Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 366
2. oldal

Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mezei utca 1-3. fszt./42.
képviselő: Dr. Szigethy Béla kuratóriumi tag, Dr. Zsubori Zoltán kuratóriumi elnök
Az Alapítvány céljainak tekinti a Bács-Kiskun megyei vadgazdálkodás már elért eredményeinek megőrzését, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását, eredményeinek közzétételében történő közreműködést természetvédelem, állatvédelem, tudományos tevékenység, kutatás. A magyar természeti örökség részét alkotó és a Bács-Kiskun megyében élő vadállomány fennmaradásának biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok, kiállítások, rendezvények szervezése, beleértve a tudományos kutatást és az oktatást is tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás. Bács-Kiskun megyében a vadászatra jogosult szervezetek által ellátott szakszerű vadgazdálkodási tevékenység a lehetőségek keretei között pályázat útján történő anyagi támogatása, beleértve ebbe a vadgazdálkodási kutatás legújabb eredményeinek a vadászatra jogosult szervezetek részére történő eljutását állatvédelem. Természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása, a vadászati kultúra fejlesztése természetvédelem, állatvédelem, ismeretterjesztés. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról a védett természeti értékek közöttük vadon élő állatok megóvásával kapcsolatos feladatokról természetvédelem, ismereterjesztés, vadvédelem, állatvédelem. A megyében dolgozó hivatásos vadászok és családjuk támogatása abban az esetben, ha hivatásuk teljesítése közben önhibájukon kívül bekövetkezett baleset miatt eljárás alá vonják, és emiatt nehéz anyagi körülmények közé kerülne, különösen, ha a hivatásos vadász ellen indított eljárást megszüntetik, vagy őt jogerős ítélettel felmentik. ... >>

Bács-Kiskun Megyében a Rák Ellen Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Pajkos Gábor kuratóriumi elnök
Rákelőző állapotok és daganatos folyamat korai stádiumban történő felismerésének segítése. Szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Szakembereknek továbbképzés szervezése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.
képviselő: Dr. Boda Ilona kuratóriumi tag, Dr. Szécsi Gábor társelnök, Endre Sándor kuratóriumi elnök, Képviselők akadályoztatása esetén:, Zsikla Győző kuratóriumi tag
A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő A cél az, hogy az alapítvány a helyi kisvállalkozásokat támogató tevékenység modelljeként működjön, hasonlóan azokhoz a Vállalkozási Irodákhoz, amelyek az Egyesült Királyságban működnek. Az alapítvány feladata, hogy ösztönözze, fejlessze és erősítse a független vállalkozói szektort Bács-Kiskun megyében. Ez jelentheti bármilyen kezdeményezés elindítását, támogatását, vagy menedzselését a megyében, amit az Alapítvány Kuratóriuma elhatároz, ha egybeesik az általános célkitűzéssel és megvalósítható, így elsősorban: - Kecskeméten Inkubátorház létesítése a rendelkezésre bocsátott ingatlanokban, az Egyesült Királyságban alkalmazott formák alkalmazásával lehetővé téve e módszer magyarországi elterjesztését; - oktatás, tanácsadás, különös tekintettel a vállalkozásokhoz szükséges ismeretekre és a nyelvtanításra; - pénzügyi feltételek és hitelfedezet módszerének kidolgozása; - külföldi vállalkozás-fejlesztési programok és módszerek adaptálása, e módszerek széleskörű ismertetése megfelelő fórumokon; - Külföldi tanulmányutak szervezése, ehhez a pénzügyoi fedezet megteremtése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
képviselő: Márton Attila titkár-helyettes, Rúzsa Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése,- és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: A tagok szociális-és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz., Lehetővé teszi tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését., Segíti tagjai biztonságának és egészségének megóvását., Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését., Tagjai körében önsegélyezést végezhet., A Büntetés-végrehajtás más szakszervezeteivel együttműködésre kész., A tagok rögzítik, hogy őket a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a sztrájk joga nem illeti meg. A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítés során vonják be. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Építészkamara

(oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11.
képviselő: Borbély Lajos ... >>

Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Mózes Ernő kuratóriumi elnök, Szedmák Tamás kuratóriumi titkár
A megyében kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal diplomás szakemberek alkotói munkájának, továbbképzésének támogatása, találmányaik, újításaik ösztönzése, hazai és külföldi ösztöndíjak finanszírozása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, József A. utca 15. fszt/2.
képviselő: Domján Gergely Sándor elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Háziorvosok Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
képviselő: Dr. Fischer László elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Dr.Csatári Bálint elnök, Hegedűsné Annus Jolán titkár
A környezetminőség romlásának mérséklését, az egyes környezeti elemek védelmét, a környezetszennyezés csökkentését célzó tevékenység támogatása, a környezetvédelem fogalmának, jelentőségének, korszerű szemléletének széles körű ismertetése, népszerűsítése, a környezeti nevelés, oktatás, képzés és szakmai továbbképzés rendszerének kiépítése, módszereinek fejlesztése, a környezetvédelem és a hatékony, piacképes termelés összehangolása, a környezetgazdálkodás elveinek alkalmazása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 19.
képviselő: Dr. Sípos Róbert alelnök, Józsa József elnök, Nagy Gyula titkár
Modern mentéstechnikai eszközök beszerzése. A Bács-Kiskun Megyei Mentőszervezet dolgozói szakmai képzésének elősegítése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

(oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka utca 19. II/8.
képviselő: Rónay István elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Műemléki Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Borbély Lajos
Műemléki védettség alatt álló építmények megőrzésének, helyreállításának, hasznosításának, bemutatásának támogatása; a műemlékvédelem jelentőségének széles körű ismertetése, népszerűsítése; a műemlékvédelem és a közművelődés, oktatás, idegenforgalom összehangolása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei MYRA Alapitvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Szabó Gábor kuratóriumi elnök, Zilahi Kálmán kuratóriumi titkár
A magyarországi alap és középfokú oktatási intézményekben tanuló Bács-Kiskun megyei lakos, szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Fül- Orr- Gégészetéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
képviselő: Dr. Kun Zsolt kuratriumi tag, ifj. Dr. Kálvin István kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Bács-Kisku Megyei Önkormányzat Kórházának Fül- orr- gége Osztályán és Audiológiai Szakrendelésén folyó gyógyító munkát ennek keretében: újszülöttkori, csecsemő és gyermek hallás szűréseket végez, - fül-orr-gégészeti onkológiai szűrővizsgálatot végez - beszéd rehabilitációs tevékenység a teljes gége eltávolított betegek részére. Támogatja a kórház: - műszer és eszközbeszerzéseit, - számítástechnikai fejlesztését- a dolgozók képzését, tobábbképzését. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Svébis Mihály kuratóriumi elnök
Az Alapítvány tevékenységével a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában folyó gyógyító munka elősegítése érdekében támogatja különösen: - műszer és eszköz beszerzéseit., - számítástechnikai felszerelését., - kórházi dolgozók képzését, továbbképzését., - lakossági preventív szűrővizsgálatok végzése és támogatása., - szociálisan rászorult kórházi dolgozó támogatása,- a lakosság egészségügyi támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Bodnár Tibor kuratóriumi titikár, Jankovszki Zoltán kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun megye önkormányzatai által támogatni kívánt fiatal szakemberek tanulásának, szakmai továbbképzésének segítése, másrészt segítséget és támogatást ad olyan Bács-Kiskun megyei születésű, vagy itt letelepedett fiataloknak, akik 25. életévüket még nem töltötték be, és tehetségük továbbfejlesztésének konkrét anyagi akadályai vannak. A tehetséget minden megnyilvánulási formában, foglalkozásra tekintet nélkül kész támogatni. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr.Bodóczky László elnök, Havas Endre Csaba főtitkár
A Tanács célja a megyében a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a megyei versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. Alapfokú szakemberképzés (edző-, játékvezető, versenybíró képzés, továbbképzés) szervezése, lebonyolítása. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. A tagszervezetek részére a tevékenységek koordinálása, tanácsadás, érdekképviselet és a gazdasági tevékenység ellátása. ... >>

"Bács-Megyei Vagyonőrökért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Budai utca 1.
képviselő: Baranya József kuratóriumi elnök
Az Alapítvány létrehozói olyan segélyalapot kívánnak működtetni a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonságtechnikai tervezők és szerelők megsegítésére., Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel tanfolyamok, továbbképzések és vizsgák szervezése, a személy-, vagyonőri-, magánnyomozói és a biztonságtechnikai szakágban tevékenykedők számára., Mindezen célok mellett szakkiállítások, konferenciák szervezése, rendezése., Az Alapítvány további céljai között szerepel szakkiadványok szerkesztése, kiadása a Bács-Kiskun megyei vagyonőrök, magánnyomozók biztonsátechnikai tervezők és szerelők számára, amely kellő tájékoztatást nyújt a vagyonőri, biztonságtechnikai szakágban. ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Szigeti Tibor elnök
A tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. Segíti az alapító dolgozóinak rendszeres testedzését és sportolását, működési területén elvégzi az oktatási intézmények tanulóinak csoportos úszásoktatását alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Ballószögi Lövész,Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Rezeda u. 23.
képviselő: Dr. Csizmadia Zoltán elnök, Fodor Sándor ügyvezető elnök
A lövészet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertetni és megszerettetni tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését, oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést az alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 3.C. I/28.
képviselő: Borka László Miklós kuratóriumi elnök, Szabó Irén Judit
A vállalkozói és pénzügyi kultúra terjesztése, különösen a falun élő és a mezőgazdaságban dolgozó népesség körében. - Makro szintű gazdasági programok. - Anyagi támogatást adni a céljaival egyező törekvések megvalósításához. - Oktatás és oktatásszervezés a programokhoz kötődően. ... >>

Bányai Júlia Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
képviselő: Dr. Lippainé Dr. Földesi Dalma kuratóriumi elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. - Magas szintű nyelvtudás alapjainak megteremtése, a korszerű nyelvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, beszerzése. - Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. - Tanulmányi és egyéb szakmai versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, nevezési díjak, felkészülési többletköltségek fedezése. - Tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók ösztöndíj jellegű támogatása. - Egészségtan, tantervi fakultatív bevezetése, és az ehhez szükséges szemléltető eszközök beszerzésének támogatása, külső előadók díjazása. - Nevelési és mentálhygiénés tanácsadó szolgálat megszervezésének és működtetésének támogatása az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Béke Téri Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Molnár Szilárd kuratóriumi elnök
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése, új módszertani eljárások bevezetésének, valamint az idegen nyelv oktatásának támogatása, tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán kívüli tevékenységének és szabadidős programjának bővítéséhez, kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, pályázatok meghírdetése tanulók és pedagógusok részére. ... >>

Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
képviselő: Papp Zsolt elnök
A hitben épülni, a reményben kitartani, a szeretetben növekedni. A hazai és határon túli magyar nemzeti értékeink, kapcsolataink ápolása. A polgári-keresztény értékrend képviselete, védelme. A családi életre nevelés programjának, a cserkészetnek, a két város iskolái közötti együttműködésnek, valamint egyéb, a célokkal összhangban lévő kapcsolatok kialakításának elősegítése. Civil szervezetekkel együttműködés. A két tertvérváros polgárai között személyes baráti kapcsolat kialakításának elősegítése. A két város testvérkapcsolatának előmozdítása, és a korábban létrehozott testvérvárosi kapcsolat felelevenítése. Két város polgárai és intézményei, gazdasági társaságok közötti kulturális, hitéleti, szociális és gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, támogatása. Évente közös program megrendezése, mely családos táborozásból és konferencia jellegű találkozások megszervezéséből áll. Az egyesület kezdeményezi és támogatja, hogy a hasonló érdeklődésű tagok is csoportokat hozzanak létre. Ezek az önállóan működő kis csoportok képezik az egyesület munkálkodásának szervezeti alapját. Az egyesület közreműködik a két város polgárai között évi -legalább- 1-1 cserelátogatás megszervezésében. ... >>

Beszédvár Fejlesztő Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Illyés Gyula utca 4. IV/13.
képviselő: Dr. Varnyú Andrásné elnök
A társadalom bármely rétegének és korosztályának nyújtandó oktatás, nevelés, képzés felzárkóztatás, képességfejlesztés céljából közérdekű alapítványt hoznak létre. A hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtését, elősegítését. Segítséget kívánnak nyújtani a meglévő képességek felismerésében, célirányos továbbfejlesztésében, valamint a fogyatékos képességűek speciális képzésében. A magyar nyelv ápolása, oktatása, a határainkon túli magyar anyanyelvűek anyanyelvi oktatásának támogatását, ezzel is elősegítve a magyarságtudat és a nemzeti összetartozás-tudat fenntartását, ápolását. Segíteni kívánják az oktatásban részt vevő pedagógusok szakmai és általános pedagógiai továbbképzését, utóképzését, az újabb oktatási módszerek megismerhetőségének, alkalmazhatóságának lehetősége megteremtését. oktatás, nevelés, képzés, továbbképzés, korai gondozás, fejlesztő felkészítés, óvodai nevelés, iskola-előkészítés, általános és középfokú iskolai nevelés, oktatás, felnőtt- és egyébb oktatás (OKJ szerinti szakképzés) felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanácsadás, prevenció, az oktatás módszertanának tudományos kutatása, fejlesztés, új módszerek kidolgozása, ismertetése, egészség-megőrzési, egészséges életmódra nevelési tanácsadás, szociális tevékenység - a rászorulók segítése a fenti tevékenység során, mozgás-, beszéd-, tanulási zavarok megelőzését segítő tanácsadás, a kialakult zavarok korrekciójára, megszüntetésére irányuló fejlesztő tevékenység, egyéni és csoportos terápiás fejlesztés (Ayres, HRG, TSMT, Meixner, Delacato, stb. szakértői,- tevékenység,-tanácsadás, logopédiai diagnosztika, látás-, mozgás-, értelmi fogyatékosok nevelése, oktatása. ... >>

Biztonságos Közlekedésre Nevelésért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

6000 Kecskemét, Jász u. 24.
képviselő: Leitner Lilla
Az alapítvány lehetőségeihez mérten a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében támogatja azokat a célokat, amelyek elősegítik az új közlekedési magatartásformák bemutatását és azok rögzítését, a gyermekek közlekedési kultúrájának fejlődését megteremtve ezáltal a közlekedési morál vátozásának alapját. ... >>

Bóbis Gyula Birkózó Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 73.
képviselő: Balla József elnök
Kecskemét város bírkozó életének támogatása, utánpótlás nevelés, új tehetségek felfedezése és felnőtt versenyzők, edzők patronálása. Versenyek rendezése és költségeinek finanszírozása. ... >>

Bocsok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bocskai u. 19.
képviselő: Horváth Éva, Jánosi István elnök, Ráczné Oláh Edit
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a körszerű tárgyi feltételek javításával, az óvoda udvarának, környezetének rendezése és folyamatos karbantartása, a gyermekek ellátási feltételeinek javítása, a nyelvoktatás, az úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, ill. elősegítése, tanulmányi kirándulások szervezése és anyagi támogatása, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

CARMEL INTERNATIONAL HUNGARY Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Thúróczy István elnök, Varga László titkár
Nonprofit alapon Kelet-Európában lévő karitatív szervezetek keresztül segélyszállítmányok megszervezése és szállítása. - Logosztikai eszközök rendelkezésre bocsájtása. - Egyházi iskolák és szervezetek renszeres segítése, támogatása. - Karitatív szervezetek keresztül a rászuló családok és tanulók személyes anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

CBA Kontakt Élelmiszer Kereskedők Egyesülete

(oktatási)

6000 Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.
képviselő: Konfár Zoltán ... >>

Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Lóczi László kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás támogatása, széles körű felkarolása.Ehhez anyagi hozzájárulást biztosít, pl. tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez, az iskola taneszköz állományának fejlesztéséhez. Segíti a diákok és pedagógusok szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz ösztöndíj hozzájárulással. Az általuk készített iskolai segédletek, füzetek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Támogatja azokat az iskolai előadásokat,- sorozatokat,- rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek, a személyiség kiteljesítését segítik. Az idegen nyelv oktatását, nyelvtanfolyamok szervezését, tartását diákok és pedagógusok körében ugyancsak segíti. A csoportbontások idegen nyelv, informatika szükség szerinti támogatása ugyancsak kiemelt feladata az Alapítványnak. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlsztését, a videotechnika teljessé tételét és ezek folyamatos működtetését az egész intézményben. Az iskola videoarchivumának hagyományápolás céljából, pl. rendezvények, oktatási programok megörökítése - fejlesztése, anyagi segítése. Az iskola diákjainak színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységének énekkari, sport, külföldi kapcsolatok támogatása. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, s az ebben résztvevő diákok, pedagógusok kiküldetését anyagilag is segíti. Az alapítvány támogatja a Diákönkormányzat munkáját, tevékenységét. ... >>

Családért, Gyermekért Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 8.
képviselő: Grosán Pálné kuratóriumi elnök, Vámos Károlyné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen az elvált, vagy külön élő, az egyik szülőt nélkülöző családokban élő, legjobb tanulók anyagi támogatása. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Dél-Alföld Daganatos Betegeinek Jobb Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 3.
képviselő: Dr. Csőszi Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy a támogatásával és eszközbeszerzéseivel javítsa a daganatos betegek minél korábbi diagnózisának esélyét, lehetőséget teremtsen a szűrővizsgálatokra elsősorban Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén. Eszközbeszerzései útján javítsa a már ismert daganatos betegek gyógyulási esélyeit, a Gyógyítás körülményeit komfortosabbá tegye a betegek ellátó helyét, különösen a Szolnok Megyei Hetényi Kórház Onkológiai Központját, ahol közvetlenül a betegellátásban, valamint közvetve a szakterületen dolgozók munkakörülményeinek javításával kíván a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában segíteni. Az Alapítvány segíteni hívatott továbbá az egészségügyi szakdolgozók, a daganatos betegek ellátásában résztvevő-* orvosok továbbképzését oly módon, hogy támogatásával, rendezvényeken, kongresszusokon vehessenek részt a gyógyításban résztvevő szakemberek. Az Alapítvány rendezvények és kongresszusok szervezésével, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével is támogatja a minél hatékonyabb szakmai munkát. ... >>

Dél-Alföld Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Ősz utca 14.
képviselő: Bibók Róbert Béla kuratóriumi elnök
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. Regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Alapítvány/South Great-Plain Regional Foundation for the Environmental Protection and Developmen

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u.66.fszt.1.
képviselő: Kónya József elnök
A vállalatok és más szervezetek környezeti felelősségének erősítése, környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati ismereteinek népszerűsítése, átfogó modelljének továbbfejlesztése, módszereinek, technikájának bevezetése vállalatoknál, külföldi tapasztalatok hasznosítása, nemzetközi kapcsolatok segítésével, oktatások, tanfolyamok, továbbképzések szervezése az Európai Unió előírásaival összhangban, költségcsökkentési lehetőségek keresése és kihasználása, környezetkímélő termékek és szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása, ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítése, környezeti elemek és természeti értékek megóvásához hozzájárulás, az ifjúság környezettudatos nevelése, kapcsolattartás nemzetközi és más szervezetekkel az Alapító Okirat 3-4.pontjai szerint. ... >>

Diagnozis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Erdélyi Zsuzsanna elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Betegfelvételi Osztályán folyó gyógyító munka elősegítése érdekében anyagi támogatás nyújtása az alábbi célokra: a korszerű és hatékony betegellátáshoz szükséges műszerek biztosítása, a technikai és infrastruktúrális háttér megteremtése, az osztályon dolgozó orvosok és nővérek számára továbbképzés támogatása. ... >>

Dongó Repülés-Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dráva u. 6.
képviselő: Zsámboki Tibor elnök
Az Alapítvány vagyonából repüléstechnikai, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, pilóta utánpótlás elősegítése, fiatalok repülőgépes ismeretterjesztő, képességfejlesztő felmérése, repülés, hagyományőrzés ápolása. Nemzetközi és hazai repülőnapok szervezése, lebonyolítása, amelynek bevételéből a pilótautánpótlás anyagi feltételeihez járul hozzá. Repüléstechnikai eszközök vásárlása, melyekkel az utánpótlás képzése, fiatalok repülőpályára való irányítása segíthető elő az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Dóry József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Tóth Imréné elnök
A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatán tanuló diákok tanulmányi eredmény, általános magaviselet és anyagi rászorultság figyelembevételével történő jutalmazás évente egyszer. ... >>

Dömdödöm Szülők Alapítványa a Fogyatékkal Élő Gyermekekért

(oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátra u. 1.
képviselő: AczélSzabó Jánosné Dr.Király Mónika, Nagy Ágnes kurátor, Süveges Éva kurátor
Az alapítvány legfőbb célkitűzése az értelmi fogyatékos gyermekek és családjuk társadalmi esélyegyenlőségének, beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézményének volt, jelenlegi és jövőbeni diákjaira, illetve családjaikra. ... >>

Dr. Szalva Péter és Dr. Szalva Péterné Juhász Erzsébet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Karon az oktatók, hallgatók oktatási és tudományos munkájának, valamint a kertészet fejlesztését szervezését tevékenységgel elősegítök támogatása. ... >>

Egészséges Lélegzetért Parlagfű Ellenes Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 2. IV/12.
képviselő: Urbán Sándor elnök
Támogatni a parlagfű (Ambrosia Artemisifolia) írtását, megszüntetését az általa fertőzött területekről Bács-Kiskun Megye és Kecskemét területén. Az ambrosia artemisifolia által okozott allargiás betegség visszaszorítása, ezáltal az egészségi életminőség javítása,felvilágosítani az általános és középiskolás tanulókat, megismertetni a parlagfű által okozott egészségügyi veszélyekre, egészséges tudat formálása az iskolák bevonásával, tájékoztatni a külterületi telek és földtulajdonosokat a várható virágzási időszakra, az írtás fontosságára, felderíteni az elhanyagolt, fertőzött területeket, tulajdonosaik megkeresése és felhívása az írtásra, kapcsolatfelvétel az önkormányzatokkal a közterületek parlagfű mentesítése érdekében, társadalmi munkaakciók szervezése, segítségnyújtás az Alapító Okirat 5-7.pontjai szerint. ... >>

Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15-17.
képviselő: Engelné de Jonge Bernadett, Kocsisné Almási Ágnes, Kőváriné Kiss Katalin elnök
Előmozdítani az Egyetértés utcai Óvodában folyó nevelési munka hatékonyságát, gyermekek nevelését, óvodai nevelés színvonalát, dolgozók szakmai fejlődését az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

"Emberek Emberekért Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 10.
képviselő: Kovács Csaba kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, az állami gondozott fiatalok támogatása a tanulásba és a munkahely szerzésben, a hátrányos helyzetű családok támogatása, az ilyen családokban élő fiatalok támogatása a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében, a kiemelkedő tehetségű sportolók segítése és támogatása, adományok gyűjtése a rászorulók részére és azok szétosztása, Magyarországon élő kisebbségek támogatása, természeti katasztrófában károsultak támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Endoscopia Haladása Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
képviselő: Dr. Nemes András
Olyan orvos-egészségügyi módszerek, eljárások kifejlesztése, adaptálása, ezek működési feltételeinek a megteremtése, a megfelelő szakemberek kiképzése és a hazai szakmai gyakorlattá válás elősegítése, melyek során a színvonalas és eredményes minimálisan invasiv kezelés endoscoposan megvalósítható. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal