordinálása, elsősorban a hátrányos helyzetűek számára. Egészségügyet érintő célkitűzések: a népesség növekedését, a gyermekvállalást, gyermekáldást elősegítő projektek kidolgozása, támogatása, anyagi eszközöket biztosítani azon szülők számára, akik szándékuk ellenére eddig gyermekáldásban nem részesültek és az in vitró fertilizációs programhoz adott társadalombiztosítási támogatást kimerítették. A felvilágosítás eszközeivel tudatosítani, hogy az egészségmegőrző programok eredményessége jelentős mértékben függ az érintettek együttműködésétől. Kommunikációs célkitűzések: a fenti célok elérése érdekében az alapítók fontosnak ítélik a térség első non-profit rádiójának létrehozását, amihez szakmai, anyagi segítséget kívánnak nyújtani. ... >>

Club-Laguna Miskolc Sportegyesület

(intézményi,sport)

3508 Miskolc, Futó u. 70.
képviselő: Lavotha Péter elnök ... >>

"Csarnok 21 Tánc-Műhely" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Déryné u. 1.
képviselő: Paszternák Viktor
Az alapítvány célja a színház, a művészet, elsősorban a táncművészet fejlesztése, színházi tánc-, próza- és zenés produkció létrehozázásának támogatása, díszlet-, jelmeztervezés, vendégtársulatok felléptetése, vendégtanárok kurzusainak, oktató munkájának biztosítása, valamint saját produkciókkal történő vendégszereplés bel- és külföldön. Továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kultúrális tevékenység. Emellett a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

CSEMETÉK 2009 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3526 Miskolc, Kassai út 17.
képviselő: Horváth Jánosné
Az alapítvány mindenkori pénzügyi lehetőségeihez képest a Miskolc Kassai úti Tagóvoda gondjaira bízott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését.

Az alapítvány ezen cél érdekében támogatja:

a gyermekek zenei, idegennyelvi, anyanyelvi, sport nevelése lehetőségeinek fejlesztését;
az egészséges életmódra nevelés lehetőségének fejlesztését, az óvoda e célú felszereltségének bővítését új, korszerű eszközökkel;


az óvoda berendezési tárgyainak javítását, karbantartását, illetve újak beszerzését;
a gyermekek foglalkoztatásának magasabb szintű megtartása végett a pedagógusok bármilyen formában megvalósuló képzését, illetve továbbképzését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"Csend Hangja" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szeles utca 27 Fsz//1
képviselő: Mészáros János Tibor
a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr-Gége osztályán dolgozó orvosok és szakdolgozók továbbképzésének támogatása (kongresszusok, utazások, külföldi, belföldi szakmai utak) - a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr.-Gége osztályán fekvő betegek műtéteinek részbeni segítése, - újszülött és csecsemőkori hallásszűrés, - gyermek hallássérülésből eredő agyi károsodás kiküszöbölése, prevenció, - halláscsökkenés műtéti megoldásához szükséges finanszírozás segítése, - hallásrehabilitáció, szakmai tanfolyamok, konzultációk szervezése, szakmai nyomtatványok kiadása terjesztése, - csoportterápia, - inplantációs programba való bekerülés elősegítése, és támogatása. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesülhessennek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának, önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megőrzése,lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányúl, a halláskárosúlt, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézményes létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának javítását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesűlhessenek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának,önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megörzése, lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányul, a halláskárosult, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézmények létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. ... >>

"Csupaszív" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Hadirokkantak u.24.III/1.
képviselő: Tóth Erika
Éltes Mátyás Általános Iskola helyzetének javítása, ezen belül a tanulók mind magasabb színvonalú képzése, - versenyek, vetélkedő szervezése, nyertesek díjazása, - az iskolai és más kulturális, szabadidős programok szervezése, - az iskolát képviselő diákok részvétele a megyei-, országos versenyeken, - kulturális események, rendezvények, látogatása, - egyes szakterületek technikai színvonalának fejlesztése, - az iskola környezetének szebbé tétele, - a kiemelkedően magas színvonalú munkát végző pedagógusok jutalmazása. ... >>

Déryné Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Corvin utca 7
képviselő: Simon Gábor
Anyagi eszközök biztosítása a rekonstrukció keretében megújuló műemlék épületnek, mely a Miskolci Nemzeti Színháznak ad otthont. ... >>

"Diákjainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Tóth Árpád u. 12.
képviselő: Veresné Dancs Andrea
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása. Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-, tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését. A kiemelkedő tanulói eredmények- tanulás, sport- jutalmazása. Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás. A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével. Sportcélú rendezvények, versenyek támogatása. Diákjaink, versenyzőink sportfelszerelése, edzőtáborozása, szabadidős tevékenységének szervezése. ... >>

Diákönkormányzatok Miskolci Egyesülete

(intézményi)

3530 Miskolc, Széchenyi u.4.
képviselő: Kovács Csaba ... >>

Diósgyőri Labdarúgás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Széchenyi utca 19. III/15.
képviselő: Masa Zoltán
Jelen alapítvány célja akként rögzíthető, hogy az alapítvány a DVTK korosztályos labdarúgócsapatainak működéshez szükséges feltételeket biztosítja, értve ez alatt az anyagi és szellemi forrásokat, annak érdekében, hogy az elért eredményekből Miskolc város sportszerető közössége részesedjen. Az alapítvány működése során támogató tevékenységével segíti valamennyi korosztályos csapat versenyeztetését.
Az alapítvány integrálni kívánja a diósgyőri labdarúgás támogatóit, azon civil, közéleti és üzleti szereplőket, akik osztozva az alapítvány céljaiban elősegítik annak működését.
Jelen alapítvány, mint a miskolci labdarúgás szervezeti keretét támogató szervezet a miskolc-diósgyőri hagyományok őrzője is kíván lenni, így tevékenysége során fel kívánja kutatni és közkinccsé kívánja tenni az 1910-ben alapított sportegyesület sport- és kulturális emlékeit. ... >>

"Diósgyőri Waldorf Jellegű Pedagógiai Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.
képviselő: Ráczné Lovas Erika
A Waldorf pedagógia tanulmányozása annak érdekében, hogy olyan nevelési módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek nem nyomják el a gyermekek cselekvési ösztöneit, megnyilvánulásait, hanem segítik spontán aktivitásukat, alkotó hajlamukat, és kutató-kereső tapasztalat szerzése ösztönzi őket, amelyek érvényre juttatják a gyermeki személyiség szabad megnyilvánulási lehetőségeit. Elősegítik a gyermek szabadságvágyának kifejlődését. Célja a gyermekek alkotó munkájának mechanikai, intellektuális, humánus és szociális tartamú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése (anyagi támogatása) hozzáértő szakemberek bevonásával a téma iránt érdeklődő szülők számára, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt megismerkedhessenek a fent jelölt koncepcióval, Rudolf Stejner filozófiájával, ember- és világképével, a Waldorf pedagógiai módszereivel, Magyarországon való terjesztésének, megvalósításának jelenlegi helyzetével. Az Árpád út 4/a Óvoda 1-2 számú csoport óvodapedagógusainak (minimum 2 fő) Waldorf pedagógussá képzésének támogatása. Szülők, óvodapedagógusok továbbképzése hospitálás formájában a Magyarországon működő Waldorf intézményekben, illetve olyan intézményekben, ahol jelenleg már alkalmaznak Waldorf módszereket. Az Árpád út 4/a. Óvoda 1-2. csoportjában családias jellegű nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezet megteremtése,amely elősegíti a gyermeki személyiség sokoldalú formálását, a gyermeki lélek nmegnyilvánulási formáinak felszabadulását. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek (berendezések, játékok, oktatási eszközök, természetes alapanyagok, ) gyűjtése, vásárlása. Az óvoda gyakorlókonyhájának bővítése felszereléssel, ünnepek, névnapok, népszokások, hagyományok gyakorlásához, reformétkezéshez alkalmazkodó étkezési alapanyagok beszerzése. A Waldorf óvodai praxis napi, heti, havi évszakhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz kötött szokások és ritmusok kialakítása, betartása a magyarországi társadalmi, szociális természeti helyzetnek és adottságoknak megfelelően. Népi-társadalmi-történelmi hagyományőrző szemlélet kialakítása az óvodába járó gyermekek és szüleik körében egyaránt. Magyar néphagyományok, népszokások ápolása, gyakorlása. Népi gyermekdalok, mondókák, mesék, közmondások, szólások irodalmi anyagának felkutatása, gyűjtése. Népdalok, népi gyermekjátékok tanítása, gyakorlása. Jeles napok megünneplése. Népi kézművesség gyakorlása, alkotó játék csoportok szervezésével, szülők, gyermekek számára- agyagozás, fafaragás, barkácsolás, természetes anyagokból, varrás, szövés, merített papír készítése, kosárfonás, gyermekjátékokk, játék eszközök, ajándékok készítése, batikolás, zománc-üvegfestés stb. A gyermekek testi igényének, harmónikus fejlődésének kielégítése euritmával (versek, dalok mozgásbeli megjelenítése) zenés tornával, úszás oktatással, téli játékok, sportok gyakorlásával. A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, kiállítások, múzeumok képtárak látogatásával. Lokálpatriotizmusra, honismeretre nevelés, közvetlen ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal