Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Körösladány kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Arany J. u. 16.
képviselő: Tasi Mária elnök
Támogatás nyújtása az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

Körös Gyöngyei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Wenckheim B. utca 5.
képviselő: elnök Hunya Karolina
A Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. (Pl.: eszközök beszerzése, nyári táborok, tanulmányi kirándulások megszervezése, diáksport körök, diákönkormányzat működésének elősegítése, tehetséges tanulók támogatása, stb.) ... >>

Körös Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: Dr. Tabainé Lehotai Klára, Homonnai Jánosné
Népművészeti alapismeretek átadása, a mozgáskultúra, ritmuskérzék, tér és formaérzék fejlesztése. A tehetséges fiatalok hivatásos pályára irányítésa,m szerepeltetése, versenyeztetése. A népi hagyományok felkutatása és ápolása. ... >>

Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány

(kulturális)

5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 43/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Kádár Gyula
Körösladány nagyközség fejlődésének előmozdítása. ... >>

Körösladányi Baráti Kör Alapítvány

(szociális,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Kotálik Sándor elnök
Körösladány fejlődésének támogatása. A hátrányos helyzetű továbbtanuló gyermekek támogatása. ... >>

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Dr. Kovács Zoltán elnök, Szatmári Sándorné elnökhelyettes
A Körösladányban élő 18. életévüket be nem töltött gyermekek támogatása, játszótér építése, egészséges életmódra nevelést segítő programok, a rokkant, egészségileg károsodott gyermekek gyógykezelése, rehabilitációja, a tehetséges gyermekek kulturális, szabadidős és a kiemelten tehetséges gyermekek egyéni és csoportos tevékenységeinek támogatása. ... >>

Körösladányi ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub

(kulturális,egyéb)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: alelnök Pekker Ferenc, elnök Turbucz Gyuláné, titkár Jónás Sándorné
Körösladány nyugdíjasainak összefogása, részükre szabadidős, kulturális programok szervezése. ... >>

Körösladányi Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: Kleiber Sándorné
Körösladány nagyközség fejlődésének, arculata formálásának elősegítése. A település értékeinek védelme, megóvása, az épített és természetes környezet emberléptékű örzése. Figyelemfelhívás a fiatalok és felnőttek körében a környezetbarát magatartás kialakítására. A község kulturális, helytörténeti hagyományainak gyüjtése. ... >>

Nadányi Hagyományőrző és Vívóegyesület

(oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi tér 4.
képviselő: Csákvári József
A történelmi hagyományok őrzése, vívásoktatás. ... >>

Nagycsaládosok Körösladányi Egyesülete

(kulturális,szociális)

5516 Körösladány, Damjanich u. 20/1.
képviselő: Gara Sándorné ügyvivő
A nagycsaládosok érdekképviselete, a nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése. A nagycsaládok értékrend teremtése, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>
1. oldal