Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mágocs érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Baromfiértékesítő és Termeltető Termelői Csoportok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Kovács Miklós, elnökhelyettes Fábos Pál, elnökhelyettes Szőke János ... >>

Dél-dunántúli Mezőgazdasági Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Mattenheim Richárd
A régió agrárinformációs központja létrehozásának elősegítése, a vállalkozók közötti rendszeres párbeszéd, tapasztalatcsere és a szorosabb együttműködéshez szükséges fórum létrehozása. Szakmai tájékoztatók, eszmecserék szervezése, klubszerű találkozók lebonyolítása havi rendszerességgel.
Naprakész és hitel információkhoz történő hozzájutás elősegítése, az állami, társadalmi nemzeti és nemzetközi szervezetekkel való szoros együttműködéssel.
Szakmai állásfoglalások, javaslatok kidolgozása az agrárgazdaságot érintő kérdésekben és ezek eljuttatása az érdekképviseletekhez, egyéb szakmai szervezetekhez.
Belföldi és külföldi szakmai utak szervezésének kezdeményezése a tagok részére a minél szélesebb körű tapasztalatszerzés és az újdonságok mielőbbi megismerése érdekében. ... >>

Gabonatermesztő Termelői Csoportok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Guth István, elnökhelyettes Harmat Árpád, elnökhelyettes Orbánné Takács Ilona
Az országban megalakult, gabonatermesztéssel, gabonaértékesítéssel, gabonaforgalmazással foglalkozó termelői csoportok tevékenységének összehangolásán keresztül a szakmai érdekek előmozdítása, a termesztés színvonalának emelése és termékek piacképességének javítása, a szakma jó hírének minden törvényes eszközzel való védelme, a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása, érvényesítése, az új technológiák meghonosításának elősegítése, a termesztés színvonalának emelése, állagának javítása, a csoportok érdekvédelmének biztosítása. ... >>

Hegyháti Romákért Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

7342 Mágocs, Dózsa György utca 48.
képviselő: elnök Buzás László
a cigány etnikumhoz tartozók érdekvédelme, érdekképviselete. A cigányság munkaerő-piaci helyzetének javítása. A cigányság társadalmi integrációjának elősegítése. A cigányság oktatási helyzetének javítása, szociális helyzetének javítása. A cigány hagyomány és kultúra ápolása. ... >>

Mágocsi Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

7342 Mágocs, Horhó utca 1.
képviselő: elnök Kovács Kálmán
A magyarországi cigányság gazdasági, kulturális felemelkedésének elősegítése, a cigány és nem cigány hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének és életkörülményeinek javítása, felzárkóztatásuk és fejlődésük elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, érdekeik közvetítése, munkavállalási lehetőségeik elősegítése, identitástudatuk sokoldalú fejlesztése. ... >>

Magyar Juhtartók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Rádli József, elnökhelyettes Máté Zoltán, titkár Szegő Ferenc
az országban juhtenyésztéssel foglalkozó személyek szakmai érdekeinek előmozdítása, a termelés színvonalának emelésében és a termékek piacképességének javításában, illetve az EU-s rendeletek megismerésében való közreműködés, a szakma jó hírének minden törvényes eszközzel való védelme, a korszerű származás- és minőségvédelem, az új technológiák meghonosítának és megismerésének elősegítése, a tenyésztők érdekvédelmének biztosítása, a hatósággal való együttműködés, a termeléssel kapcsolatos támogatások megismerésében való közreműködés. ... >>
1. oldal