Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 179
3. oldal

Kecskeméti Hallgatókért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Kaszap utca 4-2.
képviselő: Hornyik Péter Endre elnök
Az egyesület felkarolja a Kecskeméti Főiskola szellemiségével és hagyományaival összhangban álló kezdeményezéseket. Elő kívánja segíteni az intézmény eredményesebb működését, társadalmi ismeretségének növelését, oktatóinak és hallgatóinak önmegvalósítását. Ennek keretében fejleszti az intézmény tudományos, kulturális életét, javítja szociális és mentálhigiénés viszonyait. ... >>

Kecskeméti Kereskedelmi és Közgazdasági Iskolában Végzettek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Polyák Péter elnök
A Kecskeméten kereskedelmi és közgazdasági iskolában végzett, volt diákok közötti kapcsolattartás. Az 1910-ben alakult Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolához és jogutódaihoz kötődő hagyományrendszer ápolása. A Kecskeméti Felső Kereskedelmi Iskolát, és jogutódait a városhoz és Kecskemét kiváló egyéniségeihez kapcsoló emlékeknek felkutatása és gondozása. A tagok számára véleménycsere és találkozási lehetőség biztosítása. Az iskola hagyományainak megfelelő eredményes kutató nevelő munkájának segítése. ... >>

Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei- Joma Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nomád utca 28.
képviselő: Engel Károly ügyvezető elnökhelyettes, Pincés István társadalmi elnök, S. Juhász Attila ügyvezető elnök
A sportegyesület működési célja: a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagjai nevelése. A működés fő célja gyermekkorú (5-18 éves) labdarúgók nevelése-képzése, versenyeztetése. Az egyesület célja továbbá felnőtt labdarúgó csapat működtetése: edzésük, versenyeztetésük elősegítése, megoldása. Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között vállalkozásokat hoz létre (kereskedelmi, ipari, szolgáltató, stb.) és azok nyereségét az egyesület céljaira, pályák, termek bérlésére, építésre használja fel. ... >>

Kecskeméti Micimackó Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 KecskemétHetényegyháza,, Fácán utca 2.
képviselő: Háromszéki Józsefné
Cél szerinti leírás Óvodáskorú gyermekek családias környezetben, rugalmas nyitva tartással egyéni bánásmód megvalósításásval, kislétszámú csoportban a szülők egyéni igényeihez igazodó nevelése, ellátása. A Mályva oktatási, nevelési program célkitűzéseinek megvalósítása. Családi napközi kialakítása, fenntartása, működésének biztosítása. ... >>

Kecskeméti Női Vízilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Újerdő utca 9.
képviselő: Dr. Szabó Tibor titkár, Vavrek Zsolt elnök
Versenyszerű sporttevékenység (vízilabda) folytatása, ifjúsági és felnőtt korú tagok részére sportolási lehetőség biztosítása. A Kecskeméti Sportiskolában végzett vízilabdázó lányok részére a vízilabda versenyszerű folytatása feltételeinek biztosítása. A női vízilabda népsze-rűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájának fejlesztése, képességfejlesztése, egészségfejlesztés és -megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken; mindezek érdekében reklámtevékenység folytatása. Ezen célok megvalósítását mint nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú szervezet formájában végzi. A sportegyesület, külön fiókcsapat-megállapodásban rögzítettek szerint együttműködik és folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Sportiskolával. ... >>

Kecskeméti Piarista Templom Orgonájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Domokos Zoltán
Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének- Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. Mechanikus rendszerű orgona építése és karbantartása a Kecskeméti Piarista Templomban. A felépítést követően oktatási célokra történő hasznosítás, elsődlegesen a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola részére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Varga László
A Kecskeméti Református Egyházközség iskolái részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyútás.A korábban működött és 1990. március 25-ével újraindult kecskeméti református kollégiumi iskoláink fenntartásához, a református kollégiumi nevelés hagyományainak ébrentartásához, oktatási, nevelési, diákotthoni feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A Kollégium bővítési feltételeinek megteremtését szolgáló feladatok támogatása.A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi akciók, előadások, konferenciák szervezésének támogatása, továbbá a Kollégium diákjai által szervezett és megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek támogatása. ... >>

Kecskeméti Rendszámtábla Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Mathiász utca 4.
képviselő: Kenyeres Péter kuratóriumi elnök
Magyar és külföldi rendszámtáblák gyűjtésének, kiállításának támogatása. A gyűjtés előmozdítása céljából rendezvények szervezésének támogatása. Kiállítások, találkozók szervezése és támogatása. A tárgyi emlékek felkutatásának, gyűjtésének elősegítése, támogatása. Más veterán gyűjtő klubokkal történő kapcsolat felvétel, kapcsolat tartás. Kapcsolatfelvétel az Alapítvány céljaival egyetértő szervezetekkel, magánszemélyekkel, iskolákkal, klubokkal. Külföldi autós klubokkal történő kapcsolat tartás. Fotó albumokban való megjelentetésben való közreműködés, a rendelkezésre álló emlékek sajtó útján történő megjelentetésének biztosítása, támogatása és kiadványok szakmai segítése. Támogassa a rendelkezésre álló vagyonból rendezvények, bemutatók megszervezését, lebonyolítását. Az állampolgárok, a szakemberek és a hivatalok ilyen jellegű együttműködésének az előmozdítása, szervezése. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. Múzeum létrehozása, működésének biztosítása, támogatása. ... >>

Kecskeméti Szent Imre Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Szent Imre u.9.
képviselő: Lengyelné Keserű Szilvia
A Kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Óvoda és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, in-tézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, és verseny lehetőségek tervezése és szervezése. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcso-latok létesítése és fenntartása, együttműködés minden, az Egyesület működésével kapcso-latban álló természetes és jogi személlyel, így bázisával, szponzoraival, illetve működési területének állami-, társadalmi szerveivel, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségével, a Magyar Diáksport Szövetséggel, az iskola diák-önkormányzatával. Cél továbbá a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
képviselő: Petőné Seres Katalin Etelka elnök
Közoktatási intézményben tanulók számára sportolási lehetőség biztosítása. Közoktatási intézményben tanulók rendszeres testmozgásra és egészséges életmódra való ösztönzése, nevelése. Együttműködés a fenti célokat megvalósító, illetve támogató más személyekkel és szervezetekkel. ... >>

Kecskeméti Szövetkezeti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bibó I. utca 1.
képviselő: Dr.Fehér Tibor
A volt szövetkezeti kollégium iskolakollégiummá fejlesztésében történő közreműködés az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Kecskeméti TÁKISZ SE

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Vágó utca 16.
képviselő: Botta Judit elnök, Dr. Botta Tibor szakosztályvezető
A sport népszerűsítése, fejlesztése, rendszeres klubélet, versenyek szervezése, bajnokságokon való részvétel, utánpótlás nevelés, sakk az általános iskolában. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása, villámversenyek, egyéni versenyek szervezése az Alapszabály szerint. ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Kaszap u.6-14.
képviselő: Dr. Janurik Tamás elnök
A felsőoktatási intézményben tanulók, valamint sporttevékenységet folytató magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. A sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése, a főiskola hallgatói és dolgozói körében. ... >>

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Kollégoumi Önkormányzatát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Jókai tér 4.
képviselő: Monoki Györgyi
A Lővei Klára Kollégiumban - a hallgatói közélet eseményeinek gazdagítása, a szakmai- és szabdidős programokra vonatkozó kezdeményezések felkarolása és támogatása, - a kollégiumi önkormányzat és más kollégiumi közösségek, diákszervezetek, egyesületek munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, programjainak támogatása, népszerűsítése, - közreműködés a hallgatói közélet, a hallgatói kezdeményezések, a kollégiumi önkormányzat létéhez, valamint az intézmény otthonosabb, komfortosabb és sokszínűbb szolgáltatást nyújtó működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében. ... >>

Kecskeméti Utazók, Oktatók és Természetfotósok Természetkutató Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Reile G. u. 18. VIII/22.
képviselő: Kecskés Ágnes titkár, Szabó Ödön elnök
Az ifjúság számára szemléletformáló erejű turisztikai programok, ismeretterjesztő előadások, táborok szervezése a nyári és évközi szabadidő hasznos eltöltése, a természet megismertetése és megszerettetése érdekében. Ismeretterjesztő anyagok (kiadványok, könyvek, filmek, CD-ROMok, dokumentumok stb.) kiadása és kiadatása, valamint terjesztése. Nyilvános ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések és tanfolyamok, túrák és táborok, erdei iskolák és terepgyakorlatok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása. Tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Turisztikai információs anyagok begyűjtése és terjesztése. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számára a világ országaiba szervezett utazásaikhoz. Tagjai külföldön szerzet tapasztalatainak és ismereteinek összegyűjtése - adatbank jelleggel. Szakmai és anyagi segítségnyújtás a tagok számárafotódokumentációk elkészítéséhez. Céljai megvalósítását szolgáló eszközök, túra- és sportfelszerelések beszerzése. Tagjai számára a felszerelések ingyenes bérlésének lehetővé tétele; az eszközök bérbeadása kívülállók számára. Céljaival és feladatkörével kapcsolatos digitális és/vagy analóg információs adatbázis (könyvtár és térképtár, diaarchívum) létrehozása és fenntartása. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi szakmai, társadalmi és ömkormányzati szervekkel , gazdálkodó szervezetekkel és magánszemélyekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, természetes és jogi személyekkel. Kecskemét város hírnevének öregbítése a világ minden területén. Környezeti hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése, természet- és környezetvédelmi, valamint turisztikai szakmai tanácsadás, zoológiai és botanikai szakmai vezetés a világ különböző országaiba(n). Szakmailag és anyagilag segíti kutató expedíciók szervezését és munkáját eredményeik közkinccsé tételét. ... >>

Kecskeméti W.18.Érdekvédelmi és Önsegélyező Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

6000 Kecskemét, Szent István krt.17.
képviselő: Ardeleán László elnök, Berta László elnökségi tag, Rigó Lajos elnökségi tag
A tagok szociális helyzetének, életkörülményeinek javítása, szociális érdekeinek védelme az esélyegyenlőség elve alapján. Az Egyesület feladata céljának elérése érdekében a tagság szociális igényeinek feltárása, ezek összehangolt, differenciált érvényesítése, képviselete. A célok elérése érdekében az Egyesület a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek között és feltételek mellett tagjainak tanácsadást nyújt. A tagjait különféle segélyezésben /születési, temetési, nyaralási, beiskolázási, rendkívüli segélyben/ részesíteni. Továbbá támogatást /pl. lakáskölcsön, stb./ ad. ... >>

Keleti Fény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. II/2/a.
képviselő: Lócskai Patrícia elnök
Az önhibájukon kívül nehéz-, hátrányos helyzetbe került emberek, családok, az ilyen körülmények között - segélyből, alacsony összegű nyugellátásból, járadékból - élők, ellátatlanok, rokkantak, tartósan betegek, idősek, sok gyermekes családok, menekültek részére díjmentes, az életvezetéshez szükséges mértékű általános tanácsadás, beadványszervezés, eljárás, a költséges gyógykezelésre vagy ilyen - az emberek anyagi erejét sokszorosan meghaladó költségvonzatú - műtéti beavatkozásra szorulók esetében bénzbeni támogatás biztosítása és adományok koncentrálása e célra.Az előbbi társadalmi körhöz tartozók általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekeik részére az iskolai-napközi étkeztetéshez eseti vagy rendszeres anyagi támogatás nyújtása, az érintett gyermekek egészséges, testi-lelki-fizikai fejlődésének elősegítése érdekében, abban a személyi körben, ahol enélkül ezek fejlődése veszélyeztetve látszik. Az előbbiekben kőrvonalazott - az alapítvány által megsegíteni és támogatni szándékozott - körhöz tartozók gyermekeinek továbbtanulása, általános erkölcsi, vallási nevelésének elősegítése, az egyházi és más műemlék védelme, műszaki állapotuk helyreállítása, megőrzése mindezek anyagi-technikai-pénzügyi feltételeinek előmozdítása, támogatása, - a lehetőségekhez mért - legalább részbeni fedezése. ... >>

Képzőművészeti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szélmalom u. 39. sz.
képviselő: Szabó Emma elnök
A művészeti /gyakorlati és elméleti/ oktatás megszervezése és beindítása. Az alapítvány segíti és támogatja a művészeteket oktató szakemberek képzését a magyar alapfokú művészoktatás folyamatos tanárutánpótlás érdekében, a hiányszakok alapítását és bővítését.Támogatást nyújt művészeti események és rendezvények szervezéséhez, közreműködik művészek illetve művészeti képzésben hallgatóként részt vevők kiállításainak, tárlatainak, bemutatóinak szervezésében és rendezésében. A fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségmegőrzése. Az alap-, közép-,és felsőfokú művészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül elősegíteni a tanárok, művészek, a művészetet tanuló diákok szakmai képzését. Segítse a végzős hallgatók elhelyezkedését. ... >>

Kertváros Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
képviselő: Kocsis Zsolt Attiláné kuratóriumi elnök
Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása. - Könyvtár fejlesztése. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása az Alapító Okirat 2. pontja szerint. ... >>

Kinderovi Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Duna utca 21.
képviselő: Dr. Nagyné Demján Kinga kuratóriumi elnök
Óvodai nevelés, oktatás. Sport, szabadidős képzés. Kulturális képzés. A magyarországi német kisebbségi kultúra terjesztése, megőrzése és támogatása az óvodai nevelés során. Egyéni képességfejlesztéshez speciális fejlesztő eszközök beszerzése. Óvoda berendezésének korszerűsítése, a tárgyi feltételrendszer bővítése. Az óvodai oktatási anyaggal kapcsolatos információk eljuttatása gyermekek, szülők felé speciális szakemberek bevonásával. Óvodai szakmai továbbképzés támogatása. Óvodai zene- és tánckultúra fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Jeles alkalmak, ünnepek méltó megünneplése, rendezvények létrehozása, támogatása, óvodai hagyományteremtő rendezvények létrehozása. Színházi előadásokon részvétel támogatása. Országjáró, ismeretszerző kirándulások támogatása. Esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Természetes alapanyagú játékeszköz rendszer kialakításához támogatás. A biztonságos, egészséges óvodai környezet feltételeinek folyamatos korszerűsítése. Speciális egészségjavító torna bevezetése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai képzésében, felzárkóztatásában, egyéni képességfejlesztésben. Sporteszközök, tornaszerek vásárlásának támogatása. Óvodai sporttevékenység fejlesztése, segítése. Sporttevékenységeken való részvétel támogatása. Tornaszoba kialakítása, felszerelése, támogatása. ... >>

Kisiskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 8.
képviselő: Oppelt Józsefné ... >>

Klapka Utcai Lurkók Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Klapka u. 14.
képviselő: Németh Orsolya kuratóriumi elnök, Vékonyné Sass Ildikó kuratóriumi titkár
A sikeres nevelőtevékenység támogatása a korszerű tárgyi feltételek javításával, az óvoda udvarának környezetének rendezése és folyamatos karbantartása, a játékállomány bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése. ... >>

Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Kéhl Pál kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: - Elősegíteni a szakmai képzés feltételeinek javítását. - Biztosítani az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségét. Támogatni a tehetséges tanulók képzését, szakmai felkészítését. - ehetővé tenni az iskola költségvetésében nem biztosított, de szükséges tárgyi feltételek kialakítását, helyiségek célszerű átalakítását. - elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok képzését, külföldi tanulmányutak szervezését. -Hozzájárulni a kiváló szaktanárok, a tehetséges tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. -Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

Koháry István Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
képviselő: Dr. Oberna György
A Kecskeméti Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktatási céljainak, a gyermekek egészségmegőrzésének, mentélhigiénés nevelésének, gyermek és szabadidő-sportjának támogatása, továbbá gyermek és ifjúságvédelmi célok támogatása. ... >>

Könyvtári Dolgozók Független Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Széchenyi körút 33. IV/72.
képviselő: Nyíri Ákos elnök
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Céljai elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet szentel a dolgozók élet-és munkakörülményeit befolyásoló tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a munkavállalói jogok biztosításának. ... >>

Környezetünk Állataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szalag utca 11.
képviselő: Hosszúné Dr. Szeiler Katalin kuratóriumi elnök
Az élet minden területén az arra rászoruló állatok védelmének és mentésének biztosítása az adott helyzetnek megfelelően. - Közreműködik, illetve aktivistái segítségével segít a városi környezetünkben higéniai problémát, balesetveszélyt jelentő kóbor, elhagyott állatok összegyűjtésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában az állatok mentése érdekében. - Az ifjúságot az állatok szeretetére, a természet tiszteletére és megbecsülésére nevelje, melynek érdekében általános iskolákban, óvodákban felvilágosító, ismertető tevékenységet folytat, illetve szervez az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Lakó Sándor Kamarazenekar Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Teleki László utca 11/A.
képviselő: Baky László elnök, Tőzsér Tamás titkár
A Lakó Sándor Kamarazenekar tevékenységének elősegítése, mind szakmai, mind anyagi támogatók felkutatása, rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása, rendezvényeinek, így koncertfellépéseik megszervezése, lebonyolítása, a zenekar működéséhez szükséges hangszerek, kották, technikai eszközök, gyakorlási lehetőség biztosítása. Kecskemét amatőr zenei kultúrájának fejlesztése. Kecskemét, arculatát markánsan megjeleníteni az amatőr zenei tevékenységek összefogásával. Kamarazenekari, énekkari találkozók, versenyek rendezése, a zenei élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az amatőr zenélés, mint kulturális örökség megóvása. A Kecskeméten élő amatőr zenészek összefogása, gyakorlási lehetőség megszervezése, tehetségek, kezdeményezések felkarolása. Versenyek, találkozók lebonyolítása. Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása. Ifjúsági és felnőtt zenei és más hasonló kulturális rendezvények szervezése, amatőr zenei klub alakítása, működtetése. Művészeti események szervezése (zenei, néptánc, stb.). Iskolai művészeti oktatás támogatása. Kecskemét város zenei kultúrájának, hagyományainak országos és határon kívüli népszerűsítése. ... >>

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Mészáros Sándor
A nevelés és oktatás iskolai feltételeinek javítása, a tehetséges diákok ösztönzése, a nyelvtanulás sokirányú segytése, a kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása, a kiváló teljesítményt nyújtó tanuló k jutalmazása. ... >>

Lurkó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.
képviselő: Valádi Sándorné
Az alapítvány célja a Lánchíd Utcai Általános Iskolában: - az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, - működő diákönkormányzat munkájának segítése, működési feltételeinek javítása, - az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése, - az iskola kultúrális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása. ... >>

Lurkó Diáksegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Barotai Imre kuratórimi elnök
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában a hitélet erősítése. Tehetséges gyermekek segítése, szociális támogatás. ... >>

M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Bihar u. 6.
képviselő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna kuratóriumi elnök
Hangszerek zeneképzést elősegítő eszközök vásárlása. Tanulók résztvételének anyagi támogatása zenei versenyeken. ... >>

Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 8.
képviselő: Dr. Szabóné Farkas Piroska
Az iskola oktatási körülményeinek javítása. ... >>

Magyar Póni Klub Szövetség

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6044 Kecskemét, Szarkás 460/a.
képviselő: Szelle Kornél
A gyermekek megismertetése a lovaglással, a lovagláshoz kapcsolódó szabadidő sportokkal. Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. A gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. Gyermekek és ifjusági közösségek összefogása. A gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való kezelése. A szabadidő egészséges eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése. Iskolán kívüli nevelési terv kidolgozása. A gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. A természet megóvását, védelmét segítő programok szervezése. Szabadidősport szervezése (lovas táborok, lovas játékok, oktatás). Versenyrendszer kialakítása az Euro Pony Club és a Pony Club UK iránymutatásai alapján. Szakemberképzés. Szakmai standardok, szabályok megalkotása, azok végrehajtásának ellenőrzése. Szakmai tanácsadás a tagszervezetek részére. A Póni Klubot népszerűsítő rendezvények támogatása. Póni Klub kiadványok megjelentetése. ... >>

Mathiász János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona Zs.u.1.
képviselő: Domokosné Molnár Mária kuratóriumi titkár
Az iskolai felszereltség, a pedagógiai munka és kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, valamint az iskolai tornaterem felépítésének támogatása a diák és szabadidősport megteremtéséhez. ... >>

Mátyás Király Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt.46.
képviselő: Széki Bálintné
A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási feltételek javítása. Diákönkormányzat támogatása. ... >>

MEDINTEN Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 44.
képviselő: Dr. Vass-Eysen László elnök
A Magyar Honvédség kecskeméti kórháza gyógyítási körülményeinek javítása, támogatása. Az intenzív betegellátási színvonal emelését elősegítő műszerek, eszközök beszerzése. A műszerek, eszközök kezelését végző orvosok, asszisztensek képzésének, továbbképzésének támogatása. Az intenzív betegellátást végzők számára a szükséges szakirodalom beszerzésének és biztosításának támogatása. Az intenzív betegellátással kapcsolatos tudományos tevékenység, kutató munka támogatása. A gyógyító munka szakmai feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más gyógyító intézményekkel, a szakmai szervezetekben való eredményes részvétel támogatása az Alapító Okirat 2.1. pontja szerint. ... >>

Ménteleki Általános Iskoláért és Óvpdáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6008 Méntelek, Kecskeméti u.41.
képviselő: Farkas Attila kuratóriumi elnök, Gere Hedvig kuratóriumi titkár
A ménteleki Általános Iskola és Óvoda gyermekei számára a nevelés, oktatás, sport és szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, magasabb szintű művelésének biztosítása és a rászoruló gyermekek szociális támogatása. Célja továbbá az intézmény határon túli kapcsolatainak kiépítése és fenntartása.A Ménteleki Általános Iskola és Óvoda épületének karbantartásához, fenntartásához és működéséhez pénzbeli és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

Ménteleki Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6008 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti u. 41.
képviselő: Kelemenné Bodor- Kis Julianna
A ménteleki iskolába járó és rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Miskolci Gépészekért Alapítvány

(intézményi,egyéb)

6000 Kecskemét, Mécses utca 82.
képviselő: Fodor András
Az egyetemi hallgatók műszaki ötleteinek megvalósításához pénzügyi támogatás biztosítása, évfolyam- találkozók szervezése. ... >>

Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.
képviselő: Kecskésné Marthi Mariann
Városi, vegyei és országos sport, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvétel költségeinek szükség szerinti viselése, - a sport és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók jutalmazása, - a tehetséges, de rossz anyagi helyzetben lévő tanulók támogatása, - az iskola oktatási, működési feltételeinek javítása, - elsősorban az idegennyelv és számítástechnika oktatási segédleteinek kiegészítése, biztosítása, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona kuratóriumi elnök
Közreműködés Hetényegyháza települési-településrészi és a társadalmi környezetének formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a településrész szellemi életében; népművészet és kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó, textiles, fazekas, fém-, bőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban; népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése; kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása; közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása, Hetényegyházáról elszármazottak településhez való kötődésének erősítése.A Hetényegyházán élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása képességeik fejlesztése. ... >>

Mustármag Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Törökfái 86/A.
képviselő: Talmácsi Attila kuratóriumi titkár, Zámbó Zoltán kuratóriumi elnök
Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése (elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt), az egészségügyi gondoskodást végzők munkájának segítése, betegségmegelőzés, rehabilitáció, sportfoglalkozások szervezése, stb., Szociális tevékenység: hátrányos szociális helyzetbe került emberek (alkohol-, kábítószer fogyasztók, hajléktalanok, egyedül maradt idősek, stb.) felkutatása és támogatása, bűnmegelőző felvilágosító munka, családsegítés, lelki segély nyújtása.,A hátrányos helyzetűek segélyezése hazánkban és országunkon kívül: ennek keretében az Alapítvány ruhanemű- és élelmiszer-segélyeket juttat a hátrányos helyzetűeknek, valamint támogatja az árvákat, az állami gondozottakat, gyermeknevelő intézeteket, gyors segélyt nyújt., Közösség fejlesztési és közösség építő projectek szervezése, oktatás, egészségügy, prevenciós tevékenységek megvalósítása, foglalkoztatási projectek létrehozása, amely hosszú távú megoldást biztosít a támogatottak számára. Továbbá olyan projectek létrehozása, melynek a fenntartható fejlődést segítik elő Magyarországon és az ország határain túl, tekintet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozása., Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi-lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Szépirodalmi olvasókörök, olvasótáborok szervezése, apologetikai, filozófiatörténeti, vallásfilozófiai, erkölcsfiliozófiai előadáok, beszélgetések szervezése.,
Szentírás elvi és gyakorlati tanításait felölelő ismeretterjesztő foglalkozások tartása (többek között iskolákban nevelők és diákok részére tartott előadások, egyéb kulturális intézményekben szervezett programok, nyári tábori programok, stb.)., Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok (könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, nyomtatása, kiadása, forgalmazása. ... >>

Műkertvárosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Csokor u. 9.
képviselő: Bagó Attila Józsefné kuratóriumi elnök
Nevelést, oktatást segítő felszerelések vásárlása, bővítése, berendezések pótlása, óvoda épület állagának javítása. ... >>

Napsugár Mátis Kálmán utcai Napköziotthonos Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4.
képviselő: Dr. Szabóné Bakonyi Judit Mária elnök
A Mátis Kálmán utcai napköziotthonos óvoda nevelő, oktató munkája színvonalának megtartása. Szakmai továbbképzések szervezése. Esztétikus környezet biztosítása. Az óvoda vagyontárgyainak megőrzését segítő eszközök beszerzése. ... >>

Nefelejcs Alapítvány a Lánchíd Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.
képviselő: Skultétiné Polyák Ildikó kuratóriumi elnök
A sikeres magyar népi hagyományok, kismesterségek megismertetése, ápolásuk feltételeinek megteremtése, tanulmányi kirándulások szervezése, a játékállomány bővítése, számítógép és programok beszerzése, az óvoda beruházásai, felújítási és eszközbeszerzési feladatainak támogatása. Nevelőtevékenység támogatása, a tárgyi feltételeknek javításával; az óvoda környezetének rendezése, a gyermekek ellátási feltéeteleinek javítása: nyelvoktatás, úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltéeleinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

Nem Magamért, Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Ady E. u. 17.
képviselő: Gaboriák József
A Magyar Honvédség Kecskeméti Honvédkórházban a betegellátás szinvonalának emelése, műszerek beszerzése. ... >>

Németh László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Czafik Szonja kuratóriumi elnök
A Németh László Gimnázium és Szakmunkások Iskolája kiemelkedő eredményeket elért oktatói szakmai továbbfejlődésének elősegítése. Az egyének és csoportok kimagasló tanulmányi munkára való ösztönzése, hagyományteremtő tevékenységi formák, a tanuló ifjúság közösséggé szerveződését segítő példaértékű kezdeményezések támogatása. A tanárok és tanári munkaközösségek pedagógiai és szakmai munkát megújító tevékenységének elősegítése, a tanulók személyiségformálásának, sikeres érettségi eredmények érdekében kifejtett különösen kiemelkedő munkájának elismerése. A hatékony tanulói, ill. tanári tevékenység érdekében nélkülözhetetlen tárgyi feltételek javításához való hozzájárulás. ... >>

Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió gyermekeiért - Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dobó István körút 7. V/16.
képviselő: Molnár Árpád Szilveszter elnök
Kapcsolatokat létesíteni és ápolni a Magyar Köztársaság és az EU területén működő oktatással és gyermekekkel foglalkozó szervezetekkel, csoportokkal. Képviselni az egyesület tagjainak, valamint a magyar közoktatásban tevékenykedő pedagógusok és a gyermekek érdekeit a hazai és nemzetközi oktatási és kulturális életben. A környezeti nevelés- és az Európai nevelés- és az Európai Unió tárgyiasultabb oktatásának elősegítése (környezeti nevelés, környezet és természetvédelem, egészségnevelés, egészséges életmód, korai idegen nyelvtanulás, népviselet, hagyományaink, értékeink), ezzel kapcsolatos kutatások, oktatási segédanyagok, különböző tanulmányok készítése. Az Óvoda és iskola közötti könnyebb átmenet biztosítása a 6-8 év közötti kisgyermekek számára. közművelődés elősegítése (pl. népi hagyományaink megőrzése, tánc-zene). Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti, fotóművészeti, táncművészeti, színházi programok szervezése. Helyi, lokális, valamint kistérségi és regionális értékeink újra felfedezésének biztosítása minden korosztály számára. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. ... >>

Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Budai u. 7.
képviselő: Koncz Jánosné kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola oktatási körülményeinek ? így különösen a nyelvoktatás feltételeinek ? javítása, támogatása; Az isolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése; A nyelvi képzés feltételeinek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel más külföldi iskolákkal, illetve a már kialakult kapcsolatok ápolása, gazdagítása; A rendelkezésre álló vagyonból tanulmányi és sportversenyek megszervezésének támogatása, a jól szereplő tanulók jutalmazása; Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása; a gyermeknapi rendezvények támogatása; Táborokban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, kulturális rendezvényeken való részvétel anyagi támogatása; Tehetséges gyermekek támogatása ismeretterjesztésük bővítésében; A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása; Versenyekre, nyelvvizsgákra, felvételi vizsgákra, vetélkődkre történő felkészítés ? az azokon való részvétel feltételeinek támogatása, a versenyeken kiemelkedő tanulók jutalmazása; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása); Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videóanyagok); Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása; Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal