Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Mikszáth K.u.2.
képviselő: Kerekes Jánosné a kuratórium elnöke
Dél-Magyarország alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskoláinak, valamint ezen iskolákba járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolákba dolgozók támogatása, továbbá e területen alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely cél magában foglalja új iskolák alapítását, továbbá már létező iskolák jogutódlással, vagy fenntartói jogainak átvételével, alapítványi formában történő tovább működtetését. További célja: a pedagógus továbbképzések szervezése, és művészetekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekhez való esetleges csatlakozás ill. ilyen szervezetek támogatása. ... >>

Csongrád Megyei Tisztes Iparért, Kulturális, Sport és Szociális Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6900 Makó, József A. u. 3.
képviselő: Kiss Péter Pál kuratóriumi elnök
Makón és térségében felkutatni és segíteni a szociális rászorultakat mind anyagi, mind nem anyagi vonatkozású támogatás nyújtásával. Kapcsolatok feltárása a sport és a kultúra területén a megyében. Rendezvények szervezése a szociálisan rászorultak támogatására. Támogatni a térség kulturális fejlődését, kulturális jellegű rendezvények szervezésével és pályázatokkal. ... >>

Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért

(kulturális)

6900 Makó, Vorhand rabbi tér 3.
képviselő: Urbancsok Zsolt, elnök
Összegyűjteni, ápolni és megőrizni az egykor Makón élt zsidó közösség szellemi és tárgyi örökségét az utókor számára. ... >>

Erdei Ferenc Társaság

(kulturális)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III/13.
képviselő: Dr. Varga Gyula, elnök
Ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, Erdei Ferenc szellemi hagyatékának összegyűjtése, emlékének ápolása. ... >>

"Forgatós" Táncegyüttes Makó Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Sas utca 24.
képviselő: Bagaméri Jenőné, elnök, Doktor László, titkár
A magyar néptánc kultúra ápolása, terjesztése, oktatása, utánpótlás nevelése, a Kárpát-medencei táncok gyűjtése, fesztiválokon részvétel. ... >>

Hagymáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Dr.Buzás Péter a kuratórium elnöke
Környezetvédő termesztéstechnológia és csomagolás kialakításának,bevezetésének,alkalmazásának támogatása,a hagymafélék termesztésével,forgalmazásával,feldolgozásával foglalkozók képzéseinek,továbbképzésének és a hagymafélék kutatásának támogatása,Makó városában olyan hagyományteremtő és gasztronómiai rendezvény,valamint nemzetközi kiállítás és vásár rendszeres megszervezése,amely elősegíti a hagymafélék piacra jutását,hírnevének növelését,támogatja a hagymafélék termelésével,feldolgozásával,forgalmazásával foglalkozó szervezetek és személyek kiállításokon és vásárokon való részvételét. ... >>

Hagymavirág Foltvarró Egyesület

(oktatási,kulturális)

6900 Makó, Móricz Zs. utca 20.
képviselő: Rozsán Ferencné, elnök
A kézimunka kultúra terjesztése Makón, Csongrád megyében és Magyarországon kiállítások, oktatások, tanfolyamok szervezésével. ... >>

Irisz Táncklub Makó Sportegyesület

(sport,kulturális)

6900 Makó, Posta u. 4.
képviselő: Dr. Nagyné Zombori Margit elnök ... >>

Istók Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szegedi u. 4-6.
képviselő: Gilinger Katalin kuratóriumi elnök, Hajdú Márta alelnök, Viszmeg Ferencné titkár
A Makói Bartók Béla Ének- Zenei Általános Iskola kimagasló eredményt elérő növendékeinek támogatása; a korszerű általános műveltség elérését célzó tevékenység és művészeti nevelés hatékonyságának emelése; az eredményes munkát segítő versenyrendszer kifejlesztése, működtetése; tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok, fesztiválok, országos és regionális versenyeken való részvétel támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

M-Retro Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Fűtő utca 7.
képviselő: Marosfalvi Gábor, elnök
Tagjai és kívülállók részére kulturált szórakozási, művelődési lehetőség biztosítása, általános zenei érdeklődésük kiterjesztése klub működtetésével, baráti összejövetelek és rendezvények szervezésével. ... >>

Makó és Környéke - Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Kálvin u.32.
képviselő: Csikotáné Erdei Eleonóra elnök
Makó és környéke alapfokú művészeti iskoláinak, valamint az ezen iskolába járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolában dolgozók támogatása, továbbá e területen alapfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely kiterjed új iskolák alapítására, továbbá a már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetésére. Az egyesület további célja:Makó és környéke közép-és felsőfokú művészeti iskoláinak,valamint az iskolában dolgozók támogatása,továbbá e területen közép-és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása,ameky magában foglalja új iskolák alapítását,továbbá már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetését. ... >>

Makó és Térsége Polgármesterek Fóruma Egyesület

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Horváth Lajos, elnök, Lőrincz Tibor, elnökhelyettes, Vass Imre, elnökhelyettes
Makó és térsége felemelkedése céljából összefogni, gazdasági, társadalmi kulturális eseményekben együttműködni. ... >>

Makó Művészeti Életéért Alapítvány

(kulturális)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III/13
képviselő: Bakos Zoltán művészeti előadó, Dr.Siket István a kuratórium elnöke, Hajdu Márta
A város kulturális értékeinek megőrzése, különös tekintettel az amatőr művészeti csoportok és a kortárs képzőművészet makói műhelyeinek támogatására. ... >>

Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Palotai Péter, a kuratórium elnöke
Makó város fejlődésének folyamatos elősegítése, a város területén jelentkező közszolgáltatási feladatokban való közreműködés biztosítása, a makói polgárok városszerető közérzetének kialakítása érdekében. A városi önkormányzat hatáskörébe tartozó ifjúsági, közművelődési, oktatási, művészeti, kulturális, egészségügyi, sporthoz kötődő célkitűzések támogatása, egyes - a működés során meghatározandó - konkrét tevékenységek átvétele útján közreműködés a mindenkori városfejlesztési célok megvalósítása érdekében, az alapító teljes feladat- és hatáskörének átvétele nélkül. ... >>

Makó Városi Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Posta u. 4.
képviselő: Szirbikné Baranyi Éva elnök ... >>

MAKÓ-DEÁK Színjátszó Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Návay L.u.12.
képviselő: Dr.Domonkos Mária elnök ... >>

Makói Civil Szervezetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 20.
képviselő: elnök Baloghné Vass Katalin
Makó és térsége civil szervezeteinek segítése, hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. ... >>

Makói Fesztivál Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Szent Gellért utca 2.
képviselő: Szitainé Rákóczi Judit a kuratórium elnöke
Makó városában olyan nemzetközi fesztivál megszervezése, mely Makó tájkörzetet jellemző mezőgazdasági, ipari termékek, különösen a vöröshagyma és fokhagyma külpiacra jutásának az elősegítése, termelők részére szakmai továbbképzés szervezése, a hagyma nemesítéssel, fajta fenntartásával kapcsolatos kutatások elősegítése. Makó és környéke ifjúsági, vallási és karitatív szervezetei részére ifjúsági, kulturális és szociális központ létrehozása. ... >>

Makói Fiatalok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

6900 Makó, Tulipán utca 19.
képviselő: Kis Ferenc, elnök
Makón olyan kulturális közösségi élet megteremtésének elősegítése, amely fogékony a művészetekre, a pályakezdők tevékenységére, és méltán híres művészek alkotására. ... >>

Makói Hagyma Lovagrend

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Bárdossy András elnökhelyettes, Joó Sándor elnök
A makói hagyma imageának folyamatos ápolása, jó hírének terjesztése, a lovagi hagyományok ápolása. ... >>

Makói Hagyományőrző Motoros Egyesület

(kulturális,egyéb)

6900 Makó, József Attila utca 38.
képviselő: elnök Für Sándor
Orosháza és vonzáskörzetéhez tartozó településeken a motoros hagyományok erősítése. Rendezvények szervezése. ... >>

Makói Hagyományőrző Ökéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális)

6900 Makó, Huszár utca 7.
képviselő: Fejes István, elnök
Tűzoltó találkozók, közös ünnepségek, előadások, kulturális rendezvények szervezése, a tűzoltó hivatás megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Makói Kálvin Téri Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Czirbus Gábor, kuratóriumi alelnök, Hangainé Gyenes Magdolna, kuratóriumi elnök, Szabó Zsuzsanna, kuratóriumi titkár
A makói Kálvin Téri Általános Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, támogatása; a korszerű általános műveltség alapelemeinek bővítése, az innovativ erők gyűjtése, támogatása; a célok elérését segítő gazdasági tevékenység folytatása, a tanulók tanítási órán kívüli munkájának segítése, magas színvonalú speciális képzési lehetőségek biztosítása, a tantárgyi versenyrendszer kifejlesztése, működtetése, támogatása, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcsere látogatások, tanulmányutak, szabadidő programok támogatása, a tehetséges tanulók munkájának elismerése, továbbtanulásuk és pályaorientációjuk támogatása, a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésük illetve továbbképzésük támogatása. Az alapítvány módosított és további céljai: A támogatott iskola új neve Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet. További célok tanulásban lemaradt, hátrányos helyzetű tanulók, tehetségek segítése, gondozása, iskolai könyvtár bővítése, rendezvények támogatása, informatika eszközök beszerzése, sportköri tevékenységek támogatása. ... >>

Makói Kézilabda Club

(sport,kulturális)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6/10/A.
képviselő: Nagy György Sándor elnök
A nagy hagyományokkal rendelkező makói kézilabda újjáélesztése, rendszeres sportolási lehetőség megteremtése. ... >>

Makói Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

6900 Makó, Szent István tér 7/B.
képviselő: Dr. Góg Csaba, elnök, Görbe Sámuel, alelnök, Kötelesné Krizsán Brigitta, titkár
A lovas versenysport művelése, gyermek- és hobbilovagoltatás népszerűsítése, lovas turisztika, lovasterápiás foglalkozások meghonosítása, lovas hagyományok ápolása. ... >>

Makói Majorette Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Szegedi u. 20.
képviselő: Baloghné Vass Katalin elnök ... >>

Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6900 Makó, Megyeház utca 4.
képviselő: Dr. Halmágyi Pál, kuratóriumi titkár, Gilicze János kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a makói múzeumban folyó tudományos munkát, az előkészülő tudományos földolgozások kiadásának biztosításával elősegítse. További céljai: Ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szaktáborok, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok megvalósítása. ... >>

Makói Nők Klubja Egyesület

(kulturális)

6900 Makó, Megyeház utca 20.
képviselő: Farkas Józsefné, elnökhelyettes, Tapasztó Jánosné, elnök, Tilimpás Antalné, titkár
A nők társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítása, jogaik érvényesítésének támogatása. ... >>

Makói Video- és Művészeti Műhely Alapítvány

(kulturális)

6900 Makó, Széchenyi tér 6.
képviselő: Czibolya Kálmán kuratóriumi elnök
A Makó városában és a környéken élő művésztetek iránt érdeklődő, arra fogékony fiatalok támogatása, Kiemelten támogatja a film és video művészeti tevékenység munkáját, különösen azoknál, akik anyagiak hiányában ezt nem tehetik. A vizuális kultura erősítése, népszerűsítése, a művészeti munkák elkészítésének támogatása az országos és nemzetközi film és video fesztiválokra. ... >>

Maros Táncegyüttes Baráti Köre

(kulturális)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. II 1.
képviselő: Szabó Lajos elnök
Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtani a Maros Táncegyüttes működéséhez, hagyományőrzés, a néptánc és népzene népszerűsítése. ... >>

Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6900 Makó, Csanád vezér tér 22.
képviselő: Lakatos János elnök
Érdekképviseleti, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális tevékenység. Makón és térségében élő cigány lakosság segítése, érdekeinek képviselete, a cigányság értékeinek felkutatása. ... >>

Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szikszai u. 4.
képviselő: Kotormán István kuratóriumi elnök
A tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok segítése, a szociáliasn rászoruló, nehéz körülmények között élő tanulók támogatása, iskolai szintű kulturális, szabadidőprogramok (vetélkedők, kirándulások, sportrendezvények, színházlátogatások) támogatása; a közösségi munkában kiemelkedő tanulók elismerése; az oktatási-nevelési munka és az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése, korszerűsítése (idegen nyelv oktatása, számítástechnikai rendszer fejlesztése); iskolai szintű szakkörök támogatása; a tanulók lelki egészségének megőrzésére irányuló programok támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes nevelő - oktató munkát végző, a tanítványok testi - szellemi - lelki fejlődését az átlagosnál színvonalasabban segítő, a hivatását példamutatóan gyakorló pedagógusok munkájának elismerése. ... >>
1. oldal