Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
3. oldal

Éptestben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Adamik Zoltánné
Testnevelők és testnevelő szakos főiskolai hallgatók sérülés és egészségi állapotból kifolyó egyéb egészség romlása esetén történő segélyezése. ... >>

ÉRTÜK - a Kaszap és Őz Utcai Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Ráczné Oláh Edit kuratóriumi tag, képviselő
Az egészséges fejlődéshez szükséges esztétikai igényeket is kielégítő korszerű eszközök és környezet, az udvar és park felújítása és mindenkor a folyamatos karbantartása, évenkénti felújítása. A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés feltételei is ezáltal biztosítottak. - Az óvodai környezet, belső tér esztétikájának biztosítása. - Hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását, célzott fejlesztését szolgáló tanfolyam, szakkörön való részvételének finanszírozása. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és technikai berendezések beszerzése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Esélyt a Kadafalvi Általános Iskolásoknak

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boróka u. 4.
képviselő: Kovács Antal
A Kadafalvi Általános Iskola felszereltségének javítása, az oktató-nevelő munka feltételeinek korszerűsítése érdekében. - A pedagógiai - pszichológiai kultúra fejlesztése. - A nyelvoktatás folyamatos biztosítása minden évfolyamon. - Az egészséges életmódra nevelés, valamint a környezetvédelem alternatív tantárgy feltételeinek korszerűsítése. - Esélyegyenlőség biztosítása a családok mélyülő válságának oldása, a gyermekek sokoldalú foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. - Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása korszerű eszközökkel, a problémamentes iskolakezdés, iskoláztatás érdekében. - A kimagasló tanulmányi, szaktárgyi eredményt elért tanulók jutalmazása, ösztönzése. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Európai Sikerek Közhasznú Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Ferenczy Ida utca 3. V./17.
képviselő: Nagy Péter elnök
Az Európai Uniós csatlakozás által megnyílt pályázati programok források és lehetőségek, valamint a hazai források megismertetése a magyar társadalom széles csoportjaival., Az Egyesület célja, hogy Magyarországon minél többen tudjanak sikeresen pályázni az Európai Uniós és hazai forrásokra. Az Egyesület gyakorlati segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez és lebonyolításához, a támogatások eredményes felhasználásához. Az Egyesület információkat nyújt partnereinek a forrás lehetőségekről., Az Egyesület célja a civil társadalom szereplőinek stabil, kiegyensúlyozott szervezeti működésének elősegítése, a civil társadalom fejlesztése. Együttműködések, hálózati szerveződések elősegítése, közös szakmai feladatok, fejlesztési programok megvalósítása. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Garda László elnökhelyettes, Gáspár István titkár, Mikulás Domonkos elnök
Elsősorban tagjai, az egyházi fenntartású közoktatási intézmények munkavállalói, nyugdíjasai és az ilyen intézményekben oktatási, pedagógiai munkával foglalkozó szabadfoglalkozásúak érdekeinek védelme és érvényesítése a tagok élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása érdekében. Ennek körében a Szakszervezet fellép a munkáltatóval vagy más szervezetekkel, hatóságokkal szemben, képviseli a tagokat, részt vesz a tagok tájékoztatásában, elősegíti jogaik megismerését, kötelezettségeik teljesítését. ... >>

Ferenczy Ida Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt/1.
képviselő: Péterné Fehér Mária elnök
A Kecskeméten született Fereczy Ida (1839-1928) emlékének ápolása, Középiskolás lányokban a szülőföld, lakóhely iránti szeretet és elkötelezettség, a hazaszeretet elmélyítése. A nők társadalmon belüli szerepe növelésének elősegítésben való közreműködés. ... >>

Fiatal Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 15.
képviselő: Ladányi Laura
Az arra képességeiknél vagy érdemeiknél fogva alkalmas személyek zenei képzésének -zenekarok is - támogatása hazai és külföldi környezetben. Hangszerekkel való ellátása,fiatal amatör zenészek és a már működő zenészek és zenekarok képzésének és továbbképzésének támogatása Magyarországon és külföldön. ... >>

FOLK N ROLL ZENEI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.
képviselő: Cserny Kálmán elnök, Fekete Dezső elnökségi tag, Szegedi Attila elnökségi tag
A régi hagyományokon nyugvó magyar népzene, és az ezen belüli népzenei tájegységek muzsikájának, kultúrájának megőrzése és az ezekhez kapcsolódó hagyományok ápolása. Az előbbiek széles körben történő népszerűsítése. A mai modern, kortárs könnyűzene (rock, pop, jazz?stb.) fenntartása, életben tartása elsősorban a kecskeméti régióban. Zenekarok, zenészek publicitásának támogatása és az alkotók széles körben történő népszerűsítése. Komolyzenei előadók, zenekarok munkájának előmozdítása, bemutatkozásuk támogatása. Az előadók népszerűsítése. Az előbb felsorolt zenei műfajok, valamint ezek ötvözésének köszönhetően született alkotások bemutatása, népszerűsítése minél szélesebb körben. Lehetőségek szerint törekedve a külföldi promótálásra, hogy a magyarországi előadók és alkotások megismerésére a külföldi országok lakóinak is lehetősége legyen. Zenei tehetségek és zenekarok felkarolása. Professzionális zenei felvételek készítése előadásokon, koncerteken és hangstúdióban egyaránt. Hangszeres gyakorlási lehetőség biztosítása zenekaroknak, zenészeknek arra megfelelően felszerelt komfortos környezetben, illetve próbatermekben. Zenei kiadványok és vizuális alkotások (CD, DVD) és az ezzel kapcsolatos promóciós anyagok gyártása, kiadása, terjesztése. Színvonalas hazai és külföldi produkciók bemutatása a magyar közönségnek. A kultúra, de elsősorban a zenével és zenekarokkal kapcsolatos támogatások előmozdítása. A kulturális turizmus fejlesztése, különös tekintettel a kecskeméti régióra. Szakmai és közönségtalálkozók szervezése. Dinamikusan erősíteni az alkotók, előadók és a közönség minél intenzívebb kapcsolatát. ... >>

Formula University Közhasznú Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek Elek utca 22/b.
képviselő: Bári Gergely elnök
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerő-piaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása. Az egyesület kiemelt célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak lehetőséget teremtsen a Formula Student világméretű hallgatói versenyben való részvételre, és e célból az egyetemmel együttműködve kreatív szakmai műhelyt alakítson ki. E cél elérése érdekében az egyesület célja, hogy a versenyben való részvételhez szükséges formula versenyautó megépítéséhez minél magasabb színvonalon biztosítsa a szervezeti, anyagi feltételeket, a szükséges eszközöket, és hosszabb távon a versenyben tartós, sikeres hazai részvételt alakítson ki. ... >>

Főplébániai Karitász Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Farkas László kuratóriumi elnök
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: RÉV) néven. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési programok kidolgozása, megvalósítása, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében., Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével., A szociális tevékenységet alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás a RÉV keretében valósítja meg., A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása)., ... >>

Futár Utcai Park Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Futár u. 7.

Park kialakítása, fenntartása, gondozása a Futár utcai Óvodában. ... >>

Gaál Tibor Díj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Kardos Sándor elnök
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma volt testnevelő tanára emlékének megőrzése. Iskola sportéletének fellendítése. Kecskemét város vívósportjának ujjáélesztése. ... >>

Galatea Humana Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, István kir. krt. 24.
képviselő: Harajka Róbert kuratóriumi elnök
Magyarországon élő testi vagy szellemi fogyatékos, az idős, magukról gondoskodni nem tudó emberek, a fiatal pályakezdő értelmiségiek és szakemberek anyagi támogatására, a szakirányú és felsőfokú képzés, szakmai és tudományos munkák, alkotások, kutatások és tanulmányok támogatására. ... >>

GAMFOS Hallgatók a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Bánfi Zoltán titkár, Dr. Végvári Ferenc elnök
Elősegíteni a felsőoktatási hallgatók nevelését, oktatását, a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyensőségét, a hallgatók közötti kapcsolatok aktivitását, a hallgatók szabadidejének hasznos eltöltését az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>

Gáspár András Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.
képviselő: Tornyi László elnök
Az anyagi lehetőségek nagyságrendjében támogatást és segítséget nyújtson tanulóifjuságnak, akik mindenben megfelelnek a követelményeknek. Szakmai műveltség növelése. ... >>

Gáspár András Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
képviselő: Popovics József kuratóriumi elnök
Segítse elő a kollégium zavartalan működését. - Nyújtson támogatást a nehéz körülmények között élő, ill. a kiváló eredményt elérő tanulóknak. - Támogassa a tanulók szabadidős tevékenységét, különösen a nyári és téli szünetek idején a táborozást. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, -érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyensőségének elősegítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Gépipari Automatizálás Fejlesztésének Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Belinda Károly kuratóriumi elnök, Varga József titkár
Az ipari termelés és autómatizálás fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése érdekében, az oktatásban, a kutatásban és fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért főiskolai, valamint az ipari termelésben tevékenykedő szakemberek szakmai színvonalának továbbfejlesztése, a nemzetközi tapasztalatszertési lehetőségeik elősegítése. ... >>

Germesdorfi Cseresznye Gazdakör

(oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 61.VIII/45.
képviselő: Mócza István ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

Grapevine Show Dance Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Héviz utca 1.
képviselő: Huszár Ildikó elnök
Az Egyesület egészségmegőrző, egészséges, sportszerető életmódra nevelő-oktató, ismeretterjesztő, sporttevékenységet szervező, koordináló, feltételeit megteremtő, képességek kibontakozását, fejlesztését biztosító tevékenységet végez ?az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c./ 1., 4., és 14. pontja alapján- közhasznú tevékenységként, melynek alapján feladata a sportolás és testedzés, s mindezen tevékenység feltételeinek biztosítása, így különösen: a.) a helyi adottságok kihasználásával minél szélesebb körű sportolási-testedzési felüdülési (rekreációs) lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, ösztönzése elsősorban a (szabadidős, és verseny-) tánc, ritmikus sportgimnasztika, fitness, torna területén b.) a közösségi élet megteremtése c) az egészséges életmódra való nevelés, ennek érdekében szabadidősport versenyeken, eseményeken való részvétel, azok szervezése, rendezése, felvilágosító tevékenység folytatása d) az egészség, egészséges életmód-sport összefüggésének megismertetése, mozgáskultúra alapjaira oktatás, sportolási módszerek oktatása, képességfelmérés, -fejlesztés, gyermekek, fiatalok mindezekre nevelése, a felnőttek megismertetése ezen tevékenységekkel e) egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel, azok szervezése. ... >>

Gyenes István Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter elnök
A kecskeméti felsőfokú dísznövény kertészeti képzésben kimagasló tanulmányi, kutatási eredményt elért főiskolai hallgatók jutalmazása. ... >>

Gyerekekért, Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Szeberényi Gyula Tamás
A megyeszékhely és vonzáskörzete fiatal állampolgárai egészségneveléséhez, művészeti neveléséhez, ismeretszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása. - A fent jelölt területek tehetséggondozásának segítése hazai és külföldi szakmai programok megvalósulásának támogatásával, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület

(oktatási)

6000 Kecskemét, Szarkás 74.
képviselő: Harczi Sándor Szilveszter elnök ... >>

Gyógytornászok az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Németh Zoltánné
A Magyar Gyógytornászok Társasága Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tagjai számára: - anyagi támogatást nyújt belföldi és külföldi továbbképzéseken való részvételhez, - egészségnevelési programok megindításának pénzügyi fedezetet biztosít, - anyagi támogatás nyújtása, szakmai szakirodalom beszerzéséhez, - a gyógytornászok munkáját segítő tárgyi eszközök beszerzése, Az alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Habilitas Vállalkozási Segélyalapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 5. II/214.
képviselő: Rigó József
Szakismeret szerzését nyújtó oktatás támogatása, egészséges életmód körébe tartozó szokások terjesztése. A diák vagy szabadidősport szervezése. Környezetvédelem támogatása, vállalkozások támogatása a munkanélküliség csökkentése érdekében. ... >>

Haditechnikai-Hadmérnöki Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.2.VI/12.
képviselő: Dr.Gáspár Tibor alelnök, Dr.Turcsányi Károly elnök, Lengyel János titkár
Katonai,haditechnikai, logosztikai kapcsolatok erősítése, folyamatos ápolása és fejlesztése, - Haditechnikai ismeretek bővítését elősegítő konferenciák, szakmai utak, látogatások szervezése, - A haditechnikai szakirodalom és a szakirodalmi tájékozottság bővítésének elősegítése, - Haditechnikai - ipari - hadiipari ismeretterjesztő és időszaki kiadványok szerkesztése és kiadása, - A haditechnikai szakemberek és szervezetek kutatásainak támogatása és publikációs tevékenységük elősegítése. ... >>

HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
képviselő: Gábriel Viktor kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, továbbképzése, szakképzése, vizsgáztatása. Óvoda, általános iskola, továbbá érettségire épülő szakközépiskola, valamint középiskolai kollégium alapítása,működtetése és fenntartása. Ifjúsági célú közösségi terek kialakítása, működtetése, fenntartásuk támogatása., Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok számára szervezett szociális, kulturális és szabadidős programok, projektek kialakítása, működtetése, támogatása., Formális és informális ifjúsági csoportok tevékenységének támogatása., A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok segítésével foglalkozó szervezetek, intézmények, programok támogatása. ... >>

Hajnóczy Iván Alapítvány a Modern Közgazdasági Szakképzéséért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet
Az alapítvány erkölcsi és anyagi eszközeivel segítséget nyújt az olyan törekvések számára, amelyeknek mindenkori célja az, hogy a legkorszerűbb szakközépiskolai oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában adottak legyenek. Az alapítvány támogatja: - az iskola rendszeren kívüli és iskolarendszerű közép- és felsőfokú képzést, szakképzést, - idegen nyelvek tanulását, - a képzésben résztvevő fiatalok sportolási igényeinek kielégítését, különböző sportrendezvények szervezését, az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Háziorvosi Szolgálat Szakdolgozóinak Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Szemlér Sándorné ... >>

Helvécia Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 71.
képviselő: Szalayné Kállay Veronika
A falun, tanyákon élő gyermekek részére ismeretterjesztő kultúrális programok szervezése, - Az óvodák és iskolák kultúrális programokkal való támogatása, elsősorban hagyományörző feladatok megvalósítása, - Olyan kapcsolatok életre keltése, mely Helvécia kultúrális fejlődését megerősítik és előbbre viszik, - Az alapítvány céljait szolgáló helyiség létrehozása, - Szociálisan részoruló családok családok támogatása, - Világi és vallási jellegű karitatív jellegű szervezetekkel való kapcsolatteremtés. ... >>

Hetényegyházi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2.
képviselő: Boricsné Józsa Ildikó kuratóriumi elnök
a Hetényegyházi Óvoda alapellátáson túli fejlesztése, korszerűsítése, - a nevelő-oktató munka színvonalának megtartása, emelése, tárgyi eszközeinek biztosítása, - a szakmai továbbképzéseken történő részvétel támogatása, korszerű szemléltető eszközök finanszírozása, - új pedagógiai módszerek megismerésének, szakmai és spediális továbbképzésének a támogatása, - az óvoda esztétikus környezetének megóvása, - tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Basáné Borsodi Emese kuratóriumi elnök
A Móricz Zsigmond ÁMK Általános Iskola tanulóinak támogatása az iskolai étkeztetéshez. Az Alapítvány a szociálisan rászoruló családok gyermekeit támogatja. ... >>

Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona titkár
Hetényegyháza lovas életének fejlesztése., Hetényegyháza arculatát markánsan megjeleníteni, a lovas tevékenységek összefogásával., Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovas élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az íjászat, mint kulturális örökség megóvása., Hetényegyházán élő íjászok összefogása, edzési lehetőség megszervezése, tehetségek felkarolása. Kutyás találkozók, versenyek rendezése, edzési lehetőség megszervezése Tehetséges gyermekek versenyeztetése, támogatása., Versenyek lebonyolítása., Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása., Ifjúsági rendezvények szervezése, ifjúsági klub alakítása, működtetése., Művészeti események szervezése (zenei néptánc, stb.)., Iskolai művészeti oktatás támogatása. ... >>

Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Külsőnyír 101/d.
képviselő: Fekete Katalin kuratóriumi elnök
a gyermekek nevelése, felügyelete, korrepetálása és készségfejlesztése. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek gondozása, segítése., Az Alapítvány ezen belül célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítését, megőrzésének lehetőségét megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. Lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal anyák karrierépítése ne szakadjon meg a gyermekvállalás miatt. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel csökkentheti az iskolai beválás rizikóját, hosszú távon pedig elősegíti az európai munkaerőpiacon való helytállást, a bűnmegelőzést, az áldozattá válás és a lelki deficitek kialakulásának megelőzését. A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány tevékenységébe tartozik családi napközi működtetése, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás, mozgásterápia, logopédia, állapot-és mozgásdiagnosztika, kirándulások szervezése, napközis gyermekek szállítása, étkeztetése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, házi gyermekfelügyelet, pótmama szolgálat, játszóház, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, pszichés fejlődési zavarral kűzdő gyermekek fejlesztése, időskorúak, megváltozott munkaképességűek ellátása, mozgás és beszédfejlesztése, rehabilitációja. ... >>

Hetényvezér Modellező Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Eper utca 18.
képviselő: Kormos József elnökhelyettes, Szklenár Emil elnök
A tagság a szabadidejének értelmes eltöltése, felüdülés biztosítása. Modellezéssel kapcsolatos rendezvényeken, felkérés esetén részvétel. A HME. működési területén elősegíti a terület fiataljainak érdeklődését, a modellezés iránt. A HME. a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn. A HME. tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A HME a célok megvalósítása érdekében, biztosítja és gondoskodik a tagjainak szakszerű képzéséről, és esetleges sporttevékenységgel összefüggő, tevékenységének felkészítéséről. Társadalmi aktívákon keresztül biztosítja a hobbi és sportfeladatok megvalósítását. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Báthory utca 3/a.
képviselő: Magyar Gyula elnökhelyettes, Sutus András elnök
A sportegyesület célja, hogy Kecskemét városában és vonzáskörzetében lehetőséget adjon a hőlégballon és az ejtőernyő sport minél szélesebb rétegek számára történő megismertetéséhez, bekapcsolódjon a sportág országos rendezvényeibe, és szélesebb teret adjon Kecskeméten a ballonozásnak, az ejtőernyőzésnek. Célja az utánpótlás nevelés, oktatás, versenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Hírös Kertészek Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Gyenes István elnök
A kertészeti termeléssel kapcsolatos hagyományok őrzése; az egyesület szakmai, érdekképviseleti tevékenységet kíván végezni a kertészeti ágazat területén; ennek keretében kapcsolatot tart a hasonló céllal alakult egyesületekkel; az egyesület célja, hogy az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosítson szakmai tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésre. ... >>

HÍRÖS NÉPTÁNC TANODA Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Sarkantyú utca 20.
képviselő: Balogh Ildikó alelnök, Dr. Kovács Ferenc elnök, Pallagi Mária titkár
Minden lehetséges eszközzel előmozdítani a Magyar Nemzet különböző népcsoportjainak hagyományain alapuló, néptánc-, népdal-, népzenekultúrájának átörökítését az utókor nemzedékeinek számára szerepet vállal: A Magyar néptánc, népdal, népzene, néphagyomány tanításában, megszerettetésében, és megismertetésében, a népi kultúrának jelentős részét képező tánc, ének, zenei hagyományok terjesztésében, népszerűsítésében minden korosztály részére,. Kommunikációs együttműködés az oktatás és képzés szakmai, illetve stratégiai területein más azonos profilú szervezetekkel. Közreműködik a nemzetközi és hazai Magyar népi kultúrával foglalkozó szervezetek kapcsolatainak további kiépülésében, kiteljesedésében. Hozzájárul oktató, tanító, szervező, terjesztő tevékenységével az egyetemes hagyományokon alapuló kultúra fennmaradásához, nemzedékeken keresztül ívelő átörökítéséhez. ... >>

Hírös Város Vízilabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 67. V. 30.
képviselő: Várkonyi Gábor
A kecskeméti lány és fiú utánpótlás vízilabda bázis szélesítése. A vízilabda szakosztályok működésének elősegítése. - A vízilabda utánpótlás és a tehetséggondozó keretek munkájának anyagi megsegítése. - A Kecskemét és környéki vízilabda sportághoz kötődő versenyzők erkölcsi és szellemi nevelésének elősegítése. ... >>

Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Csuta Dániel elnökségi tag, Dr. Bodóczky László elnökségi tag, Gyenes István elnökségi tag, Mészáros János elnökségi tag, Papp Gyula elnökhelyettes, Stefkovics Richárd elnök
Versenyszerű sporttevékenység folytatása az egyesületi tagok részére, szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlása képzése, gyermek-, ifjúsági és felnőtt korú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és- megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, mindezek érdekében hirdetés reklám tevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. ... >>

Hitel a Jövőnek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
képviselő: Mester László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, h.általában elősegítse a Széchenyi I.Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet pedagógusai és tanulói számára a nevelő-oktató munka magas szintű ellátását, kiemelkedő teljesítmény elérését az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Hitoktatásra Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bácskai Ferencné kuratóriumi elnök, Fekete Gábor kuratóriumi tag
A hitoktatáshoz szükséges anyagi (tárgyi-és személyi) feltételek biztosítása, ezek létrehozása és fenntartása az óvodás, általános iskolás és középiskolás korú gyermekek, fiatalok számára., Az alapítvány ezen túlmenően feladatának tekinti, hogy az általános iskolás és középiskolás korosztály számára differenciáltan biztosítsa az iskolán kívüli szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét, klubszerű foglalkozások, hétvégi programok, nyári táborok szervezésével. ... >>

Hógolyó Sportegyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Zsálya utca 41.
képviselő: Sajtos Erika elnök
A sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése a lenti 2.2. pontban meghatározott sportágban. A sportegyesület a síelés területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a sportegyesület az alábbi célok megvalósítására alakult: A síelés népszerűsíté-se Magyarországon., Rendszeres sportolásra nevelés., A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása., Országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágakban., Együtt-működés az azonos célú sportegyesületekkel. Fiatal tehetséges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában. ... >>

Homokszem Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A.
képviselő: Bogdándy Ferenc kuratóriumi titkár, Tokovics Tamás kuratóriumi elnök
A magyar és egyetemes kultúra értékeinek megőrzése, közvetítése; Kecskemét Városa és Bács-Kiskun Megye szellemi, kulturális, művészeti életének támogatása; környezetünk esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. Az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulása érdekében kiadványok megjelentetése, kulturális rendezvények, kiállítások, előadások szervezése; kulturális, tudományos, oktatási tevékenység szervezése támogatása, az ezekkel kapcsolatos ismeretek, minél szélesebb körben történő terjesztése; kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. ... >>

Hosszú Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.
képviselő: Dr. Ispánovits Illésné elnök, Juhászné Szikszai Piroska
A Hosszú Utcai Óvoda felszereltségének javítása, természetes anyagok biztosítása, szinvonalas nevelői munka megtartása. Szakmai továbbképzések finanszírozása, tanulási nehézségek prevenciója. ... >>

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal