Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
2. oldal

Egészségügyi Szakdolgozók "Fehér Szív" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Nyilas Judit
Betegek ápolása, ill. ellátási munkájának minőségi fejlesztése, a lakosság egészségnevelése, egészségfejlesztése, az egészségi kultúra emelése. Az otthoni betegápolási formák fejlesztése, segítése és támogatása, továbbá az intézményi ápolási szolgáltatás támogatása. Ápolók, egészségügyi dolgozók képzése, továbbképzése, segítése, támogatása, szervezése, tudományos tevékenységük támogatása, egészségnevelésük, és rekreációjuk támogatása. Betegápolási eszközrendszer fejlesztése, az ápolás módszertani fejlesztése, az ápolási kutatás támogatása, ezzel kapcsolatos oktatói tevékenység szervezése, támogaása. ... >>

"Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szigethy M. utca 8.
képviselő: elnök Litványi Józsefné
Az alapítvány az iskolai fejlesztési közfeladat és az egészségügyi szakképzés közfeladata ellátásához kíván hozzájárulni az alábbi célokkal: a.) az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása b.) a lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása c.) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása d.) az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása e.) az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlásának támogatása f.) szervezett szakmai gyakorlatok anyagi támogatása g.) egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása h.) az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek i.) a diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztées a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások ... >>

Egyesület Dyslexiás Gyermekeinkért

(egészségügyi)

3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.
képviselő: Rozinay Zoltán ... >>

"Együtt a Betegekért" Családsegítő Alapítvány

(egészségügyi)

3525 Miskolc, Mátyás Király u.26.III/3.
képviselő: Kispál Péterné
Olyan beteg gyermekek és felnőttek anyagi támogatása, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a nagy költséggel járó műtéteket-kezeléseket, illetve külföldi kezeléssel a betegségük meggyógyítható vagy javítható. ... >>

"Együtt a Pszichiátriai Betegek Reintegrációjáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Tábortűz utca 3.
képviselő: dr. Mezeiné dr. Tűzkő Judit Tamara
Kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő Pszichiátriai osztályok és intézmények vonatkozásában

a pszichiátriai betegek kórházi körülményeinek javítása,
a gyógyfoglalkoztatók felszereltségének bővítése,
a szocioterápiák fejlesztéséhez szükséges eszköztárak bővítése,
a pszichoterápiás feltételek és eszközök javítása,
nappali szanatóriumok létesítésének előmunkálatai,
a pszichiátriai szakdolgozók továbbképzésének támogatása,
a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos kutatásokban való részvétel elősegítése,
oktatás, továbbképzés szervezése, felvilágosító tevékenység,
családterápiák szervezése és tartása,
a pszichiátriai betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyag hozzájárulással támogatja. ... >>

"Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye"

(egészségügyi)

3520 Miskolc, Petőfi S. u.18.
képviselő: Dr. Breitenbach Géza
A megyében élő és tartózkodó személyek színvonalas mentőállása, a betegellátás és mentőtevékenység továbbfejlesztése. ... >>

"Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.19.
képviselő: Illi Sándor
Az ifjúság és a család védelme, megmentése, gyermekek, egyedülállók, elváltak, idősek, hajléktalanok, szenvedélybetegek lelki gondozása, anyagi támogatása, gyermekek táboroztatása, gyermekprogramok szervezése, egyéni és csoportos lelki gondozás, evangelizációs istentiszteletek szervezése és kultúrális rendezvények szervezése, lebonyolítása (koncertek, tanfolyamok stb.), egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok ... >>

Émász Rt. A Jövőért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
képviselő: Spala János
A villamosenergiaipar fejlesztésével kapcsolatos tudomány kutatói munka, energetikai oktatás területén a szakember képzés támogatása. Általánosságban a közreműködés, egészségügyi és a környezetvédelem támogatása. ... >>

"Erzsébet Hospice Alapítvány "

(egészségügyi,oktatási)

3527 Miskolc, Csabai kapu 9.
képviselő: Dr. Sallai Zsolt
Haldokló betegek részére testi- lelki gondozás biztosítása. Emberhez méltó halál feltételeinek biztosítása. A haldokló és családja részére egészségügyi szolgáltatás nyújtása, tanácsadás. Hálózat kialakítása, otthon létrehozása ápolási teendők ellátására. Hospice mozgalom sokoldalú támogatása. "- olyan intercisciplinaris team létrehotása és működése,mely a háziápolás keretén belül hospice ápolási-gondozási tevékenységet végez - a hospice szellemiség mint szélesebb körben való terjesztése tanfolyamok és oktatási programok keretében " ... >>

Erzsébet ILCO Klub

(egészségügyi)

3525 Miskolc, Csabai kapu 9.
képviselő: Dr. Görgényi László elnök ... >>

"Esély és Remény a Beteg Gyerekekért" Alapítvány

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Bulcsú u. 22.
képviselő: Simon Béla Attiláné elnök
A műtétre szoruló 18 év alatti beteg, önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermekek ellátását és műtétek költségeinek viselése. ... >>

Esélyegyenlőség Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin ottó u.9.
képviselő: Dr. Szemmelveisz Tamás elnök
A társadalmi változások következtében az önhibályukon kívűl hátrá nyos helyzetbe került közösségek, családok, egyének támogatása, különös tekintettel a tehetséges fiatalokra, a betegekre, nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, a fejlett országokból ismert szociális piacgazdaság alapelveinek, működésének megismertetése, ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a társadalmi szolidaritásérzés kialakítása, fokozása érdekében közösségi, kultúrális, sport stb. rendezvények, akciók, programok támogatása, egyéb, az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását elősegítő célok támogatása. ... >>

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

3535 Miskolc, Rozgonyi P. u. 5.
képviselő: Izrael Ferenc, Tóth József
Az észak-magyarországi régió egészségügyi ellátásának fejlestése, a gyógyítómegelőző tevékenység színvonalának emelése. Egészségügyi felvilágosító betegségmegelőző tevékenység fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Egészségügyi szakemberképzés. ... >>

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Eszperantó Értékmentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 28
képviselő: Dudás József elnök, Ferenczi Ildikó titkár
a./ Kulturális tevékenység:
Kulturális örökség megőrzése. Hagyományőrzés. Eszperantó hang-, kép- és videoanyagok rögzítése, archiválása.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, rögzítése. Művészeti tevékenység.
b./ Nemzetközi tevékenység:
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.
A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi szakértői hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK EsperantaKontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése.
Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
c./ Oktatási tevékenység:
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése.
Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás.
Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok , tréningek szervezése.
d./ Szociális tevékenység:
A szociálisan hátrányos helyzetűek, nők esélyegyenlőségének elősegítése, etnikai csoportok közötti interkulturális tervek (projektek) szervezése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Észpörgető Fejlesztőház Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 18/A.
képviselő: Ártimné Tóth Krisztina elnök
Egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekek terápiája tervszerűen felállított program szerint, mely egy komplex diagnosztikai vizsgálat alapján pszichés, illetve gyógypedagógiai gondozást, valamint különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magába. Cél: az agyfejlődés legfogékonyabb időszakát kihasználva a gyermekek fejlődésének elősegítése, a bennük lévő ép funkciók kibontása.

Szociális tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok mindennapjaiban való segítségnyújtás, tanácsadás, információkkal való ellátás.

Kutatási és tudományos tevékenység keretében: a fejlődési elmaradásokkal, azok neurológiai, neuropszichológiai, mentális és szociális problémáival, valamint az agy működészavarával kapcsolatos kutatómunka szervezése és végzése.

Nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében: a gyermekek fejlődési szintjének felmérése, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos fejlesztés. Védőnők, pedagógusok, bölcsődei dolgozók továbbképzésében részvétel, orvosi gyógypedagógiai szakmai fórumokon ismeretbővítő előadások az új fejlesztő, vizsgáló és terápiás módszerekről és kutatási eredményekről.

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése keretében a kulturális, kommunikációs hátrányok csökkentése. A lassabban fejlődő, a kialakulatlan, illetve sérült funkciók minél korábbi felismerésével, változatos terápiás módszerek alkalmazásával a teljesebb társadalmi integráció elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

" Fénysugár Nonprofit Alapítvány "

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 46.
képviselő: Szaláncziné Soltész Mónika
A magányos embereknek pótolni a család hiányát. Segítséget nyújtani a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítésére. Folyamatosan segíteni az idős- magányos embereket rendszeres látogatások formájában,segítséget nyújtani pl:bevásárlásban, ügyes bajos-hivatali-jogi problémák megoldásában. Korházakat látogatni,piaci ajándékkal-kedves szóval- az elfekvő osztályokon lévőket, idős-magányos betegeket, minden nap "karácsony" legyen. Pozitív példák,előadások segítségével megmutatni,hogy hogyan lehet boldogan, kiegyensúlyozottan élni, sikeresnek lenni. Megjelentetni az alapítvány által írt kiadványokat, könyveket. Kirándulásokat szervezni, hogy jobban megismerjük és megszeressük a természetet. Hangverseny-Opera-Színházlátogatásokat, táncos- szórakoztató esteket szervezni. A közös programok során a résztvevőknek ismereteket adni az emberek közötti helyes kommunikáció fontos szerepéről. Módot adni kézbe venniük a sorsuk irányítását, szórakozva kidolgozni életük stratégiáját, találkozni hasonló cipőbenjárókkal, tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Megismertetni és felismerteni a jó és rossz döntések következményeit. Segíteni a hajléktalanokat, a szegényeket, a magányosokat élelmiszerrel, ruhaneművel. Bevonni őket az alapítvány munkájába, rendezvényeibe-érezzék rájuk is szükség van. A rendezvényeken módot adni, hogy a magányos emberek- és hajléktalanok egymásra találjanak...mert együtt könnyebb. ... >>

"Földalatti Kulturális és Ifjúsági" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 57 IV/15
képviselő: Lévai László elnök, Szabó Szabolcs titkár, Szűcs Nagy Norbert elnökhelyettes
egészségügy és kulturális tevékenység ... >>

Fudzsi-Jama a Miskolci Judo Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi)

3518 Miskolc, Meggyes utca 4
képviselő: Gecsei László
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése - Bárki által látogatható sport és szabadidős programok szervezése - Gyermek és ifjúsági sport-táborok szervezése - Ifjúságvédelem - Rehabilitációs program kidolgozása és működtetése - Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, tevékenység betegségmegelőzés érdekében. ... >>

Géniusz, emberhez méltó életért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Pallos út 16.
képviselő: Csecskedyné Rémiás Éva
Segíteni a nehéz körülmények között élő, több gyermek felnevelését felelősséggel vállaló szülőket gyermekeik iskoláztatásában, külföldi tanulmányútjaik finanszírozásában. Képviselni a gyermek és az ifjúság érdekeit, megszervezni üdülésüket. Létesíteni számukra olyan szabadidőközpontot, ahol együtt lehetnek családjaikkal, előtérbe helyezve a környezetvédelem, a sport és a kultúra fontosságát. Szociálisan rászoruló idősek és gyermekek számára Házigondozó Szolgálat működtetése, biztosítva ezzel az étkeztetésüket,higiénés ellátásukat,különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. Hátrányos helyzetű fiatalok, családok társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének segítése. Albérlők Háza létesítése, támogatni a rászorulókat az otthonteremtésben. Megszervezni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került rétegek képzését, elősegíteni foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat. ... >>

Gergely László Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19
képviselő: Gergely Balázs László
Az alapítvány célja: A középfokú oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek valamint a nevelés módszereinek minőségi fejlesztése, a felsőfokú és felnőtt képzés posztgraduális és graduális képzéseinek szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása, szakirányú továbbképzések, továbbá kulturális, sport és szociális tevékenység támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Ezen közhasznú célok eléréséért támogatást nyújt:

önismereti, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningekhez,
nyelvtanulás elősegítéséhez, nyelvvizsgára történő felkészítéshez,
informatikai ismeretek elsajátításához,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítésére,
pedagógus továbbképzésekhez,
bel- és külföldi tanulmányutakhoz,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezéséhez,
felsőoktatás és felnőttoktatási jegyzetek előállításához, publikálásához és terjesztéséhez,
tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához,
az alapítvány céljai érdekében eszközök beszerzéséhez, beruházásához,
az alapítványi célon belül minden olyan területhez, amelyet a kuratórium a későbbiek során támogatásra érdemesnek tart,
határon túli magyarok képzéséhez, továbbképzéséhez,
távoktatási módszerek kidolgozásához és fejlesztéséhez,
könyvek kiadásához,
díjak alapításához,
sporttevékenységek szervezéséhez, táboroztatáshoz, üdültetéshez,
kulturális, művészeti és idegenforgalmi tevékenységekhez,
szociálisan rászorultak részére
egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez.

A célok elérése érdekében a következő feladatokat végzi:

felnőttoktatási tevékenység, tanfolyami oktatás,
szakmai képzési programok kidolgozása, fejlesztése,
tréningek szervezése,
továbbképzések szervezése,
BME Regionális Konzultációs Központ működtetése,
bel- és külföldi tanulmányutak szervezése,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése,
felsőoktatási és felnőttoktatási jegyzetek előállítása, és terjesztése,
határon túli magyaroknak képzések, továbbképzések szervezése,
távoktatási módszerek kidolgozása és fejlesztése,
kulturális és művészeti tevékenységek szervezése,
sportrendezvények és versenyek szervezése,
táboroztatás, üdültetés,
gyermekmegőrzés,
szociális tevékenység végzése,
egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység,
kutatási ösztöndíjat képez, amelyből kutatási ösztöndíj támogatást biztosít,
ingatlan hasznosítás,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítése,
pedagógusok továbbképzése,
könyvek kiadása,
díjak alapítása. ... >>

"GYERE" Gyermekrehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi)

3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Szabó Emese
Társadalmi támogatással, anyagi eszközök biztosítása annak érdekében, hogy a BAZ. megyei önkormányzat területén működő Gyermekegészségügyi Központ Gyermekrehabilitációs Osztályán kezelt beteg gyermekek kezelésének, gondozásának mind tárgyi, mind személyi feltételei korszerűsödjenek. ... >>

Gyermekmentő Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3531 Miskolc, Bársony j.u.15. 6/3.
képviselő: Polyefkó Istvánné kuratóriumi elnök
Olyan családok támogatása, ahol születésétől fogva szellemileg vagy fizikailag súlyosan sérült gyermek él, vagy később baleset ill. betegség következtében ilyenné vált gyermek van, és a hátrányos helyzetű gyermek gondozása, ellátása, normális emberi és megélhetési körülményei nem biztosítottak, az anyagi feltételek hiánya megakadályozza normális családi életüket, társadalmi beilleszkedésüket, beteg gyermekek családok támogatása, akik egészségmegörző vagy rehabilitációs műtétet egyéb orvosi beavatkozást anyagi lehetőségek hiányában nem tudnak elvégezni, finanszírozni, különös tekintettel olyan beavatkozásokra, amelyek társadalombiztosítási, vagy egyéb támogatásban nem részesülnek, külföldi műtétek,szanatóriumok kezelések finanszírozása, adománygyűjtés lakosságtól, vállalkozóktól, karitatív jelleggel. ... >>

"Gyermekmosoly egészséges fogakért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Vezér u.8.
képviselő: Dr. Koch Erzsébet Judit
A 18. év alatti gyermekek egészséges fogainak védelme, e célból fogászati alapellátást nyújt, fogszuvasodás megelőzése érdekében háatorzott programot hajt végre. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

"Gyermekremény és Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
képviselő: Palócs Zoltán Győző
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Gyöngykagyló Miskolci Védőnői Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Selyemrét út 36
képviselő: elnök Simigné Varga Zsuzsa
a) A védőnői szolgálat kötelezően ellátandó feladatai közül a nővédelem, a várandós anyák, a 0-6 éves gyermekek, az iskoláskorú gyermekek védelmével és a családgondozással összefüggő feladatok elősegítése és támogatása.
b) Az előző bekezdésben részletezett célokkal összefüggésben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése.
c) A fenti feladatok ellátása érdekében tanfolyamok, közösségi klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők szervezése.
d) Az alapítvány anyagi lehetőségeitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a védőnői szolgálat segítése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

HAJÓS ÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3524 Miskolc, Hajós A. u.3.
képviselő: Gácsi József elnök
Az intézményben folyó nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a szociálisan rászoruló gyermekek oktatásának támogatása, csoportos kirándulások elősegítése.

Az alapítvány új céljai:

- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem,
- egészségmegegőrzés, betegségmegelőzés segítése, támogatása. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Helyőrségi Nyugdíjasokért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
képviselő: elnök Sós István Béla
Miskolc város helyörségében élő és a fegyveres szervekhez tartozó nyugdíjas személyek, illetve hozzátartozóik életminőségének javítása mind kulturális, mind szociális téren. történelmi multunk katonai, katonai hagyományoknak az ápolása. A közbiztonság színvonalasabb ellátásra irányuló tevékenységben való közreműködés. Szabadidő hasznos eltöltésének segítése,támogatása.Tehetséges gyermekek tanításának segítése.Az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>

Human Caritas Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3531 Miskolc, Gyár utca 44/ 3
képviselő: Kulcsár Judit
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Miskolc város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagyon non-profit jelleggel;
A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás;
Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, esélyegyenlőségének felzárkóztatása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással;
A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése;
Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése;
Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami, jogi és magánszemélyek szociális, foglalkoztatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése;
A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése;


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Fürdő u. 15.
képviselő: Dr. Gaál Nóra képv. jog önálló, Molnár György elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a fogyatékkal élők elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Vologda utca 14 3/2
képviselő: Debreczeniné Resszer Valéria, Sarlai Gusztáv Józsefné, Sebők Gyula
A koraszülöttek és a beteg gyermekek életben maradásához és mielőbbi gyógyulásához szükséges gyógykezelések, utókezelések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez az anyagi feltételek biztosítása, a gyermekeket ellátó kórházak részére a szükséges műszerek beszerzéséhez támogatás, betegségmegelőzés segítése, beleértve a gyerekek, az őket gondozó felnőttek, más laikusok és szakemberek képzését, felkészítését is. ... >>

"JÓCSELEKEDET" ORSZÁGOS CSALÁDSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,szociális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 58. 10/1.
képviselő: Szabó Milán
Olyan családok támogatása, melyekben beteg gyermek él; s a gyógyulásához és fejlődéséhez kórházi vagy speciális kezelés és műtéti beavatkozás szükséges. A felmerülő kiadásokat a családok vállalni képtelenek, s az alapítvány hozzájárul ezen költségek csökkentéséhez. Célja továbbá hátrányos helyzetű családok, gyermekek, árvák támogatása. A gyermekeiket egyesül nevelő édesanyák segítése. ? Pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtása az arra rászorulóknak. A mentálhigiénés kultúra fejlesztése. Segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek; önkéntesek, és önkénteseket foglalkoztató szervezetek; önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával.

Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízis helyzetbe került személyek támogatása, önkéntesek bevonásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés betegségmegelőzés
szociális tevékenység
gyermek és ifjúságvédelem
rehabilitációs foglalkoztatás
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

K.É.K. Alapítvány /Családsegítő Alapítvány/

(egészségügyi,szociális)

3525 Miskolc, Dombalja u. 20.
képviselő: Karnóczi Róbert
Az alapítvány támogatást kíván nyújtani elsősorban gyermekek, de felnőtt személyek részére is, akik anyagi lehetőségek hiányában orvosi beavatkozást vagy egészségmegőrző, illetve rehabilitációs műtétet nem tudnak finanszírozni. Különös tekintettel olyan orvosi beavatkozásokra, amelyek társadalombiztosítási vagy egyéb támogatást nem vehetnek igénybe. Részleges anyagi támogatást kíván nyújtani az Alapítvány orvosi intézmények részére műszerek, illetve orvosi eszközök vásárlásra azzal, hogy ezen műszereket és eszközöket hátrányos helzyetű gyermek és felnőttek gondozására, ellátására gyógyítására kell felhasználni. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének ... >>

Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szőke Imre
Az általa létrehozott, fenntartott és működtetett keresztény intézetben olyan fiatalembereket képezzen, akiknek elhivatásuk van a lelkész-misszionáriusi szolgálatra, a református hitvallások szellemében. A diákok már a négy éves felkészítés ideje alatt részt vesznek a szociális munkában, amely nem anyagi, hanem elsősorban lelki segítségnyújtás a rászorulóknak. Iskolánk diákjai - önkéntesen, de iskolánk szabályzata szerint kötelezően - gyakorlati, missziói munkát végeznek különféle területeken, így a gyülekezetekben, az utcán, a kórházakban, a börtönökben, az árvaházakban, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek, a lelkileg sérült, talajvesztett emberek között. A hátrányos helyzetűek között végzett szolgálat mellett az alapítványi célja a kapcsolatteremtés és ápolás a református gyülekezetekkel és a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. ... >>

Kékvirág Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Arany János utca 25. 7/3.
képviselő: Lámné Kovács Éva elnök
Ismételten munkába segíteni és rehabilitálni a járadékosokat, a tartósan munkanélkülieket, a frissen végzetteket. Számukra szükség esetén megfelelő szakképesítést adó oktatást is biztosítani. Pszichoszociális elsősegélynyújtás a balesetekben vagy tragédiákban résztvevő emberek számára a trauma feldolgozása csoportos és egyéni tanácsadás során. Szenvedélybetegek elterelése céljából közös csoport létrehozása, ahol a hasonló problémákkal küzdő emberek egymásnak tudnak életvezetési segítséget nyújtani. Az elvált szülők gyermekeinek védelmére is hangsúlyt fektetett az egyesület, melynek célja olyan klub megteremtése, ahol a még per vagy elhelyezési szakaszban lévő szülők szakemberek mellett egymással is találkozhatnak és kicserélhetik tapasztalataikat a gyermeknevelés és a láthatás nehézségei kapcsán. Közösségi szolgáltatás terén az egyesület célja, hogy az idősebbekre oda figyeljenek a fiatalok és nekik segítséget nyújtsanak karitatív szempontból. Az egyesület célja, hogy szoros és napi kapcsolatot ápoljon a gyermekvédelem, a civilszervezetek és az ÁFSZ regionális szolgálataival azért, hogy az egyesület az apróbb szociális háló piciny réseit megszüntesse. Az egyesület célja, hogy nagy hangsúlyt fektessen, mind a társadalmi, mind pedig korosztálybeli rétegek odafigyelésére, hogy kevesebb ember szoruljon ki a szociometriai háló perifériájára. ... >>

"Kívánj Egyet" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3530 Miskolc, Szentpáli út n1.
képviselő: Mikovics Szilvia
Beteg emberek műtétéhez, orvosi kezeléséhez nélkülözhetetlen feltételrendszer biztosítása, - a gyermekek, fiatalok és egyéb szociálisan rászorulók helyzetének javításához szükséges tárgyi eszközök biztosítása, ezáltal esélyegyenlőségük előmozdítása, - elősegíteni a lakosság helyes életmódjának és életvezetésének kialakítását, - a családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásához szükséges tanácsadás biztosítása. ... >>

Kiwanis Donatio-Adomány Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3525 Miskolc, Jókai u. 18.
képviselő: Holló Csaba
Elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és lakó vak, vagy csökkent látóképességű gyermekek gyógykezelésének - orvosi ellátás, kórházi kezelés, műtét, gyógyszerek - pénzbeli segítése, az életvitelüket megkönnyítő, segítő eszközök beszerzésének pénzügyi támogatása, továbbá más fogyatékosságban szenvedő gyermekek segélyezése. ... >>

Kléri Ádám Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi)

3518 Miskolc, Szentistványi utca 25
képviselő: Sziszák Benedekné
Kléri Ádám HODGKIN lymphomában és ennek következtében kialakult egyéb betegségekben szenvedő gyermek külföldi és belföldi gyógykezelésének, kísérő utazási és szállás költségeinek biztosítása, gyógyulásának, rehabilitációjának elősegítése, a betegség továbbterjedésének, súlyosbodásának megelőzésének biztosítása. ... >>

"Korszerű általános sebészet a betegekért " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3532 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: dr. Bende Sándor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén működő Általános Sebészeti Osztály műszerezettségének fejlesztése, különös tekintettel a varrógépek alkalmazására és a laparoszkópos sebészetre;
külföldi folyóiratok beszerzése, a szakmai műveltség emelése;
szakmai tudományos konferenciák szervezésének támogatása, neves professzorok meghívásával, vendégül látásával;
az orvosok és nővérek belföldi és külföldi továbbképzésének támogatása. ... >>

"KORSZERŰ SÉRŰLTELLÁTÁSÉRT MISKOLCON" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Csabai kapu 56
képviselő: Dr. Erdélyi Zsolt
A korszerű sérültellátás tárgyi feltételeinek javítása érdekében szükséges anyagi háttér biztosításához való hozzájárulás.
A sérültellátáshoz szükséges műszervásárlás, műszerjavítás támogatása, a korszerű eljárások elsajátítását segítő orvos és nővér tobábbképzés anyagi támogatása.
A szakirányú ismeretek bővítése, hazai és külföldi tudományos konferenciákon, kongresszusokon, ismeretterjesztő előadásokon való részvétel lehetőségének biztosítsa, élvonalbeli szakirodalom hozzáférési lehetőségének megteremétse.
A kommunkiáció megkönnyítése, számítógépes adatbázis bővítése, fejlesztése a sérültellátás színvonalának emelése érdekében.
A rehabilitáció fontosságának és korszerű módszereinek, mint a sérültellátás szerves részének gyakorlati megismertetése a középfokú egészségügyi nevelést, oktatást folytató intézményekben.
A legújabb diagnosztikai eljárások bevezetése tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás, tudományos rendezvények anyagi hátterének biztosítása, a szakmai minőségi munkavégzés körülményeinek biztosítása, különösen és kiemelt tekintettel a fiatalabb korosztály rehabilitációjának hatékonyabbá tétele érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

"Közösségi Közlekedés Szolgálatában Alapítvány"

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
képviselő: Börzsei Tibor
Az alapítvány a közösségi közlekedés kiszolgálását élethivatás szerűen vállalók élet és munkakörülményeinek és egészségi állapotának javítását, a hátrányos szociális helyzetbe kerülők esélyegyenlőségének elősegítését, továbbá a közösségi közlekedés bármely területéhez kapcsolódóan a szakemberképzés és utánpótlás képzés támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális és családsegítés,
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése,
szakképzés, képességfejlesztés támogatása,
egészség megőrzés, betegség megelőzés elősegítése, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

" KRISTÁLY " Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Kassai u.1.
képviselő: Fukk István
Az egészségügyi eszközrenszer fejlesztése,támogatása,elsődlegesen a gyermekgyógyászat terén. 2./ A gyermekek és rászorulók támogatása, oktatásának és nevelésének segítése. 3./ Fejlett környezetvédelmi technológiák elterjesztésének támogatása, az emberi egészség védelme. ... >>

Látássérültek Észak- Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9.
képviselő: Mezősi Tamás elnök
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által ? a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ? meghirdetett, 4767/2 Látássérült személyek számára az egészségügyi rehabilitációra épülő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás régiós központjainak kialakítása elnevezésű program keretében a Búzavirág Alapítvány által benyújtott 4767/2/3 számú nyertes pályázat folytatásaként vakok és gyengénlátók részére elemi és foglalkoztatási regionális rehabilitációs központ létrehozása, működtetése és fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; ... >>

Lehet Másként Is Alapítvány

(egészségügyi)

3530 Miskolc, Szemere utca 1
képviselő: Zarka Éva
a) Az emberi egészség megőrzésének feltételeihez való hozzájárulás,
b.) az egészség megőrzése alapfeltételeinek a lakosság széles körében
történő megismertetése,
c.) az egészségkárosító (kémiai és pszichikai) beavatkozásokkal szembeni fellépés,
d.) rehalbilitációs eljárások fejlesztésének és gyakorlati bevezetésének támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal