Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét szociális civil szervezetek


Találatok száma: 160
3. oldal

Lélek-Vár Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Pázsit utca 13.
képviselő: Dr. Zala Attila kuratóriumi tag, Faragó Károly kuratóriumi tag, Török Józsefné kuratóriumi elnök
A Dél-alföldi régió lakossága számára az alapítvány ismereteket kíván nyújtani a stressz hatására kialakuló betegségek, a depresszió tüneteiről, kezelhetőségéről, kezelési módozatairól., Sagítséget kíván nyújtani mindezen felül a mentális problémák széles spekt-rumában, a fentiek miatt hátrányokat megélő populációnak., Az alapítvány támogatja a csoportos önfejlesztési lehetőségeket, tréningeket szervez ? asszertivitás, kommunikációs és önbizalom-fejlesztés, relaxációs gyakorlatok elsajátítása, családterápia ? témakörökben., Az alapítvány célja megvalósításához munkahelyi szervezetfejlesztő tevékenységet is kíván folytatni: kollektívák számára konfliktuskezelő, kiégést megelőző tréningek tartásával (szu-pervízió), valamint a munkaerő lelki gondozásában, kreatív energiaforrásainak kibontakoz-tatását szolgáló célzatos tevékenységekben működik közre (coaching). Az alapítvány fenti ?szolgáltatásai? a segítő hivatások, oktatási, egyházi szervezetek és a versenyszféra dolgo-zói számára egyaránt igénybevehetőek., Az alapítvány gyógyító tevékenységet kíván kifej-teni a depressziós betegek tünetmentessé válása, végleges meggyógyulása érdekében. Elő kívánja mozdítani a depresszió ? gyógyítás, a mentális zavarok szélesebb körében el-érhető pszichiátriai ellátás szakmai továbbfejlesztését., Az alapítvány anyagi segítséget is kíván nyújtani az önhibájukon kívül, de betegségükből kifolyólag szociális krízishelyzetbe kerülő betegeknek. Erre a célra szociális alapot hoz létre. Cél a társadalmi esélyegyenlőség pszichés tényezőjének támogatása., A betegek gyógyulása után az alapítvány közre kíván működni abban, hogy ismételten a társadalom hasznos tagjai legyenek és annak érezzék magukat., Az alapítvány közre kíván működni a drogellenes felvilágosításban, programok, rendezvények szervezésében, különös tekintettel a gyermek-és ifjúsági korosztályban. ... >>

Magyar Nemzetőrség Bács-Kiskun Megyei Egyesületeinek Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, József A. utca 10. I/6.
képviselő: Szabó József elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre, a nemzettudatra nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, haderőreform társadalmi segítése, támogatása, karitatív tevékenység. ... >>

Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Klauzál G. tér 9. IV./16.
képviselő: Bakos Tibor elnök
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőség történelmi hagyományainak őzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Gera László elnök, Dr. Kertész Gábor titkár
A tag, illetve a hátramaradt, vagy rászoruló hozzátartozók segítése, támogatása a tag megrokkanása, betegsége, vagy egyéb okból eredő keresetvesztesége, illetve halála esetén. Szakmai, tudományos, érdekképviseleti tevékenység végzése a traumatológusok körében. Szakmai, tudományos tanácskozások, konferenciák szervezése a tudományos eredmények, szakmai ismeretek minél szélesebb körben történő megismerhetőségének biztosítása érdekében. ... >>

Magyarországi ANGIO-ÖDÉMÁS Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Erdő utca 9.
képviselő: dr. Farkas Henriette szakmai társelnök, Fehér Dezső titkár, Nagy István elnök
Az Angio-ödémás betegség kórképének jobb megismerését célzó tudományos, kutatási adaptációs és terápiás tevékenységek támogatása, a betegségben szenvedők életkörülményeinek, a munkavállalás feltételeinek és a családalapítási lehetőségek javítása érdekében egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése, szociális tevékenység, családsegítés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a páciensek közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere érdekében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem. Együttműködés kialakítása a kezelő központokkal, a kutatás, alkalmazás területén folyó munka támogatása, hazai, európai és globális keretek között. Az érintettek és a szakma együttműködésében rejlő szinergia kiaknázása érdekében tanfolyamok, előadások, összejövetelek szervezése, betegségben szenvedők közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere segítése. Rehabilitációs segítség nyújtása segítség nyújtása és tájékoztatás alternatív terápiás lehetőségekről, ismertetések nyújtása az attitűdök megváltoztatásához, a ?legjobb? követendő gyakorlat azonosításához, és annak átadásához. Javasolt életviteli formák elterjesztése, referált vagy azonosított veszélyforrások aktualizálása. Kapcsolatfelvétel és ?fenntartás hasonló szervezetekkel, szakmai szervekkel és hatóságokkal. ... >>

Magyarországi Fogyatékosokért Országos Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Egyetértés út 49.
képviselő: Micsinai László kuratóriumi elnök
az idősek, a fogyatékos felnőttek és gyermekek ? ápolása, gondozása, szociális készségük megőrzése, fejlesztése, emberi jogaik és méltóságuk képviselete, védelme; közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. A gondozottak egészségének megőrzése, mentálhigiénés és rehabilitációs feltételek biztosítása, betegségmegelőzés. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Célja továbbá a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítése, megőrzése a megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. ... >>

Margaréta Otthon Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Iglódi Miklós
Az Egyesített Szociális Intézmények Kecskemét Margaréta Otthonának magasabb szinvonalú kulturális működése, kulturális felszereltsége. ... >>

Mária Segélyalapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kristály tér 3. I/5.
képviselő: Bálint József, Bálint Józsefné
Az egészségkárosodott személyek anyagi támogatása, ha külföldön elvégzendő életmentő műtétre , gyógykezelésre van szükség. ... >>

Más jövő a Te jövőd! Szociális Közhasznú Nyílt Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Vágó utca 27. III/5.
képviselő: Józsáné Kovácsik Gabriella kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ? elsősorban gyermekek, fiatalok, idősek ? társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és általános szociális-, gyógyító-, rehabilitációs-, oktató., ifjúságvédelmi tevékenységgel, így anyagi és szellemi javak ingyenes biztosításával. ... >>

Mátyás Király Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt.46.
képviselő: Széki Bálintné
A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási feltételek javítása. Diákönkormányzat támogatása. ... >>

Ménteleki Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6008 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti u. 41.
képviselő: Kelemenné Bodor- Kis Julianna
A ménteleki iskolába járó és rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjainak Bács-Kiskun Megyei Szervezete

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 24.
képviselő: Berkes Lászlóné elnök
A (mezőgazdasági) nyugdíjasok, az időskorú emberek társadalmi, személyi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeik védelme és képviselete; ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteik kielégí-tésére, a nyugdíjak reálértékének megőrzésére. ... >>

Minimálinvazív Terápia Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kamilla utca 15.
képviselő: Dr. Papp Zsuzsanna Enikő
1) invazív kardiológiai vizsgálatokhoz nyújtandó anyagi és szakmai támogatás.
2) Az invazív kardiológia fejlődésének, oktatási rendszerének támogatása, ennek kapcsán neves kül- és belföldi előadók meghívásának, symposiumok, kongresszusok támogatása. Felmérések, tanulmányok készítése az invazív kardiológia finanszírozásának, felépítésének esetleges változtatások, javaslatok készíttetése az invazív kardiológia ellátás rendszerére vonatkozóan.
3) Gyógyító, tudományos kutatási feladatok ellátásának támogatása. Új invazív eszközök és eljárások, valamint a szívbetegek kezelésének új módszereinek hatékonyságát felmérő hazai és nemzetközi tanulmányokba való bekapcsolódás, esetleg helyi vizsgálatok indításának támogatása.
4) Kardiológiával foglalkozó kiadványok, könyvek, folyóiratok, monográfiák és CD-ROM kiadásának támogatása.
5) Idős, beteg, rokkant, rossz anyagi helyzetben lévő kardiológusok, invazív kardiológiai asszisztensek, és e területen működő egészségügyi szakdolgozók támogatása.
6) Határainkon túl élő, ott nem megfelelő kardiológiai ellátásban részesülő - elsősorban magyar nemzetiségű - betegek, illetve méltányossági elbírálás alapján magyarországi nem biztosított betegek ellátásának finanszírozása.
7) Határainkon kívül élő magyar kardiológusok elméleti és gyakorlati oktatása, továbbképzése kongresszusi részvételek, ösztöndíjak, lap előfizetések formájában.
8) Az invazív kardiológiai géppark fejlesztésének elvi és gyakorlati elősegítése. Új műszeres diagnosztika bevezetésének elősegítése.
9) Az alapítvány céljával összefüggő tevékenység feltételeinek biztosítása, mint például számítógép, írógép, fax, másológép, oktatási anyag, szaklapok, stb.
10) Szívkatéterezés leletezésére és más szívvizsgálatokkal való együttes értékelésre szolgáló számítógépes szoftver fejlesztése és telepítése. A katéteres beavatkozások eredményeit felmérő adatbázis létrehozása és feldolgozása. Telekonzultációs rendszer kiépítése.
11) A magyar betegek érdekében újonnan alkalmazott kezelési lehetőségek honosításának támogatása, és hazai alkalmazásának támogatása.
12) Belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel támogatása. Külföldi tanulmányi utak szervezése. Továbbképzési rendezvények anyagi fedezetének biztosítása, fiatal kardiológusok kongresszusi részvételeinek, rövid tanulmányutaknak, csereprogramoknak a támogatása.
13) A kutatás technikai feltételeinek támogatása.
14) OEP által nem támogatott, vagy nem elérhető műszerek beszerzése. ... >>

MODUS Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Margaréta utca 1/b.
képviselő: Huber Béla kuratóriumi elnök
Új és innovatív megoldások kialakítása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások területén az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika megújítása és fejlesztése céljából., A közpénzek felhasználása szempontjából költséghatékony tervezési és fejlesztési modellek és eszközök kidolgozása az oktatási, munkaerőpiaci és szociális és más jóléti szektorok számára a szolgáltatások minőségének és eredményességének fejlesztése céljából., Új partnerségek és együttműködési formák kialalkítása az oktatási, szociális és más jóléti szolgáltatások hatékony működttetése érdekében., Nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, a szociális és más jóléti, valamint a munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében., Hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők esélyegyenlőségének és munaerőpiaci integrációjának elősegítése., Szociális, mentálhigiénés és pedagógiai ellátások biztosítása. ... >>

Mozgáskorlátozottak ÉBKM HIRÖS SC Sportegyesülete

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.16.
képviselő: Körmöczi István ... >>

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vadszőlő utca 2.
képviselő: Földiné Scheidt Zsófia kuratóriumi titkár, Kis-Juhász Zsolt kuratóriumi elnök
A mozgássérült fiatalok társadalomba való könnyebb beilleszkedésének elősegítése, sajátos élethelyzetükre tekintettel családi körülményeik, oktatásuk, munkavégzésük, egészséges életvitelük helyes alakításának segítése, a rászorultak szociális támogatása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

Napsugár Gyermekotthon Segítő Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Lórántffy Zs. u. 1.
képviselő: Halenkár Margit kuratóriumi elnök
A Napsugár Gyermekotthon működésének széleskörű támogatása. ... >>

Naske Katalin Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 22.
képviselő: Fenyvesi József kuratóriumi elnök
Az alapító szándéka szerint az alapítvány célja, hogy az alapítványon keresztül megvalósuljon Naske Katalin gyógyíttatása, folyamatos egészségügyi ellátása. Naske Katalin súlyos betegségéből (sclerosis multiplex) fakadóan 100%-os rokkant. ... >>

Nefelejcs Alapítvány a Lánchíd Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.
képviselő: Skultétiné Polyák Ildikó kuratóriumi elnök
A sikeres magyar népi hagyományok, kismesterségek megismertetése, ápolásuk feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházásai, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. Nevelőtevékenység támogatása, a tárgyi feltételeknek javításával; az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltéeteleinek javítása: nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltéeleinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai u. 7.
képviselő: Koncz Jánosné kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola oktatási körülményeinek ? így különösen a nyelvoktatás feltételeinek ? javítása, támogatása; Az isolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése; A nyelvi képzés feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más külföldi iskolákkal, illetve a már kialakult kapcsolatok ápolása, gazdagítása; A rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek megszervezésének támogatása, a jól szereplő tanulók jutalmazása; Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása; a gyermeknapi rendezvények támogatása; Táborokban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása; Tehetséges gyermekek támogatása ismeretterjesztésük bővítésében; A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása; Versenyekre, nyelvvizsgákra, felvételi vizsgákra, vetélkődkre történő felkészítés ? az azokon való részvétel feltételeinek támogatása, a versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása); Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videóanyagok); Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása; Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi. ... >>

Otthonteremtő Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Babay Imréné
Az otthonház megvalósítása, melyben felnőtté váló állami gondozott és más okból hátrányos helyzetű fiatalok az önálló életkezdéshez otthont találnak. - Az árva- és hátrányos helyzetű fiatalok önálló életkezdését segíti. - Árva- és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>

Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Szabó István
Támogassa a VIII. cserkészkerületben és csapatjaiban folyó munkát, a gyermeknevelő és a karitatív jellegű tevékenységet. Segítse elő a kerületben folyó vezetőképző munkát. Segítse a kapcsolatfelvételt a kerület cserkészcsapatai között, valamint a karitatív szervezetekkel, iskolákkal való kapcsolatteremtést, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Összefogás a Mozgássérültekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 11.
képviselő: Rigóné Kis Éva elnök
Gyermek- és felnőtt rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítése, gyermektáborok szervezése. ... >>

Őszi Kéz Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Görbe u. 3.
képviselő: Berente Erzsébet elnök, Eln.ak.eset.:Butora Károlyné titkár
A Kecskemét, hunyadivárosi idősek egészségének megőrzése, kulturált és hasznos időtöltésének támogatása. A munka, a tevékenység az ember életében központi helyet foglal el. Az élet értelmét a hasznosság érzése adja, a cselekvés, a tenni akarás. A kor előrehaladtával, illetőleg megbetegedés következtében a fizikai erő csökken, az egyén nem tud dolgozni, kialakul a feleslegessé válás érzése. Annak érdekében, hogy a nyugdíjasok fontosnak érezhessék magukat, nagy hangsúlyt fektet az alapítvány a magas szintű egyéni képességeket figyelembe vevő foglalkozások támogatására az Alapító Okirat II.pontja szerint. ... >>

Pedagógia Sub Rosa Kultúrális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Janus Pannónius utca 11.
képviselő: Szabóné Kövesdi Mária elnök
A gyermek harmonikus testi-lelki fejlődésének megóvása., Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a gyermek testben és lélekben úgy elevenedjen meg, hogy helye a világban, napi kötelessége és előtte álló jövő lehetőségei kirajzolódhassanak., Támogatjuk azokat a gyermekeket életútjukon, akik másként tehetségesek, társadalom számára nehezen befogadhatók vagy egyéb élethelyzetükből adódóan hátrányos helyzetbe kerültek., Önálló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása., Kulturális tevékenység., Szabadidő és hobbi tevékenység., Oktatási tevékenység., Szociális tevékenység (a hátrányos helyzetű gyerekek üdülése, táborozása)., Nemzetközi kulturális, baráti és cserediák kapcsolatok kiépítése. ... >>

Pedagógus Életerő Klub

(természetvédelem,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny.8.
képviselő: Zadravecz Györgyné elnök
A hagyományos népi és modern természetgyógyászat elvi elméleti alapjainak bemutatása, módszereinek átadása. Az egészséges életmód bemutatása a reformétrend és az egészséges, rendszeres mozgásgyakorlatok tükrében. - Jóga tanfolyamok szervezése és gyakorlati végrehajtása, - Gyalogos és kerékpár túrák szervezése, - Kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere az ország hasonló jellegű társadalmi szervezeteivel az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Porta Környezet-és Természetvédelmi, Városvédő, Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Bárkányi Ernő elnök
A környezet és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Pro Diaconia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/b. VI./4.
képviselő: Molnár Ferenc kuratóriumi elnök, Tóth Márta Szilvia kuratóriumi tag
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Katolikus Karitász ? Caritas Hungarica-val, mint a Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek szociális ellátását végzi. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési-, továbbképzési-, pszichoedukációs és prevenciós programok kidolgozása, megvalósítása, csoportos és egyéni foglalkozások keretében. Társadalmi kutatások, felmérések, tanulmányok végzése, társadalom-, szociálpolitikai ajánlások megfogalmazása, szakmai programok, módszerek kidolgozása. Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével. A szociális tevékenységet ? alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás ? a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásával, illetve pénzbeli ellátások, természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások (vö. 1993. évi III. tv.) támogatásával valósítja meg. A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása). A diakónia, diakonátus tanulmányozása, előmozdítása, kutatása, és a diakónusok szakmai támogatása. Az alapítvány a fenti célkitűzést az alábbi eszközökkel valósítja meg: -tanulmányok írása, fordítása, publikálása, -nyilvánosság biztosítása (folyóirat, értesítő, hírlevél, honlap működtetése stb.) ?szakirodalom (dokumentumok, könyvek, folyóiratok, tanulmányok) beszerzése, gyűjtése, tárolása és rendelkezésre bocsátása, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere előmozdítása (tanulmányi napok, konferenciák, tanulmányutak megvalósítása, azokon való részvétel támogatása), - szakmai kutatás, tudományos kutatás támogatása, -szakmai hálózatépítés támogatása, -hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szakmai szervezetek támogatása, , tagsági díjak támogatása, -egyházak között, ökumenikus tevékenységek támogatása. ... >>

Professzionális Kinezilógiai Társaság

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Füzes u. 1. mfsz. 4.
képviselő: Dr. Varju Márta, Gál Attila, Köves Zsuzsanna
A társaság célja elsősorban a fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, esélyegyenlőségük megteremtésének segítése kineziológiai módszerekkel; a Professzinális Kineziológiai Társaság által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a professzinális kineziológusok szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete - érdekképviseleti jelleggel is - külső személyek és szervek felé. ... >>

Rászorultakért Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Merász József elnök
A társadalom perifériájára sodródott, saját magukon segíteni nem tudó emberek és hajléktalanok megsegítése abban,hogy képesek legyenek megkapaszkodni. ... >>

Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
képviselő: Gregor György elnök
A tagok -lehetőség szerinti- közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítése, szociális helyzetük figyelemmel kisérése, a rászorultak segélyezése, szervezi a beteg, idős gyógyintézetben lévő egyedülállók látogatását, üdülés elősegítése, belföldi és külföldi utazások szervezése, tanácsadó szolgálat működtetése, kegyeleti feladatok ellátása, segíteni minden olyan társadalmi tevékenységet, amelynek célja a közrend és közbiztonság szilárdítása az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>

ROTARY CLUB KECSKEMÉT Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
képviselő: Szabó Ferenc elnök, Tari Jenő István titkár
Szolgálatkészség a mindennapi életben, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melynek bevételei szolgálnak fedezetül. A közösség számára hasznos, felelősségteljes tevékenységek támogatása. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kulturateremtő, kulturaközvetítő és kulturamegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében, csatlakozás és részvétel a Rotary Nemzetközi Diákcsere-programhoz, melynek célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját az Alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

SegítőKÉSZ Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
képviselő: Árvai István kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a munkabalesetekben, illetőleg a munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében részlegesen vagy teljesen megrokkant személyek támogatása az alábbiak szerint: A munkabalesetekben, illetőleg foglalkozási ártalomként munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében részlegesen vagy teljesen megrokkant személyeknek rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatás nyújtása. Munkabalesetekben. illetőleg a munkahelyi káros zaj- és egyéb hatások következtében megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű személyek átképzésének, foglalkoztatásának illetőleg reintegrációjának elősegítése. A munkabalesetekben elhunyt személyek hozzátartozói részére nyújtott rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatás. Büntetés végrehajtási intézetben végzett oktatási és foglalkoztatási tevékenység támogatása, illetve az intézetben végzett oktatásik tevékenység folyományaként, a szabaduló elítéltek munkavállalásának segítése, munkaerő piaci reintegrációjuk előmozdítása. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

Smaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Turi Sándor elnök
Az egyesület Kecskemét vonzáskörzetében az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki tevékenységét:
A sclerosis multiplexes betegek otthon ápolásának és rehabilitációjának segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosítása. Életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás. A még nem ismert SM-es betegek felkutatása. Kapcsolattartás a hasonló céllal működő társszervezetekkel. A sclerosis multiplexes betegek részére szociális gondozó biztosítása, munkahelykeresés. Egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás, kulturális programok szervezése. Elősegíteni az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése: speciálisan SM-es betegek ápolását, házi gondozását végzőknek, valamint gyógytornászoknak, háziorvosoknak. ... >>

Sokszínű tehetséggondozásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Pápainé Magyar Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az általános iskolai oktatás, nevelés és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a pedagógusok oktató-nevelő és tehetséggondozó munkájának elismerése, a tanulók egyéni és közösségi támogatása. A tanulók oktatása, nevelése és tehetséggondozása, valamint egyéni és közösségi támogatása keretében az alapítvány különös hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetű tanulókkal való törődésre és támogatásukra annak érdekében, hogy társadalmi esélyegyenlőségüket ezzel is elősegítse. ... >>

Szakács Sándor Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, László K. u. 16.
képviselő: Kálmánné Virág Adrienne
A Bács-Kiskun Megyében élő, állami gondoskodás alatt álló gyermekek tehetséggondozására, ösztönzése középfokú tanulmányok jó vagy kiemelkedő eredménnyel történő folytatására és befejezésére, ezen gyermekek életkezdésének megkönnyítésére az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Szarkási Aranyhomok Sportegyesület Kecskemét

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 11-13.
képviselő: Kalmár Lászlóné
Kecskemét város és vonzáskörzete területén fejleszteni a lovas szabadidősport feltételeit, gyermek- és diáksport, ifjúsági sport, nők és a családok sportjának, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve sportrendezvények bonyolításának segítése, lovassport tevékenység elősegítése, fejlesztése az alapszabály II. fejezete szerint. ... >>

Szent Erzsébet Alapítvány

(szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Szécsiné Marton Éva kuratóriumi elnök
Szent Erzsébet műemlék-templom állagmegóvása. - Czollner Mihály szellemiségének átörökítése, karitatív életmódjának folytatása. - Ifjúság keresztény szellemű nevelése és ehhez szükséges zsemélyi, tárgyi feltételek biztosítása a Szent Erzsébet templom vonzáskörzetében. - Idősek és nagycsaládosok segítése és gondozása. ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 9.
képviselő: Horeftosz Kristóf parochus
Újrateremteni a hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, karitatív és kultúrális tevékenységük gazdasági alapjait. - Megmenteni a görökök magyarországi templomait és restaurálni teljes műkincs együttesüket. - Görök kultúrális központot létrehozni Kecskeméten. - Feleleveníteni a kecskeméti, szentesi, és karcagi görök kompániák közművelődési és gazdasági tevékenységét. - Görög könyvtárat és információs szolgálatot működtetni, amely elősegíti a görög nyelvtanulást, a görög történelem, archeológia és művészettörténet tanulmányozását, és Görögország megismerését. - Kegyeleti helyek, temetők, síremlékek méltó kialakítása, gondozása. ... >>

Szenteste Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Margaréta u. 13/b.
képviselő: Bárkányi Ernő
Minden év december 24-én, Szentestén az árvaházakban, diákotthonokban,a rácsok mögött hagyott (maradt, családi karácsonyi élmény nélkül ünneplő) gyermekek, fiatalkorúak évenként, szentestén megrendezendő műsorának megszervezése és a gyermekek megajándékozása. ... >>

Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 61.
képviselő: Gáspár Emese Rita kuratóriumi tag, Szabó Eszter kuratóriumi elnök
Elsődleges célja egy olyan állandó oktatási intézmény (iskola) létrehozása, amely feladatának tekinti a táncoktatást minden szinten, elsődlegesen azonban a már képzett táncosok, táncművészek szakmai középfokú, illetőleg felső szintű oktatását. Az alapítvány elsődleges célja továbbá az állandó oktatási intézmény létrejötte után annak folyamatos fenntartása, működtetése. Az alapítvány további céljai: támogatást nyújtani táncművészeti rendezvények vagy ahhoz kapcsolódó művészeti események megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés táncművészek, illetve a táncművészeti képzésben hallgatóként résztvevők előadásainak szervezésében és rendezésében, különös tekintettel olyan előadások és rendezvények támogatására, amely rendezvények, előadások egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé táncelőadások megtekintését, másrészt tánckulturális lehetőségekben korlátozott települések lakói számára teszik lehetővé színvonalas táncművészeti rendezvények látogatását, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek lakta területeket, valamint a határon túli magyarság által lakott területeket is;
Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a táncművészet oktatásának fejlesztése céljából;
Táncoktatásra, vagy egyébként az alapítvány profiljába tartozó tevékenységre vonatkozó tanterv ? és tananyagfejlesztés folyamatának támogatása;
Táncművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése;
A táncművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek javításához történő hozzájárulás;
A táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, elismerésben részesítése;
Ösztöndíjak folyósítása táncművészeti képzésben résztvevők részére;
Tehetséggondozó programok szervezése, bonyolítása, támogatása;
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség);
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók étkeztetésének szervezése, finanszírozása;
Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók és tanulók támogatása, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekből, valamint a határon túli magyarság köreiből érkező oktatókat és tanulókat is;
Táncművészeti célú kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Táncpedagógusoknak, táncművészeknek és amatőr táncosoknak ajánlott és tartott oktatás és szakmai továbbképzés szervezése, támogatása; együttműködés a társművészetek reprezentánsaival ill. intézményeivel;
Oktatást kiegészítő tevékenységek (oktatási szaktanácsadás, diákcsereprogramok szervezése, oktatási vizsgáztatás értékelése, oktatásszervezési feladatok ellátása) alkalmazása és támogatása;
Alternatív gyógyászati tevékenységek lehetőségeinek kiterjesztése, alkalmazása és támogatása a tánc és mozgáskultúra segítségével;
nemzetközi kapcsolatok támogatása, társintézmén ... >>

Szociális Munkások Dél-Alföldi Regionális Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Áfonya utca 7.
képviselő: Onozó Andrea elnök, Szabó Lászlóné titkár, Szász Károlyné gazdasági vezető
Összehangolni a szakma különböző területén dolgozó szociális munkások tevékenységét. Iránymutatóan részt vesz a szakmában dolgozók és az e pályára készülők, valamint önkéntes segítők tájékoztatásában, elősegíti képzésüket, továbbképzésüket. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít. Szakmai konferenciák, programok, külföldi tanulmányutak szervezése, részt vállal különböző kutatásokban, mely a szakma előmenetelében segíti (regionális fejlesztési koncepció készítése), kulturális és szabadidős programok szervezése. Szociális utazó szolgáltatot biztosít a kistérségek számára is. Szociális Információs Centrum létrehozása, az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése. Együttműködik a szakmát oktató és gyakorló szakemberekkel, koncepciót dolgoz ki a szakterületek minőségbiztosítására, szakmai ellenőrzésére, hatékonyságának növelésére, menedzselésére. ... >>

Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szép u.3.
képviselő: Dr.Bácskai Ferenc
Szociális, egészségügyi, karitatív tevékenység folytatása, továbbá a közjóért bárnely területen (oktatás,képzés,kultúra,szabadidő, sport), de főképpen a szociálisan hátrányos helyzetűek és a határon túl élő magyarok érdekében végzett tevékenység, ill. ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Szolgáltató, Foglalkoztató, Továbbképző Egyesület a Munkanélküliekért

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1
képviselő: Láng László
A szociális, foglalkoztatási, képzési és a kapcsolódó területeken tevékenykedő szakemberek összefogása és közös tevékenységének megteremtése, a munkanélküliség miatt hátrányos helyzetű csoportok és személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi méltóságának védelme, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek és személyek képzésének, foglalkoztatásának és szociális biztonságának elősegítése, a foglalkoztatás elősegítését és a munkanélküliség szociális hatásainak mérséklését célul kitűző közhasznú szervezetek munkájának fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítéséért és a munkanélküliség csökkentéséért dolgozó hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények összefogásának erősítése az Alapszabály 5.pontja szerint. ... >>

Transradar Összművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Harmat utca 29.
képviselő: Sebők Kata elnök, Tarnóczi Sándor alelnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet,- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támogatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létre-hozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal