Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
3. oldal

IUSTITIA Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 16. 3/310.
képviselő: Dr. Varga Tibor elnök, Dr. Zolnayné Dr. Gémes Andrea alelnök ... >>

Izomláz Szabadidősport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Kelemen L. u.17.
képviselő: Dolog Ernő ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

Kadafalvi Gyermekekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Szarka 36.
képviselő: Kovács Györgyi kuratóriumi tag, Sebestyén Ákos kuratóriumi elnök, Szappanos Erika kuratóriumi tag
Kecskemét -Kadafalva és környékén élő családok támogatása; A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása; A gyermekek számára a fenti napközi keretében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet- zene? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása; Családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Karagics Mátyás elnök
A Katona József Gimnázium pedagógia programjával, nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak megteremteni a rendszeres mozgási lehetőséget., Intézményen belüli, intézmények közötti, szakszövetségek által kiírt versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése., Szabadidősportok népszerűsítése, túrák, sporttáborok tervezése, szervezése és lebonyolítása., Az intézmény (Katona József Gimnázium), a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával, a Katona DSE jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás iskolán kívüli feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Különböző tömeg és élsportrendezvények, kupák szervezése, lebonyolítása., Rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a helyi sportegyesületekkel az utópiás nevelés érdekében., A kialakuló sportiskolai rendszerben a bázis iskolaként való megjelenés biztosítása. ... >>

Kecskemét az Úszásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 1.
képviselő: Magó Gábor
Óvodás és iskolás korú fiatalok úszásoktatásának és az egészséges életmódra nevelésnek a támogatása. ... >>

Kecskemét Kosárlabda Sportjáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Dobó krt.3.
képviselő: Virágh Tamás
Rendszeres, lehetőleg versenyszerű kosárlabdázás eszközökkel való támogatása. A játékosok, fiatalok tanulmányainak ösztöndíjjal való támogatása. Sportolók támogatása. ... >>

Kecskemét Labdarúgásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt.2-4.
képviselő: Katona László
Kecskemét város labdarúgó sportjának, ezen belül is elsősorban a tradicionálisan helyi állampolgári önszerveződésen alapuló Kecskeméti Testedző Egyesület labdarúgó szakosztályának támogatása. A továbbiakban az Alapító Okirat 4.)pontja szerint. ... >>

Kecskemét Lánchíd Diák Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Adamik Zoltán ... >>

Kecskemét Ökölvívó Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Sport u.1.
képviselő: Benda Tivadar elnök, Pataki Miklós képv.jog.tag
Kecskemét város ökölvívó tevékenységének támogatása, utánpótlás nevelés, új tehetségek felfedezése és felnőtt versenyzők, edzők patronálása. ... >>

Kecskemét Város Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 18.
képviselő: Száraz Hajnalka
Az alapítvány elsődleges célja, hogy Kecskemét város területén élő fiatalok körében a testedzést és a sportolást népszerűsítse és ezzel a város sportjának utánpótlás nevelését megkönnyítse. A sportmozgalom három alapvető területének anyagi segítése az állami, az önkormányzati, valamint az állampolgári erőforrások segítségével. Ennek elérése érdekében: - Elősegíti, hogy a tanintézetekben - elsősorban a diáksport egyesületek keretein belül - minél több fiatal kapcsolódjon be a sportmozgalomba. A versenyrendszerek szervezettségének fokozása, minél több helyi sporteseménynek a megszervezése és ezek segítése pénzügyi eszközökkel. - Az utánpótlás versenyeken feltűnt fiatal tehetséges sportolók tervszerű versenyeztetése és menedzselése annak érdekében, hogy eredményeikkel tovább öregbítsék Kecskemét város hírnevét. - A fiatal tehetséges sportolók - a család szociális helyzetének ismeretében- anyagi segítése, hogy megfelelően tudjon felkészülni a versenyekre. - Nehéz anyagi körülmények között élő sportolók és azok családjai részére jótékony célú sportesemények és egyéb rendezvények megszervezése. - Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. - Alapítvány a gazdálkoádsa során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. - Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. - Sportrendezvények, városi szintű sporttársadalmi események megszervezése, lebonyolítása. - Sportot népszerűsítő kiadványok, szakmai anyagok készítése, illetve támogatásán keresztül segíteni Kecskemét város sportjának társadalmi elismertségét. - Sportszervezetek műkönésének támogatása. ... >>

Kecskemét-Hetényegyházi Sport Club

(sport)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Fenyő utca 1.
képviselő: Benkő László ügyvezető elnök, Pálinkás János elnök ... >>

Kecskeméti ÁFÉSZ Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Bibó I. u.1.
képviselő: Korsós Miklós elnök
A tagok horgász érdekeinek képviselete., A horgász sport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Kecskeméti Amatőr Sportolókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11.
képviselő: Mihalik Gábor kuratóriumi elnök
A Kecskeméten és környékén élő emberek, diákok sportolásának elősegítése, ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása. A sport tevékenységekhez szükséges sport ? eszközök, - felszerelések előteremtése, valamint azok beszerzésének megkönnyítése. Különböző sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. A hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények közt élő tehetséges sportolók felkutatása, megsegítése, támogatása. A köztudatban kevésbé ismert sportágak, szakosztályok népszerűsítése, támogatása. ... >>

Kecskeméti Amatőr Teniszezők Egyesülete

(sport)

6000 Kecskemét, Hegedűs köz 26.
képviselő: Dr. Piskolti János elnök, Dr. Pozsgai Attila elnökségi tag, Lázár András elnökségi tag, Orosz Béla elnökségi tag, Vörös István elnökségi tag
Az Egyesület célja a tenisz sportnak fejlesztése, népszerűsítése, a versenyszerű sportolás lehetőségeinek biztosítása, az utánpótlás nevelése, a sportkedvelő egyesületi tagok igényeinek kielégítése, valamint a sportszerű magatartás, a sporterkölcs és a társadalmi együttélés szabályainak tiszteletben tartásra való nevelés. Az Egyesület célul tűzte ki a kedvtelésből űzött sportolás lehetőségeinek biztosítását, a szabadidősport táborának növelését. Elsősorban a kecskeméti városi amatőr csapatbajnokság megszervezésével. Az Egyesület ?céljai megvalósítása érdekében- támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, társadalmi, érdekképviseleti és sportszervezetekkel, valamint Kecskemét sportszerető közönségével. ... >>

Kecskeméti Amigos Of Rock And Road Motoros Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Palló I. u. 43.
képviselő: Király Ákos ... >>

Kecskeméti Asztalitenisz Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 30 III./10.
képviselő: Dr. Hüvelyk Attila
A Club társadalmi szervezet, amely működését a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján fejti ki. A Sportclub az e törvényben megállapított eltérésekkel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., illetve a Ptk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Club célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak növelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Club gondoskodik a rendszeres testedzésről és sportolásról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és szabadidő tevékenységét. ... >>

Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club

(sport)

6000 Kecskemét, Madách u.8.
képviselő: Körmöczi Béla ... >>

Kecskeméti BMX és SKATE Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 31.
képviselő: Sinkó Lajos
Rendszeres sportolási, versenyzési lehetőségek biztosítása tagjai számára, az igények felkeltése a működési területen, az ilyen speciális kerékpár-sport iránt érdeklődőknek. A ma még csak szűk körben ismert BMX kerékpározás népszerűsítése. ... >>

Kecskeméti Bowling Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Rávágy tér 3.
képviselő: Hugyecz Zoltán elnök
A bowling sport szabályainak megismertetése, a bowling népszerűsítése, a bowling mint tömegsport elterjesztése, a bowling, mint versenysport űzése, a bowling iránt érdeklődők számára a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az ifjuság egészséges életmódra nevelése, a bowling sport versenyzői utánpótlásának biztosítása. ... >>

Kecskeméti Bridzsbarátok Köre Sportegyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Szüret u.43.
képviselő: Dr.Jankó Z.István ... >>

Kecskeméti Chen Shi Xinyi Hunyuan Tai Ji Quan Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Nyíri út 13. II/14.
képviselő: Dr. Rácz Imre Gábor elnök, Dr. Szűcs Dominika elnökségi tag, Kocsák András elnökségi tag
A Chen Tai Ji Quan szervezett kereteken belül töténő gyakorlása és népszerűsítése, tagjai számára a sokoldalú, színvonalas testedzési lehetőség biztosítása. ... >>

Kecskeméti Csocsó Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Csányi János körút 6.
képviselő: Farkas Attila elnökhelyettes, Péter Gergő Gyula elnök
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése; a csocsó sportág hazai népszerűsítése, a csocsó oktatás színvonalának növelése, valamint a hazai fiatalság körében való terjesztése; utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Kecskeméti DELFIN Kézilabda Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 3.
képviselő: Echardt Balázs titkár, Füredi András elnök, Rácz Géza ügyvezető elnök
Kecskemét város kézilabda sport életének szervezése, támogatása, fellendítése. Utánpótlás nevelése, új tehetségek felkutatása. A versenyzők eredményes munkájának szponzorálása, patronálása. Játékvezetők, edzők biztosítása, képzésük és továbbképzésük szervezése, munkájuk értékelése, ellenőrzése. Versenyek, bajnokságok rendezése, költségek finanszírozása. A tagság érdekképviselete. Sportlétesítmények használata, működtetése. ... >>

Kecskeméti Demokratikus Ifjúsági Szövetség (KEDISZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Erkel F.u.1/a.
képviselő: Bereczki Károly
Biztosítja a közéleti szerepvállalás lehetőségét és szabadidő szervezése (pld. sport, kulturális, szórakoztató stb.) tevékenységet folytat az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Ejtőernyős Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Balaton u.5.IV/14.
képviselő: Korbély István ... >>

Kecskeméti Experte Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Géza fejedelem körút 39.
képviselő: Boros László titkár, Kobela János Zsolt elnökhelyettes, Kobela Roland elnök
Az Egyesület elsősorban az autó és motorsport népszerűsítését tekinti céljának, alapvetően az autó és motorsport nyújtotta sportos és egészséges életmód hirdetésére alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy egyre szélesedő körben megpróbálja népszerűsíteni eme csodálatos és egészséges időtöltést, és tervezi támogatni az átlagosnál tehetségesebb és elszántabb autó-és motorsportot kedvelő személyek érvényesülési lehetőségeit. ... >>

Kecskeméti Extrém Sporetegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 10. V. em.40.)
képviselő: Hajagos Ferenc ... >>

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Danyi József kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Főiskolán belül működő karok oktatási és kutatási feltételei javulása, azért, hogy a szellemi tőke folyamatosan gyarapodjon. - a graduális,posztgraduális képzés erősítése, továbbá a kutatásfejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, - hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatása, - a külföldi társintézményekből a Kecskeméti Főiskolára képzésre, továbbképzésre, kutatási tevékenységre, stb. érkező diákok, oktatók költségeinek részbeni bizotsítása, - a hallgatók és az oktatók sportolási, kultúrális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Kecskeméti Gördülő Motorsport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Futár u. 30.
képviselő: Szűcs Gábor ... >>

Kecskeméti Honvéd Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Reptéri út 4.
képviselő: Kilián Nándor elnök, Nagy Mátyás ügyvezető elnök ... >>

Kecskeméti Hőlégballon Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Pákozdi cs. u. 15. V/12.
képviselő: Arany Sándor (elnök), Markó Miklós (elnökhelyettes) ... >>

Kecskeméti Ifjusági ás Tömegsportjáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 2.
képviselő: Farkas István
Lakosság és ezen belül a tanuló-ifjuság tömegeinek bevonása a tömegsport mozgalomba. Kecskeméten a Széchenyi Városi lakótelepen élők tömegsportolási lehetőségeinek széleskörű biztosítása ... >>

Kecskeméti Íjász Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Sztravinszkij u. 32.
képviselő: Dudás Mihály
A Kecskeméti Íjászegyesület célja, hogy Kecskeméten az íjász sportot népszerűsítse, ebben a körben az íjász tömegsportot és versenysportot elősegítse, támogassa. ... >>

Kecskeméti Judó Club

(sport)

6000 Kecskemét, Szarkás 245/1.
képviselő: Nagysolymosi Sándor elnök ... >>

Kecskeméti Judó Sport Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Nyíri út 47. I/3.
képviselő: Horváth László kuratóriumi elnök
Felnőtt élsportolók kinevelése és utánpótlásuk biztosítása.Judó versenyek szervezése, városi, megyei és országos szinten, valamint júdó sporttal kapcsolatos rendezvények és bemutatók szervezése. ... >>

Kecskeméti Júdózók Baráti Köre

(sport)

6000 Kecskemét, Csongrádi út 2-4.
képviselő: Wolf János ... >>

Kecskeméti Junior Repülő Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Ifjusági Otthon Kossuth tér 4.
képviselő: Rácz Ernő ... >>

Kecskeméti Kart Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 84.
... >>

Kecskeméti Kiskun Csúszókorong Sportklub

(sport)

6000 Kecskemét, Vadszőlő utca 1.
képviselő: Bári István elnök, Szőke József ügyvezető elnök ... >>

Kecskeméti Kosárlabda Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Dobos László elnök
Az Egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőséget biztosítani., A társadalmi öntevékenységet és közösségi életet kibontakoztatni, ösztönözni., Kecskemét város területén és vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény hallgatóinak (tanulóinak), a sportolni vágyók tömegeinek elősegíteni a verseny - és sporttevékenységet, biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését., Az utánpótlás, nevelés és versenysport feltételeit megteremteni, az eredményességet ösztönözni. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzik. ... >>

Kecskeméti Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Munkácsy utca 39.
képviselő: Kishalmi Péter elnök ... >>

Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei- Joma Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Engel Károly ügyvezető elnökhelyettes, Pincés István társadalmi elnök, S. Juhász Attila ügyvezető elnök
A sportegyesület működési célja: a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagjai nevelése. A működés fő célja gyermekkorú (5-18 éves) labdarúgók nevelése-képzése, versenyeztetése. Az egyesület célja továbbá felnőtt labdarúgó csapat működtetése: edzésük, versenyeztetésük elősegítése, megoldása. Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között vállalkozásokat hoz létre (kereskedelmi, ipari, szolgáltató, stb.) és azok nyereségét az egyesület céljaira, pályák, termek bérlésére, építésre használja fel. ... >>

Kecskeméti Lövész Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Arany J.u.8.III/1.
képviselő: Eln.akad.eset.:Szabó Ferenc ügyvez., Nagy Mátyás elnök, Szabó László technikai vez.együtt.
Kecskeméten a verseny és szabadidős lövész sportot népszerűsítse és támogassa.Tagjai részére biztosítsa a gyakorlási és versenyzési lehetőséget az Alapszabály szerint. ... >>

Kecskeméti MÁV Teke Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Csillag utca 4.
képviselő: Dr. Kuczik István elnök ... >>

Kecskeméti Modellező Sport Klub

(sport)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Fekete József elnök, Sebe Ferenc elnökhelyettes ... >>

Kecskeméti Motorsport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Monostori utca 3.
képviselő: Márton László elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal