Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
3. oldal

Lélegzet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42
képviselő: Csapóné Sveda Andrea, dr. Munkácsi Adrienn
Magánszervi betegek gyógyítása, rehabilitációja és megelőzése érdekében anyagi és természetbeni támogatás nyujtása. ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

LOGOS Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Stadion utca 63. fsz./3.
képviselő: Kovácsné Boros Ilona elnök
Az alapítvány célja:

A gyermekek és a felnőttkorú lakosság egészséges testi-lelki-értelmi fejlődésének elősegítése, a társadalom erkölcsi felemelkedésének előremozdítása.
A határon túli magyarsággal történő kapcsolat fenntartása, szorosabbá tétele keresztény értékek előtérbe helyezése útján.
A keresztény értékrend és családmodell társadalomba történő közvetítése és annak a társadalomban való megszilárdítása.
A keresztény oktatás modernizálása, illetve annak elősegítése külföldi és hazai posztgraduális oktatási módszerek útján, a külföldi keresztény szakirodalom magyar lakosság körében történő, magyar anyanyelven történő elérhetővé tétele.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3516 Miskolc, Erzsébet királyné utca 33.
képviselő: Balogh Sándor elnök
A családi és baráti közösségek szabadidős tevékenységének megszervezése, népszerűsítése a tagok és nem tagok részére. Ennek keretében túrák szervezése, melyek célja elsődlegesen az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a rekreáció és a szabadidősport. ... >>

"Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért" Alapítvány

(egészségügyi)

3532 Miskolc, Maros u.7.
képviselő: Gálné Ács Mária Judit, Lászlóné Antalffy Klára Mónika
A közhasznú alapítvány célja az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pont /4/ bekezdésével összhangban a ?Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház?-ban a hátrányos szociális és pszichés helyzetben lévő kismamák és kisgyermekes anyák számára átmenetileg a biztonságos és egészségügyileg megfelelő lakhatás biztonságának, számukra kellő fizikális és mentális állapot megteremtésének, valamint a jövőjük tekintetében a társadalomban való beilleszkedésének segítése.
Az alapító reméli, hogy kezdeményezése csatlakozásra serkenti a megyében és annak közelében működő gazdálkodó szerveket, egyházakat, gyülekezeteket és azok az alapítvány működéséhez támogatóan hozzájárulnak. ... >>

Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 5.
képviselő: Dr. Balaton Péter András főtitkár, Dr. Pusztai Dezső János elnök
Az egészségügyi intézményi érdekek feltárása és megjelenítése a társadalom és a központi állami szervezetek felé. Érdekegyeztető szerepkör vállalása. Az egészségügyi intézmények érdekképviseletének vállalása, elsősorban az Országgyűlés és annak bizottságai, a Kormány és szervezi, valamint a közigazgatási központi szervezi előtt. Az egészségügyi intézményi érdekek védelme. Jogszabályalkotás kezdeményezése az egészségügyi intézményi érdekek érvényesülése érdekében, az egészségügyi intézmények működését érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése. Az egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítse. Az egészségügyi intézmények igénye szerinti szolgáltatások biztosítása, elsősorban a következő területeken: Információs rendszer kiépítése a Szövetség és az egészségügyi intézmények, valamint az egészségügyi intézmények egymás közötti viszonylatában, az egészségügyi intézmények munkáját elősegítő adatbázis létrehozásával. Az egészségügyi intézmények vezetői, alkalmazottai képzésének, továbbképzésének, valamint vezetőképzésének elősegítése. Tapasztalatcserék szervezése. Önálló kiadványok, publikációk megjelentetése, önálló folyóirat kiadása. Egészségügyi intézményi menedzserképzés, szakmai tanácsadás megszervezése, országos szakértői hálózat kialakítása. Az egészségügyi intézmények gazdasági tevékenységének szakmai segítése, az egészségügyi vállalkozások támogatása. A Szövetség önálló gazdasági és vállalkozói tevékenységéből származó bevételek visszaforgatása az egészségügyi intézmények támogatására. Az egészségügyi intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi kapcsolatainak kiépítése. A különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekvédelmi szervezetekkel, - ezen belül kiemelten más érdekszövetségekkel ? való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Medical Wellness Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

3519 Miskolc, Futó utca 70
képviselő: Románné dr. Ladányi Erzsébet ... >>

"Magzatok és az édesanyák egészségének megőrzéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szenpéteri kapu 46.
képviselő: Dr. Cziáky Tamás
Hozzájárulás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint az édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek. - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek. - Egészségmegőrző, betegség megelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

"MARIGOLD" A XXI. század egészséges emberéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Rozgonyi Piroska u. 10.
képviselő: Asztalos Valéria
Kelet és nyugati mozgásterápiák oktatása, megismertetése széles körben, - légzés tréningek, - természetes életmóddal kapcsolatos előadások, oktatások, ismeretterjesztés, - életmód tanácsadás, - meditációs és relaxációs tréningek, - a helyes táplálkozással kapcsolatos előadások tartása, - böjtkúrák szervezése, - továbbképzések, tanfolyamok szervezése, - "életmód táborok" szervezése, - keleti masszázstechnikák oktatása, - jógaterápiák tartása, - a közhasznú célokkal összhangban ösztöndíj alap létrehozása és működtetése kutatásra, oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra és külföldi tanulmány utakra, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - kulturális tevékenység, - természet- és környezetvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Miskolc-Avas Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3529 Miskolc, Gesztenyés út 16.
képviselő: Hódi Zoltánné
szociális otthon működtetése - idősek teljeskörű ellátása, gondozása - szociális szempontok figyelembevételével elhordásos közétkeztetés a konyha szabad kapacitásának kihasználásáig - időskorúak házibeteg gondozásának elősegítése ... >>

Miskolc-Diósgyőr Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3533 Miskolc, Kórház út 1.
képviselő: Barcsa István
Betegek és egyéb rászroulók ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, - elősegíteni a lakosság egészséges életmódjának, életvezetésének kialakítását, - családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásában, kialakításában való közreműködés, - a helyi egészségügyi intézmények műszaki fejlesztése, az ilyen egészségügyi intézményekben dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítése, - kisebbségi és egyéb hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI: tv. 26.§. c.) pontjának (1), (2), (4), (10), (11), (14), (18) pontja szerinti tevékenységének. ... >>

Miskolc-Diósgyőri Cukorbetegek Egyesülete

(intézményi,egészségügyi)

3532 Miskolc, Csille út 2.
képviselő: Kovács Józsefné elnök ... >>

MISKOLC-TAPOLCA ROTARY CLUB ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések u.112.
képviselő: Gulyás István
a társadalom önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyeinek életkörülményeit javító segítségnyújtás(elsősorban a vakok, árvák, beteg gyermekek részére),
- hajléktalanok ruhagyűjtéssel segítése,
- hatékony részvétel a drogmegelőzésben, elsősorban a középiskolás ( 12-18 éves) korosztály köreiben,
- a középiskolások és a felsőoktatási intézmények hallgatói részére külföldi tanulmányutak támogatása, szervezése,
- a határon túli magyarság segítése,
- a barátság ápolása, mely alkalmat ad mások megsegítésére,
- a nemzetközi megértés, a jószándék és a béke ápolása,
- az alapítvány célja szerinti tevékenységekhez nyújtandó anyagi és tárgyi eszközök beszerzése, illetve annak segítése,
- nemzetközi baráti és cserekapcsolatokban résztvevők anyagi támogatása természetbeni juttatás formájában. ... >>

"Miskolcért Együtt" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kőporos u. 8. V/1.
képviselő: Dr. Nemcsik Pál
Miskolc város vonzáskörzete területén működő vagy létrejövő egészségügyi, oktatási, humán és kulturális vagy más az infrastrukturális gondokat enyhítő vállalkozások támogatás. Az alapítvány alapvető céljai közé tartozik az évente megrendezésre kerülő Tavaszi Fesztivál pénzügyi támogatása. ... >>

Miskolci Állatsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Szigeti M. u. 2.
képviselő: Burgony Szilvia elnök, Dr.Gulya Angéla alelnök, Kisfalvi Nyina alelnök
Állatmenhely létrehozása az állatbarátok összefogásával, - A gazdátlan, kóbor vagy megúnt állatok "összegyűjtése" egészségügyi ellátása, ivartalanítása, megfelelő, új tulajdonosokhoz való juttatása, - Számítógépes állatközvetítés, - Állatvédelmi jogsegélyszolgálat - Non stop állatmentő szolgálat és tanácsadás - Az ifjúság állatszeretetre való nevelése, részükre állatvédelmi előadások tartása - Előadássorozatok a helyes állattartással kapcsolatban - Állatbarátok műsora a helyi kábeltévében és rádióban, az állatvédelmi kultura megváltoztatása - Kapcsolattartás a régióban, más hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, - Kisállatpanzió létrehozása és működtetése - Kisállat temető létrehozása és működtetése - Kutyakiképzés. Állatvédelmi és állattartási oktatás. ... >>

"Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem
képviselő: Dr. Dobróka Mihály elnök
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel, kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének, továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen. A kiváló képességű hallgatók szakmai és emberi fejlődésének elősegítése.
- Az alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz,a képzés továbbfejlesztéséhez, kutatáshoz szükséges gépek, műszerek, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai ipari-intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, az idegen nyelvek tanulásához, az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez, a nemzetközi oktatási, kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítéséhez, továbbá a tufományos eredmények gyakorlati alkalmazásának és nemzetközi elismertetésének meggyorsításához.
- A kohászat területén a szakember utánpótlás magas szintű biztosítása.
-A DIMAG Rt.-nél és az érdekeltségébe tartozó önálló gazdasádi társaságoknál felszabaduló munkaerő számára olyan foglalkoztatási lehetőségek feltárása, közvetítése, amellyel csökkenthető, illetve elkerülhető a munkanélkülivé válás. A munkaügyi eszközrendszer olyan helyi működtetése, az újrakezdés esélyeinek növekedése, az egzisztenciális problémák enyhítése, amely csökkenti a vállalatcsoport, valamint a térség egyre inkább kezelhetetlenné váló foglalkoztatási gondját.
- Tájékoztató, szakértői, tanácsadó, szervező tevékenységgel járul hozzá a munkavállaló szociális kiszolgáltatottságának enyhítéséhez, a foglalkozáspolitikai eszközrendszer DIMAG Rt-n belüli működtetéséhez.
- Segíti, ösztönzi a munkavállalók vállalkozóvá válását - szociális helyzetüktől függő - kedvezményesen visszafizethető hitelkonstrukciók, illetve vissza nem térítendő támogatás keretében. - Segíti azon vállalkozó szellemű dolgozókat, akik gépi berendezések, eszközök bérlete, lízingjae útján és egyéb módokon - a vállalatcsoport által gyártott alapanyagból - piacképes végtermék előállítására szerződnek.

- Támogatja olyan vállalkozások működését, amelyek a leendő vállalkozók számára megfelelő infrastruktúrát és szolgáltatásokat együttesen biztosítanak, illetve a kezdő vállalkozó tevékenységét szakmailag támogatja.
- A megváltozott gazdasági környezetre tekintettel lehetőségeihez mérten elősegíti az élethelyzetük miatt rendszeres orvosi beavatkoziási igénylők egészségügyi ellátásához szükséges feltételek javítását, különös tekintettel a diósgyőri térség egészségügyi ellátását biztosító diósgyőri kórház orvosi műszerekkel való ellátását.
- Segítsége nyújt az egészséges életmód és sportolás feltételeinek megteremtéséhez a diósgyőri térségében, kiemelten az utánpótlás és az élsport diósgyőri feltételrendszerének javításához.

- Támogatást nyújt a szakmai oktatás, képzés anyagi feltételeinek javításához a Miskolci Egyetemen.
- A Miskolci Egyetem mindenkori hallgatói, valamint az egyetemen belül foglalkoztatott olyan fiatal oktatók és kutatók részére, a nemzetközi kapcsolat ... >>

Miskolci Fogyókúrázók Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Ács János pénztáros, Farkasné Tiszai Julianna titkár, Tóth Pálné elnök
A tagság összefogása az egészségügyi szakma által irányított és hatékony fogyókúrás tevékenység színvonalas folytatása céljából. A cél érdekében folytatott tevékenység elméleti és gyakorlati segítése. A tevékenységet segítő szakmai kapcsolatok kiépítése. ... >>

" Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 38. fsz.1.
képviselő: Tarné Szemán Edit
A lelki elsősegély telefonszolgálat névtelenül működő, intézményesített forma, amely törekszik a lelki egészségmegörzés fejlesztésére, a pszihés betegségek kialakulásának megelőzésére, lelki támogatást igénylők azonnali és ingyenes segítésére, s ezáltal a psichológiailag veszélyeztetett csoportok, személyek megbetegedési kockázatának csökkentésére. különösen: - a gyakran öngyilkossági kísérlethez vezető lelki krízisállapotok, - a pszihésen veszélyeztetett csoportok: pubertáskorúak, idősek, magányosok, beileszkedési zavarokkal küzdők családi, kapcsolati, önértékelési konfliktusai megoldásának segítése, - minden tartós negatív emocionális feszültséggel járó állapot, pl. a szorongás mérséklése, -e cél érdekében megfelelő önkéntes munkatársak kiválasztása és képzése a folyamatos szolgálat biztosítása érdekében, - a már kiképzett, ügyeletet ellátó munkatársak szakmai fejlődésének biztosítása önfejlesztő programokkal, országos rendezvényeken való részvétellel, elméleti továbbképzések, valamint rendszeres szupervíziós tevékenység által, - szakemberek (előadók, terapeuták) vezetésével, ... >>

Miskolci Múzsa Díj Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: dr Patkó Gyula
Miskolc művészetének fellendítéséért kimagasló tevékenységet végző természetes személyeknek, illetve alapítványnak, egyesületnek, profit és nonprofit szervezetnek adományozható "Miskolc Múzsa Díj" létrehozása, ápolása; egyéb művészeti, illetőleg azzal kapcsolatos tevékenység támogatása. A mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő - elsősorban sport- rendezvények, versenyek szervezése, támogatása, előkészítése. Többek között évente visszatérően a "Miskolci Nemzetközi Kerekes-székes Teniszverseny" rendezése Miskolcon. Egyéb fogyatékos, beteg emberek - kiemelten gyermekek rehabilitációs célú - alkalmankénti támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

"Miskolci Nefrológiai Központ Betegeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Ladányi Erzsébet
A Miskolc, Szentpéteri kapu 76.szám alatt található FMC Nefrológiai Központ betegeinek gyógyítása és szakszerű kezelése. - A Nefrológiai Központ korszerűsítése, modern gyógyító eszközök beszerzése és a gépi berendezések bővítése. - A Központ technikai felszereltségének folyamatos javítása és bővítése. - Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, kulturális-, sporttevékenység.

Az alapítvány céljai az alábbiak szerint egészül ki:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Miskolci Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban ápoltak és az ott dolgozók kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és ezen tevékenységek finanszírozása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. A dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése, ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel.
A helyi lakosság tájékoztatása az alapítvány működéséről és célkitűzéséről. A dializált betegek, életminőségének javítására irányuló helyi és térségi programok szervezése, bekapcsolódás regionális és országos programokba.

A fenti célokkal összefüggő hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és nemzetközi konferenciálkon továbbképzéseken való részvétel. Konferenciák szervezése.
A fenti célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szentpáli u.1.
képviselő: elnök Lukács Edit Gabriella, Matiscsákné dr.Lizák Marianna titk.
Az alapítvány a Miskolc városában és a környékén élő nők és hátrányos helyzetű csoportok támogatását, segítését, munkaerőpiaci pozíciójuk erősítését, munkaerőpiacra történő re-integrálását tűzte ki célul. Ennek keretében célja az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a diszkrimináció tényezőinek csökkentése térségünkben. Az alapítvány célja, hogy kiemelten közhasznú tevékenységet folytasson a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzés, önsegélyezés, - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a hátrányos helyzetű csoportok diszkrimináció elleni fellépésének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeke képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek re-integrációja, - a hátrányos település struktúrában élő munkaerőpiaci csoportok demokratikus jogainak érvényesítése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, - lobbizás, a női jogok - mint emberi jogok - nyilvános megfogalmazása, védelme, - a társadalmi - nemi szerepek -, tanulmányok (Gender Studies) kutatásának és oktatásának elősegítése, megvalósítása és terjesztése, - szociális tevékenység, családsegítés, humanitárius tevékenységek, - egészségügyi felvilágosító munka, prevenció, mentálhigiéné, - szabadidős tevékenységek, nyári táborok szervezése, - kiadványok készítése, - rendezvények szervezése (konferenciák, találkozók szervezése), - a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a magyar társadalomban, közvélemény formálás, - a feminista irodalom fordítása, publikálása és terjesztése, - "tudatébresztő" szemináriumok rendezése az érdeklődők számára, - sazktanácsadás (jogi, TB, szociális, stb.), - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, euroatlanti integráció elősegítése, jószolgálati tevékenység, részvétel nemzetközi projektekben. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) szociális tevékenység, családsegítés, 2.) tudományos tevékenység, kutatás, 3.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4.) kultúrális tevékenység, 5.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6.) emberi és állampolgári jogok védelme, 7.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, 8.) rehabilitációs foglalkoztatás, 9.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 10.) euroatlanti integráció elősgeítése, 11.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Miskolci Oroszlánok (LIONS) Közhasznú Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,szociális,közbiztonság)

3530 Miskolc, Csabai kapu 6
képviselő: Varga László
A Miskolci Lions Klub, valamint a hazai és nemzetközi lionizmus által támogatott karitatív célok megvalósulásához pénzügyi hozzájárulás, Miskolcon élő beteg vagy testi fogyatékos gyermekek gyógyításához, életkörülményeinek javításához anyagi segítségnyújtás, jótékony célú rendezvények anyagi bázisának megteremtése. ... >>

Miskolci Szív Egyesület

(intézményi,egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42
képviselő: Dr. Mikó József elnök, Jurkó István elnökségi tag, Markó András ügyvezető elnök, Szűcs Ferencné elnökségi tag, Vladár Józsefné titkár ... >>

Miskolctapolcáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Győri kapu 13
képviselő: Orosz Erika
-egyészségmegőrzés, betegség megelőzés,
-nevelés, oktatás, és képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység ... >>

Művészek Alapítványa a Beteg Gyermekekért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád utca 14. X/2.
képviselő: Bódi János
Olyan beteg gyermekek anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokolttá teszi a nagy költséggel járó műtéti beavatkozások, illetve kezelések igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében.
Az alaíptvány célja továbbá a szociálisan problémás helyzetű gyermekek segítése játékokkal, élelmiszerrel, ruhaneművel, mindenféle eszközzel, amely az életminőségüket, tanulásukat, a szabadidő hasznos eltöltését, művelődésüket elősegítheti, végül a beteg és szociálisan problémás helyzetű gyermekek, ifjú felnőttek művészeti és egészségügyi terápiás oktatása, képzése a testi, lelki gyúgyulásuk érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés,időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

MŰVÉSZETÉRT PROGRAMHÁZ Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23
képviselő: Sziráki Szűcs Gábor elnök
Az alapítvány célja a Nemzeti Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények kiszolgálása. A Nemzeti Alaptanterv két tanítási nyelvű iskolai követelményrendszeréhez integrált művészeti oktatással kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a gyermekek számára teret, lehetőséget, sikerélményt biztosít. A Művészetért Programház Alapítvány és a fenntartásában működő többcélú két tanítási nyelvű közoktatási intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és egyetemes kultúrtörténet mellett a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány célja továbbá a művészeti oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése az alap- és középfokú közoktatásban, illetve a felnőttképzésben. Egyéb kiemelt cél-feladatának tekinti az Alapítvány az Európa Unió más tagállamainak oktatási intézményeivel történő együttműködést, közös pedagógiai programok kidolgozását és együttes megvalósítását, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

NÁDIHEGEDŰ Kulturális és Egészségmegőrző Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Hejő utca 8.
képviselő: Mráz László elnök
Az alapítvány célja:

A magyar és egyetemes műveltség és hagyomány ápolása, bemutatása, ehhez kapcsolódó rendezvények, képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása, kiadványok támogatása, internetes tartalmak előállítása és fenntartása, a fentiekhez kapcsolódó kutatások támogatása, tanulmányi utazások szervezése és támogatása a Kárpát-medencében és azon kívüli területekre.
Hagyományos és alternatív gyógyítási eljárásokon keresztüli egészségmegőrzés, melynek keretében történik a testi-lelki-szellemi harmónia visszaállítása, erősítése, a gyógyításhoz kapcsoló rendezvények, képzések, tanfolyamok, előadások szervezése, támogatása, segítése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

" Napfényt az életnek" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3527 Miskolc, Baross G.u.13-15.
képviselő: Tóth József
Időskoruak magánjellegű szociális célu, differenciált igényléshez alkalmazható ellátásuk biztosítása.Szociálisan hátrányos helyzetű állampolgárok részére vállalkozások működtetése.
10.) hajléktalan-szállás működtetése, rászorulók részére élelmezés és alapszintű betegellátás biztosítása
11.) humán egészégügyi ellátás
12.) szociális ellátás,
13.) lakóingatlan, ingatlan bérbe-, haszonbérbe adása,
14.) gyermekvédelmi preventív programok működtetése,
15.) máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység végzése,
16.) szabadidős és amatőr sportszolgáltatás. ... >>

"NEUR-ON" Gyermekideggyógyászati Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Tegzes Andrea
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ, I. Gyermekosztály 20 ágyas Gyermekneurológiai részlege, valamint a nagyforgalmú járóbeteg ellátásáért felelős Gyermekneurológiai Szakambulancia által végzett gyermekideggyógyászati diagnosztikus és gyógyító tevékenység szakmai körülményeinek javítása. a.) A rendkívül költségigényes diagnosztikus eszközpark bővítése, új műszerek vásárlása, karbantartása, egy korszerű elektrofiziológiai laboratórium megteremtése (EEG computer rendszer bővítése, az EMG/ENG, kiváltott válasz vizsgálatokhoz szükséges műszerek vásárlása, ezek üzemeltetéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, szakmai képzések, továbbképzések támogatása) b.) A Gyermekneurológiai Szakambulancián a számítógépes adatnyilvántartás lehetőségének megteremtése, - az adminisztráció egyszerűsítése, a várakozási idő lerövidítése, a biztonságos adattárolás, valamint a tudományos célú adatfeldolgozás biztosítása céljából. c.) A Gyermekneurológiai Részlegen folyó szakmai munka diagnosztikus eszközparkjának bővítése (video kamara), televízió-video hálózat kiépítése (a hosszas kórházi kezelést igénylő chronikus beteg gyermekek kórházi komfort érzetének javítása.) d.) A gyermekideggyógyászati betegek kezelését, gondozását, ápolását végző személyzet (orvosok, nővérek, szakasszisztensek) szakmai képzésének, továbbképzésének, tudományos tevékenységének támogatása. e.) A chronikus beteg gyermekek életminőségét javító eszközpark kialakítása (fájdalomcsillapítás, a mozgás, szállítás megkönnyítése). Betegségcsoportonként szülői munkacsoportok életre hívása, támogatása, a speciális ellátását, ápolást igénylő ... >>

NIL NOCERE Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3527 Miskolc, Baross G. u. 17.
képviselő: Dr. Gyarmati Tamás
a gyógyító, megelőző munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása, - az egészséges életmódra való nevelés elősegítése, támogatása, - az új tudományos szakmai ismeretek és a betegek gyógyulását elősegítő új eljárások elterjesztését szolgáló kongresszusok támogatása, - az orvosok társadalmi tevékenységének elősegítése, - az egészségmegőrzést segítő szakmapolitikai rendezvények, fórumok, sportolási lehetőségek, sportrendezvények támogatása, - a magasabb orvosi szakmai színvonal biztosítása, az ezt elősegítő továbbképzések, előadások, konferenciák, szakmai utak támogatása, - az orvosok, továbbá az orvosok és más értelmiségi rétegek közötti szakmai és társadalmi kapcsolatok kialakításának támogatása, - a nemzetközi orvosi szervezetekkel való kapcsolattartás támogatása - a nemzetközi orvosi szervezetekkel való kapcsolattartás ... >>

Nomád Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Báthory István utca 34 I/1
képviselő: Németh Csaba
Az egészséges életmód és testi fejlődés fokozott megteremtése érdekében az olyan sportok támogatása, amelyek természetben, szabad levegőn űzhetők. Az alapítvány támogatja továbbá az ilyen sportágak egyesületeit, szervezeteit. Természetben űzhető, fokozott veszéllyel járó sportok biztonsági eszköz beszerzéseinek támogatása. Olyan családok támogatása, ahol az anyagi l ehetőségek szűkös volta miatt a gyermekek sportoltatása, testi fejlesztése nehezen megoldható, illetve veszélyben van.Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-egészségmegőrzés, betegség megelőzés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-természetvédelem, állatvédelem;
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Norbert Dániel Alapítvány Izombeteg Gyermekek megsegítésére és gyógyítására

(egészségügyi)

3525 Miskolc, Csabai kapu u. 9-11.
képviselő: Gyökérné Lakatos Ildikó képviselő
Az izom megbetegedésben szenvedő gyermekek részére - gyógyászati eszközök vásárlása és bérlése, - ápolási költségek részben vagy egészben történő átvállalása - műtéti költségek részben vagy egészben történő átvállalása - életkörülményeinek javítása, (Klubb-életmód tanácsadás) - gyógyszerköltségek részben vagy egészben történő átvállalása - szanatóriumi költségek részben vagy egészben történő átvállalása - gyógyítással, gyógykezeléssel összefüggésben felmerülő költségek részben vagy egészben történő átvállalása. ... >>

"Országos Anya és Gyermekmentő" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u.19.2/2
képviselő: Deli Zsoltné
Olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek él és akinek az életéhez vagy fejlődéséhez speciális gyógykezelés, vagy műtét szükséges, de a családok a felmerülő költségeket vállalni nem képes, árvák támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, hajléktalan emberek segítése, gyermekeinek egyedül nevelő anyák támogatása. ... >>

OXIGÉNTORNA Egészségnevlő és Ismeretterjesztő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3534 Miskolc, Bánát utca 3
képviselő: Tóth Valéria
Legfőbb célja az oxigéntorna népszerűsítésén és oktatásán keresztül az egészségmegőrzés, mozgásszervi betegségben szenvedők állapotának javítása; az oxigéntorna tanítása az érdeklődők számára; az oxigéntorna bevezetése az egészséges emberek mindennapi életébe, az egészség megőrzése céljából; egészséges életmódra nevelés; lelki betegségben szenvedők állapotának javítása; oxigéntorna oktatók képzése, a tudás és tapasztalatok átadása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Váltó utca 45
képviselő: Dr. Mokrai Mihály elnök, Patkó Gabriella titkár
A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 intézkedés támogatásával konzorciumi formában megvalósult, a fogyatékos emberek nappali ellátását, társadalmi-munkaerőpiaci integrálását, az ellátottak harmonikus együttélését segítő szolgáltató

központ üzemeltetése, a támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az 1993. évi III. tv. 65/C és 65/F §-ainak megfelelően, 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26.§ c) pont 4.5.11. és 18. alpontja szerint a fogyatékos ellátás mennyiségi és minőségi színvonalának emelése, mely az intézmény szakmai tevékenységén keresztül teljesül, úgymint:
a) 20 középsúlyos értelmi és 20 testi fogyatékkal élő munkaképes korú,
társadalmi és munkaerő-piacra integrálható személy ellátása, az önmegvalósítás lehetőségének bővítése, az egyéni lehetőségek széleskörű kiaknázása.
b) mintaértékű, multiplikálható szakmai programmal, új képzési
eszközök segítségével fejlesztő, termelő, rekreációs foglalkozások
valósulnak meg,
c) a központ működése során kapcsolódó programoknak ad helyt,
szociológiai szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára (gyakorlati)
ismeretszerzési helyet biztosít, a mozgássérültek segédeszközei, azok
használatának kipróbálásának, bemutatásának révén,
d) a két célcsoport harmonikus együttélését elősegítő intézményben a civil
szféra által szervezett szolgáltatásokon keresztül a fogyatékos ellátás
minőségi és mennyiségi javítása, a társadalmi kohézió erősödése, az
esélykülönbségek mérséklődése,
e) az intézményben ellátottak fejlesztésének szerves részeként jelenik meg
a kulturális programcélok készségfejlesztő foglalkozásai, úgymint:
drámapedagógia, színjátszás, a bábozás, az ének-, zene és tánc csoport
foglalkozás, a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a fogyatékkal
élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek hazai- és nemzetközi
kulturális és sport kapcsolatának ápolása, ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével kulturális örökségünk sokszínűségének tudatosítása.
Tevékenységük során törekednek a természeti értékek megóvására,
ápolására, ill. az ökológiai egyensúlyt meghatározó mikrokörnyezeti
technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítésére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű réteg képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaerőközvetítői tevékenység folytatása. ... >>

Patronus Familiae Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Lovas János Tibor elnök
A Miskolci Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona szakmai egység, illetve estleges fenntartói döntésen alapuló névváltozás, átszervezés, költözés estén, annak jogutód intézménye gondozottainak és munkatársainak segítése, a szakmai munka és a szolgáltatások magasabb szintre emelése, ellátottak és munkatársak egészségi állapotának javítása, rehabilitációjának és rekreációjának elősegítése. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás rendszerében élő gyermekek és fiatalok jogainak megismertetése, érvényesítése és védelme, a megjelölt körben hazánk Európai Tanács és Európai Unió tagságából fakadó feladatok, kötelezettségek teljesítésében közreműködés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése- ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Perecesért Tenniakarók Köre" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Szén u. 9.
képviselő: Takács Tibor
Pereces lakóinak egészséges életmódra nevelése, betegségek megelőzésére teendő szakmai, társadalmi összefogás megszervezése, a szociális intézmények támogatása. Pereces fiataljainak nevelése, oktatásának elősegítése, oktatási intézményeinek támogatása. Önképző körörk létrehozása és támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a nemzeti és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségét szolgáló szociális, kulturális tevékenység, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Pereces környezetének védelme, ápolása és fejlesztése. ... >>

"Persely a Gyógyulás Segítésére" Alapítvány

(egészségügyi)

3527 Miskolc, József A. u. 70.
képviselő: Baranyai Zoltán
Egyre gyakrabban kerülnek fiatalok igen súlyos betegségek hordozóivá, melynek gyógyítása hazai környezetben még nem lehetséges, a külföldi gyógykezelés, műtét pedig több százezer, vagy több millió forintot is felemészt. Az alapítvány ezen fiatalok-beleértve fiatal szülők is maximum 35 éves korig- nagy költséggel járó bel- és külföldi gyógykezelésének és utókezelésének egyszeri összegű támogatását tűzte ki céljául. Tervezi az alapítvány, hogy segíti ezen gyógykezelések hazai feltételrendszerének kialakítását is. ... >>

"Presbiteriánius Misszió Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szabó Péter András
Lelkész-misszionárius képzések támogatása, - teológiai konferenciák, szakmai továbbképző kurzusok szervezése, - teológiai és missziológiai kutatómunka támogatása, külföldi vendégelőadók meghívása által, ezek anyagi fedezetének megteremtése, - keresztyén ismeretterjesztő előadássorozatok, táborok és evangélizációk szervezése, megrendezése, - a Biblia igazságainak kiscsoportos oktatása gyerekek és felnőttek között, - szociális és lelkigondozói munka a hátrányos helyzetűek között: kórházak, árvaházak, hajléktalanok, szenvedélybetegek, - ingyenes keresztyén irodalom terjesztése, - további kapcsolatteremtés és együttműködés belföldi és külföldi református gyülekezetekkel, illetve a hasonló hitelveket valló ... >>

PRO VITA Alapítvány a Miskolci Egészségtudományi Képzésért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Mész utca 1.
képviselő: dr. Kiss-Tóth Emőke
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán. Az oktatók és a tehetséges hallgatók szakmai és emberi fejlődésének, a humánerőforrás egészségfejlesztésének elősegítése. Az Egészségügyi Kar fejlesztésének támogatása.
Az alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz, a képzés továbbfejlesztéséhez, a kutatáshoz szükséges informatikai és oktatástechnikai eszközök, egészségügyi műszerek, bemutatóeszközök, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai egészségügyi és felsőoktatási intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, multimédiás tananyagok kidolgozásához, idegen nyelvű képzés
kialakításhoz, a nemzetközi kapcsolatok bővítéséhez, továbbá az orvos és egészségtudományok területén született eredmények gyakorlati oktatásban való alkalmazásához.
Az alapítvány tehát a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, a képzés és továbbképzés, az ismeretterjesztés, a tudományos tevékenység, a kutatás, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében kíván tevékenységet kifejteni, az előző két bekezdésben meghatározott általános célok figyelembevételével. ... >>

"Pro vitae - Betegeinkért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Ökrös Ilona
A műtői és az intenzív ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: -egészségmegőrzés, betegség megőrzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység; -tudományos tevékenység, kutatás; -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismetetterjesztés ... >>

" PRO-DENTIST " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Zsolcai utca 19
képviselő: dr Huszárné dr. Szombathelyi Mária
-Borsod-Abaúj-Zemplén Megye azon fogorvosainak támogatása, akik valamely ? rajtuk kívülálló ? okból pl. munkanélkülivé válás, munkaképtelenséget okozó betegség vagy baleset miatt tartósan szűkös anyagi helyzetbe kerülnek és támogatásra szorulnak,
-elhunyt fogorvosok rászorult családtagjainak anyagi támogatása. temetési segély, iskoláztatási költséghez való hozzájárulás formájában
-tudományos képzés,
-fogorvosok tudományos tevékenységének támogatása,
-oktatásszervezés,
-kötelező szakmai és kulturális továbbképzésben való részvétel(továbbképzések, szakmai napok szervezése, rendezése, lebonyolítása),
-egészségneveléssel összefüggő ismeretterjesztő tevékenység.

Az alapítvány közhasznú tevékenység:
-egészségmegőrzés,
-szociális tevékenység,
-tudományos tevékenység,
-nevelés és oktatás, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység. ... >>

Rászoruló Felebarátainkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: Gergely Miklós
Öregek és hátrányos helyzetű emberek részére ingyenes étkeztetés szervezése és anyagi finanszírozása, felekezeti hovatartozás nélkül. Szociális tevékenység (pld. ruhaosztás, tanácsadás, stb.). Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi tanácsadás szenvedélybetegek részére. ... >>

Regionális Egészségügyért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3526 Miskolc, Búza tér 14.
képviselő: Dr. Psenyeczky-Szikszay Ádám Csaba
Magyarországon, regionális szintű területi tagoláshoz igazított támogatások nyújtása az alapítványi cél megvalósítása érdekében tevékenykedő jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára a betegségek megelőzése, az egészségügyi szolgáltató rendszer hatékonyságának növelése, eredményességének fokozása, az ezt szolgáló személyi és tárgyi feltételredszer fejlesztése érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrző, betegségmegelőző
tudományos, kutatás
nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
- egészségmegőrző, betegségmegelőző
tudományos, kutatás
nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység ... >>

Reumás Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Dr. Riba Dezső elnök ... >>

"Rotary Club Miskolc Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17/A.
képviselő: Abkarovits Géza József elnök
Az alapítvány elsődleges célkitűzése az, hogy a Rotary szervezetek, annak miskolci klubja mottója a "Szolgálat az önérdek felett" szellemében működjön, segítse a rászoruló embertársakat, az emberbaráti tevékenység alapján támogassa a hátrányos helyzetű és beteg embereket és gyermeket. - a rászoruló embertársak segítése, - jótékonysági rendezvények szervezése, - az ifjúság nemzetközi csere üdültetésének és oktatásának elősegítése, - rehabilitációs klubfoglalkozások szervezése, - általános egészségvédő tevékenység folytatása, - az egészséges életmód folytatásának előmozdítása, a környezet emberségesebbé tételének segítése. ... >>

"S.T.A.R." Alapítvány /Short Time Air Rescue/

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Repülőtéri u. 7.
képviselő: Barta Tamás
Anyagi eszközökkel elősegíteni a személyek és vagyoni értékek mentésére hivatott szolgálatok, szolgáltatások, fejlesztését ezen belül kiemelt figyelemmel a légimentes tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását. Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi eszközökkel is támogatja mind a személyek, mind a vagyoni értékek mentését végző szervezeteket, szolgálatokat. Az alapítvány célja, hogy a társadalmi összefogás kialakítása eredményeként az egészségügyi szolgálatok, valamint a gazdasági élet résztvevői rendelkezésére álló személyi és vagyonmentő szolgálatot hozzon létre. Az alapítvány rendelkezésére álló anyagi eszközökkel támogatni kívánja a mentés és kiemelten a légimentes területén működő szakemberek felkészítését, kiképzését. Az alapítvány a rendelkezésére álló anyagi források függvényében technikai felszerelés biztosításával támogatni fogja a légimentő szolgálatok működését, ill. új szolgálat létrehozását. Amennyiben az alapítvány az ehhez szükséges forrásokat megteremti és a szükséges engedélyeket beszerzi, jogosult arra is, hogy önálló légimentő szolgálatot hozzon létre, ill. működtessen. Az alapítvány közreműködik a mentéshez kapcsolódó egészségügyi ismeretek terjesztésében. Ennek keretében szakemberei közreműködésével, ill. ilyen tevékenység anyagi támogatásával egészségügyi felvilágosító, betegség és katasztrófa megelőző előadásokat szervez a lakosság valamennyi rétegben körében. Az alapítvány tanácsadással közreműködik a katasztrófa helyzetek kialakulás megelőzésében, az esetleges katasztrófák , balesetek következményeinek elhárítására való felkészülésben. Ennek keretében együttműködik a már működő polgári védelmi szolgálatokkal, egészségügyi intézetekkel, intézményekkel. Az alapítvány támogatni kívánja a mentésügy és a katasztrófa elhárítás területén dolgozó szervezetek és szakemberek nemzetközi kapcsolatait, ennek keretében anyagi támogatást nyújt külföldi és hazai konferenciák, kongresszusok, tanfolyamok szervezéséhez, ill. az azon való részvételéhez. Az alapítvány amennyiben tárgyi, technikai feltételei, lehetőségei lehetővé teszik, közreműködést vállal az egészségügyi intézmények betegszállítási, valamint sűrgősségi vér és szerv szállításában. ... >>

SALDUS Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3525 Miskolc, Marjalaki utca 11.
képviselő: Dr. Zsúdel Lászlóné elnök
Az egészségügyi dolgozók, tanulók oktatása, szakmai fejlesztése, anyagi támogatása.
Az egészségüggyel szemben támasztott igények, valamint a kialakult és elfogadott értékek és célok megvalósítása érdekében az egészségügyi alkalmazottaknak szakmai képzése, továbbá az élet, az emberi munka, az orvostudomány megbecsülésére, tiszteletére az egészséges életvitel igényére s ez ehhez szükséges önfegyelemre való tanítás és figyelemfelhívás.
Az alapítvány szorosan együttműködik a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolával (3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.)

Az alapítvány elsődleges célja:

Az egészségügyi képzés fejlesztése, az oktatás színvonalának emelése, az egészségügyi dolgozók, tanulók oktatása szakmai fejlesztése, anyagi támogatása. Az anyagi támogatás pályázat kiírása útján valósul meg a szociálisan rászorultaknak. (Lehet tankönyv, utazástámogatás, képzési vizsgadíj támogatás, stb.)
Az egészségüggyel szemben támasztott igények, valamint a kialakult és elfogadott értékek és célok megvalósítása érdekében az egészségügyben alkalmazottaknak szakmai képzése, továbbá az élet az emberi munka, az orvostudomány megbecsülésére, tiszteletére az egészséges életvitel igényére s az ehhez szükséges önfegyelemre való tanítás és felhívás.
Az egészségügyi képzést nyújtó szakintézmények, oktatási tevékenység színvonalának emelése, az egészségügyi szakdolgozók képzésének, szakképzésének segítése, hogy az intézmények a törvényi követelményeknek megfelelhessenek. Azon társadalmi csoportok képzése, akik az egészségügyi és szociális szakmában kívánnak elhelyezkedni, munkanélküliek átképzésének segítése, szakma nélküli hátrányos helyzetű egyének szakképzése, ezzel is elősegítve a társadalmi beilleszkedésüket és a munkaerő piacra való belépésüket, vagy visszatalálásukat.
Idegen nyelvű képzés tartása annak érdekében, hogy az egészségügyi, és szociális intézményekben dolgozók az Európai Uniós elvárásoknak megfeleljenek.
Továbbképzési lehetőségek feltárása, szervezése annak érdekében, hogy a munkaerő piacon napra kész tudással rendelkezzenek.
Az egészségügyi oktatás színvonalának emelése érdekében az oktatók továbbképzések, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel biztosítása (utazás, részvételi díj, szállás, stb.) tapasztalatcserés látogatások, hazai és nemzetközi intézményeknél szakanyagok biztosítása. Ennek érdekében idegen nyelvű képzés támogatása.
Szakmai és pedagógiai kutatások ösztöndíjas támogatása, mely pályázat kiírása útján valósulhat meg. ... >>

Sebészeti Ellátás Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3501 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
képviselő: Dr.Szűcs Géza
A Semmelweis Kórház Általános Sebészeti és Mellkassebészeti Osztályán folyó gyógyító, egészségügyi ellátó tevékenység fejlesztése, színvonalának emelése érdekében anyagi támogatás nyújtása. A segészeti műszerpark és eszközkészlet bővítése, korszerű technikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzése. Az ápolási feltételek javítása érdekében a betegszobákba, mellékhelyiségekbe, kiszolgáló helyiségekbe felszerelési, berendezési tárgyak beszerzése, felújítása. Az épület komfort-értékének javítása, felújítása. Az új gyógyászati eljárások, műszerek és módszerek használata elsajátításának támogatása. A sebészet terén végzett tudományos tevékenység, kutatási munka támogatása. Tudományos konferenciák szervezésének, rendezésének támogatása, a résztvevő személyek számára - pályázat útján - történő támogatás nyújtása. A sebeszeti osztály életében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy jutalmazása. ... >>

"SEGÍTS ÉLNI" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu kapu 76.
képviselő: Dr.Szűts Ágnes elnök
A BAZ. Megyei Kórház Koraszülött- Újszülött Pathológiai Osztályán a koraszülöttek és újszülöttek életmentése és gyógyítása céljából műszerek, gyógyszerek és segédeszközök vásárlásának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal