Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 77
2. oldal

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Liszt F.u.19.
képviselő: Vetéssy Katalin elnök
A természetvédelem jelentőségének propagálása, természetvédelmi ismeretek nyújtása, azok népszerűsítése, a természetvédelmi tevékenység összehangolása, a természetvédelméért tevékenykedők munkájának értékelése, elismerése, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi munkájának támogatása, természetismereti nevelési tevékenységek, programok támogatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, élőhelyrekonstrukciós és rehabilitációs tevékenység támogatása, természeti és kulturális értékek bemutatását, fenntartható turizmust célzó kiadványok, tevékenységek támogatása. ... >>

Könnyebblét Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Zöldfa utca 31/A
képviselő: Orbán Vilmos kuratóriumi elnök
Az otthontalan (hajléktalan) személyek társadalomba történő integrálása, valamint a ma már az otthontalanságot gyártó gyermekszegénység visszaszorítása. Az Alapítvány e célt elsősorban Bács-Kiskun Megyében, ezen belül Kecskeméten és környékén kívánja elérni. Az Alapítvány az otthontalan személyek társadalmi reintegrációja érdekében munkát ajánl, valamint nem intézményi lakhatási támogatást biztosít a hajléktalanságba süllyedt személyeknek, a hajléktalan személyeket étkezteti, őket az intézményi gondoskodás felé tereli. E cél érdekében az Alapítvány jogi-és természetes személyekkel veszi fel a kapcsolatot, és velük támogató szerződéseket kíván kötni, amelyeken keresztül biztosítani tudja az otthontalan személyek részére a foglalkoztatást és a nem intézményi lakhatási támogatást. Az Alapítvány a cél elérése érdekében vállalja, hogy a hátrányos helyzetű személyekkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartáson keresztül az ilyen személyeket elsősorban a munkavégzésre ösztönzi, másodsorban őket az intézményi gondoskodás felé tereli. Az Alapítvány célja továbbá, hogy felszámolja a gyermeki kirekesztés és mély szegénység szélsőséges formáit, javítsa a hátrányos helyzetű családok életfeltételeit, a környezeti feltételeit, az etnikai, területi egyenlőtlenségek és szegregáció csökkentése, a fogyatékossággal élő gyerekek helyzetének javítása, illetőleg a hátrányos helyzetben lévő személyek jogairól való kioktatása, a jogok érvényesítésében való segítségnyújtás. ... >>

Környezetünk Állataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szalag utca 11.
képviselő: Hosszúné Dr. Szeiler Katalin kuratóriumi elnök
Az élet minden területén az arra rászoruló állatok védelmének és mentésének biztosítása az adott helyzetnek megfelelően. - Közreműködik, illetve aktivistái segítségével segít a városi környezetünkben higéniai problémát, balesetveszélyt jelentő kóbor, elhagyott állatok összegyűjtésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában az állatok mentése érdekében. - Az ifjúságot az állatok szeretetére, a természet tiszteletére és megbecsülésére nevelje, melynek érdekében általános iskolákban, óvodákban felvilágosító, ismertető tevékenységet folytat, illetve szervez az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Látható Természet Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u.23.
képviselő: Kujáni Lászlóné
A Vásárhelyi Pál Ált.Isk. tanulóinak - a természeti környezetünk felfedezése, megismerése, a látható világ értékeinek feltárása, megőrzése, megvédése, megjelenítése és az e célok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, - az egészséges, kultúrált életmód szokásrendszerének megalapozása és a gyermekek szomatikus fejlesztése, - a célok megfelelő pedagógiai projektek elkészítése, kiadásának terjesztésének támogatása. ... >>

Lux Fontana Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Simonyi utca 5.
képviselő: Bors István Csaba alelnök, Deák Krisztina titkár, Rozgonyi Andrea Márta elnök
Testi-lelki-szellemi egység harmóniájának helyreállítása, megőrzése, gondozása. Eljuttatni az emberekhez a szeretet, elfogadás, szabadság valódi jelentésértelmét. Megtalálni olyan tanítókat, szakembereket, írókat, kutatókat, akik hasonló szellemiséget képviselnek, fórumot teremteni gondolataink kicserélésére. Lehetőséget biztosítani a nyugodt, mély, meditatív elmélyüléshez. Önművelés lehetőségének megteremtése. Egészségmegőrző technikák gyakorlása, elsajátítása. Természeti környezetünk gondozása, megóvása. Magyarságtudat erősítése. Művészeti érzékek felszínre hozása, a tehetségek gondozása. Naturkomform életmód terjesztése. Ősi hagyományok, népszokások felelevenítése, terjesztése. ... >>

Magyar Baromfitermelők Alföldi Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csárda utca 22.
képviselő: Rázsonyi László elnökségi tag, Tóth József elnök
A baromfiágazat jelenlegi és jövőbeni helyzetét befolyásoló ismeretekről, hazai és külföldi tapasztalatokról, kutatási eredményekről való tájékoztatás a baromfiágazatban tevékenykedő és e terület iránt érdeklődő természetes és jogi személyek részére. A baromfiágazaton belüli, összehangolt, tervezett, a különböző fajok hasznosulási iránya kialakítását fejlesztését, átalakítását szolgáló ismeretterjesztés, nevelés, oktatás a környezetvédelem és az állatvédelem szempontjai figyelembevételével. Kapcsolattartás más régiókat átfogó, a baromfiágazatban dolgozók szolgálatában hatósági és egyéb közfeladatot ellátó szervekkel, a baromfiágazat érdekvédelmi szervezeteivel, azok tevékenységéről, szolgáltatásairól való ismeretszerzés valamint ismeretátadás az ágazat résztvevőinek széles körű tájékoztatása érdekében. A baromfiágazatban működő termelők, termelői csoportok érdekképviseletének elősegítése, együttműködés más földrajzi területen működő, ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet végző társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az érdekképviselet elősegítését az egyesület a baromfiágazat szereplőinek korszerű ismeretekkel való ellátása, tanácsadás, a fejlesztési-, pályázati lehetőségekről, az uniós és költségvetési támogatások igénybevétele lehetőségeinek, feltételeinek feltárása, azok igénybevételéről való széleskörű folyamatos tájékoztatás nyújtása révén valósítja meg. Az Egyesület tevékenysége iránti általános igény felkeltése, annak tevékenysége tartalmi népszerűsítése, a propaganda és megismertetés útján, a szervezés, oktatás és ismeretterjesztés módszereivel. ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Rózsabarátok Társasága

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Kisfái 206/b. 0619/169 hrsz
képviselő: Hegedűs Ágoston Kálmán
A rózsával kapcsolatos kulturális örökség megőrzése, ápolása, a rózsához fűződő hagyományok, ismeretek megismertetése, átadása és terjesztése a rózsa történelmi és kulturális jelentőségének megfelelően. Szaktanácsadás a rózsabarátok számára a rózsával kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel a rózsa otthoni, kerti, épített környezetbeli ápolására gondozására, felhasználására, a rózsakutatás támogatása, követése. A különböző rózsafajták, rózsakultúrák megismertetése, népszerűsítése, kiadványok készítése, terjesztése. Rózsakertek létrehozásának és fenntartásának, bővítésének segítése, támogatása, összhangban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 513/2008 (XI.27.) Kh. sz. határozatával a Kecskemét Boldogasszony tér ? 2340/2. hrsz.-ú területen létesítendő rózsakertről. Találkozók, kiállítások, konferenciák, közösségi rendezvények (pl. rózsabemutatók) szervezése. Természeti környezet védelmének elősegítése. Regionális rózsakörök megalakulásának segítése. ... >>

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvpdáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6008 Méntelek, Kecskeméti u.41.
képviselő: Farkas Attila kuratóriumi elnök, Gere Hedvig kuratóriumi titkár
A ménteleki Általános Iskola és Óvoda gyermekei számára a nevelés, oktatás, sport és szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Célja továbbá az intézmény határon túli kapcsolatainak kiépítése és fenntartása.A Ménteleki Általános Iskola és Óvoda épületének karbantartásához, fenntartásához és működéséhez pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

Ménteleki Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6008 Kecskemét-Méntelek, 105/a.
képviselő: Eln.ak.es.:Hábenczius Lászlóné titk, Eln.akad.e.Dankáné Kéri Ilona gazdv, Eln.akad.eset.: Antal József eln.h., Eln.akad.eset.:Pernyés József eln.h, Raffai Szilárd elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége: gyermek-és ifjúságvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, környezetvédelem, műemlék-és természetvédelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. Feladatai: - a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra, - a vagyonvédelem javítása, - a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése, - a lakosság felé a bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység hatékonyságának növelése, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, ill. egyéb szervezetekkel, - lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvények színvonalas lebonyolítása, a biztosítási feladatok szakszerű ellátása. ... >>

Misszió az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Fecske u.3.
képviselő: Nagy Ervin
Olyan regionális egészségcentrum, szanatórium létrehozása és üzemeltetése, amelyben preventív, rekreációs és rehabilitációs, természetgyógyászati eszközöket is alkalmazó egészségvédő munka folyik.Alapító Okirat 1./ pontja szerint. ... >>

Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió gyermekeiért - Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dobó István körút 7. V/16.
képviselő: Molnár Árpád Szilveszter elnök
Kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság és az EU területén működő oktatással és gyermekekkel foglalkozó szervezetekkel, csoportokkal. Képviselni az egyesület tagjainak, valamint a magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok és a gyermekek érdekeit a hazai és nemzetközi oktatási és kulturális életben. A környezeti nevelés- és az Európai nevelés- és az Európai Unió tárgyiasultabb oktatásának elősegítése (környezeti nevelés, környezet és természetvédelem, egészségnevelés, egészséges életmód, korai idegen nyelvtanulás, népviselet, hagyományaink, értékeink), ezzel kapcsolatos kutatások, oktatási segédanyagok, különböző tanulmányok készítése. Az Óvoda és iskola közötti könnyebb átmenet biztosítása a 6-8 év közötti kisgyermekek számára. közművelődés elősegítése (pl. népi hagyományaink megőrzése, tánc-zene). Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, táncművészeti, színházi programok szervezése. Helyi, lokális, valamint kistérségi és regionális értékeink újra felfedezésének biztosítása minden korosztály számára. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. ... >>

Pedagógus Életerő Klub

(természetvédelem,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny.8.
képviselő: Zadravecz Györgyné elnök
A hagyományos népi és modern természetgyógyászat elvi elméleti alapjainak bemutatása, módszereinek átadása. Az egészséges életmód bemutatása a reformétrend és az egészséges, rendszeres mozgásgyakorlatok tükrében. - Jóga tanfolyamok szervezése és gyakorlati végrehajtása, - Gyalogos és kerékpár túrák szervezése, - Kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere az ország hasonló jellegű társadalmi szervezeteivel az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Porta Környezet-és Természetvédelmi, Városvédő, Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Bárkányi Ernő elnök
A környezet és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Pro Diaconia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/b. VI./4.
képviselő: Molnár Ferenc kuratóriumi elnök, Tóth Márta Szilvia kuratóriumi tag
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Katolikus Karitász ? Caritas Hungarica-val, mint a Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátását végzi. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési-, továbbképzési-, pszichoedukációs és prevenciós programok kidolgozása, megvalósítása, csoportos és egyéni foglalkozások keretében. Társadalmi kutatások, felmérések, tanulmányok végzése, társadalom-, szociálpolitikai ajánlások megfogalmazása, szakmai programok, módszerek kidolgozása. Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével. A szociális tevékenységet ? alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás ? a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásával, illetve pénzbeli ellátások, természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások (vö. 1993. évi III. tv.) támogatásával valósítja meg. A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása). A diakónia, diakonátus tanulmányozása, előmozdítása, kutatása, és a diakónusok szakmai támogatása. Az alapítvány a fenti célkitűzést az alábbi eszközökkel valósítja meg: -tanulmányok írása, fordítása, publikálása, -nyilvánosság biztosítása (folyóirat, értesítő, hírlevél, honlap működtetése stb.) ?szakirodalom (dokumentumok, könyvek, folyóiratok, tanulmányok) beszerzése, gyűjtése, tárolása és rendelkezésre bocsátása, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere előmozdítása (tanulmányi napok, konferenciák, tanulmányutak megvalósítása, azokon való részvétel támogatása), - szakmai kutatás, tudományos kutatás támogatása, -szakmai hálózatépítés támogatása, -hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szakmai szervezetek támogatása, , tagsági díjak támogatása, -egyházak között, ökumenikus tevékenységek támogatása. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u.19.
képviselő: Csankó Árpád alelnök, Kovács Sándor ügyvezető elnök, Nagy József elnök
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, a tagszervezetek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozzák létre., A Szövetség tagszervezeteinek érdekképviselete és érdekvédelme, működési feltételeinek segítése., A tagszervezetek részére jogi-, közgazdasági-, pénzügyi-, horgászati-, halgazdálkodási-, vízvédelmi és egyéb szaktanácsadás nyújtása. A halászati jog és bérleti jog megszerzése és hasznosítása a horgász érdekek minél jobb érvényesülése érdekében. A tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok koordinálása. A természet és vízi környezet védelme, halgazdálkodás folytatása a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. A horgászsport szervezése, fejlesztése és anyagi támogatás oly módon, hogy gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek., A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

SZIÉTA Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 22 6/18.
képviselő: Dörömbözy Károly alelnök, Fehér Éva Edina elnök
A SZIÉTA Művészeti Egyesület elsősorban pedagógiai és szakmai szervezet, amelynek célja a pódiumi és színházi műfajok, az egyetemes és magyar irodalom, valamint a zenei és táncos műfajok, kultúrák népszerűsítése, a magyar nyelvkultúra ápolása; A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése; A kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása, az alkotók és alkotásaik szakmai és erkölcsi koordinálása; Az ifjúság társadalmi és kulturális identitásának erősítése a drámapedagógia, a költészet, a zene és a tánc segítségével; A tehetséges gyermekek és fiatalok személyi szakképzése, segítése, szakmai felkészítése a városi, megyei, regionális, országos és réteg versenyekre, a különböző prózai, zenés és táncos fesztiválokra, felvételi vizsgákra; Internetes portál (www.szieta.hu) létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást; Helyi, megyei, regionális és határon túli találkozók, versenyek, fesztiválok és szakmai táborok szervezése, bemutatkozási lehetőségek, fórumok szervezése; Az egyének és csoportok felkészítése, szakmai továbbképzések, tanfolyamok, kurzusok szervezése és segítése, speciális önképzés és fejlesztő munka folytatása; ?Gyermek- és Ifjúsági Színpad? és ?Művészeti Stúdió? működtetése; Különböző szintű és rétegű versenyek szakmai segítése, rendezése, koordinálása; Kapcsolattartás a határon túl működő nemzheti és nemzetközi kultúrát ápoló szervekkel; A helyi és országos médiával való közös munka és együttműködés;
A művészeti tevékenységhez kapcsolódó plakát és szóróanyag készítése, terjesztése, tanulmánykötetek és műsorfüzetek kiadása, jeles események audio és vizuális rögzítése, és ajánlás céljából történő kiadása; Országos és helyi szinten művészeti iroda működtetése, pódiumi produkciók forgalmazása és ajánlása; A közoktatás területén közreműködés a pedagógusképzésben és művészképzésben; a magyar nyelv és irodalom, a tánc és ének tanításának tematikus segítése az általános és középiskolákban, a különböző iskolatípusok tanmeneteinek megfelelően; Versenyek szervezése a pedagógiai feltételek figyelembe vételével; ... >>

Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 61.
képviselő: Gáspár Emese Rita kuratóriumi tag, Szabó Eszter kuratóriumi elnök
Elsődleges célja egy olyan állandó oktatási intézmény (iskola) létrehozása, amely feladatának tekinti a táncoktatást minden szinten, elsődlegesen azonban a már képzett táncosok, táncművészek szakmai középfokú, illetőleg felső szintű oktatását. Az alapítvány elsődleges célja továbbá az állandó oktatási intézmény létrejötte után annak folyamatos fenntartása, működtetése. Az alapítvány további céljai: támogatást nyújtani táncművészeti rendezvények vagy ahhoz kapcsolódó művészeti események megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés táncművészek, illetve a táncművészeti képzésben hallgatóként résztvevők előadásainak szervezésében és rendezésében, különös tekintettel olyan előadások és rendezvények támogatására, amely rendezvények, előadások egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé táncelőadások megtekintését, másrészt tánckulturális lehetőségekben korlátozott települések lakói számára teszik lehetővé színvonalas táncművészeti rendezvények látogatását, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek lakta területeket, valamint a határon túli magyarság által lakott területeket is;
Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a táncművészet oktatásának fejlesztése céljából;
Táncoktatásra, vagy egyébként az alapítvány profiljába tartozó tevékenységre vonatkozó tanterv ? és tananyagfejlesztés folyamatának támogatása;
Táncművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése;
A táncművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek javításához történő hozzájárulás;
A táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, elismerésben részesítése;
Ösztöndíjak folyósítása táncművészeti képzésben résztvevők részére;
Tehetséggondozó programok szervezése, bonyolítása, támogatása;
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség);
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók étkeztetésének szervezése, finanszírozása;
Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók és tanulók támogatása, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekből, valamint a határon túli magyarság köreiből érkező oktatókat és tanulókat is;
Táncművészeti célú kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Táncpedagógusoknak, táncművészeknek és amatőr táncosoknak ajánlott és tartott oktatás és szakmai továbbképzés szervezése, támogatása; együttműködés a társművészetek reprezentánsaival ill. intézményeivel;
Oktatást kiegészítő tevékenységek (oktatási szaktanácsadás, diákcsereprogramok szervezése, oktatási vizsgáztatás értékelése, oktatásszervezési feladatok ellátása) alkalmazása és támogatása;
Alternatív gyógyászati tevékenységek lehetőségeinek kiterjesztése, alkalmazása és támogatása a tánc és mozgáskultúra segítségével;
nemzetközi kapcsolatok támogatása, társintézmén ... >>

Tételhegy Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Vacsi köz 63/d.
képviselő: Bodó Sándor kuratóriumi elnök
Természetvédelmi park és történelmi emlékhely létrehozása az Alföld kiemelkedő jelentőségű tanúhegyén, a Solti Tételhegyen (Bács-Kiskun megye). Helyi regionális és országos hatókörű kulturális kiállítások szervezésével, valamint előadások tartásával támogatjuk a solti Vécsey Károly Művelődési Ház programjait (Solti Tavaszi Napok, Magyar Tudományos Ünnepe) Közreműködünk a solti Tételhegyen tervezett Bóna István Múzeum alapításában, majd működtetésében, ezzel egyidejűleg internetes honlapot készítünk és működtetünk. Régészek, múzeulógusok és örökségvédelmi szakemberek közreműködésével támogatjuk a tételhegyen a környékén előkerülő régészeti és építészeti emlékek szakszerű feltárását, megóvását, szükség szerinti helyreállítását. Szakértői tanulmányokkal segítséget nyújtunk Solt Város Önkormányzata részére az örökségvédelmi tevékenységében. ... >>

Tiszta Energiával Magyarországért Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 1/B. VII/1.
képviselő: Borbély József elnök
Mindazon magyar állampolgárokat alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözésmentesen törvényeinket, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni., Elutasítani minden szélsőséges és diktatórikus politikai elvet és gyakorlatot., Fejleszteni a többpárti politikai kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai döntéshozatalba., Megteremteni a jövő Pártját, amely valóban előmozdítja az esélyek kiegyenlítődését, közvetve anyagi, lelki, erkölcsi sikerekhez, köz-megelégedettséghez vezet, - a felemelkedés és a nemzeti egységpárt pártja lesz. ... >>

Transradar Összművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Harmat utca 29.
képviselő: Sebők Kata elnök, Tarnóczi Sándor alelnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet,- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támogatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létre-hozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>

Tudomány, Innováció, Technológia, Kultúra az Emberért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 53.
képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök
A tudomány és technológia legújabb felfedezéseinek megismertetése a társadalom széles körével (elsősorban a környezetvédelem és egészségvédelem területén) annak érdekében, hogy az emberek élhessenek a jelenkor lehetőségeivel, illetve fel tudjanak készülni a jövő változásaira, illetve a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, illetve az életminőség környezeti feltételeinek javítása., Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett köztisztaság fenntartását, a terület környezetvédelmi állapotának javítását, ezen területek kérdéseinek bemutatását, kutatását, valamint az ezekkel kapcsolatos rendezvények, konkrét környezetvédelmi akcióprogramok szervezését és lebonyolítását, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb ? regionális, országos, nemzetközi, globális ? szemléletű környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát., A terület tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a lakosság és környezete harmonikus kapcsolata kialakításában való közreműködés, a lakosság környezetvédelmi tudatformálásának elősegítése, megfelelő környezeti tudatosság megteremtése, mely előfeltétele a regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal sikerességének., Az egyesület a helyi környezetvédelmi program, valamint az egész ország területére kiterjedő, átfogó stratégiai fejlesztési, megújulási program megalkotásában és végrehajtásában történő aktív részvételt kíván megvalósítani., Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a természetes, valamint az épített környezet védelmét, a terület megőrzésére érdemes, jellegzetes, értékes építészeti és természeti arculatának megóvását, fenntartását és továbbfejlesztését, illetve a környezetvédelem körébe tartozó feladatokat, különös tekintettel: a levegőtisztaság, a környezeti zajok és rezgések elleni, a talaj-és víz, a hulladék elhelyezés, valamint az állattartás körébe tartozó feladatokra., Az egyesület a jövőben szerepet vállal a hulladék keletkezésének megelőzésében, a hasznosítás elősegítésében, a hulladékkezelés környezetkímélő lebonyolításában, a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában, az engedélyezésben és az engedélyi feltételek betar(ta)tásában és közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., A lakosság városias életforma igényének biztosítása, oktatási és a közművelődési intézmények működésének környezettudatos fejlesztése, egészséges lakó- és munkakörülmények megteremtése, figyelemmel a területek közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., Az egyesület törekszik a terület környezeti, táji és épített értékeinek fejlesztésére és védelmére, kultúrájának, hagyományainak megőrzésére ... >>

Vasutas Természetjáró Sportegyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Berzsenyi D. u. 1. III/8.
képviselő: Szilágyi Zoltán
Szabadidősport, az alapszabály III.fejezete szerint. ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>

VIATICUM Természet és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Kecskemét, Ballószög 369/a
képviselő: Gulyás Győző kuratóriumi tag, Igonda Zoltán kuratóriumi elnök, Szűcs Péter kuratóriumi tag
A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása. A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. A természetes az élhető környezet védelme céljából tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése,, a természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A hulladékkal illetve más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése, a fellelt hulladékok és környezetre káros anyagok szelektív kezelése újrahasznosítás illetve energiatermelés céljából. Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása és kezelése, és azok támogatása. Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése, az úgy nevezett ?alternatív? ?megújuló és újrahasznosítható energiaforrásokat- (szélenergia, napenergia, geotermikus, energia, bioenergia, egyéb) megismertesse a társadalommal a környezet és az egészség megóvása érdekében és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. Együttműködés magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos és állami szervezetekkel, oktatási intézményekkel és gazdasági társaságokkal az alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány a vállalt céljait a Kárpát-medence, azaz Magyarország és a szomszédos országok területén kívánja megvalósítani. ... >>

Zöld Sziget Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos kir.u. 48.fsz. 1.
képviselő: Béres József
A természetgyógyászati tevékenység támogatása. Létminimum alatt élők szociális segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal