Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 179
4. oldal

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Fáy Tamásné kuratóriumi titkár, Lóránd Klára kuratóriumi elnök
A Hospice ellátás megvalósításának elősegítése érdekében segítség nyújtás a korszerű ápolási eszközök és anyagok beszerzésében, mind az otthoni ápolás, mind a később létesítendő Hospice ház eredményes működése támogatására. - Speciális továbbképzések és önképzés anyagi támogatása, tudományos kutatási célok megvalósítása. - A kórházi struktúra átalakítás támogatásával lehetőséget teremteni a Hospice ház megvalósítására az Alapító Okirat 3.pontja ... >>

Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Szabó István
Támogassa a VIII. cserkészkerületben és csapatjaiban folyó munkát, a gyermeknevelő és a karitatív jellegű tevékenységet. Segítse elő a kerületben folyó vezetőképző munkát. Segítse a kapcsolatfelvételt a kerület cserkészcsapatai között, valamint a karitatív szervezetekkel, iskolákkal való kapcsolatteremtést, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Őskestar Délszláv Kultúrális Egyesület

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38/D. V/2.
képviselő: Marcsányi Gábor elnök
A déli-szláv népek muzsikájának mind szélesebb körben történő népszerűsítése a Duna-medencében., A szerb-horvát nyelv ápolása és továbbadása., A muzsikán keresztül bemutatni a Balkán nemzetiségi világát., A magyarországi dél-szláv népek kultúrájának bemutatása., A balkáni eredet, származás erősítése. Egymás kultúrájának megismerése különböző rendezvények keretein belül., CD-k, DVD-k, nyomdai kiadványok kiadása, terjesztése, támogatásra érdemes művészek munkáinak kiadása, terjesztése., A délszláv kultúra; a kortárs irodalmi, zenei, színház és vizuális alkotások népszerűsítése a határainkon innen és túl., Színvonalas hazai és külföldi produkciók bemutatása a magyar közönségnek., A kulturális turizmus fejlesztése, különös tekintettel Kecskemét városára és vonzáskörzetére., A kultúra támogatásának előmozdítása., Tudásmenedzsment, az alkotók nemzetközi kulturális életben való érvényesülésének elősegítése. ... >>

Pajzsmirigybetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr. Tóth János elnök
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza II. Belgyógyászati Osztályán folyó korszerűbb betegellátás érdekében a diagnosztikai eljárások szélesítése érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Pásthy Díj Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Teleki László u. 12.
képviselő: Tóth Attila titkár
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában négy évtizedig eredményesen tanító, iskolaigazgató tanítványait ember- és magyarságszeretetre nevelő Pásthy János emlékének megőrzése, szellemiségének ápolása. A Kecskeméti Refomátus Kollégium Gimnáziumában tanuló fiatalok fokozott érdeklődésének felkeltése a magyar nép történetének tanulmányozása iránt. ... >>

Petronella Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai u.5.
képviselő: Papp Bálint
Azon kecskeméti általános és középiskolás tanulók támogatása, akik bűvész szakkörön, vagy ezzel kapcsolatos egyéb képzésben vesznek részt. Ezen tanulók képzésének elősegítése. Fellépési lehetőségek bővítése. Nyilvános szereplésüket is lehetővé tevő, ill.az alapítványi célokat támogató nívós rendezvények szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése, ill.befektetés útján való gyarapítása. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. ... >>

ROTARY CLUB KECSKEMÉT Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
képviselő: Szabó Ferenc elnök, Tari Jenő István titkár
Szolgálatkészség a mindennapi életben, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melynek bevételei szolgálnak fedezetül. A közösség számára hasznos, felelősségteljes tevékenységek támogatása. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kulturateremtő, kulturaközvetítő és kulturamegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. Aktív közreműködés a béke és a népek közötti megértés érdekében, csatlakozás és részvétel a Rotary Nemzetközi Diákcsere-programhoz, melynek célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját az Alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Schola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 43.
képviselő: Keresztszeghy István
Az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények működési feltételei javításához történő hozzájárulás. Az oktatási intézmények tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Sebészet Haladása-Kisebb Kockázatú Műtétek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
képviselő: Dr.Cserényi László elnök
A Kórház Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának kifejlesztése, adaptálása, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek megteremtése, a megfelelő szakemberek képzése, melyek segítségével hétköznapi gyakorlattá válhatnak azok a sebészeti eljárások, melyek csökkentik a műtétek veszélyességét, fokozzák azok hatékonyságát, valamint csökkentik a betegek ápolási idejét és ápolási költségeit. ... >>

