Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszthely oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 60
1. oldal

Autóbuszvezetők Egyesülete Keszthely

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Mártírok útja 2.
képviselő: Baráth József
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Az Eötvös Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Eötvös u. 1.
képviselő: Kormosné Takács Líviaa ... >>

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Zöldmező út 2.
képviselő: Hutvágnerné Kovács Melinda
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a speciális szakképzés rendszerének fejlesztése, a korszerű oktatási módszerek továbbfejlesztése a Keszthelyi Zöldmező utcai Általános Iskola Diákotthon és Speciális Szakiskola keretén belül és tanulókörében. ... >>

Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Deák F. út 25.
képviselő: Szijjné Szabó Katalin
A Keszthelyi Csány László Általános Iskola nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása, az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, kulturális és sport rendezvények díjazása, továbbá ezen eredmények elismeréséhez az anyagi feltételek biztosítása, az intézményi diákszociális ellátás, a diákturizmus és üdültetés támogatása és lehetőségeinek fejlesztése. Az alapítvány céljainak tekinti továbbá az iskola nevelőtestülete nevelői, oktatói munkának elősegítése, a munka színvonalának növelését is. ... >>

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
képviselő: Dósa Zsolt
Keszthelyen és Keszthely város környékén Csik Ferenc emlékhelyeinek ápolása. Keszthely város egykori kiemelkedő sportolóinak és sporttörténeti értékeinek bemutatása. Az olimpiai sport népszerűsítése, annak emlékének és hagyományának őrzése, Keszthely város iskoláiban ennek megismertetése, különös tekintettel a keszthelyi és Keszthely térségbeli egykori olimpikonokra és e tekintetben az egyesület iskolai és iskolák közötti versenyeket kíván szervezni. Keszthely és Keszthely város környékén az olimpiai eszme népszerűsítése. ... >>

"Csodakút a Gyermekekért" Alapítvány (60049)

(intézményi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Gagarin út 6.
képviselő: Bazsonyi Gyuláné
Az Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin utcai Napközi Otthonos Tagóvodája tevékenységének támogatása, különösen a nevelés- és port tevékenység működési feltételeinek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek kedvezőbb körülményekhez való juttatása. ... >>

Dobogómajor Lovas Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Erzsébet királyné út 23.
képviselő: Sonja Jiricek
A lovas sportág népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a lovas turizmus eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításuk elősegítése, a szolgáltatások szakmai színvonalának emelése, ismeretterjesztés, oktatás, a belföldi lovas turizmus fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Egry József Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Dr. Szabó Jánosné
A keszthelyi Egry József Általános Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismerése, az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése az oktatási színvonal emelése, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Földes Judit
A keszthelyi Egry József Általános és Művészeti Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismeréséhez (pl. emlékérem, gyűrű, stb.) az anyagi feltételek biztosítása, művészeti, erdei táborok támogatása, tehetségek tanulók segítése. Az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése, az oktatási színvonal emelése, a nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Dr. Belékné dr. Soós Márta
Az iskolában Tolnai Gyulánl módszerével folyó oktatás feltéteinek javítása, a tanulók mind magasabb szintű képzése, a tanulási és tanítási lehetőségek feltételrendszerének bővítése, különös tekintettel a számítástechnikai és idegen nyelvi oktatás helyzetének javítására. ... >>

Első Magyarországi Sörlovagrend

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Balogh F. út 1/c. I//2.
képviselő: Dr. Fodor Lóránt
A sörivás kultúrájának propagálása, a tagok és érdeklődők szabadideje hasznos eltöltésének megvalósítása, a sör mérsékletes fogyasztására való ösztönzés oktatással, felvilágosítással, tanácsadással, valamint egészségre gyakorolt kedvező hatásainak ismertetése. E cél érdekében felvállalja az alkoholizmussal kapcsolatos egészségmegőrzés, betegségmegelőzés tevékenységét, támogatását, valamint felvilágosító fórumok tartását. ... >>

Esthajnalcsillag Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Vaszary K. út 12.
képviselő: Oláh István
A Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. szám alatti - 8 osztályos általános iskolát, valamint zeneiskolát magába foglaló - oktatási-nevelés intézmény teljes fenntartása. ... >>

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Mátyás király út 11.
képviselő: Bibok Roland
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. A regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

"Fi-Fi" Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8360 Keszthely, Zsidi út 29.
képviselő: Fi János
A vízi sportokkal kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, rendezése, iskola tanulóknak nyári sporttáborok szervezése, mind a szabadidő, mind a versenysportok oktatása, azok szakmai támogatása, szervezése és fejlesztése. ... >>

"Filadelfia" Kulturális és Sport Alapítvány a Kisebbségért

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Bercsényi út 70.
képviselő: Dr. Domokos Gábor, Kutasy Norbert
A magyar nemzet számára a bibliai értékeket különböző eszközökkel közvetítő, teljes evangélumi alapokon álló HIT GYÜLEKEZETE közművelődési-kulturális, oktatási, valamint szociális tevékenységének anyagi és erkölcsi támogatása, és a működéséhez szükséges tárgyi feltételek előteremtése. Az etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetű, erkölcsi vagy szociális szempontból veszélyeztetett személyek, családok, rétegek, pénzügyi és tárgyi eszközökkel történő támogatása és lelki gondozása. Keszthely város és környéke sport és kulturális életének erkölcsi és anyagi támogatása, valamint segítségnyújtás, ezen jellegű tevékenységek előmozdítása. ... >>

Füvészkerti-Tündérkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Bajcsy zs. út 46
képviselő: Krupláné Nagy Ágnes
A Keszthely Kísérlet utcai Óvoda szakmai tevékenységének, nevelési, oktatási, kulturális tevékenységének segítése az EU szabványnak megfelelő eszközök, játékok, felszerelési tárgyak beszerzésének támogatása. ... >>

Georgikon Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 16.
képviselő: Dr. Pálmai Ottó
A Georgikon 200 éves jubileumának méltó megünnepléséhez anyagi támogatás nyújtása. A PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar legkiválóbb hallgatóinak, fiatal oktató és tudományos dolgozóinak támogatására ösztöndíj alap képzése. ... >>

GEORGIKON Diáksport Egyesület Keszthely

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Deák F. út 16
képviselő: Mészáros Dávid
Keszthelyen, Zala Megyében és Magyarországon kézilabda, kosárlabda, evezés, íjászat, karate sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. További feladata a szabadidősport szervezése, lebonyolítása. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Minél szélesebb körben részesülhessen az egyesület szolgáltatásaiból és feladata az ehhez szükséges feltételek biztosítása és a lehetőségek megteremtése. ... >>

GEORGIKON-FARM Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 16.
képviselő: Dr. Pupos Tibor
A korszerű farma-menedzser képzéssel kapcsolatos oktatási és kutatási feladatok elátásnak tartós támogatása a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán. ... >>

Glutén Nélkül az Életért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Lovassy út 6/ C. II//5.
képviselő: Nagyné Valkai Emese
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összefogása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, érdekképviseletet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán. Érdekvédelmük kialakítása, felmerülő gondjaik összegyűjtése és továbbítása a kormányzati szervek felé. ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Hunyadi u. 3. út 3.
képviselő: B udai Péterné, Kusztor László, Molnár Zsuzsanna
A Keszthelyi Család Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása. Népfőiskolák szervezése és működtetése a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve. ... >>

HELIKON Tenisz Club Keszthely

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Balatonpart 3817/1 hrsz.
képviselő: Holló János
A tenisz sportág népszerűsítése, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása, a tehetséges versenyzők (csapatok) támogatása, nevelése. Tanfolyamok szervezésével a teniszezők táborának szélesítése, főleg a gyermek korosztályban, utánpótlás-nevelés. Biztosítani a társasági teniszezők kulturált testedzését, sportolását. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. Elősegíteni a teniszbarátok klubszintű tevékenységét, szórakozását. ... >>

Idegenforgalmi "Jó Tanulásért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Mártírok út 1.
képviselő: Fisli István
Keszthely és Hévíz közvetlen vonzáskörzetében az idegenforgalom színvonalának folyamatos emelése, vendéglátóipari szakemberutánpótlás biztosítása érdekében a keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola I., II. és III. éves tanulóinak szakmai képzésre ösztönzése, a kimagasló tanulmányi eredményeket folytató tanulók jutalmazása. Minden területen - korhatár nélkül - a vendéglátó és idegenforglami szakemberek önképzésének támogatása. ... >>

