Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
2. oldal

Evilág az Információs Társadalomért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 5/a. I/17.
képviselő: Janás Ferenc
Kultúrális tevékenység az alapító okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Ferenczy Ida Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt/1.
képviselő: Péterné Fehér Mária elnök
A Kecskeméten született Fereczy Ida (1839-1928) emlékének ápolása, Középiskolás lányokban a szülőföld, lakóhely iránti szeretet és elkötelezettség, a hazaszeretet elmélyítése. A nők társadalmon belüli szerepe növelésének elősegítésben való közreműködés. ... >>

Fiatal Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gyenes tér 15.
képviselő: Ladányi Laura
Az arra képességeiknél vagy érdemeiknél fogva alkalmas személyek zenei képzésének -zenekarok is - támogatása hazai és külföldi környezetben. Hangszerekkel való ellátása,fiatal amatör zenészek és a már működő zenészek és zenekarok képzésének és továbbképzésének támogatása Magyarországon és külföldön. ... >>

FOLK N ROLL ZENEI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.
képviselő: Cserny Kálmán elnök, Fekete Dezső elnökségi tag, Szegedi Attila elnökségi tag
A régi hagyományokon nyugvó magyar népzene, és az ezen belüli népzenei tájegységek muzsikájának, kultúrájának megőrzése és az ezekhez kapcsolódó hagyományok ápolása. Az előbbiek széles körben történő népszerűsítése. A mai modern, kortárs könnyűzene (rock, pop, jazz?stb.) fenntartása, életben tartása elsősorban a kecskeméti régióban. Zenekarok, zenészek publicitásának támogatása és az alkotók széles körben történő népszerűsítése. Komolyzenei előadók, zenekarok munkájának előmozdítása, bemutatkozásuk támogatása. Az előadók népszerűsítése. Az előbb felsorolt zenei műfajok, valamint ezek ötvözésének köszönhetően született alkotások bemutatása, népszerűsítése minél szélesebb körben. Lehetőségek szerint törekedve a külföldi promótálásra, hogy a magyarországi előadók és alkotások megismerésére a külföldi országok lakóinak is lehetősége legyen. Zenei tehetségek és zenekarok felkarolása. Professzionális zenei felvételek készítése előadásokon, koncerteken és hangstúdióban egyaránt. Hangszeres gyakorlási lehetőség biztosítása zenekaroknak, zenészeknek arra megfelelően felszerelt komfortos környezetben, illetve próbatermekben. Zenei kiadványok és vizuális alkotások (CD, DVD) és az ezzel kapcsolatos promóciós anyagok gyártása, kiadása, terjesztése. Színvonalas hazai és külföldi produkciók bemutatása a magyar közönségnek. A kultúra, de elsősorban a zenével és zenekarokkal kapcsolatos támogatások előmozdítása. A kulturális turizmus fejlesztése, különös tekintettel a kecskeméti régióra. Szakmai és közönségtalálkozók szervezése. Dinamikusan erősíteni az alkotók, előadók és a közönség minél intenzívebb kapcsolatát. ... >>

Főnix Dance 2005. Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Babér utca 16.
képviselő: Dóka Gábor elnök
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi, de országos szinten is a kultúra támogatása, tánctanfolyamok szervezése, az egyesület tagjainak színvonalas szabadidő eltöltésének elősegítése. Az egyesület támogatja és szervezi a tagjainak táncművészeti fejlődését, valamint a tánckultúrának és értékeinek a nyilvánossághoz való közvetítését, kiemelve a fiatalokat, mint célcsoportot. Az egyesület kapcsolatokat alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi táncegyüttesekkel és összehangolja a közös célok érdekében kifejtett tevékenységet. Az egyesület elősegíti tagjainak és versenyzőinek tréningezését, fellépéseit és versenyekre, előadásokra vagy művészeti bemutatókra történő eljutását. Az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosít helyiségek rendelkezésre bocsátásával, tárgyi eszközök (fellépő ruhák) biztosításával, a versenyre, bemutatókra történő felkészülésre. Az egyesület szervezi és keretet nyújt a művészeti és sportcélú önszerveződésre és ellátja tagsága érdekvédelmét, érdekképviseletét más szervekkel és hazai, külföldi táncszervezetekkel kapcsolatot tart. Az egyesület számítógépes hálózatot, Web-portált tart fönn. Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. ... >>

Fundamentum Alapítvány Kecskemét Erkölcsi Megújulásáért

(egészségügyi,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő u.11.
képviselő: Szalai László
Az Alapítvány célja közreműködni Kecskemét erkölcsi közállapotának romlásának megállításában és elősegíteni a város erkölcsi megújulását és felemelkedését. Különösen: - betegségmegelőzés és gyógyítás, - gyermek, ifjúság és családvédelem, - szociálisan rászorulók támogatása, - kultúrális és kikapcsolódási lehetőségek megteremtése, - állampolgári jogok védelme. ... >>

Futóhomok Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Daróczi köz 13.I/73.
képviselő: Dr. Kovács Éva titkár, Vajda Zoltán elnök
A Duna?Tisza közi táj védelmében, környezetének megóvásában, természeti-kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában hatékonyan működjön közre. Alakítson ki kétoldalú kapcsolatokat hazai és más országok természetvédelmi szervezeteivel, népszerűsítse hazánk és más országok természeti értékeit, mind itthon, mind külföldön. ... >>

Gaál Tibor Díj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Kardos Sándor elnök
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma volt testnevelő tanára emlékének megőrzése. Iskola sportéletének fellendítése. Kecskemét város vívósportjának ujjáélesztése. ... >>

Gáspár András Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
képviselő: Popovics József kuratóriumi elnök
Segítse elő a kollégium zavartalan működését. - Nyújtson támogatást a nehéz körülmények között élő, ill. a kiváló eredményt elérő tanulóknak. - Támogassa a tanulók szabadidős tevékenységét, különösen a nyári és téli szünetek idején a táborozást. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, -érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyensőségének elősegítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Gitár-Klub Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Sólyom utca 3.
képviselő: Horváth Gyula kuratóriumi elnök
A zene kultúrált, ízléses tolmácsolása, - Az egyetemes dal-, zenekultúra fejlesztése és terjesztése, a fiatalok ízlésének formálása, - A zene segítségével a humanizmus és a béke szeretetének elősegítése, - A klasszikus és vallásos gitárzene ápolása és tanítása, - Kreatív jellegű műsorok tartása. ... >>

Gondolkodók Klubja Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 5.
képviselő: Kormos Ferenc elnök ... >>

Gyerekekért, Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Szeberényi Gyula Tamás
A megyeszékhely és vonzáskörzete fiatal állampolgárai egészségneveléséhez, művészeti neveléséhez, ismeretszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása. - A fent jelölt területek tehetséggondozásának segítése hazai és külföldi szakmai programok megvalósulásának támogatásával, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
képviselő: Gábriel Viktor kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, továbbképzése, szakképzése, vizsgáztatása. Óvoda, általános iskola, továbbá érettségire épülő szakközépiskola, valamint középiskolai kollégium alapítása,működtetése és fenntartása. Ifjúsági célú közösségi terek kialakítása, működtetése, fenntartásuk támogatása., Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok számára szervezett szociális, kulturális és szabadidős programok, projektek kialakítása, működtetése, támogatása., Formális és informális ifjúsági csoportok tevékenységének támogatása., A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok segítésével foglalkozó szervezetek, intézmények, programok támogatása. ... >>

Hanga Óramúzeum Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Hornyik J. krt. 2.
képviselő: Vágvölgyi György kuratóriumi elnök
Az órásmesterség ipartörténeti értékeinek felkutatása, gyűjtése és rendszerezése, - A hajdanvolt nagy órásmerterek munkásságának kutatása, - Az első magyar óramúzeum létrehozása Kecskeméten, - Az óramúzeum anyagának folyamatos gyarapítása és rendszerezése, - Szervezi a gyűjtemény hazai és nemzetközi megismerését és elismerését, ápolja kapcsolatait, - Kapcsolódás kecskeméti város kultúrális és idegenforgalmi rendezvényeihez az alapító okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

Harci Művészetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Böszényi László elnök ... >>

Helvécia Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 71.
képviselő: Szalayné Kállay Veronika
A falun, tanyákon élő gyermekek részére ismeretterjesztő kultúrális programok szervezése, - Az óvodák és iskolák kultúrális programokkal való támogatása, elsősorban hagyományörző feladatok megvalósítása, - Olyan kapcsolatok életre keltése, mely Helvécia kultúrális fejlődését megerősítik és előbbre viszik, - Az alapítvány céljait szolgáló helyiség létrehozása, - Szociálisan részoruló családok családok támogatása, - Világi és vallási jellegű karitatív jellegű szervezetekkel való kapcsolatteremtés. ... >>

Hetényegyházáért Egyesület

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Miklós Gy.u.91/a.
képviselő: Urbán László ... >>

Hetényegyházi Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét, Pajtás utca 17.
képviselő: Darabosné Kerekes Mónika kuratóriumi elnök, Riedl Tamás kuratóriumi titkár
Az alább felsoroltakhoz szükséges pénzügyi alapok, finanszírozási feltételek megteremtése: Keresztény értékek elmélyítése, keresztény ifjúsági közösség építése. Táboroztatás, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, egészséges életmódra nevelés. Hagyományőrzés, a hely-és egyháztörténeti emlékek gyűjtése, megismerése és megismertetése. A magyar kultúra ápolása és népszerűsítése. ... >>

Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona titkár
Hetényegyháza lovas életének fejlesztése., Hetényegyháza arculatát markánsan megjeleníteni, a lovas tevékenységek összefogásával., Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovas élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az íjászat, mint kulturális örökség megóvása., Hetényegyházán élő íjászok összefogása, edzési lehetőség megszervezése, tehetségek felkarolása. Kutyás találkozók, versenyek rendezése, edzési lehetőség megszervezése Tehetséges gyermekek versenyeztetése, támogatása., Versenyek lebonyolítása., Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása., Ifjúsági rendezvények szervezése, ifjúsági klub alakítása, működtetése., Művészeti események szervezése (zenei néptánc, stb.)., Iskolai művészeti oktatás támogatása. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Kertészek Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Gyenes István elnök
A kertészeti termeléssel kapcsolatos hagyományok őrzése; az egyesület szakmai, érdekképviseleti tevékenységet kíván végezni a kertészeti ágazat területén; ennek keretében kapcsolatot tart a hasonló céllal alakult egyesületekkel; az egyesület célja, hogy az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosítson szakmai tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésre. ... >>

HÍRÖS NÉPTÁNC TANODA Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Sarkantyú utca 20.
képviselő: Balogh Ildikó alelnök, Dr. Kovács Ferenc elnök, Pallagi Mária titkár
Minden lehetséges eszközzel előmozdítani a Magyar Nemzet különböző népcsoportjainak hagyományain alapuló, néptánc-, népdal-, népzenekultúrájának átörökítését az utókor nemzedékeinek számára szerepet vállal: A Magyar néptánc, népdal, népzene, néphagyomány tanításában, megszerettetésében, és megismertetésében, a népi kultúrának jelentős részét képező tánc, ének, zenei hagyományok terjesztésében, népszerűsítésében minden korosztály részére,. Kommunikációs együttműködés az oktatás és képzés szakmai, illetve stratégiai területein más azonos profilú szervezetekkel. Közreműködik a nemzetközi és hazai Magyar népi kultúrával foglalkozó szervezetek kapcsolatainak további kiépülésében, kiteljesedésében. Hozzájárul oktató, tanító, szervező, terjesztő tevékenységével az egyetemes hagyományokon alapuló kultúra fennmaradásához, nemzedékeken keresztül ívelő átörökítéséhez. ... >>

Hírös Roma Kultúrális és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Zsinór utca 109.
képviselő: Jóni Rudolf Oszkár elnök
A helyi cigány kisebbséghez tartozó, kisebbséghez tartozását vállaló és kinyilvánító emberek kulturális és társadalmi felemelkedésének segítése, kisebbségi jogaik és érdekeik védelme és közösségi értékeik erősítése, a kulturált szabadidő eltöltésének, sportolási lehetőségeiknek a segítése, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem feladatainak támogatása, valamint a cigány kisebbség európai integrációjának elősegítése; ... >>

Hírös Tánc-Sport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
képviselő: Polyákné Nagy Enikő elnök
A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése, a felüdülés és a pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. Az ifjúság fizikai képességének, edzettségének, kűzdőképességének fejlesztése. A versenytánc erkölcsi és esztétikai értékének tudatosítása, a kulturált viselkedés szabályainak terjesztése, valamint az egészséges életmódra nevelés minden korosztály számára. A mozgáskultúra fejlesztése, a táncművészet hagyományainak ápolása, nemzetközi kapcsolatok fejleszetése. A versenytánc elterjesztése, különböző korcsoportok versenyeztetése, nemzetközi eredményességének növelése, valamint a Magyar Tánccsoport Szövetség szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak illetve, elvárásainak megfelelő tevékenység folytatása az Alapszabály I/4.pontja szerint. ... >>

Hírös Teátrum Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u.8.
képviselő: Lendvai Zoltán
Szakmai, szervezési, ill. más jellegű támogatás juttatása a vidéki színházak működéséhez, különösen: - a Kecskeméti Katona József Színház gyermek előadásai színvonalának emelése, támogatása, - a Kelemen László Kamara Színház produkcióinak támogatása, - közönségdíj létrehozása Kecskeméten az évad legjobb férfi és női szinészénak, - a színház és a kultúrális élet más területén végzendő kutaátsok, tevékenységek támogatása. ... >>

Hírös Városért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Helikon utca 5.
képviselő: Dobos József alelnök, Dr. Nádasdi Miklós alelnök, Széchenyi Imre elnök
Az ifjúság képességeinek fejlesztése, ismeretek terjesztésének, ifjúság helyzetének figyelemmel kísérése, kulturált időtöltés feltételeinek megteremtése. A környezetvédelemre való társadalmi figyelés erősítése, a pártokhoz nem kötődő polgárok közéletbe való bekapcsolása, véleményének megfogalmazása. Magánszemélyek szabadidő sport tevékenységének segítése. Ennek keretében az autó-motor sport népszerűsítése, utánpótlás biztosítása, menedzselése, az autó-motorsport társadalmi tekintélyének szervezett előmozdítása. Az egyesület eljár az ifjúság és a hátrányos helyzetűek ügyeiben, közreműködik sajátos szükségleteik minél teljesebb kielégítése érdekében, hogy az ifjúság és a hátrányos helyzetűek érdekei ne szenvedjenek csorbát. Az egyesület tagjai klubot hoznak létre és működtetik azt. A klub feladata a kecskeméti és térségi polgárok kulturális, sport igényeinek kielégítése, közösséggé szervezése, informálása. A klub a klub vezetőjének irányításával működik. ... >>

Hírös Városunk és Térségének Hagyományaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Vadkörte utca 31.
képviselő: Galgóczy Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Célja hagyományőrző tevékenységek bemutatása, rendezvények szervezése, ültetvények látogatása, néptánc és egyéb zenés programok előadása a régmúlttól napjainkig. Célja az egészséges életmód is így a sport népszerűsítése, sportprogramok szervezése, egybekötve a hagyományőrző programokkal. Kapcsolatfelvétel a környező országokkal, illetve az ott élő magyarsággal és régiónk kultúrájának minden korosztályát magába ölelő kulturális és szórakoztató programok, műsorok szervezése. ... >>

Homokszem Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A.
képviselő: Bogdándy Ferenc kuratóriumi titkár, Tokovics Tamás kuratóriumi elnök
A magyar és egyetemes kultúra értékeinek megőrzése, közvetítése; Kecskemét Városa és Bács-Kiskun Megye szellemi, kulturális, művészeti életének támogatása; környezetünk esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. Az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulása érdekében kiadványok megjelentetése, kulturális rendezvények, kiállítások, előadások szervezése; kulturális, tudományos, oktatási tevékenység szervezése támogatása, az ezekkel kapcsolatos ismeretek, minél szélesebb körben történő terjesztése; kapcsolattartás hasonló szervezetekkel. ... >>

"Humán - Öko" Dél-Alföldi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Bokréta utca 5/2.
képviselő: Kovács Ágnes elnök, Tara Lajos gazdasági vezető, Urbán Judit titkár
Elősegíti, integrálja a környezetvédelem, a természetvédelem, a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területeinek tevékenységét. az egyesület a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvását nélkülözhetetlennek tartja, sokoldalú tevékenységét elsősorban erre irányítja. Hatékonyan részt vesz, tagságot toboroz, és önkénteseket képez különösen a környezetvédelem, a természetvédelem, a hagyományőrzés területein. Feladatot vállal, és szervez olyan kulturális- sport- és szabadidős programokat, amelyek kor- egészségügyi- és szociális állapot figyelembe vételével egyénre, illetve csoportra szabottan minden ember számára elérhető részvételt biztosít. Az egyesület együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden olyan társadalmi szervezettel, amelyekkel kölcsönösségi alapon, közös céljai elérésében segítik. Mentálhigiénés tevékenység szervezésével és képzésével foglalkozik, szupervíziós lehetőséget biztosít a programjain résztvevők, a szervezők, és segítőik részére. Szakmai konferenciákat, programokat, külföldi tanulmányokat szervez. Részt vállal a területtel kapcsolatos különböző kutatásokban. Öko-Ház és Öko-Kemping létrehozása. Fesztivál jellegű programok, Alkotótáborok, Rendezvények, kiállítások lebonyolítását végzi, illetve hozzájárul a megvalósításukhoz. Az egyesület célkitűzéseit tartalmazó kiadványok szerkesztése, terjesztése, tájékoztatás, oktatás, tudatformálás, környezeti nevelés. Koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének a menedzsélésére, megismertetésére, és a határterületek integrációjára. Az Egyesület a támogatóinak a segítséget Oklevél kiadásával köszöni meg. ... >>

HUMANITAS-MOBILITAS HÍRÖSBUSZ Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Thököly u. 8/b.
képviselő: Simon László
Megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személyek, szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetű kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládok, kisnyugdíjasok utaztatása kedvezményesen - üdültetési, sportolási és kultúrális igényeinek kielégítése céljából. - Testvérvárosi kapcsolatok elősegítése. - Mozgáskorlátozottak és más fogyatékosok tömegközledektetési lehetőségeinek elősegítése speciális kiegészítőkkel is felszerelt, legalább az EURO-s környezetvédelmi normának megfelelő tömegközlekedési eszközökkel, bemutatóra, kiállításra átadott járművek igénybevételén keresztül. - Környezetkímélő közlekedési rendszerek, környezetbarát technikai módszerek elterjesztésének elősegítése, elsősorban Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, ... az Alapító Okirat 5-ös pontja szerint. ... >>

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Gyenes Géza elnökségi tag, Kadáné Kis Erika elnökségi tag, Rózsa Béla elnök, Szabó Barna elnökségi tag, Szabóné Parádi Irén elnökségi tag
Kecskemét városrész és a városrészt körülvevő külterületek fejlesztése, szépítése. A városrész, természeti és épített környezetének védelme, értékeinek megóvása. A városrész infrastruktúrájának fejlesztése, utak, járdák, közművek. Sport és szabadidős tevékenység támogatása a városrészben. Információs hálózat kialakításának támogatása. A városrészben élő szociálisan, vagy egyéb módon hátrányos helyzetűek és fogyatékosok támogatása. A városrész közművelődésének, kultúrálódásának segítése. Városrész fejlesztése, tervezése, építése, munkahelyteremtés támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása, támogatása. Városrész gyermekeinek, fiataljainak erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését elősegítő programok támogatása. A városrész nyugdíjasainak, s az őket segítő, támogató szervezeteknek a támogatása. A városrészben élő polgárok életminőségének javítása. A városrészben élő emberek kulturális közösségének, együvé tartozásának erősítése. A városrész kulturális hagyományainak őrzése, kulturális örökségének megóvása. ... >>

ICKAA-HUNGARY Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai hegy 69/c.
képviselő: Bóta Attila elnök, Oprea Arthur (tiszteletbeli elnök)
Az ICKAA nemzetközi szervezeten belül működő harcművészeti stílusok, küzdősportok, egészséges életmód népszerűsítése, tagok edzése, képzése, oktatása, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, vizsgákra, versenyekre felkészítés az Alapszabály ... >>

Idősekért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Ferenczy I.u.1.
képviselő: Halasi László
A nyugdíjasok szabadidejének, kirándulások, kultúrális programok megszervezése.Az e célt megvalósító személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése. Szervezett üdültetések lehetőség szerinti biztosítása, kapcsolattartás és kapcsolatteremtés, együttműködés más alapítványokkal és intézményekkel, bekapcsolódás a hazai és nemzetközi nyugdíjas szervezetek programjába, pályázatokon történő részvétel,pályázatok kiírása. ... >>

Ifju Múzsák Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Smuta Attila elnök
Zeneművészeti és vizuális művészeti képzést elősegítő eszközök vásárlása. Főiskolai hallgatók és művészeti együttesek részvételének anyagi támogatása művészeti jellegű versenyeken és hasonló jellegű rendezvényeken, valamint művészeti táborokon és egyéb projektekben. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Bognárné Bartók Ildikó elnök
Segíti az iskola tanulóinak a tárgyi és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató- nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

IMAGINE Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Kurucz Krt. 25.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

In Memoriam Varga Tanárnő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Damjanich u. 7.
képviselő: Bognár Lászlóné
Varga Lászlóné magyar szakos tanárnő versbarát, verset szerető emberke volt. Könyvtárunkban több éven át vezetett szakkört, Erzsébet napon szavalatokkal emlékezni, és az általa megkezdett nemes utat folytatni. ... >>

Inner Wheel Kecskemét Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Deli Gyöngyvér elnök, Tari Annamária titkár
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása, oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melyek bevételei szolgálnak fedezetül. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő és kultúramegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

IUSTITIA Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 16. 3/310.
képviselő: Dr. Varga Tibor elnök, Dr. Zolnayné Dr. Gémes Andrea alelnök ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

Kadafalvi Gyermekekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Szarka 36.
képviselő: Kovács Györgyi kuratóriumi tag, Sebestyén Ákos kuratóriumi elnök, Szappanos Erika kuratóriumi tag
Kecskemét -Kadafalva és környékén élő családok támogatása; A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása; A gyermekek számára a fenti napközi keretében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet- zene? sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása; Családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Katedra Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Tóth István
A Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola fenntartása és támogatása, mely magában foglalja: - a legkorszerűbb középiskolai oktatás támogatását és segítését, kiemelten az informatikai és művészeti tárgyakét, - a szakképzés új lehetőségeinek ketatását, - a nyelvtanulás támogatását, - a továbbtanulás, hazai és külföldi tanulmányutak támogatását. ... >>

Katona József Társaság

(kulturális)

6000 Kecskemét,
képviselő: Komáromi Attila ... >>

Kavarka Táncegyüttes

(kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.9.VI/115.
képviselő: Koncz Roland ... >>

Kecskemét és Térsége Turisztikai Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 24.
képviselő: Kőrösi Tibor elnök
a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés.; Együttműködés kialakítása, koordinálása a turizmus szereplői között. (turisztikai vállalkozások, önkormányzatok, kulturális intézmények...); Kecskemét aktív turizmusának fellendítése, illetve annak elősegítése.; Az utazási irodák, szálloda és panzió vállalkozások, a turizmusban érintett vendéglátó vállalkozások, programgazdák, lovas létesítmények, buszvállalkozások, taxi társaságok, idegenvezetők közös érdekeinek megjelenítése.; Koordináció és együttműködés Kecskemét és térsége önkormányzataival turisztikai, turizmusfejlesztési, turizmus marketing területeken (pl. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, Tourinform Iroda...).; Koordináció és együttműködés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.; Koordináció és együttműködés a Dél-alföldi Régió Marketing Igazgatóságával.; Közös promóciós tevékenység ösztönzése. Pl. önálló kecskeméti turisztikai honlap létrehozása valamennyi tag szolgáltatásainak, Kecskemét és térsége turisztikai kínálatának megjelenítésével, programajánlóval, közös turisztikai vásári megjelenések elősegítésével, stb.; Együttműködés a minőségbiztosítás területén. Engedéllyel nem rendelkező és kontár munkát végző vállalkozások kiszűrésének elősegítése.; Együttműködés elősegítése a turisztikai pályázaton való eredményesebb szereplések érdekében.; Kecskemét és térsége kulturális és turisztikai örökségének feltárása, tudományos kutatásának támogatása és közkinccsé tétele.; Közreműködik Kecskemét és térsége idegenforgalmi értékeinek bemutatásában. ... >>

Kecskemét Ifjusági Fúvószenekaráért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 49.
képviselő: Falusi Jánosné elnök
A kecskeméti fúvószenekar működésének segítése. ... >>

Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt./1.
képviselő: Péterné Fehér Mária kuratóriumi elnök
Kecskemét kulturális örökségének részét képező, az évszázadok során keletkezett és levéltárban őrzött történeti dokumentumok (oklevelek, iratok, fotók stb.) jó állapotban való megőrzéséhez, a károsodott dokumentumok helyreállításához (restaurálás, köttetés, tisztítás stb.) segítségnyújtás. A város története szempontjából jelentőséggel bíró dokumentumok felkutatása. Helytörténeti kiadványok, tudományos munkák megjelentetése. Helytörténettel kapcsolatos tudományos kutatómunkák támogatása. Helytörténeti kiállítások, konferenciák rendezése. Diákok részére tanulmányi versenyek, helytörténeti pályázatok meghirdetése, díjazása. Az iskolai tantervvel összhangban helytörténeti órák tartása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal