Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Láma Dalai Zenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 6. III/22.
képviselő: Bíró Zoltán alelnök, Vereb János elnök
A Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar munkájának megismertetése a hazai közönséggel, elsősorban az élőzene közvetítése útján. Ingyenes kulturális programok, az Egyesület zenekara, a Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar saját koncertjeinek szervezése, ezáltal a zenekar dalainak, saját szerzeményeinek megismertetése mind szélesebb körben. Az igényes hangszeres élőzene népszerűsítése a fiatalok körében. A hangszeres játék és a mai könnyűzenei irányzatok bemutatása, oktatása. Körzeti és országos szinten ismert és hallgatott rádiócsatornák rendszeresen játszott repertoárjába a Láma Dalai Reggae-Ska zenekar dalainak felvételre nyerése, interjúk útján a zenekar tagjainak és munkájának megismertetése a cél közönséggel, elsőként a fiatalsággal, de szélesebb rétegekkel is. ... >>

A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.I/1.
képviselő: Kócsóné Kürti Mária, Tóth Imre Gyuláné elnök
Kiskunfélegyháza város kultúrális életének pezsdítése,igényes kortárs képző-,ipar-,fotó-és társművészeti alkotások bemutatásának elősegítése, - a város közterein képzőművészeti alkotások elhelyezésének elősegítése, - a zenei, színházi, irodalmi élet színesítése,hazai és külföldi előadóművészek, együttesek kiskufélegyházi fellépésének elősegítése, - Kiskunfélegyháza és az erdélyi Fehéregyháza és Segesvár ... >>

Amatőr Királyi Szakács Klub Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 28.
képviselő: Bojtor Tibor elnök, Busa Imre alelnök
gasztronómiai értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi és regionális szokások gazdagítása. Az egészséges étrend kialakítására, egészséges ételek készítésére ösztönzés, egészséges életmódra történő nevelés. Az egyetemes, a nemzeti, etnikai és más kisebbségi étkezései kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Az egyesület különböző gasztronómiai művelődési, hagyományőrző tevékenységet folytat, rendezvényeket gasztronómiai kiállításokat, versenyeket szervez. ... >>

Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy.u.5.
képviselő: Bálint Judit kuratóriumi elnök
Az óvodai ellátásban részesülő kisgyermekek egészséges, sportos életmódra történő nevelése, testi és lelki képességeik fejlesztése, az iskolakezdéshez szükséges nevelő, oktató, ismeretterjesztő feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése,ill. ezek kiegészítése, továbbá a szakmai programok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Feketéné Borbély Zsuzsanna kuratóriumi tag, Mester Ernő kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Összevont Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulások, téli sítáborozások, nyári táborozások, idegen nyelvterületi csereüdültetések, osztálykirándulások szervezése, támogatása; Ezen utak, táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; A tanulmányi és egyéb versenyek jutalmazásaihoz hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; iskolai hagyományok ápolása; szakkörök, iskolai szabadidős- és sport programok szervezése, támogatása; Az oktatás színvonalának emelése érdekében megfelelő minőségű oktatási eszközök biztosítása; Tudás-, ismeretanyag bővítése; Versenyek lebonyolítása; Kiemelkedő szakmai munkáért járó jutalmak, elismerések adományozása; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola profiljának megfelelő emelt szintű testnevelés-oktatás feltételeinek segítése; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola környezeti kultúrájának modernizálása, fejlesztése. ... >>

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

Elismerés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Kocsisné Móczár Julianna kuratóriumi elnök
Az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulók ösztöndíjtámogatása. - A tanulói versenyek támogatása, rendezvényeken való részvétel támogatása. - Tanulók szociális segélyben részesítése. - A tanulók nyári táborozásához való hozzájárulás. - Iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulás. - Tanulói jutalmazáshoz való hozzájárulás. - A tanulók által elkészített pályamukák jutalmazása. - A továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatása. ... >>

ÉRTÉKEINKKEL EURÓPÁBAN KÖZHASZNÚ Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil utca 37.
képviselő: Bogácsi Attila elnök
Nemzeti történelmi, kulturális hagyományaink őrzése, ápolása, ezzel kapcsolatosan szükséges tudat fejlesztése, oktatás szervezése, segítése, jeles események napokról megemlékezések, ezzel kapcsolatos programok szervezése, -tekintettel hazánk Európai Uniós tagságára, az európai értékek mellett, a hazai gyökerek megtartása, ápolása, tudatosítása érdekében. ... >>

Félegyháza Labdarúgásáért Alapítvány

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy utca 10-12.
képviselő: Dr. Hideg Ferenc kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő emberek, különös tekintettel a 0-14 éves gyermeke egészségnevelése, képességfejlesztése, egészséges életmódra sportszeretetre nevelése, valamint Kiskunfélegyháza város, illetőleg Magyarország sporttörténelmének - ezen belül különös figyelemmel a labdarúgással való kapcsolatának megismertetése. Továbbá a kiskunfélegyházi labdarúgó sport hagyományainak ápolását, városi és tömegsport rendezvények támogatását, továbbá Kiskunfélegyháza városában működő labdarúgó sportegyesületek erkölcsi, anyagi és szakmai pártfogását. ... >>

Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.
képviselő: Ván Jenő elnök
A Bandérium, mint nevében is jelzi, elsősorban a magyar katonai és huszár hagyományőrzést tűzte ki céljául. Alapvetően hagyományőrző, hagyományteremtő kulturális céllal alakul meg. A cél érdekében felvállalja, hogy kulturális, hagyományőrző katonai programokat szervez, továbbá az e témakört tárgyaló bemutatókat, előadásokat tart, közreműködik kiadványok megjelentetésében, terjesztésében. ... >>

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Rosta Ferenc elnök
Kiskunfélegyházán a közművelődést szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése és megvalósítása érdekében, művelődést pártoló és művészeti tevékenységeket folytató egyesületek, alapítványok továbbá egyének számára pénzügyi támogatást nyújtson. ... >>

Félegyházi Táncszínház Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tavasz utca 4.
képviselő: Busáné Hajdú Blanka elnök, Kovács-Csonka Szilvia titkár
Az egyesület célja szinvonalas alkotó és előadóművészi tevékenységgel, az ilyen jellegű rendezvények szervezésében való közreműködéssel a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának
emelése, a népi hagyományok őrzése, a zenei igények, ismeretek, készségek fejlesztése, egyúttal az igényes szórakoztatás útján a kúltúra fejlődésének előmozdítása. További cél az igényes zenei és egyéb művészeti alkotások terjesztése, kiadása, valamint zenei oktatás. ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

Huszka József Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Esze Tamás utca 1.
képviselő: Dongó József elnök, Horváth István elnökhelyettes, Szikszai László elnökhelyettes
Kiskunfélegyháza szülötte, Huszka József rajzoló, gyűjtő emlékének ápolása. Az általa felkutatott és összegyűjtött magyar nemzeti emlékek kultuszának megőrzése és bemutatása., A magyarság hagyományainak, a nemzeti kultúra tárgyi, szellemi és erkölcsi értékeinek fenntartása és átörökítése a jelenkor számára. A nemzeti önérzet erősítése., Kárpát medencei magyar kulturális hagyományok őrzése. Ezzel kapcsolatban rendezvények szervezése. Hagyományőrző játékok és sportrendezvények rendezése, szervezése. ... >>

Ifj. Falu Tibor Kegyeleti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
képviselő: Jankovszki Ferenc
Ifj.Falu Tibor,mint a Kiskunfélegyházi Városi Zeneiskola volt diákja között kialakult kapcsolatra tekintettel, ifj.Falu Tibor emlékének megőrzése, és az iskola valamely továbbtanulni szándékozó diákja továbbtanulásának támogatása az Alapító Okirat 4.pontja ... >>

Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, József A. u. 13.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Fekete Mária elnök, Mészáros Márta elnökhelyettes
Az egyesület célja, hogy óvodákban, iskolákban és más gyermekintézményekben a gyermekek részére mozgáskultúrát megalapozó, fejlesztő jellegű, koordináció-, tartás- és egyensúlyérzék-javító, örömszerző, mozgásra serkentő, szabadidős tevékenységet szervezzen; a sérült vagy fogyatékkal élő gyermekek számára fejlesztő, rehabilitációs foglalkozásokat szervezzen megfelelő szakemberek és eszközök segítségével; hétvégék, jeles napok, szünidei táborok alkalmával egészséges életre nevelő, készségfejlesztő, közösségformáló programokat rendezzen; a gyermekeknek életüket vidámabbá, színesebbé tevő mondókákat, meséket, táncokat, népszokásokat, hagyományőrző játékokat tanítson. ... >>

József Attila Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 14.
képviselő: Blazsevné Szabó Erika elnök
Tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása. Iskolai hagyományok ápolása. Szakkörök működtetése. Oktatási eszközök pótlása. Versenyek lebonyolítása. ... >>

Kézenfogva a Darvastéri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 11.
képviselő: Szűcs Gyuláné
Óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése művészetek eszközeivel. mozgás, ének- zenével való fejlesztése ... >>

Kiskun Múzeum Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr.Holló L.u.9.
képviselő: Rosta Szabolcs kuratóriumi elnök
A Kiskun Múzeum működésének, tevékenységének támogatása.Kiskunfélegyháza és történelmi régiója, kiemelten a Kunság kultúrális, helytörténeti, néprajzi és természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása. A kutatási eredmények publikálása és múzeumi killítások rendezése. ... >>

Kiskun Önkormányzatok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.
képviselő: Ficsor József elnök
Kiskun hagyományok ápolása, kiskun történelmi és kulturális értékek, valamint szokások továbbvitele., A kiskun településen élők kiskun tudatának erősítése., Jászkun hagyományok ápolása, történelmi és kulturális értékek továbbvitele., Kapcsolattartás a Jász és Nagykun Önkormányzati Szövetségekkel., Kapcsolattartás más volt történelmi autonóm kerületek hagyományápoló szervezeteivel., Kapcsolattartás az állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel és települési szövetségekkel., Érdekközvetítő és érdekvédő tevékenység folytatása az érintett önkormányzatok képviseletében regionális és országos szinten., A tömegkommunikáció segítségével bemutatja a kiskun települések helyét, szerepét, hagyományait és kapcsolatát a jász és nagykun településekkel. Ennek érdekében időszaki lapot, és egyéb kiadványokat jelentethet meg., Kialakítja az önkormányzatok közötti információs rendszert, véleménycserét., Állást foglal a kiskun önkormányzatokat érintő fontosabb, átfogó jellegű ügyekben., A szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytathat, vállalkozásokat szervezhet, dönthet pályázatok, különösen támogatási célú pályázatok beadásáról, meghatározza az esetleges pályázaton elnyert támogatás vagy egyéb forrásokból származó összegek felhasználásának módját és kereteit, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe., Közreműködik azon jogalkotási, jogszabály előkészítési munkákban, amely a tagok működését érinti., Idegenforgalom koordinálása és szervezése. ... >>

Kiskunfélegyháza és Térsége Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Ady E. u. 1-3. IV/18.
képviselő: Lőrincz Tibor elnök
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékrendre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. Az egyesület kiemelt célja, hogy közreműködjön az agrár-és környezetvédelmet érintő helyi problémák felmérésében, és az azt célzó megoldási javaslatok kidolgozásában, a a helyi és területi önkormányzatok, valamint a nyilvánossággal való megismertetésében. Az egyesület kiemelkedő célja, hogy előmozdítsa a vidéken élők, és a mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítását. Az egyesület további célja valamennyi olyan, a munkavállalókat és vállalkozókat képviselő helyi és országos civil szervezettel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, amelyek összhangban az egyesület céljaival, elsődlegesen a tiszta, egészséges és biztonságos környezet, és a polgárok jólétének előmozdítását célozzák. Az egyesület alapvető céljának minősíti a paraszti kultúra, mint a nemzeti hagyomány fontos részének ápolását, és e hagyományok beépülésének elősegítését az általános értékrendbe. Az egyesület céljai megvalósításában a keresztény és nemzeti értékeket hangsúlyosan képviselő, demokratikus elkötelezettségű, más társadalmi szervezetekkel együttműködik. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében kiemelt fontosságúnak tartja a történelmi egyházakkal való kapcsolattartást. Az egyesület célja, hogy közreműködjön a nemzettudat erősítésében, a magyar vidék problémáinak feltárásában, és elsősorban a vidéki települések fejleszetésének elősegítése céljából, a feltárt problémák elemzésével, és nyilvánossá tételével kívánja előmozdítani a helyi politikai döntéshozók munkáját. Az egyesület célja a nemezeti-polgári értékek és hagyományok ápolásával annak előmozdítása, hogy ezen értékek a magyar és a helyi közélet szerves részévé váljanak. ... >>

Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Jász utca 5.
képviselő: Szász Anikó elnök ... >>

Kiskunfélegyházi AERO Klub Sportegyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kisfaludy utca 4.
képviselő: Veres András elnök
A tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló közös sporttevékenységet fejtsen ki, alaptevékenységként sporttevékenységet szervezzen, valamint sporttevékenység feltételeinek megteremtésében részt vegyen; Ennek során különös figyelmet fordít Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő emberek, különös tekintettel a fiatal korosztály repülősportok megismertetésére, elsajátítására, fejlesztésére, versenysportolók nevelése, versenyeztetése; Különösen ifjúsági korosztály minél magasabb színvonalú technikai és repüléstörténeti tudásának elsajátítása, versenysportolási lehetőségeinek biztosításával, versenyek szervezésével, nevelésével, egészségnevelésével, a helyi repülő sportélet és fejlesztésével kívánja tevékenységét kifejteni; A különféle motoros és motor nélküli repülőeszközök működésének megismertetése, minden korosztály mozgásigényének kielégítésére, különösen szabadidő és versenysport szervezésére, rendezésére, a környezet és állatvédelemre, az egészséges életmódra nevelésre, továbbá Kiskunfélegyháza városában nagy múltú sportág hagyományainak újraélesztésére, egy új sportág kialakítására, gyakorlására nyílna lehetőség. E sportesemények ? a maguk látványosságával ? hatásosan kívánnak kapcsolódni az egyéb városi szintű rendezvények színvonalának emeléséhez, a versenysportban elért eredményeivel az egyesület a város hírnevét kívánja emelni; Célja továbbá a repülősportok elterjesztése, meghonosítása városunkban, kultúrájának megóvása és minden korosztály számára könnyen elérhetővé tétele, másrészről sportbaráti kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi sportegyesületekkel, baráti körökkel. A különféle edzésmódszerek és nevelési metodikák elsajátítása. ... >>

Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
képviselő: Kiss Gabriella Lenke elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 2. IV/19.
képviselő: Buchholcz György elnök, Holló-Szabó Sándor József elnökségi tag, Kapus Péter Dávid elnökségi tag
A harcművészetek és küzdősportok népszerűsítése, rendszeres gyakorlásuk feltételeinek biztosítása, a testi és szellemi nevelés elősegítése, a mindezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Mindák József kuratóriumi elnök, Ormándiné Víg Rozália kuratóriumi titkár
Irodalommal foglalkozó tehetséges alkotók anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 14.
képviselő: Molnár István elnök
A kiskunfélegyházi kistérségben működő képző- és iparművészeti csoportok, egyéni alkotók szakmai érdekeinek védelme. A kiskunfélegyházi képző- és iparművészet szakmai színvonalának emelése. A kortárs képzőművészet népszerűsítése a régióban. Kiskunfélegyháza művészeti, kulturális életének segítése. Az alkotói munka és bemutatkozás feltételeinek javítása. Alkotótáborok működésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósulásának segítése. Művészeti kiadványok megjelentetésének támogatása. Szakmai továbbképzések szervezése. Egyéni és csoportos kiállítások megvalósításának segítése. A művészek és a közönség közötti kapcsolat lehetőségeinek szélesítése. A regionális és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a képző- és iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén. A kistérségben működő hátrányos helyzetű alkotók, alkotói csoportok segítése. A kisebbségi kultúra támogatása. Olyan művészeti programok létrehozása, lebonyolítása, mely a kistérségben működő, művészeti tevékenységet folytató csoportok és egyének számára bemutatkozási lehetőséget biztosít. A képző- és Iparművészet iránt érdeklődő fiatalok szakmai képzésének biztosítása, az alkotási lehetőségek, feltételek javítása. Tudományos ismeretterjesztés. ... >>

Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Tompa u. 2.
képviselő: Dr. Kovács József elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24.
képviselő: Dr. Fülöp Ferenc kuratóriumi elnök, Dr. Sulyok Miklós kuratóriumi tag
A Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola világ- és országoshírű tanárai és diákjai emlékét megőrző pantheon kialakítása, - Az iskola névadója, Petőfi Sándor szobrának, vagy domborművének felállítása az iskola udvarán, - Az iskola és kollégiuma épületeinek államgegóvása, - Elhunyt tanárok sírjának gondozása, - A város kultúrális életének élénkítése, a Petőfi hagyományok ápolása - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kultúrális tevékenység - Kultúrális örökség megóvása. ... >>

Kiskunfélegyházi Tudásház Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Kissné Kovács Ilona ... >>

Közgések a Közgéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
képviselő: Csenkiné Bihal Mária elnök, Elnök akadályoztatása esetén, Kolláth Rita titkár
A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola mindenkori tanulóinak segítése. Az alapítvány a fenti célt akként kívánja megvalósítani, hogy ösztöndíjjal támogatja: az átlagon felüli tanulmányi eredményt elérő tanulókat, hozzájárul a tanulók nyári táboroztatásához, részt vesz a tanulók szociális segélyezésében, támogatja a tanulók versenyeztetését, és a felvételi előkészítő foglalkozáson részt vevő tanulókat. Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy anyagi támogatást nyújtson az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok működéséhez, különösen az iskolarádió működtetéséhez, az iskola újság elkészítéséhez, az iskolai évkönyvek és egyéb kiadványok készítéséhez, valamint az iskolai diáksportkör rendezvényeihez. Az iskolai hagyományok ápolásához való hozzájárulást, tanuló jutalmazásához való hozzájárulást, a tanulók által készített pályamunkák jutalmazását, a továbbtanulást, pályaválasztást, elhelyezkedést elősegítő iskolai rendezvények támogatását az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Kreatív Mozaik Alapítvány a Szociálisan Rászorulókért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 67.
képviselő: Kleics Julianna kuratóriumi elnök
A koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem, vagy nem teljesen képes személyek tartós és átmeneti gondozását otthonukban vagy bent-lakásos intézményben megoldja., Otthoni szakápolói szolgáltatást, fekvőbeteg ellátást, rehabilitációs szolgáltatást nyújtson., Kórházon kívüli fekvőbeteg ellátást valósítson meg, orvosi ellátáson kívüli, azt kiegészítő paramediális szolgáltatást biztosítson az erre rászoru-lók számára., A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszeren kívüli nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa., A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők, munkanélküliek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők (a továbbiakban: hát-rányos helyzetűk) ellátását, társadalmi integrációját házi gondozói szolgálaton keresztül, illetve speciális intézményekben megoldja., A hátrányos helyzetű személyek mentális gon-dozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse, részükre személyi és mentálhigiéniai tanácsadást, preventív ellátást nyújtson., Kríziskezelést, csa-ládsegítő és ehhez kapcsolódó jóléti szolgáltatást végezzen., A hátrányos helyzetű csopor-tok számára sport-és szabadidős, és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életmi-nőséget teremtsen., Védje a környezetet., Kutatást és technológiai fejlesztést valósítson meg, szakembereket képezzen, illetve kutatás-fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen, valamint tréningeket tartson., Azzal, hogy az Alapítvány mindezen célokat nemcsak a Magyarorszá-gon élő magyar lakosság, hanem a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, vala-mint a határon túli magyarság ellátása körében is megvalósítja, elősegítve a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogainak érvényesítését, nemzeti és kulturális identitásá-nak megőrzését. ... >>

Móra Ferenc Közművelődési Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.
képviselő: Laczkóné Dr.Szabó Klára elnök
A helyi közművelődési tevékenység erősítése., A helyi történelmi és kulturális hagyományok ápolása, az épített örökség védelme. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése., Előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és civil szervezetekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. Az egyesület kinyilvánítja, hogy az Alkotmány szellemében kíván tevékenykedni; elfogadja és betartatja annak előírásait. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, nem kíván pártszerűen működni, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását kizárja tevékenységéből. Az egyesület szolgáltatásai nyitottak, bárki számára igénybe vehetőek, esetenként az egyesületen kívüliek számára költéségtérítést állapíthat meg (pl. kirándulás, előadások, stb.). ... >>

Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.
képviselő: Jankovszki Zoltánné elnök
Az azonos (polgári, keresztény) értékrendet elfogadó, -kiemelten a család, a gyermek, ifjúság nevelése, az oktatás, a kultúra, a média, a nemzeti értékeink és a hagyományaink ápolása, valamint a környezetvédelem területén ?a polgári gondolkodást képviselő, Bács-Kiskun megyében élő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása. A polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel együttműködése és azok támogatása. A polgári és nemzeti értékeket képviselő nők közéleti szereplésének támogatása. A nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A nők szerepvállalása az emberi és polgári jogok érvényesítésében. A nők szervezeti formában történő képviselete, amely biztosítja a nők meghirdetett társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. Női esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokban a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekben, valamint a határon túli magyarság körében egyaránt. A nő családban betöltött központi szerepének hangsúlyozása. A nők családban és hivatásban végzett munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése és elismerése. Hátrányos helyzetben lévő nők támogatása és érdekvédelme. A nők társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő tudományos tevékenység, kutatás ösztönzése. ... >>

Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 26-32.
képviselő: Vőneki Ottó kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Dózsa Gy. u. 26-32. sz. alatti Dózsa György Általános Iskola támogatása, így különösen; Az iskolába járó gyerekek kirándulásainak, téli sítáborozásának, nyári táborozásának és angol-német nyelvterületi csereüdültetésének támogatása. A tanulmányi és egyéb versenyek, szervezéséhez, díjazásához hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása,. Diákújság létrehozásának és működtetésének támogatása. Az iskola profiljának megfelelő matematikai és számítástechnikai, valamint tagozatos idegen nyelvi ismeretek oktatása feltételeinek segítése. Kulturális tevékenység, szabadidős programok, (pl: színház, hangverseny kiállítás látogatása), diák sportversenyek támogatása. Az alsó és felső tagozatos tehetséges tanulóknak szakkörök szervezéséhez, működtetéséhez történő hozzájárulás. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek biztosítása. ... >>

Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 305
képviselő: Szatmári Zoltánné ügyvezető elnök, Vasvári Józsefné elnök
Az egészséges ember- egészséges társadalom céljainak megvalósítása érdekében egészségnevelő programok prevenciós tevékenységek támogatása. A család szerepének erősítése, a családon belül a nők, gyermekek és időskorúak védelme, generációk együttműködését segítő közösségi programok szervezése, szociális hálót erősítő és támogató tevékenységek. Hátrányos helyzetű gyermekek és egyedülálló idősek patronálása, közösségi programokba való bevonása, életviteli tanácsadás. Népi hagyomány- és kultúraőrző tevékenységek támogatása. Közművelődési információk hatékony közvetítésének segítése. A környezetkultúra, a táj- és élővizek védelmének elősegítése, környezetvédelmi programokban való részvétel. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió felzárkóztatásának elősegítése. Kapcsolattartása és ápolása a térségfejlesztésben résztvevő kistérségi, önkormányzati, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. Az eddig elért eredmények bemutatása és népszerűsítése. A térség hátrányos helyzetű települései és tanyai területek felzárkóztatásának, lehetőségének javításában való közreműködés. Előrevivő együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal, és mozgalmakkal. ... >>

Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.12.
képviselő: Fekete Anna elnök ... >>

Plain-Rock Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út 33.
képviselő: Juhász Imre elnökhelyettes, Ónodi Árpád elnök
Elsősorban regionális könnyűzenei programok szervezése. A könnyűzenei kultúra támogatása. A cél érdekében felvállalja zenekarok összefogását, támogatását, a technikai háttér megteremtését és biztosításának megszervezését. ... >>

Prücsök Néptánc Egyesület

(kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Molnár b. u. 20.
képviselő: Fekete Beatrix ... >>

Rádió-Smile az Ifjúság Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 10.
képviselő: Ficsór Zoltán kuratóriumi elnök
Az ifjúság kulturális igényszintjének emelés, oktatása, nevelése, közösségi tudatának növelése, szabadideje hasznos és értelmes eltöltésének elősegítése a magas színvonalú, kulturális, ismeretterjesztő, tudományos és szabadidős ifjúsági rádióműsorok készítésének támogatásával és feltételei slősegítésével. ... >>

Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs Központ Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 10-12.
képviselő: Akadályoztatás esetén:, Ormándiné Víg Rozália Mária tag, Zsótér Ágnes elnök
A fogyatékos és egészséges gyermekek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatását, nevelését, fejlesztő pedagógiai segítését oktatási intézményben és tanfolyamokon megvalósítsa, őket felzárkóztassa. Oktatási szakképzési feladatok ellátása, tanácsadás, továbbképzés, pályaorientáció a társadalom minden rétegére kiterjedően. A szociálisan rászorulók, időskorúak, veszélyeztetett fiatalok, romák, nők munkanélküliek, pszihiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők ellátását, társadalmi integrációját speciális intézményekben, házi gondozói szolgálaton keresztül megoldja. A hátrányos helyzetű személyek mentális gondozását és lelki segítését, ezáltal esélyegyenlőségük megteremtését elősegítse. A csökkent munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatását és munkaerő-piaci integrációját programokkal biztosítsa. A tartós munkanélküliek, nők, romák, fiatalok foglalkoztatása, munkahelyteremtés, foglalkoztathatóság javítása. A hátrányos helyzetű csoportok számára sport- és szabadidős és kulturális tevékenységük szervezésével jobb életminőséget teremtsen. Védje a környezetet. A kutatás és technológifejlesztést valósítson meg. Szakembereket képezzen, illetve kutatás- fejlesztési, szakemberképzési témában programokat, továbbá egyéb közérdekű témákban is konferenciákat szervezzen az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Segítő Gondoskodás Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, VII. kerület 133-2.
képviselő: Dobronyi József elnök, Vörös Róbert alelnök
Egészségnevelő programok, tevékenységek szervezése, támogatása. Az egyesület közreműködik a művelődési és információs igények felkeltésében és kiegészítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakozásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat. A környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a művelődési szokások gazdagítása. A művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása. A család szerepének javítása, generációk együttműködését javító közösségi programok szervezése, támogatása. A tudatos környezetkultúra fejlesztése, táj és élővizek védelmének elősegítése, környezetvédelmi előadásokon, programokban való részvétellel. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió felzárkóztatásának elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás a térségfejlesztésben résztvevő kistérségi, önkormányzati, civil szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térség hátrányos helyzetű települései és tanyai területek felzárkóztatásának, életminőségének javításában való közreműködés. Együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnök, Gulyás Ildikó ügyvezető
az egyesület közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek a felkeltésében és kielégítésében. Ennek érdekében biztosítja a használói számára a személyiség szabad kibontakoztatásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi tájékozódásához, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat, tevékenységeket. Az egyesület célja: település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúra értékeivel megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítés, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotók, a művelődési közösségek tevékenységének támogatása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékokkal élő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javításában. Az egyesület részt vesz az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító, tanulási lehetőségek, felnőttoktatási lehetőségek szervezésében, lebonyolításában. Az egyesület különböző művelődési tevékenységet folytat, rendezvényeket, kiállításokat, sportrendezvényeket szervez. Az egyesület célja a kisközösségek, civil szerveződéseknek az egészségnevelés hatékonyságának elősegítése, egészségnevelési programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület célja az ifjúság számára közösségi színtér, információs bázis, programok, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása, valamint nyári táborok, fesztiválok, kulturális, művelődési tevékenység és önszerveződő lehetőségek nyújtása. ... >>

Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.
képviselő: Dinnyés Gyula elnök
Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. A magyar hagyományos kultúra és történelem ápolása. Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett, kulturált keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése. Gazdaság, vállalkozási tevékenység végzése a célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése, és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Jó kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel, már működő vagy később létrejövő, de érdeki ütközésbe nem kerülő hasonló érdeklődési csoportokkal. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a határon túli magyarokkal és rokon népekkel való együttműködésre, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve azok megszervezése. Az egyesület tagjainak sportszakmai képzése és rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

United Way Kiskunfélegyháza Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4.
képviselő: Kormányos Imre elnök, Ormándiné Víg Rozália ügyvezető
A jótékonysági gondoskodás elveinek és gyakorlatának terjesztését vállalja. Karitatív kultúra meghonosítasa. A környezetvédelmi kultúra fejlesztése. Regionális számítógépes információ és szolgáltatási rendszer kiépítése az alapító okirat IV. pontja szerint. Lakóotthonok létesítése. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási és társadalmi esélyegyenlőségének segítése különböző munkaerőpiaci eszközök támogatásával, rehabilitációs munkakörök létrehozása munkáltatói jogkörrel. Iskolarendszerű és iskolarendszeren kivüli képzés, oktatás, tanfolyamok szervezése, megváltozott nevelési igényű gyermekek képzése. Kulturális rendezvények, szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. Lelki segélyszolgálat. Addictológiai szakszolgálat. Jogsegélyszolgálati tevékenység. Bűnmegelőzési tevékenységi területek ifjusági és sportrendezvények szervezése az alapító okiratban foglalt célok szerint. ... >>
1. oldal