Sikeres Gáspárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.
képviselő: Czenéné Balla Katalin titkár, Leviczky Cirill elnök
A Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium eredményes működésének segítése, a tehetséges diákok támogatása, az eredményes nevelői munka elismerése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Sokszínű tehetséggondozásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 7.
képviselő: Pápainé Magyar Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az általános iskolai oktatás, nevelés és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a pedagógusok oktató-nevelő és tehetséggondozó munkájának elismerése, a tanulók egyéni és közösségi támogatása. A tanulók oktatása, nevelése és tehetséggondozása, valamint egyéni és közösségi támogatása keretében az alapítvány különös hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetű tanulókkal való törődésre és támogatásukra annak érdekében, hogy társadalmi esélyegyenlőségüket ezzel is elősegítse. ... >>

Széchenyivárosi Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Gyenes László Józsefné kuratóriumi elnök
a kollégiumi élet fejlesztése, ennek keretében a kollégium egyéni és közösségi támogatása, a kollégiumi nevelőmunka elismerése, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Szélike Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7.
képviselő: Fodorné Ivony Zsuzsanna Mária kuratóriumi elnök
Az óvodai élet fejlesztése, ennek keretében az óvodások és az óvodai csoportok támogatása, az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Széchenyi tér 9.
képviselő: Horeftosz Kristóf parochus
Újrateremteni a hitéleti, nevelési, oktatási, szociális, karitatív és kultúrális tevékenységük gazdasági alapjait. - Megmenteni a görökök magyarországi templomait és restaurálni teljes műkincs együttesüket. - Görök kultúrális központot létrehozni Kecskeméten. - Feleleveníteni a kecskeméti, szentesi, és karcagi görök kompániák közművelődési és gazdasági tevékenységét. - Görög könyvtárat és információs szolgálatot működtetni, amely elősegíti a görög nyelvtanulást, a görög történelem, archeológia és művészettörténet tanulmányozását, és Görögország megismerését. - Kegyeleti helyek, temetők, síremlékek méltó kialakítása, gondozása. ... >>

Szent-Györgyi Iskola Alapítvány a Tanulókért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Domokos Anna kuratóriumi elnök
Az alapítvány kizárólag és közvetlenül közhasznú, különösen oktatási, képzési és kultúrális tevékenység támogatásának céljából jött létre az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás területén. ... >>

SZIÉTA Művészeti Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Akadémia körút 22 6/18.
képviselő: Dörömbözy Károly alelnök, Fehér Éva Edina elnök
A SZIÉTA Művészeti Egyesület elsősorban pedagógiai és szakmai szervezet, amelynek célja a pódiumi és színházi műfajok, az egyetemes és magyar irodalom, valamint a zenei és táncos műfajok, kultúrák népszerűsítése, a magyar nyelvkultúra ápolása; A kultúra, zene, színház és képzőművészet területén alkotó vagy tevékenykedő, vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése; A kulturális, művészeti élet támogatása, fejlesztése, fiatal művészek támogatása, az alkotók és alkotásaik szakmai és erkölcsi koordinálása; Az ifjúság társadalmi és kulturális identitásának erősítése a drámapedagógia, a költészet, a zene és a tánc segítségével; A tehetséges gyermekek és fiatalok személyi szakképzése, segítése, szakmai felkészítése a városi, megyei, regionális, országos és réteg versenyekre, a különböző prózai, zenés és táncos fesztiválokra, felvételi vizsgákra; Internetes portál (www.szieta.hu) létrehozása, fenntartása és üzemeltetése, amely hatékonyan biztosítja a szakma és az amatőr művészek közti kommunikációt és információáramlást; Helyi, megyei, regionális és határon túli találkozók, versenyek, fesztiválok és szakmai táborok szervezése, bemutatkozási lehetőségek, fórumok szervezése; Az egyének és csoportok felkészítése, szakmai továbbképzések, tanfolyamok, kurzusok szervezése és segítése, speciális önképzés és fejlesztő munka folytatása; ?Gyermek- és Ifjúsági Színpad? és ?Művészeti Stúdió? működtetése; Különböző szintű és rétegű versenyek szakmai segítése, rendezése, koordinálása; Kapcsolattartás a határon túl működő nemzheti és nemzetközi kultúrát ápoló szervekkel; A helyi és országos médiával való közös munka és együttműködés;
A művészeti tevékenységhez kapcsolódó plakát és szóróanyag készítése, terjesztése, tanulmánykötetek és műsorfüzetek kiadása, jeles események audio és vizuális rögzítése, és ajánlás céljából történő kiadása; Országos és helyi szinten művészeti iroda működtetése, pódiumi produkciók forgalmazása és ajánlása; A közoktatás területén közreműködés a pedagógusképzésben és művészképzésben; a magyar nyelv és irodalom, a tánc és ének tanításának tematikus segítése az általános és középiskolákban, a különböző iskolatípusok tanmeneteinek megfelelően; Versenyek szervezése a pedagógiai feltételek figyelembe vételével; ... >>

Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Tavaszmező utca 61.
képviselő: Gáspár Emese Rita kuratóriumi tag, Szabó Eszter kuratóriumi elnök
Elsődleges célja egy olyan állandó oktatási intézmény (iskola) létrehozása, amely feladatának tekinti a táncoktatást minden szinten, elsődlegesen azonban a már képzett táncosok, táncművészek szakmai középfokú, illetőleg felső szintű oktatását. Az alapítvány elsődleges célja továbbá az állandó oktatási intézmény létrejötte után annak folyamatos fenntartása, működtetése. Az alapítvány további céljai: támogatást nyújtani táncművészeti rendezvények vagy ahhoz kapcsolódó művészeti események megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés táncművészek, illetve a táncművészeti képzésben hallgatóként résztvevők előadásainak szervezésében és rendezésében, különös tekintettel olyan előadások és rendezvények támogatására, amely rendezvények, előadások egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé táncelőadások megtekintését, másrészt tánckulturális lehetőségekben korlátozott települések lakói számára teszik lehetővé színvonalas táncművészeti rendezvények látogatását, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek lakta területeket, valamint a határon túli magyarság által lakott területeket is;
Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a táncművészet oktatásának fejlesztése céljából;
Táncoktatásra, vagy egyébként az alapítvány profiljába tartozó tevékenységre vonatkozó tanterv ? és tananyagfejlesztés folyamatának támogatása;
Táncművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése;
A táncművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek javításához történő hozzájárulás;
A táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, elismerésben részesítése;
Ösztöndíjak folyósítása táncművészeti képzésben résztvevők részére;
Tehetséggondozó programok szervezése, bonyolítása, támogatása;
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség);
Táncművészeti képzésben résztvevő oktatók, tanulók étkeztetésének szervezése, finanszírozása;
Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók és tanulók támogatása, ideértve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekből, valamint a határon túli magyarság köreiből érkező oktatókat és tanulókat is;
Táncművészeti célú kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Táncpedagógusoknak, táncművészeknek és amatőr táncosoknak ajánlott és tartott oktatás és szakmai továbbképzés szervezése, támogatása; együttműködés a társművészetek reprezentánsaival ill. intézményeivel;
Oktatást kiegészítő tevékenységek (oktatási szaktanácsadás, diákcsereprogramok szervezése, oktatási vizsgáztatás értékelése, oktatásszervezési feladatok ellátása) alkalmazása és támogatása;
Alternatív gyógyászati tevékenységek lehetőségeinek kiterjesztése, alkalmazása és támogatása a tánc és mozgáskultúra segítségével;
nemzetközi kapcsolatok támogatása, társintézmén ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Nyíri út 28.
képviselő: Szappanos Benedek elnök
Az eredményes közösségi munka elismerése tárgy- vagy egyéb jutalom formájában. Céljutalom kitűzése a Házirendben megfogalmazottakon kívül végzett feladatok, vállalások teljesítéséért. Alkalmanként diákok, pedagógusk jutalmazása. - Nyelvi és egyéni oktató, képző és továbbképző tevékenységek, programok támogatása a diákok és a pedagógusok körében egyaránt. (nyelvtanfolyam, irodalmi, művészeti, kézműves szakkörök,stb.) - Diákönkormányzat munkájának segítése, kezdeményezéseik anyagi támogatása. (kultúrális és sporttevékenységek, támogatása) - Az intézmény és a diákönkormányzat működését, a diákok kényelmét, komfortérzetét javító eszközök, anyagok berendezések beszerzése. - A diákönkormányzat és a nevelőtestület által kiírt pályázatok nyerteseinek jutalmazása. ... >>

Tartalmasabb, Szinesebb Diákévekért a Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégi- umban Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 14.
képviselő: Vértesi Lászlóné
A Ferenczy Ida Kollégiumban az eredményes tanulás elismerése, szociális támogatás. A nyelvi oktatás támogatása. Diákönkormányzat munkájának segítése. Az aépület karbantartási költségeinek kiegészítése. ... >>

Tintaló Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Őz utca 14.
képviselő: Sisak Beáta elnök
Színházi társulat keretében beltéri, valamint utcai színházi előadások, gyermek programok létrehozása, kulturális rendezvények és más művészeti társulatok produkcióinak szervezése, fesztiválok megrendezése, színházi kellékek, díszletek, jelmezek, bábok tervezése, kivitelezése, zenész rendezvények létrehozása. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 3.
képviselő: Dr. Varga Istvánné Nótin Éva kuratórium elnök
Forradalom utcai óvoda nevelő, oktató munkája színvonalának megtartása, emelése, és a feltételek biztosítása Szakmai továbbképzések, szakirodalmak, korszerű szemléltető eszközök, személyiséget fejlesztő játékeszközök beszerzése, a testi- lelki egészség megőrzése, fejlesztése ... >>

Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Babits M. utca 13.
képviselő: Molnár Ilona Eszter elnök, Szűcsné Lakatos Magdolna alelnök
Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek táboroztatása, hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek erdei iskolai programra való kijuttatása. Hátrányos helyzetű és átmenetileg nehéz helyzetbe került gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása, szervezése. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére továbbképzés szervezése. Gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára szakmai kirándulások szervezés. Az egyesület információs és levelezős rendszerének kialakítása és fenntartása. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás; a rendőrséggel közreműködve részt vesz a város bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységében; a bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolódva a gyermekek és tanulók környezettudatos nevelésének segítése a környezetvédelem érdekében; A gyermekek, fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok egészséges életmódra nevelése; hagyományőrzés; gyermekek és fiatalok idősekkel való kapcsolatának kialakítása. Az ifjúság fejlesztése A résztvevő fiatalok társadalmi részvételének segítése azért, hogy ne problémaként, hanem potenciális erőforrásként legyenek jelen a helyi közéletben. Drogprevenció. A fiatalok számára példamutatás és információadás közvetlen módon a saját megtalálási helyükön. Így szabadidejük hasznos eltöltése. ... >>

Ujhidy Tenisz Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt.47.
képviselő: Ujhidy Zoltán ... >>

Vackor Vár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.
képviselő: Vajda Rudolf kuratóriumi elnök
Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra., Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése., A folyamatos működéshez szükséges anyagi eszközök tekintetében támogatás nyújtása., A legeredményesebb csoportok tevékenységének elismerése, jutalmazása. ... >>

Vajdaságért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Kristály tér 7 fszt./2.
képviselő: Somogyi Lehel kuratóriumi elnök
Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy különösen a Szerbia-Montenegró Vajdaság tartományban élő magyar kisebbség szociálisan rászorult rétegét támogassa, a testi, illetve lelki sérült gyermekek és felnőtt korúak számára fizikai és lelki értelemben egyaránt segítséget nyújtson. Az alapítvány célul tűzte ki magának a következő feladatköröket intézményes és nem intézményes formában: szociális intézmények üzemeltetése és fenntartása, szociális tevékenység végzése, ennek keretében különösen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, ápolást, gondozást nyújtó intézmény (különösen idősek otthona), rehabilitációs intézmény (különösen szenvedélybetegek, hajléktalanok rehabilitációja), nappali ellátást nyújtó intézmény (különösen nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (különösen gyermekek átmeneti otthona, időskorúak gondozása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállás), gyermeküdültetés (egészséges életmód, sport- és szabadidő programok biztosításával), szenvedélybetegek, hajléktalanok, egyéb rászorultak orvosi ellátása gyógyítása, esetleges külföldi gyógykezeltetés és ezek költségeinek finanszírozása részben vagy egészben. ... >>

Varázshegy Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Széchenyi stny.1.
képviselő: Dóczi Katalin elnök, Dr.Miszkulyné Szűcs Anita
Kecskeméti Széchenyi sétányi Óvodában folyó nevelőmunka segítése az alábbiak szerint: - tárgyi eszközök bővítése, - az óvoda környezetének ápolása, - egészséges életmódra nevelés, - szabadidős programok támogatása, - a Szeéchenyi városban élő családok és óvodák közötti kapcsolat kiszélesítése, - nehéz anyagi körülmények között élő családok gyeremekeinek segítése. ... >>

Vásárhelyi Pál Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
képviselő: Farkas Zoltánné kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, indokolt esetben támogatása. ... >>

VIATICUM Természet és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6035 Kecskemét, Ballószög 369/a
képviselő: Gulyás Győző kuratóriumi tag, Igonda Zoltán kuratóriumi elnök, Szűcs Péter kuratóriumi tag
A környezet védelme céljából az illegális hulladéklerakók feltérképezése, nyilvántartása és felszámolása. A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek szakmai összefogásának, tevékenységük elismertségének elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. A természetes az élhető környezet védelme céljából tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű mentesítése,, a természet védelme céljából a Kárpát-medencében megtalálható gombafajok élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A hulladékkal illetve más környezetre káros anyaggal szennyezett élőhelyek kármentesítése, a fellelt hulladékok és környezetre káros anyagok szelektív kezelése újrahasznosítás illetve energiatermelés céljából. Az egészséges, élhető környezetet népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása és kezelése, és azok támogatása. Környezetvédelem iránti elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése, az úgy nevezett ?alternatív? ?megújuló és újrahasznosítható energiaforrásokat- (szélenergia, napenergia, geotermikus, energia, bioenergia, egyéb) megismertesse a társadalommal a környezet és az egészség megóvása érdekében és az ezekkel kapcsolatos ismeretek hasznosításának a gyakorlatban történő alkalmazása. Együttműködés magyar és nemzetközi társadalmi és tudományos és állami szervezetekkel, oktatási intézményekkel és gazdasági társaságokkal az alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány a vállalt céljait a Kárpát-medence, azaz Magyarország és a szomszédos országok területén kívánja megvalósítani. ... >>

Zarnócz András Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai utca 29.
képviselő: Mák Kornél kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Református Gimnázium diákjainak, a budapesti Szent Ignác Szakkollégium diákjainak és a kecskeméti Európa Jövője Egyesület által szervezett Magyarország Öröme programban részt vevő olyan fiatalok tanulmányainak, szakmai és erkölcsi nevelésének, fejlődésének támogatása, akik magukénak vallják az ökumenikus keresztény erkölcsi tanításokat, szakmai és, magánéletükben törekednek ezen értékek megvalósítására és közvetítésére, valamint a magyarság kulturális értékeinek megtartása érdekében tevékeny szerepet vállalnak. Az általa támogatott, vagy tevékenységbe egyéb módon bevont fiatalokat egymással is megismertesse, társadalmilag beágyazottságukat előmozdítsa, e tevékenységek által is megőrizze Zarnócz András emlékét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal