Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó szociális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Csongrád Megyei Tisztes Iparért, Kulturális, Sport és Szociális Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6900 Makó, József A. u. 3.
képviselő: Kiss Péter Pál kuratóriumi elnök
Makón és térségében felkutatni és segíteni a szociális rászorultakat mind anyagi, mind nem anyagi vonatkozású támogatás nyújtásával. Kapcsolatok feltárása a sport és a kultúra területén a megyében. Rendezvények szervezése a szociálisan rászorultak támogatására. Támogatni a térség kulturális fejlődését, kulturális jellegű rendezvények szervezésével és pályázatokkal. ... >>

Egészségért és Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6900 Makó, József A. u. 7.
képviselő: Dr.Kiss Katalin kuratórium elnöke
Rászorulók, idősek, betegek, gyermekek és csökkent munkaképességűek segítése, körülményeinek javítása Kiszombor községben és körzetében. ... >>

Erdélyi Püspök Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.
képviselő: Hepp Attiláné a kuratórium elnöke
Hozzájárulás az óvodában folyó nevelő-oktató munka, korszerű képzés, idegen nyelv tanulása és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, szemléltető eszközök, játékok vásárlása. ... >>

"FOGADJ EL" ALAPÍTVÁNY A MAKÓI PÁPAY ENDRE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON TANULÓIÉRT

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Vásárhelyi P. u. 1/3.
képviselő: Angyalné Mucsi Erika, a kuratórium elnöke, Martonosiné Görbe Erzsébet, kuratóriumi titkár
A Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon és Speciális Szakiskola oktatási nevelés célkitűzéseinek támogatása. Juttatásaival az intézményben nevelkedő tanuló és állami gondozott 3-24 éves korosztályú hátrányos helyzetű tanulási képességükben értelmileg korlátozott gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, a családi életre az önálló életvitelre való felkészítése, a tanulmányok sikeres befejezésének, a szakma elsajátításának előmozdítása, továbbá a volt gondozott gyermekek illetve fiatal felnőttek utógondozásának támogatása. ... >>

"Gondoskodás" Makó Város Időseiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6900 Makó, Béke u. 9.
képviselő: Csomor Ágnes, a kuratórium elnöke
Makó város területén állandó lakással rendelkező és folyamatosan itt élő, szegény sorba került, idős emberek részére, természetbeni és anyagi segítség nyújtása. Az idős emberek részére szabadidős programok szervezése, kirándulási költségekhez hozzájárulás, belépőjegy vásárlás. A szociális gondozás tárgyi tényezőinek javítása. A szociális munkában résztvevők szakmai továbbképzéséhez hozzájárulás. További céljai: Jutalmazni az Egyesített Népjóléti Intézmény alkalmazásában álló idősek gondozását kiemelkedően végző alkalmazottakat. ... >>

Makóért és Magunkért Humán Ellátó Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6900 Makó, Juhász Gyula tér 39.
képviselő: Balogh-Vígh Mónika, Horváth Károly a kuratórium elnöke
Makó város szociális és egészségügyi ellátásának segítése, bőítése.
További célja: A munkaerőpiacon - szociálisan, vagy testi, értelmi, mentális okok miatt - hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatásának elősegítése, munkaerőpiaci /re/ integrációja. ... >>

Makói Fesztivál Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Szent Gellért utca 2.
képviselő: Szitainé Rákóczi Judit a kuratórium elnöke
Makó városában olyan nemzetközi fesztivál megszervezése, mely Makó tájkörzetet jellemző mezőgazdasági, ipari termékek, különösen a vöröshagyma és fokhagyma külpiacra jutásának az elősegítése, termelők részére szakmai továbbképzés szervezése, a hagyma nemesítéssel, fajta fenntartásával kapcsolatos kutatások elősegítése. Makó és környéke ifjúsági, vallási és karitatív szervezetei részére ifjúsági, kulturális és szociális központ létrehozása. ... >>

Makói Kálvin János Református Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin tér 3.
képviselő: Kiss Ernő a kuratórium elnöke
A Makón létrehozandó református áltlános iskola létrehozásának és működésének elősegítése, valamint a tanulók és a pedagógusok segítése. ... >>

Makói Kálvin Téri Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Czirbus Gábor, kuratóriumi alelnök, Hangainé Gyenes Magdolna, kuratóriumi elnök, Szabó Zsuzsanna, kuratóriumi titkár
A makói Kálvin Téri Általános Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, támogatása; a korszerű általános műveltség alapelemeinek bővítése, az innovativ erők gyűjtése, támogatása; a célok elérését segítő gazdasági tevékenység folytatása, a tanulók tanítási órán kívüli munkájának segítése, magas színvonalú speciális képzési lehetőségek biztosítása, a tantárgyi versenyrendszer kifejlesztése, működtetése, támogatása, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcsere látogatások, tanulmányutak, szabadidő programok támogatása, a tehetséges tanulók munkájának elismerése, továbbtanulásuk és pályaorientációjuk támogatása, a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésük illetve továbbképzésük támogatása. Az alapítvány módosított és további céljai: A támogatott iskola új neve Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet. További célok tanulásban lemaradt, hátrányos helyzetű tanulók, tehetségek segítése, gondozása, iskolai könyvtár bővítése, rendezvények támogatása, informatika eszközök beszerzése, sportköri tevékenységek támogatása. ... >>

Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

6900 Makó, Fűtő utca 1/A.
képviselő: Szekeres Mihályné, elnök
A megváltozott munkaképességűek, rokkantnyugdíjasok, fogyatékkal élők, nyugdíjasok érdekvédelme, képviselete, összefogása és segítése. ... >>

"Szépség Koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
képviselő: Kondrát Zoltán kuratoriumi elnök
A Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium tanulóinak és tanárainak sokoldalú segítése, az iskola szakmai felszereltségének javítása; a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése; a tanulókkal kiemelkedően foglalkozó pedagógusok és eredményeket elérő diákok elismerése, támogatása; egyéni, csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása; az idegennyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése; belső diákpályázatok támogatása. ... >>
1. oldal