Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
6. oldal

Környezetünk Állataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szalag utca 11.
képviselő: Hosszúné Dr. Szeiler Katalin kuratóriumi elnök
Az élet minden területén az arra rászoruló állatok védelmének és mentésének biztosítása az adott helyzetnek megfelelően. - Közreműködik, illetve aktivistái segítségével segít a városi környezetünkben higéniai problémát, balesetveszélyt jelentő kóbor, elhagyott állatok összegyűjtésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában az állatok mentése érdekében. - Az ifjúságot az állatok szeretetére, a természet tiszteletére és megbecsülésére nevelje, melynek érdekében általános iskolákban, óvodákban felvilágosító, ismertető tevékenységet folytat, illetve szervez az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Közép-Európai Civil Kutató Intézetért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10-12. fszt./1.
képviselő: Péterfia Béla kuratóriumi tag, Simon János kuratóriumi tag, Törőcsik Attila kuratóriumi elnök
A Közép-Európai Civil Kutató Intézet támogatása., A magyarságra (az anyaországban élők és a világon szórvány kisebbségben élő magyarság) hatást gyakorló, európai és magyarországi jogszabályok és azok társadalmi hatásainak vizsgálata, hatásvizsgálatok készítése a civil társadalom részvételével, kiemelten a Közép-Európában élő állampolgárok, civilek vonatkozásában., Közép-és Kelet-Európai átlátható döntéshozatal politikai és jogintézmény elemeinek, médiaszabályozás és médiahatóságok, médiumok tevékenységének jogi szabályozásának hatásvizsgálata a civil társadalom részvételével., Szakmai és társadalmi együttműködés az Európai Unió döntéshozó és jogalkotó szerveivel, a Magyarországon folyó döntéshozatal szerveivel és jogalkotó szerveivel., A magyar kultúra megismertetése, az egyetemes magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, valamint az ezekkel kapcsolatos kulturális, közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság média ismeretszerzésével összefüggő feladatok., Általános feladatokkal kompatibilis érdekérvényesítő feladatok az Európai Parlamentben és a tagállamok kormányainál kizárólag a Magyarországi Hivatalos Parlamenti Lobbi Szövetséggel és partnereivel együttműködve., Tanulmányok publikálása, tudományos, kulturális folyóiratok, könyvek kiadása nyomtatott, illetve elektronikus formában., A civil részvétel elősegítése, kapcsolatok koordinálása, szakirányú feladatok összehangolása, népek közötti együttműködések elősegítése, etnikai, kulturális és vallási kisebbségek beilleszkedésének, problémáik orvoslásának megoldása. ... >>

Közép-Európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 3.
képviselő: Posfayné Bakota Éva kuratóriumi titkár
Közép-európai Nemzetközi Egyetem létrehozása, felépítésének és oktatásának megszervezése. ... >>

Kurázsi Táncműhely Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Platán utca 53.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az Egyesület tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik a hagyományos és archaikus magyar tánckultúra fejlesztését és ápolását., Céljuk továbbá a tánckultúrával kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy utca 8.
képviselő: Czuk Henrik kuratóriumi elnök, Szabó Ferenc kuratóriumi titkár, Takács Zsolt kuratóriumi tag
Az 1998-ban született, gyermekkorú, tehetséges labdarúgók felkutatása és kiválasztása, amellyel a Ferencvárosi Torna Club utánpótlás nevelési programja megvalósításához szakmai segítséget nyújt, és ezzel a labdarúgó sportot népszerűsíti., A gyermekek 14. életévének betöltéséig, a minőségi sportban történő töretlen fejlődésük elősegítése., Általában a 8-14 éves gyermekek labdarúgó sport mozgalmának támogatása, biztosítása a szükséges anyagi támogatással (csatlakozók hozzájárulása)., A gyermekek folyamatos fejlődését biztosító edzésmunka elősegítése, a szükséges feltételek megteremtése., A gyermekek nemzeti bajnokságban, szervezett kupa küzdelmekben való folyamatos részvételének biztosítása az országban és külföldön egyaránt., A gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése a jövőre kihatóan, összhangban a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésével., A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Lakó Sándor Kamarazenekar Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Teleki László utca 11/A.
képviselő: Baky László elnök, Tőzsér Tamás titkár
A Lakó Sándor Kamarazenekar tevékenységének elősegítése, mind szakmai, mind anyagi támogatók felkutatása, rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása, rendezvényeinek, így koncertfellépéseik megszervezése, lebonyolítása, a zenekar működéséhez szükséges hangszerek, kották, technikai eszközök, gyakorlási lehetőség biztosítása. Kecskemét amatőr zenei kultúrájának fejlesztése. Kecskemét, arculatát markánsan megjeleníteni az amatőr zenei tevékenységek összefogásával. Kamarazenekari, énekkari találkozók, versenyek rendezése, a zenei élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az amatőr zenélés, mint kulturális örökség megóvása. A Kecskeméten élő amatőr zenészek összefogása, gyakorlási lehetőség megszervezése, tehetségek, kezdeményezések felkarolása. Versenyek, találkozók lebonyolítása. Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása. Ifjúsági és felnőtt zenei és más hasonló kulturális rendezvények szervezése, amatőr zenei klub alakítása, működtetése. Művészeti események szervezése (zenei, néptánc, stb.). Iskolai művészeti oktatás támogatása. Kecskemét város zenei kultúrájának, hagyományainak országos és határon kívüli népszerűsítése. ... >>

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Mészáros Sándor
A nevelés és oktatás iskolai feltételeinek javítása, a tehetséges diákok ösztönzése, a nyelvtanulás sokirányú segytése, a kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása, a kiváló teljesítményt nyújtó tanuló k jutalmazása. ... >>

Látható Természet Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6000 Kecskemét, Szent Miklós u.23.
képviselő: Kujáni Lászlóné
A Vásárhelyi Pál Ált.Isk. tanulóinak - a természeti környezetünk felfedezése, megismerése, a látható világ értékeinek feltárása, megőrzése, megvédése, megjelenítése és az e célok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, - az egészséges, kultúrált életmód szokásrendszerének megalapozása és a gyermekek szomatikus fejlesztése, - a célok megfelelő pedagógiai projektek elkészítése, kiadásának terjesztésének támogatása. ... >>

Lélek-Vár Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Pázsit utca 13.
képviselő: Dr. Zala Attila kuratóriumi tag, Faragó Károly kuratóriumi tag, Török Józsefné kuratóriumi elnök
A Dél-alföldi régió lakossága számára az alapítvány ismereteket kíván nyújtani a stressz hatására kialakuló betegségek, a depresszió tüneteiről, kezelhetőségéről, kezelési módozatairól., Sagítséget kíván nyújtani mindezen felül a mentális problémák széles spekt-rumában, a fentiek miatt hátrányokat megélő populációnak., Az alapítvány támogatja a csoportos önfejlesztési lehetőségeket, tréningeket szervez ? asszertivitás, kommunikációs és önbizalom-fejlesztés, relaxációs gyakorlatok elsajátítása, családterápia ? témakörökben., Az alapítvány célja megvalósításához munkahelyi szervezetfejlesztő tevékenységet is kíván folytatni: kollektívák számára konfliktuskezelő, kiégést megelőző tréningek tartásával (szu-pervízió), valamint a munkaerő lelki gondozásában, kreatív energiaforrásainak kibontakoz-tatását szolgáló célzatos tevékenységekben működik közre (coaching). Az alapítvány fenti ?szolgáltatásai? a segítő hivatások, oktatási, egyházi szervezetek és a versenyszféra dolgo-zói számára egyaránt igénybevehetőek., Az alapítvány gyógyító tevékenységet kíván kifej-teni a depressziós betegek tünetmentessé válása, végleges meggyógyulása érdekében. Elő kívánja mozdítani a depresszió ? gyógyítás, a mentális zavarok szélesebb körében el-érhető pszichiátriai ellátás szakmai továbbfejlesztését., Az alapítvány anyagi segítséget is kíván nyújtani az önhibájukon kívül, de betegségükből kifolyólag szociális krízishelyzetbe kerülő betegeknek. Erre a célra szociális alapot hoz létre. Cél a társadalmi esélyegyenlőség pszichés tényezőjének támogatása., A betegek gyógyulása után az alapítvány közre kíván működni abban, hogy ismételten a társadalom hasznos tagjai legyenek és annak érezzék magukat., Az alapítvány közre kíván működni a drogellenes felvilágosításban, programok, rendezvények szervezésében, különös tekintettel a gyermek-és ifjúsági korosztályban. ... >>

Lurkó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Valádi Sándorné
Az alapítvány célja a Lánchíd Utcai Általános Iskolában: - az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, - működő diákönkormányzat munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, - az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése, - az iskola kultúrális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása. ... >>

Lurkó Diáksegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Barotai Imre kuratórimi elnök
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában a hitélet erősítése. Tehetséges gyermekek segítése, szociális támogatás. ... >>

Lux Fontana Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Simonyi utca 5.
képviselő: Bors István Csaba alelnök, Deák Krisztina titkár, Rozgonyi Andrea Márta elnök
Testi-lelki-szellemi egység harmóniájának helyreállítása, megőrzése, gondozása. Eljuttatni az emberekhez a szeretet, elfogadás, szabadság valódi jelentésértelmét. Megtalálni olyan tanítókat, szakembereket, írókat, kutatókat, akik hasonló szellemiséget képviselnek, fórumot teremteni gondolataink kicserélésére. Lehetőséget biztosítani a nyugodt, mély, meditatív elmélyüléshez. Önművelés lehetőségének megteremtése. Egészségmegőrző technikák gyakorlása, elsajátítása. Természeti környezetünk gondozása, megóvása. Magyarságtudat erősítése. Művészeti érzékek felszínre hozása, a tehetségek gondozása. Naturkomform életmód terjesztése. Ősi hagyományok, népszokások felelevenítése, terjesztése. ... >>

M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Bihar u. 6.
képviselő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna kuratóriumi elnök
Hangszerek zeneképzést elősegítő eszközök vásárlása. Tanulók résztvételének anyagi támogatása zenei versenyeken. ... >>

Magyar Animáció Háza Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21
képviselő: Dr. Szécsi Gábor kuratóriumi elnökhelyettes, Jankovics Marcell kuratóriumi elnökhelyettes, Probstner János kuratóriumi elnökhelyettes, Richly Zsolt kuratóriumi elnökhelyettes, Szabó Csaba kuratóriui elnök
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában felsorolt vagy felhatalmazása alapján más törvényekből következő helyi közfeladatok ellátása körében ? különös tekintet-tel a műfaj több évtizedes helyi hagyományára ? a magyar animációs filmművészet értékeinek megerősítése és népszerűsítése., Ezen belül különösen a múltban használt animációs filmkészítő eszközök felkutatása és bemutatása, Magyarországon és külföldön élt kiemelkedő tehetségű animációs filmművészek munkáinak és relikviáinak összegyűjtése, tudományos feldolgozosa és tárolása., A magyar animációs filmművészet népszerűsítése helyben, a régióban, az ország egész területén, külföldön ? különös tekintettel a határon túli magyarok körében ? műhely foglalkozásokkal, kiállításokkal, hazai és külföldi vetítésekkel, nemzetközi animációs filmfesztiválok szervezésével, szakkönyvek és periodika kiadásával, valamint egyéb, a magyar animáció megőrzését és fejlődését segítő tevékenység., Művészi értéket képviselő magyar és külföldi animációs filmek sokszorosítása és értékesítése, így a műfaj adta sajátos lehetőségekkel is elősegítve az euroatlanti integrációs folyamatokat., A gyűjtemény bemutatása és a tájékoztatás megteremtése világhálón, a virtuális Magyar Animáció Háza létrehozása. ... >>

Magyar Baromfitermelők Alföldi Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Csárda utca 22.
képviselő: Rázsonyi László elnökségi tag, Tóth József elnök
A baromfiágazat jelenlegi és jövőbeni helyzetét befolyásoló ismeretekről, hazai és külföldi tapasztalatokról, kutatási eredményekről való tájékoztatás a baromfiágazatban tevékenykedő és e terület iránt érdeklődő természetes és jogi személyek részére. A baromfiágazaton belüli, összehangolt, tervezett, a különböző fajok hasznosulási iránya kialakítását fejlesztését, átalakítását szolgáló ismeretterjesztés, nevelés, oktatás a környezetvédelem és az állatvédelem szempontjai figyelembevételével. Kapcsolattartás más régiókat átfogó, a baromfiágazatban dolgozók szolgálatában hatósági és egyéb közfeladatot ellátó szervekkel, a baromfiágazat érdekvédelmi szervezeteivel, azok tevékenységéről, szolgáltatásairól való ismeretszerzés valamint ismeretátadás az ágazat résztvevőinek széles körű tájékoztatása érdekében. A baromfiágazatban működő termelők, termelői csoportok érdekképviseletének elősegítése, együttműködés más földrajzi területen működő, ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet végző társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az érdekképviselet elősegítését az egyesület a baromfiágazat szereplőinek korszerű ismeretekkel való ellátása, tanácsadás, a fejlesztési-, pályázati lehetőségekről, az uniós és költségvetési támogatások igénybevétele lehetőségeinek, feltételeinek feltárása, azok igénybevételéről való széleskörű folyamatos tájékoztatás nyújtása révén valósítja meg. Az Egyesület tevékenysége iránti általános igény felkeltése, annak tevékenysége tartalmi népszerűsítése, a propaganda és megismertetés útján, a szervezés, oktatás és ismeretterjesztés módszereivel. ... >>

Magyar Dezinfektológiai Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Kopcsóné Dr. Németh Irén elnök
Az egészségügyi szolgáltatás területén a fertőtlenítési ?sterilizálási tevékenységet végzők és a fertőtlenítési- sterilizálási tevékenységet nyújtók független szakmai, képviseleti szervezete. Független információs fórum megteremtése. Fertőtlenítési ? sterilizálási tevékenységgel kapcsolatos szakmai véleményezés, illetve a szakmai javaslattétel. Szakmai rendezvények szervezése. Tagjainak szakmai szociális érdekképviseletének az ellátása. Feladatkörébe tartozó tevékenységek képzésének, továbbképzésének biztosítása, támogatása. Tagjainak nemzetközi képviselete. Helyi szabályozási környezet, minimum standardok kialakításában való részvétel. Kutatási projekten való részvétel. Más szakmai, illetve érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolat felvétel, az egyesület céljával összefüggő kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 8.
képviselő: Dr. Szabóné Farkas Piroska
Az iskola oktatási körülményeinek javítása. ... >>

Magyar Jogász Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy utca 7.
képviselő: Dr. Kócsó Sándor Zsolt elnök, Dr. Sági Attila ügyvezető elnök
A motorsport népszerűségét felhasználva a magyar jogásztársadalmon keresztül a jogkövető közlekedési morál, a biztonságos járműkezelés technikájának elsajátítása igényének népszerűsítése. Ezen célja megvalósításával közúti közlekedésbiztonság színvonalát is növelni kívánja. Ezen túlmenően az egyesület céljának tekinti a motorsport-élet fellendítését országos szinten, az él és tömegsport támogatását, a motorsporttal kapcsolatos kiállítások, szakmai bemutatók szervezését, a sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését, a versenysportban tehetséges fiatalok felkarolását és versenyeztetését is. ... >>

Magyar Kertészeti Háttéripar Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Kovács András
Az egyesület ellátja a tápanyagokat és földkeverékeket, termesztőberendezéseket és fóliákat, kertészeti eszközöket és gépeket, növényvédelmi anyagokat, víz- és tápanyag kijuttató rendszereket, csomagoló anyagokat, klímaberendezéseket, automatikákat gyártó és forgalmazók, valamint az energiaszolgáltatók, laborok (talaj és növény) és szaktanácsadók szakmai képviseletét. Az egyesület a tagok részére szaktanácsadást nyújt, a hazai és EU-s jogalkotás körében a kertészetet érintő kérdésekben megtárgyalja és véleményezi az állami koncepciókat, jogszabályok tervezeteit. Az egyesület tagjainak szakmai vásárokon, egyéb szakmai rendezvényeken való részvételét koordinálja. Együttműködik a hazai és külföldi, hasonló területen tevékenykedő egyesületekkel. ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Magyar Repülő és Űrorvosi Társaság

(oktatási)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Dr. Pozsgai Attila elnök ... >>

Magyar Szárnyasok Szövetség

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 11.
képviselő: Borsos Ferencné elnök, Dodonka József elnökségi tag, Horváth Lajos elnökségi tag, Király László elnökségi tag, Kövesi Ottó elnökségi tag, Sárfy Péter elnökségi tag, Tóth József elnökségi tag
a baromfi-termelők és baromfi feldolgozók érdekvédelmének biztosítása érdekében szervezi a tagjait, érdekeiket képviseli, részükre az érdekérvényesítés elősegítése érdekében koordináló szerepet vállal, együttműködik, és segíti a nemzeti, EU, és egyéb kormányközi, és nem kormányközi intézmények, hatóságok munkáját. Tanácsadás, oktatás és kutatás támogatása, elősegítése, valamint ismeretterjesztés által céljaként tűzi ki a hatékony, a vonatkozó jogszabályoknak és nemzetközi egyezményeknek megfelelő környezetvédelmi és állat-egészségügyi szabályokat messzemenően figyelembe vevő állattartás további fejlődésének elősegítését. ... >>

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Society of the Hungaien Blind and Pertially Sighted in Bács-Kiskun County)

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
képviselő: Sztakó Krisztina elnök
Az egyesület célja, hogy ellássatagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtására. E tevékenységet kiemelkedően közhasznú szervezet formájában végzi nyereség- nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Az egyesület elsősorban a működési területén lévő vak, alig látó vagy gyangén látó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: képviseli és védelmezi a látásssérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez; Információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, működtetése annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja; kapcsolatfelvétel és együttműködés a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel; felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé; elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját; Figyelemmel kíséri és elősegíti a területén élő felnőtt korban megvakult személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját. ... >>

Magyarországi ANGIO-ÖDÉMÁS Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Erdő utca 9.
képviselő: dr. Farkas Henriette szakmai társelnök, Fehér Dezső titkár, Nagy István elnök
Az Angio-ödémás betegség kórképének jobb megismerését célzó tudományos, kutatási adaptációs és terápiás tevékenységek támogatása, a betegségben szenvedők életkörülményeinek, a munkavállalás feltételeinek és a családalapítási lehetőségek javítása érdekében egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése, szociális tevékenység, családsegítés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a páciensek közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere érdekében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem. Együttműködés kialakítása a kezelő központokkal, a kutatás, alkalmazás területén folyó munka támogatása, hazai, európai és globális keretek között. Az érintettek és a szakma együttműködésében rejlő szinergia kiaknázása érdekében tanfolyamok, előadások, összejövetelek szervezése, betegségben szenvedők közötti kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere segítése. Rehabilitációs segítség nyújtása segítség nyújtása és tájékoztatás alternatív terápiás lehetőségekről, ismertetések nyújtása az attitűdök megváltoztatásához, a ?legjobb? követendő gyakorlat azonosításához, és annak átadásához. Javasolt életviteli formák elterjesztése, referált vagy azonosított veszélyforrások aktualizálása. Kapcsolatfelvétel és ?fenntartás hasonló szervezetekkel, szakmai szervekkel és hatóságokkal. ... >>

Magyarországi Fogyatékosokért Országos Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Egyetértés út 49.
képviselő: Micsinai László kuratóriumi elnök
az idősek, a fogyatékos felnőttek és gyermekek ? ápolása, gondozása, szociális készségük megőrzése, fejlesztése, emberi jogaik és méltóságuk képviselete, védelme; közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. A gondozottak egészségének megőrzése, mentálhigiénés és rehabilitációs feltételek biztosítása, betegségmegelőzés. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Célja továbbá a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítése, megőrzése a megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. ... >>

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka u. 19.
képviselő: Nagy Tibor kuratóriumi tag (képviselő)
A Zrínyi Ilona matematikaversenyek keretében versenyző 8-14 éves korú gyermekek, az őket felkészítő tanárok, a versenyeket rendezők munkájának anyagi elismerése, a versenydíjak finanszírozása, - a 8-14 éves korú matematikából tehetséges gyermekek részére táboroztatási, verseny nevezéseinek díjai, utiköltségei, étkezési és szállás díjainak részbeni támogatása az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona Zs.u.1.
képviselő: Domokosné Molnár Mária kuratóriumi titkár
Az iskolai felszereltség, a pedagógiai munka és kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, valamint az iskolai tornaterem felépítésének támogatása a diák és szabadidősport megteremtéséhez. ... >>

Mátyás Király Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt.46.
képviselő: Széki Bálintné
A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási feltételek javítása. Diákönkormányzat támogatása. ... >>

