Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét szociális civil szervezetek


Találatok száma: 160
2. oldal

Felfelé a Lejtőn Alapítvány

(szociális)

Kecskemét, Egressy u. 5.
képviselő: Forgács János
Hátrányos helyzetű személyek támogatása és szociális ellátása, önhibájukon bekövetkezett krízis esetén, valamint az e körbe tartozó fiatalok életkezdésének támogatása. ... >>

Fogódzó Gyermek Segélyezési Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Balla Katalin elnök
Anyagi és érzelmi segítséget nyújtani azon gyermekek számára, akik - akár a szülők válása, akár a család megromlott anyagi helyzete, akár pedig a szülők életmódja miatt - nem tudnak szerető család védőszárnyai alatt felnőni. Az egyesület szociális támogatást kíván nyújtani azoknak a gyermekeknek is, akik - bár otthoni környezetük rendezettnek mondható - anyagiak hiányában elesnének sok olyan lehetőségtől - osztálykiránduláson részvétel, szünidei táborozások, üdülések-. amelyek a korosztályuk többsége számára megadatik. ... >>

Főplébániai Karitász Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Farkas László kuratóriumi elnök
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: RÉV) néven. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési programok kidolgozása, megvalósítása, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében., Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével., A szociális tevékenységet alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás a RÉV keretében valósítja meg., A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása)., ... >>

Fundamentum Alapítvány Kecskemét Erkölcsi Megújulásáért

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő u.11.
képviselő: Szalai László
Az Alapítvány célja közreműködni Kecskemét erkölcsi közállapotának romlásának megállításában és elősegíteni a város erkölcsi megújulását és felemelkedését. Különösen: - betegségmegelőzés és gyógyítás, - gyermek, ifjúság és családvédelem, - szociálisan rászorulók támogatása, - kultúrális és kikapcsolódási lehetőségek megteremtése, - állampolgári jogok védelme. ... >>

Galatea Humana Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, István kir. krt. 24.
képviselő: Harajka Róbert kuratóriumi elnök
Magyarországon élő testi vagy szellemi fogyatékos, az idős, magukról gondoskodni nem tudó emberek, a fiatal pályakezdő értelmiségiek és szakemberek anyagi támogatására, a szakirányú és felsőfokú képzés, szakmai és tudományos munkák, alkotások, kutatások és tanulmányok támogatására. ... >>

GAMFOS Hallgatók a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Bánfi Zoltán titkár, Dr. Végvári Ferenc elnök
Elősegíteni a felsőoktatási hallgatók nevelését, oktatását, a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyensőségét, a hallgatók közötti kapcsolatok aktivitását, a hallgatók szabadidejének hasznos eltöltését az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>

Gáspár András Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
képviselő: Popovics József kuratóriumi elnök
Segítse elő a kollégium zavartalan működését. - Nyújtson támogatást a nehéz körülmények között élő, ill. a kiváló eredményt elérő tanulóknak. - Támogassa a tanulók szabadidős tevékenységét, különösen a nyári és téli szünetek idején a táborozást. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, -érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyensőségének elősegítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
képviselő: Gábriel Viktor kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, továbbképzése, szakképzése, vizsgáztatása. Óvoda, általános iskola, továbbá érettségire épülő szakközépiskola, valamint középiskolai kollégium alapítása,működtetése és fenntartása. Ifjúsági célú közösségi terek kialakítása, működtetése, fenntartásuk támogatása., Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok számára szervezett szociális, kulturális és szabadidős programok, projektek kialakítása, működtetése, támogatása., Formális és informális ifjúsági csoportok tevékenységének támogatása., A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok segítésével foglalkozó szervezetek, intézmények, programok támogatása. ... >>

HELP-SOS Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6000 Kecskemét, Juhász u. 24/a.
képviselő: Kovács Róbert
Hátrányos helyzetű idős személyek, munkanélküliek menekültek anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Helvécia Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 71.
képviselő: Szalayné Kállay Veronika
A falun, tanyákon élő gyermekek részére ismeretterjesztő kultúrális programok szervezése, - Az óvodák és iskolák kultúrális programokkal való támogatása, elsősorban hagyományörző feladatok megvalósítása, - Olyan kapcsolatok életre keltése, mely Helvécia kultúrális fejlődését megerősítik és előbbre viszik, - Az alapítvány céljait szolgáló helyiség létrehozása, - Szociálisan részoruló családok családok támogatása, - Világi és vallási jellegű karitatív jellegű szervezetekkel való kapcsolatteremtés. ... >>

Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Basáné Borsodi Emese kuratóriumi elnök
A Móricz Zsigmond ÁMK Általános Iskola tanulóinak támogatása az iskolai étkeztetéshez. Az Alapítvány a szociálisan rászoruló családok gyermekeit támogatja. ... >>

Hetényegyházi Sportegyesület

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Bercsényi u.11.
képviselő: Kisjuhász László ügyvezető elnök
A Kecskemét-Hetényegyháza és a kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyeztetés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Kecskemét és környéke sérült fiataljainak, hátrányos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása, együttműködés más szervezetekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Külsőnyír 101/d.
képviselő: Fekete Katalin kuratóriumi elnök
a gyermekek nevelése, felügyelete, korrepetálása és készségfejlesztése. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek gondozása, segítése., Az Alapítvány ezen belül célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítését, megőrzésének lehetőségét megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. Lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal anyák karrierépítése ne szakadjon meg a gyermekvállalás miatt. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel csökkentheti az iskolai beválás rizikóját, hosszú távon pedig elősegíti az európai munkaerőpiacon való helytállást, a bűnmegelőzést, az áldozattá válás és a lelki deficitek kialakulásának megelőzését. A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány tevékenységébe tartozik családi napközi működtetése, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás, mozgásterápia, logopédia, állapot-és mozgásdiagnosztika, kirándulások szervezése, napközis gyermekek szállítása, étkeztetése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, házi gyermekfelügyelet, pótmama szolgálat, játszóház, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, pszichés fejlődési zavarral kűzdő gyermekek fejlesztése, időskorúak, megváltozott munkaképességűek ellátása, mozgás és beszédfejlesztése, rehabilitációja. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Városért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Helikon utca 5.
képviselő: Dobos József alelnök, Dr. Nádasdi Miklós alelnök, Széchenyi Imre elnök
Az ifjúság képességeinek fejlesztése, ismeretek terjesztésének, ifjúság helyzetének figyelemmel kísérése, kulturált időtöltés feltételeinek megteremtése. A környezetvédelemre való társadalmi figyelés erősítése, a pártokhoz nem kötődő polgárok közéletbe való bekapcsolása, véleményének megfogalmazása. Magánszemélyek szabadidő sport tevékenységének segítése. Ennek keretében az autó-motor sport népszerűsítése, utánpótlás biztosítása, menedzselése, az autó-motorsport társadalmi tekintélyének szervezett előmozdítása. Az egyesület eljár az ifjúság és a hátrányos helyzetűek ügyeiben, közreműködik sajátos szükségleteik minél teljesebb kielégítése érdekében, hogy az ifjúság és a hátrányos helyzetűek érdekei ne szenvedjenek csorbát. Az egyesület tagjai klubot hoznak létre és működtetik azt. A klub feladata a kecskeméti és térségi polgárok kulturális, sport igényeinek kielégítése, közösséggé szervezése, informálása. A klub a klub vezetőjének irányításával működik. ... >>

Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Csuta Dániel elnökségi tag, Dr. Bodóczky László elnökségi tag, Gyenes István elnökségi tag, Mészáros János elnökségi tag, Papp Gyula elnökhelyettes, Stefkovics Richárd elnök
Versenyszerű sporttevékenység folytatása az egyesületi tagok részére, szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlása képzése, gyermek-, ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és- megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, mindezek érdekében hirdetés reklám tevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. ... >>

Humán - Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 1.
képviselő: Krasnyánszki Zsolt elnök, Molnár József elnökségi tag, Sándor Tiborné elnökségi tag
A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek érdekvédelmi szervezeteként információs tevékenység végzése a szociális ellátásokról, egyéb támogatásokról, távmunkavégzésről, a megváltozott munkaképességűeket érintő jogi szabályozásokról. A megváltozott munkaképességű személyek képzésének koordinálása, felmérése a foglalkoztatási igényüknek az elhelyezkedési esélyük növelése érdekében. Fogyatékosok bentlakásos intézményét működteti. A megváltozott munkaképességű személyek érdekében: közösségformáló rendezvényeik megszervezése; részvétel olyan civil szervezetek részére kiírt pályázatokon, amelyek a megváltoztatott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatosak, vagy azzal összefüggésbe hozhatók; segélyek fizetése; az évente megrendezésre kerülő találkozó anyagi és szervezési hátterének biztosítása pályázati támogatásból; Tranzitfoglalkoztatás, képzési orientáció, képzések lebonyolítása, álláskeresés elősegítése, adatbank létrehozása, távmunkavégzés koordinálása. Fogyatékosok nappali intézményének működtetése. Rehabilitációs célú foglalkoztatás. ... >>

HUMANITAS-MOBILITAS HÍRÖSBUSZ Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Thököly u. 8/b.
képviselő: Simon László
Megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személyek, szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetű kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládok, kisnyugdíjasok utaztatása kedvezményesen - üdültetési, sportolási és kultúrális igényeinek kielégítése céljából. - Testvérvárosi kapcsolatok elősegítése. - Mozgáskorlátozottak és más fogyatékosok tömegközledektetési lehetőségeinek elősegítése speciális kiegészítőkkel is felszerelt, legalább az EURO-s környezetvédelmi normának megfelelő tömegközlekedési eszközökkel, bemutatóra, kiállításra átadott járművek igénybevételén keresztül. - Környezetkímélő közlekedési rendszerek, környezetbarát technikai módszerek elterjesztésének elősegítése, elsősorban Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, ... az Alapító Okirat 5-ös pontja szerint. ... >>

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Gyenes Géza elnökségi tag, Kadáné Kis Erika elnökségi tag, Rózsa Béla elnök, Szabó Barna elnökségi tag, Szabóné Parádi Irén elnökségi tag
Kecskemét városrész és a városrészt körülvevő külterületek fejlesztése, szépítése. A városrész, természeti és épített környezetének védelme, értékeinek megóvása. A városrész infrastruktúrájának fejlesztése, utak, járdák, közművek. Sport és szabadidős tevékenység támogatása a városrészben. Információs hálózat kialakításának támogatása. A városrészben élő szociálisan, vagy egyéb módon hátrányos helyzetűek és fogyatékosok támogatása. A városrész közművelődésének, kultúrálódásának segítése. Városrész fejlesztése, tervezése, építése, munkahelyteremtés támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása, támogatása. Városrész gyermekeinek, fiataljainak erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését elősegítő programok támogatása. A városrész nyugdíjasainak, s az őket segítő, támogató szervezeteknek a támogatása. A városrészben élő polgárok életminőségének javítása. A városrészben élő emberek kulturális közösségének, együvé tartozásának erősítése. A városrész kulturális hagyományainak őrzése, kulturális örökségének megóvása. ... >>

Idősek Római Katolikus Otthona Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bányai Endre kuratóriumi tag, Ivanics István elnök
Az idősek római katolikus otthona létesítéséhez, fenntartásához szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Idősekért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Ferenczy I.u.1.
képviselő: Halasi László
A nyugdíjasok szabadidejének, kirándulások, kultúrális programok megszervezése.Az e célt megvalósító személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése. Szervezett üdültetések lehetőség szerinti biztosítása, kapcsolattartás és kapcsolatteremtés, együttműködés más alapítványokkal és intézményekkel, bekapcsolódás a hazai és nemzetközi nyugdíjas szervezetek programjába, pályázatokon történő részvétel,pályázatok kiírása. ... >>

In Memoriam Kiss László és Kiss Gizella Alapítvány az Emberért

(szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky Ferenc u.6.
képviselő: Lócskai Patrícia kuratóriumi elnök
Az önhibájukon kívül nehéz, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között élők részére általános jogi tanácsadás, beadványszerkesztés, eljárás, valamint az alapítvány mindenkori vagyoni helyzetéhez igazodó eseti pénzbeni támogatás a költséges gyógykezelésre, vagy műtéti beavatkozásra szorulók esetén pénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra. A továbbiakban az Alapító Okirat 2.pontjában. ... >>

Inner Wheel Kecskemét Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Deli Gyöngyvér elnök, Tari Annamária titkár
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása, oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melyek bevételei szolgálnak fedezetül. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő és kultúramegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Iskolatáska Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 5.VI.619.
képviselő: Probojáczné Túri Éva elnök
Szegény sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő arra érdemes kecskeméti állandó lakos diákok beiskolázásának, továbbtanulásának támogatása. ... >>

"Jótékony Mozgás" Képességfejlesztő Közhasznú Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Ifjúság útja 45.
képviselő: Végel Ibolya kuratóriumi elnök
Foglalkozások, képzések, rendezvények szervezésével a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermekek oktatása, nevelése, közoktatásba történő integrációjának elősegítése, pszichomotoros és egyéb terápiák, valamint speciális módszerek igénybevételével ?különös tekintettel az ún. bázisterápiákra (mozgás-, beszédpercepció terápia). Mindezen célok érdekében az Alapítvány szükségesnek tartja a fenti tevékenységi körben szakmailag alátámasztott, alapos kutatások folytatását, ezek gyakorlatba, foglalkozásokba ültetését ... >>

Jutalomdíjalap az Iskolát 1910-ben Alapító Kada Elek Polgármeter Emlékezetére

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Tóth Imréné
A Kecksmeéti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatos tanulóinak jutalmazása, ill.segélyezése. ... >>

Kadafalvi Gyermekekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Szarka 36.
képviselő: Kovács Györgyi kuratóriumi tag, Sebestyén Ákos kuratóriumi elnök, Szappanos Erika kuratóriumi tag
Kecskemét -Kadafalva és környékén élő családok támogatása; A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása; A gyermekek számára a fenti napközi keretében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet- zene? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása; Családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Kecskemét Alsószéktóért Egyesület

(szociális)

6000 Kecskemét, Sajó utca 6.
képviselő: Dr. Kara László elnök
Elsősorban a Kecskemét-Alsószéktó városrészben lakók számára élhető környezetet biztosítson, felkarolja a városrészben lakó, nehéz körülmények között élő embereket, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. ... >>

Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület Szociális Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. körút 4.
képviselő: Jancsó István kuratóriumi elnök
Az Ipartestület tagsága részére indokolt esetekben szociális támogatás biztosítása. ... >>

Kecskeméti Amatőr Sportolókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11.
képviselő: Mihalik Gábor kuratóriumi elnök
A Kecskeméten és környékén élő emberek, diákok sportolásának elősegítése, ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása. A sport tevékenységekhez szükséges sport ? eszközök, - felszerelések előteremtése, valamint azok beszerzésének megkönnyítése. Különböző sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. A hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények közt élő tehetséges sportolók felkutatása, megsegítése, támogatása. A köztudatban kevésbé ismert sportágak, szakosztályok népszerűsítése, támogatása. ... >>

Kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hegedűs köz 17.
képviselő: Dobos Andrea kuratóriumi elnök, László Judit kuratóriumi titkár
A Duna-Tisza köze az elkövetkező években a magyar kormány és az Európai Unió által támogatandó fejlesztési tevékenységek egyik célterülete lesz. A fejlesztések megvalósulása azonban elképzelhetetlen a fejlesztési tevékenységet a napi gyakorlatban megvalósuló, nem profitszerzésben érdekelt szervezetek aktív közreműködése nélkül. Az alapítvány egy ilyen közreműködő szervezetként kíván közreműködni, amely a fejlesztési programokban egyaránt partnere tud lenni a központi kormányzatnak és helyi szereplőknek. (vállalkozások, önkormányzatok, civil szféra, egyéb non-profit szervezetek, etc.). Az Alapítvány célja, hogy a tudomány és kultúra területén mind az ifjúság, mind a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bel-és külföldön egyaránt megfelelő ismereteket kapjanak az Európai Unió napi gyakorlatában megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatosan, valamint, hogy a fejlesztéshez szükséges támogatások megszerzéséhez segítséget nyújtson. Mindezeket ismeretterjesztéssel, képzéssel, tanulmányok készítésével, szervezési segítséggel, PR munkákkal, kapcsolatépítéssel és kapcsolattartással, valamint pályázatok, fejlesztési elképzelések kidolgozásában és megvalósításában való közreműködéssel kívánja az Alapítvány elérni. Az alapítvány részt kíván venni a terület, vidék, vállalkozás és humánerőforrás- szociális-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi fejlesztési programokban, elsősorban a Duna-Tisza közén, de nem csak ott, hanem tágabban az egész Alföldön, esetenként azon túlnyúlóan is. ... >>

Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Borz u.1.
képviselő: Boronkay László elnökhelyettes, Dr.Nagy András elnök
A mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségeinek biztosítása, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Kecskeméti Női Vízilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő utca 9.
képviselő: Dr. Szabó Tibor titkár, Vavrek Zsolt elnök
Versenyszerű sporttevékenység (vízilabda) folytatása, ifjúsági és felnőtt korú tagok részére sportolási lehetőség biztosítása. A Kecskeméti Sportiskolában végzett vízilabdázó lányok részére a vízilabda versenyszerű folytatása feltételeinek biztosítása. A női vízilabda népsze-rűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és -megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken; mindezek érdekében reklámtevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. A sportegyesület, külön fiókcsapat-megállapodásban rögzítettek szerint együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Sportiskolával. ... >>

Kecskeméti Pro Homine Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kis utca 4.
képviselő: Sápi Ágoston Zoltán kuratóriumi tag, képviselő
Gyermekjóléti-, szociális-, egészségügyi-, valamint személyes szolgáltatások nyújtása., Generációk közötti kapcsolat erősítése., Oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása., Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése., Esélyegyenlőség, a jólét, valamint a társadalmi kirekesztődés érdekében szolgáltatások nyújtása., Olyan személyek csoportos támogatása, akik a társadalmi szolgáltatásokhoz így különösen a szociális szolgáltatásokhoz csak segítséggel juthatnak hozzá., Önkormány-zatok, önszerveződő csoportok segítése a kötelező, vagy vállalt feladataik ellátásában., Kü-lönböző elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, valamint együttműködésének erősítése, segítése., Fenti célok megvalósítása érdekében az Európai Uniós szolgáltatások integrálása, felhasználhatóságuk biztosítása. Magyar nemzeti hagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Kecskeméti Rotary Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Tari Jenő István kuratóriumi elnök
A kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E körben nemzetközi tevékenységet is végez, így különösen nemzetközi kulturális és cserekapcsolatok lebonyolításának biztosítása. Társadalmi vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű egyének és szervezetek támogatása. ... >>

Kecskeméti Szent István Lions Club

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Csányi J. utca 2-4.
képviselő: Selb László titkár, Tálas László elnök, Tóth Istvánné ügyvezető elnök
Az önzetlen, szervezett anyagi segítségnyújtás, a Lions Club tagságán keresztül szolgáltatás, közvetítés rászoruló, sérült, beteg, elesett, boldogtalan embertársainak, nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. A népek barátságának és egymás iránti bizalmának erősítése, felébreszteni és megtartani a népek közötti kölcsönös megértés szellemét az Alapszabály 4.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Szent László Lions Club

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Csányi J. körút 1-3.
képviselő: Dr. Mihó Ferenc elnök
Megteremteni és terjeszteni a megértés szellemét a világ népei között. Önzetlen anyagi segítségnyújtás a klubon és a LIONS mozgalmon keresztül a rászoruló, sérült beteg, elesett, boldogtalan embertársainkon, nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. Érvényt szerezni a jó kormányzás elveinek és a jó állampolgári érzületnek. Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt. Egyesíteni a klubokat a barátság, a bajtársiasság és a kölcsönös megértés kötelékeiben. Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés nyílt megvitatására, kizárva ugyanakkor, hogy a klub tagjai szélsőséges politikai akciókban vagy szektás vallásokban részesek legyenek. Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi juttatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot, és a magas etikai normákat érvényesíteni úgy a kereskedelemben, az iparban, a szabadfoglalkozású, a közszolgálati és egyéb szakmákban, mint az egyén törekvéseiben. ... >>

Kecskeméti W.18.Érdekvédelmi és Önsegélyező Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Szent István krt.17.
képviselő: Ardeleán László elnök, Berta László elnökségi tag, Rigó Lajos elnökségi tag
A tagok szociális helyzetének, életkörülményeinek javítása, szociális érdekeinek védelme az esélyegyenlőség elve alapján. Az Egyesület feladata céljának elérése érdekében a tagság szociális igényeinek feltárása, ezek összehangolt, differenciált érvényesítése, képviselete. A célok elérése érdekében az Egyesület a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között és feltételek mellett tagjainak tanácsadást nyújt. A tagjait különféle segélyezésben /születési, temetési, nyaralási, beiskolázási, rendkívüli segélyben/ részesíteni. Továbbá támogatást /pl. lakáskölcsön, stb./ ad. ... >>

Keleti Fény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. II/2/a.
képviselő: Lócskai Patrícia elnök
Az önhibájukon kívül nehéz-, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között - segélyből, alacsony összegű nyugellátásból, járadékból - élők, ellátatlanok, rokkantak, tartósan betegek, idősek, sok gyermekes családok, menekültek részére díjmentes, az életvezetéshez szükséges mértékű általános tanácsadás, beadványszervezés, eljárás, a költséges gyógykezelésre vagy ilyen - az emberek anyagi erejét sokszorosan meghaladó költségvonzatú - műtéti beavatkozásra szorulók esetében bénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra.Az előbbi társadalmi körhöz tartozók általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekeik részére az iskolai-napközi étkeztetéshez eseti vagy rendszeres anyagi támogatás nyújtása, az érintett gyermekek egészséges, testi-lelki-fizikai fejlődésének elősegítése érdekében, abban a személyi körben, ahol enélkül ezek fejlődése veszélyeztetve látszik. Az előbbiekben kőrvonalazott - az alapítvány által megsegíteni és támogatni szándékozott - körhöz tartozók gyermekeinek továbbtanulása, általános erkölcsi, vallási nevelésének elősegítése, az egyházi és más műemlék védelme, műszaki állapotuk helyreállítása, megőrzése mindezek anyagi-technikai-pénzügyi feltételeinek előmozdítása, támogatása, - a lehetőségekhez mért - legalább részbeni fedezése. ... >>

Képesség és Tudás Továbbképző, Fejlesztő Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Harmat u. 29.
képviselő: Dr. Knyihárné Gaika Judit
A társadalom bármely rétegének mentális egészségvédelme, mentális betegségek megelőzése, szociálisan hátrányos helyzetű rászorultak segítése tekintet nélkül nemzeti, nyelvi, életkorszerinti, politikai, illetve vallási hovatartozására. ... >>

Két Víz Köze Népművészeti Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Mária hegy 148.
képviselő: Pataki Attila elnök
Támogatást nyújtani népművészeti, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködés művészek, illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében., Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a népművészet oktatásának fejlesztése céljából., A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése, pályaalkalmasságának fenntartása érdekében preventív egészség-megőrzési programok szervezése, támogatása, intézményes gyermek- és ifjúsági egészségügyi ellátás szervezése., Az alap-, közép-, és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése., A művészeti képzés oktatási- és oktatás-módszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás., A népművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása., ösztöndíjak folyósítása művészeti képzésben résztvevők részére., Művészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.)., A szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. ... >>

KÉVE Összefogás Kecskemétért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Bende Péter elnökhelyettes, Neuendorf Sebastiánné titkár, S.Juhász Attila elnök
Kecskemét Megyei Jogú Város városképének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzésére irányuló beruházások támogatása. A város múltjával, gazdaságával, oktatásával, kultúrájával, művészetével, sportjával kapcsolatos hagyományőrző és fejlesztő célok megvalósítása. A településkutatás támogatása, különös tekintettel a városrészek, lakóövezetek, külterület közösségi életének fellendítésére, azok nyugalmának közbiztonságának javítására. A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom jobb koordinációjának megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, Kecsemétet jellemző minőségi termékek felkarolása, hátrányos helyzetűek problémáinak feltrása, civil szerveződések működésének támogatása az alapszabály 3. pontja ... >>

Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6000 Kecskemét, Egressy u. 5.
képviselő: Fekete László elnök, Feketéné Kutasi Zsuzsanna elnökhelyettes
Mutassa fel a társadalomnak a nagycsládhoz fűződő társadalmi értékeket, erősítve a jövő generációért érzett felelősséget. Az élet, az anyaság, apaság tiszteletére nevelés. A házasság, a család fontosságának hangsúlyozása. Erősítse tagjai között és környezetükben a társadalmi szolidaritást. Képviselje a családok érdekeit. Gyermekek képességfejlesztésének, ismeretterjesztésének elősegítése. Egy élhetőbb világ megteremtése gyermekeink számára. Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés. Környezetvédelem lehetőségeinek megismertetése a gyermekek, fiatalok és felnőttek körében. A nagycsaládosok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kinderovi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Duna utca 21.
képviselő: Dr. Nagyné Demján Kinga kuratóriumi elnök
Óvodai nevelés, oktatás. Sport, szabadidős képzés. Kulturális képzés. A magyarországi német kisebbségi kultúra terjesztése, megőrzése és támogatása az óvodai nevelés során. Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök beszerzése. Óvoda berendezésének korszerűsítése, a tárgyi feltételrendszer bővítése. Az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatása gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával. Óvodai szakmai továbbképzés támogatása. Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, rendezvények létrehozása, támogatása, óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása. Színházi előadásokon részvétel támogatása. Országjáró, ismeretszerző kirándulások támogatása. Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás. A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése. Speciális egészségjavító torna bevezetése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésében, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben. Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása. Óvodai sporttevékenység fejlesztése, segítése. Sporttevékenységeken való részvétel támogatása. Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. ... >>

Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Kéhl Pál kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: - Elősegíteni a szakmai képzés feltételeinek javítását. - Biztosítani az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségét. Támogatni a tehetséges tanulók képzését, szakmai felkészítését. - ehetővé tenni az iskola költségvetésében nem biztosított, de szükséges tárgyi feltételek kialakítását, helyiségek célszerű átalakítását. - elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok képzését, külföldi tanulmányutak szervezését. -Hozzájárulni a kiváló szaktanárok, a tehetséges tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. -Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Korán Szenvedők Alapítvány

(szociális)

6000 Kecskemét, László Károly u. 16.
képviselő: Szomolainé Nagy Valéria elnök
A nevelő szülői hálózatban felnövő gyermekek és ifjak nevelésének éés életének támogatása. ... >>

Könnycsepp és Mosoly Szociális és Vállalkozás-fejlesztési Nyílt Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 3-5. VII/196.
képviselő: Lajos Krisztina kuratóriumi elnök, Szabó Attiláné kuratóriumi tag
Az Alapítvány célja anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ?gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, tartósan betegek, szenvedélybetegek, idősek-társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, általános szociális tevékenység. Kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Szabadidős és hobbitevékenység népszerűsítése. Egészségügyi tevékenység: mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: gyermek, ifjúság és- családvédelem, egészségkárosodottak, fogyatékkal élők támogatása. Jogvédő tevékenység: gyermekek jogai, állampolgári jogok védelme. Kis- és középvállalkozások versenyhátrányának a leküzdése érdekében szakmai találkozók szervezése, tanácsadás. ... >>

Könnyebblét Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Zöldfa utca 31/A
képviselő: Orbán Vilmos kuratóriumi elnök
Az otthontalan (hajléktalan) személyek társadalomba történő integrálása, valamint a ma már az otthontalanságot gyártó gyermekszegénység visszaszorítása. Az Alapítvány e célt elsősorban Bács-Kiskun Megyében, ezen belül Kecskeméten és környékén kívánja elérni. Az Alapítvány az otthontalan személyek társadalmi reintegrációja érdekében munkát ajánl, valamint nem intézményi lakhatási támogatást biztosít a hajléktalanságba süllyedt személyeknek, a hajléktalan személyeket étkezteti, őket az intézményi gondoskodás felé tereli. E cél érdekében az Alapítvány jogi-és természetes személyekkel veszi fel a kapcsolatot, és velük támogató szerződéseket kíván kötni, amelyeken keresztül biztosítani tudja az otthontalan személyek részére a foglalkoztatást és a nem intézményi lakhatási támogatást. Az Alapítvány a cél elérése érdekében vállalja, hogy a hátrányos helyzetű személyekkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartáson keresztül az ilyen személyeket elsősorban a munkavégzésre ösztönzi, másodsorban őket az intézményi gondoskodás felé tereli. Az Alapítvány célja továbbá, hogy felszámolja a gyermeki kirekesztés és mély szegénység szélsőséges formáit, javítsa a hátrányos helyzetű családok életfeltételeit, a környezeti feltételeit, az etnikai, területi egyenlőtlenségek és szegregáció csökkentése, a fogyatékossággal élő gyerekek helyzetének javítása, illetőleg a hátrányos helyzetben lévő személyek jogairól való kioktatása, a jogok érvényesítésében való segítségnyújtás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal