Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőörs sport civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

"Mezőörs Fejlődéséért" Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9097 Mezőörs, Fő út 64.
képviselő: Mandl Gábor
A "Mezőörs Fejlődéséért" Egyesület a nemzeti öntudat erősítése révén Mezőörs község múltjának méltó ápolása, jelenének gondtalanabbá tétele, jövőképének fejlődésorientált megjelenítése útján valamennyi mezőörsi lakos, illetőleg más természetes és jogi személy támogató és segítő közreműködésére építve célul tűzi ki, hogy Mezőörs megtartó erejének növelését; a helyi lakosok, valamint a hazai és külföldi látogatók számára Mezőörs faluképének vonzóbbá tételét, turisztikai életének felvirágoztatását; a civil szerveződésekkel és egyéb szervezetekkel történő jó, és egymást támogató együttműködés kialakítását; az értékek átadásán keresztül a lakosság különböző korosztályai közötti kötelék szorosabbá tételének elősegítését; a Mezőörsön élő és a Mezőörsről elszármazott emberek összetartását; a nemzeti ünnepek méltó módon történő megünneplését; a környezettudatos szemlélet kialakítását, megerősítését; az Európai Unióhoz kapcsolódó ismeretanyag átadását; az egészség-megőrzés jegyében az egészséges táplálkozás és a sport népszerűsítését; a közösség hagyományosan mezőgazdasági jellegének megőrzését; napjainkban az akadálytalan kapcsolattartáshoz szükséges számítástechnikai és internetes ismeretek átadását. A szabadidő megszervezésével, oktatási és kulturális programok megvalósításával, a rászoruló személyek részére tanácsadás nyújtásával, továbbá a célul kitűzött feladatok megvalósulását segítő képzések, előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével megvalósítsa. ... >>

Mezőörs Községi Sportegyesület

(sport)

9097 Mezőörs, Hunyadi utca 64.
képviselő: Sáhó Zoltán
sporttevékenység ... >>
1. oldal