MEDINTEN Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 44.
képviselő: Dr. Vass-Eysen László elnök
A Magyar Honvédség kecskeméti kórháza gyógyítási körülményeinek javítása, támogatása. Az intenzív betegellátási színvonal emelését elősegítő műszerek, eszközök beszerzése. A műszerek, eszközök kezelését végző orvosok, asszisztensek képzésének, továbbképzésének támogatása. Az intenzív betegellátást végzők számára a szükséges szakirodalom beszerzésének és biztosításának támogatása. Az intenzív betegellátással kapcsolatos tudományos tevékenység, kutató munka támogatása. A gyógyító munka szakmai feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más gyógyító intézményekkel, a szakmai szervezetekben való eredményes részvétel támogatása az Alapító Okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

Méhész Alapítvány a Kecskemét és Környéke Méhészeinek Szakmai Továbbképzésére

(oktatási)

6000 Kecskemét, Erkel u.4.I/5.
képviselő: Molnár Péter
Az Alapítvány a Kecskeméten és a vonzáskörzetében élő méhészek részére való képzés és továbbképzés anyagi feltételeit kívánja megteremteni, különböző tanfolyamok, szakmai előadások szervezésével és a rendezvények költségeinek viselésével. ... >>

Méntelek Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Horváth Gyula
Az anyagiakban és egyéb lehetőségeikben szűkölködő, rászoruló személyek, szervezetek, intézmények oktatási, továbbképzési, kultúrális, szociális, keratív és sport tevékenységének támogatása belföldön és határainkon túl. ... >>

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvpdáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6008 Méntelek, Kecskeméti u.41.
képviselő: Farkas Attila kuratóriumi elnök, Gere Hedvig kuratóriumi titkár
A ménteleki Általános Iskola és Óvoda gyermekei számára a nevelés, oktatás, sport és szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Célja továbbá az intézmény határon túli kapcsolatainak kiépítése és fenntartása.A Ménteleki Általános Iskola és Óvoda épületének karbantartásához, fenntartásához és működéséhez pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

Ménteleki Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6008 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti u. 41.
képviselő: Kelemenné Bodor- Kis Julianna
A ménteleki iskolába járó és rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Ménteleki Táltos Lovas Hagyományörző Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Méntelek 94.
képviselő: Mihócza Zsolt elnök
Méntelek lovas életének fejlesztése, lovas hagyományok ápolása. Méntelek lovas életének markáns megjelenítése a lovas tevékenységek összefogásával. Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovasélethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Ménteleki lovas turizmus fejlesztése, lótenyésztés támogatása. Kapcsolatteremtés a megye más hasonló tevékenységet végző civil szervezeteivel. ... >>

Mester Lövész Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6044 Kecskemét, Miklós Gy. u. 67.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Fekete Róbert elnökhelyettes, Valamennyi képviselő önállóan, Zakupszky Gábor elnök, Zakupszky Norbert
A sportegyesület, elsősorban a sportegyesület tagjainak - de más állampolgároknak is az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát, a szabadidő hasznos, szervezett kereteken belüli eltöltését tekinti céljának. A sportegyesület célja továbbá, alapvetően a lövészsportok, ezeken belül is a dinamikus lövészsportokban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatal lövészek felkutatása, a lövészsport számára történő felkészítése és versenyeztetése, a sportág népszerűsítése. Céljai elérése érdekében a sportegyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és vélemyényt nyilvánít a lövészsportok fejlesztése érdekében. Kapcsolatot teremt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetséggel, valamint a Magyar Sportlövők Szövetségével. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalatcseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Mikes Kelemen Magyar-Török Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Hetényi István alelnök, Jánosi István elnök, Kovács Attila titkár
A magyar és török nép közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A török nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Magyarországon, valamint a magyar nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Törökországban. Kecskemét és Tekirdag (Rodostó) testvérvárosi kapcsolata mellett fejlődő civil kapcsolatok támogatása. Együttműködési lehetőségek feltárása fejlesztése sport, oktatás, kultúra területén. ... >>

Minimálinvazív Terápia Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kamilla utca 15.
képviselő: Dr. Papp Zsuzsanna Enikő
1) invazív kardiológiai vizsgálatokhoz nyújtandó anyagi és szakmai támogatás.
2) Az invazív kardiológia fejlődésének, oktatási rendszerének támogatása, ennek kapcsán neves kül- és belföldi előadók meghívásának, symposiumok, kongresszusok támogatása. Felmérések, tanulmányok készítése az invazív kardiológia finanszírozásának, felépítésének esetleges változtatások, javaslatok készíttetése az invazív kardiológia ellátás rendszerére vonatkozóan.
3) Gyógyító, tudományos kutatási feladatok ellátásának támogatása. Új invazív eszközök és eljárások, valamint a szívbetegek kezelésének új módszereinek hatékonyságát felmérő hazai és nemzetközi tanulmányokba való bekapcsolódás, esetleg helyi vizsgálatok indításának támogatása.
4) Kardiológiával foglalkozó kiadványok, könyvek, folyóiratok, monográfiák és CD-ROM kiadásának támogatása.
5) Idős, beteg, rokkant, rossz anyagi helyzetben lévő kardiológusok, invazív kardiológiai asszisztensek, és e területen működő egészségügyi szakdolgozók támogatása.
6) Határainkon túl élő, ott nem megfelelő kardiológiai ellátásban részesülő - elsősorban magyar nemzetiségű - betegek, illetve méltányossági elbírálás alapján magyarországi nem biztosított betegek ellátásának finanszírozása.
7) Határainkon kívül élő magyar kardiológusok elméleti és gyakorlati oktatása, továbbképzése kongresszusi részvételek, ösztöndíjak, lap előfizetések formájában.
8) Az invazív kardiológiai géppark fejlesztésének elvi és gyakorlati elősegítése. Új műszeres diagnosztika bevezetésének elősegítése.
9) Az alapítvány céljával összefüggő tevékenység feltételeinek biztosítása, mint például számítógép, írógép, fax, másológép, oktatási anyag, szaklapok, stb.
10) Szívkatéterezés leletezésére és más szívvizsgálatokkal való együttes értékelésre szolgáló számítógépes szoftver fejlesztése és telepítése. A katéteres beavatkozások eredményeit felmérő adatbázis létrehozása és feldolgozása. Telekonzultációs rendszer kiépítése.
11) A magyar betegek érdekében újonnan alkalmazott kezelési lehetőségek honosításának támogatása, és hazai alkalmazásának támogatása.
12) Belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel támogatása. Külföldi tanulmányi utak szervezése. Továbbképzési rendezvények anyagi fedezetének biztosítása, fiatal kardiológusok kongresszusi részvételeinek, rövid tanulmányutaknak, csereprogramoknak a támogatása.
13) A kutatás technikai feltételeinek támogatása.
14) OEP által nem támogatott, vagy nem elérhető műszerek beszerzése. ... >>

Minizsenikért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ballószög tanya 121/A.
képviselő: Kovácsné Boda Marianna kuratóriumi tag, Kulima Ákosné kuratóriumi tag, Termő Tiborné kuratóriumi elnök
Kecskemét és környékén élő családok támogatása: A szülők munkába állását segítő Családi Napközi gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi keretében - igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene ? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségeinek biztosítása. A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

MODUS Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Margaréta utca 1/b.
képviselő: Huber Béla kuratóriumi elnök
Új és innovatív megoldások kialakítása az oktatási, munkaerő-piaci, szociális és más jóléti szolgáltatások területén az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika megújítása és fejlesztése céljából., A közpénzek felhasználása szempontjából költséghatékony tervezési és fejlesztési modellek és eszközök kidolgozása az oktatási, munkaerőpiaci és szociális és más jóléti szektorok számára a szolgáltatások minőségének és eredményességének fejlesztése céljából., Új partnerségek és együttműködési formák kialalkítása az oktatási, szociális és más jóléti szolgáltatások hatékony működttetése érdekében., Nemzetközi együttműködések kialakítása az oktatás, a szociális és más jóléti, valamint a munkaerő-piaci ellátások fejlesztése érdekében., Hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők esélyegyenlőségének és munaerőpiaci integrációjának elősegítése., Szociális, mentálhigiénés és pedagógiai ellátások biztosítása. ... >>

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.
képviselő: Kecskésné Marthi Mariann
Városi, vegyei és országos sport, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvétel költségeinek szükség szerinti viselése, - a sport és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, - a tehetséges, de rossz anyagi helyzetben lévő tanulók támogatása, - az iskola oktatási, működési feltételeinek javítása, - elsősorban az idegennyelv és számítástechnika oktatási segédleteinek kiegészítése, biztosítása, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona kuratóriumi elnök
Közreműködés Hetényegyháza települési-településrészi és a társadalmi környezetének formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a településrész szellemi életében; népművészet és kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó, textiles, fazekas, fém-, bőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban; népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése; kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása; közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása, Hetényegyházáról elszármazottak településhez való kötődésének erősítése.A Hetényegyházán élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása képességeik fejlesztése. ... >>

Mosolygó Szemekért Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért

(sport,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 30.
képviselő: Bajiné A. Tóth Ibolya kuratóriumi elnök
A fogyatékos gyeremekek és fiatalok nevelésének, gondozásának, társadalmi beilleszkedésének segítése. A fogyatékos gyermekek és fiatalok: - Egészségi állapota javításának elősegítése, - Szakirányú és szakmai képzésük elősegítése és eredményesség tétele - Tehetséggondozásuk, - Életkörülményeik javítása, - Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása, - Szabadidejük hasznos eltöltésének támogatása, ... >>

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vadszőlő utca 2.
képviselő: Földiné Scheidt Zsófia kuratóriumi titkár, Kis-Juhász Zsolt kuratóriumi elnök
A mozgássérült fiatalok társadalomba való könnyebb beilleszkedésének elősegítése, sajátos élethelyzetükre tekintettel családi körülményeik, oktatásuk, munkavégzésük, egészséges életvitelük helyes alakításának segítése, a rászorultak szociális támogatása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

Műkertvárosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csokor u. 9.
képviselő: Bagó Attila Józsefné kuratóriumi elnök
Nevelést, oktatást segítő felszerelések vásárlása, bővítése, berendezések pótlása, óvoda épület állagának javítása. ... >>

Napsugár Mátis Kálmán utcai Napköziotthonos Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4.
képviselő: Dr. Szabóné Bakonyi Judit Mária elnök
A Mátis Kálmán utcai napköziotthonos óvoda nevelő, oktató munkája színvonalának megtartása. Szakmai továbbképzések szervezése. Esztétikus környezet biztosítása. Az óvoda vagyontárgyainak megőrzését segítő eszközök beszerzése. ... >>

NATIX Motorsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kullai köz 2/A.
képviselő: ifj. Nagy Tamás elnök, Nagy Aranka elnökhelyettes
Tagjai és az általános sportmozgalomban részt vevők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék., Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása., A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása., A sportegyesülettel kapcsolatban lévő, illetőleg az Egyesület céljaival egyetértő, a sportmozgalom keretén belül az oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése., Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Nefelejcs Alapítvány a Lánchíd Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.
képviselő: Skultétiné Polyák Ildikó kuratóriumi elnök
A sikeres magyar népi hagyományok, kismesterségek megismertetése, ápolásuk feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházásai, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. Nevelőtevékenység támogatása, a tárgyi feltételeknek javításával; az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltéeteleinek javítása: nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltéeleinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

Németh László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Czafik Szonja kuratóriumi elnök
A Németh László Gimnázium és Szakmunkások Iskolája kiemelkedő eredményeket elért oktatói szakmai továbbfejlődésének elősegítése. Az egyének és csoportok kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése, hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanuló ifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezések támogatása. A tanárok és tanári munkaközösségek pedagógiai és szakmai munkát megújító tevékenységének elősegítése, a tanulók személyiségformálásának, sikeres érettségi eredmények érdekében kifejtett különösen kiemelkedő munkájának elismerése. A hatékony tanulói, ill. tanári tevékenység érdekében nélkülözhetetlen tárgyi feltételek javításához való hozzájárulás. ... >>

Nemzetközi Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Műkert 2.
képviselő: Dr.Chiovini Mária elnök, Ladányi József alelnök
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány tulajdonában álló kecskeméti képzőművészeti alkotóház fenntartásának támogatása,lehetőség szerint annak bővítése, fejlesztése, s ennek keretében: - a képzőművészeti alkotómunka feltételeinek biztosítása, - képzőművészeti szimpóziumok szervezése, lebonyolítása, - képzőművészeti kiállítások szervezése, - képzőművészeti pályázatok kiírása,ösztöndíjak adományozása, - képzőművészeti publikációk támogatása, - a Kortárs Képzőművészeti Galéria, gyűjtemény létrehozása, fenntartása, - a képzőművészeti szakmai továbbképzés és oktatás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal