Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
6. oldal

SC. HÍRÖS-ÉP Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Bajnok u. 3.
képviselő: Kertész Zoltán ... >>

Smaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Turi Sándor elnök
Az egyesület Kecskemét vonzáskörzetében az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki tevékenységét:
A sclerosis multiplexes betegek otthon ápolásának és rehabilitációjának segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosítása. Életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás. A még nem ismert SM-es betegek felkutatása. Kapcsolattartás a hasonló céllal működő társszervezetekkel. A sclerosis multiplexes betegek részére szociális gondozó biztosítása, munkahelykeresés. Egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás, kulturális programok szervezése. Elősegíteni az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése: speciálisan SM-es betegek ápolását, házi gondozását végzőknek, valamint gyógytornászoknak, háziorvosoknak. ... >>

Spartacus Sportclub

(sport)

6000 Kecskemét,
képviselő: Misurák Ervin ... >>

Sport Aktivátor Torna és Wellness Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Bagi L. utca 1. X. 26.
képviselő: Feleky Gabriella elnök, Kerekes Emese
Az egyesület célja, hogy Kecskemét városában és vonzáskörzetében lehetőséget adjon a torna sport és a wellness minél szélesebb rétegek számára történő megismertetéséhez, megszervezze a sportág Kecskeméti sportklub rendszerű tevékenységét, ennek keretében bekapcsolódjon a sportág országos rendezvényeibe, és szélesebb teret adjon Kecskeméten a torna szabadidősportnak, a wellness tevékenységeknek, a fitt és egészségesebb életmódra nevelésnek. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u.19.
képviselő: Csankó Árpád alelnök, Kovács Sándor ügyvezető elnök, Nagy József elnök
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, a tagszervezetek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozzák létre., A Szövetség tagszervezeteinek érdekképviselete és érdekvédelme, működési feltételeinek segítése., A tagszervezetek részére jogi-, közgazdasági-, pénzügyi-, horgászati-, halgazdálkodási-, vízvédelmi és egyéb szaktanácsadás nyújtása. A halászati jog és bérleti jog megszerzése és hasznosítása a horgász érdekek minél jobb érvényesülése érdekében. A tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok koordinálása. A természet és vízi környezet védelme, halgazdálkodás folytatása a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. A horgászsport szervezése, fejlesztése és anyagi támogatás oly módon, hogy gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek., A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

Squash-Club.hu Kecskemét Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kőhíd utca 6. III/2.
képviselő: Fricz István alelnök, Fürj János alelnök, Kovács István elnök
A fallabda, mint az egyik legdinamikusabb sportág megismertetése, népszerűsítése Kecskeméten és az egész ország területén, versenyek, tornák szervezése, támogatása. ... >>

Szarkási Aranyhomok Sportegyesület Kecskemét

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 11-13.
képviselő: Kalmár Lászlóné
Kecskemét város és vonzáskörzete területén fejleszteni a lovas szabadidősport feltételeit, gyermek- és diáksport, ifjúsági sport, nők és a családok sportjának, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve sportrendezvények bonyolításának segítése, lovassport tevékenység elősegítése, fejlesztése az alapszabály II. fejezete szerint. ... >>

Széchenyi István Diák Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
képviselő: Rácz Ernő ... >>

Széchenyi István Sakkegylet

(sport)

6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 9.
képviselő: Marosi Csaba elnök ... >>

Szemerey Andor Diáksegítő Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Dr. Horváth alajosné
Matematika és fizika tantárgyakban kiváló teljesítmányt felmutató, olyan végzős diákok jutalmazása, akikk továbbtanulásra érdemesek és sportszeretetükről tanúságot tettek. A jutalmazottakat az igazgató vagy helyettese, valamint a szaktanárok javaslata alapján választják ki. ... >>

Szigetvári Racing Team Sk Kecskemét

(sport)

6000 Kecskemét, Palota u. 12.
képviselő: Ifj. Szigetvári Mátyás elnök ... >>

Szim-Vasas Sportkör

(sport)

6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 49.
... >>

Színvonalas Oktatásért, Nevelésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
képviselő: Korsósné Jávorka Zsuzsanna
Szakkörök, diákkörök, kultúrális és sport csoportok tanórán kívüli foglalkozások, egyéb kiegészítő tevékenységek támogatása, - A központi és az ömkormányzati szociális támogatási rensdszert kiegészítő, és azok működtetését elősegítő szociális támogatási rendszer kialakítása, - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javításához szükséges műszaki technikai berendezések beszerzése, - Magasszintű nyelvtudás alapjainak megteremtése, a korszerű nyeltvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, eszközbeszerzés, - Tanulmányi és egyéb szakmai versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, nyertesek díjazása, nevelési díjak, felkészülési többletköltségek fedezése, - Tehetséges tanulók ösztöndíj jellegű támogatása. ... >>

Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szép u.3.
képviselő: Dr.Bácskai Ferenc
Szociális, egészségügyi, karitatív tevékenység folytatása, továbbá a közjóért bárnely területen (oktatás,képzés,kultúra,szabadidő, sport), de főképpen a szociálisan hátrányos helyzetűek és a határon túl élő magyarok érdekében végzett tevékenység, ill. ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Szövetség a Polgári Körökért - Kecskemét

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
képviselő: Bogdándy Ferenc elnök, Eln.akad.eset.:Dr.Bajzik László eh.
A polgári kultura, a polgári értékrend megőrzése a magyar társadalomban. Ennek érdekében közreműködik a polgári körök és minden polgári értékrendet magáénak valló társadalmi szervezet, egyéb társadalmi szerveződés összefogásában, céljaik, kezdeményezéseik közvetítésében, összehangolásában. Elősegíti ezen szervezetek számára a polgári kultura, értékrend megőrzéséhez, terjesztéséhez szükséges információk eljuttatását, amelyeket magyarországi, európai uniós és egyéb külföldi forrásokból a szövetség össze tud gyűjteni. Közreműködik a kulturális,oktatási, sport, szabadidős és társasági programok megszervezésében, a szövetség céljaival összefüggő tevékenységek szervezésében, kiadványok megjelentésében, terjesztésében az Alapszabály I/3. pontja szeint. ... >>

Taktikai Közelharc Fejlesztő és Oktató Szervezet Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 22. III/10
képviselő: Nagy Gyula elnök
olyan intézkedési cselekménysorozatok összességének kifejlesztése, amely mindenféle harcművészeti előképzettség nélkül is könnyen elsajátítható, tematikája könnyen megérthető és követhető, mind magánszemélyek, mind rendészeti területen dolgozók részére, szabadidős tevékenység során is gyakorolható. Az Egyesület, mint szervezet szem előtt tartja a hatályos jogszabályokat, az arányosság mértékének elvét a képzést igénylő szervek és személyek tekintetében egyaránt. További célja a biztonságos, szakszerű önvédelmi és közelharc technikájának fejlesztése és megismerése. Az Egyesület fontosnak tartja a közelharc technikák fejlesztése, kidolgozása során, hogy módszerei egyszerűen elsajátíthatók, hatékonyak és speciálisan az elvégzendő feladatra is alkalmasak, biztonságosan kivitelezhetők legyenek. ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
képviselő: Szappanos Benedek elnök
Az eredményes közösségi munka elismerése tárgy- vagy egyéb jutalom formájában. Céljutalom kitűzése a Házirendben megfogalmazottakon kívül végzett feladatok, vállalások teljesítéséért. Alkalmanként diákok, pedagógusk jutalmazása. - Nyelvi és egyéni oktató, képző és továbbképző tevékenységek, programok támogatása a diákok és a pedagógusok körében egyaránt. (nyelvtanfolyam, irodalmi, művészeti, kézműves szakkörök,stb.) - Diákönkormányzat munkájának segítése, kezdeményezéseik anyagi támogatása. (kultúrális és sporttevékenységek, támogatása) - Az intézmény és a diákönkormányzat működését, a diákok kényelmét, komfortérzetét javító eszközök, anyagok berendezések beszerzése. - A diákönkormányzat és a nevelőtestület által kiírt pályázatok nyerteseinek jutalmazása. ... >>

Tatami Centrum Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Sétatér u.13/A.
képviselő: Csehné Kovácsics Bernadett alelnök, Mócza Lajos elnök
A sportegyesület célja tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. ... >>

TATAMI JU-JITSU Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 13.
képviselő: Berkes László ... >>

Topkids Sanku-Dojo Karate Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vágó u. 3.IV/1.
képviselő: Bíró Zoltán elnök
A sankukai karate népszerűsítése, a tagok egészséges életmódjának, testi erőnlétének biztosítása, tehetségek kiválasztása és az élsport szintjéig történő menedzselése az alapszabály II. pontja ... >>

TRAVERZ Sárkányrepülő Klub Kecskemét

(sport)

6000 Kecskemét, Béke fasor 58.
képviselő: Kiss Endre ... >>

TREF Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Zászló u.9.
képviselő: Szabó Géza ... >>

Tréning Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 1.
képviselő: Dósa László elnök, Váczi Tibor kiképzési vezető
Elsősorban a hazai FCI-be tartozó munka és sportkutya fajták állományának fenntartása, szakszerű kiképzésük, irányítása. A szabadidő olyan testmozgással történő eltöltése, amely javítja az állóképességet, elősegíti az egészséges életmódot. Fajtával kapcsoltos ismeretterjesztés, sportversenyek, bemutatók szervezése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Tria-Túra Szabadidősport Egyesület Kecskemét

(sport)

6000 Kecskemét, Gőzhajó u.10.III/101.
képviselő: Feyér Zoltán elnök
Szabadidősport, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Tűzoltó Sportolókért Alapítvány

(tűzoltó,sport)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 4.
képviselő: Dobos László
Bács-Kiskun Megye területén élő fiatalok körében a tűzoltó sport népszerűsítése és fennmaradásának elősegítése az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Ujhidy Tenisz Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt.47.
képviselő: Ujhidy Zoltán ... >>

Úszni Tudó Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 1/B. IV/8.
képviselő: Rogics Jánosné kuratóriumi elnök
Célja, hogy a mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni, és ítv testi és szellemi fejlődésük, sportolási lehetőségeik biztosítva legyenek. ... >>

Utánpótlás Futball Club

(sport)

6000 Kecskemét, Ferenczi Ida utca 11/a.
képviselő: Torbavecz József elnök ... >>

Vajdaságért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Kristály tér 7 fszt./2.
képviselő: Somogyi Lehel kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy különösen a Szerbia-Montenegró Vajdaság tartományban élő magyar kisebbség szociálisan rászorult rétegét támogassa, a testi, illetve lelki sérült gyermekek és felnőtt korúak számára fizikai és lelki értelemben egyaránt segítséget nyújtson. Az alapítvány célul tűzte ki magának a következő feladatköröket intézményes és nem intézményes formában: szociális intézmények üzemeltetése és fenntartása, szociális tevékenység végzése, ennek keretében különösen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (különösen idősek otthona), rehabilitációs intézmény (különösen szenvedélybetegek, hajléktalanok rehabilitációja), nappali ellátást nyújtó intézmény (különösen nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (különösen gyermekek átmeneti otthona, időskorúak gondozása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállás), gyermeküdültetés (egészséges életmód, sport- és szabadidő programok biztosításával), szenvedélybetegek, hajléktalanok, egyéb rászorultak orvosi ellátása gyógyítása, esetleges külföldi gyógykezeltetés és ezek költségeinek finanszírozása részben vagy egészben. ... >>

Vállalkozók Szabadidő Sport Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét-Kadafalva, Szarka utca 31.
képviselő: Dömötör Sándor elnök ... >>

Városi Diákturisztikai Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Erkel F. u. 1/a.
képviselő: Kalics Lajos ... >>

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
képviselő: Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, indokolt esetben támogatása. ... >>

Vasutas Természetjáró Sportegyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Berzsenyi D. u. 1. III/8.
képviselő: Szilágyi Zoltán
Szabadidősport, az alapszabály III.fejezete szerint. ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>

Villanó Fókák Kecskeméti Vízilabda Klub

(sport)

6044 Hetényegyháza, Belsőnyír 310.
képviselő: Mencseli Zsolt elnök, Valkay Ferenc ügyvez. elnök ... >>

Vitalitás Magyar Egészségvédők Sportegyesülete

(sport)

6000 Kecskemét, Szolnoki u. 23-25.
képviselő: Nagy Ervin ... >>

Zalka Máté Horgászegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kada E. u. 1.
képviselő: Gyüre Tibor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal