Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
6. oldal

Városi Kaszinó Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
képviselő: Salánki István
A Kaszinó Egyesülethez kapcsolódó művelődő, alkotó kultúrális csoportok, közösségek tevékenységének segítése. Olyan körülmények biztosítása, amelyek lehetővé teszik az egyesülethez kapcsolódó csoportok tagjainak a kultúrált szabadidő eltöltést, az egymással való találkozást az alkotó közösségi tevékenység idő keretein kívül is. ... >>

Városi Kulturális Mozgalom Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Vacsi köz 50/7.
képviselő: Brúszel Péter alelnök, Kéri Miklós elnök, Kobza Miklós alelnök, Mózes Bálint alelnök
Az ifjúság körében felmerülő kreatív ötletek felkarolása, és azok megvalósításának elősegítése és különös hangsúlyt fektetve a még jelenlévő, kulturális és eszmei áramlatoknak a nagyközönség általi megismertetésére. Ezek közül is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület a lokális és globális környezetvédelmi kérdésekre, és ösztönözni az ökológiai gondolkodásmód elterjedését. Az Egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását., A szellemi hagyományok ápolása érdekében az Egyesület különös gondot fordít a szépkorú értelmiségiek életművének a fiatal korosztály számára való bemutatásának az elősegítésére. Az Egyesület további céljainak tekinti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, ehhez kapcsolódóan a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, valamint a napjainkban egyre fontosabbá váló fogyasztóvédelmi kérdések az ifjúság körében és nagy nyilvánosság előtti bemutatását, megvitatását. ... >>

Velünk Magadért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Wéber E. utca 12.
képviselő: Domokos Gábor alelnök, Dr. Füzesi Viktor elnök
A fegyveres szervek személyi állományának, illetve nyugállományú tagjainak szükség esetén természetbeni, illetve anyagi segítség nyújtása. A fegyveres szervek személyi állománya részére sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatása, A fegyveres szervek intézeteiben a munkakörülmények javítása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. A szabadságuktól törvény alapján megfosztott fogvatartottak reintegrációjának, illetve reszocializációjának elősegítése olyan programok, oktatások szervezésével és kidolgozásával, amelyek a társadalmi normák szerinti mindennapi szabad életre készíti fel őket. A fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javításával, sport és szabadidős tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, az ehhez szükséges eszközök biztosításával a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiataloknak, romáknak, tartós munkanélkülieknek, jövedelmi szempontból hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szenvedélybetegeknek, szabadságvesztést töltötteknek, büntetőeljárásban terheltjeinek minősülő csoportoknak, családoknak és egyéneknek anyagi segítségnyújtás, illetve olyan programok szervezése, projektek kidolgozása, ami a mindennapi életüket könnyebb teszi, segíti. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. Környezettudatos nevelés elősegítése, illetve környezetvédelmi programok szervezése, támogatása. ... >>

Viva La Musica Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Nemesszeghy u. 46.
képviselő: Homokiné Zoltai Anita elnök, Mikulás Gáborné akadályoztatás e.
Nőikar anyagi témogatása, zenei versenyeken való részvétel, kül- és belföldi koncerten részvétel. ... >>

Vizuális Művek Kortárs Alkotói Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Szent László krt. 34.
képviselő: A tisztségviselők ketten együttesen, Karáth Anikó alelnök, Thébesz Gábor elnök, Zimay András titkár
A közhasznú egyesület célja, hogy a fiatal alkotóművészek társadalmi szervezeteként erősítse a kulturális és művészeti élet jelenlétét kiállítások, előadások, művészeti és kulturális rendezvények szervezése, kiadói tevékenysége által. Az egyesület szervezési és propagandatámogatást nyújt, információs bázist képez, szakmai, nyitott kurzusokat szervez. Célja továbbá, hogy lehetővétegye tagjainak bel- és külföldi kiállításokon, alkotótelepeken való szereplését, érvényesülési esélyeik növelését. A közhasznú egyesület közhasznú szolgáltatását mindenki igénybe veheti. ... >>

Zarnócz András Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai utca 29.
képviselő: Mák Kornél kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Református Gimnázium diákjainak, a budapesti Szent Ignác Szakkollégium diákjainak és a kecskeméti Európa Jövője Egyesület által szervezett Magyarország Öröme programban részt vevő olyan fiatalok tanulmányainak, szakmai és erkölcsi nevelésének, fejlődésének támogatása, akik magukénak vallják az ökumenikus keresztény erkölcsi tanításokat, szakmai és, magánéletükben törekednek ezen értékek megvalósítására és közvetítésére, valamint a magyarság kulturális értékeinek megtartása érdekében tevékeny szerepet vállalnak. Az általa támogatott, vagy tevékenységbe egyéb módon bevont fiatalokat egymással is megismertesse, társadalmilag beágyazottságukat előmozdítsa, e tevékenységek által is megőrizze Zarnócz András emlékét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal