Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Makó intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Almási utcai Általános Iskola Támogatására

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Almási u. 52.
képviselő: Nagyné Oláh Judit kuratóriumi elnök
A Makói Almási utcai Áltlános Iskola tanulói színvonalas nevelésének biztosítása. ... >>

Alapítvány a Makói Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Subáné Baranyi Bettina, a kuratórium elnöke
Támogatás nyújtása a Makói Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez. ... >>

Alapítvány a Művészeti Nevelésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Mikszáth K.u.2.
képviselő: Kerekes Jánosné a kuratórium elnöke
Dél-Magyarország alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskoláinak, valamint ezen iskolákba járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolákba dolgozók támogatása, továbbá e területen alap-, közép- és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely cél magában foglalja új iskolák alapítását, továbbá már létező iskolák jogutódlással, vagy fenntartói jogainak átvételével, alapítványi formában történő tovább működtetését. További célja: a pedagógus továbbképzések szervezése, és művészetekkel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekhez való esetleges csatlakozás ill. ilyen szervezetek támogatása. ... >>

Első Szorobán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Soproni u. 14.
képviselő: Vajda József a kuratórium elnöke
Az ősi japán számoló eszköz elterjesztése, népszerűsítése általános iskolás korú gyermekek körében és a felnőtt oktatásban, tanfolyamok szervezése, szorobánnal való számolás elsajátítása, konzultációs központ létrehozása a gyakorló pedagógusok számára a szorobánon történő számolás elsajátítása. ... >>

Erdélyi Püspök Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.
képviselő: Hepp Attiláné a kuratórium elnöke
Hozzájárulás az óvodában folyó nevelő-oktató munka, korszerű képzés, idegen nyelv tanulása és a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, szemléltető eszközök, játékok vásárlása. ... >>

"FOGADJ EL" ALAPÍTVÁNY A MAKÓI PÁPAY ENDRE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON TANULÓIÉRT

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Vásárhelyi P. u. 1/3.
képviselő: Angyalné Mucsi Erika, a kuratórium elnöke, Martonosiné Görbe Erzsébet, kuratóriumi titkár
A Makói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon és Speciális Szakiskola oktatási nevelés célkitűzéseinek támogatása. Juttatásaival az intézményben nevelkedő tanuló és állami gondozott 3-24 éves korosztályú hátrányos helyzetű tanulási képességükben értelmileg korlátozott gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, a családi életre az önálló életvitelre való felkészítése, a tanulmányok sikeres befejezésének, a szakma elsajátításának előmozdítása, továbbá a volt gondozott gyermekek illetve fiatal felnőttek utógondozásának támogatása. ... >>

Galamb József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Szép u. 2-4.
képviselő: Joó Lajosné, Sarró Ferenc a kuratórium elnöke
A Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanulói ösztönzése a szakma magas szintű elsajátítása, széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére. Az oktatás technikai feltételrendszerének a korszerűsítése. Anyagi segítségnyújtás az arra rászoruló és érdemes tanulóknak. Országosan kiemelkedő tanulók díjazása. ... >>

Istók Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szegedi u. 4-6.
képviselő: Gilinger Katalin kuratóriumi elnök, Hajdú Márta alelnök, Viszmeg Ferencné titkár
A Makói Bartók Béla Ének- Zenei Általános Iskola kimagasló eredményt elérő növendékeinek támogatása; a korszerű általános műveltség elérését célzó tevékenység és művészeti nevelés hatékonyságának emelése; az eredményes munkát segítő versenyrendszer kifejlesztése, működtetése; tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok, fesztiválok, országos és regionális versenyeken való részvétel támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

"Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány"

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
képviselő: Mátó Erzsébet a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával. Az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésére. A Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek a javítása akként, hogy az alapítvány ezen intézmény részére a működéshez szükséges eszközöket juttat. ... >>

Makó és Környéke - Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Kálvin u.32.
képviselő: Csikotáné Erdei Eleonóra elnök
Makó és környéke alapfokú művészeti iskoláinak, valamint az ezen iskolába járó, illetve korábban végzett tanulók, valamint az iskolában dolgozók támogatása, továbbá e területen alapfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása, amely kiterjed új iskolák alapítására, továbbá a már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetésére. Az egyesület további célja:Makó és környéke közép-és felsőfokú művészeti iskoláinak,valamint az iskolában dolgozók támogatása,továbbá e területen közép-és felsőfokú művészeti iskolák működtetése és fenntartása,ameky magában foglalja új iskolák alapítását,továbbá már létező iskolák jogutódlással alapítványi formában történő továbbműködtetését. ... >>

Makó Város és Vonzáskörzetébe Tartozó Községek Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6900 Makó Kórház u. 2., Dr.Diósszilágyi S. Kórház
képviselő: Dr. Fazekas Magdolna, Dr. Temesvári Péter
A kórház gyermek- és újszülöttosztályának orvosi műszerezettségének javítása, fejlesztése; egészségnevelő célzatú kiadványok elkészítése, gyermekegészségügyi szakmai kiadványok beszerzése, szakdolgozók és orvosok hazai és külföldi szakmai továbbkézésének az elősegítése. ... >>

Makói Kálvin János Református Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin tér 3.
képviselő: Kiss Ernő a kuratórium elnöke
A Makón létrehozandó református áltlános iskola létrehozásának és működésének elősegítése, valamint a tanulók és a pedagógusok segítése. ... >>

Makói Kálvin Téri Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Czirbus Gábor, kuratóriumi alelnök, Hangainé Gyenes Magdolna, kuratóriumi elnök, Szabó Zsuzsanna, kuratóriumi titkár
A makói Kálvin Téri Általános Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, támogatása; a korszerű általános műveltség alapelemeinek bővítése, az innovativ erők gyűjtése, támogatása; a célok elérését segítő gazdasági tevékenység folytatása, a tanulók tanítási órán kívüli munkájának segítése, magas színvonalú speciális képzési lehetőségek biztosítása, a tantárgyi versenyrendszer kifejlesztése, működtetése, támogatása, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcsere látogatások, tanulmányutak, szabadidő programok támogatása, a tehetséges tanulók munkájának elismerése, továbbtanulásuk és pályaorientációjuk támogatása, a tartósan kiemelkedő és eredményes oktató-nevelő munkát végző pedagógusok tevékenységének elismerése, szakmai fejlődésük illetve továbbképzésük támogatása. Az alapítvány módosított és további céljai: A támogatott iskola új neve Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet. További célok tanulásban lemaradt, hátrányos helyzetű tanulók, tehetségek segítése, gondozása, iskolai könyvtár bővítése, rendezvények támogatása, informatika eszközök beszerzése, sportköri tevékenységek támogatása. ... >>

Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6900 Makó, Szent István tér 14-16.
képviselő: Szűcs Lajos Péter, a kuratórium elnöke
A Makói Szent István Egyházi Iskola és leendő kollégiumának felújítása, bővítése. Az egyházi iskolába járó tanulók anyagi támogatása. ... >>

"Nagymáté Hanna Alapítvány" - Alapítvány a műhibák megelőzéséért és kárvallottjainak megsegítéséért, az egészségügyért, és gyermekekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Mátyás újsor 1.
képviselő: Farkas Éva, a kuratórium elnöke
A gyermekorvosok színvonalas munkájához szükséges orvosi műszerek, berendezések adományozása, képzések biztosítása; a gyermekek kórházban eltöltött időszakának elviselhetővé tétele; tanácsadó szolgálat gyermekes családok részére; műhibák megelőzésére előadások és képzések szervezése; emléklap szervezése a műhibák áldozatainak tiszteletére, segítségnyújtás a hozzátartozóknak. További célja: Családi Központ elindítása és működtetése. ... >>

"Napsugár az Óvodában" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Kálvin tér 6.
képviselő: Németh Tibor, a kuratórium elnöke
A nevelési feltételek javítása, a pedagógus továbbképzés támogatása. ... >>

OLLEXIK VIKTOR Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6900 Makó, Csanád vezér tér 6-12.
képviselő: Rója István a kuratórium elnöke
A Makói József Attila Gimnáziumban, valamint a makói Szent István Általános Iskola és Gimnáziumban a magyar irodalom, az angol nyelv és kultúra szélesebb körű elsajátításához hozzájárulni. Ösztönözni az irodalom, a költészet szeretetét úgy, hogy az olvasással egy kevésbé felszínes, humánus, kultúráltabb, műveltebb, értékesebb életvitel iránti igény születhessen meg, és váljék elérhetőbbé minél több diák számára. ... >>

"Szépség Koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
képviselő: Kondrát Zoltán kuratoriumi elnök
A Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium tanulóinak és tanárainak sokoldalú segítése, az iskola szakmai felszereltségének javítása; a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése; a tanulókkal kiemelkedően foglalkozó pedagógusok és eredményeket elérő diákok elismerése, támogatása; egyéni, csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása; az idegennyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése; belső diákpályázatok támogatása. ... >>

Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6900 Makó, Szikszai u. 4.
képviselő: Kotormán István kuratóriumi elnök
A tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok segítése, a szociáliasn rászoruló, nehéz körülmények között élő tanulók támogatása, iskolai szintű kulturális, szabadidőprogramok (vetélkedők, kirándulások, sportrendezvények, színházlátogatások) támogatása; a közösségi munkában kiemelkedő tanulók elismerése; az oktatási-nevelési munka és az ehhez szükséges tárgyi feltételrendszer fejlesztése, korszerűsítése (idegen nyelv oktatása, számítástechnikai rendszer fejlesztése); iskolai szintű szakkörök támogatása; a tanulók lelki egészségének megőrzésére irányuló programok támogatása; a tartósan kiemelkedő és eredményes nevelő - oktató munkát végző, a tanítványok testi - szellemi - lelki fejlődését az átlagosnál színvonalasabban segítő, a hivatását példamutatóan gyakorló pedagógusok munkájának elismerése. ... >>
1. oldal