Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
4. oldal

Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Borz u.1.
képviselő: Boronkay László elnökhelyettes, Dr.Nagy András elnök
A mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségeinek biztosítása, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Kecskeméti Nanbudo Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Selyem u. 2.
képviselő: Kis Pál
A nanbudo sport, mint tömegsport és versenysport népszerűsítése, támogatása, rendszeres sportolás, testedzés az alapszabály rendelkezése szerint. ... >>

Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, László Károly utca 16. II./211.
képviselő: Kálmán György elnök ... >>

Kecskeméti Női Labdarúgó Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.12.
képviselő: Szabó Erika elnökhelyettes, Tóth Ilona elnök
Sport, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Kecskeméti Női Röplabda Club

(sport)

6000 Kecskemét, Nyíri út 13.II/5.
képviselő: Dunszt István ... >>

Kecskeméti Női Vízilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő utca 9.
képviselő: Dr. Szabó Tibor titkár, Vavrek Zsolt elnök
Versenyszerű sporttevékenység (vízilabda) folytatása, ifjúsági és felnőtt korú tagok részére sportolási lehetőség biztosítása. A Kecskeméti Sportiskolában végzett vízilabdázó lányok részére a vízilabda versenyszerű folytatása feltételeinek biztosítása. A női vízilabda népsze-rűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és -megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken; mindezek érdekében reklámtevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. A sportegyesület, külön fiókcsapat-megállapodásban rögzítettek szerint együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Sportiskolával. ... >>

Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Bodóczky László elnök, Kabók József titkár
az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és népszerűsítő tevékenység folytatása, az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása, az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás támogatása, mindezen tevékenységek keretében kiemelten foglalkozik Kecskemét és vonzáskörzetében született, élt, illetve Kecskeméthez és vonzáskörzetéhez kötődő olimpikonok emlékének ápolásával, megőrzésével, relikviák gyűjtésével, az olimpikonokkal való rendszeres kapcsolattartás, a társadalmi szervezet célja megvalósítása érdekében kulturális, ismeretterjesztő, tevékenységet végez, valamint a sportörökség megóvásáért munkálkodik. ... >>

Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Csík Violetta titkár, Mészárosné Gilicze Katalin elnök, Molnárné Bognár Valéria alelnök
A sportegyesület tagjai számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. A szabadidő sport népszerűsítése, elterjesztése. A tagság és az önkormányzati dolgozók számára lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kecskeméti Petőfi Férfi Kosárlabda Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Vajda J.u.2.I/3.
képviselő: Szabó László kuratóriumi elnök
Kecskemét város férfi kosárlabda sportjának minőségi,ill.nem tömegsport szintre történő emelése megfelelő utánpótlás támogatása, megfelelő sporteszközökkel, felszereléssel történő támogatása, bajnokságok szervezeése, azokon való részvétel támogatása. ... >>

Kecskeméti Petőfi Vadásztársaság

(sport)

6000 Kecskemét, Halasi út 19/A.
képviselő: Biczók László elnök
A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és páldás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson az alapszabály rendelkezése szerint. ... >>

Kecskeméti Piarista Diák Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Garda László elnök
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, ilyen igények felkeltése, tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése, rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, diák sportkörök működésének segítése, öntevékenységük kibontakozásának ösztönzése, sporttanfolyamok működtetése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Polgári Lövész Egylet

(sport)

6000 Kecskemét, Ballószög 143.
képviselő: Berberovics István titkár, Mátyás Szabolcs elnök, Patkós István technikai vezető ... >>

Kecskeméti Profi Ökölvívó Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Közép u. 20.
képviselő: Bogdán Attila ... >>

Kecskeméti Rapid Autós Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 9/a.
képviselő: Farkas Tibor elnök
Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása, a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Kecskeméti Röplabdasportot Támogatók Egyesülete

(sport)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Dunszt Ferenc ... >>

Kecskeméti Sakk Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. I/101.
képviselő: Horváth József elnök, Kuthy Zoltán elnökségi tag, Polyák István elnökségi tag
Kecskemét város sakk sportjának támogatása, a város sportkedvelő közönsége érdeklődésének felkeltése, a sportszerű magatartás, a sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. ... >>

Kecskeméti Siklóernyős Egyesület

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 9.
képviselő: Melján János elnök
Kecskemét és környékén a sportrepülés után érdeklődő, és abban aktívan részt venni kívánók összefogása., A sportrepüléssel foglalkozó egyesületi tagok ?légi közlekedési tevékenységének? ? repülésének ? törvényes kereteit biztosítani., A siklóernyős repülős sport fejlesztése, népszerűsítése., A tagok érdekképviselete és érdekvédelme., A hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében közcélú működés., A hazai lakosság érdekében közhasznú működés., Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel., Részvétel, illetve közreműködés a sportág hazai és nemzetközi verseny rendszerében., Politikai pártoktól független működés. ... >>

Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér

(sport)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny.11. Pf.195.
képviselő: Farkas Zoltán elnök, Újhidy Tibor ügyv. elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kecskeméti Sport Club-Btel

(sport)

6000 Kecskemét, Zimay L.u.3.
képviselő: Benda Tivadar örökös elnök, Deutsch Endre Attila alelnök, Dr. Makó Sándor örökös elnök, Hegedűs Gergő alelnök, Kisjuhász Mária titkár, Pálos Péter Pál elnök, Takács Krisztián alelnök
Működési területén a rendszeres sportolásra testedzésre és aktív versenyzésre az igények felkeltése és kielégítése, ezek érdekében versenysport szakosztályok alakítása és működtetése, gondoskodni a versenyszerű sportolók fejlődéséről a jobb eredmények elérése érdekében, élsportolók nevelése, nemzeti, nemzetközi versenyeken részvétel, sportszerető lakosság szórakoztatására sportversenyek szervezése, bonyolítása, együttműködés országos, helyi szervekkel, intézményekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6001 Kecskemét, Szüret u.7.
képviselő: Újhidy Tibor elnök
A szövetség elsődleges célja, hogy a szövetségbe belépett sportszervezetek munkáját segítse, közös érdekeiket képviselje az önkormányzat, állami sportszervek, sportági szakszövetségek előtt. Kapcsoltok létesítése a sportszervezetek között, együttműködésük javítása, testvérvárosi kapcsolatok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés más sport, érdekképviseleti szervezetekkel. A testnevelés és sport, valamint az egészséges életmód népszerűsítése. A szövetség által szervezett városi, országos, nemzetközi szintű eseményeken, illetve különféle kiadványokon keresztül a város sportjának elismertetése, népszerűsítése az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Kvarc utca 4.
képviselő: Sztupák Zoltán elnök, Török Gábor alelnök
A tagok horgászérdekeinek védelme és képviselete. Minél kedvezőbb horgászati lehetőségek biztosítása. A társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése a szabadidő kulturált eltöltése keretében. Az egyesület tulajdonában lévő horgászeszközöket bérbe,- illetve kölcsönbe adhatja a tagok részére., Horgászjegyek, állami-és területi jegyek, valamint a horgászáshoz dokumentumok, engedélyek, igazolványok értékesítése. ... >>

Kecskeméti Szent Imre Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent Imre u.9.
képviselő: Lengyelné Keserű Szilvia
A Kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Óvoda és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, in-tézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, és verseny lehetőségek tervezése és szervezése. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcso-latok létesítése és fenntartása, együttműködés minden, az Egyesület működésével kapcso-latban álló természetes és jogi személlyel, így bázisával, szponzoraival, illetve működési területének állami-, társadalmi szerveivel, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségével, a Magyar Diáksport Szövetséggel, az iskola diák-önkormányzatával. Cél továbbá a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Petőné Seres Katalin Etelka elnök
Közoktatási intézményben tanulók számára sportolási lehetőség biztosítása. Közoktatási intézményben tanulók rendszeres testmozgásra és egészséges életmódra való ösztönzése, nevelése. Együttműködés a fenti célokat megvalósító, illetve támogató más személyekkel és szervezetekkel. ... >>

Kecskeméti TÁKISZ SE

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vágó utca 16.
képviselő: Botta Judit elnök, Dr. Botta Tibor szakosztályvezető
A sport népszerűsítése, fejlesztése, rendszeres klubélet, versenyek szervezése, bajnokságokon való részvétel, utánpótlás nevelés, sakk az általános iskolában. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása, villámversenyek, egyéni versenyek szervezése az Alapszabály szerint. ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kaszap u.6-14.
képviselő: Dr. Janurik Tamás elnök
A felsőoktatási intézményben tanulók, valamint sporttevékenységet folytató magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. A sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése, a főiskola hallgatói és dolgozói körében. ... >>

Kecskeméti Testedző Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Dr. Magyar László elnök
A rendszeres sportolás, testedzés feltételeinek biztosítása, a tömegsport bázisára építve a versenyszerű sportolás népszerűsítése, utánpótlás biztosítása és nevelése az élsporthoz az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Testedző Egyesület Baráti Köre

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt.2-4.
képviselő: Eln.akad.eset.:Barta Ferenc elnhely, Horváth Endre elnök ... >>

Kecskeméti Testedző Egyesület Súlyemelő Club

(sport)

6000 Kecskemét, Tatár sor 1/a.
képviselő: Herczeg Antal ... >>

Kecskeméti Tollaslabda Barátok Köre

(sport)

6000 Kecskemét, Szent István krt.5/b.fszt.7.
képviselő: Szénási Emese elnök, Tollas Erika elnökhelyettes ... >>

Kecskeméti Tollaslabda Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Wesselényi u.3.I/2.
képviselő: Dr.Pencz Kamilló ... >>

Kecskeméti Torna Egylet Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent István város 1/A.
képviselő: Dr. Kisjuhász Gyula ügyv. elnök
A kecskeméti fiatalok számára a rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása érdekében. Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amelyben korszerű módszerekkel történő labdarúgó utánpótlásképzést végez. Az Egyesület részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy egyéb szervezetek, személyek által kiírt sportrendezvényeken, maga is vállalja ilyen rendezvények szervezését, teljes körű lebonyolítását. Kiemelt célként kezeli a labdarúgó élsport, utánpótlás nevelés feltételeinek biztosítását, a saját csapatokban igazolt játékosoknak a bajnokságokban és kupamérkőzéseken történő részvételét, de mindezek mellett a tömeg- (szabadidő) sport népszerűsítését, szervezését is. Kecskemét és környéke sérült (megváltozott munkaképességű, testi- és/vagy szellemi fogyatékos) fiataljainak, hátrárnyos helyzetű családok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása. Az Egyesület - céljai megvalósítása érdekében - támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi, állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, érdekképviseleti- és sportszervezetekkel, valamint Kecskemét sportszerető közönségével. Együtmműködik továbbá minden olyan szervezettel, egyesülettel, és más típusú önkormányzattal, közhasznú szervezettel, köztestülettel, érdekképviseleti, érdekvédelmi szervvel, amelyek az egyesületi célokat elfogadják, azok elérésében közreműködést vállalnak. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül mások is részsülhessenek közhasznú szolgáltatásban. ... >>

Kecskeméti Tömegsport Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Akácfa u. 1/a.

A kecskeméti fiatalok fizikai és szellemi fejlődése érdekében a társadalmi és akcelerációs káros hatások mérséklésére, egy minkenki számára elérhető, tömegesen űzhető, nem élsport jellegű mégis versenysport színvonalú sportolási lehetőség biztosítása elsősorban a tanuló ifjúság számára. ... >>

Kecskeméti Triatlon Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Vízmű u. 6.
képviselő: Bálint Zoltán ... >>

Kecskeméti Utazók, Oktatók és Természetfotósok Természetkutató Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 18. VIII/22.
képviselő: Kecskés Ágnes titkár, Szabó Ödön elnök
Az ifjúság számára szemléletformáló erejű turisztikai programok, ismeretterjesztő előadások, táborok szervezése a nyári és évközi szabadidő hasznos eltöltése, a természet megismertetése és megszerettetése érdekében. Ismeretterjesztő anyagok (kiadványok, könyvek, filmek, CD-ROMok, dokumentumok stb.) kiadása és kiadatása, valamint terjesztése. Nyilvános ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések és tanfolyamok, túrák és táborok, erdei iskolák és terepgyakorlatok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása. Tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Turisztikai információs anyagok begyűjtése és terjesztése. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számára a világ országaiba szervezett utazásaikhoz. Tagjai külföldön szerzet tapasztalatainak és ismereteinek összegyűjtése - adatbank jelleggel. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számárafotódokumentációk elkészítéséhez. Céljai megvalósítását szolgáló eszközök, túra- és sportfelszerelések beszerzése. Tagjai számára a felszerelések ingyenes bérlésének lehetővé tétele; az eszközök bérbeadása kívülállók számára. Céljaival és feladatkörével kapcsolatos digitális és/vagy analóg információs adatbázis (könyvtár és térképtár, diaarchívum) létrehozása és fenntartása. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi szakmai, társadalmi és ömkormányzati szervekkel , gazdálkodó szervezetekkel és magánszemélyekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, természetes és jogi személyekkel. Kecskemét város hírnevének öregbítése a világ minden területén. Környezeti hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése, természet- és környezetvédelmi, valamint turisztikai szakmai tanácsadás, zoológiai és botanikai szakmai vezetés a világ különböző országaiba(n). Szakmailag és anyagilag segíti kutató expedíciók szervezését és munkáját eredményeik közkinccsé tételét. ... >>

Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Olimpia u.1/a.
képviselő: Adamik Zoltán elnök ... >>

Kecskeméti Városi Vadásztársaság

(sport)

6000 Kecskemét, Vak Bottyán u.15.
képviselő: Szabó István elnök ... >>

Kecskeméti Vízisport Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/B.
képviselő: Hoffmann Mónika elnök
A sárkányhajózás, kajakozás, kenuzás és a szabad vízen végezhető egyéb sport tevékenységek mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: Tagjai részére a rendszeres testedzés, a csapatépítés, a sportolás, a tömegsport rendezvények és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Kecskeméti VÍZMŰ Búvár Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u.2.
képviselő: Ludvigh Zoltán elnökségi tag, Mácsai Endre elnök ... >>

Kereskedelemért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.
képviselő: Szabó Ivett kuratóriumi elnök
Az oktatás feltéeleinek javítása, nyelvtanulás támogatása, tanulmányi versenyek díjazása, sportversenyek szervezése. ... >>

KÉVE Összefogás Kecskemétért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Bende Péter elnökhelyettes, Neuendorf Sebastiánné titkár, S.Juhász Attila elnök
Kecskemét Megyei Jogú Város városképének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzésére irányuló beruházások támogatása. A város múltjával, gazdaságával, oktatásával, kultúrájával, művészetével, sportjával kapcsolatos hagyományőrző és fejlesztő célok megvalósítása. A településkutatás támogatása, különös tekintettel a városrészek, lakóövezetek, külterület közösségi életének fellendítésére, azok nyugalmának közbiztonságának javítására. A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom jobb koordinációjának megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, Kecsemétet jellemző minőségi termékek felkarolása, hátrányos helyzetűek problémáinak feltrása, civil szerveződések működésének támogatása az alapszabály 3. pontja ... >>

Kézisuli Férfi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Szabó Lászlóné
A tehetséges kézilabdázók tanulmányi előmenetelének támogatása, versenyeztetése a sportéletben, sportszereléssel való ellátása, edzőtáboroztatás, valamint tanulmányi ösztöndíjjal való támogatás. ... >>

Kinderovi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Duna utca 21.
képviselő: Dr. Nagyné Demján Kinga kuratóriumi elnök
Óvodai nevelés, oktatás. Sport, szabadidős képzés. Kulturális képzés. A magyarországi német kisebbségi kultúra terjesztése, megőrzése és támogatása az óvodai nevelés során. Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök beszerzése. Óvoda berendezésének korszerűsítése, a tárgyi feltételrendszer bővítése. Az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatása gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával. Óvodai szakmai továbbképzés támogatása. Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, rendezvények létrehozása, támogatása, óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása. Színházi előadásokon részvétel támogatása. Országjáró, ismeretszerző kirándulások támogatása. Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás. A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése. Speciális egészségjavító torna bevezetése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésében, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben. Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása. Óvodai sporttevékenység fejlesztése, segítése. Sporttevékenységeken való részvétel támogatása. Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. ... >>

Kisfái Kutyakiképző Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kisfái 165.
képviselő: Csikai Gyula ... >>

Kiskun Hagyományörző Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Miklós Gy. utca 99.
képviselő: Molnár Pál elnök, Szilaj István titkár
A régióban működő Baranta-közösségek összefogása, programjaik szervezése, támogatása. Új baranta-kezdeményezések felkarolása, szervezése. Hagyományőrző sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. A baranta ? hagyományos magyar harcművészet oktatása, népszerűsítése. A barantához kapcsolódó hagyományőrző rendezvények támogatása. A magyar történelmi-katonai hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Koháry István Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Dr. Oberna György
A Kecskeméti Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktatási céljainak, a gyermekek egészségmegőrzésének, mentélhigiénés nevelésének, gyermek és szabadidő-sportjának támogatása, továbbá gyermek és ifjúságvédelmi célok támogatása. ... >>

Koji-Do Karate-Jutsu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Toscanini u.36.
képviselő: Dr.S.Mustafa Dorbayani
shitoryu karate sportban való edzése, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése, lebonyolítása, új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban, nemzetközi szemináriumok és vizsgák szervezése, részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken, bajnokságokon az alapszabály 3.pontja szerint. A harcművészeti hagyományok őrzése. A harcművészet fejlsztése és oktatása elméletben és todományosan. Új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban. Koji-Do Karate-Jutsu oktatása a harcművészet teljesen tradicionális módján. Ortszágos (nemzeti) és nbemzetközi Koji-Do Kyu és Dan vizsgák lebonyolítása és hivatalos díjak átadása. Koji-Do edző és vizsgáztató képzés minden országos (nemzeti) és nemzetközi szinten. Másodlagos tevékenységként a shitoryu karate oktatása, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése és lebonyolítása. Nemzetközi szemionáriumok és vizsgák szervezése, lebonyolítása bírók, ellenőrök részére. Részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken és bajnokságokon. Szakkpzett edzők foglalkoztatása, az egyesület versenyzőinek leigazolása. Koji-Do és shitokai karate központok kialakítása más országokban is. Oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése. ... >>

Koktél Kecskeméti Rekreációs Kosárlabda Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 16. V. 40.
képviselő: Kenderesi Márta
A rendszeres sportolás, versenyzés, tagjainak nevelése, a kecskeméti veterán kosárlabdázók rendszeres sportolási lehetőségeinek biztosítása, együttműködés más szervezetekkel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

KSC. Labdarúgásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 54.
képviselő: Kovács Sándor
A KSC. labdarúgásának minőségi szintre való fejlesztése. A felnőtt ifjusági és diák labdarúgás támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal