Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 179
2. oldal

Éptestben Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Vajda J. u. 2. I/3.
képviselő: Adamik Zoltánné
Testnevelők és testnevelő szakos főiskolai hallgatók sérülés és egészségi állapotból kifolyó egyéb egészség romlása esetén történő segélyezése. ... >>

ÉRTÜK - a Kaszap és Őz Utcai Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Ráczné Oláh Edit kuratóriumi tag, képviselő
Az egészséges fejlődéshez szükséges esztétikai igényeket is kielégítő korszerű eszközök és környezet, az udvar és park felújítása és mindenkor a folyamatos karbantartása, évenkénti felújítása. A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés feltételei is ezáltal biztosítottak. - Az óvodai környezet, belső tér esztétikájának biztosítása. - Hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását, célzott fejlesztését szolgáló tanfolyam, szakkörön való részvételének finanszírozása. - Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és technikai berendezések beszerzése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Esélyt a Kadafalvi Általános Iskolásoknak

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Boróka u. 4.
képviselő: Kovács Antal
A Kadafalvi Általános Iskola felszereltségének javítása, az oktató-nevelő munka feltételeinek korszerűsítése érdekében. - A pedagógiai - pszichológiai kultúra fejlesztése. - A nyelvoktatás folyamatos biztosítása minden évfolyamon. - Az egészséges életmódra nevelés, valamint a környezetvédelem alternatív tantárgy feltételeinek korszerűsítése. - Esélyegyenlőség biztosítása a családok mélyülő válságának oldása, a gyermekek sokoldalú foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. - Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása korszerű eszközökkel, a problémamentes iskolakezdés, iskoláztatás érdekében. - A kimagasló tanulmányi, szaktárgyi eredményt elért tanulók jutalmazása, ösztönzése. - Innovációs programok finanszírozása. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Ferenczy Ida Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt/1.
képviselő: Péterné Fehér Mária elnök
A Kecskeméten született Fereczy Ida (1839-1928) emlékének ápolása, Középiskolás lányokban a szülőföld, lakóhely iránti szeretet és elkötelezettség, a hazaszeretet elmélyítése. A nők társadalmon belüli szerepe növelésének elősegítésben való közreműködés. ... >>

Futár Utcai Park Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Futár u. 7.

Park kialakítása, fenntartása, gondozása a Futár utcai Óvodában. ... >>

Gaál Tibor Díj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
képviselő: Kardos Sándor elnök
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma volt testnevelő tanára emlékének megőrzése. Iskola sportéletének fellendítése. Kecskemét város vívósportjának ujjáélesztése. ... >>

GAMFOS Hallgatók a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Bánfi Zoltán titkár, Dr. Végvári Ferenc elnök
Elősegíteni a felsőoktatási hallgatók nevelését, oktatását, a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyensőségét, a hallgatók közötti kapcsolatok aktivitását, a hallgatók szabadidejének hasznos eltöltését az alapszabály I/7. pontja szerint. ... >>

Gáspár András Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
képviselő: Popovics József kuratóriumi elnök
Segítse elő a kollégium zavartalan működését. - Nyújtson támogatást a nehéz körülmények között élő, ill. a kiváló eredményt elérő tanulóknak. - Támogassa a tanulók szabadidős tevékenységét, különösen a nyári és téli szünetek idején a táborozást. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, -érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyensőségének elősegítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Gépipari Automatizálás Fejlesztésének Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Belinda Károly kuratóriumi elnök, Varga József titkár
Az ipari termelés és autómatizálás fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése érdekében, az oktatásban, a kutatásban és fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért főiskolai, valamint az ipari termelésben tevékenykedő szakemberek szakmai színvonalának továbbfejlesztése, a nemzetközi tapasztalatszertési lehetőségeik elősegítése. ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

Gyenes István Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter elnök
A kecskeméti felsőfokú dísznövény kertészeti képzésben kimagasló tanulmányi, kutatási eredményt elért főiskolai hallgatók jutalmazása. ... >>

HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
képviselő: Gábriel Viktor kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, továbbképzése, szakképzése, vizsgáztatása. Óvoda, általános iskola, továbbá érettségire épülő szakközépiskola, valamint középiskolai kollégium alapítása,működtetése és fenntartása. Ifjúsági célú közösségi terek kialakítása, működtetése, fenntartásuk támogatása., Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok számára szervezett szociális, kulturális és szabadidős programok, projektek kialakítása, működtetése, támogatása., Formális és informális ifjúsági csoportok tevékenységének támogatása., A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok segítésével foglalkozó szervezetek, intézmények, programok támogatása. ... >>

Hajnóczy Iván Alapítvány a Modern Közgazdasági Szakképzéséért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet
Az alapítvány erkölcsi és anyagi eszközeivel segítséget nyújt az olyan törekvések számára, amelyeknek mindenkori célja az, hogy a legkorszerűbb szakközépiskolai oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában adottak legyenek. Az alapítvány támogatja: - az iskola rendszeren kívüli és iskolarendszerű közép- és felsőfokú képzést, szakképzést, - idegen nyelvek tanulását, - a képzésben résztvevő fiatalok sportolási igényeinek kielégítését, különböző sportrendezvények szervezését, az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Helvécia Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 71.
képviselő: Szalayné Kállay Veronika
A falun, tanyákon élő gyermekek részére ismeretterjesztő kultúrális programok szervezése, - Az óvodák és iskolák kultúrális programokkal való támogatása, elsősorban hagyományörző feladatok megvalósítása, - Olyan kapcsolatok életre keltése, mely Helvécia kultúrális fejlődését megerősítik és előbbre viszik, - Az alapítvány céljait szolgáló helyiség létrehozása, - Szociálisan részoruló családok családok támogatása, - Világi és vallási jellegű karitatív jellegű szervezetekkel való kapcsolatteremtés. ... >>

Hetényegyházi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2.
képviselő: Boricsné Józsa Ildikó kuratóriumi elnök
a Hetényegyházi Óvoda alapellátáson túli fejlesztése, korszerűsítése, - a nevelő-oktató munka színvonalának megtartása, emelése, tárgyi eszközeinek biztosítása, - a szakmai továbbképzéseken történő részvétel támogatása, korszerű szemléltető eszközök finanszírozása, - új pedagógiai módszerek megismerésének, szakmai és spediális továbbképzésének a támogatása, - az óvoda esztétikus környezetének megóvása, - tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Basáné Borsodi Emese kuratóriumi elnök
A Móricz Zsigmond ÁMK Általános Iskola tanulóinak támogatása az iskolai étkeztetéshez. Az Alapítvány a szociálisan rászoruló családok gyermekeit támogatja. ... >>

Hetényegyházi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Kecskemét, Kossuth L. utca 83.
képviselő: Bakró Barbara Ilona titkár
Hetényegyháza lovas életének fejlesztése., Hetényegyháza arculatát markánsan megjeleníteni, a lovas tevékenységek összefogásával., Lovas találkozók, versenyek rendezése, a lovas élethez kapcsolódó egyéb rendezvények, tehetséges versenyzők támogatása. Az íjászat, mint kulturális örökség megóvása., Hetényegyházán élő íjászok összefogása, edzési lehetőség megszervezése, tehetségek felkarolása. Kutyás találkozók, versenyek rendezése, edzési lehetőség megszervezése Tehetséges gyermekek versenyeztetése, támogatása., Versenyek lebonyolítása., Kulturális rendezvények lebonyolítása, más szervezésű események támogatása., Ifjúsági rendezvények szervezése, ifjúsági klub alakítása, működtetése., Művészeti események szervezése (zenei néptánc, stb.)., Iskolai művészeti oktatás támogatása. ... >>

Hetényi Élettér Képességfejlesztő és Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Külsőnyír 101/d.
képviselő: Fekete Katalin kuratóriumi elnök
a gyermekek nevelése, felügyelete, korrepetálása és készségfejlesztése. Rászoruló, csökkent munkaképességű felnőttek gondozása, segítése., Az Alapítvány ezen belül célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítését, megőrzésének lehetőségét megváltozott munkaképesség esetén és idős korban. Lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal anyák karrierépítése ne szakadjon meg a gyermekvállalás miatt. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel csökkentheti az iskolai beválás rizikóját, hosszú távon pedig elősegíti az európai munkaerőpiacon való helytállást, a bűnmegelőzést, az áldozattá válás és a lelki deficitek kialakulásának megelőzését. A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány tevékenységébe tartozik családi napközi működtetése, korrepetálás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozás, mozgásterápia, logopédia, állapot-és mozgásdiagnosztika, kirándulások szervezése, napközis gyermekek szállítása, étkeztetése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, házi gyermekfelügyelet, pótmama szolgálat, játszóház, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, pszichés fejlődési zavarral kűzdő gyermekek fejlesztése, időskorúak, megváltozott munkaképességűek ellátása, mozgás és beszédfejlesztése, rehabilitációja. ... >>

Hírös Diák Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Berek utca 2-4.
képviselő: Rakiás Csaba kuratóriumi elnök
A Hírös Diák Kollégium fenntartása, működtetése. A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése. Céljának megfelelően közreműködik a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában, a tanulók tanulásához való jogának érvényesítésében,a tanulók humánus légkörben folyó nevelésében, személyiségének fejlesztésében. Művelődési, önképzési, sportolási lehetőséget biztosít a tanulók számára. Figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek, időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok,természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelőket az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Hírös Teátrum Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u.8.
képviselő: Lendvai Zoltán
Szakmai, szervezési, ill. más jellegű támogatás juttatása a vidéki színházak működéséhez, különösen: - a Kecskeméti Katona József Színház gyermek előadásai színvonalának emelése, támogatása, - a Kelemen László Kamara Színház produkcióinak támogatása, - közönségdíj létrehozása Kecskeméten az évad legjobb férfi és női szinészénak, - a színház és a kultúrális élet más területén végzendő kutaátsok, tevékenységek támogatása. ... >>

Hitel a Jövőnek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
képviselő: Mester László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, h.általában elősegítse a Széchenyi I.Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet pedagógusai és tanulói számára a nevelő-oktató munka magas szintű ellátását, kiemelkedő teljesítmény elérését az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Hitoktatásra Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bácskai Ferencné kuratóriumi elnök, Fekete Gábor kuratóriumi tag
A hitoktatáshoz szükséges anyagi (tárgyi-és személyi) feltételek biztosítása, ezek létrehozása és fenntartása az óvodás, általános iskolás és középiskolás korú gyermekek, fiatalok számára., Az alapítvány ezen túlmenően feladatának tekinti, hogy az általános iskolás és középiskolás korosztály számára differenciáltan biztosítsa az iskolán kívüli szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét, klubszerű foglalkozások, hétvégi programok, nyári táborok szervezésével. ... >>

Hosszú Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.
képviselő: Dr. Ispánovits Illésné elnök, Juhászné Szikszai Piroska
A Hosszú Utcai Óvoda felszereltségének javítása, természetes anyagok biztosítása, szinvonalas nevelői munka megtartása. Szakmai továbbképzések finanszírozása, tanulási nehézségek prevenciója. ... >>

Hunyadi János Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kandó K. utca 14.
képviselő: Csaplár Gyuláné elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai, versengési és versenylehetőségeket tervez és szervez, mert az intézmény a Közoktatási törvény 52. § (9) és (10) bekezdése alapján megállapodásban rögzítve köteles meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni, - tervezi, szervezi és összehangolja a tanórán kívüli rendszeres sportolást, testedzést, versenyzést, - a tanulóifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítése, - sportkapcsolatok létesítése, azok fenntartása, - a szabadidősportok megismertetése, megkedveltetése az egészséges életmódra nevelés jegyében, - a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, - a tanulókon kívül szülők, tanárok és a környék lakóinak bevonása a DSE életébe, - együttműködés az ifjúság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a helyi sportági szakszövetségekkel, - együttműködik a városi, megyei és az országos diáksport szervezetekkel. ... >>

Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Kandó K. u. 14.
képviselő: Bene János Zsolt kuratóriumi elnök
Tárgyi feltételek biztosítása a tanórán kívüli tevékenységek és a tanulók szabadidős programjainak bővítése érdekében. ... >>

Ifju Múzsák Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
képviselő: Smuta Attila elnök
Zeneművészeti és vizuális művészeti képzést elősegítő eszközök vásárlása. Főiskolai hallgatók és művészeti együttesek részvételének anyagi támogatása művészeti jellegű versenyeken és hasonló jellegű rendezvényeken, valamint művészeti táborokon és egyéb projektekben. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Tóth L. stny. 2.
képviselő: Bognárné Bartók Ildikó elnök
Segíti az iskola tanulóinak a tárgyi és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató- nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

In Memoriam Varga Tanárnő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Damjanich u. 7.
képviselő: Bognár Lászlóné
Varga Lászlóné magyar szakos tanárnő versbarát, verset szerető emberke volt. Könyvtárunkban több éven át vezetett szakkört, Erzsébet napon szavalatokkal emlékezni, és az általa megkezdett nemes utat folytatni. ... >>

Inner Wheel Kecskemét Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 1-7.
képviselő: Deli Gyöngyvér elnök, Tari Annamária titkár
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely során az oktatási és kulturális intézményhálózat tárgyi feltételeiben meglévő ellátásbeli különbségek oldására törekszik. Iskolák támogatása, oly módon, hogy a fogyatékos és rászoruló diákok részére pénzbeli támogatást nyújt, mely tevékenysége során gyűjtéseket és aukciókat szervez, melyek bevételei szolgálnak fedezetül. Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő és kultúramegőrző tevékenységének támogatása. A kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a különböző versenyekre és rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Iskolatáska Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 5.VI.619.
képviselő: Probojáczné Túri Éva elnök
Szegény sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő arra érdemes kecskeméti állandó lakos diákok beiskolázásának, továbbtanulásának támogatása. ... >>

Iván Gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 9.
képviselő: Csatai Imre kuratóriumi elnök
Fernandez Iván a Kecskeméti Piarista Általános Iskola és Gimnázium 11/a. osztályos tanulója 1999. autusztus 24-én súlyos gerincsérülést szenvedett. Ezen alapítvány célja Fernandez Iván gyógyulásának, egészségügyi ellátásnak, rehabilitációnának ... >>

Jutalomdíjalap az Iskolát 1910-ben Alapító Kada Elek Polgármeter Emlékezetére

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Katona J.tér 4.
képviselő: Tóth Imréné
A Kecksmeéti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nappali tagozatos tanulóinak jutalmazása, ill.segélyezése. ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

Kandó Kálmán Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.63.
képviselő: Károly Vilmos
A Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeink javítása az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Katedra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Dr. Tubak István
A korszerű középiskolai oktatás támogatása és segítése, különösen a Kandó Kálmán Műszaki Szakmunkásképző és Szakközépiskola oktatási körülményeinek javítása, - a szakképzés új lehetőségeinek kutatása, új szakmák oktatásának megindítása, illetve mindezen feladatokhoz szükséges pénzügyi alapok megteremtése, - az egészség- és környezetvédelmi oktatás-nevelési program tudományos kutatásának pénzügyi finanszírozása, az e témában kidolgozott, megvalósítható ötletek kivitelezésének pénzügyi támogatása, - tehetséges gyermekek művelődésének támogatása, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Katedra Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
képviselő: Tóth István
A Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola fenntartása és támogatása, mely magában foglalja: - a legkorszerűbb középiskolai oktatás támogatását és segítését, kiemelten az informatikai és művészeti tárgyakét, - a szakképzés új lehetőségeinek ketatását, - a nyelvtanulás támogatását, - a továbbtanulás, hazai és külföldi tanulmányutak támogatását. ... >>

Katona József Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy.út 3.
képviselő: Karagics Mátyás elnök
A Katona József Gimnázium pedagógia programjával, nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak megteremteni a rendszeres mozgási lehetőséget., Intézményen belüli, intézmények közötti, szakszövetségek által kiírt versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése., Szabadidősportok népszerűsítése, túrák, sporttáborok tervezése, szervezése és lebonyolítása., Az intézmény (Katona József Gimnázium), a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával, a Katona DSE jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás iskolán kívüli feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Különböző tömeg és élsportrendezvények, kupák szervezése, lebonyolítása., Rendszeres kapcsolattartás a város és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a helyi sportegyesületekkel az utópiás nevelés érdekében., A kialakuló sportiskolai rendszerben a bázis iskolaként való megjelenés biztosítása. ... >>

Katonatelepi Óvodáskért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét-Katonatelep, Platán utca 1.
képviselő: Dr. Lászlóné Bíró Lili kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása: elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok, kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Kecskemét az Úszásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 1.
képviselő: Magó Gábor
Óvodás és iskolás korú fiatalok úszásoktatásának és az egészséges életmódra nevelésnek a támogatása. ... >>

Kecskemét és Környéke Közoktatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
képviselő: Klinger Ádám kuratórium elnöke
Kecskemét és Térsége iskolatársuláshoz tartozó közoktatási intézmények oktatásfejlesztési és korszerűsítési programjainak támogatása, a pedagógusok munkájának modernizációjához szükséges továbbképzésének támogatása, kutatások és kisérleti programok végzése, illetve támogatása a kozoktatásfejlesztés -pedagógiai innováció - és esélyek egyenlőségének hatákonyabb biztosítására törekvő iskolafejlesztés körében. Ezen programok segítségével a társadalmilag hátrányos környezetből érkező általános és középiskolai tanulók számára biztosítani a lehetőséget az iskolai tanulmányok kezdő szakaszában a lemaradás megelőzésére, a már mutatkozó hátrányok csökkentésére, és a kiemelkedő képességű tanulók felfedezésére és további fejlesztésére az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt./1.
képviselő: Péterné Fehér Mária kuratóriumi elnök
Kecskemét kulturális örökségének részét képező, az évszázadok során keletkezett és levéltárban őrzött történeti dokumentumok (oklevelek, iratok, fotók stb.) jó állapotban való megőrzéséhez, a károsodott dokumentumok helyreállításához (restaurálás, köttetés, tisztítás stb.) segítségnyújtás. A város története szempontjából jelentőséggel bíró dokumentumok felkutatása. Helytörténeti kiadványok, tudományos munkák megjelentetése. Helytörténettel kapcsolatos tudományos kutatómunkák támogatása. Helytörténeti kiállítások, konferenciák rendezése. Diákok részére tanulmányi versenyek, helytörténeti pályázatok meghirdetése, díjazása. Az iskolai tantervvel összhangban helytörténeti órák tartása. ... >>

Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6044 Hetényegyháza, Iskola u.1.
képviselő: Ágoston Gábor kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsősorban oktatási és kultúrális célokra alakult. Feladata a Móricz Zs. Ált. Iskola tanulóinak jutalmazása, a tehetségek segítése, a teljesítmények elismerése, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, valamint a költségvetési fedezet hiánya miatt megvalósíthatatlan kezdeményezések, újítások segítése. ... >>

Kecskeméti Állatkórház a Gazdátlan és Beteg Állatokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 34.
képviselő: Dr. Lakos Kálmán
A gazda számára feleslegessé vált állatok átmeneti tartása, gondozása. A kóbor és befogadott állatok átmeneti tartása, és esetleges állategészségügyi zárlat alá helyezése. A továbbiakban az Alapító Okirat 3-9. pontja szerint. ... >>

Kecskeméti Aranymálinkó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Jász utca 32.
képviselő: Hammer Tiborné kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az óvodai élet fejlesztése, ennek keretében az óvodások és az óvodai csoportok támogatása, az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Kecskeméti Diákokért és Tanárokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Gőzhajó u. 7.
képviselő: Fekete Béla elnök
Alapfokú művészeti iskola létesítése és működtetése, ösztöndíj biztosítása művészeti képzésben résztvevő tehetséges és szociálisan rászorult tanulók számára. Művészeti oktatásra irányuló kutatások végzése, illetve támogatások nyujtása, művészeti események szervezéséhez. ... >>

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Danyi József kuratóriumi elnök
A Kecskeméti Főiskolán belül működő karok oktatási és kutatási feltételei javulása, azért, hogy a szellemi tőke folyamatosan gyarapodjon. - a graduális,posztgraduális képzés erősítése, továbbá a kutatásfejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, - hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatása, - a külföldi társintézményekből a Kecskeméti Főiskolára képzésre, továbbképzésre, kutatási tevékenységre, stb. érkező diákok, oktatók költségeinek részbeni bizotsítása, - a hallgatók és az oktatók sportolási, kultúrális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Kecskeméti Gordon Iskola Létrehozására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 22/b.
képviselő: Nádas Mária
A magyar közoktatási és egészségnevelési reform előrevitelében való aktív részvétel. Thomas Gordon pedagógiai elveinek gyakorlati alkalmazására és elterjesztésére alkalmas oktatási központ létrehozása. ... >>

Kecskeméti Gyémánt Félkrajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Bíró L. utca 22.
képviselő: Csató Lajosné
A Kecskemét Bíró Lajos úti Óvoda alapellátáson felüli fejlesztése, korszerűsítése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal