Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
4. oldal

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Liszt F.u.19.
képviselő: Vetéssy Katalin elnök
A természetvédelem jelentőségének propagálása, természetvédelmi ismeretek nyújtása, azok népszerűsítése, a természetvédelmi tevékenység összehangolása, a természetvédelméért tevékenykedők munkájának értékelése, elismerése, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi munkájának támogatása, természetismereti nevelési tevékenységek, programok támogatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, élőhelyrekonstrukciós és rehabilitációs tevékenység támogatása, természeti és kulturális értékek bemutatását, fenntartható turizmust célzó kiadványok, tevékenységek támogatása. ... >>

Kiskunsági Vendégvárók Egyesülete

(kulturális)

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 25.
képviselő: Palásti Ferencné ... >>

Koji-Do Karate-Jutsu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Toscanini u.36.
képviselő: Dr.S.Mustafa Dorbayani
shitoryu karate sportban való edzése, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése, lebonyolítása, új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban, nemzetközi szemináriumok és vizsgák szervezése, részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken, bajnokságokon az alapszabály 3.pontja szerint. A harcművészeti hagyományok őrzése. A harcművészet fejlsztése és oktatása elméletben és todományosan. Új módszerek és rendszerek bevezetése a karate oktatásban. Koji-Do Karate-Jutsu oktatása a harcművészet teljesen tradicionális módján. Ortszágos (nemzeti) és nbemzetközi Koji-Do Kyu és Dan vizsgák lebonyolítása és hivatalos díjak átadása. Koji-Do edző és vizsgáztató képzés minden országos (nemzeti) és nemzetközi szinten. Másodlagos tevékenységként a shitoryu karate oktatása, shitoryu karate övvizsgák szervezése, shitokai bíró-, ellenőr-, instruktorképzés és vizsga szervezése és lebonyolítása. Nemzetközi szemionáriumok és vizsgák szervezése, lebonyolítása bírók, ellenőrök részére. Részvétel nemzeti, nemzetközi versenyeken és bajnokságokon. Szakkpzett edzők foglalkoztatása, az egyesület versenyzőinek leigazolása. Koji-Do és shitokai karate központok kialakítása más országokban is. Oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése. ... >>

KORDON Fiatal Rockkedvelők Önálló Csoportja

(kulturális)

6000 Kecskemét, Március 15. u. 5. IX/237.
képviselő: Szőke János ... >>

Kortárs Gyűjtemény a Cifra Palotában Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
képviselő: Szűts Miklós ... >>

Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 11.
képviselő: Fusz György kuratóriumi elnök
A szilikát művészetek (kerámia, üveg, beton, papír) területén a kortárs művészet alkotói tevékenységének támogatása, a magyar szilikátművészeti műfajok ? beleértve a kézműves, képzőművészeti és formatervezési ágazatokat ? nemzetközi szintű fejlődése és elismertsége érdekében, a hazai képző- és iparművészek alkotómunkájának, kísérleteinek, kutatásainak és továbbképzésének támogatásával. Építi és erősíti a nemzetközi kapcsolatokat a magyar kultúra megismertetését, a kulturális sokszínűség megőrzését és az euroatlanti integrációt elősegítendő. A székhelyen lévő műemlék és műemlék jellegű épületek felújításában, hasznosításában, megóvásában, és más műemlékek szilikátművészetek területén lévő alkotásainak felújításában, rekonstruálásában, restaurálásában is részt vállal, ezáltal a műemlékvédelemben is tevékenységet folytat. A kulturális örökség megóvása területén az Alapítvány meglévő szilikátművészeti gyűjteményének, valamint az ezt őrző Nemzetközi Kerámia Stúdió nemzetközi kortárs gyűjteményének megóvásában, gyarapításában, múzeumi körülmények közötti bemutatásában vállal feladatokat. ... >>

Könnycsepp és Mosoly Szociális és Vállalkozás-fejlesztési Nyílt Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Március 15. utca 3-5. VII/196.
képviselő: Lajos Krisztina kuratóriumi elnök, Szabó Attiláné kuratóriumi tag
Az Alapítvány célja anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ?gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, tartósan betegek, szenvedélybetegek, idősek-társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, általános szociális tevékenység. Kulturális és művészeti tevékenység támogatása. Szabadidős és hobbitevékenység népszerűsítése. Egészségügyi tevékenység: mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: gyermek, ifjúság és- családvédelem, egészségkárosodottak, fogyatékkal élők támogatása. Jogvédő tevékenység: gyermekek jogai, állampolgári jogok védelme. Kis- és középvállalkozások versenyhátrányának a leküzdése érdekében szakmai találkozók szervezése, tanácsadás. ... >>

Közép-Európai Civil Kutató Intézetért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10-12. fszt./1.
képviselő: Péterfia Béla kuratóriumi tag, Simon János kuratóriumi tag, Törőcsik Attila kuratóriumi elnök
A Közép-Európai Civil Kutató Intézet támogatása., A magyarságra (az anyaországban élők és a világon szórvány kisebbségben élő magyarság) hatást gyakorló, európai és magyarországi jogszabályok és azok társadalmi hatásainak vizsgálata, hatásvizsgálatok készítése a civil társadalom részvételével, kiemelten a Közép-Európában élő állampolgárok, civilek vonatkozásában., Közép-és Kelet-Európai átlátható döntéshozatal politikai és jogintézmény elemeinek, médiaszabályozás és médiahatóságok, médiumok tevékenységének jogi szabályozásának hatásvizsgálata a civil társadalom részvételével., Szakmai és társadalmi együttműködés az Európai Unió döntéshozó és jogalkotó szerveivel, a Magyarországon folyó döntéshozatal szerveivel és jogalkotó szerveivel., A magyar kultúra megismertetése, az egyetemes magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, valamint az ezekkel kapcsolatos kulturális, közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság média ismeretszerzésével összefüggő feladatok., Általános feladatokkal kompatibilis érdekérvényesítő feladatok az Európai Parlamentben és a tagállamok kormányainál kizárólag a Magyarországi Hivatalos Parlamenti Lobbi Szövetséggel és partnereivel együttműködve., Tanulmányok publikálása, tudományos, kulturális folyóiratok, könyvek kiadása nyomtatott, illetve elektronikus formában., A civil részvétel elősegítése, kapcsolatok koordinálása, szakirányú feladatok összehangolása, népek közötti együttműködések elősegítése, etnikai, kulturális és vallási kisebbségek beilleszkedésének, problémáik orvoslásának megoldása. ... >>

Kreatív Amatőr Művészek Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Pákozdi csata u.9.I/2.
képviselő: Spitzer Zsolt ... >>

Kultúrális Központok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 1.
képviselő: Bárdos Ferenc ügyvezető elnök, Laknerné Brückler Andrea elnök, Várhalmi András alelnök
Sokirányú kultúrális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kultúrális központok szakmai és érdekvédelmi együttműködése, információcseréje és közös érdekérvényesítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kurázsi Táncműhely Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Platán utca 53.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az Egyesület tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik a hagyományos és archaikus magyar tánckultúra fejlesztését és ápolását., Céljuk továbbá a tánckultúrával kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Lakó Sándor Kamarazenekar Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Teleki László utca 11/A.
képviselő: Baky László elnök, Tőzsér Tamás titkár
A Lakó Sándor Kamarazenekar tevékenységének elősegítése, mind szakmai, mind anyagi támogatók felkutatása, rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása, rendezvényeinek, így koncertfellépéseik megszervezése, lebonyolítása, a zenekar működéséhez szükséges hangszerek, kották, technikai eszközök, gyakorlási lehetőség biztosítása. Kecskemét amatőr zenei kultúrájának fejlesztése. Kecskemét, arculatát markánsan megjeleníteni az amatőr zenei tevékenységek összefogásával. Kamarazenekari, énekkari találkozók, versenyek rendezése, a zenei élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az amatőr zenélés, mint kulturális örökség megóvása. A Kecskeméten élő amatőr zenészek összefogása, gyakorlási lehetőség megszervezése, tehetségek, kezdeményezések felkarolása. Versenyek, találkozók lebonyolítása. Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása. Ifjúsági és felnőtt zenei és más hasonló kulturális rendezvények szervezése, amatőr zenei klub alakítása, működtetése. Művészeti események szervezése (zenei, néptánc, stb.). Iskolai művészeti oktatás támogatása. Kecskemét város zenei kultúrájának, hagyományainak országos és határon kívüli népszerűsítése. ... >>

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Mészáros Sándor
A nevelés és oktatás iskolai feltételeinek javítása, a tehetséges diákok ösztönzése, a nyelvtanulás sokirányú segytése, a kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása, a kiváló teljesítményt nyújtó tanuló k jutalmazása. ... >>

Látó Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező u. 2.
képviselő: Dr. Debreczeni József
Határainkon kívül élő magyarság művelődési- kulturális életének segítése, eszközökkel való ellátása, anyagi támogatása. ... >>

Lavina Nanbudo Sportegyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
képviselő: Süveg Tibor elnök
A gyermek-és felnőttcsoportok karate sportban való edzése, karate övvizsgák szervezése, részvétel nemzeti és namzetközi versenyeken, bajnokságokon, kapcsolattartás, harcművészeti hagyományok őrzése, nanbudo szemináriumok szervezésében, oktató anyagok készítésében közreműködés az Alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

Lurkó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Valádi Sándorné
Az alapítvány célja a Lánchíd Utcai Általános Iskolában: - az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, - működő diákönkormányzat munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, - az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése, - az iskola kultúrális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása. ... >>

Lux Fontana Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Simonyi utca 5.
képviselő: Bors István Csaba alelnök, Deák Krisztina titkár, Rozgonyi Andrea Márta elnök
Testi-lelki-szellemi egység harmóniájának helyreállítása, megőrzése, gondozása. Eljuttatni az emberekhez a szeretet, elfogadás, szabadság valódi jelentésértelmét. Megtalálni olyan tanítókat, szakembereket, írókat, kutatókat, akik hasonló szellemiséget képviselnek, fórumot teremteni gondolataink kicserélésére. Lehetőséget biztosítani a nyugodt, mély, meditatív elmélyüléshez. Önművelés lehetőségének megteremtése. Egészségmegőrző technikák gyakorlása, elsajátítása. Természeti környezetünk gondozása, megóvása. Magyarságtudat erősítése. Művészeti érzékek felszínre hozása, a tehetségek gondozása. Naturkomform életmód terjesztése. Ősi hagyományok, népszokások felelevenítése, terjesztése. ... >>

M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Bihar u. 6.
képviselő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna kuratóriumi elnök
Hangszerek zeneképzést elősegítő eszközök vásárlása. Tanulók résztvételének anyagi támogatása zenei versenyeken. ... >>

Magyar Animáció Háza Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21
képviselő: Dr. Szécsi Gábor kuratóriumi elnökhelyettes, Jankovics Marcell kuratóriumi elnökhelyettes, Probstner János kuratóriumi elnökhelyettes, Richly Zsolt kuratóriumi elnökhelyettes, Szabó Csaba kuratóriui elnök
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában felsorolt vagy felhatalmazása alapján más törvényekből következő helyi közfeladatok ellátása körében ? különös tekintet-tel a műfaj több évtizedes helyi hagyományára ? a magyar animációs filmművészet értékeinek megerősítése és népszerűsítése., Ezen belül különösen a múltban használt animációs filmkészítő eszközök felkutatása és bemutatása, Magyarországon és külföldön élt kiemelkedő tehetségű animációs filmművészek munkáinak és relikviáinak összegyűjtése, tudományos feldolgozosa és tárolása., A magyar animációs filmművészet népszerűsítése helyben, a régióban, az ország egész területén, külföldön ? különös tekintettel a határon túli magyarok körében ? műhely foglalkozásokkal, kiállításokkal, hazai és külföldi vetítésekkel, nemzetközi animációs filmfesztiválok szervezésével, szakkönyvek és periodika kiadásával, valamint egyéb, a magyar animáció megőrzését és fejlődését segítő tevékenység., Művészi értéket képviselő magyar és külföldi animációs filmek sokszorosítása és értékesítése, így a műfaj adta sajátos lehetőségekkel is elősegítve az euroatlanti integrációs folyamatokat., A gyűjtemény bemutatása és a tájékoztatás megteremtése világhálón, a virtuális Magyar Animáció Háza létrehozása. ... >>

Magyar Nanbudo Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Halasi út 2.
képviselő: Király József
A Magyarországon működő nanbudo egyesületek közötti kapcsolattartás, közös rendezvények, versenyek szervezése, - nanbudo egyesületek érdekképviselete, - a harcművészeti hagyományok őrzése, - gyermek- és felnőttcsoportoknak nanbudo karate sportban való edzése, - nemzetközi nanbudo szemináriumok szervezése, lebonyolítása, - oktató filmek, könyvek és egyéb segédanyagok készítése a nanbudo karate sport területén, - nemzetközi nanbudo egyesületekkel, szövetségekkel való kapcsolattartás, az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Magyar Nemzetőrség Bács-Kiskun Megyei Egyesületeinek Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, József A. utca 10. I/6.
képviselő: Szabó József elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre, a nemzettudatra nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, haderőreform társadalmi segítése, támogatása, karitatív tevékenység. ... >>

Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Klauzál G. tér 9. IV./16.
képviselő: Bakos Tibor elnök
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőség történelmi hagyományainak őzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Plakátmúzeumért Közalapítvány

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 29.
képviselő: Néray Katalin elnök
A közalapítvány célja a magyar és egyetemes plakátművészet alkotásainak gyűjtése, gyarapítása és megőrzése. Hazai és külföldi kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványok készítése, pályázatok, ösztöndíjak kiírása. Kecskeméti plakátmúzeum ... >>

Magyar Rózsabarátok Társasága

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Kisfái 206/b. 0619/169 hrsz
képviselő: Hegedűs Ágoston Kálmán
A rózsával kapcsolatos kulturális örökség megőrzése, ápolása, a rózsához fűződő hagyományok, ismeretek megismertetése, átadása és terjesztése a rózsa történelmi és kulturális jelentőségének megfelelően. Szaktanácsadás a rózsabarátok számára a rózsával kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel a rózsa otthoni, kerti, épített környezetbeli ápolására gondozására, felhasználására, a rózsakutatás támogatása, követése. A különböző rózsafajták, rózsakultúrák megismertetése, népszerűsítése, kiadványok készítése, terjesztése. Rózsakertek létrehozásának és fenntartásának, bővítésének segítése, támogatása, összhangban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 513/2008 (XI.27.) Kh. sz. határozatával a Kecskemét Boldogasszony tér ? 2340/2. hrsz.-ú területen létesítendő rózsakertről. Találkozók, kiállítások, konferenciák, közösségi rendezvények (pl. rózsabemutatók) szervezése. Természeti környezet védelmének elősegítése. Regionális rózsakörök megalakulásának segítése. ... >>

Magyar-Francia Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét,
képviselő: Fischer István ... >>

Magyarországi Litván Közösség

(kulturális)

6000 Kecskemét, Domb lakópark 27.
képviselő: Burinskiene Vaida
A magyar és litván nép közötti barátság ápolása a közös európai eszme minél szélesebb körben történő elterjesztése érdekében. Kulturális kapcsolatok fejlesztése és erősítése. ... >>

Margaréta Otthon Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Iglódi Miklós
Az Egyesített Szociális Intézmények Kecskemét Margaréta Otthonának magasabb szinvonalú kulturális működése, kulturális felszereltsége. ... >>

Maskarás Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 7.
képviselő: Kovács Géza
Szakmai ösztöndíjak létrehozása. A Maskarás Együttes működtetése. ... >>

Mathiász János Borrend Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kocsis Pál elnök, Szili Gábor alelnök
A Kecskemét környéki szőlő és borkultúra hagyományainak ápolása, a nagy hagyományokkal rendelkező alföldi szőlőnemesítés hagyományainak ápolása, kutatás-fejlesztés továbbvitele, a szőlőtermesztési hagyomány ápolása, a híres, kiemelkedő munkásságú szőlőnemesítő Mathiász János munkásságának ismertetése, az egészséges borkultura közkinccsé tételének elősegítése, Részvétel kiállításokon, és rendezvények támogatása, a Kecskemét környéki szőlő és bor gasztronómiai jelentésének ismertetése. ... >>

Méntelek Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Horváth Gyula
Az anyagiakban és egyéb lehetőségeikben szűkölködő, rászoruló személyek, szervezetek, intézmények oktatási, továbbképzési, kultúrális, szociális, keratív és sport tevékenységének támogatása belföldön és határainkon túl. ... >>

Ménteleki Táltos Lovas Hagyományörző Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Méntelek 94.
képviselő: Mihócza Zsolt elnök
Méntelek lovas életének fejlesztése, lovas hagyományok ápolása. Méntelek lovas életének markáns megjelenítése a lovas tevékenységek összefogásával. Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovasélethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Ménteleki lovas turizmus fejlesztése, lótenyésztés támogatása. Kapcsolatteremtés a megye más hasonló tevékenységet végző civil szervezeteivel. ... >>

Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjainak Bács-Kiskun Megyei Szervezete

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 24.
képviselő: Berkes Lászlóné elnök
A (mezőgazdasági) nyugdíjasok, az időskorú emberek társadalmi, személyi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeik védelme és képviselete; ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteik kielégí-tésére, a nyugdíjak reálértékének megőrzésére. ... >>

Mikes Kelemen Magyar-Török Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a.
képviselő: Hetényi István alelnök, Jánosi István elnök, Kovács Attila titkár
A magyar és török nép közti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A török nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Magyarországon, valamint a magyar nép kultúrájának, művészetének, hagyományainak és mindennapi életének megismertetése Törökországban. Kecskemét és Tekirdag (Rodostó) testvérvárosi kapcsolata mellett fejlődő civil kapcsolatok támogatása. Együttműködési lehetőségek feltárása fejlesztése sport, oktatás, kultúra területén. ... >>

Minizsenikért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ballószög tanya 121/A.
képviselő: Kovácsné Boda Marianna kuratóriumi tag, Kulima Ákosné kuratóriumi tag, Termő Tiborné kuratóriumi elnök
Kecskemét és környékén élő családok támogatása: A szülők munkába állását segítő Családi Napközi gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi keretében - igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene ? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségeinek biztosítása. A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.
képviselő: Kecskésné Marthi Mariann
Városi, vegyei és országos sport, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvétel költségeinek szükség szerinti viselése, - a sport és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, - a tehetséges, de rossz anyagi helyzetben lévő tanulók támogatása, - az iskola oktatási, működési feltételeinek javítása, - elsősorban az idegennyelv és számítástechnika oktatási segédleteinek kiegészítése, biztosítása, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona kuratóriumi elnök
Közreműködés Hetényegyháza települési-településrészi és a társadalmi környezetének formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a településrész szellemi életében; népművészet és kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó, textiles, fazekas, fém-, bőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban; népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése; kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása; közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása, Hetényegyházáról elszármazottak településhez való kötődésének erősítése.A Hetényegyházán élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása képességeik fejlesztése. ... >>

Munkanélküliek Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Czollner tér 2/d.
képviselő: Hertelendy Ferenc ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

MŰHELY Művészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
képviselő: Benes József elnök, Damó István alelnök ... >>

Művész Kávézó Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Halasi út 2.
képviselő: Bruncsák András elnök
A Kecskemét Megyei Jogú Városban és körzetében élő képzőművészek anyagi támogatása, részükre kiállítások szervezése, műveiket bemutató katalógusok, egyéb kiadványok kiadása; a kecskeméti képzőművészeti hagyományok őrzése; képzőművészeti rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nefelejcs Alapítvány a Lánchíd Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.
képviselő: Skultétiné Polyák Ildikó kuratóriumi elnök
A sikeres magyar népi hagyományok, kismesterségek megismertetése, ápolásuk feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházásai, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. Nevelőtevékenység támogatása, a tárgyi feltételeknek javításával; az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltéeteleinek javítása: nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltéeleinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

Németh László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Czafik Szonja kuratóriumi elnök
A Németh László Gimnázium és Szakmunkások Iskolája kiemelkedő eredményeket elért oktatói szakmai továbbfejlődésének elősegítése. Az egyének és csoportok kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése, hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanuló ifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezések támogatása. A tanárok és tanári munkaközösségek pedagógiai és szakmai munkát megújító tevékenységének elősegítése, a tanulók személyiségformálásának, sikeres érettségi eredmények érdekében kifejtett különösen kiemelkedő munkájának elismerése. A hatékony tanulói, ill. tanári tevékenység érdekében nélkülözhetetlen tárgyi feltételek javításához való hozzájárulás. ... >>

Nemzetközi Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Műkert 2.
képviselő: Dr.Chiovini Mária elnök, Ladányi József alelnök
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány tulajdonában álló kecskeméti képzőművészeti alkotóház fenntartásának támogatása,lehetőség szerint annak bővítése, fejlesztése, s ennek keretében: - a képzőművészeti alkotómunka feltételeinek biztosítása, - képzőművészeti szimpóziumok szervezése, lebonyolítása, - képzőművészeti kiállítások szervezése, - képzőművészeti pályázatok kiírása,ösztöndíjak adományozása, - képzőművészeti publikációk támogatása, - a Kortárs Képzőművészeti Galéria, gyűjtemény létrehozása, fenntartása, - a képzőművészeti szakmai továbbképzés és oktatás. ... >>

Nők Vagyunk Egyesület

(kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Árok utca 39. fszt./5.
képviselő: Bálint Diána elnökségi tag, Dr. Tímár Odett elnökségi tag, Tímár Csilla elnök
Az egyesület célja, hogy működésével, országos hálózat kiépítésével elősegítse a nők egészséges, aktív, sikeres önmegvalósítását, kulturális, szabadidős tevékenységét, igényes szórakozási lehetőségeit. Kulturális, tudományos programok, előadások, rendezvények szervezésével segítséget nyújt a nők minőségi életfeltételeinek,m sikeres életmódjának megteremtéséhez, kapcsolatrendszereik kiépítéséhez. ... >>

Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió gyermekeiért - Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dobó István körút 7. V/16.
képviselő: Molnár Árpád Szilveszter elnök
Kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság és az EU területén működő oktatással és gyermekekkel foglalkozó szervezetekkel, csoportokkal. Képviselni az egyesület tagjainak, valamint a magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok és a gyermekek érdekeit a hazai és nemzetközi oktatási és kulturális életben. A környezeti nevelés- és az Európai nevelés- és az Európai Unió tárgyiasultabb oktatásának elősegítése (környezeti nevelés, környezet és természetvédelem, egészségnevelés, egészséges életmód, korai idegen nyelvtanulás, népviselet, hagyományaink, értékeink), ezzel kapcsolatos kutatások, oktatási segédanyagok, különböző tanulmányok készítése. Az Óvoda és iskola közötti könnyebb átmenet biztosítása a 6-8 év közötti kisgyermekek számára. közművelődés elősegítése (pl. népi hagyományaink megőrzése, tánc-zene). Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, táncművészeti, színházi programok szervezése. Helyi, lokális, valamint kistérségi és regionális értékeink újra felfedezésének biztosítása minden korosztály számára. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. ... >>

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
képviselő: Gódor József elnök
A nyugdíjasok, az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme és képviselete. Ezen belül különös gondot fordít a társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére, a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Szorgalmazza és támogatja a nyugdíjasok összefogását, a nyugdíjas klubok, körök és egyéb nyugdíjas szervezetek létrejöttét, szövetségbe történő önkéntes tömörülését az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai u. 7.
képviselő: Koncz Jánosné kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola oktatási körülményeinek ? így különösen a nyelvoktatás feltételeinek ? javítása, támogatása; Az isolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése; A nyelvi képzés feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más külföldi iskolákkal, illetve a már kialakult kapcsolatok ápolása, gazdagítása; A rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek megszervezésének támogatása, a jól szereplő tanulók jutalmazása; Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása; a gyermeknapi rendezvények támogatása; Táborokban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása; Tehetséges gyermekek támogatása ismeretterjesztésük bővítésében; A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása; Versenyekre, nyelvvizsgákra, felvételi vizsgákra, vetélkődkre történő felkészítés ? az azokon való részvétel feltételeinek támogatása, a versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása); Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videóanyagok); Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása; Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi. ... >>

Őskestar Délszláv Kultúrális Egyesület

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/D. V/2.
képviselő: Marcsányi Gábor elnök
A déli-szláv népek muzsikájának mind szélesebb körben történő népszerűsítése a Duna-medencében., A szerb-horvát nyelv ápolása és továbbadása., A muzsikán keresztül bemutatni a Balkán nemzetiségi világát., A magyarországi dél-szláv népek kultúrájának bemutatása., A balkáni eredet, származás erősítése. Egymás kultúrájának megismerése különböző rendezvények keretein belül., CD-k, DVD-k, nyomdai kiadványok kiadása, terjesztése, támogatásra érdemes művészek munkáinak kiadása, terjesztése., A délszláv kultúra; a kortárs irodalmi, zenei, színház és vizuális alkotások népszerűsítése a határainkon innen és túl., Színvonalas hazai és külföldi produkciók bemutatása a magyar közönségnek., A kulturális turizmus fejlesztése, különös tekintettel Kecskemét városára és vonzáskörzetére., A kultúra támogatásának előmozdítása., Tudásmenedzsment, az alkotók nemzetközi kulturális életben való érvényesülésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal