Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 144
3. oldal

Miskolci Ipartestület

(intézményi,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.
képviselő: Korpás Imre, Lapis Imre ... >>

Miskolci Társasházak Egyesülete

(intézményi,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Vologda u.4.I./102
képviselő: Varga Béláné ... >>

Miskolci Taxis Kamara

(intézményi,érdekképviselet)

3524 Miskolc, Mendikás u. 2.
képviselő: Kovács Attila ... >>

Miskolci Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Szondi György u.1.
képviselő: elnök Berta József ... >>

Miskolci Vállalkozói Ipartestület

(intézményi,érdekképviselet,egyéb)

képviselő: Deres Imre alelnök, Kiss Zoltán ügyvezető, Lapis Imre elnök ... >>

Miskolci Vendéglátóipari Vállalat Munkatársaiért Alapítvány

(intézményi,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Szabadság tér 2.
képviselő: Gulyikné Egresi Zsuzsa
A Miskolci Vendéglátóipari Vállalat és Társaságai, valamint Szakszervezeti Bizottság - közérdekű célra - jogi személyenként működő Alapítványt hoz létre a tartósan munkanélkülivé váló szakszervezeti tagjai szociális biztonságának javítására. ... >>

MIVÍZ Kft. Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

3527 Miskolc, József A. u. 78.
képviselő: Antal Gyula, Prohászka Lászlóné titkár ... >>

Munkástanácsok Független Szervezete

(érdekképviselet)

3529 Miskolc, Knézich út 11.
képviselő: Hernádi Béla
A bérből és fizetésből élő fizikai és szellemi munkavállalók érdekkifejezésének elősegítése, önvédelmi és tulajdonosi törekvéseinek, munkavállalói érdekvédelmi szerveződésének megóvása, a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Otthonunkért Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

3526 Miskolc, Kassai u. 40. fsz.1.
képviselő: Szőnyi Andor elnök ... >>

Perecesi Civilek és Civil Szervezetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3518 Miskolc, Bollóalja út 160.
képviselő: Kovács István elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: kulturális, településfejelsztési tevékenység
A társadalmi szervezet célja: - Pereces városrészben a civil szervezetek működésének, tevékenységének segítése, a közöttük lévő együttműködés kialakítása, a településrészen civil érdekképviselet megvalósítása.
- A lakosság életminőségének javítása, a városrész vonzó jövőképe kialakítása érdekében a közösségi összefogás erősítése.
- Továbbá a kulturális hagyományok megőrzése, a polgárok életminőségét javító érékhordozó tevékenységek. ... >>

Piaci Demokraták Szövetsége

(érdekképviselet)

3528 Miskolc, Bornemissza u. 77.
képviselő: Árvai Attila ... >>

Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Rákóczi út 12. II/306
képviselő: Tóth Tibor
Folyamatosan tájékoztassa a helyi közvéleményt a határon túli, különösen a szlovákiai, a csehországi, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai magyarság életének eseményeiről; ébren tartsa az érdeklődést a kisebbségi magyarság sorsa iránt; továbbá segítse a kisebbségi magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységét; érdekvédelmet és jogi tanácsadó szolgáltatást nyújtson a szülőföldjükről kitelepítetteknek, menekülteknek és mindazoknak, akik magyarságuk miatt bárminő jogsérelmet szenvedtek; ápolja II. Rákóczi Ferenc emlékét és kultuszát. ... >>

Régiók Nőhálózata Egyesület

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
képviselő: Törzsök Károlyné dr. elnök
1./ A szövetség létrehozásának célja, hogy a Magyarországon jogerős bírósági végzéssel nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, nőszervezetek esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése, és érdekvédelmük ellátása, új nőszervezetek megalalkulásának segítése,
2./ a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar társadalomban,
3./ a nők közéleti szerepvállalásának segítése,
4./ egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és érvényesítése,
5./ a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés,
6./ a nők mentális (szociális) segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése, a nők szociális segítése életminőségük javítása céljából,
7./ fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen,
8./ fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért,
9./ a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén,
10./ vidéken működő női önszerveződő civil csoportok szervezetté alakulásának elősegítése, a sok elaprózódottan tevékenykedő szervezetek összefogása, segítése,
11./ társadalmi háttér megteremtése és támogatás nyjtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW), az Európai Unió irányelveiben és ajánlásaiban, az Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők jogairól szóló nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott célok, ajánlások és direktívák hazai megvalósításához,
12./ a nők paritásos, átmenetileg 30 %-os arányának elősegítése a döntéshozatal minden lehetséges szintjén, pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése,
13./ a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és szempontjainak, szükségleteinek és terveinek figyelembe vétele, beilleszkedésük segítése, önszerveződésük segítése és támogatása ,
14./ a nők otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése,
15./ konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a nemek társadalmi egyenlőségének általános megvalósítása érdekében,
16./ kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,
17./ a határon túli magyar nőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti működés kiterjesztésére,
18./ a tagság képviselete hazai és nemzetközi fórumokon,
19./ tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítására, stb.,
20./ karitatív tevékenység: anyagi és szellemi segítségnyújtás a rászoruló nők körében,
21./ magánélet, családi élet: a közéletiség és a magánélet összeegyeztethetőségének, megszervezésének kérdései,
22./ a ... >>

Regionális Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Miskolc

(intézményi,érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Tisza Miklós elnök, titkár Rinyu Ferenc György ... >>

Sport 12.

(sport,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Görgey A. u. 19.
képviselő: Lengyel István közös képviselő ... >>

Sportiskolák Országos Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Sellő u. 25.
képviselő: elnök: Fuhrmann Géza
gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás. ... >>

Szkíta Világszövetség Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Szent István út 39. fsz.3.
képviselő: Dr. Bakay Kornél
A magukat Szkíta eredetűnek valló emberek érdekképviselete, tudományos és társadalmi területen. Összefogni és a tudományosság keretében működtetni a szövetség tudományos érdeklődésű tagjait.A szkíta történeti emlékek felkutatása, publikálása, a szkíta történelemmel foglalkozó tudósok felkeresése, kapcsolattartás, a szkíta szó eredetének felderítése. ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

TMS Magyarországi Diákegyesület

(érdekképviselet)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Anyag és Kohómérnöki Kar
képviselő: Fecske Zoltán ... >>

Újra Dolgozom Programok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Rákóczi út 12. III./311
képviselő: Kasaróczki Ágnes Erzsébet
munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése,foglalkoztatás segitése, kulturális,közművelődési tevékenység ... >>

Újszövetség Gyülekezet

(érdekképviselet,egyéb)

3531 Miskolc, Nagyváthy utca 6
képviselő: Ráki Tamás ... >>

Utazók és Utazási Károsultak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Park út 10.
képviselő: Gál András elnök
Az egyesület bel- és külföldi utazók érdekeit kívánja képviselni, és az utazásaikhoz a lehető legteljesebb és széles körre kiterjedő információkkal kívánja ellátni őket. Egyedi esetekben megkeresés alapján illetve az egyesület által szervezett programok keretében, tájékoztatja utazókat az őket megillető jogokról és kötelezettségekről. ... >>

Vidéki Nemzetőrök Orzságos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 41.
képviselő: Tóth György István ... >>

Vízügyi Munkástanácsok Országos-Ágazati Szövetsége

(érdekképviselet)

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. IV/409.
képviselő: Horváth Attila ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal