Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
5. oldal

PÁLMAHÁZ Kultúrális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Labancz István elnök, Mák István elnökségi tag, Valaszkay János elnökhelyettes, Varga László elnökségi tag, Vetéssy Katalin elnökségi tag ... >>

Párbeszéd 2003 Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Jégvirág u. 3.
képviselő: Steiner Ágnes alelnök, Várkonyi Miklós elnök, Várkonyi Miklósné titkár
Kultúrális tevékenység, az emberi, társadalmi kapcsolatok ápolása, politikai, vallási erkölcsi kultúrák megismerése, népek, nemzetek kultúrájának megismerése, etnikai kisebbségek, nemzeti kisebbségek helyzetének megismerése és javítása, kortárs magyar kultúra, tudomány, művészetek megismerése, kapcsolatteremtés az alkotókkal, határon túli magyarsággal kapcsolattartás, európai integrációnk elősegítése, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés az Alapszabály I/3-6.pontjai alapján. ... >>

Pásthy Díj Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Teleki László u. 12.
képviselő: Tóth Attila titkár
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában négy évtizedig eredményesen tanító, iskolaigazgató tanítványait ember- és magyarságszeretetre nevelő Pásthy János emlékének megőrzése, szellemiségének ápolása. A Kecskeméti Refomátus Kollégium Gimnáziumában tanuló fiatalok fokozott érdeklődésének felkeltése a magyar nép történetének tanulmányozása iránt. ... >>

Pedagógia Sub Rosa Kultúrális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Janus Pannónius utca 11.
képviselő: Szabóné Kövesdi Mária elnök
A gyermek harmonikus testi-lelki fejlődésének megóvása., Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a gyermek testben és lélekben úgy elevenedjen meg, hogy helye a világban, napi kötelessége és előtte álló jövő lehetőségei kirajzolódhassanak., Támogatjuk azokat a gyermekeket életútjukon, akik másként tehetségesek, társadalom számára nehezen befogadhatók vagy egyéb élethelyzetükből adódóan hátrányos helyzetbe kerültek., Önálló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása., Kulturális tevékenység., Szabadidő és hobbi tevékenység., Oktatási tevékenység., Szociális tevékenység (a hátrányos helyzetű gyerekek üdülése, táborozása)., Nemzetközi kulturális, baráti és cserediák kapcsolatok kiépítése. ... >>

Pedagógus Életerő Klub

(természetvédelem,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny.8.
képviselő: Zadravecz Györgyné elnök
A hagyományos népi és modern természetgyógyászat elvi elméleti alapjainak bemutatása, módszereinek átadása. Az egészséges életmód bemutatása a reformétrend és az egészséges, rendszeres mozgásgyakorlatok tükrében. - Jóga tanfolyamok szervezése és gyakorlati végrehajtása, - Gyalogos és kerékpár túrák szervezése, - Kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere az ország hasonló jellegű társadalmi szervezeteivel az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Petronella Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai u.5.
képviselő: Papp Bálint
Azon kecskeméti általános és középiskolás tanulók támogatása, akik bűvész szakkörön, vagy ezzel kapcsolatos egyéb képzésben vesznek részt. Ezen tanulók képzésének elősegítése. Fellépési lehetőségek bővítése. Nyilvános szereplésüket is lehetővé tevő, ill.az alapítványi célokat támogató nívós rendezvények szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése, ill.befektetés útján való gyarapítása. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. ... >>

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. Támogató Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, István király körút 24.
képviselő: Vizi-Nagyné Drozdik Szilvia intézőbizottság elnöke
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben ? tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló támogató ? így különösen: nyelvoktatási, továbbképzési, benne a határon túli magyar fiatalok szakmai gyakorlatát és továbbképzését segítő, sokrétű kulturális tevékenységet, valamint a cég külföldi vállalatai dolgozóival való kapcsolatépítése révén az euroatlanti integráció megvalósítására irányuló ? tevékenységet fejtsen ki, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával. ... >>

Pilinszky János Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr. Filvig Géza kuratóriumi titkár, Imre Károly kuratóriumi elnök
A Bács-Kiskun Megyében élő és dolgozó pedagógusok, írók, költők, ujságírók munkásságának kiemelkedő alkotásainak elismerése. ... >>

Porta Környezet-és Természetvédelmi, Városvédő, Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.
képviselő: Bárkányi Ernő elnök
A környezet és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális, szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Pro Ars Nova Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Búzavirág u.67.
képviselő: Kiss Katalin
Az alapítvány célja, hogy sz egységes magyar zenekultúrán belül az új törekvéseknek hangot adva támogassa a kortárs szerzők műveinek kiadását, a kiadott művek terjesztését. ... >>

Pro Perennis Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Zimay László utca 12.
képviselő: Bárkányi Ernő kuratóriumi elnök
Műemlékek és egyházi épületek építése, karbantartása, felújítása, működtetése. Műemlékek és egyházi épületek működési költségeinek támogatása. Kulturális, egészség-és környezetvédő rendezvények és tevékenységek lebonyoilítása, szervezése és támogatása. Rászorult fiatalok támogatása, oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységük segítése. ... >>

Puszta Katolikus Diákegyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Semmelweis u.6.
képviselő: Báth Dániel ... >>

Puszta Német-Magyar Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. II/1.
képviselő: Dr. Zima Anikó elnök ... >>

Református Orgonáinkért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Dr. Irházi István kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Református Templom orgonájának felújítása és karbantartása, valamint esetlegesen más helyen épülő új orgona létrehozása. ... >>

ROTARY CLUB KECSKEMÉT Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
képviselő: Szabó Ferenc elnök, Tari Jenő István titkár
Szolgálatkészség a mindennapi életben, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melynek bevételei szolgálnak fedezetül. A közösség számára hasznos, felelősségteljes tevékenységek támogatása. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kulturateremtő, kulturaközvetítő és kulturamegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében, csatlakozás és részvétel a Rotary Nemzetközi Diákcsere-programhoz, melynek célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját az Alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Silencio Hitközösség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
képviselő: Bihari Mónika titkár, Csányi Tóth Ferenc hitközösség vezető, Rakiás Csaba hitközösség vezetőhelyettes
Tagjai a Keresztény Biblia tanítása szerint éljenek, tevékenykedjenek. Egyházi keretet nyújtani azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot. Felkészíteni a hívőket, az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében. Az egyház részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében. Az egyház kulturális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni. Az egyház tagjai segíteni kívánják azt, hogy a hívők, tagok a szűkebb és tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Az egyház tagjai segíteni kívánják a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat lelki támasz nyújtásával.Az egyház tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl. időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségekben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociális és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében. ... >>

Smaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
képviselő: Turi Sándor elnök
Az egyesület Kecskemét vonzáskörzetében az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki tevékenységét:
A sclerosis multiplexes betegek otthon ápolásának és rehabilitációjának segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök biztosítása. Életvezetési segítségnyújtás, lelki gondozás. A még nem ismert SM-es betegek felkutatása. Kapcsolattartás a hasonló céllal működő társszervezetekkel. A sclerosis multiplexes betegek részére szociális gondozó biztosítása, munkahelykeresés. Egyéni segítségnyújtás, pénzbeli támogatás, kulturális programok szervezése. Elősegíteni az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése: speciálisan SM-es betegek ápolását, házi gondozását végzőknek, valamint gyógytornászoknak, háziorvosoknak. ... >>

Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Batthyány u.19.
képviselő: Csankó Árpád alelnök, Kovács Sándor ügyvezető elnök, Nagy József elnök
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, a tagszervezetek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozzák létre., A Szövetség tagszervezeteinek érdekképviselete és érdekvédelme, működési feltételeinek segítése., A tagszervezetek részére jogi-, közgazdasági-, pénzügyi-, horgászati-, halgazdálkodási-, vízvédelmi és egyéb szaktanácsadás nyújtása. A halászati jog és bérleti jog megszerzése és hasznosítása a horgász érdekek minél jobb érvényesülése érdekében. A tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok koordinálása. A természet és vízi környezet védelme, halgazdálkodás folytatása a természetes vizeken az értékmegőrző fejlődés biztosításával. A horgászsport szervezése, fejlesztése és anyagi támogatás oly módon, hogy gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek., A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése. ... >>

Szabadságharc 1848-49. Alapítvány

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Belsőnyír 202. Nyíri Erdészház
képviselő: Madácsi Sándor titkár, Nyitrai András
A hazafias érzelmi nevelés, - Az 1948-49. évi szabadságharcos emlékek gyűjtése és megőrzése, - Az emlékgyűjtemény gyarapítása, - Állandó kiállítóterem építése és állandó kiállítás létrehozása, - Szabadságharcos emlékmű létesítése, felállítása, - Évente 12 érdemes diák és 3 felnőtt díjazása, jutalmazása, Március 15. napján, Nemzeti Ünnepünk alkalmából az Alapító Okirat 2. pontja szerint. ... >>

Szent Erzsébet Alapítvány

(szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Szécsiné Marton Éva kuratóriumi elnök
Szent Erzsébet műemlék-templom állagmegóvása. - Czollner Mihály szellemiségének átörökítése, karitatív életmódjának folytatása. - Ifjúság keresztény szellemű nevelése és ehhez szükséges zsemélyi, tárgyi feltételek biztosítása a Szent Erzsébet templom vonzáskörzetében. - Idősek és nagycsaládosok segítése és gondozása. ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 9.
képviselő: Horeftosz Kristóf parochus
Újrateremteni a hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, karitatív és kultúrális tevékenységük gazdasági alapjait. - Megmenteni a görökök magyarországi templomait és restaurálni teljes műkincs együttesüket. - Görök kultúrális központot létrehozni Kecskeméten. - Feleleveníteni a kecskeméti, szentesi, és karcagi görök kompániák közművelődési és gazdasági tevékenységét. - Görög könyvtárat és információs szolgálatot működtetni, amely elősegíti a görög nyelvtanulást, a görög történelem, archeológia és művészettörténet tanulmányozását, és Görögország megismerését. - Kegyeleti helyek, temetők, síremlékek méltó kialakítása, gondozása. ... >>

Szent-Györgyi Iskola Alapítvány a Tanulókért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Domokos Anna kuratóriumi elnök
Az alapítvány kizárólag és közvetlenül közhasznú, különösen oktatási, képzési és kultúrális tevékenység támogatásának céljából jött létre az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás területén. ... >>

SZIÉTA Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 22 6/18.
képviselő: Dörömbözy Károly alelnök, Fehér Éva Edina elnök
A SZIÉTA Művészeti Egyesület elsősorban pedagógiai és szakmai szervezet, amelynek célja a pódiumi és színházi műfajok, az egyetemes és magyar irodalom, valamint a zenei és táncos műfajok, kultúrák népszerűsítése, a magyar nyelvkultúra ápolása; A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése; A kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása, az alkotók és alkotásaik szakmai és erkölcsi koordinálása; Az ifjúság társadalmi és kulturális identitásának erősítése a drámapedagógia, a költészet, a zene és a tánc segítségével; A tehetséges gyermekek és fiatalok személyi szakképzése, segítése, szakmai felkészítése a városi, megyei, regionális, országos és réteg versenyekre, a különböző prózai, zenés és táncos fesztiválokra, felvételi vizsgákra; Internetes portál (www.szieta.hu) létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást; Helyi, megyei, regionális és határon túli találkozók, versenyek, fesztiválok és szakmai táborok szervezése, bemutatkozási lehetőségek, fórumok szervezése; Az egyének és csoportok felkészítése, szakmai továbbképzések, tanfolyamok, kurzusok szervezése és segítése, speciális önképzés és fejlesztő munka folytatása; ?Gyermek- és Ifjúsági Színpad? és ?Művészeti Stúdió? működtetése; Különböző szintű és rétegű versenyek szakmai segítése, rendezése, koordinálása; Kapcsolattartás a határon túl működő nemzheti és nemzetközi kultúrát ápoló szervekkel; A helyi és országos médiával való közös munka és együttműködés;
A művészeti tevékenységhez kapcsolódó plakát és szóróanyag készítése, terjesztése, tanulmánykötetek és műsorfüzetek kiadása, jeles események audio és vizuális rögzítése, és ajánlás céljából történő kiadása; Országos és helyi szinten művészeti iroda működtetése, pódiumi produkciók forgalmazása és ajánlása; A közoktatás területén közreműködés a pedagógusképzésben és művészképzésben; a magyar nyelv és irodalom, a tánc és ének tanításának tematikus segítése az általános és középiskolákban, a különböző iskolatípusok tanmeneteinek megfelelően; Versenyek szervezése a pedagógiai feltételek figyelembe vételével; ... >>

Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 61.
képviselő: Gáspár Emese Rita kuratóriumi tag, Szabó Eszter kuratóriumi elnök
Elsődleges célja egy olyan állandó oktatási intézmény (iskola) létrehozása, amely feladatának tekinti a táncoktatást minden szinten, elsődlegesen azonban a már képzett táncosok, táncművészek szakmai középfokú, illetőleg felső szintű oktatását. Az alapítvány elsődleges célja továbbá az állandó oktatási intézmény létrejötte után annak folyamatos fenntartása, működtetése. Az alapítvány további céljai: támogatást nyújtani táncművészeti rendezvények vagy ahhoz kapcsolódó művészeti események megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés táncművészek, illetve a táncművészeti képzésben hallgatóként résztvevők előadásainak szervezésében és rendezésében, különös tekintettel olyan előadások és rendezvények támogatására, amely rendezvények, előadások egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé táncelőadások megtekintését, másrészt tánckulturális lehetőségekben korlátozott települések lakói számára teszik lehetővé színvonalas táncművészeti rendezvények látogatását, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek lakta területeket, valamint a határon túli magyarság által lakott területeket is;
Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a táncművészet oktatásának fejlesztése céljából;
Táncoktatásra, vagy egyébként az alapítvány profiljába tartozó tevékenységre vonatkozó tanterv ? és tananyagfejlesztés folyamatának támogatása;
Táncművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése;
A táncművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek javításához történő hozzájárulás;
A táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, elismerésben részesítése;
Ösztöndíjak folyósítása táncművészeti képzésben résztvevők részére;
Tehetséggondozó programok szervezése, bonyolítása, támogatása;
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség);
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók étkeztetésének szervezése, finanszírozása;
Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók és tanulók támogatása, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekből, valamint a határon túli magyarság köreiből érkező oktatókat és tanulókat is;
Táncművészeti célú kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Táncpedagógusoknak, táncművészeknek és amatőr táncosoknak ajánlott és tartott oktatás és szakmai továbbképzés szervezése, támogatása; együttműködés a társművészetek reprezentánsaival ill. intézményeivel;
Oktatást kiegészítő tevékenységek (oktatási szaktanácsadás, diákcsereprogramok szervezése, oktatási vizsgáztatás értékelése, oktatásszervezési feladatok ellátása) alkalmazása és támogatása;
Alternatív gyógyászati tevékenységek lehetőségeinek kiterjesztése, alkalmazása és támogatása a tánc és mozgáskultúra segítségével;
nemzetközi kapcsolatok támogatása, társintézmén ... >>

Szij Rezső- Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyüjtemény Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
A tudományos és művészeti gyüjtemény létrehozása és működtetése. ... >>

Színészek az Ifjúságért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Katona József tér 5.
képviselő: Hegedűs Zoltán
A művészet eszközeivel segítséget nyújt az ifjúság neveléséhez, lehetőséget teremtve pályakezdő színészek bemutatkozására, fiatal, pályakezdő írók műveinek nyilvánosságra hozatalára, támogatja a szociálisan rászoruló színészeket. ... >>

Színvonalas Oktatásért, Nevelésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
képviselő: Korsósné Jávorka Zsuzsanna
Szakkörök, diákkörök, kultúrális és sport csoportok tanórán kívüli foglalkozások, egyéb kiegészítő tevékenységek támogatása, - A központi és az ömkormányzati szociális támogatási rensdszert kiegészítő, és azok működtetését elősegítő szociális támogatási rendszer kialakítása, - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javításához szükséges műszaki technikai berendezések beszerzése, - Magasszintű nyelvtudás alapjainak megteremtése, a korszerű nyeltvtanítás tárgyi feltételeinek javítása, eszközbeszerzés, - Tanulmányi és egyéb szakmai versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, nyertesek díjazása, nevelési díjak, felkészülési többletköltségek fedezése, - Tehetséges tanulók ösztöndíj jellegű támogatása. ... >>

Szociális Munkások Dél-Alföldi Regionális Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Áfonya utca 7.
képviselő: Onozó Andrea elnök, Szabó Lászlóné titkár, Szász Károlyné gazdasági vezető
Összehangolni a szakma különböző területén dolgozó szociális munkások tevékenységét. Iránymutatóan részt vesz a szakmában dolgozók és az e pályára készülők, valamint önkéntes segítők tájékoztatásában, elősegíti képzésüket, továbbképzésüket. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít. Szakmai konferenciák, programok, külföldi tanulmányutak szervezése, részt vállal különböző kutatásokban, mely a szakma előmenetelében segíti (regionális fejlesztési koncepció készítése), kulturális és szabadidős programok szervezése. Szociális utazó szolgáltatot biztosít a kistérségek számára is. Szociális Információs Centrum létrehozása, az Egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése. Együttműködik a szakmát oktató és gyakorló szakemberekkel, koncepciót dolgoz ki a szakterületek minőségbiztosítására, szakmai ellenőrzésére, hatékonyságának növelésére, menedzselésére. ... >>

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
képviselő: Váczi Mária
Az európai játékkultúra történetének, a játékokban rejlő sajátosságok és összefüggésekj megismerése és megismertetése. A magyar és egywetemes ku.túrán alapuló hagyományörző játék és kézműves alkotóműhelyek bemutatása. A nyugati szórványban élő gyermekek és fiatalok hagyományörző táborainak szervezése. ... >>

Szövetség a Polgári Körökért - Kecskemét

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
képviselő: Bogdándy Ferenc elnök, Eln.akad.eset.:Dr.Bajzik László eh.
A polgári kultura, a polgári értékrend megőrzése a magyar társadalomban. Ennek érdekében közreműködik a polgári körök és minden polgári értékrendet magáénak valló társadalmi szervezet, egyéb társadalmi szerveződés összefogásában, céljaik, kezdeményezéseik közvetítésében, összehangolásában. Elősegíti ezen szervezetek számára a polgári kultura, értékrend megőrzéséhez, terjesztéséhez szükséges információk eljuttatását, amelyeket magyarországi, európai uniós és egyéb külföldi forrásokból a szövetség össze tud gyűjteni. Közreműködik a kulturális,oktatási, sport, szabadidős és társasági programok megszervezésében, a szövetség céljaival összefüggő tevékenységek szervezésében, kiadványok megjelentésében, terjesztésében az Alapszabály I/3. pontja szeint. ... >>

Tabula Rasa Társulat

(kulturális)

6000 Kecskemét, Áfonya u. 49.
képviselő: Sisak Péter ... >>

Taktikai Közelharc Fejlesztő és Oktató Szervezet Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 22. III/10
képviselő: Nagy Gyula elnök
olyan intézkedési cselekménysorozatok összességének kifejlesztése, amely mindenféle harcművészeti előképzettség nélkül is könnyen elsajátítható, tematikája könnyen megérthető és követhető, mind magánszemélyek, mind rendészeti területen dolgozók részére, szabadidős tevékenység során is gyakorolható. Az Egyesület, mint szervezet szem előtt tartja a hatályos jogszabályokat, az arányosság mértékének elvét a képzést igénylő szervek és személyek tekintetében egyaránt. További célja a biztonságos, szakszerű önvédelmi és közelharc technikájának fejlesztése és megismerése. Az Egyesület fontosnak tartja a közelharc technikák fejlesztése, kidolgozása során, hogy módszerei egyszerűen elsajátíthatók, hatékonyak és speciálisan az elvégzendő feladatra is alkalmasak, biztonságosan kivitelezhetők legyenek. ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
képviselő: Szappanos Benedek elnök
Az eredményes közösségi munka elismerése tárgy- vagy egyéb jutalom formájában. Céljutalom kitűzése a Házirendben megfogalmazottakon kívül végzett feladatok, vállalások teljesítéséért. Alkalmanként diákok, pedagógusk jutalmazása. - Nyelvi és egyéni oktató, képző és továbbképző tevékenységek, programok támogatása a diákok és a pedagógusok körében egyaránt. (nyelvtanfolyam, irodalmi, művészeti, kézműves szakkörök,stb.) - Diákönkormányzat munkájának segítése, kezdeményezéseik anyagi támogatása. (kultúrális és sporttevékenységek, támogatása) - Az intézmény és a diákönkormányzat működését, a diákok kényelmét, komfortérzetét javító eszközök, anyagok berendezések beszerzése. - A diákönkormányzat és a nevelőtestület által kiírt pályázatok nyerteseinek jutalmazása. ... >>

Tételhegy Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Vacsi köz 63/d.
képviselő: Bodó Sándor kuratóriumi elnök
Természetvédelmi park és történelmi emlékhely létrehozása az Alföld kiemelkedő jelentőségű tanúhegyén, a Solti Tételhegyen (Bács-Kiskun megye). Helyi regionális és országos hatókörű kulturális kiállítások szervezésével, valamint előadások tartásával támogatjuk a solti Vécsey Károly Művelődési Ház programjait (Solti Tavaszi Napok, Magyar Tudományos Ünnepe) Közreműködünk a solti Tételhegyen tervezett Bóna István Múzeum alapításában, majd működtetésében, ezzel egyidejűleg internetes honlapot készítünk és működtetünk. Régészek, múzeulógusok és örökségvédelmi szakemberek közreműködésével támogatjuk a tételhegyen a környékén előkerülő régészeti és építészeti emlékek szakszerű feltárását, megóvását, szükség szerinti helyreállítását. Szakértői tanulmányokkal segítséget nyújtunk Solt Város Önkormányzata részére az örökségvédelmi tevékenységében. ... >>

Tintaló Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Őz utca 14.
képviselő: Sisak Beáta elnök
Színházi társulat keretében beltéri, valamint utcai színházi előadások, gyermek programok létrehozása, kulturális rendezvények és más művészeti társulatok produkcióinak szervezése, fesztiválok megrendezése, színházi kellékek, díszletek, jelmezek, bábok tervezése, kivitelezése, zenész rendezvények létrehozása. ... >>

Tiszta Energiával Magyarországért Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 1/B. VII/1.
képviselő: Borbély József elnök
Mindazon magyar állampolgárokat alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözésmentesen törvényeinket, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni., Elutasítani minden szélsőséges és diktatórikus politikai elvet és gyakorlatot., Fejleszteni a többpárti politikai kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai döntéshozatalba., Megteremteni a jövő Pártját, amely valóban előmozdítja az esélyek kiegyenlítődését, közvetve anyagi, lelki, erkölcsi sikerekhez, köz-megelégedettséghez vezet, - a felemelkedés és a nemzeti egységpárt pártja lesz. ... >>

Toll és Ecset a Bács-Kiskun Megyei alkotók, művészek és művészetpártolók Alapítványa

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Világ utca 3. I/18.
képviselő: Ferencziné Szakállas Anna kuratóriumi elnök
Támogatni a Bács-Kiskun Megyéhez kötődő tehetséggel megáldott írókat költőket és művészeket, ezen belül alkotók alkotásainak bemutatása és megőrzése az utókor számára. A kortárs amatőr és hivatásos alkotók részére publikálási lehetőség biztosítása- műveik hangzó anyaggá való feldolgozása-, A hazai irodalom színesítése Művészeti élet lendületbe hozása. Az alapítvány további céljai közé tartozik ezen kívül: A Bács-Kiskun Megyei költők és Írók Baráti Körének a ?Üzen a homok? című irodalmi lap kiadásának támogatása. Az ígéretes fiatal tehetségek irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotók és társaságok felkarolása, propagálása (Újságok, könyvek, alkotások megjelenítése, kiállítások, író- olvasótalálkozók, előadói estek szervezése és anyagi támogatása). ... >>

Tóth Menyhért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Simon Magdolna elnök
Tóth Menyhért életművének népszerűsítése. - Művészettörténészek kezdeményezéseinek támogatása, akik Tóth Menyhért életművét, annak kisugárzását kívánják feldolgozni. - Alkotóművészek kezdeményezésének támogatása, akik a képző- és iparművészet, az irodalom, a zene film, fotográfia különböző területein Tóth Menyhért életművéhez kapcsolódnak, azt népszerűsítik. ... >>

Transradar Összművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Harmat utca 29.
képviselő: Sebők Kata elnök, Tarnóczi Sándor alelnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet,- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támogatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létre-hozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>

Tudomány, Innováció, Technológia, Kultúra az Emberért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 53.
képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök
A tudomány és technológia legújabb felfedezéseinek megismertetése a társadalom széles körével (elsősorban a környezetvédelem és egészségvédelem területén) annak érdekében, hogy az emberek élhessenek a jelenkor lehetőségeivel, illetve fel tudjanak készülni a jövő változásaira, illetve a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, illetve az életminőség környezeti feltételeinek javítása., Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett köztisztaság fenntartását, a terület környezetvédelmi állapotának javítását, ezen területek kérdéseinek bemutatását, kutatását, valamint az ezekkel kapcsolatos rendezvények, konkrét környezetvédelmi akcióprogramok szervezését és lebonyolítását, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb ? regionális, országos, nemzetközi, globális ? szemléletű környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát., A terület tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a lakosság és környezete harmonikus kapcsolata kialakításában való közreműködés, a lakosság környezetvédelmi tudatformálásának elősegítése, megfelelő környezeti tudatosság megteremtése, mely előfeltétele a regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal sikerességének., Az egyesület a helyi környezetvédelmi program, valamint az egész ország területére kiterjedő, átfogó stratégiai fejlesztési, megújulási program megalkotásában és végrehajtásában történő aktív részvételt kíván megvalósítani., Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a természetes, valamint az épített környezet védelmét, a terület megőrzésére érdemes, jellegzetes, értékes építészeti és természeti arculatának megóvását, fenntartását és továbbfejlesztését, illetve a környezetvédelem körébe tartozó feladatokat, különös tekintettel: a levegőtisztaság, a környezeti zajok és rezgések elleni, a talaj-és víz, a hulladék elhelyezés, valamint az állattartás körébe tartozó feladatokra., Az egyesület a jövőben szerepet vállal a hulladék keletkezésének megelőzésében, a hasznosítás elősegítésében, a hulladékkezelés környezetkímélő lebonyolításában, a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában, az engedélyezésben és az engedélyi feltételek betar(ta)tásában és közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., A lakosság városias életforma igényének biztosítása, oktatási és a közművelődési intézmények működésének környezettudatos fejlesztése, egészséges lakó- és munkakörülmények megteremtése, figyelemmel a területek közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., Az egyesület törekszik a terület környezeti, táji és épített értékeinek fejlesztésére és védelmére, kultúrájának, hagyományainak megőrzésére ... >>

Tűzön - Vízen Át Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Herczeg István elnök
Az Egyesület célja egy olyan élő közösség megteremtése, fenntartása, mely élővé teszi, őrzi és továbbadja a magyar néphagyomány örökét. ... >>

Tűzzománcművészek Magyar Társasága

(kulturális)

6000 Kecskemét, Pázmány Péter u. 8. I/1.
képviselő: Ifj. Gyergyádesz László ... >>

Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Babits M. utca 13.
képviselő: Molnár Ilona Eszter elnök, Szűcsné Lakatos Magdolna alelnök
Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek táboroztatása, hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek erdei iskolai programra való kijuttatása. Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, szervezése. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére továbbképzés szervezése. Gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szakmai kirándulások szervezés. Az egyesület információs és levelezős rendszerének kialakítása és fenntartása. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás; a rendőrséggel közreműködve részt vesz a város bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységében; a bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolódva a gyermekek és tanulók környezettudatos nevelésének segítése a környezetvédelem érdekében; A gyermekek, fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok egészséges életmódra nevelése; hagyományőrzés; gyermekek és fiatalok idősekkel való kapcsolatának kialakítása. Az ifjúság fejlesztése A résztvevő fiatalok társadalmi részvételének segítése azért, hogy ne problémaként, hanem potenciális erőforrásként legyenek jelen a helyi közéletben. Drogprevenció. A fiatalok számára példamutatás és információadás közvetlen módon a saját megtalálási helyükön. Így szabadidejük hasznos eltöltése. ... >>

Új Aranykor Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Káposztás köz 7.
képviselő: Ortutay Z. Attila kuratóriumi elnök
Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozásával teljes egészében megnyíltak azon pályázati lehetőségek, amelyek az elmaradott területeken történő felzárkózást, fejlődést szolgálják. Az anyagi erőforrások elosztására irányuló pályázati rendszer az együttműkö-dés, esélyegyenlőség és egyenjogúság horizontális alapelvei mentén működik. Az Alapít-vány az alábbiakban részletezett tevékenységei keretében ezen elvek gyakorlati megvaló-sulását kívánja elősegíteni. Az Alapítvány tartós közérdekű célja ugyanezen alapelvek ér-vényre juttatása és megvalósítása a hazai gyakorlatban. Az Alapítvány tartós közérdekű célját konkrétan a szociális szféra és a környezetvédelem területén kívánja megvalósítani. A szociális téren történő fellépést az egyre növekvő társadalmi különbségek megszüntetése iránt megfogalmazódó társadalmi elvárás indokolja.A hatékony környezetvédelem pedig napjainkra nem vitásan az emberi lét egyik leghangsúlyosabb kérésévé vált, ahol az érdemi cselekvés elkerülhetetlenné vált. Ezen területeken történő hatékony fellépés érdekében az Alapítvány ismeretterjesztő, figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenységet kíván végezni, tá-mogatja és ösztönzi az ezekkel, illetve az ezeken a területeken hasznosítható újdonságok-kal kapcsolatos kutatómunkát, közreműködik az e téren megvalósítandó nemzeti ? nemzet-közi ? összefogás és együttműködés megteremtésében, tájékoztatást ad az ezekhez kap-csolódó pályázati lehetőségekről adott esetben ezek során konkrét segítséget nyújt (szak-mai előkészítő tevékenység), valamint támogatni kívánja a szociális területeken kreatív te-vékenységet nyújtó szervezeteket és a kulturális programszervezést. Közvetlenül közremű-ködik munkahelyteremtésben, szociálisan rászorulók foglalkoztatásának elősegítésében. ... >>

Unikornis Gyermek- Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Szilágyi Tímea kuratóriumi elnök
A kecskeméti gyermekek művészeti képzésének, oktatásának megvalósítása. Az alapítvány erre rendelt vagyonának, a kapott adományoknak a felhasználásával, támogatás formájában kívánjuk megvalósítani az alapítványi célokat. ... >>

UNIVER Tánczos Péter Népzenei Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Mónus Ferencné elnök ... >>

Varázspálca Bűvész Klub Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 71. 5/13.
képviselő: Eln.akad.eset.:Farkas József aleln., Eln.akad.eset.:Rábai László alelnök, Madarász Zoltán elnök(önálló)
A bűvészet műfajának népszerűsítése, lehetőleg egy kecskeméti bűvészközpont kialakítása, kezdő bűvészek felkarolása, szakmai irányítása, pályakezdés segítése, bűvészkedés tanítása gyermekeknek, fiataloknak, aktív bűvészek támogatása műsoraik fejlesztésében, fellépési lehetőségek szervezése, egyéb varieté számok támogatása, tanulmányi utak támogatása, szakmai továbbképzések, bűvész előadások szervezése, támogatása, bűvészettel kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványok kiadása az ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal