Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
5. oldal

KTE Birkózó Club

(sport)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 2.III.em.
képviselő: Szabó István ... >>

KTE Vívó Sport Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 18.
képviselő: Csaplár György, Kardos Sándor elnök, Schwaiger László
Sport az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy utca 8.
képviselő: Czuk Henrik kuratóriumi elnök, Szabó Ferenc kuratóriumi titkár, Takács Zsolt kuratóriumi tag
Az 1998-ban született, gyermekkorú, tehetséges labdarúgók felkutatása és kiválasztása, amellyel a Ferencvárosi Torna Club utánpótlás nevelési programja megvalósításához szakmai segítséget nyújt, és ezzel a labdarúgó sportot népszerűsíti., A gyermekek 14. életévének betöltéséig, a minőségi sportban történő töretlen fejlődésük elősegítése., Általában a 8-14 éves gyermekek labdarúgó sport mozgalmának támogatása, biztosítása a szükséges anyagi támogatással (csatlakozók hozzájárulása)., A gyermekek folyamatos fejlődését biztosító edzésmunka elősegítése, a szükséges feltételek megteremtése., A gyermekek nemzeti bajnokságban, szervezett kupa küzdelmekben való folyamatos részvételének biztosítása az országban és külföldön egyaránt., A gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése a jövőre kihatóan, összhangban a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésével., A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Lánchíd Diák- Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Fekete Béla ... >>

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Mészáros Sándor
A nevelés és oktatás iskolai feltételeinek javítása, a tehetséges diákok ösztönzése, a nyelvtanulás sokirányú segytése, a kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása, a kiváló teljesítményt nyújtó tanuló k jutalmazása. ... >>

Lavina Nanbudo Sportegyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
képviselő: Süveg Tibor elnök
A gyermek-és felnőttcsoportok karate sportban való edzése, karate övvizsgák szervezése, részvétel nemzeti és namzetközi versenyeken, bajnokságokon, kapcsolattartás, harcművészeti hagyományok őrzése, nanbudo szemináriumok szervezésében, oktató anyagok készítésében közreműködés az Alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

Magyar Jogász Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy utca 7.
képviselő: Dr. Kócsó Sándor Zsolt elnök, Dr. Sági Attila ügyvezető elnök
A motorsport népszerűségét felhasználva a magyar jogásztársadalmon keresztül a jogkövető közlekedési morál, a biztonságos járműkezelés technikájának elsajátítása igényének népszerűsítése. Ezen célja megvalósításával közúti közlekedésbiztonság színvonalát is növelni kívánja. Ezen túlmenően az egyesület céljának tekinti a motorsport-élet fellendítését országos szinten, az él és tömegsport támogatását, a motorsporttal kapcsolatos kiállítások, szakmai bemutatók szervezését, a sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését, a versenysportban tehetséges fiatalok felkarolását és versenyeztetését is. ... >>

Magyar Ju-Jitsu Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Sétatér utca 13/A. IV/13.
képviselő: Berkes László, Páll Tibor ... >>

Magyar Nanbudo Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Halasi út 2.
képviselő: Király József
A Magyarországon működő nanbudo egyesületek közötti kapcsolattartás, közös rendezvények, versenyek szervezése, - nanbudo egyesületek érdekképviselete, - a harcművészeti hagyományok őrzése, - gyermek- és felnőttcsoportoknak nanbudo karate sportban való edzése, - nemzetközi nanbudo szemináriumok szervezése, lebonyolítása, - oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése a nanbudo karate sport területén, - nemzetközi nanbudo egyesületekkel, szövetségekkel való kapcsolattartás, az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Postagalambsport N.16.sz. Egyesülete

(sport)

6000 Kecskemét, Rákóczi város 28.
képviselő: Dr. Tölgyesi István ... >>

Magyar Postagalambsport N.8. Egyesülete

(sport)

6000 Kecskemét, Rózsabarack u. 4.
képviselő: Garaczi János elnök, Kalmár Imre titkár ... >>

Magyar SANKUDO KARATE Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kisfaludy u.6-8.
képviselő: Beke Béla ... >>

Magyar Szabadstílusú BMX Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 31.
képviselő: Nagy Ervin elnök, Sinkó Lajos
A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sportágban folyó közhasznú tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. - A szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. ... >>

Magyar Wing Tsun Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Lugas sor 54.
képviselő: Mádai Norbert
Az önvédelmi sportok közül a wing tsun stílust népszerűsítse, magyarországi elterjedését elősegítse, magas szintű műveléséhez szervezett keretek között segítséget nyújtson,az autentikus szakmai előírásokat és vonalat Magyarországon képviselje, valamint a sporttevékenységéhez szükséges kritériumokat és eszközöket előteremtse az alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona Zs.u.1.
képviselő: Domokosné Molnár Mária kuratóriumi titkár
Az iskolai felszereltség, a pedagógiai munka és kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, valamint az iskolai tornaterem felépítésének támogatása a diák és szabadidősport megteremtéséhez. ... >>

Matkói Sportrepülő Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Jégvirág u. 24.
képviselő: Vlaszák Lajos ... >>

Matkói Szabadidő Sport Club

(sport)

6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 45.
képviselő: Horváth Sándor elnök
Tagjainak szabadidőben történő sportolási lehetőségek szervezett formában történő biztosítása, ill. szervezése. ... >>

Méntelek Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Horváth Gyula
Az anyagiakban és egyéb lehetőségeikben szűkölködő, rászoruló személyek, szervezetek, intézmények oktatási, továbbképzési, kultúrális, szociális, keratív és sport tevékenységének támogatása belföldön és határainkon túl. ... >>

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvpdáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6008 Méntelek, Kecskeméti u.41.
képviselő: Farkas Attila kuratóriumi elnök, Gere Hedvig kuratóriumi titkár
A ménteleki Általános Iskola és Óvoda gyermekei számára a nevelés, oktatás, sport és szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Célja továbbá az intézmény határon túli kapcsolatainak kiépítése és fenntartása.A Ménteleki Általános Iskola és Óvoda épületének karbantartásához, fenntartásához és működéséhez pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

Ménteleki Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Almavirág utca 12.
képviselő: Ifj. Vörösmarthi Zoltán titkár, Oláh Szabolcs Imre elnök
A ménteleki polgárok sportolási lehetőségeinek kiszélesítése, az eszközök és feltételek biztosítása. A ménteleki polgárok részvételével sportversenyek szervezése, a mások által szervezett versenyeken történő részvétel szervezése. Kapcsolat kialakítása más hasonló célú és tevékenységű hazai és külföldi egyesületekkel, intézményekkel. ... >>

Mester Lövész Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6044 Kecskemét, Miklós Gy. u. 67.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Fekete Róbert elnökhelyettes, Valamennyi képviselő önállóan, Zakupszky Gábor elnök, Zakupszky Norbert
A sportegyesület, elsősorban a sportegyesület tagjainak - de más állampolgároknak is az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát, a szabadidő hasznos, szervezett kereteken belüli eltöltését tekinti céljának. A sportegyesület célja továbbá, alapvetően a lövészsportok, ezeken belül is a dinamikus lövészsportokban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatal lövészek felkutatása, a lövészsport számára történő felkészítése és versenyeztetése, a sportág népszerűsítése. Céljai elérése érdekében a sportegyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és vélemyényt nyilvánít a lövészsportok fejlesztése érdekében. Kapcsolatot teremt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetséggel, valamint a Magyar Sportlövők Szövetségével. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalatcseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Metropool Sport Klub Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Szolnoki út 3.
képviselő: Zahorecz János elnök
A biliárd, a sakk, az asztalfoci, a darts, a bridzs, az ulti, a versenypóker, illetve egyéb készségfejlesztő társasjáték, mint sport és mint hobby tevékenységek terjesztése, megismertetése, elfogadtatása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel és szervezetekkel. ... >>

Mezőgép Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 136.
... >>

Mikes Kelemen Magyar-Török Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Hetényi István alelnök, Jánosi István elnök, Kovács Attila titkár
A magyar és török nép közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A török nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Magyarországon, valamint a magyar nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Törökországban. Kecskemét és Tekirdag (Rodostó) testvérvárosi kapcsolata mellett fejlődő civil kapcsolatok támogatása. Együttműködési lehetőségek feltárása fejlesztése sport, oktatás, kultúra területén. ... >>

Minizsenikért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ballószög tanya 121/A.
képviselő: Kovácsné Boda Marianna kuratóriumi tag, Kulima Ákosné kuratóriumi tag, Termő Tiborné kuratóriumi elnök
Kecskemét és környékén élő családok támogatása: A szülők munkába állását segítő Családi Napközi gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi keretében - igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene ? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségeinek biztosítása. A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

MISTRAL Kézilabda Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Zimay L.u.16.
képviselő: Dudás Ferenc ... >>

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.
képviselő: Kecskésné Marthi Mariann
Városi, vegyei és országos sport, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvétel költségeinek szükség szerinti viselése, - a sport és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, - a tehetséges, de rossz anyagi helyzetben lévő tanulók támogatása, - az iskola oktatási, működési feltételeinek javítása, - elsősorban az idegennyelv és számítástechnika oktatási segédleteinek kiegészítése, biztosítása, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Mosolygó Szemekért Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Bajiné A. Tóth Ibolya kuratóriumi elnök
A fogyatékos gyeremekek és fiatalok nevelésének, gondozásának, társadalmi beilleszkedésének segítése. A fogyatékos gyermekek és fiatalok: - Egészségi állapota javításának elősegítése, - Szakirányú és szakmai képzésük elősegítése és eredményesség tétele - Tehetséggondozásuk, - Életkörülményeik javítása, - Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása, - Szabadidejük hasznos eltöltésének támogatása, ... >>

Mozgáskorlátozottak ÉBKM HIRÖS SC Sportegyesülete

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.16.
képviselő: Körmöczi István ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

Nagykőrösi Testépítésért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11.
képviselő: Kis Teodóra elnök
A nagykőrösi testépítő sport fejlesztése, a versenyők anyagi támogatása, az edzőterem tárgyi eszközeinek javítása. ... >>

Napsugár Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Dobó körút 15. VII/25.
képviselő: Boksa Éva elnök ... >>

NATIX Motorsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kullai köz 2/A.
képviselő: ifj. Nagy Tamás elnök, Nagy Aranka elnökhelyettes
Tagjai és az általános sportmozgalomban részt vevők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék., Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása., A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása., A sportegyesülettel kapcsolatban lévő, illetőleg az Egyesület céljaival egyetértő, a sportmozgalom keretén belül az oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Ninja Karate Centrum Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Csipke u. 3.
képviselő: Szabó Pál ... >>

NIPPON Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos király körút 18/A. III/11.
képviselő: Obsuszt György elnök ... >>

Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai u. 7.
képviselő: Koncz Jánosné kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola oktatási körülményeinek ? így különösen a nyelvoktatás feltételeinek ? javítása, támogatása; Az isolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése; A nyelvi képzés feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más külföldi iskolákkal, illetve a már kialakult kapcsolatok ápolása, gazdagítása; A rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek megszervezésének támogatása, a jól szereplő tanulók jutalmazása; Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása; a gyermeknapi rendezvények támogatása; Táborokban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása; Tehetséges gyermekek támogatása ismeretterjesztésük bővítésében; A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása; Versenyekre, nyelvvizsgákra, felvételi vizsgákra, vetélkődkre történő felkészítés ? az azokon való részvétel feltételeinek támogatása, a versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása); Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videóanyagok); Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása; Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi. ... >>

OTS Motorsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Remény utca 5.
képviselő: Gáspár Sándor elnök, Pósa Márk titkár
A Sportegyesület elsősorban az autó és motorsport népszerűsítését tekinti céljának, alapvetően az autó- és motorsport nyújtotta sportos és egészséges életmód hirdetésére alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy egyre szélesedő körben meg próbálja népszerűsíteni eme csodálatos és egészséges időtöltést és tervezi támogatni az átlagosnál tehetségesebb és elszántabb autó- és motorsportot kedvelő személyek érvényesülési lehetőségeit. ... >>

Para Lövész és Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Forgó Zoltán ... >>

Pedagógus Sportkör

(sport)

6000 Kecskemét, Nyíri út 37 I/24
képviselő: Dr. Magyari Béláné ... >>

Power Team Kiskőrös Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 14. VI/39.
képviselő: Andriska István alelnök, Hachbold Zoltán alelnök, Hársch Attila elnök
Testépítés, erőemelés, fekve nyomás, tömegsport, küzdősport, erős ember sportágak megismertetése, népszerűsítése az egész ország területén, versenyek, tornák szervezése, támogatása, más egyesületek által szervezett versenyeken való részvétel. ... >>

Quaestormási Motorsport Közhasznú Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Jász u. 24.
képviselő: Dobos Istvánné titkár, Tarsoly Csaba, Tormási Attila ... >>

Rebek Sport Club

(sport)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 5.
képviselő: Rebek László ... >>

RECORD SYSTEM Sport Club

(sport)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
képviselő: Burszán Séndor ... >>

RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Máriahegy 115/E.
képviselő: Vrana Ferenc elnök
Kecskemét város női röplabda sportjának fejlesztése, a versenyszerű sportolás lehetőségének biztosítása, az utánpótlás nevelése, a város sportkedvelő közönsége érdeklődésének felkeltése, igényeinek felkeltése, a sportszerű magatartás, a sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. ... >>

Sankudó Karate Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 39.
képviselő: Beke Béla ... >>

Sankudo Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Batthyány u.39.III/14.
képviselő: Gáspár Sándor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal