Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Cukorbetegek Egészségéért! Marosparti - Viktória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III. em. 7.
képviselő: Vörös Sarolta a kuratórium elnöke
Makó és vonzáskörzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek finanszírozása, a helyes életmódra nevelése, szövödményes betegségek megelőzése. ... >>

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Almási utcai Általános Iskola Támogatására

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Almási u. 52.
képviselő: Nagyné Oláh Judit kuratóriumi elnök
A Makói Almási utcai Áltlános Iskola tanulói színvonalas nevelésének biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Subáné Baranyi Bettina, a kuratórium elnöke
Támogatás nyújtása a Makói Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez. ... >>

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Mikszáth K.u.2.
képviselő: Kerekes Jánosné a kuratórium elnöke
Dél-Magyarország alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskoláinak, valamint ezen iskolákba járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolákba dolgozók támogatása, továbbá e területen alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely cél magában foglalja új iskolák alapítását, továbbá már létező iskolák jogutódlással, vagy fenntartói jogainak átvételével, alapítványi formában történő tovább működtetését. További célja: a pedagógus továbbképzések szervezése, és művészetekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekhez való esetleges csatlakozás ill. ilyen szervezetek támogatása. ... >>

Csanád Vezér Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Szabadság tér 6.
képviselő: Dr.Tóth Ferenc a kuratórium elnöke
A makói József Attila Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka, a korszerű képzés, az idegen nyelv tanulás és az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása; a gimnázium tanulóinak hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásához segítségnyújtás; a gimnáziumban tanuló tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatása. ... >>

Dégi Edit Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
képviselő: Rója István a kuratórium elnöke
Erkölcsileg és anyagilag támogatni a makói József Attila Gimnázium azon növendékeit és felkészítő tanárait, akik országos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek. ... >>

Elektronika a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Csanádvezér tér 4.
képviselő: Fodor Ferenc a kuratórium elnöke
Oktatási intézmények számítógéppel, illetve egyéb oktatást segítő korszerű elektronikai eszközökkel történő ellátása, kutatások támogatása. ... >>

Első Szorobán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Soproni u. 14.
képviselő: Vajda József a kuratórium elnöke
Az ősi japán számoló eszköz elterjesztése, népszerűsítése általános iskolás korú gyermekek körében és a felnőtt oktatásban, tanfolyamok szervezése, szorobánnal való számolás elsajátítása, konzultációs központ létrehozása a gyakorló pedagógusok számára a szorobánon történő számolás elsajátítása. ... >>

Erdei Etelka Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
képviselő: A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: dr. Siket István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Fábján-Nagy Mária, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Martinuszné Korom Gabriella, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Rója István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Sipos Jenőné, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Sipos-Bartha Ilona, Martinuszné Korom Gabriella, a kuratórium elnöke
A Makói József Attila Gimnáziumban elsősorban a kiemelkedő biológiai ismereteket felmutató, a tanulmányi munkában általában eredményes tanulók díjazása, másodsorban a biológia iránt érdeklődő tanulók támogatása biológiai ismereteik bővítése érdekében, harmadsorban a természettudományok oktatásának elősegítése, szinvonalának emelése. ... >>

Erdélyi Püspök Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.
képviselő: Hepp Attiláné a kuratórium elnöke
Hozzájárulás az óvodában folyó nevelő-oktató munka, korszerű képzés, idegen nyelv tanulása és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, szemléltető eszközök, játékok vásárlása. ... >>

"FOGADJ EL" ALAPÍTVÁNY A MAKÓI PÁPAY ENDRE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON TANULÓIÉRT

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Vásárhelyi P. u. 1/3.
képviselő: Angyalné Mucsi Erika, a kuratórium elnöke, Martonosiné Görbe Erzsébet, kuratóriumi titkár
A Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon és Speciális Szakiskola oktatási nevelés célkitűzéseinek támogatása. Juttatásaival az intézményben nevelkedő tanuló és állami gondozott 3-24 éves korosztályú hátrányos helyzetű tanulási képességükben értelmileg korlátozott gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, a családi életre az önálló életvitelre való felkészítése, a tanulmányok sikeres befejezésének, a szakma elsajátításának előmozdítása, továbbá a volt gondozott gyermekek illetve fiatal felnőttek utógondozásának támogatása. ... >>

"Forgatós" Táncegyüttes Makó Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Sas utca 24.
képviselő: Bagaméri Jenőné, elnök, Doktor László, titkár
A magyar néptánc kultúra ápolása, terjesztése, oktatása, utánpótlás nevelése, a Kárpát-medencei táncok gyűjtése, fesztiválokon részvétel. ... >>

Galamb József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Szép u. 2-4.
képviselő: Joó Lajosné, Sarró Ferenc a kuratórium elnöke
A Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanulói ösztönzése a szakma magas szintű elsajátítása, széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére. Az oktatás technikai feltételrendszerének a korszerűsítése. Anyagi segítségnyújtás az arra rászoruló és érdemes tanulóknak. Országosan kiemelkedő tanulók díjazása. ... >>

"Gondoskodás" Makó Város Időseiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6900 Makó, Béke u. 9.
képviselő: Csomor Ágnes, a kuratórium elnöke
Makó város területén állandó lakással rendelkező és folyamatosan itt élő, szegény sorba került, idős emberek részére, természetbeni és anyagi segítség nyújtása. Az idős emberek részére szabadidős programok szervezése, kirándulási költségekhez hozzájárulás, belépőjegy vásárlás. A szociális gondozás tárgyi tényezőinek javítása. A szociális munkában résztvevők szakmai továbbképzéséhez hozzájárulás. További céljai: Jutalmazni az Egyesített Népjóléti Intézmény alkalmazásában álló idősek gondozását kiemelkedően végző alkalmazottakat. ... >>

Hagymáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr.Buzás Péter a kuratórium elnöke
Környezetvédő termesztéstechnológia és csomagolás kialakításának,bevezetésének,alkalmazásának támogatása,a hagymafélék termesztésével,forgalmazásával,feldolgozásával foglalkozók képzéseinek,továbbképzésének és a hagymafélék kutatásának támogatása,Makó városában olyan hagyományteremtő és gasztronómiai rendezvény,valamint nemzetközi kiállítás és vásár rendszeres megszervezése,amely elősegíti a hagymafélék piacra jutását,hírnevének növelését,támogatja a hagymafélék termelésével,feldolgozásával,forgalmazásával foglalkozó szervezetek és személyek kiállításokon és vásárokon való részvételét. ... >>

Hagymavirág Foltvarró Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Móricz Zs. utca 20.
képviselő: Rozsán Ferencné, elnök
A kézimunka kultúra terjesztése Makón, Csongrád megyében és Magyarországon kiállítások, oktatások, tanfolyamok szervezésével. ... >>

Istók Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szegedi u. 4-6.
képviselő: Gilinger Katalin kuratóriumi elnök, Hajdú Márta alelnök, Viszmeg Ferencné titkár
A Makói Bartók Béla Ének- Zenei Általános Iskola kimagasló eredményt elérő növendékeinek támogatása; a korszerű általános műveltség elérését célzó tevékenység és művészeti nevelés hatékonyságának emelése; az eredményes munkát segítő versenyrendszer kifejlesztése, működtetése; tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok, fesztiválok, országos és regionális versenyeken való részvétel támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

"Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány"

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Mátó Erzsébet a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával. Az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésére. A Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek a javítása akként, hogy az alapítvány ezen intézmény részére a működéshez szükséges eszközöket juttat. ... >>

Makó és Kistérsége Versenyhorgász Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6900 Makó, Deák F. utca 12.
képviselő: Ambrus Tibor titkár, Barna Szilárd elnök
A versenyhorgászat népszerűsítése, minőségi csapat létrehozása, működtetése, horgászetika fejlesztése, fiatalkorúak bevonása és oktatása, természetes vizek horgászatának fejlesztése. ... >>

Makó és Környéke - Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Kálvin u.32.
képviselő: Csikotáné Erdei Eleonóra elnök
Makó és környéke alapfokú művészeti iskoláinak, valamint az ezen iskolába járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolában dolgozók támogatása, továbbá e területen alapfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely kiterjed új iskolák alapítására, továbbá a már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetésére. Az egyesület további célja:Makó és környéke közép-és felsőfokú művészeti iskoláinak,valamint az iskolában dolgozók támogatása,továbbá e területen közép-és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása,ameky magában foglalja új iskolák alapítását,továbbá már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetését. ... >>

Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Palotai Péter, a kuratórium elnöke
Makó város fejlődésének folyamatos elősegítése, a város területén jelentkező közszolgáltatási feladatokban való közreműködés biztosítása, a makói polgárok városszerető közérzetének kialakítása érdekében. A városi önkormányzat hatáskörébe tartozó ifjúsági, közművelődési, oktatási, művészeti, kulturális, egészségügyi, sporthoz kötődő célkitűzések támogatása, egyes - a működés során meghatározandó - konkrét tevékenységek átvétele útján közreműködés a mindenkori városfejlesztési célok megvalósítása érdekében, az alapító teljes feladat- és hatáskörének átvétele nélkül. ... >>

Makói Fesztivál Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Szent Gellért utca 2.
képviselő: Szitainé Rákóczi Judit a kuratórium elnöke
Makó városában olyan nemzetközi fesztivál megszervezése, mely Makó tájkörzetet jellemző mezőgazdasági, ipari termékek, különösen a vöröshagyma és fokhagyma külpiacra jutásának az elősegítése, termelők részére szakmai továbbképzés szervezése, a hagyma nemesítéssel, fajta fenntartásával kapcsolatos kutatások elősegítése. Makó és környéke ifjúsági, vallási és karitatív szervezetei részére ifjúsági, kulturális és szociális központ létrehozása. ... >>

Makói Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, József A. u. 3.
képviselő: Kiss Péter Pál, alelnök, Mucsi Lajos Tamás, elnök
Érdekképviselet, érdekvédelem, oktatás.
Egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai, munkaadói érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Makói Kálvin János Református Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin tér 3.
képviselő: Kiss Ernő a kuratórium elnöke
A Makón létrehozandó református áltlános iskola létrehozásának és működésének elősegítése, valamint a tanulók és a pedagógusok segítése. ... >>

Makói Kálvin Téri Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Czirbus Gábor, kuratóriumi alelnök, Hangainé Gyenes Magdolna, kuratóriumi elnök, Szabó Zsuzsanna, kuratóriumi titkár
A makói Kálvin Téri Általános Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, támogatása; a korszerű általános műveltség alapelemeinek bővítése, az innovativ erők gyűjtése, támogatása; a célok elérését segítő gazdasági tevékenység folytatása, a tanulók tanítási órán kívüli munkájának segítése, magas színvonalú speciális képzési lehetőségek biztosítása, a tantárgyi versenyrendszer kifejlesztése, működtetése, támogatása, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcsere látogatások, tanulmányutak, szabadidő programok támogatása, a tehetséges tanulók munkájának elismerése, továbbtanulásuk és pályaorientációjuk támogatása, a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésük illetve továbbképzésük támogatása. Az alapítvány módosított és további céljai: A támogatott iskola új neve Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet. További célok tanulásban lemaradt, hátrányos helyzetű tanulók, tehetségek segítése, gondozása, iskolai könyvtár bővítése, rendezvények támogatása, informatika eszközök beszerzése, sportköri tevékenységek támogatása. ... >>

Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Megyeház utca 4.
képviselő: Dr. Halmágyi Pál, kuratóriumi titkár, Gilicze János kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a makói múzeumban folyó tudományos munkát, az előkészülő tudományos földolgozások kiadásának biztosításával elősegítse. További céljai: Ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szaktáborok, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok megvalósítása. ... >>

Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6900 Makó, Szent István tér 14-16.
képviselő: Szűcs Lajos Péter, a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Egyházi Iskola és leendő kollégiumának felújítása, bővítése. Az egyházi iskolába járó tanulók anyagi támogatása. ... >>

Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Csanád vezér tér 22.
képviselő: Lakatos János elnök
Érdekképviseleti, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális tevékenység. Makón és térségében élő cigány lakosság segítése, érdekeinek képviselete, a cigányság értékeinek felkutatása. ... >>

"Nagymáté Hanna Alapítvány" - Alapítvány a műhibák megelőzéséért és kárvallottjainak megsegítéséért, az egészségügyért, és gyermekekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Mátyás újsor 1.
képviselő: Farkas Éva, a kuratórium elnöke
A gyermekorvosok színvonalas munkájához szükséges orvosi műszerek, berendezések adományozása, képzések biztosítása; a gyermekek kórházban eltöltött időszakának elviselhetővé tétele; tanácsadó szolgálat gyermekes családok részére; műhibák megelőzésére előadások és képzések szervezése; emléklap szervezése a műhibák áldozatainak tiszteletére, segítségnyújtás a hozzátartozóknak. További célja: Családi Központ elindítása és működtetése. ... >>

"Napsugár az Óvodában" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Németh Tibor, a kuratórium elnöke
A nevelési feltételek javítása, a pedagógus továbbképzés támogatása. ... >>

OLLEXIK VIKTOR Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6-12.
képviselő: Rója István a kuratórium elnöke
A Makói József Attila Gimnáziumban, valamint a makói Szent István Általános Iskola és Gimnáziumban a magyar irodalom, az angol nyelv és kultúra szélesebb körű elsajátításához hozzájárulni. Ösztönözni az irodalom, a költészet szeretetét úgy, hogy az olvasással egy kevésbé felszínes, humánus, kultúráltabb, műveltebb, értékesebb életvitel iránti igény születhessen meg, és váljék elérhetőbbé minél több diák számára. ... >>

STENGER GIZELLA Alapítvány

(oktatási)

6900 Makó, Posta u. 6.
képviselő: Kincses Tímea Katalin, a kuratórium elnöke
A korszerű ismereteken alapuló kereskedelmi és közgazdasági képzés feltételeinek kialakítása, illetve annak működtetése; az intézményben a középfokú képzés olyan feltételrendszerének kialakítása, amelynek keretében a tanulók vállakozási, számviteli, ügyviteli és számítástechnikai ismereteket sajátítanak el; a kereskedelmi és közgazdasági szakképzés létesítményfeltételeinek építési bővítéssel történő fejlesztése, az oktatáshoz kapcsolódó eszközfeltétel biztosítása; a tehetséges, a kiemelkedő tanulmányi előmenetelt tanusító tanulók segítése, továbbtanulásuk és pályaorientációjuk támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok munkájának elismerése, szakmai fejlődésük illetve továbbképzésük támogatása. ... >>

"Szépség Koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
képviselő: Kondrát Zoltán kuratoriumi elnök
A Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium tanulóinak és tanárainak sokoldalú segítése, az iskola szakmai felszereltségének javítása; a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése; a tanulókkal kiemelkedően foglalkozó pedagógusok és eredményeket elérő diákok elismerése, támogatása; egyéni, csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása; az idegennyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése; belső diákpályázatok támogatása. ... >>

Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szikszai u. 4.
képviselő: Kotormán István kuratóriumi elnök
A tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok segítése, a szociáliasn rászoruló, nehéz körülmények között élő tanulók támogatása, iskolai szintű kulturális, szabadidőprogramok (vetélkedők, kirándulások, sportrendezvények, színházlátogatások) támogatása; a közösségi munkában kiemelkedő tanulók elismerése; az oktatási-nevelési munka és az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése, korszerűsítése (idegen nyelv oktatása, számítástechnikai rendszer fejlesztése); iskolai szintű szakkörök támogatása; a tanulók lelki egészségének megőrzésére irányuló programok támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes nevelő - oktató munkát végző, a tanítványok testi - szellemi - lelki fejlődését az átlagosnál színvonalasabban segítő, a hivatását példamutatóan gyakorló pedagógusok munkájának elismerése. ... >>

Technikai sportokban tehetséges fiatalokért Alapítvány

(sport,oktatási)

6900 Makó, Baross utca 3.
képviselő: Rozsnyai Sándor, a kuratórium elnöke
Technikai sportok amatőr és versenyszerű űzésének támogatása, utánpótlás nevelése, tehetségek anyagi segítése, versenyeken történő részvétel biztosítása, nevezési díjak, utaztatás elősegítése, technikai eszközök beszerzése. ... >>
1. oldal