Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 144
2. oldal

Fazola Henrik Diósgyőri Nagyüzemi Munkástanács 1990.

(érdekképviselet,egyéb)

képviselő: Cselényi László, Hegedűs Viktor, Horváth Dénes, Nagy Ferenc
működési kör jellege: érdekvédelem. ... >>

Fém és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

3508 Miskolc, Csabavezér út 32 fsz.2.
képviselő: képviselő Egeresi Sándor ... >>

Független Gázszerelők Egyesülete

(érdekképviselet)

3529 Miskolc, Kós Károly u.18.
képviselő: Bleha Zoltán ... >>

Gépjármű-szakoktatók B-A-Z. Megyei Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Salétrom utca 31.
képviselő: Molnár Katalin elnök
A gépjármű oktatók és a gépjárművezetés-képzés területén dolgozók érdekképviseletének szervezett keretek közötti ellátása, továbbá az oktatói tevékenység társadalmi presztízsének erősítése. A gépjárművezetés területén működő magánszemélyek (egyéni vállalkozók), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (továbbiakban együttesen: oktatók) összefogása, tevékenységük koordinálása és az egységes jogértelmezés, az egységesen magas színvonalú képzés megvalósítása érdekében. Az oktatók szakmai, jogi és általános felkészültségének fokozása érdekében rendszeres továbbképzés szervezése, új ismeretanyagok biztosítása. Az egyesület tagjai részére általános érdekképviselet ellátása, egyedi ügyekben való érdekképviselet biztosítása helyi, illetve országos szinten. Az egyesületi munka tapasztalatait felhasználva, aktív kezdeményező szerepvállalás a megyei gépjárművezető-képzés színvonalának emelése, ezáltal a közlekedés biztonságának fejlesztése, a közlekedés, a közlekedési morál javítása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó jogalkotási, jogszabály módosítási feladatok kezdeményezése. ... >>

Hejőmenti Településszövetség (Közhasznú) Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3519 Miskolc, Csabai út 34.
képviselő: Orosz László elnök
Az egyesület fő célkitűzése a Hejő mente komplex fejlesztése. Az egyesület célja, hogy a Hejő menti térség fejlődéséthez, a turisztikához, az ott élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Az egyesület törekszik arra, hogy a Hejő patak medrének és környezetének ökológiai védelmét biztosítsa. ... >>

HOLCIM Hungária Cementipari ZRT. Hejőcsabai Gyára Szakszervezete

(érdekképviselet)

3501 Miskolc, Fogarasi u. 6.
képviselő: titkár Zsámba Gyula, Vörös István ... >>

" Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai" Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Bocskai utca 16 2/3
képviselő: Sárossy Gábor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő, a Magyar Honvédség állományából nyugállományba helyezett hivatásos- és közalkalmazottak, azok özvegyei, hozzátartozói támogatása, az emberi élet során nehéz körülmények közé kerültek gondjaik mérséklése.

1.) Az alapítvány együttműködve a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó- és Érdekvédelmi Irodával kezdeményezi a katonai szervezet keretében a nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjainak mérséklését.
2.)Hivatásos katonai szolgálat, közalkalmazotti polgári munkaviszony megszűnésével nyugállományba helyezettek és nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik, méltányolható esetekben azok eltartóinak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
3.)Hivatásos katonai szolgálat során a szolgálat ellátásával összefüggő egészségi károsodás miatt rokkantsági nyugállományba helyezett (egészségi állapotának tovább romló és nehéz anyagi körülmények közé kerülő) nyugállományú és özvegye illetve méltányolható esetekben azok eltartónak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
4.)Vagyoni lehetőségéhez mérten mérsékelni azon nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjait, akik háztartásukban folyamatos ápolást, gondozást igénylő hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka ellátásáról gondoskodnak.
5.)Nyugállományú családja körében férj, feleség, eltartott idős hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka halála esetén az anyagi gondok mérséklése.
6.)Nyugállományúak és özvegyeik részére kulturális, szabadidős és egészséget szinten tartó programok, gyógyfürdői látogatások szervezése (anyagi helyzet függvényében belépő, szállítási költsége részben vagy egészben történő térítése).
7.)Helyőrségi Nyugdíjas Klub ? mint alapítóval ? együttműködve kapcsolattartás és a kapcsolat ápolása a határokon túl élő magyar kisebbséggel, a Kassai Katonai Nyugdíjas Klubbal.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Corvin u. 15.
képviselő: Dr. Görömbey István elnök, Lajos Zsigmond ügyvezető elnök ... >>

"Hunyadi Cserkész Alapítvány"

(sport,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Szent Anna tér1.
képviselő: elnök Soltész László
A 763. sz. Hunyady János Cserkészcsapat, továbbá a Magyar Cserkészszövetség II. kerület (B.A.Z., Heves megye) öreg cserkészei részére örsvezetői, segédtiszti tanfolyamok, táborok, túrák, sportversenyek, vetélkedők és találkozók szervezése, és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyamon résztvevő előadók tiszteletdíjának fedezése. Szociális hátrányok csökkentése érdekében cserkészek részére segélyek kiutalása egyéni elbírálás alapján. Cserkészpark, ház létesítési, fenntartási költségekhez való hozzájárulás. ... >>

Ipartestületek Borsod Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3501 Miskolc, Széchenyi u.70. III.e.
képviselő: Dr.Nádai László, Kiss Zoltán János ... >>

Kertészek és Kertbarátok B.A.Z. Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3516 Miskolc, Lavotta u. 6.
képviselő: Balogh Zoltán, Csépányi Sándor, Dr. Csepregi Csaba, Dr. Farkas Attila ... >>

Kulturális Egyesületek BAZ. megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
képviselő: Érsekcsanádi István titkár ... >>

Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Testvérvárosok út 14. 8/3.
képviselő: Dr. Kollárné Déri Krisztina elnök
Az EU-s képzési irányokat figyelembe vevő szakképzések fejlesztése, támogatása és oktatása.

Az alapítvány célja továbbá

új, a jelenlegi hazai szakképzési rendszerben nem szereplő szakképzések elindítása,
az ezekhez kapcsolódó képzési programok és tananyagok kidolgozása,
új pályaválasztási irányok, munkakörök kialakítása és ehhez kapcsolódóan a szakképzés hátterének biztosítása,
az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése,
a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével,
munkahelyek megszűnése során felszabaduló munkavállalók (pedagógusok, egyéb közhivatalnokok, stb) átképzése, munkaerő-piaci esélyeinek javítása,
olyan munkavállalók magas szintű továbbképzése, akik valamilyen módon személyi kapcsolatok kezelésével foglalkoznak (pedagógusok, HR szakemberek, pszichológusok, tanácsadók, családsegítők, szociális munkások, stb)
olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet biztosít a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az alapítvány együttműködéséhez a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében,
a filozófia több évezredes eredményeinek felhasználása a szervezetfejlesztésben , a szervezeti kultúra alakításában, az életminőség javításában, valamint az ontológiai coaching (ontological coacing) nevű új diszciplina kifejlesztésében,
olyan szakmai fórumot teremteni coachok számára, amely elsősorban az életminőség javítására, a reziliens magatartás elsajátítására és továbbadására fókuszál,
a minőségi coachképzés meghonosítása, standardizálása és továbbfejlesztése, a hazai coachok szakmai színvonalának növelése,
a coach szakma elterjesztése és elismertetése.

Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; ... >>

Magyar Kézsebész Társaság

(oktatási,érdekképviselet)

3051 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Király Géza, dr. PhD. Szabó Zsolt, dr. Rupnik János
Segítse elő a tagok képzettségének emelését, szakmai tevékenységük és alkotómunkájuk kibontakozását. Segítse az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását. Vegyen részt a hazai közvélemény formálásában a gyors és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével. ... >>

Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 5.
képviselő: Dr. Balaton Péter András főtitkár, Dr. Pusztai Dezső János elnök
Az egészségügyi intézményi érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami szervezetek felé. Érdekegyeztető szerepkör vállalása. Az egészségügyi intézmények érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak bizottságai, a Kormány és szervezi, valamint a közigazgatási központi szervezi előtt. Az egészségügyi intézményi érdekek védelme. Jogszabályalkotás kezdeményezése az egészségügyi intézményi érdekek érvényesülése érdekében, az egészségügyi intézmények működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése. Az egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítse. Az egészségügyi intézmények igénye szerinti szolgáltatások biztosítása, elsősorban a következő területeken: Információs rendszer kiépítése a Szövetség és az egészségügyi intézmények, valamint az egészségügyi intézmények egymás közötti viszonylatában, az egészségügyi intézmények munkáját elősegítő adatbázis létrehozásával. Az egészségügyi intézmények vezetői, alkalmazottai képzésének, továbbképzésének, valamint vezetőképzésének elősegítése. Tapasztalatcserék szervezése. Önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása. Egészségügyi intézményi menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat kialakítása. Az egészségügyi intézmények gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az egészségügyi vállalkozások támogatása. A Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek visszaforgatása az egészségügyi intézmények támogatására. Az egészségügyi intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi kapcsolatainak kiépítése. A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, - ezen belül kiemelten más érdekszövetségekkel ? való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Medical Wellness Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

3519 Miskolc, Futó utca 70
képviselő: Románné dr. Ladányi Erzsébet ... >>

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

3535 Miskolc, Előhegy út 114.
képviselő: Dohány András elnök ... >>

Magyar Quad Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

3530 Miskolc, Arany János utca 2/ a
képviselő: Bajnóczi Csaba ... >>

Magyar Történelmi Nemzetőrök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Mátyás király út 46. 4/2
képviselő: Stern László elnök ... >>

Magyar-Finn Veterán Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3529 Miskolc, Középszer u. 8. III/1.
képviselő: Ruprecht Antal ... >>

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Dr. Ódór Ferenc elnök
A megyei önkormányzatok érdekképviselete és érdekvédelmi, a megyei önkormányzatok egymás közötti és más önkormányzatokkal, illetve önkormányzatok szövetségével való kapcsolatának fejlesztése, tagjainak szolgáltatások nyújtása, az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Menekültek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3530 Miskolc, Széchenyi u.70.
képviselő: Balogh János, Kovács Tibor alelnök ... >>

MIK Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

3518 Miskolc, Erenyő utca 1
képviselő: Jámbor Zoltán ... >>

Miskolc Gömöri Szakszervezete

(intézményi,érdekképviselet)

3523 Miskolc, Repülőtér MÁV-állomás
képviselő: Dudás József ... >>

Miskolc Városi Diáksport Szövetség

(intézményi,sport,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Lódi Gábor elnök
A Szövetségben sportoló tagok sportolásának (versenyeztetésének), önként vállalt sporttevékenységének biztosítása és szervezése, illetve a tagok sportkultúrájának fejlesztése. ... >>

MISKOLCI ÉPÍTŐK KLUBJA EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3528 Miskolc, Gvadányi József út 32.
képviselő: Csellár Gyula elnök
Az építőipari szakemberek olyan szakmai és kulturális fórumának megteremtése, ahol a szaktársak szakmai és tudományos tevékenységüket bemutathatják, és amely szakmai előadások, vitafórumok során olyan közvetlen szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, melyek segítségével szakmai fejlődésüket és sokoldalúságukat fejleszthetik. Olyan szakmai rendezvények szervezése, melyeken a szaktársak átadhatják egymásnak a szakterületükön megszerzett tapasztalataikat, felhívhatják egymás figyelmét a környezetük alakításával összefüggő problematikákra, a szakmai munka és az emberi kapcsolatok fontosságára. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettek. más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasásig társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. ... >>

Miskolci Erőmű Szakszervezet

(intézményi,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Tatár utca 29/B.
képviselő: Kusiák Ernő elnök
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Miskolci Ifjúsági Szövetség

(intézményi,érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Pozsonyi u. 64. 4/4.
képviselő: Halmos László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal