Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kismaros természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2623 Kismaros, Nyúl u. 26
képviselő: Pribil György, Soós Sándor, Zagyva Imre
A honos szarvasgomba fajok és lelőhelyeik általános védelme, szakszerű kezelése, megismertetésüknek és fenntartható használatuknak elősegítése, az ezeket veszélyeztető jelenségek feltárása, a károsodásuk megelőzése, bekövetkezése esetén csökkentése, illetve megszüntetése. A természetvédelmi oltalommal kapcsolatos jogi szabályozás végrehajtásának elősegítése. A szarvasgombászó baráti társaságunk egyben tartása, bővítése, új szakmai kapcsolatok kialakítása. A szarvasgombák gyűjtésének, ültetvényes szaporításának, feldolgozásának és hasznosításának elősegítése, az ezzel kapcsolatos kutatás, ismeretterjesztés segítése. Helyet adni a szakmai ismertek cseréjének, nyitott szakmai vitáknak és a szakma érdekeinek megfogalmazásához (találkozók, előadások, vitaestek szervezése, internetes és nyomtatott fórumok megteremtése). A földalatti gombák ismeretterjesztésének minden szinten való előmozdítása. ... >>

Ifjúsági Önkéntes Szolgálat

(természetvédelem,szociális,egyéb)

2623 Kismaros, Köztársaság tér 1.
képviselő: Parragh Gábor elnök
Fiatalok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése, az ifjúság önkéntes tevékenységeinek segítése szociális, karitatív téren, környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa elhárításban, a rászorulók hazai és nemzetközi segítésében. ... >>

Kismarosért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2623 Kismaros, Kossuth L. út 22.sz.
képviselő: Horváthné Rapolder Ágnes
Kismaros Község fejlődését, fejleszté- sét elősegíteni, különös tekintettel a falu és az üdülőövezet közterületei küllemének szebbé tételre. Az oktatás, a kulturális élet támogatása, az egész- ségügy és a sport fejlesztése, feltéte- leinek javítása. Az ifjúság önlló élet- kezdési lehetőségeinek támogatása. Fa- lurendezvények támogatása. Segítség- nyújtás egy esetleges természeti csapás vagy rendkivüli esemény miatt bajbaju- tott kismarosi polgárok részére. A Köz- alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gaz- dálkodása során elért eredményét nem osztja föl, azt a jelen létesítő oki- ratban meghatározott tevékenységre for- dítja. ... >>

Szent László Ifjúsági Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2623 Kismaros, Köztársaság tér l.sz.
képviselő: Hajdú László, Lászlófi Károly elnök, Less Bálint, Parragh Gábor mindenki önállóan
A Kismarosi Szent László Cserkészcsapat működésének biztosítása, ehhez anyagi háttér megteremtése. Természetközeli táborozások szervezése. A magyar népi kultúra ápolása az ifjúsági mozgalmakban. Programok szervezése az euroatlanti integráció elősegítése érdekében. ... >>
1. oldal