Kékmadár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Vaszary K. út 12.
képviselő: Dancs Éva
Az Életfa Óvoda (8360. Keszthely, Vaszary Kolos u. 12.) működését és szakmai előrehaladását segítő feltételek biztosításának elősegítése, pályázatok felkutatása az óvodai gyermeknevelés feltételeinek javítása érdekében, az óvodai neveléssel kapcsolatos gyermek- és szakmai programok támogatása, sportszerek, kiegészítő eszközök, játékok beszerzésében történő közreműködés, mindehhez támogatások gyűjtése. ... >>

Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8360 Keszthely, Ady út 2
képviselő: Dr. Kató Csaba
A keszthelyi kórházban dolgozó orvosok, szakemberek továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, gépek, műszerek, berendezések beszerzésével a gyógyító munka segítése, szakmai színvonalának emelése. ... >>

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 42.
képviselő: Dr. Kardos József
Keszthely város minőségi és tömegsportjának fejlesztése. Keszthely város utánpótlás és diáksportjának fejlesztése és támogatása. Kapcsolatok kialakítása és fejlesztése az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, egyesületekkel, lakossággal és oktatási intézményekkel. A nyilvánosság minél szélesebb biztosítása és érvényre juttatása a város lakosságát érintő döntések megismerésében, elsősorban a sport és az oktatás terén. Az óvodai és bölcsődei sport biztosításának segítése. Elősegítése annak, hogy a város középiskoláit Keszthely város működtesse és ne pedig más önkormányzat. A vendéglátó főiskola beindulásának elősegítése a Keszthelyi VSZK égisze alatt. A Zalai Egyetem megalapítíásának elősegítése Keszthely székhellyel. ... >>

Keszthelyi Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Rálóczi F. út 3.
képviselő: Dr. Merkei Attila
Az európai integrációs folyamat új típusú szakember-képzési igényeinek elősegítése, rövidebb képzési idejű, gyakorlatorientált szakképzési kurzusok indításával a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakemberképzés. Új oktatási formák meghonosítása, mindezeken keresztül a vidéki élet minőségének javítása. A keszthelyi felsőoktatási intézményekben folyó szakképzés tevékenységének támogatása, a kis- és középvállalkozások tevékenységének segítése. Az alapítvány oktatási, nevelési intézményt működtet. Az alapítvány 1997-ben alapította meg a Gazdasági Szakközépiskola elnevezésű oktatási intézményt, melynek az alapítása óta a fenntartója is egyben. ... >>

Keszthelyi Autistákért Alapítvány (Apk.60068/1995)

(oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Zöldmező út 2.
képviselő: Vas István
Keszthelyi központtal működő autista csoport vagy csoportok kialakításának, működtetésének költségeihez való hozzájárulás, továbbá azautisták fejlesztésének, oktatásának, nevelésének, orvosi gyógyításának költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Keszthelyi Csík Ferenc Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Kócsag út 4.
képviselő: Németh Sándor
Közhasznú tevékenységének megfelelően a vitorlássport népszerűsítése, környezet védelme, az egészségmegőrzés és sportszerű életmódra történő nevelés, oktatás. ... >>

Keszthelyi Jóakarat Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vörösmarty út 1/ B.
képviselő: Dencs Attila
A Vörösmarty utcai Óvoda óvodapedagógiai munkájának megfelelő szinten tartásához pótlólagos anyagi források biztosítása., önköltséges szakkörök gazdasági munkájának további segítése, szakmai továbbképzések, külső előadók, tapasztalatcserék finanszírozása, tárgyi kultúra fjelesztése, könyvtár működtetése. ... >>

Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Rózsa u. 12.
képviselő: Bajna Zsoltné, Szabó Antalné ... >>

Keszthelyi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Gagarin út 2-4.
képviselő: Laza Mihály
A magyar nép, az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium haladása érdekében feltárni és hasznosítani az öregdiákokban rejlő értékeket és lehetőségeket. ... >>

Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Deák F. út 57/ E III//6
képviselő: Dr. Alföldi Zoltán, Ruzsics Ferenc, Vecsera Jánosné
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett nemzti, polgári, keresztény értékrend, világnézet és politikai gyakorlat bemutatását, kutatását, oktatását, tárgyalását és védelmét. ... >>

Keszthelyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Tapolcai u. 1/c.
képviselő: Szabolcs András, Szabolcs András
Keszthelyi Nagyváthy János Mezőgazdasági Szakközépiskoláról elnevezett Nagyváthy Néptáncegyüttes folyamatos működésének támogatása. ... >>

Keszthelyi Premontrei Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Ady E. út 53.
képviselő: Varga József
Csornai Premontrei Kanonokrend tulajdonát képező keszthelyi rendházban középiskolás fiúk és leányok részére létesített kollégium fenntartásának - beleértve a kollégiumot befogadó épület, épületrészek, tartozékok karbantartását, felújítását - támogatása és vagyoni helyzetétől függően a keszthelyi gimnázium tanulóinak támogatása, jutalmak, ösztöndíjak, pályázatok formájában.
Az alapítvány működését a politikai pártoktól függetlenül végzi, azok befolyását nem fogadja el. Országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.
... >>

Keszthelyi Repülő és Ejtőernyős Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Pethe F. út 2.
képviselő: Kántás Andor
Keszthely város és vonzáskörzetének sportrepülői és ejtőernyősi szolgáltatásának biztosítása megfelelő kiképzés mellett, ultrakönnyű légijárművek és ejtőernyős jogosítványok megszerzésével, a szakmai és technikai fejlesztés előtérbe helyezésével. ... >>

"Kis-Keszthelyi Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Sopron út 16.
képviselő: Fülesi Beáta
Keszthely, Sopron u. 16. sz. alatti óvodába, a Rákóczi tér 14. sz. és a Galamb u. 2. sz. alatti tagóvodákba járó gyermekek nevelésének, közérzetének, erkölcsi-testi-értelmi fejlesztésének jobbítása, elősegítése, az óvodai pedagógiai munka javítása. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
képviselő: Benke Tímea, Pappné Beke Judit, Szabóné Mikla Éva
A Keszthelyi Városi Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása, mint tartós közérdekű kulturális. ... >>

Nők a XXI. századért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.
képviselő: Brunner Tiborné
A területen élő szociálisan hátrányos családok védelme a családok női tagjainak segítése, támogatása, női szerepre alapozott családi, közéleti, oktatási képzési programok megszervezése, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi programok szervezése. ... >>

Országos Alapellátási Szövetség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Hertelendy László
Egyesítse az egészségügyi és szociális alapellátásban résztvevő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (településvezetők, hivatalok, intézmények, szervezetek, szakemberek) tudását, tapasztalatait és kapcsolatrendszereit. (Pl. polgármesterek, jegyzők, referensek, intézetvezetők, szakértők, tanácsadók, ÁNTSZ szakemberek, kistérségi szakemberek), ezáltal közvetlenül segítse az alapellátási intézetek, az alapellátásért munkálkodó szakemberek munkáját, közvetve hatékonyabbá tegye az önkormányzatok, kistérségek alapellátási feladatellátását. Az egészségügyi szociális és alapellátás lehetséges szemléletének, valamint a szorosabb munkakapcsolatának elősegítése. Egyesítse a lakosság testi, lelki, szellemi, szociális állapotának javításáért tenni akaró és tudó szereplők tudását és forrásait. Élő és hatékony kapcsolatrendszer kialakítása a szövetség tagjai között az információ és tapasztalatcsere hatékony lebonyolítására. E célból közös címlista, adatbázis, elektronikus levelezési lista (szükség szerint saját weboldal, webfórum) létrehozása. Egymás eredményeinek, problémáinak megosztása a hatékonyabb megoldás érdekében. Évente legalább egy alkalommal a közgyűléssel egybekötött szakmai tanácskozás megszervezése a személyes kapcsolatok erősítése, a Szövetség életében fontos döntések személyes meghozatala céljából. E találkozóra lehetőleg évente más-más tagi településen kerül sor. Lehetőleg országos tudásbázist létrehozva szakmailag segíti a képviselő-testületek, polgármesterek, kistérségi vezetők, alapellátási vezetők és szakemberek döntéseit az alapellátást érintő kérdésekben. Ezt elsősorban a Szövetség adott települési tagján, igény és felkérés esetén akár a Szövetség más tagján, elnökén, elnökségén keresztül teljesíti. Rendezvények, továbbképzések, szakmai programok szervezése, lebonyolítása, vagy támogatása. Helyi és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása. Adatgyűjtés és elemzés a célok tekintetében. Módszertani segítségnyújtás, közvetítés, szaktanácsadás és oktatás. Országos szakmai hálózatot működtet. Döntés előkészítő, szakértői tevékenység. Kutatások kezdeményezése, publikálása. Új alapellátási szolgáltatások szakmai előkészítése, kezdeményezése, valamint ezek képviselete szakmai társadalmi és egyéb fórumokon. Hírlevelek, szakmai kiadványok, szóróanyagok, média anyagok készítése. Ösztöndíj alapítása és odaítélése a kiemelkedő munkát végzők számára. Minden egyéb, a szövetség deklarált céljaival harmonizáló tevékenység. ... >>

Örökség Népfőiskolai Szövetség

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8360 Keszthely, Nagyváthy út 11
képviselő: Hintalan László
Örökségünk örök értékeinek kutatása és az eredmények széleskörű terjesztése a természetes műveltség ? szerves társadalom világlátási módja szerint.
A természetes műveltség ? szerves társadalom megvalósulásának segítése. A szövetségi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és állami fórumokon. A csatlakozó szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete, tevékenységük bekapcsolása az országos szervezet munkájába. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Magyarország területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. Elősegíteni természetes műveltséggel kapcsolatos kutatások végzését mind a humán-, mind társadalomtudományi területeken. A természetes műveltséget képviselő szervezetek között koordinatív tevékenység végzése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek-, ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák elősegítése, megteremtése. Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése, működtetése és a lehetséges partneri együttműködések kialakítása. A célokkal kapcsolatos rendezvények, operatív feladatok szervezése, nyomtatott és elektronikus kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése. Civil önszerveződés elősegítése, szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Módszerek kidolgozása és terjesztése a közoktatás és a gyermekvédelem területén. ... >>

"PATRÓNUS" Fejlesztő, Képző és Felzárkóztató Egyesület

(oktatási)

8360 Keszthely, Kossuth út 44 fsz./2
képviselő: Bödő Zoltán, Dr. Bangó Tamás, Horváth Krisztián, Jónás László, Molnár Krisztina
A mikró-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, civil szervezetek érdekienek védelme; képviseletük ellátása az önkormányzatok, közigazgatási-, egyéb igazgatási és gazdsasági szevezetek, valamint szakhatóság előtt; a jogaikat és kötelezttségeiket, valamint gazdálkodásuk és munkavégzésük körülményeit érintő információk összegyűjtése, rendszerezése, részükre eljuttatása, frissítése, rendszeres felülvizsgálat; szakmai továbbképzések, előadások szervezése; segítségnyújtás tevékenységük fenntartható feljesztésének érdekében, hitelek, pályázatok útján elnyerhető támogatások elnyerésében; a környzettudatok és az esélyegyenlőségi törekvések maximálisan szem előtt tartó gazdálkodás jegyében az EU gazdaságban történő ingegráció elősegítése, stb.; ... >>

Potyka Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 21.
képviselő: Tóth István
A horgászat helyi szinten történő támogatását, fejlesztését, népszerűsítését, oktatását, a horgászat kulturált formájának előterjesztését tekinti elsődleges céljának. Az ifjúság körében a sporthorgászat, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, egyúttal a természet- és környezetvédelemre irányuló nevelése, tudatformálása előadások, horgászversenyek, kiállítások szervezésével, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével. ... >>

Ranolder János Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Kossuth Lajos út 75.
képviselő: Dr. Bangóné dr.Varga Andrea
A Keszthelyi Lanorder János Iskola nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása. Az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, kulturális és sportrendezvények, környezetvédelemmel összefüggő tevékenység díjazása, továbá ezen erdmények elismeréséhez az anyagi feltételek biztosítása, az intézményi diák-szociális ellátás; a diákturizmus és üdültetés támogatása, lehetőségeinek fejlesztése, az iskola nevelőtestülete nevelő-oktató munkájának segítése, e munka színvonalának elősegítése. ... >>

Shotokan Sportegyesület Keszthely

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Jegenye út 28/A.
képviselő: Csótár András
Karate oktatás és sportversenyek szervezése, lebonyolítása, szakvizsgákra felkészítés, vizsgáztatás, sporttevékenységhez szükséges eszközök beszerzése, karbantartása, támogatók - szponzorok - szerzése, a támogatások szerzésének megszervezése, a tevékenység folytatásával összefüggő reklámtevékenység szervezése és lebonyolítása. ... >>

Sport Utánpótlás Nevelő Tenisz Klub

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Ady út tenisztelep
képviselő: Varga Balázs
Sporttevékenység, a szabadidős és hobbitevékenység támogatása. Ezen belül kiemelt célja a tenisz sportág népszerűsítése, minél több érdeklődővel történő megismertetése, bemutatása és oktatása; a sportág utánpótlásának nevelése, az utánpótlás korú gyerekek teniszoktatása, versenyeztetése, közösségi szellem kialakítása, egészséges életre való nevelés, a versenysport és szabadidős sport támogatása. A támogatott sportágakban sportrendezvények, versenyek szervezése és lebonyolítása, a sporttevékenységhez szükséges eszközök beszerzése, azok karbantartása, sportlétesítmények fenntartása, támogatók ? szponzorok ? szerzése, a támogatók és a támogatások szerzésének megszervezése, a tevékenység folytatásával összefüggő reklámtevékenység szervezése és lebonyolítása. A sportegyesület további célja a szalonjátékok, stratégiai- és kártyajátékok minél több érdeklődővel történő megismertetése, ezen játékok népszerűsítése, oktatása. ... >>

Szakképzési Alapítvány

(oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Gagarin út 2-4.
képviselő: Rózsahegyi György, Szemes Péter
Biztosítani a minél magasabb színvonalú munkához a korszerű eszközöket. A rászoruló tanulók anyagi segítése. A kiemelkedő tanulók jutalmazása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok anyagi elismerése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Hanczók út 20.
képviselő: Gacsó Sándor
Keszthely Város és hozzá tartozó településeken élők körében a hitélet erősítése, az idős, rászoruló emberek segítése. A betegek ápolása és támogatása, akik a gyülekezethez tartoznak. Református középiskolákban továbbtanuló gyermekek ösztöndíjjal, segéllyel való támogatása, Diáksport szervezése, környeeztvédelmi nevelés, pályázatok és rendezvények támogatása. A gyülekezethez tartozó, gyermeket vállaló ifjú házasok segítése, a gyülekezet tulajdonában lévő épületek és ingatlanok fenntartása és felújítása. A gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozók támogatása. ... >>

Szép Magyar Beszédért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vak Bottyán út 56/ A
képviselő: Cséby Géza
A szép magyar beszéd megóvása, ápolása a hazai és kiemelten a határainkon kívül élő írók és költők műveinek magasszintű tolmácsolásán keresztül, egy évente megrendezendő általános iskolai vers- és prózamondó versenyen. ... >>

TCI-HUNGARY Keszthelyi Távkörlet

(oktatási,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Klempa köz 2.
képviselő: Dr. Kárpáti László
Elősegíteni a vidék bekapcsolódását számítástechnikai eszközökön keresztül a szükséges informatikai rendszerekbe, a fejlett országok tapasztalatainak felhasználása. Információt szolgáltatni Keszthely város és környékén élő működő gazdálkodó szervezeteknek és önkormányzait testületeknek. Biztosítani a telematika felhasználását az oktatásban, közreműködni távoktatás létrehozásában, csatlakozni a telekommunikációs rendszeres keresztül az Európai Nyilvános Egyetemhez, javítani az információs és kommunikációs lehetőségeket, meghonosítani a telekommunikációs technikát és kultúrát, megszüntetni az információhiányból adódó lassú alkalmazkodást, segíteni a környék gazdasági felkészülését az önálló regionális tevékenységre, kulturális, pénzügyi, fordítási, elektronikai szolgáltatásokat biztosítani, nemzetözi kapcsolatok ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal